Posolstvo 608

05.11.2012 18:50

Posolstvo 608

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 05.11.2012 - 18:50 hod.

 

Zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo
sa antikrist pripravuje na svoj príchod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet sa teraz musí prichystať na veľké zmeny, ktoré som dovolil, aby som pripravil ľudstvo na môj Druhý príchod.

 

Moji milovaní nasledovníci vykonali už množstvo práce na záchrane miliónov duší prostredníctvom modlitieb, ktoré som im dal.

 

Vaša vernosť Mne, vášmu Ježišovi, moji milovaní nasledovníci, znamená, že ste Mi odovzdali duše, ktoré sú teraz v bezpečí a ktoré by inak boli uvrhnuté do pekla.

 

Vaše modlitby sú také mocné, že časom, keď ďalšie milióny prijmú moje posolstvá lásky a nádeje, budú zachránené miliardy duší.

 

Moja práca prostredníctvom vás, moji učeníci, zachraňuje denne tisíce a tisíce duší. Preto nesmiete nikdy dovoliť, aby vám pochybnosti, ktoré vás, prirodzene, z času na čas prepadnú, bránili v modlitbe.

 

Teraz musíte počúvať.

 

Veľa sa toho teraz udeje. Búrky po celom svete budú pribúdať a zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo sa antikrist pripravuje na svoj príchod. Nebude trvať dlho, kým sa predstaví.

 

Moja dcéra, sústreďuj sa na šírenie môjho slova, aj keď budeš čeliť mnohým prekážkam. Nedopusť, aby ťa čokoľvek zdržiavalo od toho, aby si každému dávala moje posolstvá.

 

Nebude záležať na tom, koľko ľudí dostane Knihu pravdy alebo moje posolstvá, ale na tom, koľkí sa budú modliť moje modlitby Modlitbovej kampane.

 

Modlitby oslabia moc antikrista.

 

Budú to tresty, zoslané na zem mojím Otcom, ktoré zahubia tých vodcov a skupiny, ktoré sa opovažujú ubližovať jeho deťom.

 

Božia moc pokryje tých, ktorí ho milujú.

 

Božia moc ochráni tých, ktorí sa obrátia.

 

Boh, môj Večný Otec, bude naďalej vylievať svoje milosti, až kým jeho moc nepokryje a neochráni všetky jeho deti na zemi.

 

Choďte v pokoji, nádeji a láske. Dôverujte Mi a všetko bude v poriadku.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť