Posolstvo 610

07.11.2012 21:28

Posolstvo 610

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.11.2012 - 21:28 hod.

 

Veľká časť ľudstva bude očistená a tak pripravená
na dlho očakávanú éru pokoja

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, celý svet bude pociťovať zmeny, keď každá krajina zakúsi pokoj a pocit očakávania, hoci mnohí nebudú chápať, prečo sa to deje.*

 

Život sa zmení a vy, čo Mi dôverujete, sa budete mať v budúcnosti na čo tešiť.

 

Predstavte si svet, akoby to bola živá bytosť, ktorá trpí na strašnú chorobu. Musí trpieť, pociťovať bolesť a znášať obdobie, počas ktorého jej chorobu lieči lekár.

 

Mnohí ľudia reagujú na liečbu rýchlo. Iní omnoho pomalšie. Niektorí vôbec. Niektorí pacienti majú nádej a zmieria sa s tým, že ich telo bude musieť vydržať občas aj bolestivú liečbu, kým sa opäť bude cítiť dobre a zdravo.

 

Svet trpí nákazou spôsobenou vplyvom Satana, kde on a jeho démoni vábia, zvádzajú a presviedčajú Božie deti o tom, že hriech neexistuje.

 

Rútia sa z jednej duchovnej krízy do druhej. Ako zarmucujú môjho milovaného Otca! Koľko bolesti budú musieť znášať skôr, než budú môcť žiť život tak, ako to prikazujú Božie zákony.

 

Keď sa však už raz táto choroba vylieči a bolesť ustúpi, väčšina ľudstva bude očistená a tak pripravená na dlho očakávanú éru pokoja. Éra pokoja, prisľúbená všetkým, ktorí nasledujú Božie učenie, bude očakávať tých, ktorí sa v mojich očiach vykúpili.

 

Každému z vás bude zjavená pravda.* Potom dokážete rozlišovať medzi ohavnosťou hriechu a čistotou, ktorá je potrebná na to, aby ste vošli do môjho slávneho kráľovstva.

 

Keď bude každému človeku zjavená pravda, nebude o nej už nikto pochybovať, no nie všetci ju prijmú.

 

Nastal čas, aby ľudstvo videlo, čo sa zo sveta stalo kvôli chamtivosti, sebectvu a sebaláske. Na blaho tých, ktorí nemajú v živote šťastie, sa neberie ohľad. Existuje už len malý rešpekt pred ľudským životom.

 

Musíte odhodiť vašu aroganciu, lebo ak nie, bude vám vzaté všetko, čo vlastníte.

 

Viacerí vodcovia rôznych národov sa už čoskoro spoja v jednotnej línii a pripravia sa zničiť kresťanstvo všade po celom svete.

 

Preto budú na svet vyliate misky ohňa a bleskov na potrestanie skazených.

 

Musíte však pochopiť, že mnohé z trestov, plánovaných mojím Otcom, boli zmiernené vďaka vašim modlitbám.

 

Zostaňte silní. Pokračujte v mojej modlitbovej kampani a nikdy sa nevzdávajte nádeje.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Počas Varovania nastane okamih, kedy sa všetko na celej zemi náhle stíši a zastaví, vrátane všetkých strojov, motorov a agregátov a všetci ľudia zeme nad sedem rokov v osobnom mimotelovom zážitku predstúpia pred Ježiša Krista, ktorý každému osvieti svedomie akoby vo filme života. Každému človeku bude takto zjavená pravda. Ani ateisti, ani iné vyznania a presvedčenia už nebudú môcť viacej popierať pravdu o Božej existencii a života za hranicami fyzického tela.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť