Posolstvo 513

02.08.2012 20:06

Posolstvo 513

Posolstvo Boha Otca, prijaté 02.08.2012 - 20:06 hod.

 

— Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi —

 

Moja najdrahšia dcéra, (záverečná) skúška Cirkvi môjho Syna na zemi práve začala.

 

Už zakrátko bude bičovaná a prenasledovaná.

 

Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi.

 

Táto skúška sa teraz začala.

 

Môj Syn bol poslaný, aby zachránil ľudstvo od plameňov pekla.

 

Jeho smrť na kríži – táto strašná a bezcitná ukrutnosť – bola Mnou dovolená ako prostriedok, aby som mojim deťom ponúkol budúcnosť.

 

Telo môjho Syna sa stalo jeho Cirkvou na zemi. Jeho kňazi a Bohu zasvätení služobníci zaujali miesto jeho apoštolov.

 

Teraz, keď sa znovu vracia kvôli vykúpeniu ľudstva a uplatneniu si svojho nároku na moje drahé deti tak, aby mohli vojsť do môjho raja, sa bude opakovať história.

 

Môj Syn kázal pravdu a sústredil okolo seba veľa ľudí, ktorí nasledovali jeho učenie a ktorí nepochybovali o jeho slovách.

 

Potom bol zradený tými, ktorí boli blízko Neho v jeho vlastných radoch a boli Mu oddaní.

 

Jeho Cirkev, ktorou je katolícka cirkev, bola tiež zradená zvnútra z jej vlastných radov.

 

Bolo to spôsobené pokušením satana a za smrť môjho Syna bolo zodpovedné veľké zlo.

 

Odumieranie v jeho dnešnej Cirkvi sa začalo už pred istým časom. Je to tak, ako to bolo i s mojim Synom, keď Ho opustili mnohí nasledovníci, oddaní Svätému slovu, ktoré som ustanovil.

 

Potom sa začal proces, počas ktorého bol môj Syn obvinený z kacírstva. Takisto musí aj Cirkev môjho Syna na zemi znášať rovnaký osud.

 

Pre zlobu tých spomedzi nich, ktorí sa dopustili ťažkých zločinov proti ľudstvu, opustilo Cirkev mnoho jej oddaných nasledovníkov. To viedlo k tomu, že opustili môjho Syna a zavrhli jeho učenie.

 

Skúška, ktorej je vystavená Cirkev môjho Syna na zemi, spôsobila, že jeho kňazi mlčia, hoci je dôležité, aby obraňovali učenie môjho Syna.

 

Obávajú sa pohoršenia vo vlastných radoch zo strany tých, ktorí kvôli hriechom odmietajú môjho Syna.

 

Cirkev môjho Syna je teraz vystavená najväčšej skúške zo všetkých, aká nebola doposiaľ videná od čias ukrižovania môjho milovaného Syna.

 

Jeho Cirkev je vystavená neľútostnému posmechu nielen zo strany jej vonkajších nepriateľov, ale aj zo strany tých, ktorí sú nepriateľmi v jej vlastných radoch.

 

Na hlavu Cirkvi môjho Syna bude teraz nasadená tŕňová koruna a len málo bude tých jeho stúpencov, ktorí budú pri Ňom stáť.

 

Rovnako, ako môjho Syna opustili apoštoli – s výnimkou apoštola Jána – počas jeho súdneho procesu a popravy, tak aj tí, ktorí zastávajú vysoké pozície vo Vatikáne, opustia môjho svätého vikára.

 

On, ako hlava katolíckej Cirkvi, bude bez svojho vlastného zavinenia prinútený kráčať strašnou cestou hanby a potupy.

 

A hoci budú do neho biť, vysmievať sa mu a zosmiešňovať ho, nebude to on, na ktorom si vylejú svoju zlosť. Celé to bude zamerané proti pravde Cirkvi – kresťanskej Cirkvi, ktorá sa vytvorila na základe obety môjho Syna – na ktorú budú chrliť svoju nenávisť.

 

Kresťanstvo bude bičované v každej svojej časti v každom národe, na každom mieste uctievania, až kým sa vysilením nezrúti.

 

Keď ho budú viesť cestou na Kalváriu, ako bol vedený môj Syn, sputnajú ho a zaistia povrazmi tak, aby mu bolo znemožnené uniknúť mukám.

 

Potom, keď bude vystupovať na kopec, budú po ňom hádzať kamene, pľuvať naň a posmešne na neho pokrikovať počas celej cesty na vrchol (Kalvárie).

 

Potom ho pribijú na kríž.

 

Tí, ktorí vinia Cirkev za jej hriechy voči nevinným, mu preukážu len málo súcitu, keď zavrhnú hlavu Cirkvi – môjho Syna.

 

Obvinia ho za hriechy iných, ktorých sa dopustili následkom pokúšania satanom.

 

Vtedy, keď Cirkev môjho Syna pribijú na kríž, vyšlú stovky stráží rovnako, ako tých šesťsto vojakov, ktorí boli rozostavaní na kalvárií na zabezpečenie toho, aby ani kúsoček tela neunikol trestu.

 

Ani jednému služobníkovi jeho Cirkvi, ktorý jej verejne vyzná svoju vernosť, nebude dovolené uniknúť.

 

Potom po ukrižovaní Cirkvi zabezpečia, aby nedostala pokrm a vodu až do jej posledného výdychu.

 

Práve tak, ako to bolo s apoštolmi môjho Syna, nebudú nikde videní ani žiadni jeho učeníci.

 

Zo strachu z odplaty sa budú ukrývať.

 

Vtedy sa v dôsledku toho, čo bude vyzerať ako jej posledný výdych, všetko utíši, až kým nebude búrlivý jasot tých, ktorí ukrižovali Cirkev, ohlušovať celý svet svojou falošnou doktrínou.

 

Hlasito sa bude rozliehať hlas novej hlavy Cirkvi – podvodníka, ktorým bude falošný prorok.

 

Všetci budú s úľavou a vo vďakyvzdaní padať na zem predo Mnou, Bohom Najvyšším, pretože to bude vyzerať tak, akoby to predstavovalo nový začiatok.

 

Potom nastane to, že oltáre tejto Cirkvi už viac nebudú omilosťované prítomnosťou môjho Syna, keďže to tak byť nemôže.

 

Vtedy nadíde čas, aby dopadla moja trestajúca ruka odplaty.

 

Bude to čas, kedy sa začne bitka u Harmagedonu.

 

Bude to čas, kedy prídem prostredníctvom môjho Syna, aby som zachránil duše.

 

Neodmietajte toto proroctvo.

 

Neskrývajte sa za falošné istoty, pretože ten deň musí prísť.

 

Kvôli poslednej zmluve musí dôjsť k ukrižovaniu Cirkvi môjho Syna.

 

Avšak slávne Zmŕtvychvstanie mojej Cirkvi – nového Jeruzalema – zotrie potom všetky slzy a ukončí všetko utrpenie a vtedy nastane nová éra.

 

Dôverujte môjmu Synovi v každom čase.

 

Nikdy nemajte strach, pretože Ja som váš Otec a prídem preto, aby som obnovil zem a zhromaždil všetky svoje deti v tomto konečnom zázraku, ktorý bol predpovedaný v knihe Daniela.

 

Teraz, deti, je vám odhaľovaná Kniha pravdy tak, ako to bolo prisľúbené.

 

Neodmietajte môj Boží zásah, pretože Ja hovorím pravdu.

 

 

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť