Anketa

Zaujala vás naša stránka a myslíte si, že je potrebné informovať ľudí o týchto posolstvách?

Áno
83%
2 978

Nie
12%
417

Neviem jednoznačne na to odpovedať
5%
176

Celkový počet hlasov: 3571


Anketa

Oslovili tieto posolstvá vaše srdce a rezonovali vo vašej duši pozitívne alebo negatívne?

Áno jednoznačne pozitívne
78%
1 981

Áno prevažne pozitívne
9%
236

Neviem - čítal(a) som ich len ako každú inú informáciu bez pozitívnej alebo negatívnej vnútornej odozvy
3%
65

Rezonovali vo mne skôr negatívne
10%
267

Celkový počet hlasov: 2549


Anketa

Zdieľate s nami názor, že tieto posolstvá pochádzajú z Nebies a sú Božského pôvodu?

Áno, som presvedčený(á), že pochádzajú z Božského zdroja
74%
1 850

Je to možné, že pochádzajú z Božského zdroja
10%
245

Neviem sa k tomu vyjadriť - možno áno a možno nie
5%
115

Nie, nemyslím si, že majú Božský pôvod
11%
274

Celkový počet hlasov: 2484


Anketa

Vedeli ste už pred návštevou našej stránky, že Veľké Varovanie má prísť?

Áno, vedel(a) som o Varovaní už predtým z iných zdrojov
65%
1 455

Nie, doposiaľ som o Varovaní nič nevedel(a) a až na vašej stránke som sa o ňom po prvýkrát dozvedel(a)
35%
784

Celkový počet hlasov: 2239


Anketa

Považujete to za prínos pre ľudí, keď im poskytneme aj videá v online režime resp. k stiahnutiu cez www.uloz.to/soubory/light_angel/video

Áno, je to dobré, ponúkate zaujímavé videá, ktoré ma oslovujú a uvítam ďalšie, ktoré zverejníte
89%
1 602

Videá ma nezaujímajú, takže mi to je jedno, či nejaké zverejníte alebo nie
11%
190

Celkový počet hlasov: 1792


Anketa

Majú tieto posolstvá pre váš život pozitívny prínos, obohacujú vás, dávajú vám silu a nádej a posilňujú vás vo viere a v láske k Bohu?

Áno, jednoznačne pozitívny vplyv a prínos, čerpám z nich silu, nádej, poučenie ako i rady, ako lepšie prežiť toto obdobie až po Druhý príchod Pána Ježiša Krista
88%
1 692

Nie, nemajú pre mňa pozitívny prínos
8%
161

Neviem na to odpovedať
4%
76

Celkový počet hlasov: 1929


Anketa

Oslovili vás tieto posolstvá do tej miery, že cítite potrebu informovať o nich aj iných ľudí, lebo tieto posolstvá sú veľmi naliehavé a určené pre každého človeka bez rozdielu vierovyznania a svetonázoru, aby sa čo možno najviac ľudí o nich dozvedelo?

Áno, zastávam tento názor a sám(a) som už upozornil(a) iných na túto stránku a na tieto posolstvá alebo zamýšľam tak urobiť, pretože cítim naliehavé volanie pomôcť aj iným, aby sa pripravili na Varovanie a vedeli o týchto dôležitých veciach
88%
1 490

Oslovili ma ale nie až tak, aby som sám(a) iných o nich informoval(a)
6%
99

Neoslovili ma a preto ani nikoho nebudem o nich informovať
6%
109

Celkový počet hlasov: 1698


Anketa

Ak ste sa už pokúsili iným o posolstvách hovoriť, narazili ste pritom na pochopenie a súhlasnú reakciu alebo odmietanie, či dokonca aj na výsmech?

Narazil(a) som na pochopenie a záujem
51%
653

Narazil(a) som na ľahostajnosť
27%
340

Narazil(a) som na odmietnutie a nezáujem
13%
172

Narazil(a) som na odmietnutie a dokonca aj na posmešné poznámky
9%
112

Celkový počet hlasov: 1277


Anketa

Naša stránka je založená na nezištnej práci v duchu kresťanskej lásky a služby pre iných. Napriek tomu musíme s rastúcim počtom návštevníkov našu stránku financovať. Podporili by ste nás, aby nám nenanútili komerčnú reklamu na stránke?

Áno, bol(a) by som ochotný(á) vás podporiť aspoň malým príspevkom, napr. 1 Euro, aby ste neboli nútení prijať komerčnú reklamu, ktorá na vašu stránku s takýmto duchovným zameraním nepatrí. Pozrite v menu "Bez reklamy - prosba" moznost podporit nás
86%
1 146

Nie, nepodporil(a) by som vás, pretože mi reklama nevadí
14%
181

Celkový počet hlasov: 1327


Anketa

Uvítali by ste, keby sme vám pripravili predlohu letáčika na vytlačenie cez počítač pomocou vašej tlačiarne s tým, že by ste boli ochotní rozširovať informačné letáčiky, informujúce o týchto posolstvách, vo vašom okolí napr. do schránok ľudí a podobne?

Áno, uvítal(a) by som to a takto by som rozširoval(a) informácie o týchto posolstvách
56%
773

Možno by som takto informoval(a) aj ostatných, no momentálne som nad tým ešte neuvažoval(a), ale nevylučujem takúto možnosť snáď neskôr
32%
432

Nie, nerobil(a) by som to, takže takýto informačný letáčik nemusíte dať na vašu stránku
12%
166

Celkový počet hlasov: 1371


Anketa

Žijem na Slovensku v jednom z nasledujúcich krajov:

Bratislavský kraj
11%
300

Trnavský kraj
4%
98

Nitriansky kraj
3%
76

Trenčiansky kraj
4%
110

Banskobystrický kraj
4%
100

Žilinský kraj
8%
219

Prešovský kraj
61%
1 704

Košický kraj
6%
179

Celkový počet hlasov: 2786


Anketa

Nežijem na Slovensku ale:

žijem v Českej republike
84%
593

žijem v ostatnom zahraničí mimo Slovenskej a Českej republiky
16%
112

Celkový počet hlasov: 705


Anketa

Ak by som mal(a) nejaký návrh, odkaz, pripomienku alebo chcel(a) vám jednoducho len poďakovať, využil(a) by som možnosť napísať vám pár slov cez kontaktný formulár v Menu "Napíšte nám" alebo priamo na emailovú adresu: msparek@gmail.com

Áno, ak by som cítil(a) v sebe potrebu vám niečo napísať, spravil(a) by som tak
89%
1 171

Nie, nespravil(a) by som tak, nerád(a) píšem a ani neviem, čo by som vlastne mal(a) napísať
11%
152

Celkový počet hlasov: 1323


Anketa