Posolstvo 614

11.11.2012 18:00

Posolstvo 614

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.11.2012 - 18:00 hod.

 

— Slávnostne vám sľubujem, že váš prechod bude rýchly —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby si vždy mala na pamäti, že to nie je len tvoja bolesť, ktorú cítiš, keď trpíš. Je to aj moja bolesť, ktorú znášaš. Bolesť, o ktorej hovorím, nie je tá, ktorú som prežíval počas môjho ukrižovania, ale tá, ktorej čelím dnes, keď vidím a cítim bolesť ľudstva.

 

Ľudia vo svete trpia, pretože majú zatemnené duše. Ešte aj tí, ktorí žijú jednoduchými životmi a snažia sa nasledovať moje učenie, trpia. Môžu sa cítiť biedne, keď sa snažia milovať jeden druhého. Trpia aj kvôli pochybnostiam, ktoré zakúšajú vo svojej viere.

 

Toľkí nechápu význam večného života alebo skutočnosť, že život sa nekončí, keď človek na tejto zemi zomrie. Preto sa toľkí nepripravujú na ďalší život.

 

Mnohí v minulosti sa riadne nepripravili a sú buď v pekle alebo v očistci.

 

Táto generácia dostáva dar, z ktorého úžitok nemohla mať žiadna iná generácia (pred ňou). Mnohí budú mať jednoducho okamžitý prechod z tohto života bez toho, aby mali skúsenosť smrti, ako ju poznáte.

 

Tento výnimočný dar so sebou prinesie môj Druhý príchod. Tak sa nebojte. Tešte sa, lebo Ja k vám prichádzam, aby som vám priniesol budúcnosť, v ktorej vám nič nebude chýbať.

 

Premýšľajte o tom nasledovne: Aj keď budete musieť znášať mnohé ťažkosti a budete musieť byť svedkami toho, ako bude moja existencia spochybnená a zneuctená, dlho to trvať nebude.

 

Uvedomujem si, že mnohí z vás máte obavy, no Ja vám slávnostne sľubujem, že váš prechod bude rýchly. Potom, keď uvidíte, ako Nový Jeruzalem zostupuje na novú zem – nový raj, budete premožení neopísateľným nadšením.

 

Nijaké slová nedokážu opísať nádheru tohto stvorenia. Moje srdce prekypuje láskou, keď si pomyslím, ako budete vy a vaši milovaní v údive reagovať. Bude to vtedy, keď sa vám objasní tajomstvo poslednej zmluvy.

 

Pravdivosť môjho prísľubu, že znova prídem, bude konečne plne pochopená.

 

Svet bude žiť a prebývať v súlade a v spojení s jednou Božou vôľou môjho Otca ako jedna svätá rodina.

 

Bude to čas znovuzjednotenia, pretože dôjde k prvému vzkrieseniu mŕtvych. Tí, ktorí na tejto zemi prešli očistou a sú očistení, sa pripoja k tým, ktorí sa tiež očistili v očistci, aby žili v novom raji.

 

Mnohé sa zmení, no všetci tí, čo Ma nasledujú a pripoja sa ku Mne v mojej novej ére pokoja, nad ktorou budem vládnuť skrze svoje duchovné vedenie, nájdu pokoj duše.

 

Konečne na tejto zemi nebude viac utrpenia, zakúšaného pod nadvládou satana.

 

Každá bolesť, každé utrpenie, každá modlitba, každé úsilie, ktoré ste podstúpili pre to, aby ste zhromaždili duše, ktoré ochabujú, potkýnajú sa a namáhavo si kliesnia cestu, bude stáť za to.

 

Nový raj je pripravený. Jediné, čo musíte urobiť, je pripraviť si duše a kráčať smerom k jeho bránam. Tí z vás, ktorí sa v mojich očiach očistia, dostanú kľúče na otvorenie brán.

 

Vydržte počas tohto nadchádzajúceho súženia, pretože je to niečo, čo sa musí stať, keďže to bolo predpovedané v (svätej) Knihe môjho Otca.

 

Mnohé z toho zmiernia vaše modlitby a môj Otec bude zasahovať v každej možnej fáze, aby zabránil páchaniu zločinov na jeho predrahých deťoch.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť