Posolstvo 650

19.12.2012 21:00

Posolstvo 650

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.12.2012 - 21:00 hod.

 

Zomrel som pre vás; preto Mi teraz musíte dôverovať

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa varovať, že kritika voči tebe a môjmu slovu, ktoré ti v tomto čase dávam, bude narastať.

 

Nesmieš dovoliť rozptyľovaniu alebo pochybnostiam, aby ti bránili v odovzdávaní každého jedného slova, ktoré ti dávam. Človek nesmie nikdy spochybňovať proroctvá, zosielané od čias Mojžiša. Ani jedno proroctvo neobsahuje nepravdy.

 

Neodvracajte sa teraz, keď svetu odhaľujem tajomstvá a moje plány ohľadom ľudstva, ktoré vám až doposiaľ boli zadržiavané. Pretože vám teraz predkladám mnohé veci, ktoré ešte majú prísť a o ktorých vy, moji učeníci, musíte vedieť, aby ste nepremeškali  prípravu na môj slávny návrat.

 

Nedopusťte, aby sa ktokoľvek sám zriekol daru večného života, ktorý prinášam. Tí spomedzi vás, ktorí budú mať šťastie vôjsť do novej éry, keď sa nebo a zem spoja, musia nasledovať cestu pravdy.

 

Teraz nadišiel čas, kedy vaša viera vo Mňa, vášho Spasiteľa, bude skutočne spochybnená a vystavená skúškam. Už čoskoro vás budú zastrašovať, aby ste odmietli moje posolstvá. Bude vyvinuté všetko úsilie na to, aby ste boli prinútení odmietnuť moje slovo a vyhlásiť pravdu za herézu.*

 

Obráťte teraz vaše myšlienky na moje narodenie. Na moje učenie, ktoré som dal ľuďom, aby sa mohli naučiť, ako si majú pripraviť svoje duše. Na obetu, ktorú som kvôli spáse duší priniesol smrťou na kríži.

 

Zomrel som pre vás; preto Mi teraz musíte dôverovať.

 

Ja som svetlo, ktoré osvetľuje cestu, po ktorej musíte kráčať. Po oboch stranách tejto cesty sa po vás budú naťahovať zlí duchovia, budú vás trápiť, pokúsia sa primäť vás k tomu, aby ste išli nazad po tej istej ceste, po ktorej ste prišli a do temnoty. Budú to robiť cez posmešky iných, ktorí vás kvôli vašej vernosti k týmto posolstvám budú trhať na kusy.

 

Je treba, aby ste zostali v tichej meditácií, čítali moje slovo a cítili moju prítomnosť. Dovoľte môjmu Svätému Duchu utešovať vaše srdce a cíťte sa obklopení mojou láskou. Vedzte, že vtedy ste v úplnej jednote so Mnou, vašim Ježišom, keď sa vaša bolesť kvôli tejto misii zintenzívni.

 

Nikdy sa nevzdávajte. Neodmietajte moju milosrdnú ruku. Dovoľte Mi, aby som vás objal a dodal vám odvahu, ktorú potrebujete na to, aby ste so Mnou pokračovali na tejto ceste až do dňa, kedy prídem, aby som vás odmenil.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Heréza, kacírstvo alebo blud (z gréckeho αιρεσις, hairesis v preklade svojvoľný výber) označuje pôvodne taký teologický názor, ktorý zastáva určitý odlišný pohľad, ktorý je nezlučiteľný so všeobecnou vierou danej cirkvi, tj. ortodoxiou. Zástanca herézy je touto cirkvou označovaný ako heretik, kacír alebo bludár.

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť