Posolstvo 605

02.11.2012 14:00

Posolstvo 605

Posolstvo Panny Márie, prijaté 02.11.2012 - 14:00 hod.

 

Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol
ku svojmu veľkému milosrdenstvu

 

Moje dieťa, temnota, ktorá sa rozprestiera nad zemou, sa zviditeľní v mnohých podobách.

 

Prijaté zákony, ktoré budú rozbíjať jednotu rodiny, sa stanú dôkazom pôsobenia zlého vo vašich vládach.

 

Zákony, prijaté na legalizovanie potratov, lámu srdce môjho Otca. Nikto nemá právo zasahovať do Božieho stvorenia a práve to je to, čo ľudstvo denno denne robí bez akéhokoľvek pocitu hanby alebo viny.

 

Moje dieťa, musíš sa vytrvalo modliť za záchranu ľudstva, pretože už čoskoro bude rozdelené na dve polovice – na tých, ktorí veria v Boha a na tých, ktorí ho odmietajú. Brat bude oddelený od brata, susedstvá sa odcudzia a rodiny sa rozdelia na dve polovice. Tento čas bol predpovedaný.

 

Aby Boh zabezpečil, že bude môcť zachrániť toľké duše, ako to len bude možné, poskytne im veľa príležitostí k tomu, aby sa k nemu navrátili.

 

Modlite sa teraz za vaše rodiny, vašich priateľov a susedov skôr, než dôjde ku konečnému rozdeleniu. Deň Druhého príchodu môjho Syna bude potom blízko.

 

Vy, moje deti, ste také zmätené. Táto zmätenosť a prázdnota duše sú spôsobené nedostatkom viery v Boha. Žiadna duša nemôže prežiť bez Božej lásky v jej srdci.

 

Podobajú sa lodiam bez posádky, ktoré sa plavia na mori bez toho, že by mali tušenie o svojom konečnom cieli určenia. Bezcieľne sa plavia v široko-ďaleko sa rozprestierajúcej prázdnote, kde nič neprináša uspokojenie, kde nič na svete im nedokáže priniesť skutočný pokoj.

 

Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol k svojmu veľkému milosrdenstvu a on vám prinesie pokoj, po ktorom tak túžite. Jediné, čo musíte urobiť, je prosiť o to.

 

Proste mňa, vašu milovanú Matku, aby som vás priviedla k môjmu Synovi. Ja vás povediem a vždy ochránim na každom úseku vašej cesty.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná mieru

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť