Posolstvo 506

26.07.2012 23:55

Posolstvo 506

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 26.07.2012 - 23:55 hod.

 

Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mnoho ľudí, ktorí v skutočnosti nerozumejú tajomstvu môjho Druhého príchodu.

 

Môj Druhý príchod je naplnením Novej zmluvy.

 

Bude to vytvorenie dokonalého raja, aký bol láskyplne pripravený pre Adama a Evu mojim milovaným Otcom. V tom čase boli všetky veci na zemi v dokonalej harmónii a v súlade s Božou vôľou.

 

Doba od môjho ukrižovania na zemi bola pre ľudstvo bolestná kvôli panstvu satana, ktorý počas tohto obdobia vládol na zemi.

 

Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti.

 

K vykúpeniu (cez globálne vyznanie hriechov – pozn. prekl.) ľudskej rasy dôjde počas Varovania. Vtedy ľudia príjmu pravdu vrátane tých, ktorí sú nevedomí ohľadne Božej existencie.

 

Ostatní, ktorí na tento veľký zázrak budú reagovať pomaly – keď im bude predložený dôkaz (Božej existencie) – sa časom obrátia. Aj oni budú hľadať odpustenie za svoje hriešne životy.

 

Potom príde konečná etapa, posvätenie - konečná očista tak, aby bolo celé ľudstvospôsobilé vojsť do dokonalého raja.

 

Je to raj, ktorý bol pôvodne obývaný Adamom a Evou. Iba vtedy, keď vôľu môjho Otca budú milovať a rešpektovať všetci ľudia, sa Božia vôľa môjho Otca konečne naplní.

 

Prv, než toto všetko nastane, bude existovať veľa odporu voči tomu, aby sa vôľa môjho Otca konečne naplnila.

 

Božie deti budú ťahané všetkými smermi. A hoci počas Varovania bude Duch Svätý vyliaty na celý svet, satan vynaloží všetko úsilie na to, aby zastavil toto celosvetové vyznanie hriechov.

 

On a jeho skazení nasledovníci sa tiež pripravujú na Varovanie. Ich zámerom je, aby každého presvedčili o tom, že sa to nestalo.

 

Dovtedy, pokým sa po zemi bude potulovať satan, bude pre tak veľa ľudí ťažké, aby otvorene prijali Božiu lásku a existenciu nového raja.

 

Sloboda sa dostaví len vtedy, keď on bude vypudený.

 

No žiaľ tí, ktorí nedokážu vidieť pravdu a ktorí budú tvrdošijne odmietať prijať Boha, nikdy neuvidia raj.

 

Prosím, modlite sa túto Modlitbovú kampaň (69) za prijatie Božej vôle môjho Otca.

 

Toto je modlitba "K Bohu Otcovi za prijatie jeho Božej vôle" v rámci Modlitbovej kampane (69):

 

 

"Bože, Všemohúci Otče, prijímam tvoju Božiu vôľu. Pomôž svojim deťom, aby ju prijali. Zabráň satanovi, aby tvojim deťom odoprel právo na dedičstvo ich Otca.

 

Nikdy nedopusť, aby sme sa vzdali boja o naše dedičstvo v raji. Vypočuj naše prosby, aby bol vyhnaný satan a jeho padlí anjeli.

 

Prosím Ťa, drahý Otče, tvojim milosrdenstvom očisti zem a prikry nás tvojim Duchom Svätým. Veď nás, aby sme vytvorili tvoju presvätú armádu, vybavenú mocou, aby navždy vyhnala šelmu. Amen."

 

 

Choďte v pokoji.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť