Posolstvo 656

24.12.2012 18:00

Posolstvo 656

Posolstvo Panny Márie, prijaté 24.12.2012 - 18:00 hod.

 

Deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva

 

Moje dieťa, deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva.

 

Ako každá iná matka i ja som vášnivo milovala toto malé dieťa. No tu sa jednalo o mimoriadnu milosť, ktorá mi bola daná mojim Otcom. Bola to milosť ochrany. Od začiatku som ochraňovala môjho Syna spôsobom, ktorý bol iný. Vedela som, že On je tým zasľúbeným Mesiášom, a preto mi bola udelená obzvlášť veľká zodpovednosť, hoci som nemala tušenie o miere zodpovednosti, ktorá by s tým mohla byť spojená.

 

Nebolo mi dané, aby som od začiatku poznala, že môj Syn, Spasiteľ, ktorý bol zoslaný Bohom, aby zachránil ľudstvo pred plameňmi pekla, bude zabitý. Táto časť mojej misie prišla ako strašný šok a moja bolesť bola taká veľká, že sa nedá opísať.

 

Trpela som skrze môjho Syna, v Ňom a s Ním. Dokonca ja dnes cítim jeho bolesť a zármutok kvôli neviere v existenciu môjho Syna v dnešnom svete. Moja zodpovednosť ako Matky Spásy spočíva v tom, aby som popri mojom Synovi mala spoluúčasť na jeho pláne spásy duší.

 

Toto je čas záplavy; je to čas pre rýchlu a náhlu zmenu. Keď prepuknú vojenské konflikty a z ich popola vzíde veľká vojna, Boží plán naberie na rýchlosti, aby jeho prítomnosť spôsobila prebudenie medzi všetkými národmi a ľudskými rasami.

 

Moje dieťa, naliehavo ťa prosím, aby si sa dnes, keď plačem, modlila môj najsvätejší ruženec. Moje slzy, ktoré si práve videla, sú kvôli tým dušiam, ktoré neuznajú môjho Syna. Práve tí kresťania, ktorí hovoria, že uznávajú Ježiša Krista ako Spasiteľa a ktorí Ho urážajú tým, že sa k Nemu nemodlia, Ho zarmucujú najviac.

 

Šírenie ateizmu je ako strašná epidémia, ktorá zachvacuje zem. Boh nebol zabudnutý, skôr sa jeho existencia zámerne ignoruje. Jeho zákony boli odstránené z vašich krajín. Jeho cirkvi nie sú ctené. Jeho vysvätení služobníci sú príliš plachí a nemajú dosť odvahy na to, aby verejne hlásali jeho sväté slovo.

 

Zem sa teraz zmení, ako fyzicky tak aj duchovne. Očista sa začala. Bude zvedený boj medzi tými, ktorí nasledujú zloducha a zvyškom Božej Cirkvi.

 

Vy, ktorí ste verní môjmu Synovi, musíte vždy volať na mňa, vašu milovanú Matku Spásy, aby som vás mohla zasvätiť môjmu milovanému Synovi kvôli udeleniu mnohých potrebných milostí. Musíte byť pripravení ako vojak Ježiša Krista. Vaše brnenie musí byť zosilnené, pretože ste svojim poslaním Boží bojovník a budete musieť kráčať oproti veľkej ukrutnosti a nespravodlivosti.

 

Choďte v pokoji, deti a vytrvajte v každodennej modlitbe, pretože začínajú zmeny, aby tak mohla byť dosiahnutá spása ľudstva.

 

Všetko sa stane podľa svätej vôle môjho Otca prostredníctvom jeho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Vám, mojim deťom, ktoré prosíte o moju pomoc, bude udelená veľká pomoc pre vaše národy.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť