Anketa

Zaujala vás naša stránka a myslíte si, že je potrebné informovať ľudí o týchto posolstvách?

Áno
83%
3 013

Nie
12%
430

Neviem jednoznačne na to odpovedať
5%
187

Celkový počet hlasov: 3630


Anketa

Oslovili tieto posolstvá vaše srdce a rezonovali vo vašej duši pozitívne alebo negatívne?

Áno jednoznačne pozitívne
77%
2 001

Áno prevažne pozitívne
9%
247

Neviem - čítal(a) som ich len ako každú inú informáciu bez pozitívnej alebo negatívnej vnútornej odozvy
3%
77

Rezonovali vo mne skôr negatívne
11%
278

Celkový počet hlasov: 2603


Anketa

Zdieľate s nami názor, že tieto posolstvá pochádzajú z Nebies a sú Božského pôvodu?

Áno, som presvedčený(á), že pochádzajú z Božského zdroja
28%
1 872

Je to možné, že pochádzajú z Božského zdroja
66%
4 494

Neviem sa k tomu vyjadriť - možno áno a možno nie
2%
126

Nie, nemyslím si, že majú Božský pôvod
4%
289

Celkový počet hlasov: 6781


Anketa

Vedeli ste už pred návštevou našej stránky, že Veľké Varovanie má prísť?

Áno, vedel(a) som o Varovaní už predtým z iných zdrojov
65%
1 475

Nie, doposiaľ som o Varovaní nič nevedel(a) a až na vašej stránke som sa o ňom po prvýkrát dozvedel(a)
35%
801

Celkový počet hlasov: 2276


Anketa

Považujete to za prínos pre ľudí, keď im poskytneme aj videá v online režime resp. k stiahnutiu cez www.uloz.to/soubory/light_angel/video

Áno, je to dobré, ponúkate zaujímavé videá, ktoré ma oslovujú a uvítam ďalšie, ktoré zverejníte
89%
1 620

Videá ma nezaujímajú, takže mi to je jedno, či nejaké zverejníte alebo nie
11%
203

Celkový počet hlasov: 1823


Anketa

Majú tieto posolstvá pre váš život pozitívny prínos, obohacujú vás, dávajú vám silu a nádej a posilňujú vás vo viere a v láske k Bohu?

Áno, jednoznačne pozitívny vplyv a prínos, čerpám z nich silu, nádej, poučenie ako i rady, ako lepšie prežiť toto obdobie až po Druhý príchod Pána Ježiša Krista
87%
1 717

Nie, nemajú pre mňa pozitívny prínos
9%
172

Neviem na to odpovedať
4%
88

Celkový počet hlasov: 1977


Anketa

Oslovili vás tieto posolstvá do tej miery, že cítite potrebu informovať o nich aj iných ľudí, lebo tieto posolstvá sú veľmi naliehavé a určené pre každého človeka bez rozdielu vierovyznania a svetonázoru, aby sa čo možno najviac ľudí o nich dozvedelo?

Áno, zastávam tento názor a sám(a) som už upozornil(a) iných na túto stránku a na tieto posolstvá alebo zamýšľam tak urobiť, pretože cítim naliehavé volanie pomôcť aj iným, aby sa pripravili na Varovanie a vedeli o týchto dôležitých veciach
87%
1 507

Oslovili ma ale nie až tak, aby som sám(a) iných o nich informoval(a)
6%
110

Neoslovili ma a preto ani nikoho nebudem o nich informovať
7%
120

Celkový počet hlasov: 1737


Anketa

Ak ste sa už pokúsili iným o posolstvách hovoriť, narazili ste pritom na pochopenie a súhlasnú reakciu alebo odmietanie, či dokonca aj na výsmech?

Narazil(a) som na pochopenie a záujem
50%
668

Narazil(a) som na ľahostajnosť
27%
353

Narazil(a) som na odmietnutie a nezáujem
14%
184

Narazil(a) som na odmietnutie a dokonca aj na posmešné poznámky
9%
123

Celkový počet hlasov: 1328


Anketa

Naša stránka je založená na nezištnej práci v duchu kresťanskej lásky a služby pre iných. Napriek tomu musíme s rastúcim počtom návštevníkov našu stránku financovať. Podporili by ste nás, aby nám nenanútili komerčnú reklamu na stránke?

Áno, bol(a) by som ochotný(á) vás podporiť aspoň malým príspevkom, napr. 1 Euro, aby ste neboli nútení prijať komerčnú reklamu, ktorá na vašu stránku s takýmto duchovným zameraním nepatrí. Pozrite v menu "Bez reklamy - prosba" moznost podporit nás
86%
1 160

Nie, nepodporil(a) by som vás, pretože mi reklama nevadí
14%
195

Celkový počet hlasov: 1355


Anketa

Uvítali by ste, keby sme vám pripravili predlohu letáčika na vytlačenie cez počítač pomocou vašej tlačiarne s tým, že by ste boli ochotní rozširovať informačné letáčiky, informujúce o týchto posolstvách, vo vašom okolí napr. do schránok ľudí a podobne?

Áno, uvítal(a) by som to a takto by som rozširoval(a) informácie o týchto posolstvách
56%
787

Možno by som takto informoval(a) aj ostatných, no momentálne som nad tým ešte neuvažoval(a), ale nevylučujem takúto možnosť snáď neskôr
32%
447

Nie, nerobil(a) by som to, takže takýto informačný letáčik nemusíte dať na vašu stránku
13%
177

Celkový počet hlasov: 1411


Anketa

Žijem na Slovensku v jednom z nasledujúcich krajov:

Bratislavský kraj
10%
313

Trnavský kraj
3%
109

Nitriansky kraj
3%
86

Trenčiansky kraj
4%
122

Banskobystrický kraj
3%
110

Žilinský kraj
7%
229

Prešovský kraj
64%
2 031

Košický kraj
6%
191

Celkový počet hlasov: 3191


Anketa

Nežijem na Slovensku ale:

žijem v Českej republike
83%
609

žijem v ostatnom zahraničí mimo Slovenskej a Českej republiky
17%
125

Celkový počet hlasov: 734


Anketa

Ak by som mal(a) nejaký návrh, odkaz, pripomienku alebo chcel(a) vám jednoducho len poďakovať, využil(a) by som možnosť napísať vám pár slov cez kontaktný formulár v Menu "Napíšte nám" alebo priamo na emailovú adresu: msparek@gmail.com

Áno, ak by som cítil(a) v sebe potrebu vám niečo napísať, spravil(a) by som tak
88%
1 186

Nie, nespravil(a) by som tak, nerád(a) píšem a ani neviem, čo by som vlastne mal(a) napísať
12%
165

Celkový počet hlasov: 1351


Anketa