JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO

Táto stránka sa už viac neaktualizuje!
SME PRESŤAHOVANÝ NA NOVEJ STRÁNKE NA ADRESE:

 https://jezis-kristus-varovanie.net 

  

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM "VAROVANIE" AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA A VYKUPITEĽA, JEŽIŠA KRISTA!

  

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)

 

Ježiš Kristus varuje ľudstvo

 

Milované deti tohto pozemského sveta, počujte Môj hlas! Ja Kristus, váš Spasiteľ, zoslaný na túto Zem preto, aby Som vám všetkým poskytol druhú príležitosť vojsť do kráľovstva Môjho Otca, vypočujte si teraz Môj prísľub. Počujte Môj hlas, zoslaný k vám skrze Božiu milosť cez vizionárov a prorokov sveta dnešných dní a pochopte, že všetky deti sú v očiach Môjho Otca rovnako milované! Ja Ježiš, váš milujúci Spasiteľ, prechovávam k vám hlboký a absolútne milujúci súcit. Láska prúdi v Mojich žilách ako rieka. Môj súcit nikdy nepominie aj napriek skutočnosti, že Moje deti sa vydávajú iným smerom. Milované deti, zastavte sa a načúvajte Mojim slovám, pokiaľ je ešte čas.

 

Chcem vás ochrániť pred mukami pekla

 

Moje milované deti, chcem vás ochrániť pred mukami pekla. Je potrebné, aby ste sa vo svojom neutešenom stave obrátili na Mňa. Je len jediná cesta k láske a k pokoju. To sa naplní v Mojom Novom raji, keď sa zjednotia Zem a Nebo. Neviete o tom? Nikdy ste nepočuli o Mojom dávnom prísľube večného života, kde všetci tí, ktorí sa ku Mne obrátia, budú vyzdvihnutí s telom, dušou a duchom do Novej Zeme a Nového Neba? A tak premýšľajte a uvažujte, že by snáď raj Môjho Otca nebol býval odpradávna zasľúbený jeho deťom?

 

Uverte, úpenlivo vás o to prosím. Uvážte predsa. Ak ste sa ešte nikdy nezaoberali Svätým písmom, tak si položte jednu jednoduchú otázku. Keď cítite lásku vo svojom srdci, odkiaľ myslíte, že táto pochádza? Je to láska, ktorá vám dáva pocit nežnosti, miernosti, skromnosti a silu oslobodenej túžby od všetkého sebeckého a egoistického? Ak áno, tak potom je to práve táto láska, ktorú Ja prisľubujem všetkým svojim deťom, ktoré sa ku Mne obrátia.

 

Ako vás všetky svetské snaženia zanechajú prázdnymi a nenaplnenými

 

Viem milé deti, že je pre vás ťažké uveriť v existenciu iného ako tohto sveta, v ktorom žijete. Nezabúdajte však, že tento svet bol stvorený Bohom, večným Otcom, avšak Satan, ten večný luhár, ho pošpinil svojou skazenosťou a hriešnosťou. On, Satan, je nanajvýš zvrátený. Vy, deti Moje, predsa musíte vedieť, že všetky svetské túžby, za ktorými sa v neukojenej túžbe neustále pechoríte, vás nikdy nedokážu vnútorne naplniť a uspokojiť? Cítite prázdnotu, ktorú si nedokážete vysvetliť, nie je tomu tak? Ale vy túžite stále po viac a viac. A predsa zostávate i naďalej nenaplnení i keď cítite, že by ste naplnení a uspokojení byť mali. Čím to teda je? Už ste sa niekedy zahľadeli do svojich sŕdc a spýtali ste sa sami seba, prečo? Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

 

Boh Otec stvoril človeka. Človek bol pokúšaný Satanom. Satan existuje v tomto krásnom svete, ktorý Môj Otec stvoril z čistej lásky. Žiaľ Satan bude až do Môjho Druhého príchodu i naďalej existovať. A až potom bude jemu, Satanovi, dokázaná všetka jeho lož a podvod, ktorými zvádzal Moje deti. Avšak pre mnohé z Mojich detí bude potom už neskoro, vrátane tých, ktoré sú váhavé a neisté vo viere o Božom stvorení sveta Mojim Otcom v Nebesiach.

 

Tým, ktorí Ma nasledujú a konajú vôľu Môjho Otca, je žehnané avšak zároveň trpia aj muky pre tie duše, ktoré nechcú v Neho uveriť a odmietajú načúvať Mu. Boh stvoril svet. Svet nevznikol z ničoho. Človek si taký úžasný zázrak nevymyslel a vaša veda ho nikdy nebude schopná môcť vysvetliť a ani si ho človek nikdy nedokáže sám vykonštruovať. To Božské, mystické a nadprirodzené nedokáže byť nikdy pochopené, dokiaľ sa všetky Božie dietky s telom, dušou a duchom neoddajú Mojej čistej láske, ktorú im všetkým ponúkam.

 

Úpenlivo vás prosím, neodmietajte svojho Stvoriteľa a nepočúvajte mätúce a zavádzajúce klamstvá, ktoré vám nahovára podvodník a klamár cez hordy slobodomurárov – iluminátov a cez falošných prorokov z rozličných bizarných a zákerných kultov, ktoré povstali a vznikli len na základe ľudskej hlúposti.

Satan naozaj existuje

 

Človek je slabý. Aj samotní svätci padali Satanovi za obeť skrze jeho neustále pokúšania. Problém je v tom, že tí, ktorí hľadajú zábavu, neveria, že on skutočne existuje. Iní zase nevedia, že on je nanajvýš reálny a že je skutočne jestvujúci. Oni sú tí, ktorí mi spôsobujú najväčšiu bolesť Môjho Svätého srdca.

 

Rany sa znova otvárajú a hnisajú

 

Tak nevýslovne trpím, že rany, ktoré Mi boli spôsobené pri Mojom strašnom ukrižovaní a ktorým som podľahol, sa nanovo otvárajú, hnisajú a zanechávajú Ma v nepredstaviteľnej smrteľnej agónii tela, duše a Božstva. No Ja sa nikdy nevzdám lásky k vám. Ja vás vyzývam a apelujem na vás z Nebies v mene Môjho večného Otca, ktorý vás stvoril z čistej lásky, aby ste vytrvali a zostali verní. Odmietnite Satana. Verte, že existuje. Akceptujte jeho reálnu existenciu. Otvorte konečne oči. Nevidíte snáď všetok ten chaos, ktorý spôsobuje vo vašich životoch? Ste snáď slepí?

Posolstvo bohatým

 

Bohatým odkazujem: Postojte. Zamyslite sa na okamih a opýtajte sa Boha: Teší vás vaše postavenie užívať si života podľa vlastných pravidiel? Je to v súlade s vašim vnútorným hlasom? Zapredali ste Ma za svetské radovánky a pôžitky? Tie samé excesy zanechajú len prázdnotu vo vašom vnútri. Cez pocity vo vašich srdciach budete vedieť, že to nie je správne. Vy však dychtíte ešte viac po tejto ničote, prinášajúcej vám vzrušenie a pôžitok, ktoré vám podsúva podvodník a klamár - Satan - výmenou za vaše duše.

 

Posolstvo pre tých, ktorí nasledujú iluminátov

 

Naliehavo vás prosím, predovšetkým tie Moje deti, ktoré sú vtiahnuté do inštancií iluminátov a ostatných zlovestných skupín zla. Ak sa raz medzi nich dostanete, budete navždy zatratení. Či snáď nechcete pochopiť že to, čo vám výmenou za vaše duše bolo prisľúbené, je len klamstvom? Klamlivá a desivá lož. Nikdy neobdržíte tie dary, ktoré vám títo poslovia z hlbín pekla nasľubovali. V mene Spasiteľa vášho, ktorý za vás položil svoj život na kríži, aby vás zachoval pre večný život, prosím nedovoľte, aby Som vás teraz stratil. Ja vás milujem, deti Moje. Úpenlivo vás prosím cez horúce slzy Mojej lásky k vám, neodmietnite Ma výmenou za lživé prísľuby Satanove.

 

Odpustím všetkým, ktorí sa vyspovedajú

 

Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, pretože ona je jedným z tých darov, ktoré vám boli dané, keď ste boli zrodení vo svetle Boha. Prídem už skoro, ako to bolo predpovedané v Písmach – a to skôr, ako si toho budete môcť byť vedomí. Svet sa ponorí do temnoty a zúfalstva. A keď sa vám ukážu vaše hriechy – nezávisle od stupňa ich závažnosti – Ja ich odpustím každému jednému z vás v okamihu spovede. A títo vstúpia so svojim telom a dušou do raja, keď sa Zem a Nebo spoja v jedno. Tam budete navždy prebývať váš život večný spoločne s vašimi rodinami.

 

Prísľuby, ktoré ponúka raj

 

Žiadna choroba, žiadne telesné slabosti a nedostatočnosti, žiaden hriech — len láska. To je prísľub Môjho raja. Nikto nebude chcieť niečo požadovať, pretože každý bude žiť v dostatku, harmónii, radosti a láske.

 

Realita pekla

 

Neodmietajte tento život za ten život, ktorý vám bol prisľúbený Satanom. Ste klamaní a podvádzaní. Keď pôjdete po tejto falošnej ceste, na ktorej niet Boha ani Mňa, Ježiša Krista, tak kráčate po ceste smerom do večného zatratenia. Budete od zdesenia kričať, keď spoznáte svoj omyl. Budete zúfalo kričať a všemožne žobroniť o zmilovanie. Budete si driapať tvár, budete si trhať vlasy. Avšak dostali ste od môjho Otca dar slobodnej vôle, preto vám tento nikto nemôže odobrať. Keď sa teda slobodne rozhodnete pre túto falošnú cestu, budete navždy zatratení horiac vo večných plameňoch pekla. Toto je nanajvýš reálne! V konečnom dôsledku však najväčším prekliatím bude vaše poznanie, že Boh existuje, že naozaj existujem Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus. Avšak v tomto štádiu nebude už viac žiadnej možnosti pre vašu záchranu. Vaša rodina bude na vás hľadieť z opačnej strany. Keď sa tak stane a vy poznáte túto strašnú pravdu, bude už neskoro. Nezabudnite na tieto slová! Najväčším prekliatím je, keď viete, že nikdy neuvidíte tvár Boha. To bude tá najväčšia muka, ktorá vám naveky zostane v plameňoch pekla, kde bolesť neúprosne a navždy pretrváva. Namiesto pôžitku večného života v raji, ktorý vám bol zasľúbený, sa kvôli klamstvám podvodníka a klamára ocitnete v strašných koridoroch pekla. Je to nanajvýš skutočné a reálne a predstavuje to muky pre večnosť! Vy všetci, ktorí neveríte, že komunikujem s ľuďmi, prosím vás, modlite sa k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Modlite sa Moju modlitbu k Božiemu Milosrdenstvu (ruženec Božieho Milosrdenstva) o 15 hodine každý deň. Odpoviem na vašu žiadosť láskou, ktorú okamžite pocítite. Držte sa Mojej ruky. Nepusťte ju. Ja vás všetkých tak veľmi milujem, že Som za každého z vás obetoval svoj život, aby ste mohli byť zachránení!

 

Tentokrát pri Mojom Druhom príchode prídem ako sudca. I keď vás tak veľmi milujem, nemôžem zasahovať do daru vašej slobodnej vôle, ktorú ste dostali od Môjho Nebeského Otca. Dúfam, že cez Mojich dnešných vizionárov a prorokov nakoniec budete načúvať Mojim slovám. Pravda je tou cestou, ktorá vám pripomenie večnú spásu a ona predstavuje nový začiatok, keď sa raj navráti na Zem.

 

Lož Satana

 

Lži a klamstvá – a je jedno, ako zvodné sú – zostanú nimi vždy. Sú to lži a klamstvá, ktoré sú určené k tomu, aby boli ukradnuté milované duše. To však môj Otec, večný Stvoriteľ a tvorca Zeme, nemôže nikdy dopustiť.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristu