Posolstvo 611

08.11.2012 15:50

Posolstvo 611

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.11.2012 - 15:50 hod.

 

Potrebujem vašu pomoc. Práve tak, ako som potreboval mojich
apoštolov a učeníkov, keď som chodil po zemi.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji učeníci, Bohu zasvätení služobníci a príslušníci duchovenstva sa teraz zhromažďujú po celom svete v odozve na toto volanie z neba.

 

Ja, ich milovaný Ježiš, som prítomný v ich srdciach so svojimi mimoriadnymi milosťami.

 

Rozpoznávajú toto Božie volanie, pretože Duch Svätý ich zahalil poznaním, že som to skutočne Ja, Ježiš Kristus, Syn človeka, kto s nimi komunikuje.

 

Vy, moje milované a ochraňované spoločenstvo, ste v tomto čase v objatí môjho Najsvätejšieho srdca.

 

Nasmerovávam vás na cestu, aby ste mohli zvestovať pravdu strateným dušiam, ktoré potrebujú moje veľké milosrdenstvo.

 

Môj dar pre vás je tento: Dotknem sa vašich sŕdc takým spôsobom, že budete okamžite vedieť, že ide o Božskú inšpiráciu.

 

Vari neviete, ako veľmi vás milujem? Ako veľmi vás ochraňuje moc vášho Božského Vykupiteľa, ktorý prisľúbil spasiť svet?

 

Môj Druhý príchod je blízko a Ja túžim zachrániť všetkých hriešnikov bez ohľadu na to, aké temné sú ich duše.

 

Nezabúdajte, že to bude vďaka vašej oddanosti, umožňujúcej Mi vás viesť, že takéto úbohé duše môžu byť uvoľnené zo zovretia Zlého.

 

Neváhajte odpovedať na moje volanie, no vedzte, že musíte byť opatrní v tom, ako to robíte. Moju armádu musím vybudovať tak, aby sa mohla neverejne zhromažďovať a jednotne sa spájať tak, aby Mi mohla predkladať svoje modlitby.

 

Musíte konať rýchle a takéto duše, len čo sa budú modliť modlitby mojej modlitbovej kampane, budú k vám priťahované.

 

Potrebujem vašu pomoc. Práve tak, ako som potreboval mojich apoštolov a učeníkov, keď som chodil po zemi.

 

Teraz poďte. Nebojte sa. Nepočúvajte tých, ktorí vás napádajú, posmievajú sa vám, alebo očierňujú moje sväté slovo. Nadišiel čas, aby ste Mi slúžili. Odvážne povstaňte a nasledujte Ma. Ja naplním vaše srdcia láskou a radosťou. Čoskoro nebudete mať žiadne pochybnosti ohľadne toho, kto vás o to žiada.*

 

Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vám a sprevádzam vás po celý čas.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Ďalší z odkazov nášho Pána Ježiša Krista na blížiace sa Varovanie, po ktorom nebude už viac žiadnych pochybností o pôvode týchto posolstiev z Neba.

 

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť