Posolstvo 516

05.08.2012 17:40

Posolstvo 516

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 05.08.2012 - 17:40 hod.

 

Ak veríte v existenciu satana, potom vedzte, že všetko,
čo je vo svete nespravodlivé a zlé, je spôsobené ním

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám na všetkých, mladých aj starých, ktorí si nie sú istí svojou vierou v Boha.

 

Apelujem na tých medzi vami, ktorí vo Mňa veríte, no nezhovárate sa so Mnou, alebo nevyužívate sviatosti, alebo sa nezúčastňujete bohoslužieb v kostoloch, aby ste Mi vzdávali úctu.

 

Milujem vás. Nikdy vás neopustím a už čoskoro dostanete mimoriadny dar.

 

Zakúsite to, čo sa bude podobať tomu, keď predo Mňa predstúpite v deň súdu (to, čo zakúsite, bude Varovanie – pozn. prekl.). Potom zabudnete na vaše pochybnosti.

 

Mnohí z vás Ma napriek svojmu nedostatku viery uctievate toľkými mnohorakými spôsobmi, aj keď si toho nie ste vedomí.

 

Vo vašich každodenných životoch pociťujete lásku, starostlivosť a náklonnosť k iným.

 

Pociťujete naliehavosť bojovať s nespravodlivosťou a odpudzuje vás, keď ste svedkami hanebných činov, ktorých sa dopúšťajú iní na tých, ktorí majú v živote menej šťastia, ako oni sami.

 

Preukazujete lásku k ostatným a staráte sa o tých, ktorí potrebujú vašu pomoc.

 

Protiví sa vám profitovať na iných a ste citliví voči potrebám druhých, ktorí trpia v tomto živote.

 

Cítite lásku ku svojej rodine.

 

Smejete sa a máte radosť, keď ste so svojimi priateľmi a pociťujete silnú lásku a priateľstvo k tým, ktorí sú blízki vášmu srdcu.

 

Keď uzavriete manželstvo, pociťujete nesmiernu lásku ku svojmu manželovi alebo svojej manželke. Potom, keď máte deti, prevyšuje láska, ktorú pociťujete, všetko ostatné, čo ste si kedy dokázali predstaviť.

 

Plačete slzami výčitiek, ak ste niekomu spôsobili bolesť alebo ak by ste niekomu ublížili. Odpúšťate iným, keď vás rania, urazia alebo vám spôsobia ujmu.

 

Odkiaľ, myslíte si, pochádzajú tieto emócie a táto láska? Či neviete, že môžu pochádzať len od Boha?

 

Je ťažké vysvetliť lásku. Je ťažké ju analyzovať a ona nemôže byť nikdy vedecky dokázaná, pretože je darom od Boha.

 

Naproti tomu nenávisť pochádza zo strany temnoty.

 

Pre mnohých ľudí sa satan môže zdať nereálny, no napriek tomu on existuje.

 

Mnohí z vás neveria v existenciu zla či zlých duchov, keďže oni si dávajú pozor na to, aby sa sami neprezradili.

 

Ak veríte v existenciu satana, potom vedzte, že všetko, čo je vo svete nespravodlivé a zlé, je spôsobené ním.

 

Je kráľom lží a má moc urobiť vás slepých voči pravde ohľadom vašej existencie.

 

Kvôli vašej slepote zostúpi teraz na svet moje milosrdenstvo (v podobe Varovania – pozn. prekl.), aby vám dokázalo, že Ja existujem.

 

Buďte na tento deň pripravení, lebo príde už čoskoro.

 

Keď sa vám na oblohe ukážu znamenia a stanete sa svedkami zrážky, burácania a otrasov zeme, potom vedzte, že som prišiel, aby som vás prebudil.

 

Prosím vás, aby ste sa potom, ako sa to stane, obrátili na Mňa, pretože vás chcem naplniť mojou láskou tak, aby som do vašich sŕdc mohol vniesť lásku a radosť.

 

Keď vás obklopí moje milosrdenstvo, konečne pocítite mier a pokoj.

 

Milujem vás a nikdy vás neopustím.

 

Očakávam vašu odpoveď, keď tento veľký deň nastane.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť