Posolstvo 515

04.08.2012 10:35

Posolstvo 515

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.08.2012 - 10:35 hod.

 

Keď farizeji úmyselne podplatili luhárov, aby popreli moje zmŕtvychvstanie,
odopreli generáciám židov právo na pravdu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, skôr ako sa ľudstvo bude môcť skutočne odovzdať do Božieho náručia, musí pochopiť slabosť ľudskej prirodzenosti.

 

Tým spomedzi vás, ktorí ste Mi verní, vedzte, že vaša viera a láska ku Mne, vášmu Spasiteľovi, Mi prináša veľkú radosť.

 

Lenže vtedy, keď hovoríte, že Ma milujete, to so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť.

 

Nikdy nezabúdajte, že slabosť, ktorou sa vyznačuje vaša prirodzenosť – hoci nie z vašej vlastnej viny, keďže ste sa narodili s dedičným hriechom – môže spôsobiť, že zhrešíte práve vtedy, keď to budete najmenej očakávať.

 

Keď duše tých, ktorí hovoria, že Ma milujú, dosiahnu taký stupeň, že sú pohltené láskou ku Mne, vtedy prichádza okamih, kedy sa musia mať na pozore. Niekedy to spôsobí, že sa cítia byť v mojich očiach vyzdvihnutí, čo je aj pravda, pretože naozaj sú.

 

Ale potom prichádza pokušenie vidieť ostatných v menej priaznivom svetle.

 

Môžu byť v pokušení, že nebudú iba spolucítiť s tými úbohými dušami, ktoré sú v temnote alebo sú zmätené, ale sa na ne budú dívať zhora.

 

Niekedy im dáva ich silná viera a znalosť svätého Písma falošný pocit istoty.

 

Myslia si, že poznajú všetko, čo sa týka učenia Cirkvi, mojej Cirkvi - môjho tela na zemi.

 

Toto sa stalo farizejom.

 

Mysleli si, že poznajú všetko o Božích zákonoch. O Božej láske.

 

V čom však zlyhali bolo to, že nepochopili proroctvá, ktoré boli tak jasne predpovedané ohľadne príchodu Mesiáša. To však znamenalo, že odmietli Krista, Syna živého Boha, keď prišiel tak, ako sľúbil.

 

Ich ukrutnosť, ktorú preukázali voči Mne, Ježišovi Kristovi – Synovi človeka, bola v úplnom rozpore s ich proklamovanou láskou, ktorú (údajne) mali k Bohu.

 

Ak by skutočne milovali Boha, nikdy by so žiadnym Božím dieťaťom nezaobchádzali tak, ako to urobili oni.

 

Ich duch nebol prístupný proroctvám, daným svetu cez prorokov, ktorí ohlasovali pravdu.

 

Pravda je tá, že všetky proroctvá sa naplnia tak, ako boli prisľúbené Bohom.

 

Odmietli Mesiáša, ktorý bol prisľúbený, aby poskytol budúcu spásu pre celé ľudstvo.

 

Naopak kvôli ich klamstvám, keď farizeji úmyselne podplatili luhárov, aby popreli moje zmŕtvychvstanie, odopreli generáciám židov právo na pravdu.

 

Moja smrť na kríži nebola pre nich postačujúca. Chceli zabezpečiť, aby po Mne, Spasiteľovi sveta, neskôr neexistovala žiadna zmienka.

 

Potom sa vrátili späť a priviedli Božie deti k falošnej viere, v ktorej sa pravda stala lžou.

 

Nezabúdajte, že proroctvá, prichádzajúce od Boha, sa vždy vyplnia.

 

Môj Druhý príchod sa chystá teraz vyplniť. Tentoraz to budú predstavitelia v kresťanských Cirkvách, ktorí Ma odmietnu rovnako, ako to urobili farizeji.

 

Budú spôsobovať muky Mne, mojim prorokom, mojim ľuďom a každému, kto sa odváži šíriť pravdu o mojom Druhom príchode.

 

Tentoraz Ma neodmietnite.

 

Otvorte svoje srdcia.

 

Pozorne Ma počúvajte, keď vás pripravujem na poslednú kapitolu spásy sveta.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť