Posolstvo 662

31.12.2012 19:25

Posolstvo 662

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 31.12.2012 - 19:25 hod.

 

Staneš sa terčom veľkej nenávisti

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, bremeno, ktoré znášaš ako posol, ktorý bol zoslaný preto, aby pripravil cestu pre môj Druhý príchod, sa stane ťažším.

 

Staneš sa terčom veľkej nenávisti a mnohí, vrátane kňazov z radov mojej Cirkvi, sa ťa pokúsia zničiť.

 

To samé bude platiť aj pre tých, ktorí rozširujú moje posolstvá. Ako nositeľov pravdy aj ich budú verbálne napádať.

 

Je to čas, kedy musíte zostať sami sebou a jednoducho pokračovať v robení toho, čo je potrebné, aby ste zaistili, že toľkí ľudia, ako to len bude možné, sa dostanú k týmto posolstvám.

 

Keď moje sväté slovo začne prenikať do mnohých kútov sveta, prehĺbi sa aj hnev proti nemu. Vtedy, keď budú tieto posolstvá trhať na kusy a v niektorých prípadoch ich vyhlásia za kacírstvo, musíte zostať činní. Zotrvajte pospolu a nepočúvajte jedovaté reči, ktoré na vás budú chrliť.

 

Zostaňte silní a odvážni. Držte sa po mojom boku, keď pôjdeme touto cestou na Kalváriu. Nedajte sa pomýliť, pretože táto obtiažna misia bola predpovedaná a pre mnohých z vás bude veľmi ťažká.

 

Všetkým vám žehnám a zároveň vás varujem, že sa nesmiete znepokojovať, keď sa útoky zosilnia. To, že sa ukáže toľko nenávisti, je preto, lebo je to moje sväté slovo. Je to cena, ktorá musí byť zaplatená za záchranu duší vrátane tých, ktoré vám spôsobujú najväčšie utrpenie.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť