Posolstvo 517

06.08.2012 18:06

Posolstvo 517

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.08.2012 - 18:06 hod.

 

Keď takéto duše útočia na moje sväté slovo s takou zášťou, je to znamením,
že satan potvrdzuje pravosť týchto posolstiev

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mnoho mojich oddaných nasledovníkov, ktorí pripravujú kampaň na zničenie tejto misie.

 

Tí, ktorí si myslia, že to budú nekresťania a ateisti, ktorí odsúdia moje slovo v týchto posolstvách, nech vedia nasledovné:

 

Budú to tí, ktorí otvorene hlásajú svoju vieru vo Mňa, ich Ježiša, ktorí Ma budú zraňovať najviac.

 

Sú zatemnení klamom kráľa lží, ktorý k týmto dušiam rozposlal mnoho padlých anjelov. Oni sa neuspokoja s tým, aby boli moje sväté posolstvá odmietané, oni sa zamerajú na to, aby medzi mojimi kňazmi získali toľko podpory, koľko im len bude možné a pokúsili sa tak zastaviť túto misiu.

 

Takéto duše si nikdy nepoložia otázku, prečo to robia, alebo prečo pociťujú toľkú nenávisť voči tebe, dcéra moja, ani prečo im tak veľmi vadí moje sväté slovo.

 

Keď takéto duše útočia na moje sväté slovo s takou zášťou, je to znamením, že satan potvrdzuje pravosť týchto posolstiev.

 

Pretože ak je viditeľný taký veľký odpor a ak sú ľudia, ktorí sú vo svätosti, podnecovaní k tomu, aby útočili na Božie posolstvá, ako sú tieto, potom si môžete byť istí, že pochádzajú od Boha.

 

Keď odmietajú moje slovo, tak Ma to vtedy natoľko zraňuje, že od žiaľu plačem, pretože Ma nespoznávajú. To však nie je rozhodujúce, lebo časom spoznajú pravdu.

 

Ak sa však zámerne rozhodnú odvádzať duše preč od môjho milosrdenstva, vtedy Ma zraňujú obzvlášť silno.

 

Pokiaľ sú zodpovední za duše, ktorým je odopieraná spása, budú potrestaní.

 

Podstúpia jeden z najžalostnejších trestov, pokiaľ sa čo i len kvôli jednej stratenej duši budú pokúšať obhajovať svoje činy. Ich počínanie môže znamenať to, že tie duše, ktoré by sa inak obrátili, budú možno nakoniec znášať útrapy v plameňoch pekla.

 

Vtedy, keď sa pokúšajú prekaziť Božie slovo, sa stane to, že ich predošlé dobré skutky sa stávajú bezcennými. Pretože čo sú platné takéto dobré skutky, keď sú marené skutkami nenávisti voči Bohu?

 

Hovorím vám, že ten deň, keď predo Mňa predstúpite, aby ste sa zodpovedali z týchto tak zlých, s horlivosťou páchaných previnení, bude pre vás veľmi ťažký.

 

Nielenže sa budete musieť sami za to zodpovedať, ale budete sa musieť zodpovedať aj za klamstvá, ktoré ste o Mne a mojom svätom slove šírili ostatným.

 

Je to váš strach z môjho svätého slova, ktorý vás nabáda k takejto ohavnosti? Strach pochádza od satana. Pýcha tiež pochádza od satana. Neviete, že je to preto, lebo si myslíte, že ste natoľko zbehlí v mojom svätom Písme, že vás to privádza k presvedčeniu, že viete toho viacej, ako je tomu v skutočnosti?

 

Nachádzate chyby v mojom svätom slove práve tak, ako to robili farizeji. Keď tak robíte, hovoríte tým to, že o pravde viete toho viacej, než samotný Boh.

 

Pamätajte si, že čím viacej šírite klamstvá o mojom svätom slove, tým väčšmi hrešíte proti Božiemu slovu.

 

Takýto hriech proti prorokovi Pána je jedným z tých, ktoré sú najviac odsudzované mojim Otcom.

 

Všetci tí, ktorí zhrešili voči prorokom Pána, boli potrestaní, pretože keď sa pokúšajú zastaviť Božie sovo, dané svetu na spásu duší, zabraňujú tým spáse duší.

 

Preto budú zmietnutí, keďže nič nemôže zabrániť tomu, aby bolo Božie slovo odovzdávané jeho drahým deťom.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť