Posolstvo 659

28.12.2012 06:05

Posolstvo 659

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 28.12.2012 - 06:05 hod.

 

Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, len vtedy, keď ste Mi úplne otvorení svojimi srdciami, môžete zakúšať moje svetlo a poznať pravdu.

 

Mnohí vravia, že prosili o dar rozlišovania a že sa kvôli tomu, aby ho dostali, modlili k Duchu Svätému. Avšak nie všetci, ktorí prosia, dostanú poznanie, ktoré je potrebné na to, aby im bol udelený tento vzácny dar. Napriek tomu budú tvrdiť, že ho majú. Potom Ma urážajú tým, keď hovoria, že moje slová na nich pôsobia znepokojujúco. Tvrdia, že tento ich nepokoj musí nevyhnutne znamenať to, že moje sväté posolstvá pochádzajú od zlého ducha.

 

Tým z vás, ktorí v pýche verejne vyhlasujete za falošné vaše prekrútené interpretácie môjho svätého slova, dávaného vám cez tieto posolstvá, musím povedať toto:

 

Kedy ste naposledy prišli predo Mňa duchovne nahí? Bez pláštika pýchy, ktorým by ste sa prikrývali? Kedyže ste prišli predo Mňa na kolenách volajúc na Mňa, aby som vás naozaj viedol bez toho, že by ste si najskôr nezapchávali rukami vaše uši, odmietajúc Ma počúvať? Či snáď neviete, že len vtedy vás osvietim darom rozlišovania, keď predo Mňa predstúpite bez akýchkoľvek vašich vlastných predpojatých názorov? Nemôžte byť predsa sprostení okov intelektuálnej pýchy, ktorá vás zaslepuje voči pravde duchovného poznania, dokiaľ sa nezbavíte všetkej ľudskej pýchy.

 

Tí medzi vami, ktorí ste sa roky venovali štúdiu Svätého Písma a ktorí sa v ňom považujete naozaj za zbehlých a tým aj za viac hodných toho, aby ste vysvetľovali moje slovo, musíte sa opätovne zamyslieť.

 

Znalosť knihy môjho Otca vás neoprávňuje o nič viac ako žobráka na ulici, nemajúceho vzdelanie v duchovných veciach. Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde. Znalosť, zakladajúca sa na vašej vlastnej ľudskej interpretácií Knihy môjho Otca neznamená nič, pokiaľ ide o pochopenie Božieho slova.

 

Tí z vás, ktorí si zakladáte na vašich vedeckých postupoch pri chápaní Božieho Svätého Písma a potom to používate na to, aby ste popierali moje slová, ktoré sú dávané dnešnému svetu, ste vinní hriechom. Vašim hriechom je hriech pýchy. Urážate Ma, pretože vaša pýcha má pre vás väčšiu hodnotu ako samotná láska ku Mne v jej najjednoduchšej forme.

 

Láska ku Mne, vášmu Ježišovi, vychádza zo srdca. Duše, ktoré sú hodné môjho kráľovstva, rýchlo poznajú môj hlas. Duše, ktoré broja proti môjmu slovu a podnecujú iných k tomu, aby Ma navonok odmietali, sú pod vplyvom ducha zla. Ste príčinou môjho rozhorčenia. Vaše odporné hlasy, ktorými vykrikujete a pyšne prehlasujete, akú máte kvôli svojej znalosti Svätého Písma hodnotu, budú umlčané.

 

Moja trpezlivosť je nekonečná ale tí z vás, ktorí sa proti Mne vedome stavajú a zámerne škodia môjmu plánu spásy, budú mihnutím oka vyvrhnutí do pustatiny.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť