Posolstvo 597

25.10.2012 21:50

Posolstvo 597

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.10.2012 - 21:50 hod.

 

Želám si, aby sa moja armáda modlila túto modlitbu
Modlitbovej kampane: "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi"

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš povzbudzovať všetkých mojich nasledovníkov, aby všade pokračovali v zakladaní modlitbových skupín.

 

Nadišiel pre mňa čas, aby som vás zavolal a všetkých vás zhromaždil, aby ste vytvorili moju armádu a aby sa tak mohol ešte dnes začať pochod k večnému víťazstvu.

 

Želám si, aby sa moja armáda 09.novembra – v deň druhého výročia, kedy som ťa povolal, dcéra moja – modlila túto modlitbu Modlitbovej kampane (82) "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi".

 

Modlitba Modlitbovej kampane (82) "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi":

 

 

"Ježišu, Kráľ a Spasiteľ sveta, zaväzujeme sa Ti našou cťou, našou vernosťou a našimi skutkami, že budeme všetkým ľuďom ohlasovať tvoju slávu. Pomôž nám získať silu a dôveru, aby sme povstali a ohlasovali pravdu v každom čase. Nikdy nedopusť, aby sme zaváhali, alebo sa oneskorili v našom pochode k víťazstvu a v našom pláne zachraňovať duše. Zaväzujeme sa, že sa Ti odovzdáme našimi srdciami a všetkým tým, čo nám je vlastné, aby sme sa oslobodili od prekážok, zatiaľ čo pokračujeme po tŕnistej ceste k bránam nového raja. Milujeme Ťa, najdrahší Ježišu, ty náš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ. Zjednocujeme sa telom, mysľou a duchom v tvojom Najsvätejšom Srdci. Vylej na nás tvoje milosti ochrany. Pokry nás svojou drahocennou krvou, aby sme, naplnení odvahou a láskou, povstali a ohlasovali pravdu tvojho nového kráľovstva. Amen."

 

 

Žiadam vás, moji drahí nasledovníci, aby ste sa zhromažďovali, rozrastali a šírili moje sväté slovo v každom národe. Žiadam vás, aby ste sa vždy sústredili na Mňa a pracovali so Mnou na konečnom víťazstve spásy.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť