Posolstvá 021–025

Posolstvo 021

26.11.2010 - 24:00 hod

— Kniha Zjavenia —

 

Moja milovaná dcéra, dnes je deň, kedy nepokoj a hlboká bieda vo svete lámu Moje srdce. V zúfalstve sledujem, ako sa svet v hneve navzájom stavia proti sebe. Veľa z tohto smútku pramení z vedomia, že sa tieto proroctvá začnú odvíjať a predsa nebudú pre mnohých ľudí ponaučením.

 

Ešte stále odmietajú priznať, že tieto udalosti sú predpovedané v knihe Zjavenia Jána. Mnohí, tak mnohí budú teraz trpieť kvôli nedostatku viery. Modlite sa teraz, aby Rusko konečne poľavilo a dovolilo zasvätiť sa v mene Mojej Matky. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa tak konečne stalo, pretože cez modlitbu bude možné toto veľké víťazstvo. Ak sa tak stane, budú zachránené milióny duší. Nebezpečenstvo číha v komunistických silách, ktoré povstanú a spolčia sa s Hadom, aby vás, Moje deti, pozbavili moci.

 

Pozri sa na rýchlosť, s ktorou národy povstávajú do boja. Rýchlosť celosvetových udalostí spôsobí veľa zdesenia, nakoľko narastá ich intenzita, s akou sa odvíjajú. Moji prívrženci, musíte uposlúchnuť. Modlitebné skupiny budú nevyhnutné pri šírení obrátenia a pri rozptyľovaní týchto katastrofických udalostí. Dokonca i tí z vás, ktorí žijete samoľúbo a považujete všetko za samozrejmé, nebudete schopní môcť dlhšie ignorovať tieto udalosti. Musíte priznať a akceptovať, že tieto udalosti nastávajú tak, ako boli predpovedané v knihe Zjavenia.

 

Vzopnite teraz ruky k modlitbe. A ak vo svojich srdciach prechovávate čo i len iskierku náklonnosti ku Mne, poproste Ma, aby som vás podržal a mohol vo vás zapáliť a zosilniť vašu vieru.

 

Budem bojovať za každého jedného z vás

 

Budem bojovať až do posledného konca, aby som vás pritiahol bližšie k Môjmu srdcu, nezávisle od toho, či ste dieťaťom, dospievajúcim, mladým dospelým, či stredného alebo postaršieho veku – v Mojich očiach ste všetci rovnocenní. Ste Mojou vernou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikto nie je z nej vylúčení, dokonca ani tí nie, ktorí nechcú uznať, že existujem, dokonca ani tí spomedzi vás, ktorí Ma nenávidia – všetkých vás milujem. Moja láska je vášnivá a pre vás nepochopiteľná a ja urobím všetko, čo je v Mojich moci, aby som vás opäť priviedol nazad do môjho stáda. Nevzdám sa len tak ľahko vašich duší.

 

Obráťte sa na Mňa

 

Prosím obráťte sa na Mňa – nezávisle od toho, koľko pochybností máte – a nechajte Ma naplniť vaše srdce Mojou Božskou láskou. Už len náznak tejto lásky vám pomôže, aby ste sa mohli pripraviť na Večný život so Mnou, Mojim Večným Otcom a Mojimi bratmi a sestrami v raji. To je vaše dedičstvo, vaše nepopierateľné dedičstvo.

 

Nepremrhajte túto príležitosť záchrany. Keď váš život na zemi dospeje ku koncu, budete mať pre ďalší život len dve možnosti. Nebeský raj alebo hlbiny pekla so satanom, ktorý vás so sebou stiahne kvôli hriechom, ku ktorým vás zvádza na zemi. Otvorte teraz svoje oči a majte na pamäti, že smrť na zemi môže prísť každý deň a v každú hodinu, keď to budete najmenej očakávať.

 

Cez toto posolstvo vás prosím, aby ste videli pravdu skôr než príde deň Posledného súdu. Majte vždy na pamäti, že vás milujem nezávisle od toho, ako ťažko ste zhrešili. Keď sa Mi odovzdáte a z hĺbky vášho srdca Ma poprosíte o odpustenie, tak vám bude odpustené. Dokonca aj počas vášho posledného výdychu.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 022

26.11.2010 - 24:00 hod

— Výzva pre veriacich obracať stratené duše —

 

Moja milovaná dcéra, Najsvätejšia Trojica sa s tebou zjednocuje, aby sa Božia Pravda naliehavo dostávala ku každej duši na svete.

 

Moja dcéra, teraz v jednote so Mnou cítiš vo svojom srdci bolesť a utrpenie za ľudstvo. Ich stratená viera ti prináša hlboký smútok a pocit strachu o ich budúcnosť.

 

Teraz v tomto čase sa Moji milovaní a oddaní nasledovníci na celom svete spájajú cez puto mocnej Božej lásky, aby bojovali za záchranu duší pred zatratením.

 

Tieto Moje deti svetla pochádzajú zo všetkých národov. Navzájom sa okamžite spoznajú bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vierovyznania. Vediem ich, aby táto armáda lásky pomohla posilniť vieru ľudstva v tomto bode histórie.

 

Nikdy predtým nebola Moja prítomnosť v srdciach veriacich tak zjavná. Pociťujú utrpenie, ktoré nesiem, keď som svedkom srdcervúcej zloby, ktorá vyžaruje z človeka, dokonca aj medzi tými, ktorí sa považujú za láskavých a ohľaduplných. Sebaláska ničí Moje deti.

 

Sebectvo a nedostatok ohľaduplnosti voči tým, čo sú okolo vás a voči zraniteľným, zanechávajú škvrnu hanby, ktorú možno len ťažko odstrániť. Krutosť, akú človek preukazuje svojmu blížnemu - a to všetko len s jedinou pohnútkou v mysli, zvanou sebauspokojenie, - dosiahla nebývalý vrchol všetkých čias. Posadnutosť, uspokojovať len svoje vlastné potreby, je v očiach Môjho Večného Otca hriechom.

 

Toľké falošné výhovorky, prednesené v mene pocitu vlastnej hodnoty, sú absolútne neprijateľné a proti Môjmu učeniu. Milujte sa navzájom. Zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby s vami bolo zaobchádzané. Myslite viac na potreby iných, ako na svoje vlastné. Postavte sa za ľudské práva svojich bratov a sestier, keď musia čeliť nespravodlivosti druhých. Nikdy neospravedlňujte potrestanie osoby z dôvodu získania materiálnych výhod. Preukážte lásku a súcit aj svojim nepriateľom. To je vzhľadom na materiálne neistoty, ktoré Moje deti pociťujú, neľahká úloha. Symptómy sebeckej posadnutosti po bohatstve, kráse a takzvanom úspechu, o ktorých sa mnohí ľudia domnievajú, že sú prirodzenými vlastnosťami človeka, spôsobujú hrozný zmätok.

 

Do ľudskej psychiky je už dlhšiu dobu cez vymývanie mozgu implantovaná predstava, aby sa v mene svojej osobnej hodnoty na prvé miesto stavali vlastné potreby, pričom je táto filozofia ešte umocňovaná pomocou moderných komunikačných prostriedkov. Keď potom Moje deti takmer denno denne počujú takéto správy cez televíziu, médiá, kino, hudbu a internet, tak ich prijímajú ako dôležité.

 

Napriek falošným sľubom, ktoré tieto názory predstavujú a ktorých príťažlivosť je v tom, že ponúkajú sebauspokojenie, je táto lož prijímaná Mojimi deťmi. Lož, ktorú do nich vložil Podvodník – Satan.

 

Nepokoj, ktorý pociťujú krátko potom, ako niekoho využili, je pre nich ťažko pochopiteľný. Moje deti, ktoré vyhrali vytúženú cenu, aj tak nie sú šťastné. A tak stále viac a viac vyhľadávajú to samé, lebo tak nenásytná je ich chuť. To však k ničomu nevedie. Nie sú schopní sa plne uspokojiť. Sú bez skutočnej radosti, bez prirodzenej spokojnosti a nechápu prázdnotu, ktorú vo svojom vnútri pociťujú.

 

Ak staviate seba na prvé miesto pred druhými, tak je to sebecké. Ak nespravodlivo zvýhodňujete seba na úkor slabších a zraniteľnejších, tak je to hriešne. Ak neumožníte človeku v súlade s jeho schopnosťami dôstojne žiť a potom ho zbavíte práva dostatočne uživiť svoju rodinu, potom Ma to hlboko uráža. Ja trpím s týmito dušami. Ak robíte zle svojmu blížnemu, potom to robíte Mne. Keď cez nenávistné slová raníte svojho blížneho, potom máte vinu na bolesti, spôsobenej mi tým v Mojom srdci.

 

Ak na potrestanie druhých používate násilie, vtedy prežívam Moje utrpenie na kríži. Prežívam ho znova. Cítim ich utrpenie, keď im spôsobujete telesnú bolesť. Ak ste vrahom, tak nesiete vinu na poslednom ponižovaní, lebo Ma pribíjate na kríž.

 

Deti, zoberte toto na vedomie! Hriech vedie do pekla. Je to desivé pre tých veriacich, ktorí Ma považujú za milosrdného sudcu. Môj sľub neobmedzeného milosrdenstva, ktorý chcem dať každému jednému z vás, ktorý koná pokánie, ešte zaručujem. Ale ako môžem zachrániť tých, ktorí nechcú vidieť omyl vo svojom chaotickom živote?

 

Ohlasovať pravdu Môjho učenia je dôležité. Pre príťažlivosť toľkých početných foriem rozptyľovania pripadne tak mnohým z Mojich detí nanajvýš ťažkým rozpoznať Boha. Mnohí nebudú mať poznanie o Božom učení cez prorokov alebo cez Sväté Písmo. Mnohí nebudú chcieť vziať tieto veci na vedomie.

 

Iní zase odmietnu počúvať i napriek tomu, že sa slovo šíri prostredníctvom Mojich dnešných prorokov a vizionárov s jasnými znameniami pre všetkých, ktorí ich vidia. To je dôvod, prečo sa veriaci musia za iných modliť. Predovšetkým mnoho tých, ktorí sa modlia, je teraz zapotreby. Veľa obrátení sa udeje cez modlitbu ruženca k Božiemu Milosrdenstvu, tak mocnej modlitby, ktorú som odovzdal Mojej milovanej sestre Faustíne.

 

Keď sa tak stane, prosím, aby sa všetky Moje deti spojili v modlitebných skupinách a modlili sa za tieto Moje zblúdilé deti – vašich bratov a sestry – a radili im.

 

V mene Mojom a v mene Najsvätejšej Trojice nalieham na Moje milované deti, aby spojili svoje sily s Mojím srdcom a pomohli Mi zachrániť ich duše. Tak veľmi ich všetky milujem, že pre ne plačem žalostivé a trpké slzy strachu. Nechcem o ne prísť.

 

Pomôžte Mi, Moji nasledovníci svetla, znovu zjednotiť tieto stratené duše s Mojou rodinou, aby aj oni zakúsili pravý Raj, o ktorý sa tak zúfalo snažia.

 

Podajte im svoju ruku. Rozprávajte sa s nimi. Počúvajte ich. Ukážte im súcit, aj keď vám ho s opovrhnutím hodia späť do tváre. Preukážte k nim trpezlivosť. Predovšetkým im cez seba dajte pocítiť Moju lásku.

 

Bude pre nich ťažké odmietnuť vás, aj keď sa vám vysmejú. Cez Vaše modlitby môžete a aj zachránite ich duše.

 

Pozdravujem svojich drahých nasledovníkov. Som pohnutý k slzám nad vašou láskou a oddanosťou, ktorú prejavujete Mne, Mojej Matke - Kráľovnej Neba a Najsvätejšej Trojici.

 

My a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz tešíme nad vašou odpoveďou na túto výzvu. A tak choďte a konajte svoju prácu v mene Môjho Večného Otca. Priveďte Moje stádo späť.

 

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 023

29.11.2010 - 12:48 hod

— Prenasledovanie pravých vizionárov —

 

Moja dcéra, napíš toto ako varovanie svetu pre prenasledovanie, ktorému sú vystavené Moje vyvolené duše, vyslané do sveta hlásať pravdu, aby cez ňu mohli byť zachránené duše ešte pred Mojim Druhým príchodom.

 

Zistíte, že Moji vyvolení vizionári a proroci sú práve tými, ktorí zakúšajú totálne odmietnutie s označením ako falošní proroci. Tieto Moje krásne duše, vyvolené pre ich prostú oddanosť, zakúsia zajedno so mnou to samé odmietnutie, ktorého sa Mi dostalo z rúk ľudí.

 

Tí, ktorí trpia vo Mne, so Mnou a pre Mňa, sú praví proroci. Sú to duše, ktoré budú trýznené, bude nimi opovrhované a dokonca budú v Mojom mene zatracované. Tiež budú odmietnuté Mojou vlastnou cirkvou, avšak nie všetkými Mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi. Odmietanie zažijú aj Moji oddaní prívrženci, dôsledne nasledujúci Moje učenie, až do času, keď sa pravda začne pozvoľna vynárať.

 

Od počiatku časov, keď Som sa z Môjho Božieho milosrdenstva rozhodol vysielať do sveta prorokov, aby som vám všetkým pripomínal Moje Božské učenie, bolo sprvoti len málo viery. Mnohí boli zosmiešnení a vzhliadnutí ako ľudia s bujnou fantáziou, trpiaci depresiami alebo boli jednoducho odsúdení ako zaslepenci. Poväčšine sami títo proroci boli ohromení, keď po prvýkrát mali zážitok Božského stretnutia. Mnohí z nich určitú dobu pochybovali o tomto mystickom zážitku, až pokým neakceptovali jeho pravosť. Boli opatrní s prezradením svojich zážitkov iným. Potrebovali čas, aby ich akceptovali.

 

Všetky Moje vyvolené duše potom, ako prijali svoje poslanie, váhali s vyjavením Mojich posolstiev alebo pokynov práve Mojim Bohu zasväteným služobníkom - rádovým sestrám, kňazom, biskupom alebo kardinálom. K týmto ľuďom pociťovali bázeň a vo svojom srdci vedeli, že s otázkami, ktoré im budú kladené, sa dokážu len ťažko vysporiadať. Mnohí z nich, ktorí boli povolaní, neodhalili svoje posolstvá, ale cez modlitby a osobné utrpenie si plnili svoje povinnosti voči Mne.

 

Iným, ktorí podľa pokynov Mojej Blahoslavenej Matky a Mňa vyjavili posolstvá, sa neverilo. Uverilo sa im len na základe Božských zjavení, ktoré sa časom stali evidentnými.

 

Nalieham na všetkých Mojich nasledovníkov, aby počúvali svoje srdce. Pozrite sa na posolstvá, oznámené Mojimi drahými vizionármi. Tieto posolstvá vám boli dané z čistej lásky na pomoc viesť vás a zachraňovať duše. To je cieľom. Ak sa rozhodnete, že nie sú Božského pôvodu, tak potom proste o vedenie. Ak sa rozhodnete pre ich pravosť, potom sa modlite, modlite, modlite za Mojich vizionárov, aby boli vypočutí.

 

Teraz vás chcem varovať pred znameniami, na ktoré si musíte dávať pozor, keď v Mojom mene prenasledujú Mojich pravých vizionárov. Prívrženci Podvodníka, keď uzrú ich jas, tak ich len tak zbežne nenapadnú, ale urobia to s takou zlomyseľnosťou, ktorá vám vyrazí dych. Nielenže ich budú znevažovať cez zosmiešňovanie, ale sa budú aj enormne snažiť, aby ich zdiskreditovali. A to všetko v Mojom mene. Bolesť, ktorú Moji učeníci zakúšajú, nie je nič v porovnaní s bolesťou, spôsobovanou Mne.

 

Moje utrpenie dosiahlo v poslednom čase taký stupeň, že znova prežívam tie strašné muky, ktoré som podstúpil, keď som zomrel za vaše hriechy – za všetky hriechy – za celé ľudstvo vrátane za tých, ktorí spôsobujú muky Mne a Mojim vizionárom, vrátane za vrahov a ľudí, ktorí ma verejne odmietajú a sa tým chvália a sú hrdí na strašné zlo, ktoré v súčasnosti panuje vo svete.

 

Prosím, počúvajte Mojich vizionárov. Budete to cítiť vo vašich srdciach, keď počujete pravdu. Prosím, nechyťte sa do pasce tých, ktorí prenasledujú vizionárov Mojej Blahoslavenej Matky, vrátane svätej Bernadetty alebo Mojich milých detí z Fatimy. Zaobchádzalo sa s nimi s najväčšou neúctou, hlavne zo strany Mojich Bohu zasvätených služobníkov. Oni sú tí, ktorí najviac zraňujú, keď Moje Božské zjavenia boli ľudstvu odovzdané z lásky. Moje srdce trpí viac, keď neveria v Božskú nadprirodzenosť a ani ju nerozpoznajú, keď im je predkladaná.

 

Prosím, modlite sa za Mojich vizionárov a hlavne za tých spomedzi nich, ktorých posolstvá nemožno odmietnuť pre lásku, ktorá z nich vyžaruje a pre varovania, ktoré sú v nich obsiahnuté. Lebo títo sú Moji praví vizionári. Rozpoznáte ich podľa urážok, ohovárania, trýznenia a nadávok, ktoré sú im uštedrované cez ruky Mojich detí.

 

Keď sa pozriete na nadávky, ktoré dostávajú a potom na klamstvá, ktoré sa o nich takým ponižujúcim spôsobom šíria, tak sa musíte spýtať sami seba: Ak tejto osobe bolo doposiaľ ubližované a neverilo sa jej, prečo sa jej i naďalej tak surovým spôsobom nadáva? Potom dostanete vašu odpoveď. Modlite sa k Duchu Svätému za vedenie, aby ste dokázali rozlíšiť pravých vizionárov a prorokov z pomedzi tých ostatných, ktorí vás mätú.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 024

30.11.2010 - 12:00 hod

— Hľadanie blahobytu —

 

Moja milovaná dcéra, sústreď sa a počúvaj, čo musím povedať. Nachádzaš sa v procese prechodu, ktorý sa započal okamihom, ako si prijala prvé posolstvo až po súčasné posolstvá. Pochop prosím, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a už prestaň pochybovať. To ti umožní sa lepšie koncentrovať na prácu, pre ktorú si bola povolaná.

 

Vzhľadom na záležitosti, ktoré sa objavujú vo svete, je zo dňa na deň jasnejšie, čo sa snaží vo svete nastoliť tento zlovestný Svetový Poriadok. Organizácia Spojených Národov, jeden z mnohých popredných mocenských nástrojov Nového Svetového Poriadku, sa usiluje odstrániť celé Moje učenie, na dosiahnutie čoho použije akúkoľvek smrtiacu zbraň, ktorú má k dispozícii.

 

Nebojte sa, pretože Moji veriaci budú húževnato bojovať a nezaprú Ma, hlavne nie v tých krajinách, ktoré sú Mi zasvätené a ktoré majú oddanú a neotrasiteľnú vieru. Nebudú stáť v úzadí a toto nedovolia. Avšak mnohé krajiny budú bezmocné z dôvodov nákladov na zabezpečenie toho, aby ich deti boli vedené v pravom svetle.

 

Ako už bolo predtým uvedené, hnev Môjho Večného Otca sa čoskoro zviditeľní na zemi, keďže ľudstvo sa stále viac a viac pokúša vzdialiť sa odo Mňa.

 

Svet sa zdá byť rovnaký. Ľudia sa zdajú byť rovnakí. Svet televízie vo svojom iluzórnom ružovo-načervenalom nádychu sa zdá byť rovnaký. Ľudia strkajú svoje hlavy do piesku. Myslia si, že svet zostane i naďalej takým, akým je. Žiaľ mýlia sa. Moja povinnosť voči Mojim deťom je zachrániť ich - zabrániť, aby sa i naďalej nechali vťahovať do vzduchoprázdna sľubov, prázdnych snov a zradných ambícií. Toto sú radovánky, ktorým ste sa dôverne oddávali po mnohé roky. Bez vlastnej viny ste naleteli sľubom, ako sa sebarealizovať cez vlastný prospech a vlastné odmeňovanie. Bolo vám radené, aby ste sa starali len o vlastné prvenstvo bez ohľadu na to, za kú cenu. A že vy ste tými na prvom mieste. A vy s vašimi ambíciami - chamtivosťou po bohatstve pre seba a vaše deti - chcete vlastniť viac ako vaši bratia a sestry, lenže vo vašom neustálom bezohľadnom hľadaní vlastného sebauspokojovania ste boli len zavádzaní.

 

Tieto túžby v ich mätúcom lesku a čare, boli Mojim deťom vštepené Podvodníkom. Veľa Mojich detí sa bude pri tomto posolstve smiať a hovoriť, že toto nie je pravda. Nanešťastie Podvodník skutočne existuje ale väčšina Mojich detí neakceptuje jeho existenciu.

 

Veľmi rafinovane sa ukrýva za vecami, ľuďmi, konaním a pútavými stimulmi. Jeho zvádzanie sa prejavuje napríklad aj v tom, že ak by ste sa dnes spýtali nejakej osoby, čo by radšej zvolila – peniaze alebo mať možnosť spojiť sa so svojimi stratenými rodinami – by si zvolila peniaze. Opýtajte sa ľudí, či by pre hmotný zisk podviedli svojho brata alebo sestru. A odpoveď bude znieť – áno. Opýtajte sa malého dieťaťa, či by zamenilo svoj jednoduchý život za život plný zázrakov a vzrušenia a odpoveď bude znieť – áno.

 

Prečo potom Moje deti tak ťažko chápu, že akonáhle vyhrajú veľkú cenu, majú pocit, že potrebujú ešte viac? Bohatý človek, ktorý raz dosiahol zisk, bude neustále chcieť získať ešte viacej. Dôvodom je to, že Satanove dary zanechajú vo vašom vnútri skľučujúci pocit prázdnoty. Takto pokračujete ďalej v snahe dosiahnuť maximálne vzrušenie, čo sa spravidla deje na úkor vášho blížneho. Žiadny človek nezíska veľké bohatstvo bez toho, aby nespôsobil do určitej miery utrpenie iným ľuďom, ktorých na ceste k tomuto bohatstvu postretne. Žiadna osoba, ktorá získa slávu, sa k nej nedostane bez toho, aby sa jej niekto iný nebol musel zriecť. Človek, ktorí sa nepodelí o svoje bohatstvo, zlyhá. Osoba, ktorá nevlastní nič, je skôr ochotná podeliť sa ako tí, ktorí boli požehnaní materiálnym blahobytom.

 

Moje učenie nie je možné riediť

 

Prečo Moje deti ignorujú učenie, ktoré učili Moji apoštoli od doby napísania Nového Zákona? Prečo nedodržiavajú princípy, na ktorých je postavené? Myslia si, že Moji apoštoli ho napísali preto, aby ho ľudia nedodržiavali? Toto učenie sa nezmenilo od čias, ako som opustil túto zem. Toto učenie má svoje opodstatnenie. Môžete zmeniť jeho výklad, zriediť ho, priradiť mu nový význam alebo vymazať z neho niektoré pasáže, avšak jedna vec vždy zostane – a to je pravda. Pravda zostane vždy rovnaká. Nemôže byť a ani nebude zmenená, aj keď nevyhovuje človeku. Teraz pozorne počúvajte a majte v pozornosti nasledovné. Nemôžete aj naďalej pokračovať po tejto ceste a súčasne vojsť do Kráľovstva Môjho Otca. Mnohí ospravedlňujú bohatstvo a slávu, ku ktorým prišli, pripisujúc tieto ich šťastiu. Pritom si ale neuvedomujú, že si tým zapredali svoje duše Satanovi. Niektoré z Mojich detí presne vedia, že sa dopustili ťažkého hriechu a predsa si nič z toho nerobia. Iné z Mojich detí sú naozaj presvedčené, že jednoducho robia len to najlepšie pre seba a svoje rodiny. Musia ale pochopiť, že finančná istota je prípustná, nie však úsilie po luxuse a bohatstve.

 

Veľké bohatstvá sa dajú získať len cez hriech. Bohatstvo, i keď možno získané bez hriechu, povedie opäť k hriechu.

 

Napriek učeniu cirkví Môjho Otca po celom svete ľudia toto učenie ešte stále neprijímajú. Bohatí ľudia, ktorí sa usilujú o materiálny zisk, majú jedného Boha. Chudobní ľudia, usilujúci o bohatstvo, majú jedného Boha. U oboch je to ten istý – peniaze. Peniaze sú zbytočné, ak boli získané nepoctivo a ak tí, ktorí sú menej majetní, nemôžu mať z tejto skúsenosti úžitok.

 

Na peniazoch, materiálnom bohatstve a všetkých nadobudnutých majetkoch, získaných šťastne sa cítiacimi majetnými ľuďmi, musia mať podiel aj tí, ktorí ich potrebujú. Záslužným nie je však ani to, ak sa peniaze dajú na charitu len kvôli vzbudeniu pozornosti alebo slávy.

 

Buďte si istí, že so Zlom, ktoré je teraz vo svete naplánované a keď sa zámer, ponechať vás s prázdnymi vreckami, stane skutočnosťou, tak až potom spoznáte, akú malú hodnotu peniaze majú. Keď zlovestné organizácie prevezmú vaše peniaze a vy s nimi nebudete môcť bez súhlasu s podmienkami, ktoré vám tieto organizácie budú diktovať, disponovať, až potom konečne pochopíte, že si musíte zvoliť inú cestu pre dosiahnutie šťastia.

 

Vaše peniaze budú bezcenné. Na prežitie bude platiť zákon džungle. Tí, ktorí majú inštinkt prežitia, to budú mať ľahšie ako tí, ktorí si nikdy nemuseli pri práci drieť kolená. Osivo a semená na výsev plodín budú mať väčšiu hodnotu ako milión dolárov. Jednoduchý plod rastliny bude mať pre vás väčšiu hodnotu ako luxusné auto. Až vtedy, keď vám bude všetko vzaté, budete volať po svojom Stvoriteľovi. A až vtedy zistíte, že jediný význam má len láska vo vašich srdciach, pretože bez lásky nemôžete rásť a ani vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Zamyslite sa teraz. Buďte opatrní vo svojej túžbe po bohatstve. Zastavte sa skôr, než bude prineskoro. Podeľte sa o vlastníctvo a nasledujte Moju cestu. Toto je tvrdá lekcia pre Moje deti, ktoré majú pocit neistoty.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 025

07.12.2010 - 03:15 hod

— Výstraha ľudstvu, aby pochopilo pravdu —

 

Áno, Moja milovaná dcéra, znovu Som tu. Napíš toto. Ty, Moja dcéra, tým, že si poprela pravdu, obrátila si Mi chrbát a toto teraz pomôže viesť Moje deti späť ku svetlu, ku svetlu pravdy.

 

Nikomu neupriem šancu vidieť pravdu Boha. Bude im preukázané milosrdenstvo tým, že dostanú dar dôkazu Mojej existencie. Dostanú tento dar, keď počas Varovania konečne spoznajú pravdu. Je smutné, že ani v tomto štádiu sa všetci neobrátia ku Mne - k Večnému Kráľovstvu Môjho Otca.

 

Moja dcéra, niekoľko dní som s tebou nehovoril. Bolo to zámerne. Poskytnutý čas bol potrebný na dôkladné pochopenie obsahu Mojich posolstiev.

 

Teraz už vieš, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a že sa zaoberajú veľmi dôležitými vecami. Myslím, že teraz už vieš rozlíšiť pravdu medzi Mojím učením a tvojou predstavivosťou. Dcéra Moja, keď si skoro denne svedkom Môjho pocitu márnosti, ako aj Môjho Večného Otca, tak teraz môžeš vidieť bolesť a beznádej, ktoré pociťujem z postojov tohto smutného, prázdneho a neveriaceho sveta.

 

Nielen, že neveriaci ti spôsobujú bolesť, ale prostredníctvom darov a milostí, ktoré si dostala, môžeš vidieť zmätok dokonca i v mysliach Mojich nasledovníkov. Ani oni sa nedajú ľahko presvedčiť o pravde, hoci je im daná ako dar lásky odo Mňa cez Mojich prorokov.

 

Aká to dlhá a spletitá cesta je to pre Moje deti v ich zápase po pravde a zasľúbeniach, ktoré som im dal. Keď sa denno denne osobne pozeráš na Moje deti na ulici, v televízií, v médiách a medzi vašimi susedmi, môžeš sa teraz na ne dívať Mojimi očami. Čo vidíš? Totálne zabudnutie duchovného sveta a chýbajúci skutočný zmysel ich života. Pocit beznádeje aj napriek atrakciám svetských činností.

 

Moje deti si to neuvedomujú, ale teraz prechádzajú očisťovaním. Túto očistu, kedy zažívajú akútny pocit prázdnoty kvôli nedostatku materiálnych vecí, Som Ja dopustil. Toto všetko bolo spôsobené chamtivosťou ľudstva. Tým, že ľuďom je dané právo na ich slobodnú vôľu, budú diabolskí páchatelia kolapsu svetového bankového systému i naďalej pokračovať vo svojom zákernom podvode.

 

Dovolil Som Mojim ľuďom, nevinným obetiam, podstúpiť túto očistu. Je dôležité, aby sa toto stalo, pretože ťažkosti, ktorými musia prejsť, pomôžu očistiť ich duše.

 

Čoskoro, keď bude menej materiálnych vecí a bude ťažké ich dosiahnuť, budú vidieť život v hlbšom zmysle. Jednoduchosť im pomôže otvoriť oči pre pravdu – pravdu toho, čo je naozaj dôležité. Bez tejto očisty, keď dovolím, aby Moje deti trpeli pre svoje duše, by sa nemohli a ani by sa nedostali bližšie k Môjmu srdcu.

 

Obnažení bez materiálnych statkov, za ktorými boli v minulosti modlársky posadnutí, sa navrátia k pravde. S jasnosťou budú vidieť lásku v každej jednej duši. Takto rozpoznajú veľmi rýchlo zlo v jeho ohavnej pompéznosti u tých, ktorí nasledujú vábenie vlastného sebectva a chamtivosti. Potom sa budú dívať na tých ľudí, ktorí požívali v médiách dôveru a na ktorých sa upierali oči v obdive, tým istým spôsobom, ako ich vidím Ja. V čírom zúfalstve a smútku.

 

Choď teraz, Moja dcéra, a cháp svoju úlohu s jasnými očami. Teraz poznáš pravdu. Už viac nepochybuješ. Šír pravdu spásy tak rýchlo, ako je to len možné, aby ľuďom bola poskytnutá šanca na záchranu skôr, než príde Veľké Varovanie.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch