Posolstvo 661

30.12.2012 17:50

Posolstvo 661

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.12.2012 - 17:50 hod.

 

Pomocou okultných síl bude predvádzať čosi,
čo bude vyzerať ako liečenie smrteľne chorých

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim prianím je, aby som ti oznámil, že zmeny, ktoré pripravia svet na môj Druhý príchod, sa čoskoro zviditeľnia po celom svete.

 

Ozbrojené konflikty na Blízkom východe sa budú naďalej stupňovať a rozširovať. Zasiahnu tak západ, ako aj východ. Tento vojnový chaos bude zastavený "mužom mieru", šelmou, antikristom. Mnohí časom uveria, že je Bohom, Mesiášom; až takou mocou bude zdanlivo oplývať. Jeho schopnosti mu poskytne otec všetkého zla – satan.

 

Pomocou okultných síl bude predvádzať čosi, čo bude vyzerať ako liečenie smrteľne chorých. Budú dočasne vyliečení zo svojich chorôb a ľudia uveria, že jeho schopnosti pochádzajú z neba; že je Mnou, Ježišom Kristom. Uveria, že prichádza, aby pripravil svet na novú éru a že (Kristov) Druhý príchod sa naplňuje pred ich očami.

 

Bude konať aj iné zázraky, ktoré však budú len ilúziou. Niektorí moji vysvätení služobníci padnú pred ním na kolená a budú ho uctievať. Politickí vodcovia mu budú verejne aplaudovať. Bude sa javiť ako dobrý a pokorný mesiáš a bude napodobňovať všetky moje povahové rysy. Žiaľ zvedie mnohých.

 

Naliehavo vás prosím, moji stúpenci, aby ste varovali ľudí, že Ja, Ježiš Kristus, neprídem už viac v tele. To sa nemôže stať. Už som prišiel na zem v tele a to sa nemôže udiať po druhý raz. Keď znova prídem, bude to spôsobom, akým som opustil zem a potom budú vyhnaní bezbožníci a môj Nový raj nahradí zem.

 

Nenechajte sa oklamať. Buďte ostražití. Naďalej vás budem varovať pred antikristom a lžami, ktoré bude predkladať svetu. Týmto spôsobom Mi môžete pomôcť zachrániť tie úbohé duše, ktoré ho budú otrocky nasledovať do hlbín pekla.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť