Poselství z Garabandalu

Poselství z Garabandalu powered by vimeo.com

Poselství z Garabandalu Tento video-dokument zachytáva udalosti série zjavení našej blahoslavenej Nebeskej Matky štyrom vidieckym dievčatám v horskej dedinke San Sebastian de Garabandal v severnom Španielsku v rokoch 1961 až 1965. Štyri dievčatá – Mária Conchita Gonzales (12), Mari-Loli Dolores Mazon (12), Jacinta Gonzales (12) a Mária Cruz Gonzales (11) – počas zjavení Panny Marie upadali do stavu hlbokej extázy, často za prítomnosti aj mnohých lekárov, ktorí tieto extatické stavy dievčat zdokumentovali a potvrdili, že tieto javy odporovali fyzikálnym a najmä statickým zákonom ako i bežným reakciám ľudského organizmu. Dievčatá v týchto stavoch neustále porušovali fyzikálne zákony tohto sveta. Pohybovali sa dopredu – akoby posúvaním sa – a to nielen postojačky ale aj v kľačiacej polohe v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Keď počas extázy dopadali na kolená, boli tieto nárazy tak tvrdé, že okolostojaci mali strach, aby si neroztrieštili kolená. Dievčatám sa však nikdy nič nestalo a ani ich nič nebolelo. Pri svetelných šokoch, ktorým boli vystavené ich oči, dievčatá nikdy nežmurkli. Počas extázy sa nikdy telesne ani duševne neunavili a počas behu sa nikdy nezadýchali a ani dážď ich nepremočil. Bolo bežné, že počas extázy boli dievčatá akoby zavesené vo vzduchu bez toho, že by ich niekto držal alebo mali pod sebou nejakú podperu. Tieto prípady levitácie boli mnohokrát vyfotografované a boli videné početnými svedkami.

Dôvodom zjavení Božej Matky v Garabandale bolo to, aby prostredníctvom dievčat odovzdala celému svetu závažné posolstvo, ktoré významovo naväzuje na varovanie Panny Márie z La Salette a objasňuje dôležité upozornenie z Fatimy. Obzvlášť potvrdzuje 3. Fatimské Tajomstvo, ktoré bolo oficiálne zverejnené pápežom Jánom Pavlom II. Panna Mária sa vo svojom posolstve z Garabandalu zmieňuje o Veľkom Varovaní, ktoré je ústrednou témou zverejňovaných Ježišových posolstiev na tejto našej webovej stránke, prijímaných vizionárkou Máriou Božského Milosrdenstva. Panna Mária postupne oznámila dievčatám, že Boh zošle na ľudstvo Veľké Varovanie, ktoré bude viditeľné na celom svete. Bude to ako vnútorné zjavenie našich hriechov – osvietenie nášho svedomia. Uvidia a pocítia ho veriaci aj neveriaci všade vo svete. Mari-Loli Dolores Mazon taktiež povedala, že počas Varovania sa zastavia všetky motory a stroje a že sa máme na túto udalosť pripraviť tým, že máme konať hodne pokánia, prinášať obete, denne navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť a každý deň sa modliť ruženec. Jacinta Gonzales opisuje Veľké Varovanie takto: "Bude najprv videné vo vzduchu všade na svete a potom sa to prenesie do vnútra našich duší. Nebude to trvať dlho ale bude sa to zdať veľmi dlhé kvôli tomu, ako to na nás zapôsobí. Bude to pre dobro našich duší, aby sme uvideli v nás, v našom svedomí, dobro aj zlo, ktoré sme spôsobili. Vtedy pocítime veľkú lásku k našim nebeským rodičom (k Nebeskému Otcovi a k Márii, našej Nebeskej Matke) a budeme prosiť o odpustenie za všetky urážky." (Pozri aj tu --> https://garabandal.cz/p_varovani.php).

Panna Mária v Garabandale tak isto oznámila, že ešte v tom istom roku konania Veľkého Varovania sa udeje Veľký Zázrak a to priamo nad borovicovým hájom v Garabandale. Podľa Conchity Gonzales možno očakávať Veľký Zázrak v období mesiacov marec až máj a Conchita ho má ohlásiť svetu 8 dní pred konaním Veľkého Zázraku (Pozri aj tu --> https://garabandal.cz/p_zazrak.php).

Poslednou udalosťou, oznámenou Pannou Máriou v Garabandale, je predpoveď Podmieneného Trestu, ktorý Boh zošle, pokiaľ ľudstvo nebude dbať na posolstvo Panny Márie – a to ani potom, ako sa udeje Veľké Varovanie a ešte v tom istom roku po ňom aj Veľký Zázrak! Táto predpoveď vyvolala u dievčat veľkú hrôzu a slzy. Pokiaľ by sa trest uskutočnil, tak to bude omnoho strašnejšie, ako si čokoľvek dokážeme predstaviť. Nebude to mať nič spoločného s vojnou, revolúciou alebo zatvrdilosťou ľudských sŕdc. Keď Panna Mária hovorila k dievčatám o tomto treste, jej tvár vyjadrovala veľký smútok. K tomuto napísala Conchita Gonzales nasledovné: "Nemôžem prezradiť, o aký trest sa jedná, len toľko, že to bude výsledok priameho Božieho zásahu a tým sa tento trest stáva hrozivejším a strašnejším než čokoľvek, čo by sme si mohli predstaviť. Všetci by mali konať pokánie za svoje hriechy a katolíci by sa mali spovedať. Keď som ten trest videla, cítila som veľký strach, hoci som pritom videla Pannu Máriu. Ak trest príde, bude nasledovať po Veľkom Zázraku." (Pozri aj tu --> https://garabandal.cz/p_trest.php). Svätý páter Pio z Pietrelciny (1887-1968) vo svojej výpovedi potvrdzuje, že sa jedná o naozaj pravé Mariánske zjavenie. Dá sa s istotou povedať, že stigmatizovaný svätec, ktorý medzi iným obdržal od Pána aj dar byť prítomný súčasne na dvoch miestach (bilokácia), by cez svoje mimoriadne rozlišovacie schopnosti istotne ľahko rozpoznal pravosť či nepravosť tohto zjavenia. Dôverujme teda svätcom, lebo oni nás približujú k živému Kristovi.

Stiahnuť toto aj ďalšie videá na váš počítač v AVC/H.264/MPEG-4 video-kodeku (dá sa prehrať napr. cez  VLC Media Player ) si bez registrácie a zadarmo môžete priamo tu:

www.uloz.to/soubory/light_angel/video

 

U p o z o r n e n i e :

Na správne zobrazenie a funkčnosť multimediálnych obsahov ako i celej tejto webovej stránky potrebujete mať nainštalovaný ADOBE FLASH PLAYER

 

VIDEO-AUDIO