Posolstvo 609

06.11.2012 22:45

Posolstvo 609

Posolstvo Boha Otca, prijaté 06.11.2012 - 22:45 hod.

 

Všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase
zhromažďujú v štyroch kútoch zeme

 

Moja najdrahšia dcéra, všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase zhromažďujú v štyroch kútoch zeme. Pripravujú sa na nápor trestov, ktoré dopadnú na ľudstvo.

 

Všetky tieto veci musia nastať – búrky, vojny, hlad a diktatúry postihnú zem, keď sa začne boj, ako je predpovedané.

 

Zem sa bude otriasať na všetkých štyroch stranách zemského glóbusu a mnohí budú šokovaní, pretože sa pred nimi rozpúta taký chaos, aký doposiaľ ešte nevideli.

 

Vy, moje deti, ste na konci časov a obdobie, ktoré je pred vami, bude ťažké. Tí z vás, ktorí sú Mi verní a vkladajú do Mňa všetku svoju dôveru, odolajú týmto otrasom.

 

Vo svete teraz prepuknú mnohé zmeny a vy, ktorí poznáte pravdu, buďte vďační. Pochopíte, že aj keď to bude znamenať koniec časov, aké ste doposiaľ poznali, bude to zároveň aj čas, ktorý tak, ako je predpovedané, bude predzvesťou nového začiatku. Nového štartu. Nového raja na zemi.

 

Bude to znamenať slobodu, deti. Náhle budete uchvátené do môjho náručia v očakávaní nového príbytku, ktorý som pre vás všetkých starostlivo pripravil.

 

Mnohí budú ťažko znášať tieto časy, no len tí, ktorí prijmú pravdu, vytrvajú a budú prospievať, pretože budú ochraňovaní.

 

Treba šíriť moju pečať (pečať živého Boha – pozn. prekl.). Moju lásku treba dať poznať každému môjmu dieťaťu každého náboženstva a vyznania a obzvlášť tým, ktoré Ma nepoznajú, ako aj tým, ktoré odmietajú moju existenciu.

 

Rovnako, ako pripravujem svoju armádu na zemi, pripravujem aj armádu v nebi.

 

Spoločne budeme bojovať proti zlu, ktoré sa chystá byť zavedené v každom národe voči jeho bezbrannému ľudu.

 

Ak povstanete a odmietnete prijať znak šelmy, ochránim vás.

 

Strediská, ktoré boli roky organizované mojimi prorokmi, vyrastú ako oázy na púšti. Tu budete môcť sľúbiť vernosť Mne, vášmu Otcovi. Tu sa budete môcť zhromažďovať, aby ste sa modlili za duše tých, ktorí budú stratení pod vládou antikrista.

 

Modlite, modlite, modlite sa. Váš čas bol už vymeraný a Druhý príchod môjho Syna sa čoskoro uskutoční.

 

Len Ja, váš milovaný Otec, poznám tento dátum. Dokonca ani môj predrahý Syn, Ježiš Kristus, ho nepozná. Ale vedzte toto:

 

Aj keď ste pripravovaní skrze túto a iné misie, vedzte, že to bude oznámené náhle, keď už bude pre mnohých príliš neskoro na obrátenie. Namiesto toho utečú.

 

Buďte silné, moje deti. Mojím plánom je zničiť šelmu a zachrániť každé jedno z mojich detí. Vaše modlitby Mi môžu pomôcť zachrániť každú jednu drahocennú dušu.

 

 

Najvyšší Boh

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť