Posolstvo 620

20.11.2012 23:50

Posolstvo 620

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.11.2012 - 23:50 hod.

 

Táto skupina dvanástich, reprezentujúca mocné národy,
je urážkou existencie mojich dvanástich apoštolov

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho urážok, ukrývajúcich sa pod maskou klamu, je vznášaných prosti Mne, Spasiteľovi ľudstva.

 

Satan infikuje teraz predovšetkým kresťanov po celom svete. Robí to tým najrafinovanejším spôsobom. Presviedča ich, že musia svojim bratom a sestrám preukazovať oddanosť, keď ich navádza k tomu, aby uverili klamstvám.

 

Ľudia majú od prírody vrodenú lásku a starostlivosť k druhým. Je to dar od Boha. Satan využíva tento cit, aby ľudí vtiahol do siete lží, nad ktorými majú len malú kontrolu. Darí sa mu primäť ich k tomu, aby verili zákonom, ktoré predstavujú smrteľné hriechy voči Bohu.

 

Mnohí veria, že robia správnu vec, keď podporujú iných v ich úsilí zaviesť zákony, ktoré tolerujú vraždu, vojnu a rúhanie sa voči Bohu.

 

Keď veríte, že hriech je prijateľný a ospravedlniteľný, pretože je pre dobro ostatných, potom ste padli do starostlivo nastraženej pasce.

 

Nie je žiadna náhoda, že sa množia ospravedlnenia pre rozdelenie v kresťanských cirkvách. Nie je žiadna náhoda, že sa vám v tomto čase podsúvajú všemožné výhovorky na ospravedlnenie potratov.

 

Dotýka sa to každého národa a každé verejné volanie po zavedení potratu, ospravedlnení vojny a privodení zmien v kresťanských cirkvách je plánované jedinou skupinou. Táto skupina plánovala tieto udalosti po celé roky. Presne vedia, kto sú a čo robia. Sú veľmi mocní a nebezpeční.

 

Postojte, porozhliadnite sa a načúvajte, lebo teraz musíte akceptovať, že to, čo vám hovorím, je v mene Boha. Všetky tieto obludné a zavrhnutia hodné počínania, ktoré sú vám predstavované ako prijateľné a humánne zmeny vo vašej spoločnosti, boli plánované a koordinované na globálnej úrovni skupinou dvanástich.

 

Táto skupina dvanástich, reprezentujúca mocné národy, je urážkou existencie mojich dvanástich apoštolov.

 

Predstavia svetu antikrista a budú ho podporovať práve tak, ako predstavili na verejnosti Mňa moji dvanásti apoštoli v čase, keď som prebýval na zemi.

 

Ich moc znamená, že každý z týchto mocných národov podporuje všetky ostatné v zavádzaní hriešnych zákonov, aby sa tým zabezpečilo ich prijatie.

 

Moji nasledovníci, ako len budete trpieť pre váš prístup k pravde. Pravda vám otvorí oči voči zlu všade vôkol vás. Nikdy sa nesmiete báť pravdy. Len vtedy, keď ju prijmete, vás môže ochrániť pred týmito zlovestnými zákonmi, počínaniami a skutkami.

 

Vedzte, že tie národy, ktoré sa podieľajú na zavádzaní zlovestných zákonov, budú trpieť najviac počas záverečnej očisty.

 

Môžu si myslieť, že sú beztrestní, ale podarí sa im dosiahnuť len jediné. A tým bude trest, ktorý bude taký prísny, že sa nebudú môcť pred ním skryť, ani si zakryť tvár, aby sa mu vyhli. Predovšetkým sa budú musieť zodpovedať Mne. Mnohí Mi ešte aj vtedy napľujú do tváre. A potom sa pripoja k antikristovi, šelme a všetkým tým padlým anjelom, na celú tú bolestnú večnosť.

 

Teraz vás varujem. Vás, ktorí sa vo vašich národoch snažíte zaviesť potrat. Vás, ktorí znesväcujete moje kresťanské cirkvi a vás, ktorí uctievate šelmu. Vaše dni sú spočítané.

 

Pre vás nebude žiadna budúcnosť, žiadny večný život, žiadny vstup do môjho kráľovstva.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť