Posolstvo 510

31.07.2012 18:10

Posolstvo 510

Posolstvo Panny Márie, prijaté 31.07.2012 - 18:10 hod.

 

Neschopnosť ohlasovať pravdu učenia môjho Syna má za následok,
že Boh upadá do zabudnutia

 

Moje dieťa, prenasledovanie, ktoré znášaš, je kvôli zverejneniu Knihy pravdy.

 

Zlý ti kladie prekážky pozdĺž tvojej cesty a nezastaví sa pred ničím, len aby ťa zbavil síl.

 

Je dôležité, aby si ignorovala neustále hanebné lži, ktoré sú ti predkladané tými, ktorí o sebe prehlasujú, že sú znalí Božieho slova.

 

Ich odmietnutie týchto posolstiev nie je dôležité. Jedine slovo môjho Syna je to, na čo musíš odpovedať a na nič iné.

 

Musíš dôverovať môjmu Synovi a zachovávať mlčanlivosť, keď sa budú pokúšať na teba obracať tí, ktorí sú zaslepení lžami, aby ťa spochybnili. Nepočúvaj ich. Neodpovedaj im. Namiesto toho jednoducho iba ohlasuj Božie slovo.

 

Moje dieťa, tak veľa nasledovníkov Krista v tomto čase trpí. Ich hlasy sú len šepotom vo svete, ktorý hlasito kričí o veľkoleposti pozemských zázrakov.

 

Skutočné Božie slovo nie je už viac otvorene hlásané dokonca ani Božími služobníkmi v kostole.

 

Cítia sa trápne, keď sú videní, ako otvorene hlásajú pravdu, beznádejne blúdiac v snahe nájsť svoju cestu uprostred zmätku, spôsobeného sekularizmom (vylúčením náboženstva z verejného života – pozn. prekl.).

 

Pohoršenie, ktoré je vyvolané spomenutím Boha alebo môjho milovaného Syna Ježiša Krista, je široko rozšírené. Len veľmi málo duší je dostatočne odvážnych na to, aby sa postavili a o sebe prehlásili, že sú vojakmi Kristovej armády.

 

Dokonca aj sväté duše majú strach tak urobiť, pretože sa obávajú, že tým vyvolajú pohoršenie medzi neveriacimi.

 

Neschopnosť ohlasovať pravdu učenia môjho Syna má za následok, že Boh upadá do zabudnutia.

 

Ako len plačem, keď vidím úbohé malé deti, ktoré sú zanedbávané vo vývoji svojich duší zo strany tých, ktorí majú nad nimi dohľad.

 

Nedostáva sa im pokrmu Ducha Svätého, pretože ich nikto nenaučil, ako majú vyjadriť svoju lásku k Bohu. Mnohé z nich neveria v Boha Otca. To Ho zarmucuje.

 

Tebe, moje dieťa, bola zverená ťažká úloha. Keď svetu ohlasuješ obsah týchto posolstiev z neba, je na teba útočené z troch strán:

 

  • Tými, ktorí v Boha veria, no odmietajú počúvať Božie slovo tak, ako je teraz dávané svetu.

  • Tými, ktorí prehlasujú, že sú vodcovia v Cirkvi môjho Syna na zemi, no odmietajú počúvať, pretože odmietajú prijímať proroctvá.

  • A potom tými, ktorí v Boha vôbec neveria.

Tvoj hlas bude aj naďalej narážať na hluché uši, ale ty nesmieš dovoliť, aby ťa to odradilo.

 

Jediné, čo musíš spraviť je to, aby si sa vo všetkom riadila pokynmi môjho Syna a všetko ponechala v jeho svätých rukách.

 

Časom budú počúvať. Keď tak urobia, veľa duší sa obráti k môjmu Synovi s láskou a radosťou vo svojich srdciach.

 

Nikdy nesmieš váhať alebo otáľať so svojou odpoveďou, keď si požiadaná mojim Synom, aby si zabezpečila, že sa Božie slovo v tomto čase dostane ku každému vo svete.

 

Prosím všetky Božie deti, aby teraz odpovedali na moju výzvu a preukázali vernosť svätému slovu môjho Syna. On miluje všetky Božie deti a želá si pripraviť každú dušu na jeho dlho očakávaný Druhý príchod.

 

Neodmietajte Ho. Prijmite jeho milosrdnú ruku skôr, než bude na to už príliš neskoro.

 

 

Vaša milujúca Matka

Kráľovná Zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť