VAROVANIE a ZÁZRAK

Dňa 18. júna 1965 povedala Panna Máría jednej z garabandalských vizionárok - Conchite Gonzalez - nasledovné slová:

Najsvätejšej Sviatosti je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť. Mali by ste odvrátiť Boží hnev od seba svojím úsilím! Myslite na Ježišove umučenie…!

Začiatok udalostí v španielskej dedinke Garabandal:

Večer 18. júna 1961 sa štyri dievčatá hrali na okraji svojej dediny. Boli to Maria Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Marí Loli) Mazon, Jacinta Gonzalez a Maria Cruz Gonzalez. Aj ked’ mali rovnaké mená, neboli v príbuzenskom vzťahu. Maria Cruz mala 11, ostatné 12 rokov. Všetky pochádzali z chudobných rodín. Zrazu sa ozval hlasný zvuk, podobný zahrmeniu. Dievčatá uvideli pred sebou jasnú postavu anjela v podobe chlapca. Bol ním sv. archanjel Michal. V nasledujúce dni sa im zjavil celkom osemkrát, a 1. júla im oznámil, že o deň neskôr, 2. júla 1961, uvidia Pannu Máriu. To bol začiatok udalostí v Garabndale.