Posolstvo 512

01.08.2012 16:45

Posolstvo 512

Posolstvo Panny Márie, prijaté 01.08.2012 - 16:45 hod.

 

Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší

 

Moje dieťa, je tu veľa zmien, z ktorých mnohé, ktoré vám boli v minulosti odhalené, sa ukážu vo svete.

 

Bude veľa skazy, veľa nepokojov a trestov – všetky tieto veci prídu kvôli hriechom ľudstva.

 

Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší.

 

To, čo musíte robiť, je nasledovné: Choďte každý deň na svätú omšu a prijímajte svätú Eucharistiu.

 

A potom sa každý deň o tretej hodine popoludní modlite ruženec Božieho milosrdenstva.

 

Tí z vás, ktorí môžete – mali by ste zachovávať v jednom dni v týždni pôst.

 

Moje deti budú otrasené, keď nastanú tieto zmeny, ale nikdy sa nesmiete obávať ruky môjho Otca, pokiaľ ste verní učeniu jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

 

Prosím, majte v nasledujúcich mesiacoch vo svojich domovoch blízko seba pečať živého Boha, pretože sa toho veľa udeje.

 

Telo môjho Syna Ježiša Krista, prítomné v jeho Cirkvi na zemi, je hanobené a bude strašne trpieť.

 

Mnohé plány, ako otriasť Cirkvou môjho Syna, sa už realizujú a už veľmi skoro dôjde v nej ku kríze.

 

Ďalšie udalosti, ktoré boli predpovedané, sa teraz prejavia v podobe ekologických katastrof, keď trestajúca ruka môjho Otca dopadne na tie národy, ktorých hriešne zákony nebudú už dlhšie tolerované.

 

Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za duše, ktoré môžu trpieť počas týchto udalostí.

 

Využite tento mesiac k modlitbám za všetky duše, ktoré môžu zahynúť vo vojnách, zemetraseniach, alebo pri nadchádzajúcom celosvetovom vyznaní hriechov, ktorým bude Varovanie.

 

Deti, moje srdce je v úzkom spojení s vašimi srdciami a spolu musíme usilovne pracovať na záchrane duší.

 

Tým, že sa modlíme za záchranu duší, konáme svätú vôľu môjho Otca.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť