Posolstvo 621

21.11.2012 18:45

Posolstvo 621

Posolstvo Panny Márie, prijaté 21.11.2012 - 18:45 hod.

 

Musíte sa modliť, aby sa tie úbohé duše, ktoré neustále
pribíjajú na kríž môjho Syna, odvrátili od hriechu

 

Moje dieťa, všetky moje deti, ktoré milujú môjho Syna, sa v tomto čase svárov vo svete musia zjednotiť v modlitbe.

 

Musíte sa modliť, aby sa tie úbohé duše, ktoré neustále pribíjajú na kríž môjho Syna, odvrátili od hriechu a prosili môjho Syna, aby im odpustil.

 

Času je málo a len tí v stave milosti môžu vstúpiť do kráľovstva môjho Syna.

 

Kým v minulosti bolo potrebných veľa rokov modlitby, obiet a oddanosti mne, vašej blahoslavenej Matke, budete mať teraz už len veľmi málo času na hľadanie spásy.

 

Moji maličkí, vytrvale sa modlite za tých, ktorí urážajú môjho Syna a zneucťujú môjho Otca, Najvyššieho Boha.

 

Toľkí sa k Bohu obrátili chrbtom. Zlému sa podarilo premeniť ich srdcia na kameň.

 

Veľmi málo je tých, čo majú úctu k životu, ktorý bol daný Božím deťom. Vaše životy sú v Božích rukách. Ktokoľvek bude zasahovať do Božieho stvorenia, bude potrestaný.

 

Moje dieťa, musíš vyzývať všetkých, ktorí dostali Knihu pravdy, aby sa modlili ku mne, Matke Spásy. Bola mi zverená úloha, aby som môjmu Synovi pomáhala pri spáse ľudstva.

 

Deti, dovoľte mi, aby som vám s čistotou a láskou vo vašich srdciach pomohla nájsť cestu k môjmu Synovi.

 

Pomôžem vám prekonať každú prekážku, ktorá bráni vašej ceste k milosrdenstvu môjho Syna.

 

Prosím, pamätajte na to, že môj Syn je odpustenie samo. Miluje všetky Božie deti bez ohľadu na to, ako ho trápia.

 

Jediné, čo musíte urobiť, je obrátiť sa na Neho a prosiť Ho o milosť, aby vás priviedol do svojej blízkosti.

 

Modlite, modlite, modlite sa za všetkých tých, ktorí urazili môjho Syna a znesvätili jeho cirkvi, pretože oni potrebujú vašu pomoc.

 

Sú to stratené duše a treba ich priviesť naspäť do náručia môjho Syna. V opačnom prípade by Mu to zlomilo srdce.

 

Ďakujem, že ste odpovedali na toto volanie z nebies.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť