Posolstvo 518

07.08.2012 15:50

Posolstvo 518

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.08.2012 - 15:50 hod.

 

Toto je moja posledná misia na zemi, kedy sú svetu
dávané sväté posolstvá od Najsvätejšej Trojice

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k tebe je rovnako silná ako aj vrúcna, aj keď sa ti to v tejto chvíli nemusí tak zdať.

 

Je potrebné, aby si viac času strávila v mojej prítomnosti, pretože len vtedy, keď tak urobíš, nájdeš pokoj v tejto misii.

 

Moje milosti teraz napĺňajú tvoju dušu, takže si schopná v čo možno najkratšom čase oznamovať moje posolstvá svetu.

 

Aký som práve teraz unavený a osamotený v mojom srdci, dcéra moja.

 

Trápim sa kvôli tým nevinným dušiam, ktoré nevedia o mojej existencii. Sú dobré srdcom a tým, ako sa správajú k ostatným, sú kresťania, aj keď neveria v moju existenciu.

 

Každý deň sa dívam, akým spôsobom žijú svoje každodenné životy bez viery v Božiu existenciu, ani v ich budúci život v novom raji.

 

Prosím, pomôžte Mi im povedať, že ich milujem.

 

Rozširujte moje slovo a Ja nechám v ich dušiach vzplanúť vedomie poznania.

 

Nevadí, ak si nimi odmietaná ty, dcéra moja, alebo moji milovaní nasledovníci, pretože jediné, čo je potrebné, je to, aby im bolo umožnené čítať moje posolstvá.

 

Zošlem Ducha Svätého, aby sa vďaka hoc i len nepatrnej iskierke vznietil plameň mojej lásky v ich dušiach.

 

Toto je moja posledná misia na zemi, kedy sú svetu dávané sväté posolstvá od Najsvätejšej Trojice.

 

V týchto posolstvách Božského pôvodu je prítomný Duch Svätý. Oni sú potravou na výživu vašich duší, aby vám pomohli pripraviť vás na boj.

 

Počúvajte sväté slovo Boha. Prijmite ho, zdieľajte ho s statnými a zjednocujte všetky Božie deti v príprave na boj.

 

Priveďte k môjmu veľkému milosrdenstvu všetkých vašich bratov a sestry, predovšetkým tých, ktorí zápasia s vierou v Boha.

 

Moje srdce prekypuje láskou k nim. Oni všetci, každý jeden z nich, sú Božími deťmi.

 

Potrebujem ich duše, aby som sa mohol postarať o ich budúcnosť tak, aby mali večný život a šťastie.

 

Nedokážem uniesť pomyslenie na to, čo sa im stane, ak ich nebudem môcť zachrániť.

 

A aj keď moje Božie milosrdenstvo zachráni veľkú časť ľudstva, dcéra moja, potrebujem teba a mojich nasledovníkov, mojich Bohu zasvätených služobníkov a obyčajných ľudí, aby rozhodili siete a našli všetkých tých úbohých, nešťastných a zmätených ľudí, ktorí potrebujú Božiu lásku.

 

Rozhoďte sieť mojej lásky ako rybár - široko ďaleko a obzvlášť na miesta, kde je Boh úplne odmietaný, opovrhovaný a nenávidený.

 

Potom choďte a nájdite vzácne mladé Božie deti, ktoré nevedia nič o kresťanstve aj napriek tomu, že žijú v takzvaných kresťanských krajinách.

 

Choďte do takých končín, ako sú Rusko, Čína a krajiny, kde nie je uctievaný Boh; choďte a získavajte duše.

 

Živte ich mojimi posolstvami. Nie je podstatné, ako s nimi budete komunikovať, no urobte to spôsobom, kde to nebude vyzerať tak, ako keby ste im kázali.

 

Prilákajte ich tým, čo by ich mohlo zaujať. Na to, aby ste to dosiahli, použite každý spôsob modernej komunikácie. Potrebujem ich rýchlo. Spolieham sa, že moje slovo bude šírené všetkými mojimi nasledovníkmi.

 

Budem vás viesť.

 

Vo svojich srdciach budete vedieť, čo máte robiť. Proste Ma, aby som vás urobil silnými pomocou tejto osobitej modlitby: "Modlitby služobníka" v rámci Modlitbovej kampane (72):

 

Drahý Ježišu, som pripravený šíriť tvoje sväté slovo. Daj mi odvahu, silu a poznanie na oznamovanie pravdy, aby čo najviac duší mohlo byť privedených k Tebe. Vezmi ma do svojho Najsvätejšieho srdca a prikry ma svojou drahocennou krvou, aby som bol naplnený milosťami, potrebnými na šírenie obrátenia do každej časti sveta na spásu všetkých Božích detí bez ohľadu na ich vierovyznanie. Vždy v Teba dôverujem. Tvoj milovaný služobník. Amen.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť