Posolstvo 514

03.08.2012 16:45

Posolstvo 514

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.08.2012 - 16:45 hod.

 

Odpadlíkom v katolíckej Cirkvi - budete potrestaní,
ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, zem sa bude už čo nevidieť otriasať, keď hnev môjho Otca dopadne na tie národy, ktoré sa vzpierajú zákonom môjho Otca.

 

Nepreukáže žiadne zľutovanie, keďže jeho trpezlivosť je skúšaná až do krajnosti.

 

Ich hriechy v sebe zahŕňajú potraty, vraždy, zákony, snažiace sa podkopať kresťanstvo, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a uctievanie falošných bohov.

 

Potom sú to odpadlíci v mojej Cirkvi, ktorí hrozia Ma zaprieť.

 

Zapierajú Ma, keď sa snažia vzdialiť od mojej Cirkvi a pokúšajú sa vytvárať nové zákony, ktoré sú v rozpore s mojou svätou vôľou.

 

Odvrhnem ich kvôli ich nevernosti. Ich pokusy zaviesť normy, zakladajúce sa na hriechu pýchy, zmyselnosti a svetskej ctižiadostivosti, nebudú tolerované.

 

Mysleli si snáď, že by im bolo dovolené, aby vzdialili Božie deti od mojej Cirkvi na zemi a vyhli sa pritom ruke môjho Otca?

 

Mysleli si snáď, že stoja nad zákonmi môjho Otca?

 

Oni nemilujú Boha, oni milujú seba.

 

Protivia sa Mi svojim verejným odmietaním ustanovení katolíckej Cirkvi, nemajúc v sebe dostatok pokory.

 

Znamená to, že svojimi nehanebnými požiadavkami, kde sa snažia nanútiť mojej Cirkvi, aby prijala nariadenia, ktoré Ma urážajú, sa sami uvrhli do temnoty.

 

Ich sľuby, ktoré dali Cirkvi, sú bezvýznamné.

 

Porušili svoj sľub, že si budu ctiť a poslúchať moju Cirkev.

 

Pokiaľ sa nebudú kajať a neprídu späť do môjho tela, mojej Cirkvi na zemi, nemajú právo samých seba nazývať služobníkmi v mojej Cirkvi.

 

Boli ste varovaní. Vyvrhnem vás do pustatiny.

 

Budete potrestaní, ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť