Posolstvo 668

04.01.2013 12:30

Posolstvo 668

Posolstvo Panny Márie, prijaté 04.01.2013 - 12:30 hod.

 

Nadchádzajúce časy budú výzvou pre všetkých kresťanov

 

Moje drahé deti, musíte sa modliť, aby kresťanské cirkvi precitli k pravde týchto posolstiev. Bude to vďaka sile ich veľkého počtu, že budú pokračovať v zachovávaní učenia môjho Syna.

 

On, môj predrahý Syn, požaduje vernosť od všetkých svojich nasledovníkov. Musíte sa modliť za tých z radov jeho cirkví, ktorí sú zodpovední za každodenné hlásanie jeho svätého slova, aby Mu vždy zostali verní.

 

Musím vás naliehavo varovať, aby ste nepočúvali žiadne nové učenie, ktoré bude predkladané v mene môjho Syna Ježiša Krista, ktoré nebude prichádzať v jeho svätom mene.

 

Nadchádzajúce časy budú výzvou pre všetkých kresťanov. Budete potrebovať veľkú výdrž, pokiaľ si budete priať zostať verní Bohu.

 

Keď vás budú ostatní kresťania osočovať, prenasledovať a vyzývať, aby ste prijali nové zákony, o ktorých budete vo svojom srdci vedieť, že nie sú od Boha, potom sa musíte modliť túto modlitbu za zachovanie vernosti vašej viere.

 

Modlitbová kampaň (91) "Zachovaj ma verným mojej viere":

 

"Ó, Blahoslavená Matka Spásy, ochraňuj ma v hodine núdze, keď čelím zlu. Pomôž mi, aby som mocne a odvážne bránil Božie slovo bez strachu vo svojej duši. Oroduj za mňa, aby som zostal verný Kristovmu učeniu a odovzdal Mu všetky moje obavy, starosti a trápenia. Pomôž mi, aby som na tejto osamelej ceste mohol nebojácne kráčať vpred a aby som ohlasoval pravdu svätého Božieho slova dokonca aj vtedy, keď Boží nepriatelia takmer znemožnia plniť túto úlohu. Ó, Blahoslavená Matka, prosím, aby skrze tvoj príhovor zostala silná viera všetkých kresťanov počas celého obdobia prenasledovania. Amen."

 

Deti, musíte si pamätať, že vtedy, keď je vaša viera neustále napádaná, urážaná a zosmiešňovaná, môj Syn trpí s vami. Toto utrpenie a prenasledovanie je rovnaké ako to, ktoré bolo počas jeho krutého procesu, v priebehu ktorého bol obvinený z kacírstva jednoducho len preto, že hovoril pravdu.

 

Pravda, keď sa vypovie, priťahuje rozkol, hnev a niekedy aj násilie. Vedzte, že môj Syn vám dodá silu, ktorú budete potrebovať na to, aby ste vydržali toto veľmi ťažké obdobie.

 

Deti, počúvajte moje volanie. Budem sa za vás prihovárať, aby ste zostali silné a môj Syn vás zaplaví mimoriadnymi milosťami, aby ste sa vďaka nim mohli vyhnúť šikanovaniu v prijatí rúhavých zákonov, ktoré spôsobia veľký rozkol v kresťanských cirkvách a to predovšetkým v katolíckej Cirkvi.

 

Milujem vás a ponúkam vám moje modlitby v každej etape vášho putovania po ceste pravdy.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť


 free counters