Posolstvo 520

10.08.2012 12:45

Posolstvo 520

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 10.08.2012 - 12:45 hod.

 

Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nič nemôže uspokojiť

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že vtedy, keď odložíš na neskôr modlitbu ku Mne, tvojmu Božskému Ježišovi, tak sa stávaš slabšou a vzďaľuješ sa odo Mňa?

 

Nikdy nesmieš odložiť modlitbu na neskôr alebo posunúť čas, ktorý Mi máš venovať každý deň.

 

Keď to urobíš, tak ťa satan rozptýli a naplní tvoju myseľ svetskými záležitosťami, ktoré sú bez duchovnej hodnoty.

 

Následne budeš v sebe pociťovať prázdnotu a v tvojej duši dôjde k zjavnému boju.

 

Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nemôže nič uspokojiť bez ohľadu na to, aké silné sa zdá byť okúzlenie materiálnymi zázrakmi.

 

Keď pozdvihnem dušu, ona sama sa privinie k môjmu najsvätejšiemu srdcu.

 

Avšak na to, aby so Mnou zotrvávala v pevnom spojení, musí duša so Mnou komunikovať a neustále prejavovať jej lásku a vzdávať vďaku. V opačnom prípade môže nastať jej odlúčenie práve tak, ako sa od svojej matky oddelí dieťa pri narodení, keď je prestrihnutá pupočná šnúra.

 

Nespúšťaj ani na chvíľku zo Mňa oči, pretože zlý čaká len na to.

 

Lebo on uderí a schmatne ťa preč v momente, keď to budeš najmenej očakávať.

 

Využíva zmysly na to, aby pokúšal a iné duše na to, aby mučil svoje obete. Zameriava sa predovšetkým na mojich vojakov a oni sú tí, ktorí najviac trpia.

 

Dcéra moja, keď si bola zamestnaná mojou prácou, odvrátila si odo Mňa svoj zrak a to ti spôsobilo bolesť. Cítila si sa stratená a zmätená. Tvoj nepokoj vzrástol, pretože každé vyrušenie, spôsobené zlým, malo za následok, že si posunula svoj stanovený čas, ktorý venuješ Mne, tvojmu Ježišovi.

 

Keď sa to stane, musíš ísť ku spovedi, prijať moje telo a stráviť čas v modlitbe.

 

Nikdy nesmieš zabúdať modliť sa svätý ruženec mojej milovanej Matky, pretože ponúka ochranný val voči satanovi.

 

Teraz choď. Príď dnes ku Mne v modlitbe. Potom počas tvojho dňa sa so Mnou zhováraj ako s priateľom a zver sa Mi so všetkými svojimi starosťami. Potom Mi ich odovzdaj a všetky svoje obavy prenechaj Mne.

 

 

Tvoj Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť