Navigácia v posolstvách: Toto je zoznam aktuálnych posolstiev Varovania, ktoré boli zverejnené v danom mesiaci na anglickej stránke posolstiev, pritom však do slovenčiny sú preložené zatiaľ len tie z nich, ktoré po kliknutí myšou umožňujú zobrazenie textu posolstva - spoznáte to podľa modrej farby aktívneho odkazu v názve posolstva. Pokiaľ vidíte len nadpis názvu posolstva, ktorý sa nedá kliknúť myšou a teda nie je aktívnym odkazom, čiže linkom na slovenský preklad, znamená to, že sme ho ešte nepreložili a musíte si zatiaľ pomôcť jeho českým prekladom, ktorý nájdete na našej českej partnerskej webovej stránke https://varovani.org. Preklady neustále dopĺňame a zbadáte to na pribúdajúcich aktívnych linkoch modrej farby integrovaných v názvoch tu uvádzaných posolstiev.

SEPTEMBER 2013

 • 926. Beda tým kresťanom, ktorí Ma opustili tým, že uprednostnili novodobé pohanstvo New Age.
 • 925. Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma pokladajú za samozrejmosť.
 • 924. Štyri časti sveta, na ktoré odkazujem, sú štyri veľké mocnosti - USA, Rusko, Európa a Čína.
 • 923. Nato, aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo.
 • 922. Mnohí ma zradia tým, že príjmu lži.
 • 921. Štyri svetové mocnosti budú vystupovať ako hlavný zdroj, z ktorého budú povstávať vojenské konflikty.
 • 920. Žiaden človek, žiaden kňaz, žiaden biskup, žiaden kardinál, žiaden pápež nemá oprávnenie, aby prepísal Božie slová.
 • 919. Modlite sa túto špeciálnu modlitbu kampane na zasvätenie všetkých vašich blízkych, aby som ich mohol prikryť svojou drahocennou krvou.
 • 918. Pri mojom Druhom príchode budem súdiť každú nažive zostávajúcu osobu na zemi podľa toho, čo urobila pre Božiu slávu.
 • 917. Prichádzam pre vás, aby som vás vzal ku svojmu Otcovi. Prichádzam, aby som splnil jeho Božiu vôľu a zavŕšil zmluvu.
 • 916. Tým z vás, ktorí ste sa nie vlastnou vinou narodili do pohanských rodín, udelím milosť.
 • 915. Moje plány na spásu sveta sú dokončené. Teraz je všetko na svojom mieste.
 • 914. Tieto medailóniky obrátia všetky tie duše, ktoré sú otvorené pre milosrdenstvo môjho Syna, Ježiša Krista.
 • 913. Učenie temnoty - veľké odpadlíctvo od Boha, ktoré bude vychádzať z lona mojej Cirkvi, zostúpi ako veľká hustá hmla.
 • 912. Vy, ktorí značne trpíte a možno ste v živote stratili všetku nádej, vedzte, že ste v mojom srdci.
 • 911. Budete zosmiešňovaní pre neuznanie nového výkladu katolicizmu.
 • 910. Čím viac ste nenávidení, moji nasledovníci, tým viac ste Bohom milovaní.
 • 909. Je čas, kedy musia byť vytvorené skupiny modlitbovej kampane a rozšírené po celom svete.
 • 908. Moje sväté Slovo nemožno meniť alebo upravovať tak, že sa stane niečím iným.
 • 907. Jediná cesta k večnému životu je skrze môjho Syna Ježiša Krista.
 • 906. Bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna.
 • 905. Žiaden z mojich vysvätených služobníkov nemôže nikoho odsúdiť v mojom mene..
 • 904. Každá jednotlivá sviatosť bude zmenená na nepoznanie.
 • 903. Prinášam dary postupne v závislosti na čistote duše.
 • 902. Váš život je len púhy letmý okamih celého vášho bytia. Ste v exile.
 • 901. Neviete, že je Mi v tomto čase vzdialená celá generácia mladých ľudí?
 • 900. Vy, ktorí sa mi teraz posmievate, pretože odmietate moje posolstvá, naozaj veríte tomu, že by som rozdelil svoju Cirkev?
 • 899. Vybral som si dvanásť jednoduchých mužov, nevzdelaných a neznalých Svätého písma, ktorí boli chudobní rybári.

******************************************************************************

925. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 18:00 hod.

Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma pokladajú za samozrejmosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa cítim osamelý, keď toľkí, vrátane tých, ktorí sú verní môjmu svätému slovu, trávia tak málo svojho času v mojej spoločnosti. Ako počas dňa túžim po ich pozornosti čo i len na okamih. Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma pokladajú za samozrejmosť. Neviete, že už len tým, že so Mnou hovoríte krátku chvíľku, vás zahŕňam svojimi milosťami? Tí, ktorí Ma akýmkoľvek pre nich jednoduchým spôsobom potešujú tým, že sa so Mnou zhovárajú, získavajú vnútorný pokoj, ktorý nie je možné nájsť nikde inde vo svete.

Vo vašej honbe za pôžitkárstvom, pohodlím a vzrušením sú vaše návaly uspokojenia len krátkodobé. Nič, vrátane najväčších pokladov sveta, vás nenaplní. Je to vďaka Mne - môjmu veľkému milosrdenstvu - že vám bol daný ten najväčší poklad - dar života, plného nesmiernej nádhery, prekrásneho prostredia, dokonalého krásneho tela a schopnosť pociťovať neustálu lásku, ktorá vás premôže a bude vám poskytovať nesmierne šťastie. Toto je večný život a môj čas, aby som vás preniesol do môjho nového kráľovstva na zemi, je blízko.

Keď so Mnou hovoríte a prosíte Ma, aby som vás pripravil na tento veľký deň, budete pripravení, ale vyžiada si to čas, aby došlo k zmenám, ktoré sa od vás požadujú pre tento veľký deň Pána.

Rovnako ako nevesta a ženích, tak aj vy musíte mať pred týmto veľkým požehnaným dňom všetko na svojom mieste. Musíte už dopredu správne pripraviť vašu rodinu, priateľov a vašich príbuzných. Potom v ten deň, keď prídem, aby som uvidel ten nádherný prechod, musíte byť dvojakým spôsobom pripravení - telom i dušou tak, aby ste boli hodnými vojsť do Nového raja.

Každý deň, ktorý strávite v zaneprázdnení kvôli potrebám iných, si musíte aspoň desať minút z toho dňa vyčleniť na to, aby ste sa kajali zo svojich hriechov. To je veľmi dôležité, pretože vás milujem a ste pre Mňa vítaní. Aby ste mohli so Mnou správne komunikovať, musíte vždy najskôr prísť predo Mňa ako pokorný služobník. Keď si predo Mňa kľakáte alebo sa so Mnou jednoducho rozprávate vo svojom srdci, vždy začnite tým, že poviete:

"Ježišu odpusť mi, lebo som zhrešil."

Potom pocítite moju prítomnosť a Ja budem prebývať vo vašej duši. Čím častejšie sa na Mňa budete obracať, tým bližší Mi budete. Čoskoro budem ako váš priateľ, bez ktorého si nedokážete predstaviť váš život. Potom sa na Mňa budete obracať kvôli každej maličkosti a Ja tam budem. Vždy sa postarám o to, aby tí z vás, ktorí trávia čas v mojej spoločnosti, boli obdarení veľkou priazňou a moje požehnanie bude vo vás vytvárať duševný pokoj a kľudnú myseľ. Pamätajte si, že tým, ktorí Ma hľadajú, odpoviem ihneď.

Váš Ježiš

obsah

924. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 11:18 hod.

Štyri časti sveta, na ktoré odkazujem, sú štyri veľké mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína

Moja vrúcne milovaná dcéra, štyri časti sveta, na ktoré odkazujem, sú štyri veľké svetové mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína. Všetky predpovedané proroctvá budú zahŕňať tieto mocnosti, okolo ktorých bude dochádzať ku všetkým otrasom v náboženských a politických štruktúrach.

Kvôli nepokojom vo svojich krajinách sa Síria a Egypt stanú katalyzátormi pre väčšiu vojnu, do ktorej budú zaangažované štyri svetové veľmoci. Každá z týchto veľmocí sa zapojí, aby sa vytvoril jednotný režim, ktorý bude použitý na ovládanie a kontrolu globálneho bohatstva a svetovej populácie.

Náboženská vojna bude zohrávať centrálnu úlohu pri tejto kontrole a vymenovaní vodcovia v mojich kresťanských cirkvách budú premožení a zničení v rámci príprav na príchod šelmy, ktorá bude ovládať všetky štyri svetové mocnosti. Žiadnemu zo svetových mocnárov, ktorí sa stavajú proti Božiemu slovu alebo sa snažia zničiť jeho deti, nebude Bohom daná právomoc, aby sa zmocnili tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe života. A aj keď hovorím o kresťanoch a nutnosti toho, aby Mi zostávali verní, zahŕňam sem aj Židov, pretože ich ochranca archanjel Michal bude nad nimi bdieť a pomáhať im prekonávať prenasledovanie, ktoré ako vyvolený národ budú takisto musieť znášať.

Bol vytvorený Boží plán a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz pripravujú, aby Mi pomohli v mojej misii zjednotiť všetkých a ochrániť tých, ktorí Ma milujú, pred veľkým podvodom, ktorý bol zosnovaný na oklamanie sveta. Nikdy predtým nebola zloba proti Bohu tak zosúladená ľudskou rasou, ako je tomu práve dnes. Nikdy predtým nebol smrteľný človek schopný spôsobiť tak veľa utrpenia uchvátením moci za účelom ovládania, ako je tomu v tomto okamihu dejín. Veľké prenasledovanie, zamerané proti Božím deťom, ktoré je spôsobené satanom za ochotnej podpory zla - mocichtivých mužov a žien vo vysokých pozíciách moci - sa odohráva pred vašimi očami. Napriek tomu mnohí z vás to nedokážu vidieť, pretože ste boli oklamaní.

Váš Ježiš

obsah

923. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 23.09.2013 – 13:30 hod.

Matka Spásy kňazom: Nato, aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo

Moje dieťa, mnoho znamení z neba bude vidieť nad strechami kostolov môjho Syna, keď sa uskutočnia konečné zmeny v liturgii slávenia svätej omše. Všetci tí, ktorí majú otvorené oči a bdelé uši, budú svedkami hnevu môjho Syna spôsobom, ktorí nebudú môcť prehliadnuť.

Môj Syn dal sľub, že prejaví svoj hnev, keď Ho budú vo vnútri jeho Cirkvi na zemi znova pribíjať na kríž tým, že znesvätia jeho Telo a Krv počas svätej omšovej obety. Hromy a blesky, nasledované mohutnými búrkami, budú zrážať ľudí z nôh. Očividne viac pribudne povodní, keď budú vymetať hriechy človeka, zatiaľ čo si ľudia začnú všímať tresty prichádzajúce od Boha, ktoré sa budú vylievať na ľudstvo.

Sú otrokmi hriechu – dokonca tí, ktorí milujú môjho Syna a zostávajú verní svätej omši – a nebudú si vedomí rozdielu, až bude predstavená ohavnosť. Nezabúdajte, že svätá omša sa slávi preto, aby pripomínala smrť môjho Syna a kde sa hlása skutočná prítomnosť môjho Syna. Už zanedlho nebudú uznávať pravdu a nová omša sa stane pohanským obratom. Ten deň ešte len príde a stane sa to rýchlo a neočakávane – tak rázne bude falošný prorok konať. Teraz nadišiel čas na prípravu. Všetci tí vysvätení služobníci, ktorí chcú zostať verní najsvätejšej Eucharistii a chcú zachovávať sväté Božie slovo, sa teraz musia začať pripravovať.

Nato, aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo pokrmom života, ktorým je jeho svätá Eucharistia. Je to prísaha, ktorú ste dali Ježišovi Kristovi, keď ste povedali, že Mu budete slúžiť a poskytovať jeho Telo a Krv prostredníctvom svätej omše všetkým tým, ktorí hľadajú spásu. Tento sľub musí byť plnený až do posledného dňa.

Nebojte sa časov, ktoré sú pred vami, keď sa Boží nepriatelia pokúsia zneužiť jeho sväté meno, aby ospravedlnili hriech a urobili ho prijateľným pre všetkých, keď bude všetkým odobraté jeho Telo a Krv. To však nezaváži, pokiaľ budete aj naďalej akýmkoľvek pre vás možným spôsobom slúžiť môjmu Synovi.

Choďte v pokoji v nádeji, že vy všetci, ktorí milujete môjho Syna, budete požehnaní darom Ducha Svätého tak, aby ste dokázali rozpoznať pravdu.

Vaša blahoslavená Matka

Matka Spásy

obsah

922. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.09.2013 - 13:45 hod.

Mnohí ma zradia tým, že príjmu lži

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz porastie v srdciach veriacich moja sila, keď napriek veľkému odpadlíctvu, ktoré začínajú pozorovať v mojej Cirkvi, budú mať vďaka moci Ducha Svätého pocit pokoja.

Vám, mojim milovaným nasledovníkom, dám skrze moc a slávu môjho milovaného Otca počas týchto skúšok veľkú silu a odvahu. Tieto dary dostávate vďaka modlitbám modlitbovej kampane, pretože bez nich by ste nemohli odolávať náboženskému prenasledovaniu, ktorému budete vystavení. Tieto dary dostávate, aby ste mohli zachrániť iných, ktorí odmietnu moje volanie z nebies a nevedomky pôjdu do jamy levovej, kde sa rozpúta hotové peklo. Keď sa ocitnú v dúpäti temnoty, budú stiahnutí do pohanských rituálov. Ich duše budú otvorené duchu zla a vo veľmi krátkom čase sa stanú slepí voči pravde - svätému Božiemu slovu, ustanovenému od počiatku.

Mnohí Ma zradia tým, že príjmu lži. Napriek tomu dostali pravdu mojou smrťou na kríži. Keď som chodil po zemi, mnohí z mojich učeníkov Ma zradili v dňoch, ktoré predchádzali môjmu ukrižovaniu. Napodobňujúc farizejov, pokrikovali na Mňa nasledovné slová: "Vzdiaľ sa odo mňa, hovoríš bludy. Robíš si posmech z farizejov, ktorí hovoria v Božom mene. Si klamár a hovoríš zle. Si synom satana."

Teraz, keď vás všetkých pripravujem na svoj Druhý príchod, budete znova chrliť tie isté obvinenia. Teraz prichádzam skrze tieto Božie posolstvá z neba, aby som vám priniesol pravdu, hoci o Mne všetko viete. Robím tak preto, pretože pravda sa bude v mojej Cirkvi potláčať. Čoskoro prijmete lži v mojom mene a nikde sa nenájde pravda.

Pamätajte si tieto slová. Prichádzam len preto, aby som splnil prísľub voči môjmu Otcovi. Prichádzam, aby som vám priniesol konečnú spásu, ktorá vám bola zasľúbená. Satan nechce, aby sa to stalo, no aj tak Ma nemôže zastaviť. Čo však bude robiť, je, že bude brániť mnohým Božím deťom, aby prijali moje posledné milosrdenstvo. Bude to robiť tým, že bude pomáhať mojim nepriateľom, ktorých teraz zviedol vo vnútri mojej Cirkvi na zemi.

Prebuďte sa tí z vás, ktorí spíte. Prídem ako zlodej v noci. Len tí, ktorí budú pripravení, budú zachránení.

Váš Ježiš

obsah