Posolstvo 618

17.11.2012 19:00

Posolstvo 618

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 17.11.2012 - 19:00 hod.

 

Mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu.

 

Moji drahí nasledovníci, teraz musíte venovať pozornosť môjmu svätému slovu a počúvať.

 

Čelíte mnohému prenasledovaniu kvôli hriechom vašich krajanov a tých, ktorí spravujú vaše zákony o potratoch. Tento najväčší hriech, ktorým ste sa po milióny krát previnili, sa sťaby meč zarezal do môjho srdca, prebodávajúc ho nespočetné razy.

 

Vaše hriechy nemorálnosti a vaša láska k materiálnemu bohatstvu Ma hlboko urážajú. Vaša oddanosť ku Mne nie je tá, aká sa od vás očakáva. Tí z vás, ktorí ste odpadli od pravdy, musíte ku Mne volať, aby som vám mohol otvoriť oči.

 

Milujem všetky Božie deti v Spojených štátoch amerických, ale obávam sa, že hriech sa zaklinil až natoľko hlboko, že mnohí z vás sa zrútite do priepasti zúfalstva, pokiaľ neprijmete existenciu Boha.

 

Je dôležité, aby ste sa vytrvalo modlili, lebo satanova moc už prenikla do mnohých vašich zákonov. Zákony, z ktorých mnohé majú byť zavedené tými, ktorí sú ateisti medzi vami, budú ohavné v očiach môjho Otca.

 

Ako plačem nad podvodom, ktorý vám je ponúkaný. Moji úbohí vysvätení služobníci, ktorí sú medzi vami, budú rozdrvení ako hmyz pod nohami tých vodcov, ktorí  Mňa, vášho Ježiša, odmietajú.

 

Toto je čas, kedy sa modlitba musí stať vaším každodenným cieľom, aby váš národ mohol byť zachránený a začlenený medzi mojich dvanásť národov v novom raji.

 

Tu je modlitba Modlitbovej kampane (85) "Za záchranu Spojených štátov amerických z rúk podvodníka":

 

 

"Ó, drahý Ježišu, prikry náš národ svojou najvzácnejšou ochranou. Odpusť nám naše hriechy proti Božím prikázaniam. Pomôž americkému ľudu obrátiť sa späť k Bohu. Otvor ich mysle poznaniu pravej cesty Pána. Otvor ich zatvrdnuté srdcia, aby prijali tvoju milosrdnú ruku. Pomôž tomuto národu vzoprieť sa rúhaniam, ktoré na nás budú doliehať, aby nás prinútili poprieť tvoju prítomnosť. Ježišu, úpenlivo Ťa prosíme, zachráň nás od všetkého zlého a prichýľ náš ľud do svojho najsvätejšieho srdca. Amen."

 

 

Choď, ľud môj, a nikdy sa neboj dávať najavo svoju lásku ku Mne; pretože inak poprieš svoje kresťanstvo.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť