Posolstvo 665

02.01.2013 20:00

Posolstvo 665

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.01.2013 - 20:00 hod.

 

Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš informovať všetkých mojich nasledovníkov, že ich modlitby pomôžu zmierniť mnohé z toho, čo bolo predpovedané.

 

Modlitba má takú moc, že vtedy, keď sa modlievate dostatočne veľa modlitieb, ktoré dávam cez modlitbovú kampaň svetu, môžete skrátiť mnoho ťažkých útrap.

 

Tiež musím poukázať na silu odpustenia. Keď ste prenasledovaní v mojom mene, potom sa musíte modliť za tie duše, ktoré vám spôsobujú utrpenie. Prikryjem ich vašou láskou, keď sa budete za ne modliť srdcom. Vtedy, keď sa modlíte za vašich nepriateľov, zadržiavate satanovu misiu, ktorá odo Mňa odvádza duše.

 

Dcéra moja, musím teraz poučiť teba a mojich nasledovníkov, aby ste tvárou v tvár toľkému odporu voči týmto posolstvám zachovali kľud. Nikdy nesmiete mať strach z Božieho slova, dokonca ani vtedy, keď vám tým vonkajší svet spôsobuje veľa bolesti.

 

Nemyslite si, že je jednoduché vôjsť do môjho kráľovstva. Za každého z vás, kto Ma skutočne miluje, budú ďalší, jeden alebo dvaja, ktorí sa vás pokúsia odviesť od vašej oddanosti ku Mne. Tak je to od mojej smrti na kríži a tak to zostane až do môjho Druhého príchodu.

 

Moji stúpenci budú priťahovať tie duše, ktoré Ma hľadajú. Potom moji stúpenci objímu tieto duše tak, aby pribúdali moji nasledovníci, ktorí budú ako jeden v spojení so Mnou. Táto osamelá cesta do môjho kráľovstva nebude nikdy bez utrpenia.

 

Keď na vás budú vrhať obvinenia, tak si spomeňte na moju vlastnú cestu na Kalváriu. Každou sekundou, ktorou budete znášať výsmech v mojom mene, myslite na moje mlčanie a na dôstojnosť, s akou som sa jednoducho upriamil na môj jediný cieľ záchrany duší.

 

To spôsobí, že vaša cesta bude pre vás viac znesiteľnou. Nechajte vašich kritikov, aby na vás vykrikovali a urážali vás. Nechajte ich, aby vás nazývali bláznami. Nechajte ich, aby moje posolstvá označili za kacírstvo. Pretože vtedy, ak tak urobíte, ich zlorečiace jazyky nebudú mať nad vami moci.

 

Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite. A keď im odpustíte, zničíte moc, ktorú nad nimi má satan.

 

Toto je tajomstvo pokory.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť