Posolstvo 511

31.07.2012 20:00

Posolstvo 511

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 31.07.2012 - 20:00 hod.

 

Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvihol do bezpečia,
preč od všetkého zla a mimo dosah antikrista

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, počúvaj Ma teraz, keď ti oznamujem, že môj čas je už takmer nad svetom (čas Varovania – pozn. prekl.).

 

Váš čas je krátky, keďže dni temna ubúdajú a na obzore sa už črtá nový úsvit, ktorý bude novým začiatkom.

 

Všetky vaše slzy strachu a útrap sú už takmer u konca a zostáva len málo času, než sa objaví nádherná éra pokoja a mieru.

 

Už čoskoro sa obnoví kráľovstvo zeme a moje panstvo nad všetkými Božími deťmi nahradí (terajšie) panstvo satana.

 

Moji nasledovníci, vaša zmätenosť ohľadne pravosti môjho súčasného volania k vám pominie.

 

Všetko sa stane jasným ako krištáľovo čistá voda, majúca zdroj v mojom nebeskom tele, ktorá teraz vytryskne, aby presiakla srdciami všetkých Božích detí.

 

Svet sa rozhorí svetlom pravdy aj napriek stále narastajúcej temnote, ktorá ako hnisavé ochorenie zachvátila každý kút zeme.

 

Už čoskoro vás pravda oslobodí, rozptýliac všetky vaše pochybnosti a vaše strachy a vyvolá vo vás uvoľnenie vďaka vyjasneniu mysle a duše. Potom, v naplnení mojim Duchom Svätým, sa uskutoční celosvetové obrátenie.

 

Viera sa obnoví u tých, u ktorých je slabá a zjavnou sa stane pravda novej kresťanskej armády.

 

Nádej, láska a modlitba vám budú dodávať silu, zatiaľ čo Ja povediem svet smerom k novému dedičstvu, ktoré vám bolo prisľúbené pred tak mnohými vekmi.

 

Tí z vás, ktorí máte z mojich posolstiev strach, si jednoducho pamätajte toto:

 

Svet, ktorý vás očakáva, je veľkým darom pre vás a vaše rodiny. Je to raj, po ktorom by ste mali túžiť, pretože nič na zemi tak, ako ju poznáte, sa mu nemôže vyrovnať.

 

Ak Ma milujete, potom dôverujte mojej dobrote, mojej láske a môjmu prísľubu, že vás dovediem do nádherného dedičstva, pre ktoré ste boli zrodení.

 

Odovzdajte Mi teraz všetky vaše starosti a obavy.

 

Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvihol do bezpečia, preč od všetkého zla a mimo dosah antikrista.

 

Modlite sa v rámci Modlitbovej kampane (71) túto modlitbu: "Ochráň nás pred prenasledovaním":

 

 

"Ó, Ježišu, zachráň Božie deti pred antikristom. Ochráň nás pred plánmi kontroly nad zemou. Pane, ochráň nás pred prenasledovaním. Ochráň temné duše pred antikristom tak, aby mohli byť vykúpené v tvojich očiach.

 

Pomáhaj nám v našej slabosti. Posilňuj nás na duchu, aby sme povstali a vzájomne sa viedli, keď kráčame v tvojej armáde k bránam raja.

 

Potrebujem Ťa, drahý Ježišu. Milujem Ťa, drahý Ježišu. Velebím tvoju prítomnosť na zemi. Stránim sa temnoty. Zvelebujem Ťa a odovzdávam sa Ti telom i dušou, aby si mi mohol odhaliť pravdu tvojej prítomnosti tak, aby som vždy vo všetkých časoch dôveroval v tvoje milosrdenstvo. Amen."

 

 

Choďte teraz a pripravte si vaše duše tak, aby ste zostali silnými a zachovali si vašu vernosť ku Mne, zatiaľ čo Ja vás povediem k večnému životu.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť