Posolstvá 006–010

Posolstvo 006

12.11.2010 - 15:00 hod

— Táto kniha zmení životy a zachráni duše —

 

Napreduj a konaj, čo má byť vykonané, aby ľudia videli a počuli moje Božské posolstvá.

 

Dôverujem ti, dcéra moja, že využívaš práve to, čo podľa tvojho pocitu pritiahne pozornosť ľudí, aby čítali tieto posolstvá. Potrebuješ celú svoju energiu, aby si mohla písať túto knihu. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované. Ty si pisateľka. Ja som autor.

 

Nebuď tým prekvapená ani zaskočená, pretože toto je nanajvýš svätá úloha a ty si bola vyvolená, aby si túto prácu so mnou vykonala. Trvá tri mesiace. Želám si, aby bola zverejnená po celom svete. Musí byť rozsiahla, účinná a žiadaná miliónmi ľudí, tak ako Biblia.

 

Moja dcéra, môžeš to zverejniť ako „Hovory so skrytým prorokom“. Je to v poriadku, ak to takto spravíš. Prečo sa obávaš, dieťa moje? Si vedená Nebesiami. Musíš zostať silná. Maj vieru vo mňa. Oddaj sa mi. Pri každom kroku tvojej cesty ti podržím ruku. Neskôr sa porozprávame.

 

Váš milujúci spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 007

13.11.2010 - 03:00 hod

— Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja —

 

Moja milovaná dcéra, zakúsila si strašné prenasledovanie, ktoré som dopustil, aby som ťa vyslobodil z pekelných múk. Teraz si oslobodená a tvoj duch ti umožňuje šíriť moje slovo, aby mohli byť ľudia zbavení múk, ktoré by ich očakávali, ak by boli takí nerozumní a podľahli by diablovi.

 

Ty, moja dcéra, si mala hneď od počiatku poslanie. Celý čas po tých niekoľko pár dní ťa posilňujem. Čo myslíš, že povieš za týždeň, za rok alebo za dva roky? Si bojovník, statočný až do konca. Budeš so mnou pracovať, aby si očisťovala duše mojich milovaných detí, s ktorými mám hlboký a absolútne milujúci súcit. Láska prúdi v mojich žilách ako rieka. Môj súcit nikdy nepominie aj napriek skutočnosti, že moje deti sa vydávajú iným smerom.

 

Chcem ich ochrániť pred mukami pekla

 

Povedz im, dcéra moja, že ich chcem ochrániť pred mukami pekla. Je potrebné, aby sa vo svojom neutešenom stave obrátili na mňa. Je len jediná cesta k láske a k pokoju. To sa naplní v mojom novom raji, keď sa zjednotia Zem a Nebo. Neviete o tom? Nikdy ste nepočuli o mojom dávnom prísľube večného života, kde všetci tí, ktorí sa ku mne obrátia, budú vyzdvihnutí s telom, dušou a duchom do Novej Zeme a Nového Neba? A tak premýšľajte a uvažujte, že by snáď raj môjho Otca nebol býval odpradávna prisľúbení jeho deťom?

 

Uverte, úpenlivo vás o to prosím. Uvážte predsa. Ak ste sa ešte nikdy nezaoberali Svätým Písmom, tak si položte jednu jednoduchú otázku. Keď cítite lásku vo svojom srdci, odkiaľ myslíte, že táto pochádza? Je to láska, ktorá vám dáva pocit nežnosti, miernosti, skromnosti a silu oslobodenej túžby od všetkého sebeckého a egoistického? Ak áno, tak potom je to práve táto láska, ktorú Ja prisľubujem všetkým svojim deťom, ktoré sa ku mne obrátia.

 

Ako vás všetky svetské snaženia zanechajú prázdnymi a nenaplnenými

 

Viem milé deti, že je pre vás ťažké uveriť v existenciu iného ako tohto sveta, v ktorom žijete. Neza-búdajte však, že tento svet bol stvorený Bohom, Večným Otcom, avšak Satan, ten večný luhár, ho pošpinil svojou skazenosťou a hriešnosťou. On, Satan, je nanajvýš zvrátený. Vy, deti moje, predsa musíte vedieť, že všetky svetské túžby, za ktorými sa v neukojenej túžbe neustále pechoríte, vás nikdy nedokážu vnútorne naplniť a uspokojiť? Cítite prázdnotu, ktorú si nedokážete vysvetliť, nie je tomu tak? Ale vy túžite stále po viac a viac. A predsa zostávate i naďalej nenaplnení i keď cítite, že by ste naplnení a uspokojení byť mali. Čím to teda je? Už ste sa niekedy zahľadeli do svojich sŕdc a spýtali ste sa sami seba, prečo? Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

 

Otec stvoril človeka. Človek bol pokúšaný satanom. Satan existuje v tomto krásnom svete, ktorý môj Otec stvoril z čistej lásky. Žiaľ Satan bude až do môjho Druhého príchodu i naďalej existovať. A až potom bude jemu, Satanovi, dokázaná všetka jeho lož a podvod, ktorými zvádzal moje deti. Avšak pre mnohé z mojich detí bude potom už neskoro, vrátane pre tie, ktoré sú váhavé a neisté vo viere o Božom stvorení sveta mojim Otcom v Nebesiach.

 

Neodmietajte ma

 

Počúvajte! Ja Kristus, Spasiteľ, zoslaný preto, aby som vám všetkým poskytol druhú príležitosť vojsť do kráľovstva môjho Otca, vypočujte si teraz môj prísľub. Počujte môj hlas, zoslaný k vám skrze Božiu milosť cez vizionárov a prorokov sveta dnešných dní a pochopte, že všetky deti sú v očiach môjho Otca rovnako milované.

 

Tým, ktorí ho nasledujú, je žehnané avšak zároveň trpia aj muky pre tie duše, ktoré nechcú v Neho uveriť a odmietajú načúvať Mu. Boh stvoril svet. Svet nevznikol z ničoho. Človek si taký úžasný zázrak nevymyslel a vaša veda ho nikdy nebude schopná môcť vysvetliť a ani si ho človek nikdy nedokáže sám vykonštruovať. To Božské, mystické a nadprirodzené nedokáže byť nikdy pochopené, dokiaľ sa všetky Božie dietky s telom, dušou a duchom neoddajú mojej čistej láske, ktorú im všetkým ponúkam.

 

Úpenlivo vás prosím, neodmietajte svojho Stvoriteľa a nepočúvajte mätúce a zavádzajúce klamstvá, ktoré vám nahovára podvodník a klamár cez hordy slobodomurárov – iluminátov a cez falošných prorokov z rozličných bizarných a zákerných kultov, ktoré povstali a vznikli len na základe ľudskej hlúposti.

 

Satan naozaj existuje

 

Človek je slabý. Aj samotní svätci padali satanovi za obeť skrze jeho neustále pokúšania. Problém je v tom, že tí, ktorí hľadajú zábavu, neveria, že on skutočne existuje. Iní zase nevedia, že on je nanajvýš reálny a že je skutočne jestvujúci. Oni sú tí, ktorí mi spôsobujú najväčšiu bolesť môjho Svätého srdca.

 

Rany sa znova otvárajú a hnisajú

 

Tak nevýslovne trpím, že rany, ktoré mi boli spôsobené pri mojom strašnom ukrižovaní a ktorým som podľahol, sa nanovo otvárajú, hnisajú a zanechávajú ma v nepredstaviteľnej smrteľnej agónii tela, duše a Božstva. No ja sa nikdy nevzdám lásky k vám.

 

Ja vás vyzývam a apelujem na vás z Nebies v mene Môjho večného Otca, ktorý vás stvoril z čistej lásky, aby ste vytrvali a zostali verní. Odmietnite Satana. Verte, že existuje. Akceptujte jeho reálnu existenciu. Otvorte konečne oči. Nevidíte snáď všetok ten chaos, ktorý zapríčiňuje vo vašich životoch? Ste snáď slepí?

 

Posolstvo bohatým

 

Bohatým odkazujem: Postojte. Zamyslite sa na okamih a opýtajte sa Boha: Teší vás vaše postavenie užívať si života podľa vlastných pravidiel? Je to v súlade s vašim vnútorným hlasom? Zapredali ste ma za svetské radovánky a pôžitky? Tie samé excesy zanechajú len prázdnotu vo vašom vnútri. Cez pocity vo vašich srdciach budete vedieť, že to nie je správne. Vy však dychtíte ešte viac po tejto ničote, prinášajúcej vám zrušenie a pôžitok, ktoré vám podsúva podvodník a klamár výmenou za vaše duše.

 

Posolstvo pre tých, ktorí nasledujú iluminátov

 

Naliehavo vás prosím, predovšetkým tie moje deti, ktoré sú vtiahnuté do inštancií iluminátov a ostatných zlovestných skupín zla. Ak sa raz medzi nich dostanete, budete navždy zatratení. Či snáď nechcete pochopiť že to, čo vám výmenou za vaše duše bolo prisľúbené, je len klamstvom? Klamlivá a desivá lož. Nikdy neobdržíte tie dary, ktoré vám títo poslovia z hlbín pekla nasľubovali. V mene Spasiteľa vášho, ktorý za vás položil svoj život na kríži, aby vás zachoval pre večný život, prosím nedovoľte, aby som vás teraz stratil. Ja vás milujem, deti moje. Cez horúce slzy mojej lásky k vám úpenlivo vás prosím, neodmietnite ma výmenou za lživé prísľuby Satanove.

 

Odpustím všetkým, ktorí sa vyspovedajú

 

Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, pretože ona je jedným z tých darov, ktoré vám boli dané, keď ste boli zrodení vo svetle Boha. Prídem už skoro, ako to bolo predpovedané v Písmach – a to skôr, ako si toho budete môcť byť vedomí. Svet sa ponorí do tmy a zúfalstva. A keď sa vám ukážu vaše hriechy – nezávisle od stupňa ich závažnosti – Ja ich odpustím každému jednému z vás v okamihu spovede. A títo vstúpia so svojim telom a dušou do raja, keď sa Zem a Nebo spoja v jedno. Tam budete navždy prebývať váš život večný spoločne s vašimi rodinami.

 

Prísľuby, ktoré ponúka raj

 

Žiadna choroba, žiadne telesné slabosti a nedostatočnosti, žiaden hriech — len láska. To je prísľub môjho raja. Nikto nebude chcieť niečo požadovať, pretože každý bude žiť v dostatku, harmónii, radosti a láske.

 

Realita pekla

 

Neodmietajte tento život za ten život, ktorý vám bol prisľúbený satanom. Ste klamaní a zavádzaní. Keď pôjdete po tejto falošnej ceste, na ktorej niet Boha ani mňa, Ježiša Krista, tak kráčate po ceste smerom do večného zatratenia. Budete od zdesenia kričať, keď spoznáte svoj omyl. Budete zúfalo kričať a všemožne žobroniť o zmilovanie. Budete si driapať tvár, budete si trhať vlasy. Avšak vy máte od Môjho Otca dar slobodnej vôle, preto vám tento nikto nemôže odobrať. Keď sa teda slobodne rozhodnete pre túto falošnú cestu, budete navždy zatratený horiac vo večných plameňoch pekla. Toto je veľmi reálne. V konečnom dôsledku však najväčším prekliatím bude vaše poznanie, že Boh existuje, že naozaj existujem Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus. Avšak v tomto štádiu nebude už viacej žiadnej možnosti pre vašu záchranu.

 

Vaša rodina bude na vás hľadieť z opačnej strany. Keď sa tak stane a vy spoznáte tu strašnú pravdu, bude už neskoro. Nezabudnite na tieto slová. Najväčším prekliatím je, keď viete, že nikdy neuvidíte tvár Boha. To bude tá najväčšia muka, ktorá vám naveky zostane v plameňoch pekla, kde bolesť neúprosne a na veky pretrváva. Namiesto pôžitku večného života v raji, ktorý vám boľ zasľúbený, sa ocitnete kvôli klamstvám podvodníka a klamára v strašných koridoroch pekla. Je to nanajvýš skutočné a reálne a predstavuje to muky pre večnosť.

 

Vy všetci, ktorí neveríte, že komunikujem s ľuďmi, prosím vás, denne sa modlite k môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Modlite sa moju modlitbu k Božiemu Milosrdenstvu (ruženec Božieho Milosrdenstva) o 15 hodine každý deň. Odpoviem na vašu žiadosť láskou, ktorú okamžite pocítite. Držte sa mojej ruky. Nepusťte ju. Ja vás všetkých tak veľmi milujem, že som za každého z vás obetoval svoj život, aby ste mohli byť zachránení.

 

Tentokrát pri mojom Druhom príchode prídem ako sudca. I keď vás tak veľmi milujem, nemôžem zasahovať do daru vašej slobodnej vôle, ktorú ste dostali od môjho Nebeského Otca. Dúfam, že cez mojich dnešných vizionárov a prorokov nakoniec budete načúvať mojim slovám. Pravda je tou cestou, ktorá vám pripomenie večnú spásu a ona predstavuje nový začiatok, keď sa raj navráti na Zem.

 

Lož satana

 

Lži a klamstvá – a je jedno, ako zvodné sú – zostanú nimi vždy. Sú to lži a klamstvá, ktoré sú určené k tomu, aby boli ukradnuté milované duše. To však môj Otec, večný Stvoriteľ a Tvorca Zeme, nemôže nikdy dopustiť.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 008

14.11.2010 - 23:00 hod

— Znak konca časov ale Božia sláva sa navráti na Zem —

 

Moja milá dcéra, necíť sa byť kvôli pochybnostiam, ktoré si dnes pociťovala, vinná. To je prirodzené. Tvoje chápanie duchovných vecí nie je natoľko silné, ako by malo byť, ale to je v poriadku.

 

Ja ťa budem viesť a ty postupom času pochopíš účel svojej misie. Potrebujem aby si pri tejto práci bola silná a poslušná voči mne. Toto je ťažké poslanie a bude pre teba emocionálne dosť vyčerpávajúce. Posielam ti duchovného vodcu, aby ti pomohol prekonávať enormnú záťaž, spojenú s plnením tejto úlohy. Dôležitosť tohto poslania je v tom, že bez tejto práce by Satan zvádzal oveľa viac duší do večného zatratenia. Dcéra moja, pamätaj si, že si súhlasila s touto prácou ešte prv, ako som ti ju bol poslal, aby si ju vykonávala.

 

Budem viesť tvojho duchovného vodcu. On bude poznať pravdu, keď ty budeš hovoriť. Medzičasom už rozpoznávaš niektoré z hriechov ľudí a to spôsobom, ktorý bol pre teba doposiaľ nepredstaviteľným. Zbadala si ten rozdiel? Cítiš sa zvláštne, keď si sa dívala na moje deti? Videla si ich v úplne inom svetle, nie je tomu tak? To je sila môjho Ducha Svätého, ktorým som ťa bol požehnal.

 

Láska, ktorú si dnes pri Svätej omši vo svojom srdci pociťovala k mojim deťom a ku kňazovi, je tiež tým darom, ktorý som ti dal zoslaním Ducha Svätého. Odteraz budeš schopná vnímať, cítiť a počuť hriechy ľudí tým istým bolestným spôsobom, ako ich vnímam, cítim a počujem JA. Odteraz budeš hľadieť svojimi očami skrze moje Sväté srdce plné lásky, ktorú pociťujem voči svojim deťom.

 

Nemaj strach z týchto darov, dieťa moje. Nemaj pocit, že nezvládneš túto úlohu kvôli týmto darom, ktoré ťa robia silnou, takže sa už nikdy viac nebudeš chcieť poohliadnuť naspäť.

 

Teraz sa cítiš slabá. Ten pocit pochádza z mojej Božej moci, ktorá prechádzala tvojim telom. Ta pálivá horúčava, ktorú si pociťovala, je moja láska, ktorú pre teba mám. Neplač, dieťa moje. Až doposiaľ si bola neobyčajne silná a akceptovala si moju prítomnosť, hoci je tomu ešte len pár dní, ako som prvý krát k tebe prehovoril. Nie, dieťa moje, nenamýšľaš si to. Spýtaj sa sama seba a ostatných v tvojom okolí.

 

Tí, ktorí zapredávajú svoje duše Satanovi

 

Píš nasledovné: Svet sa potáca pod ťarchou temnoty a zlovestného sprisahania diabla, ktorý neustále vábi a zvádza moje deti. Sú ním natoľko opantané, že sa pred ním zvíjajú a plazia ako zvieratá nedôstojné ľudských bytostí. Koľko je len tých úbohých duší, kŕmených a presycovaných všetkými druhmi žiadostivostí, rozkoší a svetských márností v celej ich úbohosti, ktorú vnímajú moje deti v posväcujúcom stave viery? Tieto úbohé deti si namýšľajú, že majú skutočnú moc, ktorú im nahovoril satan. Veľa z týchto detí sa rozhodlo zapredať svoje duše satanovi, pričom sa týmto ešte aj chvália.

 

Veľa mojich detí sa nechalo zvábiť leskom, slávou a bohatstvom jeho prisľúbení, viditeľných po celom svete. Nie, ani sa nehanbia za to, že k nemu prináležia. Všetky jeho sľuby sú nie len klamstvami a lžami, ale on im ich dal z púhej nenávisti voči človeku, pretože satan nenávidí ľudí.

 

Satan klame moje deti a nahovára im, že je schopný poskytnúť im všetko možné – žiaľ to je číra lož! Tí, ktorí ho nasledujú a veria jeho prázdnym sľubom, nebudú môcť byť zachránení.

 

Modli sa, modli sa, modli sa za moje úbohé podvedené deti, dcéra moja. Viem, že si unavená ale maj na pamäti, že aj tie moje deti, ktoré sú vlažné vo svojej viere a ktoré nie sú navonok v priamom prepojení na satana, nech sa majú na pozore! Lebo mnohí z týchto mojich "prívržencov" vrátane mojich oddaných služobníkov – biskupov a kardinálov – znevažujú vieru mojich detí. V istých kruhoch, kde zlato a bohatstvo zatienilo Božie dary, ktoré im ako služobníkom Božím boli dané, sa následkom ich chamtivosti z nich vytratila duchovnosť a spiritualita.

 

Cirkev zišla zo svojej cesty a rúti sa do temnoty. Toto však, dieťa moje, bolo predpovedané a je znakom konca ustanovených časov, keď na stolec zasadne posledný pápež a svet sa pod vedením falošného proroka bude rútiť do záhuby.

 

Proroctvá a vízie, ktoré budú predchádzať môjmu Druhému príchodu, ti budú, dieťa moje, poskytnuté, aby si mohla byť mojimi deťmi počutá a pripravila ich na môj veľký deň VAROVANIA. Neznepokojuj sa. Božia sláva sa navráti na Zem. Moje deti budú vyslobodené zo zovretia satana, ktorý bude porazený. Je však dôležité, aby svojimi lžami a zvádzaním nestiahol so sebou do pekelných hlbín aj moje deti.

 

Moje slovo musí byť všade vo svete horlivo šírené. Moje deti musia načúvať mojim slovám. Z čistej lásky im dávam toto VAROVANIE, pretože tentoraz neprídem ako Spasiteľ ale ako spravodlivý sudca. Cez modlitby mojej milovanej Matky a mojich verných prívržencov na celom svete sa v minulosti oddialil čas príchodu môjho spravodlivého súdu, ale tentoraz tomu už tak viac nebude.

 

Nikto nebude poznať čas môjho Druhého príchodu

 

Ani tebe, ani nikomu z mojich detí, nebude nikdy oznámený čas môjho Druhého príchodu. Ten čas nemôže byť oznámený. Preto je tak dôležité, aby boli moje deti naň pripravené. Tí, ktorí sa naň nepripravia, nebudú môcť tvrdiť, že im nebola poskytnutá pravda. Keď sa varovanie uskutoční, potom spoznajú pravdu. Áno, keď sa vyspovedajú zo svojich hriechov, potom dostanú moje požehnanie. Keď však nebudú chcieť konať pokánie, potom budú zvrhnutí do hlbín pekla. Čas môjho Milosrdenstva sa pre nich navždy pominie.

 

Tak teraz choď, dieťa moje. Priprav moje slová, aby ich počul svet. Odkáž mojim verným deťom, ktoré vo mňa veria, že sa nemusia obávať. Odkáž im, aby sa za neveriacich modlili. A odkáž neveriacim, že sa majú ku mne obrátiť. Sprav všetko, čo je v tvojich silách, aby si ich napomínala, že mi majú otvoriť svoje srdcia.

 

Tvoj Spasiteľ Ježiš, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych.

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 009

15.11.2010 – 03:00 hod

— Môj Druhý príchod —

 

Moc ti ďakujem, dcéra moja, že i naďalej pevne zotrvávaš v mojej pravde a chápeš, že moja komunikácia s tebou je reálna. Pocítiš prítomnosť môjho ducha v tvojom tele vždy, keď k tebe budem prichádzať, aby som zjavil moje Božské posolstvo, ktoré ľudstvo v tejto dobe potrebuje na svoje precitnutie. Prinášam posolstvo čistej lásky, oddanosti a vernosti k deťom môjho Otca. Tieto posolstvá sú tu, aby všetkým veriacim v Boha objasnili, že je potrebné najprv padnúť na kolená a prosiť o porozumenie pravdy vyjavenej v knihe Zjavenia Jána.

 

Čas pre môj Druhý príchod je tu a jeho znamenia sa už odhaľujú pre tých, ktorí poznajú proroctvá, predpovedané pred mnohými vekmi. Len sa porozhliadnite - čo vidíte? Či snáď človek nedokáže rozpoznať desivý príchod toho, ktorému je vydaný? On sa ľstivo ukrýva za zlovestnými klamstvami a lžami, ktoré pod pláštikom pomoci a záchrany podsúva nič netušiacim vládam, ktoré ich prijímajú.

 

Počujte moje volanie, deti moje. Antikrist je pripravený vystúpiť na javisko sveta. Buďte ostražití, otvorte oči a vaše srdcia pre pravdu, lebo inak túto dobu neprežijete. Nebojte sa, mne verní a mne oddaní, lebo vy povediete moje stádo v svätom uctievaní k môjmu Večnému Otcovi. Potrava pre prežitie bude počas nadchádzajúcich dní temna v dostatku pre moje verné deti. Držte sa pohromade a majte sa navzájom v láske. Dodávajte si navzájom silu a odvahu, aby ste všade vo svete zjednocovali a spájali všetkých veriacich, všetky rasy a vierovyznania na spoločnej ceste smerujúcej do Nebeského kráľovstva môjho Otca.

 

Vašou úlohou bude napĺňať očakávanie ľudstva v Božiu lásku konaním dobra, šírením nádeje, pravdy a lásky. Cez spoločnú modlitbu a tým, že sa zbavíte fasády pýchy a nesmelosti, vám bude prepožičaná veľká sila. Spoločne budete mať veľkú silu. Vaša viera vo mňa, vášho Nebeského Spasiteľa, vám bude nápomocná obracať neveriacich na vieru. Je mnoho takých, ktorí bez vlastného zavinenia nevedia o mojej láske. Síce poznajú pocit lásky k sebe navzájom ale nevedia nič o tom, odkiaľ tento pocit pochádza. Veďte ich do Božieho svetla, moje verné Božie deti.

 

Ja som chlieb a ja som svetlo. Moje svetlo vás všetkách zachová v bezpečí. Ale naliehavo vás prosím, aby ste boli veľkorysí a mysleli na tie úbohé duše, ktoré potrebujú vaše vedenie. Musíte im byť príkladom a ukazovať im, ako sa majú ku mne priblížiť. Privádzajte ich umiernenou a na súcite založenou argumentáciou ku mne. Je dôležité, aby ste prebrali z duchovného spánku týchto nevedomých, pokiaľ ešte nie je neskoro.

 

Deti moje, nerozumiete snáď učeniu v Knihe môjho Otca? Táto Kniha (Písmo Sväté), ktorá odhaľuje znamenia môjho Príchodu na Zem, musí byť študovaná a prijatá za pravdu. Boh, môj Otec, neklame ústami prorokov a ani si neprotirečí. Teraz môžete vidieť znamenia Neba, ktoré boli predpovedané a preto sa musíte teraz na ne pripraviť.

 

Vy a vaše rodiny budete v jednom okamihu vyzdvihnutí k Nebesiam

 

Prosím, modlite sa o duchovné vedenie. Veriaci, pripravte sa teraz v mojom mene na boj a vzoprite sa antikristovi. Ľudia sa vám budú posmievať, keď ich budete upozorňovať na biblické proroctvá, zapísané v knihe Zjavenia Jána. Budú vás ironicky zosmiešňovať pre vaše názory a nadávať vám pre vaše napomínania. Ignorujte to, lebo máte teraz voči mne záväzky. Modlite sa a prehovárajte nevercov, aby prijali moje učenie. Nemajte strach. Nakoľko je mnoho takých medzi vami, ktorí sa strachujete o budúcnosť vašich rodín, tak musíte vedieť nasledovné: Keď nastane pre to čas, budete v jednom okamihu vyzdvihnutí spolu so mnou a vašimi rodinami smerom k Nebesiam. Potom obdržíte dar Večného života, keď sa spojí Nebo a Zem. To je to, čo je označované ako Nový raj. Nastane nový čas Božej slávy, lásky a naplnenia zasľúbení pre všetky moje verné deti.

 

Zostaňte silní a vytrvajte! Na krátke obdobie budete musieť znášať súženie. Ale vaša viera vás bude posilňovať. Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Milujte aj vy mňa a pomôžte mi, aby som zachránil čo možno najviac duší.

 

Vy ste mojou mocnou armádou a čas je teraz tu, aby ste sa pripravili na boj. Ja vás všetkých povediem do kráľovstva môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 010

15.11.2010 – 11:00 hod

— Globálna moc, Antikrist a znak šelmy —

 

Teraz spoznávaš pravdu a prijímaš Moje posolstvá pre to, čo sú. Napíš toto, Moja dcéra: rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú, je pre všetkých evidentná. Pozeraj sa na zmeny v Mojej Cirkvi, ako jeden z prvých znakov. To bude, keď Podvodník zvedie mojich učeníkov na scestie.

 

Druhý znak sa prejaví v tom, že mnohí z vás nebudú mať naďalej kontrolu nad vlastnou krajinou. To zahŕňa materiálnu a vojenskú kontrolu. Moje deti, všetci vodcovia a tí, ktorí nesú zodpovednosť za ľudí, stratia všetku svoju moc. Budú ako čln bez vesla. Čln, ktorý riadia, nebude mať cieľ a budú stratení.

 

Moje deti, teraz sa musíte vytrvalo modliť, aby sa uvoľnilo zovretie tejto diabolskej skupiny ľudí, ktorá vyvíja toto úsilie. Nie sú z Božieho Kráľovstva a rafinovanou pretvárkou ich vonkajšieho zjavu si neuvedomíte, že sa jedná o mocnú silu, ktorá si dáva pozor, aby sa neprezradila.

 

Vy, Moje deti, nebudete múdrejšie. Budete si myslieť, že žijete v ťažkých časoch, ale táto fasáda je predurčená na to, aby ste takto uvažovali. Povstaňte teraz, Moje deti.

 

Znak šelmy

 

Neprijmite tento znak. Čím viacerí z vás toto odmietnu, o to väčší bude váš počet. Tento znak – znak šelmy – bude váš pád. Nie je to, ako sa zdá. Jej prijatím budete čím ďalej tým viac odstraňovaní.

 

Majte sa na pozore pred plánom, ktorý kuje Podvodník, aby sa všetky znaky Môjho Večného Otca a učenie Písma odstránili z vášho života. Uvidíte to v školách, nemocniciach a v ústave vašej krajiny. Najväčšia ohavnosť, ktorá Mi spôsobuje hlbokú bolesť, je odstránenie učenia Písma tými, ktorí sa Mne, Božskému Spasiteľovi, klaňajú. Veľmi skoro uvidíte, že Moje slovo a učenie pravdy bude odstránené a trestne postihované.

 

Vy, Moje milované deti, budete veľmi trpieť v Mojom mene. Za to sú zodpovedné tieto zlé sily. Sú riadené Satanom. Nájdete ich všade a hlavne u tých zodpovedných vodcov, od ktorých je závislé vaše prežitie. Deti, nemajte o seba strach. Skôr sa bojte o tie úbohé pomýlené duše, tak nakazené Podvodníkom, ktoré sa ťažko vytrhnú z jeho pevného zovretia. Týmto ľudom netreba veriť. Dávajte si pozor, ako s nimi komunikujete. Budú vás držať v takom silnom zovretí, pretože chcú všetko ovládať. Bude ťažké sa im postaviť na odpor, pretože budú kontrolovať dokonca vašu banku, váš majetok, vaše dane a stravu, ktorú potrebujete k prežitiu.

 

Avšak toto nebude dlho trvať, pretože ich dni sú spočítané. Ak naďalej zostanú v ich otroctve k zlému, budú ponorení do bezodnej priepasti takej hrôzy, že už len opísať ich osud by bolo veľmi strašné a tak desivé, že človek by padol mŕtvy ako kameň, keby len na minútu zazrel muky, ktoré budú musieť znášať.

 

Boj sa začne odvíjať, keď ruka Môjho Večného Otca rýchlo dopadne, aby potrestala hriechy sveta, ktoré sú viditeľné na tejto zemi. Hriechy, pre ktoré Som zomrel. Nikto sa nestane Božím dieťaťom, kto bude pritakávať alebo sa bude spolčovať s touto zlovestnou ale organizovanou armádou deštrukcie. Táto diabolská armáda, plná démonov z hlbín pekla, vykonáva zlo v takom rozsahu, ktorý nevinní ľudia ani len nie sú schopní pochopiť.

 

Nie je mojím záujmom ľakať Moje deti, ale je načase, aby pravda bola vyjavená. Povstaňte teraz, Moje deti. Bojujte proti silám zlého, skôr než vás oni zničia. Dajte si pozor na Globálne predpisy v každej forme, veľkosti, tvare alebo kóde. Pozorne sledujte svojich vodcov a tých, ktorí kontrolujú váš denný prístup k peniazom, ktoré vás budú živiť a udržovať pri živote. Musíte si teraz urobiť zásobu potravín.

 

Tieto posolstvá nedostávate ako reflexiu Môjho učenia, ale na to, aby ste ma teraz počúvali. Tieto proroctvá boli predpovedané. Moje deti musia pozorne počúvať. Duch temnoty narastá a vy, Moji nasledovníci, musíte zostať silní. Udržujte si vieru vo Mňa prostredníctvom modlitby. Každý z Mojich stúpencov sa denne musí modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Tento posilní duše a v okamihu smrti im pomôže nájsť priazeň.

 

Moje deti, nechcem vám týmito posolstvami naháňať strach. Moji nasledovníci majú teraz voči Mne povinnosť. Dovoľte mi povedať toto: Pamätajte si, že budete naplnení Duchom Svätým, akonáhle prijmete moje slovo. Nebojte sa preto, že ste boli vyvolení. Vy, Moja armáda stúpencov, budete viesť k porážke Zlého. K tomu je potrebné sa modliť.

 

Prichádzam s posolstvom z čistej lásky. Neuvedomujete si, že zažijete raj, keď nebo a zem splynú v jedno? Nemusíte sa ničoho obávať. Moji nasledovníci budú telom, dušou a mysľou vyzdvihnutí do ríše Božskej Hierarchie. Uvidíte svojich milovaných. Tých milovaných, ktorí našli milosť u Môjho Večného Otca.

 

Robte, čo hovorím. Modlite sa, rozprávajte sa so Mnou, milujte Ma, dôverujte Mi. Za to vám dám silu. O ochranu si proste modlitbou svätého ruženca, ktorý vám s požehnaním darovala Moja milovaná Matka. Túto modlitbu sa musíte modliť ako ochranu proti Zlému. Na druhej strane musíte prosiť o ochranu ľudí, s ktorými prichádzate do styku, aby vás nemohli nakaziť alebo zničiť vieru, ktorú prechovávate ku Mne vo vašom srdci.

 

Modlite sa za mojich vizionárov a prorokov, aby boli ochraňovaní. Modlite sa za mojich zasvätených služobníkov, tých svätých oddaných služobníkov, ktorých som vám poslal, aby vás viedli. Títo, rovnako ako aj moji nasledovníci, podstupujú muky spôsobené Satanom. Nikdy sa neprestane snažiť vás zaslepovať voči pravde a použije akúkoľvek bludnú taktiku presvedčiť vás, že vaša viera je nesprávna. Počúvajte! Podvodník nasadí logiku a dôvody, zaobalené jemnosťou, aby vás presvedčil, že prináša nádej do vašeho života. Chce vás prostredníctvom Antikrista presvedčiť, že on je ten Vyvolený.

 

Antikrist

 

Mnohí moji nasledovníci padnú za obeť tomuto ohavnému podvodu. Majte sa na pozore. Bude sa považovať za posla lásky, pokoja a harmónie vo svete. Ľudia si pred ním kľaknú na kolená a budú sa mu klaňať. Ukáže vám svoju moc a vy budete presvedčení, že pochádza z božského zdroja. Ale nie je. Bude vám dávať pokyny spôsobom, ktorý sa občas bude zdať zvláštny. Praví veriaci budú vedieť, že nepochádza zo svetla. Za jeho vystatovačným, okázalým vystupovaním sa bude skrývať púhe zlo. Bude sa vystatovať a predvádzať, čo sa bude zdať ako pravý súcit a láska. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, Moje milované deti. Smeje sa za zatvorenými dverami.

 

Moje deti, hrozne vás zmätie. Objaví sa ako silný, sebavedomý, vtipný, starostlivý, milujúci a bude považovaný za záchrancu. Jeho pekná tvár všetkých osloví, avšak už veľmi skoro sa zmení.

 

Spôsobí vo svete strašné dopustenie a mnohých zavraždí. Činy jeho teroru budú všetci jasne vidieť. Zničí vašu nezávislosť a bude nástrojom na zavedenie znaku – znaku šelmy. Vy, Moje deti, musíte byť silné. Neprijmite znak, pretože ak tak urobíte, dostanete sa pod jeho diabolský hypnotický vplyv.

 

Mnohí zomrú pre svoju vieru vo Mňa. Nebojte sa, pretože ak trpíte pre Mňa, vo Mne a so Mnou, ste vyvolení. Modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli vláde jeho teroru. Postavte sa a bojujte pre Mňa.

 

Nedovoľte, aby Antikrist celým svojím okúzľujúcim pôvabom zvíťazil nad vašou dušou. Dovoľte mi teraz držať vás v Mojich rukách, kolísať vás Mojou Božskou Milosťou, aby ste dostali silu bojovať za pravdu. Moja láska k vám nikdy neumrie. Nikdy by ste si nemali zvoliť túto cestu, lebo ináč budete tiež pre Mňa stratení. Bude to ťažké, ale na zmiernenie utrpenia dostanú Moje deti pomoc mnohorakým spôsobom.

 

Teraz choďte a modlite sa Moje Božie Milosrdenstvo a pripravte sa na záverečný boj.

 

Ježiš Kristus - Kráľ Môjho ľudu

Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

 

Posolstvá v blokoch