Posolstvá 056–060

Posolstvo 056

24.03.2011 - 23:00 hod

— Význam a sila modlitby —

 

Moja drahá milovaná dcéra, s veľkou radosťou sa dnes večer opäť s tebou zjednocujem. Teraz si naplnená milosťou rozlišovania a máš jasnú predstavu, ako máš nasledovať správnu cestu.

 

Tým, že si obklopená v jednote so Mnou, si teraz slobodná. Slobodná od pochybností, s čistým svedomím, silnejšia ako predtým a pripravená odhaliť svetu Môj prísľub. Moje slovo prináša naliehavú potrebu, aby ste boli pripravení a otvorili svoje srdcia vo chvíli, keď sa všetkým ukážu ich hriechy.

 

Pripravenosťou a včasným varovaním môže byť zachránených oveľa oveľa viac duší. Čím viac obrátení, o to menšie bude prenasledovanie, ktoré bude nasledovať. Dcéra Moja, nikdy nepodľahni sebauspokojeniu. Tiež by si nemala mať strach z budúcich udalostí. Všetko pominie a namiesto toho všade zavládne šťastnejší svet s väčšou láskou.

 

Posolstvá, ktoré jednoducho všetkým pripomínajú Božiu existenciu

 

Povedz všade Mojim ľuďom, že tieto posolstvá sú jednoduchým pripomínaním všetkým Božím deťom, že On existuje. Musia si tiež uvedomiť, že ich duše sú najdôležitejšou časťou ich ľudskej podstaty. Starostlivosť o ich duše je životne dôležitá, ak sa chcú podieľať na nádhernej budúcnosti, ktorá všetkých očakáva. Ľudia si jednoducho potrebujú pripomenúť Desatoro Božích prikázaní a mať k nim úctu. Potom všetko, čo potrebujú urobiť je, aby nasledovali Moje učenie a žili svoje životy tak, ako Som im to povedal.

 

Dôvod, prečo dávam tieto proroctvá je, aby Som Mojim milovaným nasledovníkom dokázal, že nastáva nebeský zásah. Dúfam, že takto otvoria svoje srdcia a dovolia pravde, aby do nich prenikla.

 

Nebeská láska prináša mier

 

Mnoho ľudí vyznáva Moje učenie len svojimi ústami. Iní ich zase považujú za nudné a únavné. Boja sa, že keď Ma budú napodobňovať (žiť podľa Môjho učenia – pozn. prekl.), tak prídu o pohodlie, o ktorom sú presvedčení, že im ho do ich životov prinesú len materiálne veci. Čo však nedokážu pochopiť je, že jediným skutočným potešením, ktoré prípadne môžu zakúsiť, je Nebeská Láska. Táto láska môže vstúpiť do vašich životov len vtedy, keď sa prostredníctvom jednoduchej modlitby priblížite ku Mne a k Môjmu Nebeskému Otcovi. Ak raz zakúsite tento pokoj, tak zistíte, že ste oslobodení od starostí a stresov.

 

Žiadne početné stimulujúce preparáty sa nemôžu zrovnať s eufóriou, ktorá sa dostavuje, keď sa priblížite k Môjmu srdcu. Táto láska nielenže preniká celým vašim telom, mysľou a dušou, ale vám aj umožňuje žiť slobodnejší život. Zakúsite hlboké uspokojenie, ktoré ste doposiaľ nepoznali. Potom budete prekvapení, ako málo sa vás už dotýka svet materiálneho luxusu. Stratíte záujem o tieto veci a to vás prekvapí.

 

Och deti, keby ste sa len pokúsili prísť bližšie ku Mne, konečne by ste boli slobodné. Už by ste viacej necítili prázdnu beznádej vo vašej duši. Namiesto toho by ste boli pokojnejšie, menej by ste sa naháňali, mali by ste viac času zaujímať sa o druhých a cítili by ste pokoj, ktorý by ste zo seba vyžarovali. Prirodzene budete k sebe priťahovať aj ostatných. Budete sa čudovať, prečo tomu tak je. Nestrachujte sa, lebo je to pôsobením Božej milosti. Keď ste naplnení milosťou, je to ako nákaza, ktorá sa potom šíri na iných prostredníctvom lásky. Takto to potom pokračuje ďalej.

 

Preto vás deti prosím, aby ste pamätali na význam modlitby. Je to sila, ktorou sa modlitba vyznačuje a rýchlosť, s akou preniká, aby zahalila všetky tie šťastné duše, ktoré sú vťahované do tohto oblaku lásky.

 

Satanova sieť klamstiev vyvoláva strach

 

Tak ako sa rozmáha modlitba a láska jeden k druhému, tak isto aj nenávisť, ktorú chrlí Satan. Podvodník rozširuje svoje klamstvá tým, že pracuje cez takých ľudí, ktorí nemajú vieru alebo ktorí sa (ľahkovážne) zapodievajú temnými duchovnými (okultnými) hrami. V jeho sieti nenávisti uviaznu dokonca aj tí, ktorí môžu mať pocit, že žijú pomerne dobrý život. Táto zákerná sieť môže polapiť kohokoľvek, kto nie je opatrný. Jediným spoločným menovateľom je to, že všetci tí, ktorí sú polapení, pociťujú nepokoj, úzkosť, zúfalstvo a strach. Tento strach sa veľmi rýchlo mení v nenávisť.

 

Bežte ku Mne všetci. Nečakajte, kým sa váš život obráti hore nohami kvôli zbytočnému utrpeniu. Lebo Ja som vždy prítomný – pozorujúci, čakajúci a dúfajúci, že každý z vás zanechá svoju pýchu, aby Som Ja mohol vstúpiť a objať vás. Choďte do svojho kostola a modlite sa ku Mne. Rozprávajte sa so Mnou doma, po ceste do práce. Kdekoľvek práve ste, volajte Ma. Pomerne rýchlo zistíte, ako vám odpoviem.

 

Zobuďte sa – otvorte svoje zatvorené srdcia

 

Zobuďte sa deti. Ešte stále si neuvedomujete, že Ma potrebujete? Kedy konečne otvoríte svoje zatvorené srdcia a necháte Ma vstúpiť dnu? Nemrhajte vzácnym časom pre svoje vlastné záujmy a pre záujmy vašej rodiny. Ja Som Láska. Potrebujete Moju lásku, aby ste uhasili svoje vysmädnuté a vyhladované duše. Moja láska, pokiaľ ju raz zakúsite, vyzdvihne vášho ducha a dovolí vám, aby ste opäť pocítili skutočnú lásku. Táto láska potom otvorí vašu myseľ pre pravdu – pre sľuby, ktoré Som dal každému jednému z vás, keď Som pre vaše hriechy zomrel na kríži. Milujem vás deti. Prosím, ukážte Mi lásku, o ktorú vás tak veľmi prosím. Nezostávajte pre Mňa stratení. Je už málo času deti, aby ste sa obrátili ku Mne. Nepremeškajte!

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 057

04.04.2011 - 19:00 hod

— Ruka Môjho Otca teraz dopadne na tento nevďačný a zaslepený svet —

 

Moja drahá milovaná dcéra, čas už nepracuje pre nás. Vrhni, vrhni tieto posolstvá tak ďaleko do sveta, ako len môžeš. Čas Varovania je už veľmi blízko. Povedz Mojim nasledovníkom, aby z viery ku Mne pomohli obrátiť neveriacich a pripravili ich na Varovanie.

 

Dcéra Moja, zatiaľ čo si snáď ešte na pochybách ohľadne pravosti týchto posolstiev, ti uniká drahocenný čas. Moje milované duše, ktoré túžia po spáse, už nemajú čas. Hriech, dcéra Moja, bujnie a šíri sa ako vírus do každého kúta sveta. Satan privádza ľudstvo do chaosu. On je všade. Trápi dobré duše rovnako ako tie, ktoré sú pre Mňa stratené. Musí byť zastavený. K tomu dopomôže modlitba a šírenie Môjho slova. Povedz Mojim nasledovníkom, ako strašne sužuje Satan ľudstvo. Nielenže sa jeho prítomnosť prejavuje cez celosvetové nepokoje, ale infikuje aj tých, ktorí sa domnievajú, že jednajú v záujme spravodlivosti. Prebýva dokonca v mladej bezstarostnej spoločnosti, v jej hudbe a v kulte jej celebrít.

 

Zachraňujte teraz duše pomocou modlitby Môjho Ruženca Božieho Milosrdenstva. Naliehavé šírenie tejto modlitby je vecou mimoriadnej dôležitosti. Pocit paniky, hrôzy, nepokoja a horkej nenávisti, ktorý je teraz rozšírený vo svete, je hlboko pociťovaný Mnou, Božským Spasiteľom ľudstva, ktorý prelieva neutíchajúci prúd sĺz pre tieto stratené duše.

 

Predsa nie je možné, aby ľudia prehliadali túto nenávisť voči sebe samým, ktorá panuje úplne všade. Či snáď neviete, že je to Satan – Podvodník, kto to spôsobuje? Tak, ako sa zlovestná nenávisť a ohavné ukrutnosti šíria ako ničivý požiar, tak aj ruka Môjho Večného Otca teraz dopadne na tento nevďačný a zaslepený svet. Tak, ako pokračujú ľudia vo zverstvách, keď sa navzájom terorizujú a vraždia, tak bude pribúdať aj ekologických katastrof, ktoré sú trestom za hriechy človeka proti človeku. Tento trest teraz dopadne na svet.

 

Bitka za záchranu duší započala

 

Bitka za záchranu duší započala. Vytrvalo sa modlite za seba aj za vaše rodiny. Lebo mnoho nevinných duší bude postihnutých týmto nešťastím. Nemajte strach, pretože tí, ktorí zostanú verní Mne a Môjmu Večnému Otcovi, budú zachránení. Keby Môj Večný Otec teraz nezasiahol, tak by človek spôsobil genocídu takého rozsahu, že by ľudská populácia bola zdecimovaná v obrovskom rozsahu.

 

Božie Milosrdenstvo

 

Všetci sa pevne pridŕžajte vašej viery, pretože bez vašej viery bude ťažké, aby ste zniesli vaše utrpenie. Nech je pochválený Môj Otec, že Mi poskytol dar Božieho Milosrdenstva. Moje Milosrdenstvo nepozná žiadne obmedzenia a vám všetkým to bude teraz dokázané. Tento oceán čistej, ničím nezakalenej, nefalošnej lásky sa teraz vyleje na všetkých z vás, Moje deti, aby vám pomohol zachrániť sa od nenávisti a zla, ktoré sú šírené Zlým (Satanom). V Mojej láske si teraz cez modlitby umyte vaše duše, pretože čas je už blízko.

 

Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Môj dar Milosrdenstva je pre všetkých, dokonca aj pre tých hriešnikov, ktorí sú v smrteľnom hriechu. Bude im poskytnutá príležitosť, aby sa kajali a privodili tak Satanov pád a aby sa ku Mne pripojili a tak vošli do Môjho vždy Milosrdného Kráľovstva.

 

Vzhliadnite k Nebu. Dovoľte Mi, aby Som vás všetkých podržal a vzal do náručia.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Vždy milosrdný Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 058

06.04.2011 - 12:00 hod

Nikdy neodsudzujte iné náboženstvá, vierovyznania alebo sexuálne preferencie

 

Moja milovaná dcéra, utrpenie, ktoré znášaš, ti spôsobuje Podvodník, ktorý sa ťa neustále pokúša zviesť k tomu, aby si sa vzdala práce na tomto nanajvýš posvätnom diele. Trhá ťa na kusy. Zmier sa s tým. Nikdy nepochybuj o Mojom Božom slove a nezáleží na tom, aké ťažké to pre teba môže byť. Keď sa celá odovzdáš Mne, odmením ťa duchom pokoja. Hovor Mi to každý deň, po celý deň a pros Ma o milosti, aby som ťa naplnil radosťou, akonáhle na teba Podvodník zaútočí. Zostaň silná, dcéra Moja. Nikdy sa nevzdávaj. Udržuj svoju myseľ čistú od chaosu a sústreď sa na Moje posolstvá svetu. Sú to dnes najdôležitejšie posolstvá pre ľudstvo. Cez ne sú ľudstvu dávané pokyny, ako má ešte raz nájsť správnu cestu ku Mne.

 

Ľudia sú Mojím učením zmätení

 

Mnoho ľudí je teraz stratených. Sú zmätení Mojím učením a mnohými spôsobmi, akým je vykladané, zriedené alebo zmenené. Ako je k nemu niečo pridávané alebo zase odoberané. Moje deti dnes potrebujú vedenie, aby mohli hľadať milosti, ktoré sú nutné k tomu, aby opäť získali na sile a do ich sŕdc preniklo svetlo. K tomu môžu dospieť len modlitbou a dodržiavaním Môjho učenia.

 

Nevylučujem ani jednu jedinú dušu vo svete

 

Moje deti, ktoré sa obrátili, to vedia a prostredníctvom sviatostí prichádzajú bližšie k Môjmu srdcu. Avšak tie deti, ktoré zablúdili a sa stratili, musia začať od samého začiatku a pripomenúť si Desatoro Božích Prikázaní, ktoré boli dané svetu cez Mojžiša. Je dnes mnoho, mnoho detí, ktoré si toho nie sú vedomé. Ja nevylučujem ani jednu jedinú dušu na svete, nezávisle od toho, k akému náboženstvu sa hlási.

 

Varovanie veriacim, ktorí povýšene nazerajú na iné vyznania viery

 

Ak Moji veriaci sami seba vyvyšujú na účet iných, ktorí sú v nevedomosti o Mojom učení, alebo ak sa považujú za lepších, potom sa správajú rovnako, ako sa správali Farizeji. Hanba tým, ktorí sa cítia povýšene voči dušiam, ktoré potrebujú osvietenie. Hanba tým, ktorí sú si vedomí pravdy a vysmievajú sa veriacim inej viery. Hanba tým, ktorí si myslia, že zasvätením do pravdy a účasťou na Najsvätejšej Sviatosti sú dôležitejší v Mojich očiach. Áno, títo oddaní nasledovníci prinášajú do Môjho srdca útechu a radosť. Ale keď znevažujú alebo odsudzujú iných pre ich vieru, hrubo Ma tým urážajú.

 

Moji nasledovníci, otvorte oči pre jednoduchú a prostú pravdu Môjho učenia. Nesúďte ostatných. Nepozerajte sa zvrchu na tých, ktorí odmietajú Moje učenie a na ktorých sa dívate ako na hriešnikov. Pretože oni sú v Mojich očiach zarovno s vami aj napriek tomu, že vám bol daný dar pravdy. Veľmi Ma bolí srdce, keď takíto nasledovníci, hoci to nemyslia špatne, predpisujú týmto úbohým, strateným dušiam, ako majú žiť svoje životy. Idú po zlej ceste.

 

Nikdy nehovorte ľuďom inej viery alebo inej sexuálnej preferencie, že sú zatratení

 

Ak použijete Moje učenie násilným spôsobom tak, že poviete tým, ktorí nie sú Mojimi nasledovníkmi, že zahynú alebo utrpia škodu kvôli tomu, že ich cesty označíte za diabolské, potom ich urobíte ešte slabšími, než boli predtým. Veľa z nich sa k vám proste obráti chrbtom. Potom ste sklamali. Miesto kázania ukážte súcit. Učte príkladom. Nikdy nehovorte alebo sa nepokúšajte týmto ľuďom hovoriť, že sú v Mojich očiach stratení. Pretože nie sú.

 

Milujem každú jednotlivú dušu všetkých náboženstiev. Všetkých svetonázorov a všetkých vierovyznaní. Všetkých sexuálnych preferencií. Každá jedna (duša) je vzácnym dieťaťom. Nie je lepšia, než iná. Aj keď hriech bude vždy prítomný - všetci ste hriešnici, nezabudnite na to – a bude na každom jednom z vás, aby ste nasledovali Moje učenie a šírili Moje slovo.

 

Objímte jeden druhého. Prejavujte si navzájom súcit. Nikoho nevylučujte, nezávisle na tom, či sa jedná o katolíkov alebo o iné kresťanské denominácie, či o moslimov, hinduistov, židov, budhistov - dokonca ani tých z nových kultov, ktoré sa objavili a ktorých príslušníci neveria v Boha, Večného Otca. Vyučujte príkladom. Rozširujte obrátenie. No nikdy nesúďte iných, ani sa nepokúšajte vyvyšovať sa nad tých, ktorí nemajú pochopenie pre pravdu.

 

Nikdy si nenamýšľajte, že ste lepší, ako sú vaši bratia a sestry a to len preto, že vám kvôli vašej vernosti ku Mne boli dané (niektoré) milosti z Nebies. Áno, vnášate radosť do Môjho Svätého srdca, no musíte k druhým pristupovať milujúcim, nie však diktátorským spôsobom.

 

Nikto nie je hoden, aby súdil iných

 

Nikto nie je hoden, aby súdil iných. Nezabúdajte na toto ponaučenie, lebo ani jeden z vás nie je hoden toho, aby iných súdil alebo iným ubližoval. Nikto z vás nemá moc ani znalosti, ktoré prináležia len samotnému Bohu, aby nad inými vynášal akékoľvek morálne súdy. Majte vždy otvorenú myseľ a nezabúdajte, že tým dňom, keď ste si začali namýšľať, že ste v Mojich očiach dôležitejší ako tí, ktorých vy zavrhujete ako hriešnikov, ste začali byť pre Mňa stratení.

 

V týchto posolstvách nevylučujem ani jednu vieru

 

Moje slovo je teraz dávané ľudstvu ako dar. Každému jednému z vás. V týchto posolstvách sa nebudem zameriavať len na jednu skupinu oddaných nasledovníkov. Tým z vás, ktorí rozumejú pravde – nechajte Ma, aby Som vám pripomenul, že všetky Moje deti na celom svete, najmä zatvrdilí hriešnici a tí, ktorí neveria v existenciu Môjho Večného Otca, Boha Stvoriteľa a tvorcu všetkých vecí, majú teraz prednosť. Je to na vás, Moji nasledovníci, aby ste sa vytrvalo modlili za tých, ktorí sú slepí. Ale robte to takým spôsobom, ako Som vás to učil. A konečne vždy majte na pamäti, že Ja vás všetkých milujem.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Kráľ všetkého ľudstva

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 059

07.04.2011 - 22:00 hod

— Tieto posolstvá zachránia milióny duší —

 

Moja milovaná dcéra, dnes ti boli udelené dary Ducha Svätého spolu so zvláštnymi Božími milosťami. Dcéra Moja tým, že si sa vzdala svojej slobodnej vôle, sa teraz posunieš ďalej pri vykonávaní Mojej najsvätejšej vôle. Lepšie budeš teraz chápať, prečo je dôležité, aby si vo svojich myšlienkach, slovách, skutkoch a postojoch zachovávala úplnú poslušnosť voči Mne. Teraz budeš nasledovať Moje vedenie a hľadať ho ešte predtým, ako čokoľvek urobíš v Mojom záujme.

 

Konečne si pripravená, aby si nasledovala Moje pokyny. Teraz je potrebné, aby si Mi každý druhý deň obetovala aspoň dve hodiny modlitieb. Navyše musíš nasledovať pokyny veľmi vysokého duchovného sprievodcu, ktorý Ti bol zoslaný z Neba. Bude k Tebe hovoriť podľa Mojich pokynov. Konaj presne tak, ako ti on povie. Musíš sa postarať o to, aby si so Mnou komunikovala každý deň, pretože ti musím toho (ešte) veľa povedať.

 

Dcéra Moja, odteraz počúvaj len Môj hlas. Píš iba to, čo dostávaš odo Mňa. Nikdy nepreberaj názory iných ohľadne týchto najsvätejších posolstiev. Sú len jedny ústa, ktoré s tebou komunikujú, a to sú Moje. Dôveruj Mi, dcéra. Dôveruj Mi v plnej miere. Nikdy nespochybňuj tieto posolstvá, pretože Som to Ja, kto s tebou hovorí. Maj to vždy na pamäti. Teraz, keď Mi dôveruješ, budeš oveľa silnejšia. Uisťujem Ťa, že sa odteraz dokážeš omnoho účinnejšie vysporiadať s útokmi Zlého.

 

Zachovaj si pokoj. Zatiaľ čo láska k tebe, dcéra Moja, zaplavuje Moje srdce, zmocňuje sa ťa oddanosť a láska ku Mne, až máš z toho pocit slabosti. Táto mocná láska je vo svojej dokonalosti čistá a nedá sa zrovnať s ničím, čo si doposiaľ v tomto svete zakúsila.

 

Nebesia sa radujú, že si sa konečne odovzdala. Ale budeš sa musieť teraz pripraviť, aby si pomohla zachrániť milióny duší. Úloha, dcéra Moja, ktorú od teba požadujem, je z ľudského hľadiska nesmierna. Ty, dcéra Moja, budeš poslom pre svet, keď mu odovzdáš Moje Sväté slovo najväčšieho rozsahu, aby si ho pripravila na Môj Druhý príchod.

 

Vy, Moje drahé deti, ktoré Ja milujem s hlbokou vášňou – ktorá je mimo vaše chápanie – sa znova musíte priblížiť k Môjmu najsvätejšiemu srdcu prv, ako bude neskoro. Od teba, dcéra Moja, sa bude očakávať, že Moje slovo budeš prinášať ľudstvu. To nie je jednoduchá úloha. Spôsobí ti utrpenie ale musíš pochopiť, že je to tvoja povinnosť, ktorú voči Mne máš. Bola si povolaná, aby si zaistila, že prostredníctvom slova z Mojich Božích úst budú zachránené milióny duší od plameňov pekla.

 

Komunikuj so Mnou náležitým a správnym spôsobom. Po celý čas ťa budem viesť. Nech v tebe, dcéra Moja, zavládne pokoj. Môj Svätý Duch napĺňa teraz tvoju dušu. Si plná lásky a radosti a pripravená na ďalšiu fázu tejto Božej misie.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 060

13.04.2011 - 23:00 hod

— Moja bolesť je dnes ešte väčšia, ako bola počas Môjho ukrižovania —

 

Moja drahá milovaná dcéra, dnes večer plačem vo veľkom žiali nad hriechmi ľudstva, ktoré narastajú s veľkou intenzitou, zatiaľčo sa blíži čas, kedy si svet pripomenie Moje utrpenie na kríži. Moja bolesť je ešte väčšia, ako bola vtedy v čase Môjho ukrižovania. Znovu prežívam agóniu, ktorú Som trpel, keď hriechy ľudstva prebodávajú Moje srdce ako meč, ktorý je teraz dlhší, ostrejší a bolestivejší.

 

Vy všetci – počujte Moje stony, počujte Môj plač. Utešujte Ma v tejto hlbokej agónii, ktorú dnes musím znášať. Denne musím byť svedkom hlbokého žiaľu, bolesti a utrpenia, ktoré spôsobuje človek človeku a človek deťom. Títo vrahovia netrpia výčitkami svedomia, až natoľko sú infikované Satanom – Podvodníkom ich temné duše. On nepreukazuje absolútne žiaden súcit s nikým z vás, pretože on nemá dušu. Napriek tomu ľudia ako slepí naivne podľahnú jeho pokušeniam. Otrocky sa nechajú vtiahnuť do jeho strašných temnôt, takže sa musím spoľahnúť len na vás, Mojich veriacich, že sa budete vytrvalo modliť za spásu týchto (úbohých) duší.

 

Moja bolesť sa denne stupňuje. Ľudia nevidia hriech ako taký, akým on v skutočnosti je. Vo svojej podstate je to láska k sebe samému. V najhoršom prípade sa jedná o lásku ku všetkým tým veciam, ktoré následkom nečestnosti, násilia, zneužitia a vraždy poškodzujú iných. Prečo ľudia zatvárajú oči, keď sú svedkami takých ukrutností? Tie obete sú rovnako ľuďmi ako ste vy sami. Vytrvalo sa modlite za týchto páchateľov, pretože oni sú tiež obeťami. Oni, deti Moje, sa zaplietli do osídiel Podvodníka, hoci mnohí z nich ani nepripustia, že existuje.

 

Blíži sa teraz čas, kedy sa na Zemi opäť bude v pravde počúvať Moje Slovo. Prosím, prosím, vysvetlite všetkým, že budú svedkami Môjho milosrdenstva, ktoré príde na Zem počas mystickej udalosti. Je dôležité, aby ste povedali toľkým ľuďom, koľkým to len bude možné, aby prosili Boha, Večného Otca o odpustenie hriechov, ktorých sa každý jeden z vás v minulosti dopustil. Urobte to práve teraz – a rýchlo. Zachráňte vaše duše a duše ostatných. A hoci sa obrátenia budú šíriť, niektoré nešťastné duše neprežijú ten šok. Modlite, modlite sa, aby nezomreli v stave smrteľného hriechu.

 

Prosím, premýšľajte počas pôstneho obdobia nad Mojim utrpením, uvedomujúc si pritom obetu, ktorú Som kvôli vám všetkým dobrovoľne priniesol, aby ste mohli byť zachránení. Potom pochopíte, že Varovanie, ktoré je osvietením svedomia, je Mojim ďalším darom Milosrdenstva pre ľudstvo.

 

Šírte všade obrátenie. Pomôžte poraziť Zlého modlitbou Ruženca Božieho Milosrdenstva, aby ste zachránili duše. Majte teraz vo Mňa dôveru a priveďte Ma späť do vašich sŕdc. Zjednoťte sa navzájom, aby ste cez lásku zachránili ľudstvo.

 

 

Váš Božský Spasiteľ – Ježiš Kristus

Syn Boha – Všemohúceho Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí

Posolstvá v blokoch