Diskusné príspevky

Diskusné fórum na tejto stránke sa už viac neaktualizuje a od 18.10.2013 sme ho presťahovali na našu novú webovú stránku posolstiev Varovania:

www.jezis-kristus-varovanie.net/diskusia


D E C E M B E R / P R O S I N E C   2 0 1 3


N O V E M B E R / L I S T O P A D   2 0 1 3


O K T Ó B E R / Ř Í J E N   2 0 1 3


S E P T E M B E R / Z Á Ř Í   2 0 1 3

 

Dátum: 05.09.2013
Vložil:   Zuzana
Titulok: Medaile a škapulíř

Chvála Kristu!

Drazí, přeposílám informaci, zveřejněnou na originálních stránkách Varování, kde je zatím tato zmínka o medaili a škapulíři:

"Redakční tým vzkazuje, že design medaile je v procesu tvorby a že zakrátko poprvé bude k nahlédnutí na těchto stránkách. Design se nebude moct vytvořit veřejně. Bude se moct vyrábět po celém světě jakmile to bude možné. Škapulíř, který bude představovat Pečeť živého Boha, bude zakrátko taky dostupný."

https://www.thewarningsecondcoming.com/medal-of-salvation-scapulars

S láskou, Zuzana


Dátum: 04.09.2013
Vložil:   Kasu41
Titulok: Čas sa kráti

Prajem krásny požehnaný deň. Prosím, vráťme sa k niektorým posolstvám, z ktorých vyberám posolstvo z 23.9.2011 /CZ 202, Sk 203/:

"Proroctvá sa začnú odvíjať vtedy, keď sa svet dostane pod nadvládu antikrista, ktorý sa vás pokúsi ovládnuť pomocou novej svetovej meny. Keď a akonáhle budete kontrolovaní týmto spôsobom, potom budete kontrolovaní aj každým iným spôsobom. Varovanie zastaví tieto a ďalšie ohavnosti, plánované globálnymi mocnosťami, ktoré presahujú chápanie mojich detí všade vo svete. Vy, nevinní pešiaci v hre, ktorú ste nevyvolali, budete chránení rukou mojej spravodlivosti. Povstaňte, deti moje, a modlitbou bojujte proti tejto sérii zločinov. Globálna kontrola a prenasledovanie, plánované práve v tejto chvíli, môžu byť odvrátené pomocou modlitby. Nie všetci z vás môžu byť alebo budú zachránení – lebo až také je zovretie antikrista, ktorému budete vystavení."

Taktiež vyberám posolstvo z 20.7.2011 /CZ 144, SK 145/, lebo sa tam písalo o tom, kde sa teraz nachádzame. V posolstve je jasne napísané nasledovné:

"Vy ste teraz, deti moje, uprostred toho, čo sa nazýva súžením, ako bolo predpovedané v mojej svätej Knihe. Druhá časť - veľké súženie – započne, ako som povedal, pred koncom (roku) 2012. Nie je (mojim) úmyslom vzbudzovať vo vás strach, dcéra moja, no uvedom si, že je naliehavé, aby sa moje deti modlili za moju pomoc."

Samozrejme vám odporúčam prečítať si všetky posolstvá. Takže sme v druhej polovici súženia v trvaní tri a pol roka. Čas je naozaj krátky, preto sú nevyhnutné naše modlitby na záchranu všetkých duší, ako nás o to prosí náš Pán Ježiš Kristus.

Pozrite si toto:
https://www.czechfreepress.cz/svet-kolem-nas/whistleblowerka-ze-svetove-banky-vsechny-meny-sveta-stoji-jiz-jen-tesne-pred-zhroucenim.html


Dátum: 03.09.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Petícia za odstránenie nahoty v dennej tlači (sú na to určené magazíny)

Požehnaný deň,
chcela by som aj takýmto spôsobom upozorniť na veľmi dôležitú petíciu pre nás Slovákov. Bola som na 20. charizmatickej konferencii v Ružomberku a tam som sa s ňou stretla. Myslím, že ako kresťania by sme nemali byť ticho, lebo sme takisto aj občania nášho štátu a teda aj my sa môžeme pripojiť a vyjadriť svoj postoj, s čím súhlasíme a s čím nesúhlasíme. Posielam link na stiahnutie petície. Jeden petičný hárok je na 20 podpisov, sú na ňom všetky informácie aj spolu s adresou na zaslanie:

https://www.nahotanapredaj.sk/wp-content/uploads/2013/07/peticny-harok.pdf

Bližšie info:
Pred nejakým časom som v NRSR podnietil legislatívnu iniciatívu, ktorou som chcel docieliť, aby sa na stránkach periodickej tlače neobjavovala vulgárne zobrazovaná nahota a erotika bez toho, aby nebola označená ako nevhodná pre mládež do 18 rokov. V prvom čítaní prešiel môj návrh 101 hlasmi, neskôr prešiel aj druhým, ale politickým gestom najväčšej strany bolo, že o päť minút neskôr v treťom čítaní neprešiel. Teraz prichádza čas na novú iniciatívu.

Dôvody, pre ktoré som sa rozhodol na tento jav upozorniť, sú reakcie mladých rodín, ktoré dostávam vo veľkom množstve a z ktorých vyplýva, že ich vulgárne zobrazovanie ľudskej nahoty poburuje. Vulgárnosť a čoraz nižšia latka mravnosti začína mnohým prekážať. Začínajú chápať, že v mene zisku sú veľké mediálne domy ochotné ísť poriadne ďaleko za ľudskú dôstojnosť. Tiež už mnohým došlo, že sloboda médií nemusí znamenať to, čo sme si vybrali, ale naopak majiteľmi médií vnucovaný nevkus a vulgárnosť na stránkach novín. Bulvárne média už zrejme zabudli na svoje pôvodné poslanie, lebo nahota nie je informácia a novinári by mali ak odhaľovať, tak kauzy a nie telá mladých dievčat. Lenže zisky sú prednejšie, než samotné poslanie novinára - žurnalistu. Ak si to niektorí z novinárov a bohatých majiteľov mediálnych domov nechcú uvedomiť, mali by sme im to dať zreteľne najavo.

Myslím že v tejto téme by nemalo vôbec ísť o politikárčenie a ja sám ju chápem ako tému nadstranícku a výsostne spoločenskú. Nejde o vytĺkanie politického kapitálu, ale o ochranu našich mladistvých. Viem, že existuje mnoho nástrah, kde sú podoby vulgárnosti mnohokrát horšie (ako napr. internet), ale to považujem za súkromný priestor každého človeka, ktorý v prípade detí a mladistvých - pevne verím - postrážia samotní rodičia. Iniciatíve za zmenu spôsobu publikovania a prístupu k pornu na internete sa môžeme venovať neskôr.

Téma nahoty je o verejnom priestore. O našom spoločnom priestore, v ktorom sa zrkadlia naše osobnosti, odrážajú naše hodnoty a v ktorom formujeme našu spoločnú budúcnosť a jej charakter. Nemalo by nám to byť ľahostajné. Ako zodpovední jednotlivci môžeme a mali by sme meniť veci verejné k lepšiemu stavu. Nech je naša krajina lepším miestom pre život. Vzhľadom na to, že v demokracii sila zmeny spočíva priamo úmerne počtu ľudí, ktorí po nej vyjadria vôľu, rozhodol som sa pre zber podpisov pod petíciu. Petíciu, ktorá má za cieľ zastaviť vulgárnu nahotu vo verejnom priestore na stránkach dennej tlače. Zmena, ktorú iniciujem, nie je žiadnou cenzúrou, ani zásahom do slobody vydavateľov. Naopak, ide mi o ochranu nás, tých, ktorým tieto stránky novín spôsobujú nadvihnuté obočie. Tým, ktorým ide o priestor pre výchovu svojich detí v zdravom prostredí.
Toto je 17 argumentov, prečo:

 • lebo chceme zastaviť zámernú sexualizáciu spoločnosti, ktorá vedie k hrubosti a degradácii;
 • lebo náš verejný priestor nie je majetkom mediálnych domov;
 • lebo súčasný stav zobrazovania ľudskej nahoty je nezodpovedný voči vývoju detí a mladých ľudí;
 • lebo to ponižuje ľudskú dôstojnosť a zo žien robí sexuálny objekt bez ľudskej ceny;
 • lebo vzácne veci je treba chrániť;
 • lebo nie sme zvieratá, ale ľudia a takýmto spôsobom tvoríme spoločenskú klímu a jej kultúru;
 • lebo chceme spoločenské uvedomenie a dohodu, podobnú tej, že alkohol a cigarety nepredávame osobám mladším ako 18 rokov;
 • lebo náš verejno-spoločenský priestor je znečistený smogom nemorálnosti;
 • lebo erotiku a sex si má vyhľadať ten, kto ju v tlači chce mať a nemajú ňou byť obťažovaní všetci - deti, mládež, rodičia, dôchodcovia, rehoľníci atď;
 • lebo vydavatelia nemajú právo krajinu verejne obťažovať ani pohoršovať;
 • lebo médiá takýmto správaním devalvujú hodnoty a vkus mladistvých;
 • lebo dochádza k bagatelizovaniu mravných noriem a vytváraniu falošných hodnôt;
 • lebo takto sa človek, jeho telo a životný priestor stali tovarom na predaj;
 • lebo ľudské telo má byť prezentované s rešpektom voči všetkým;
 • lebo naša ústava SR požaduje ochranu mravnosti (čl. 24, bod 3 a 4);
 • lebo pohyblivý obraz označujeme znakom, keď je nevhodný pre mladistvých do 18 rokov, prečo nie je takto označený aj tlačený obraz(?);
 • lebo sloboda tlače nie je bezhraničná svojvôľa vydavateľov, ale hranice si určuje verejnosť, teda nami!

Kto by chcel vedieť viac:
https://www.nahotanapredaj.sk


Dátum: 01.09.2013
Vložil:   Paulina
Titulok: Prosby o modlitby - podporte nás

Milé mamy a priatelia milých mám (MM),
pozdravujeme Vás z Bratislavy s prosbou o modlitbu. V tieto dni sú nad nami dve hrozby – vojna na Blízkom východe a legislatívne zmeny v zákone o ľudských právach, ktoré, ako hovoria odborníci, sú horšie ako atómová bomba, ktorá likviduje veriacich aj neveriacich rovnakou silou (viac o tom je na konci tohto listu).

Už dva roky sa každý mesiac od 1. do 9. modlíme deviatnik za pokoj vo svete, zvlášť na Blízkom východe – v Egypte, Sýrii a Izraeli. Zosilnme modlitbu a pôst za Sýriu, aby nedošlo k vojne. Na tvojich múroch, Jeruzalem, postavil som strážcov... Počas deviatnika tri dni 2., 3. a 4. septembra (v pondelok, utorok a stredu) pridajme k úmyslu pokoja vo svete aj vrúcnu prosbu za ochranu nášho národa.

Úpenlivo Vás prosíme, spojme sa v modlitbe a pôste v pondelok, utorok a stredu 2. až 4. septembra za to, aby sa v našej krajine vyplnila Božia vôľa celá.

Nezabudnime, že zlo premôžeme len láskou a každá modlitba, ktorá sa začína vďaky-vzdaním, je už dopredu vypočutá. Žehnajme svojich nepriateľov, žehnajme a nepreklínajme.

Prosme našu drahú Matku, Pannu Máriu, nech rozprestrie svoj ochranný plášť nad našou krajinou a vyprosuje spolu s nami milosrdenstvo a milosť pre nás a naše deti. "Pán nám daroval svoju prečistú Matku. Ona je našou radosťou a nádejou" (Silván z Athosu).

Ruženec je mocná zbraň. Páter Pio využil každú voľnú chvíľu, aby sa modlil ruženec. Modlime sa aj my takto, počas týchto dní, a kto sa nevie alebo nemôže modliť ruženec, nech pridá inú modlitbu, alebo obetuje svoju prácu, službu v rodine.

Poďme pred Eucharistiu a prosme ako malé deti, vytrvalo a neodbytne... Veď, keď je ten zákon horší ako atómová bomba, nemôžeme váhať!

Modlime sa spolu:
"Otče, modlíme sa za obnovu. Prosíme, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám nový obraz tvojej slávy, novú skúsenosť s TVOJOU MOCOU. VERÍME, Otče, ŽE NÁS OCHRÁNIŠ pred úkladmi diabla, ktorý chce zničiť tvoje plány a úmysly. Vyhlasujeme ťa za Pána našich životov. Nech sa stane tvoja vôľa. Amen."

V modlitbách a pôstoch spojené mamy z MM. Za nás všetky - mama Jana.

Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva (Iz 1, 16).

P. S.
Koncom apríla sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia o pohľade Katolíckej cirkvi práve na rodovú rovnosť a boli tam medzi inými aj Mons. Ignacio Carrasco de Paula, predseda pápežskej akadémie pre život a sekretár pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Lafitte. Z prednášok vyplynuli aj tieto závery:

Ideológia gender predstavuje najhroznejší útok proti samotnej ľudskosti, je "horšia ako obávaná atómová katastrofa, horšia ako nezastaviteľná vírusová infekcia, horšia ako potopa sveta. Táto ideológia úplne potiera ideu prirodzenosti a prirodzenej identity človeka, čím ohrozuje korene rodiny a počatia, základné prvky, na ktorých stojí akýkoľvek antropologický a sociálny systém," zhrnul Mons. Carrasco.

Obhajovať rôznosť medzi mužom a ženou sa stáva útokom na rodovú rovnosť a postupne aj trestným činom. Táto ideológia nemá nič spoločné ani s oprávneným bojom za rovnaké práva, dôstojnosť, pracovné príležitosti, či spoločenské postavenie žien, ani o uznanie dôstojnosti a rovnakých práv homosexuálne orientovaných osôb, tieto témy ideológia gender zneužíva na svoje ciele, v ktorých jej ide o prevrátenie Božej pravdy o stvorení človeka ako muža a ženy (Genezis).

Viac si môžete prečítať tu:
https://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/09/koment%C3%A1r_mons._mari%C3%A1na_gavendu:_ml%C4%8D%C3%AD_%C4%8Di_neml%C4%8D%C3%AD/slo-690652

I. Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava 1, Gröslingova 23, 811 09 Bratislava
e-mail: matica.moba1@gmail.com

Vec: Otvorený list k "Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike"

Vážený pán minister,
v roku osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo západu a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv. Kriticky vnímame aj zloženie pracovnej skupiny, vypracovávajúcej tento dokument, kde neobvykle vysoký (spoločensky neproporčný) počet ľudí – minimálne jedna tretina – zastáva práve spomínaný úpadkový západný hodnotový systém.

Treba si uvedomiť, že západná kultúra s jej revidovanými morálnymi princípmi dávno v mnohom smeruje k úpadku. My, Slováci, sme ešte iní, duchovne zdravší, ctíme si ešte zatiaľ iné hodnoty. Správne na tento rozpor nedávno upozornil ruský prezident Vladimír Putin, keď sa vyjadril, že vzhľadom k iným tradíciám a kultúre Rusko nebude preberať západné trendy, lebo sú im cudzorodé. Takýto suverénny postoj si Vám, ako významnej politickej osobnosti a reprezentantovi Slovenska, dovoľujeme dať za príklad ako vhodný aj pre Slovensko, ak nemá neprimerane narásť vnútorné spoločenské napätie.

Slovensku, ako slovanskému Rusku, sú tiež cudzorodé západné tradície, pri ktorých sa v niektorých štátoch pestuje trend odtrhnutia dieťaťa od rodiny, kde deti od malička opatrujú cudzí ľudia alebo internátne školy a potom z takýchto detí vyrastajú bytosti rodinne chladné, nenaplnené, nešťastné, čo sa premieta aj do porúch rodinného života a experimentovania v partnerských vzťahoch. Iste Vám, ako svetaskúsenému diplomatovi, je známe, ako ďaleko postúpil rozklad v oblasti rodiny a výchovy detí v niektorých západných štátoch a aké brutálne sú tam trendy. Pripomeniem aspoň:

 • tolerovanie incestu v Nórsku a tamojšiu prax pedofilného zneužívania detí vo vlastných rodinách;
 • švédsky experiment výchovy, kde sa zakazujú tradičné rozprávky a nahrádzajú sa detskou od škôlky povinnou gender literatúrou, v ktorou princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža;
 • britský citovo chladný odchov detí, kde sa vysoko spoločensky cení dávať deti od 8 rokov na výchovu do internátnych škôl a stretať sa s nimi len na Vianoce a cez prázdniny;
 • sexuálnu výchovu, zavedenú do škôl a dokonca aj škôlok (právo na vzdelanie a informácie) v mnohých západných štátoch (napr. v Nemecku), ktorá vedie deti k tomu aby sa sami seba intímne dotýkali a uspokojovali (právo na komplexný rozvoj dieťaťa ako sexuálnej bytosti), aby sa na prvom stupni škôl vzájomne dotýkali a učili sa používať antikoncepčné prostriedky atď., a to všetko so zapracovaním gender ideológie, čo vedie k mechanickému vnímaniu lásky a partnerstva a k sexu ako športu, k výchove umelých LGBTI ľudí, čím sa dehonestuje a nivelizuje človek, hĺbka ľudskej bytosti a najmä k deťom sa dostávajú predčasné a hrubé informácie, ktoré narušujú ich "celomúdrie" – teda čistotu duše i tela – ktorú v sebe skrýva tento tradičný slovanský, už takmer zabudnutý pojem;
 • udeľovanie 40 dňového trestu odňatia slobody a 1000 eurových pokút v Nemecku matkám, ktoré odmietnu účasť svojich detí na vyučovaní takejto sexuálnej výchovy;
 • nemecké úvahy o odporúčaní sledovania pornografických filmov ako vhodnej súčasti výchovy a vzdelávania detí;
 • trendy z viacerých západných štátov po homosexualite tolerovať aj pedofíliu (súd v Holandsku dovolil pôsobenie pedofilnej organizácie, trend v niektorých štátoch uzákoniť manželstvá s deťmi), zoofíliu (stať o zoofílii v občianskom kódexe Fínska, verejné domy pre zoofilov v Nemecku) a ďalšie "netradičné" správanie, čo sa premieta do faktu, že učebnice sexuálnej výchovy, oficiálne materiály a výchovné odporúčania preberajú pedofilnú ideológiu, definujúc dieťa ako sexuálnu bytosť s právom "užívať si" a "rozvíjať" v sebe fakticky od narodenia tento "osobnostný rozmer" atď.

Verejnosti síce nie je známy detailný obsah kontraverznej učebnice, ktorú Vaše ministerstvo podporilo čiastkou 15 000 eur, ale obávame sa, že spomínané trendy už do nej prenikajú a kontaminujú našu mládež.

Vážený pán minister, v pripravovanej Stratégii sa píše, že "nový strategický programový dokument pre oblasť ľudských práv by mal komplexne analyzovať, zhodnotiť a revidovať doterajší vývoj, vrátane pomenovania dlhodobých trendov. Súčasne by mal reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv vo svete na európskej regionálnej úrovni, ako aj v rámci EÚ".

Iste si uvedomujete, že "reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv" nemusí vždy znamenať pokrok a treba zvažovať, či nastúpený trend je rozvojom alebo úpadkom ľudskej civilizácie. Je čas zastaviť sa, zvážiť a posúdiť. Ak sa hovorí o potrebe rozširovania ľudských práv pre homosexuálne a iné gender vzťahy, uvedomme si, že sa týmto obmedzujú ľudské práva tradičnej rodine a ľuďom, ktorí si želajú vychovávať deti v zdravom tradičnom hodnotovom systéme bez ohrozenia cudzorodými vplyvmi, ktoré podľa tradičných systémov môžu nezvratne poškodiť dušu dieťaťa. Dôkazy nám sprostredkúva samotný zdravý rozum. Ale ak by bolo treba, existujú už aj vedecké dôkazy, že deti, vychovávané homosexuálnymi pármi, majú podstatne vyšší sklon k samovraždám, k užívaniu drog atď.

Ďalej sa v pripravovanej Stratégii píše: "Blížiace sa predsedníctvo SR v EÚ v roku 2016 je historickou príležitosťou prezentovať Slovenskú republiku ako vyspelú krajinu, pre ktorú sú politiky, zamerané na presadzovanie ľudských práv, rodovej rovnosti, rešpektovanie multikulturality a nediskriminácie, neoddeliteľnou súčasťou vnútornej aj zahraničnej politiky." Vážený pán minister, prax ukazuje, že slová "rodová rovnosť" (v zmysle LGBTI komunity a gender ideológie) a "nediskriminácia" nemajú miesto v jednej vete, pretože presadzovanie jedného automaticky prináša so sebou diskrimináciu tradičnej rodiny, tradičnej výchovy a celomúdria duší našich detí a mládeže. To znamená, že aproximácia nových umelých, vymyslených a lobisticky presadzovaných ľudských práv ohrozí tradičné ľudské práva väčšiny občanov a zasiahne do ich rodinného života, výchovy a vzdelávania detí. Videli ste, čo tieto trendy narobili vo Francúzsku: Vyhnali do ulíc milióny ľudí a rozpútali občiansku vojnu medzi národom a jeho "demokratickou reprezentáciou", ktorá proti hlasu vlastného národa uplatnila brutálny policajný zásah a parlament proti vôli občanov odhlasoval pre väčšinu Francúzov neprijateľný zákon o homosexuálnych manželstvách. Myslíte, že sa tým vo Francúzsku nastolil sociálny pokoj? Nenávisť voči LGBTI ľuďom sa násilným presadzovaním ich údajných práv len vyhrocuje a to, čo spoločnosť predtým potichu tolerovala, začína nahlas odmietať.

Iste ste zaregistrovali aj občiansku vzburu proti zavedeniu sexuálnej výchovy v Chorvátsku – tam, našťastie aspoň ústavný súd prejavil zdravý úsudok a zastavil násilné implementovanie cudzorodého prvku do spoločnosti.

Vážený pán minister, iste nechcete rozpútať na Slovensku občiansku vojnu podobnú francúzskej, či chorvátskej. Veď vám iste nemôže byť ľahostajná vlna nevraživosti voči vláde, ktorá začne aplikovať v praxi bod: "6. strategická otázka: Práva LGBTI ľudí." Proti obsahu tohto bodu máme vážne výhrady a negatívne vnímame i fakt, ako sa v rámci procesu tvorby zostrila dikcia tohto bodu v neprospech citlivého prístupu s ohľadom na celú spoločnosť oproti prvotnému návrhu. Znepokojuje nás najmä:

 • diktátorský tón ("...pre rešpektovanie a uplatňovanie práv LGBTI osôb nie je v SR doteraz prijatý žiadny koncepčný dokument aj napriek tomu, že tejto téme sa v ostatných rokoch venuje náležitá pozornosť na pôde Európskej únie, Rady Európy i OSN...");
 • definovanie práv pre ďalšie skupiny s obavou o stupňujúce sa nároky ("… v poslednej novele Trestného zákona z roku 2013 (sa) ... nezahrňuje však problematiku nenávisti k transrodovým a intersexuálnym ľuďom...");
 • stupňovanie požiadaviek a definovanie takých požiadaviek, ktoré potenciálne ohrozujú ľudské práva väčšiny spoločnosti ("...Pokiaľ ide o ďalšiu legislatívu, týkajúcu sa ... slobody prejavu ... vzdelania... je žiaduce aktualizovať ju tak, aby ... najmä zohľadnila potreby a záujmy LGBTI osôb, medzi ktoré patrí spolužitie osôb rovnakého pohlavia, právna úprava spolužitia osôb rovnakého pohlavia, právna úprava zmeny pohlavia a pod. Je potrebné, aby sa príslušné orgány v najbližšom období naďalej programovo a vážne venovali tejto oblasti, pripravili príslušné legislatívne a administratívne riešenia vrátane akčného plánu pre práva LGBTI osôb...");
 • priama diskriminácia tradičného, napr. kresťanského alebo aj nedávneho morálneho socialistického pohľadu na rodinu a ľudských práv takýchto rodín. Zasievanie nevraživosti do spoločnosti. ("...Užívanie ľudských práv LGBTI ľuďom výrazne sťažuje fakt, že po stáročia boli a naďalej sú vystavení homofóbii, transfóbii a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie... marginalizácie, sociálnej exklúzie ... a teda sú potrebné určité cielené opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami... Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva princíp, že kultúrne, tradičné, ani náboženské hodnoty, ale ani iné normy "dominantnej kultúry" nemôžu ospravedlniť prejavy nenávisti alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity...");
 • hrozba aplikácie legislatívy, umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej a vyvolávajúcej vnútorné spoločenské napätie (... Navrhujeme, aby Slovenská republika svoje progresívne postoje, prezentované v oblasti práv LGBTI ľudí na fórach medzinárodných organizácií, uplatnila aj vo svojich vnútorných politikách....).

Preto ak sa v Stratégii konštatuje, že "všetky verejné politiky by mali dôsledne vychádzať z rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, rovnosti (rovnosti pred zákonom i rovného zaobchádzania v zmysle zákazu priamej a nepriamej diskriminácie...), osobnej slobody a nezávislosti, spravodlivosti, práva zúčastniť sa na verejnom živote, osobitne pri rozhodovaní o otázkach bytostne ovplyvňujúcich vlastnú dôstojnosť, identitu a integritu", musí to platiť aj pre tradičnú rodinu a tradičný spôsob výchovy, nie len pre menšiny, ako sú LGBTI ľudia.

V súvislosti s deklarovaným trendom ratifikovať "Dohovor Rady Európy" o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007, ktorý Slovenská republika podpísala 9. septembra 2009, vás žiadame, aby SR tento dohovor neratifikovala, pretože podľa jeho 2. kapitoly sa pod rúškom zákazu diskriminácie podľa sexuálnej orientácie otvára priestor na násilné propagovanie homosexualizmu a podľa 6. kapitoly by sa musela povinne zaviesť sexuálna výchova od predškolského veku.

V súvislosti s výzvou výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý vo svojom záverečnom stanovisku Slovenskú republiku vyzýva, aby okrem iného "do svojej legislatívy zahrnula zákaz domácich telesných trestov detí", upozorňujeme, že treba citlivo rozlišovať mieru telesného trestu a podčiarkujeme, že v západných štátoch dochádza z dôvodu malicherných prehreškov v tomto smere k brutálnemu a trvalému odobratiu detí z rodín, ktoré prinášajú obrovské nešťastie do života dieťaťa i rodičov, dokonca sú indície, že dochádza okrem iného ku komerčnému obchodovaniu s deťmi, kedy dieťa prináša zisk jednotlivcom alebo inštitúciám.

Vážený pán minister, na záver Vás žiadame o zásadné prehodnotenie "Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike" v zmysle vyššie uvedených pripomienok.

Precíťte, prosím, že aj Vy sám ste synom tejto zeme a hodnotový systém, rodinné vzťahy, tradície v oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorých ste vyrastali, Vám pomohli rozvinúť sa vo významnú osobnosť, ktorá teraz reprezentuje Slovensko a má voči svojej vlasti aj dlh snažiť sa uchovať jej hodnoty aj pre nasledujúce generácie. Prečo nedopriať dnešným deťom rozvíjať sa v rovnako bezpečnej rodinnej atmosfére, v akej ste mali možnosť vyrastať aj Vy? Kto z nás má právo siahať na toto morálne dedičstvo?

Ďakujeme za Váš čas a veríme, že pozorne zvážite uvedené argumenty.

V mene členov I. Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava 1 Vás pozdravuje a veľa síl v zodpovednej práci Vám praje:

Eva Kristinová
Čestná predsedníčka I. MO MS BA1
V Bratislave 19.8.2013
____________________________________________________

Treba ešte 600 podpisov - ľudia, ktorí to chcete podporiť, pošlite svoj email s celým svojim menom na adresu:
matica.moba1@gmail.com

Na tento list zareagoval časopis Kultúra, ktorý list uverejní v 14. čísle a šéfredaktor Kultúry sa pridal medzi signatárov, podobne ako aj redaktorka z Lumenu.

Srdečne vás všetkých zdraví aj v mene pani Evy Kristinovej Iva Vranská Rojková, členka MO MS BA1, poverená koordinátorka.


Dátum: 01.09.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Posolstvo Matky Božej na hore Živčák

Posolstvo Matky Božej "malému bratovi" v Kristu na hore zjavenia Živčák pri Turzovke, dané 30.1.1994 medzi 18. - 19. hodinou

ZJAVENIE:
Celkom blízko toho oltárika so sochou Matky Božej som spozoroval dvanásť apoštolov. Po mojej pravej strane sa na tomto mieste ukázal svätý archanjel Michal. Je veľmi veľký a jeho krídla sú také veľké, že zakrývajú celú túto horu. Keď sme sa modlili ruženec, svätý Michal jednou rukou vrhol svoj meč na zem a ten meč sa zabodol do zeme neďaleko od toho oltárika.

Na tomto mieste veľmi vysoko na nebi sa otvorilo nebo a zjavila sa ARCHA, vysoká drevená Archa. Z nej vyšlo veľké svetlo, ktoré utvorilo svetelný kríž a cez ten kríž prišla Matka Božia. Prišla Panna Mária. Mala oblečené biele šaty, no mala tmavočervený plášť. Vpredu na hrudi vidím jej srdce, ktoré je prebodnuté siedmimi mečmi.

Teraz som spozoroval aj iných anjelov, ktorí sem prichádzali a niesli v rukách biele sviece, veľké sviece, ktoré osvecovali celé toto miesto. A Matka Božia schádzala nadol. Je smutná! Vidím slzy v jej očiach. Slzy stekajú nadol. Tu okolo tohto miesta stoja tiež anjeli, ktorí držia meče, ale držia ich vytasené tak, ako by ochraňovali toto miesto. Matka Božia zastala a žehnala nás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Matka Božia má ruky zložené k modlitbe. V tejto chvíli som spozoroval okolo jej ramena ruženec. Teraz som urobil znak kríža so svojim krížikom a Matka Božia hovorí posolstvo:

"Moje drahé deti a moje drahé dieťa, priviedla som vás sem, zavolalo vás moje Nepoškvrnené srdce, lebo vám chcem povedať, že toto miesto je naozaj sväté, lebo ja som sa tu skutočne zjavila, pretože som chcela dať svojim deťom záchranu! JA SOM TU VŽDY PRÍTOMNÁ SO SVOJIM SYNOM! JA ČAKÁM NA VAŠE MODLITBY. ALE TAK MÁLO MOJICH DETÍ SEM PRICHÁDZA! JA SI ŽELÁM, ABY SEM PRICHÁDZALO MNOHO PÚTNIKOV!

Zjavila som sa na tejto hore, moje sladké deti, aby ste prichádzali ku mne, aby ste išli sem, aj keď neľahkou cestou, lebo čaká tu na vás moja milosť, čaká tu na vás moja láska!

Moje drahé deti, moje drahé dieťa, toto miesto zjavenia je posvätené mojou prítomnosťou, ale toto miesto je tiež posvätené mojimi slzami! Lebo moje deti sa nechcú modliť, zabúdajú na mňa, zabúdajú na môjho Božského Syna!

0, aké ste nerozumné, moje najmilšie deti! Ja vám chcem pomôcť. Ja rozprestieram nad vami svoje ruky, aby som vás privinula. Rozprestieram svoj plášť nad vami, no vy na to nedbáte! Nedbáte na moje slová. Moje srdce je zranené!

Prišla som sem, moje drahé deti, plná bolesti a smútku kvôli mojim deťom. Moje srdce je preplnené bolesťou, ubité, pretože vidím, že moje deti nechcú počuť môj materinský hlas. Ony nechcú, aby som ich viedla! Ony samé to nechcú! Chce sa mi plakať.

Moje drahé deti, ako dlho mi ešte kážete prichádzať - volať k pokániu!? Keď vy tak veľmi urážate môjho Syna! Ako dlho budete ešte urážať nebeského Otca?! Plačem nad vami. Vylievam svoje slzy len preto, lebo vás milujem, lebo mi záleží na každom z vás!

Ó, ako potrebujem vaše modlitby! Želám si všetkých vás privinúť na svoje srdce, ale tak veľa detí nechce prísť ku mne!

Moje drahé dieťa, toto miesto má nesmierny význam, ale sem musia prichádzal moje deti! Musia sa modliť na tomto mieste. Preto by som chcela poukázať na to, že cesta k môjmu Synovi nie je ľahká. Ale každý, kto chce, kto ozaj chce, prejde tou cestou, no treba na to veľa odvahy, veľa síl. A tak vás všetkých túžobne pozývam sem, na toto miesto!

Pozývam vás, vyvolené deti tohto milovaného národa! Nezanedbávajte toto miesto, lebo skrz toto miesto môže prísť záchrana pre vás, keď mi budete dôverovať, keď sa budete modliť!

Pamätajte si, že toto je sväté miesto, lebo ja som sem prišla. Modlite sa, aby sem prichádzalo veľa mojich detí, aby sa navracali a robili pokánie za svoje hriechy, lebo vo veľmi blízkej budúcnosti TÁTO HORA BUDE VYZDVIHNUTÁ DO VEĽKEJ SLÁVY A MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE TU ZVÍŤAZÍ!

Preto vás prosím, moje sladké deti, prijmite do svojich sŕdc moje dnešné slová. Prijmite ich a uvažujte o nich, lebo čas nápravy je naozaj krátky a chcem vám povedať, moje milé slovenské deti, že som vašou Kráľovnou a Matkou. Dôverujte mi a ja vám pomôžem!

To, čo teraz cítite, moje drahé deti, to nie je dážď, to sú moje slzy, ktoré vylievam, lebo som veľmi smutná, lebo mnohé moje deti hynú!

Milujem vás - moje sladké deti - a žehnám vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého."

POSOLSTVO PÁNA JEŽIŠA DANÉ "ŽIVÉMU PLAMEŇU" 31.1.1994 (v Šarbelovom dome):

"Moje milé deti, Ja, Ježiš Kristus, druhá Božská osoba Najsvätejšej Trojice, spolu s Bohom Otcom a Duchom Svätým vás žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ja potvrdzujem, že všetko, čo moja požehnaná Matka včera povedala, je v poriadku. Diabol vás tiež chcel vyrušiť. Anjeli však, ktorých si videl s tými mečmi, vás ochraňovali a aj to miesto. Želám si, aby to včera dané posolstvo poznali tie dva národy: český a slovenský. Mnohé duše Ma ešte veľmi zarmucujú. Želám si, aby ste vy potešovali moje ubolené srdce!

Moje milé slovenské deti, milujem vás vrele, počúvam vaše modlitby s láskou, ale viac ľudí sa má modliť za kňazov, za ich svätosť! Už čoskoro sa zjaví veľké znamenie pre váš národ! To bude jedno z posledných znamení pre obrátenie vášho národa. Mnohí z vás to nepochopia a ani to nevyužijú.

Milujem vás, moje milé deti svetla a žehnám vás všetkých zo svojho vrelého srdca. Nezabúdajte Mi dôverovať!"


A U G U S T / S R P E N   2 0 1 3

 

Dátum: 30.08.2013
Vložil:   Denisa
Titulok: Petícia na ochranu detí

Prosím, povedzte o tejto petícií čo najviac ľudom. Čím viac podpisov petícia získa, tým viac sa dostane do pozornosti médií a autorít.

Zdroj článku a možnosť podporiť túto petíciu svojim podpisom nájdete tu:
https://www.peticie.com/peticia_na_ochranu_deti_pred_zneuitim_socialnym_systemom_tatu

Vypočujte si záznam vysielania relácie o juvenilnej justícii - vrele doporučujem:

Zdroj zvukovej nahrávky:
https://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-08-30_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-x.mp3

Ak máte problém prehrať tento MP3 audiozáznam, potom si ho stiahnite priamo na váš počítač:
https://ulozto.sk/xfyov9Td/juvenilna-justicia-informacna-vojna-30-08-13-mp3


Dátum: 30.08.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Sv. František z Assisi o posledných časoch

Požehnaný deň, zrejme pri hľadaní ohľadne posolstiev MBM na internete som natrafila aj na posolstvo svätého Františka z Assisi a svätého Malachiáša. Viem, že toto fórum sa venuje čisto len posolstvám MBM, ale keďže toto posolstvo len pekne podčiarkuje a skôr dáva za pravdu tomu, že posolstvá od MBM sú pravé, rozhodla som sa ho uviesť pre tých, ktorí majú pochybnosti, alebo nie sú úplne presvedčení o tom, že posolstvá MBM sú z Božieho zdroja, prípadne sú si tým neistí.

Svätý František z Assisi krátko pred svojou smrťou zhromaždil svoje deti a varoval ich pred budúcimi útrapami hovoriac: "Konajte odvážne, bratia, buďte pevní a dôverujte Pánovi. Rýchlo sa blíži čas, keď nastanú veľké súženia a skúšky:

 • rozhojnia sa nejasnosti a nezhody v duchovných i svetských záležitostiach;
 • milosrdná láska bude čoraz chladnejšia a zloba hriešnikov bude stále viac narastať;
 • diabli budú mať neobvyklú moc, nepoškvrnená čistota nášho i ostatných rádov sa natoľko poškvrní, že bude len málo kresťanov, ktorí budú poslúchať pravého sv. otca a rímsku cirkev s úprimným srdcom a dokonalou láskou.

V čase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kanonicky, dosiahne pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti. Škandály sa potom veľmi znásobia, náš rád bude rozdelený a mnohé ďalšie rády budú úplne zničené, lebo budú súhlasiť s bludom namiesto toho, aby proti nemu bojovali.

Bude tak veľa rozličných názorov a rozkolov medzi ľuďmi, rehoľníkmi a kňazmi, že keby výnimočne tieto dni neboli podľa slov Evanjelia skrátené, tak aj vyvolení by upadli do bludov, i keby neboli výnimočne vedení uprostred takého veľkého zmätku nesmiernou Božou milosťou.

Potom niektorí budú prudko napádať naše pravidlá a spôsob života a prídu na nás hrozné skúšky. Tí, ktorí si zachovajú vieru, dostanú korunu života, ale beda tým, ktorí dôverujúc len v ich rád sa stanú vlažnými, lebo nebudú schopní prejsť cez pokušenia, dopustenými na skúšanie vyvolených. Tí, ktorí si zachovajú horlivosť a dodržiavanie čností s láskou a nadšením pre pravdu, budú trpieť zraneniami a prenasledovaním, ako rebeli a rozkolníci.

Ich prenasledovatelia, poháňaní zlými duchmi, budú tvrdiť, že poskytujú Bohu veľkú službu tým, že vyničia týchto ľudí ako morovú nákazu z povrchu zeme. Ale Pán bude útočiskom ubiedených a zachráni tých, ktorí v neho dúfali. A v snahe podobať sa svojej Hlave (Kristovej), budú títo vyvolení konať s dôverou a pri smrti získajú večný život. Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas ku klamstvu a zrade.

Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčovať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého pastiera, ale ničiteľa."

Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London : R. Washbourne, 1882, st. 248-250.

Podobne uvádzam aj predpovede svätého Malachiáša o pápežoch.
Zjavenie sv. Malachiáša o posledných pápežoch:

Svätý Malachiáš z Armagh – biskup; sviatok 2. novembra - žil v rokoch 1094 – 1148.
Význam mena: "môj posol" (lat.-hebr. emblém = palma, koruna).

Vízia o pápežoch "Prophetia de summis pontificus":

To, čím sa sv. Malachiáš azda najviac preslávil, je spis "Prophetia de summis pontificus" (Predpovede o rímskych pápežoch). V proroctvách o pápežoch obrazne opísal budúcich pápežov. Predpovede so zašifrovaným posolstvom začínajú pri pápežovi Celestínovi II., ktorý bol v úrade v rokoch 1143 - 1144 a končia posledným pápežom "Petrom Rímskym". Proroctvá zapísal pravdepodobne benediktínsky kňaz "Wion". Toto dielo vyšlo prvý raz v roku 1595 pod názvom "Fassung" (v preklade "Rozpoloženie - duševný stav").

Napríklad blahoslavený Ján Pavol II. / Jemu bolo pridané: "De Labore Solis" (zatmenie slnka). Karol Wojtyla sa narodil v deň, keď bolo zatmenie slnka. Iný preklad ho nazýva: "Robotník slnka", čo si môžeme vysvetliť ako znamenie pre mnoho ciest a neúnavnú prácu tohto pápeža.

Pápež Benedikt XVI. / Jemu bolo pridané: "De gloria olivae" (Zo slávy olivy – oslava mieru). Jozef Ratzinger nosí pápežské meno podľa sv. Benedikta z Nursie, ktorý založil v 6. storočí rád Benediktínov a oliva je symbolom jednej z jeho odnoží, v tomto prípade tzv. "Olivetánov", ktorých založil v roku 1313 blahoslavený Bernard Ptolomei.

Podľa predpovedí sv. Malachiáša je súčasný pápež Benedikt XVI. PREDPOSLEDNÝM pápežom, pretože o nasledujúcom (poslednom) pápežovi sa píše toto:
"IN PERSECUTIONE EXTREMA SACRAE ROMANAE ECCLESIAE SEDEBIT PETRUS ROMANUS QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS; QUIBUS TRANSACTIS, CIVITAS SEPTICOLLIS DIRVETUR; ET JUDEX TREMENDUS JUDICABIT POPULUM."

Slovenský preklad:
"Počas posledného PRENASLEDOVANIA svätej rímskej Cirkvi bude sedieť na pápežskom stolci "Peter Rímsky", ktorý bude kŕmiť ovce uprostred MNOHÝCH PROTIVENSTIEV, ktoré keď pominú, bude mesto siedmych pahorkov úplne ZNIČENÉ a STRAŠNÝ sudca bude súdiť ľud."

Pozri:
https://1.bp.blogspot.com/-gV-6CZFl1yI/UUpoQTtvvoI/AAAAAAAAReo/keBiBOpantc/s1600/Works+of+the+Seraphic+Father,+Washbourne,+London,+1882,+248-250.jpg


Dátum: 28.08.2013
Vložil:   Jana
Titulok: Správy z Vatikánu, na zamyslenie

Pápež František úplne zakázal slúžiť tradičnú tridentskú svätú omšu jednému rehoľnému rádu z rodiny Sv. Františka z Asissi. Ide o Františkánov Nepoškvrnenej, ktorí naproti súčasnému trendu majú mnoho nových povolaní. Svojím vyhlásením ruší pápež František rozhodnutie svätého otca Benedikta XVI. Viac v tejto správe:

https://www.lifenews.sk/node/5021

Pozrite si tieto dve videá o spomínanom ráde:

https://www.youtube.com/watch?v=PXAfyZJv8ac

https://www.youtube.com/watch?v=4frzb-mre2Y

Tridentská svätá omša prvorade a viditeľne vyzdvihuje pravdu, že ide o skutočné nekrvavé sprítomnenie Kristovej obety na hore Kalvárie, nie len skutočnosť, že ide hlavne o Pánovu večeru, sv. hostinu, spoločenstvo veriacich okolo Pánovho stola, ako je to často dnes. Náš Boh pred našimi očami zomiera strašnou smrťou z lásky. Preto tá vážnosť, to posvätno a úcta... A to diabla asi veľmi hnevá. A vieme, že toto je len začiatok. Modlime sa, aby nám Pán zachoval naše sviatosti.

Vaša sestra Jana

P.S. Chcem sa zo srdca poďakovať tým z vás, ktorí preložili a prekladajú modlitby kampane do slovenčiny. Nech vám to Pán Boh odmení. Vďaka.


Dátum: 27.08.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Turzovka a jej svätá hora Živčák

Možno ste viacerí čítali peknú knižku o pútnom mieste Turzovka - 50 rokov milostí, biblické jubileum. Táto publikácia prináša nielen množstvo úžasných prípadov Božích zásahov a riadenia Panny Márie pri tejto jej misii na našom drahom Slovensku, ale mňa aj hlboko oslovili výroky, s ktorými sa chcem podeliť a preto si dovolím ich citovať. V prvom rade chcem podotknúť, že pri tejto misii na hore Turzovky, ktorá sa volá Živčák, boli Pannou Máriou povolaní do služby predovšetkým muži, ktorí dostávali rôzne úlohy, aby ich vyplnili podľa želania Panny Márie. Jedným z nich je aj Karel Židlický, nazvaný "apoštolík Turzovky", ktorý mal dlhoročné osobné stretnutia s Božou Matkou, ale aj s inými duchovnými bytosťami. Vo svojom denníku zaznamenal tieto slová Panny Márie zo dňa 4.11.1987:

"Moja milovaná hora je stále ožarovaná tak, ako Lurdy, Fatima i La Salette! Tú žiaru však každý nevidí. Táto žiara má určitý význam, ktorý zatiaľ nepoviem, pretože prináleží do tajomstva neba. Táto hora bude raz medzníkovým kameňom medzi dobrými a zlými ľuďmi. Môj apoštolík, zahĺb sa viac do tejto premilej hory, ktorá bude mať v budúcnosti historické poslanie!"

Na tento odkaz ďalej nadväzuje páter Cyril Metoděj Kuběna, ktorého Panna Mária Turzovská zasvätila do svojich tajomstiev, v ktorých mu prostredníctvom pochopenia ukázaných mystických výjavov dala pochopiť význam tejto svätej hory, význam mystického stĺpu, ktorý tam dal postaviť, význam požehnanej vody a iných vecí.

Ale, aby som nadviazala na vyššie spomínané. Páter Metoděj bol vnútorne utvrdený vo vnútornom poznaní, že hora Živčák pri Turzovke je obdoba hory SION v Jeruzaleme. V októbri 1999 dostal páter silné vnuknutie Ducha Svätého, že biblické ocenenie hory Živčák je v starozákonnej knihe proroka Izaiáša 2, 2-3:

Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho Domu
na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky,
i budú sa naň hrnúť všetky národy.
Prídu mnohé národy a povedia:
Hor sa, vystúpme na vrch Pánov,
do domu Jakubovho Boha,
nech nás poučí o svojích cestách.


Je zaujímavé, že hora Sion aj Živčák majú približne rovnakú výšku, okolo 750 m nad morom. Obsadením Jeruzalema moslimami bolo toto mesto historicky, ale najmä duchovne, ponížené, keď na mieste, kde kedysi stál Dom Boží postavili vyznávači Alaha Omarovu mešitu. Dodnes zostalo kameňom úrazu troch svetových náboženstiev – judaizmu, mohamedánov i kresťanov. Obdobne tak i sväté miesto na hore Živčák vždy bolo a dodnes zostáva kameňom úrazu v Cirkvi. Mnohokrát zasiahnuté ohňom i kameňom, s jasným zámerom Božích nepriateľov, stalo sa bojiskom, v ktorom nejde o pár modliacich sa pútnikov, ale o duchovný zápas dobra a zla.

Je tiež zaujímavé, že mená oboch svätých hôr nesú i symboliku biblických stĺpov. V hebrejskom jazyku malo meno hlbší význam, než na aký sme zvyknutý dnes. Označovalo vnútornú podstatu a zmysel danej veci. Ak sa takto zamyslíme nad obidvoma menami Sion, čo hebrejsky znamená PEVNOSŤ a Živčák, čo znamená SILA, tak zbadáme, že spolu predstavujú mená oboch jeruzalemských chrámových stĺpov JOACHIM – PEVNOSŤ a BOAS – SILA, ktoré stelesňovali oblačný a ohnivý stĺp, sprevádzajúci ľud na púšti. Podľa vízie pátra Metoděja tvoria hory Sion a Živčák duchovne prepojenú horu SION - Živčák, ktorej meno poukazuje na hlboké poslanie – tvoriť duchovné stĺpy, ktorými Pán sprevádza svoj ľud do zasľúbenej zeme.

Na svätej hore Sion sa nachádzalo večeradlo, kde Pán Ježiš ustanovil sv. Eucharistiu. Hora Sion je teda domovom eucharistickej obety. Po Ježišovom nanebovystúpení tu zotrvávali na modlitbách apoštoli spolu s Ježišovou Matkou. Táto hora sa stala svedkom zoslania Ducha Svätého i zrodu Církvi. Potom Živčák ako duchovný dvojník Sionu by mal predstavovať návrat Církvi do večeradla k Eucharistii za živej prítomnosti Panny Márie. Z toho vyplýva, že základom tohto pútnického miesta by mala byť intenzívna eucharistická úcta.

Dominantou pútnického miesta na svätej hore Živčák by mala byť dlho ohlasovaná bazilika, symbolizujúca Pannu Máriu v strede Nasvätejšej Trojice, ktorá na tomto mieste vyprosí zmierenie hlavných kresťanských cirkví – tie, ktoré zjednocuje Eucharistia – a veľkou mierou prispeje k tomu, že obnova Cirkvi príde z Východu. Symbolické prepojenie východu so západom, aké vidíme na obraze Kráľovnej Turzovky, zosobňuje práve túto myšlienku. Slovensko vždy bolo nielen geografickou, ale predovšetkým duchovnou križovatkou kresťanských národov východu i západu. Pred viac ako 1100 rokmi, v časoch kniežaťa Rastislava s hlavným sídlom na Devíne a Nitre, tvorili Slováci ústrednú časť Veľkej Moravy. Slovensko bolo vtedy centrom bohatého duchovného života, ktorý nám vdýchli sv. Cyril a Metod. Stalo sa tak zdrojom slova pre všetkých Slovanov. Preto neprekvapuje, že ho Boh poveril zavŕšením tejto slovanskej misie na konci časov.

K tomu snáď ešte výrok z príhovoru sv. Otca Jána Pavla II. k slovenskému národu v chráme sv. Petra dňa 9.11.1996: "Slovensko má osobitú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia, dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k mravnému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k Panne Márií.

A ešte myšlienky pátra Metoděja: Pútnické miesto Turzovka bude raz centrom zhromaždenia Božieho ľudu, útočiskom v zlých dobách, miestom duchovnej očisty, vzájomného zmierenia jednotlivcov i celých národov. Vtedy budú na tomto mieste všetci prežívať mimoriadnu Božiu prítomnosť. Na mieste turzovského zjavenia budeme obnovovať zmluvu s Bohom, ako ju naším menom skladali pri krste naši krstní rodičia a vnášať ju do svojho života. Nedopusťme ďalšie skompromitovanie a pustošenie Turzovky, ako sa to udialo v dobách bezbožnej totality. Nech toto posvätné miesto zostáva pre všetkých domom Božím a bránou nebeskou, kde nebo komunikuje so zemou. Nech je duchovným Jeruzalemom – centrom Božieho ľudu – ako pevný hrad, ktorý zastaví zhubný materializmus našej doby a nech je našim rebríkom do neba.

Svedectvo Grace, matky troch detí, pochadzajúcej z Filipín, ktorá má dar počuť Pannu Máriu a osobnú skúsenosť s Najsvätejšou Trojicou, keď po prvý raz navštívila Turzovku s otcom Montfortom: Už pri vstupe mala pocit, akoby prešla nejakou bránou do iného sveta. Cítila tu veľkú radosť, šťastie a pokoj. Mala pocit, že na tomto mieste je zem spojená s nebom. Bez toho, žeby čokoľvek o tom čítala, označila horu Živčák za svätú a toto miesto za vyvolené Najsvätejšou Trojicou.

13.4.2004 počas návštevy hory Živčák dostal dar videnia aj otec Montfort, ktorý od útleho detstva dostal dar videnia Pána Ježiša a Panny Márie a ten zhrnul slovami: "So Slovenskom má Boh veľmi veľký plán, určený pre celý svet. Je to takmer neopísateľné, ako Boh chce požehnať toto miesto. Chce, aby to bolo veľké pútnické miesto, kam budú prichádzať ľudia a budú zakúšať prítomnosť Panny Márie. Sú tu malé nebesia na zemi, Božia láska sem pritiahne toľko ľudí. Vidím tu toľko ľudí, mladých i starých, veľké množstvo kňazov, mnoho rehoľných sestier, ktorých sem priťahuje Božia láska."

A ešte výňatok z posolstva, daného "Malému bratovi" v Kristovi v nedeľu, 30.1.1994 medzi 18.-19. hodinou: "Táto hora bude vyzdvihnutá do veľkej slávy a moje Nepoškvrnené srdce tu zvíťazí !"

Na záver sa spolu so mnou môžete zamyslieť nad tým, či snáď toto sväté miesto nie je našim budúcim útočišťom, kam raz budú smerovať naše kroky pred prenasledovaním šelmy? Uvidíme - a Pán nám určite dá poznanie, kam máme ísť. V nejednom posolstve sa hovorí, že budeme musieť ísť na miesta útočíšť pod ochranu Božích anjelov a Panny Márie. Možno to niekoho z vás osloví, aby ešte využil pekné počasie a navštívil tento náš duchovný klenot, o ktorom mnohí z nás ani nevedia.


Dátum: 27.08.2013
Vložil:   Jarko
Titulok: Spomenut Jezisa je nepripustne?

Mili bratia a sestry v Kristovi,
posielam vam link na stranku o tom, ako je spomenutie Jezisa v USA nepripustne:
https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3175-jmeno-jezis-nepripustne-slovo-v-politicky-korektni-americe.aspx

Pokoj Panov nech je s Vami.


Dátum: 27.08.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Proroctví sv. Františka z Assisi

Zdravím všechny. Přeložila jsem proroctví sv. Františka z Assisi, které už známe, ale udělala jsem to z důvodu, že ta verze v češtině byla chybná (např. chyběl výraz pravý papež, to o poslouchání jenom řádu františkánu bylo znegováno, protože jasně, tehdy to ještě nemohli chápat a proto si to upravili) a všechno bylo řečeno jinak jak ve španělské verzi. Potom až jsem našla anglický originál, ten je také téměř identický s tím českým překladem.

Myslím, že budete souhlasit, že tato verze více odpovídá IP a tomu, co už začínáme žít, a tak můžete rozeslat přes maily známým. I když si to jistě nějak ospravedlní, aby tomu nemuseli věřit, myslím, že je dobře, že ty maily chodí, jako třeba teď s Bergogliem a jeho podivným křížem z Ria.

Při této příležitosti bych také chtěla zmínit, že v Medjugorji, kde působí Františkáni - a ti by zvláště na tento úryvek měli narazit, protože nám tam při katechezích a adoracích na Mladifestu cpali "Františka" vrchem spodem (dokonce jsme museli opakovat modlitbu, ve které se slibovala věrnost jemu, samozřejmě jsem si to změnila na Benedikta) - existuje komunita Královny Míru, kde působí falešná (zřejmě) vizionářka Stefania Caterina, která mluví o mimozemských civilizacích, a s ní spolupracuje františkánský kněz. Byli samozřejmě napomínaní církví, ale dále fungují, a nevím, jestli je to New Age nebo něco na ten způsob, a tam si normálně pozývají zájezdy, které jezdí do Medjugorje a přednášejí jim. Tak ať o tom víte, kdybyste se s tím setkali, a bohužel vidíme, jak se satan snaží znesvěcovat zvláště takováto místa. A proto si také jistě FP bude chtít "podmanit" Fatimu.

Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy:

"Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek a soužení se rychle blíží; bude mnoho zmatků a roztržek, jak duchovních tak světských; laskavost mnohých ochladne, zlovolnost bezbožných vzroste.

Démoni budou mít nevídanou moc; neposkvrněná čistota našeho řádu a dalších se neskutečně zatemní, protože bude velmi málo křesťanů, kteří budou poslouchat pravého nejvyššího Pontifika a Římskou Církev s oddaným srdcem a dokonalou láskou. Když začne toto trápení, jeden muž, nekanonicky zvolen, se zmocní papežského úřadu a svou chytrostí zajistí přivedení mnohých k omylu a na smrt.

Tehdy se rozmnoží pohoršení, náš řád se rozdělí a mnohé jiné budou úplně zničeny, protože bude přijat omyl, místo aby se mu odporovalo.

Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny podle slov Evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl, kdyby nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.

Tehdy náš řád a náš způsob života bude některými násilně napadán a budeme vystaveni strašným zkouškám. Ti, kteří budou shledáni věrnými, obdrží korunu života, ale běda těm, kteří, věříc jenom našemu řádu, se stanou vlažnými, protože tak nebudou schopni vydržet pokušení, která budou připuštěna pro prozkoušení vyvolených.

Ti, kteří si uchovají svou horlivost a přilnou k cnosti s láskou a zápalem pro pravdu, budou trpět urážky a pronásledování, budou považovaní za neposlušné a schizmatiky, protože jejich pronásledovatelé, hnáni zlými duchy, řeknou, že odstraněním takových odpudivých lidí z povrchu země prokazují Bohu velkou službu. Ale Pán bude útočištěm zarmoucených a zachrání všechny, kteří Mu důvěřují. A aby byli jako jejich Hlava (Kristus), budou vyvolení jednat s nadějí a svou smrtí koupí pro sebe věčný život; vyberou si poslušnost Bohu před poslušností lidem, nebudou se ničeho bát a raději zemřou, než aby přijali lež a zradu.

Někteří kazatelé budou o pravdě mlčet a jiní ji nohama zašlapou a popřou. Svatost života bude přivedena ke konci uprostřed výsměchů, pronášených dokonce těmi, kteří ji budou praktikovat navenek, a v těch dnech jim náš Pán Ježíš Kristus nepošle pravého Pastýře, ale ničitele."

Sebrané spisy serafinského otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250.

https://1.bp.blogspot.com/-gV-6CZFl1yI/UUpoQTtvvoI/AAAAAAAAReo/keBiBOpantc/s1600/Works+of+the+Seraphic+Father,+Washbourne,+London,+1882,+248-250.jpg


Dátum: 27.08.2013
Vložil:   Anna
Titulok: Kríž - viac ako symbol

Milí bratia a milé sestry, prečítajte si dobrý článok o sv. kríži od otca biskupa Viliama Judáka a tiež od kardinála Jozefa Ratzingera, nášho drahého emeritného svätého otca. Nech poslúži všetkým na pomoc v prichádzajúcej ťažkej dobe.

Kríž – viac ako symbol (Viliam Judák):
https://ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress/?cat=42

Pokladám za dôležité, aby sme si osvojili tieto dôležité fakty a symboliku pravého Kristovho kríža a budeme mať veľmi dobré argumenty pre našich bratov a sestry, možno aj pre kňazov, ktorí veria a milujú Boha, ale neuverili v posolstvá MBM a nie sú pripravení pochopiť, o čo pôjde pri zmenách, ktoré budú rafinovane zavádzané do Cirkvi.

Som si istá, že ich budeme potrebovať, keď bude FP chcieť zaviesť do chrámov ten falošný kríž.
Anna


Dátum: 27.08.2013
Vložil:   Stanislav
Titulok: Pravdivosť týchto posolstiev

Chvála Kristu!
Na vašu stránku s posolstvami som sa dostal približne len pred nejakým mesiacom. Avšak aj keď som posolstvá ešte neprečítal všetky a stále mám v nejakých veciach isté pochybnosti, sú tam aj také, o ktorých pravdivosti som presvedčený. Viem, že na vás dosť útočia a to značne aj cirkevné autority a preto by som vám chcel pomôcť podaním svedectiev aspoň tých posolstiev, v ktorých sa píše o NWO, o zlovestných skupinách satanských elít a o všetkých tých veciach, o ktorých sú dôkazy, že sú pravdivé. V tomto súbore sú obsiahlé svedectvá o týchto skutočnostiach, ktoré pojednávajú o zlovestných satanských skupinách a všelijakých ich satanských praktikách, ktoré sa konajú v dnešnom svete. Tento obsiahli dokumentačný súbor si môžete stiahnuť z internetu odtiaľto:

https://ulozto.sk/x2c2pkXu/dies-irae-rar

Na prezeranie dokumentov tohto súboru používajte najlepšie internetový prehliadač "Internet Explorer" (pretože v iných prehliadačoch sa vám nemusí zobrazovať celý text).


Dátum: 27.08.2013
Vložil:   Jana
Titulok: SKÚMAJME POSOLSTVO SV. OTCA BENEDIKTA XVI.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Týmto spôsobom by som sa chcela podeliť o to, čoho sa mne a mojim priateľom vďaka Božej milosti dostalo. S týmito posolstvami sme sa prvý krát stretli asi pred rokom a pol. Odkázala nás na ne iná stránka s posolstvami z Poľska, ktoré nám prevrátili život úplne naruby. Začali sme spoznávať pre nás nové veci, ktoré však neboli nové, ale žiaľ zabudnuté. Dozvedeli sme sa, ako veľmi Pána Boha uráža neúcta k Najsvätejšej Eucharistii. Skúmali sme stále viac v posolstvách aj v iných dokumentoch. Bolo toho veľmi veľa, ale chcela by som sa podeliť o to, čo sa týka Svätej omše. Pán Ježiš nás teraz upozorňuje na veľkú ohavnosť, ktorá má nastať a ktorej cieľ je úplne zničiť svätú omšu ako ju poznáme. Avšak, ani svätá omša, ako ju teraz poznáme, nie je už tá, ako ju poznal Boží ľud a mnohí svätí minulých storočí. V 60-tych rokoch minulého storočia došlo v cirkvi k mnohým zmenám: zasadol II. Vatikánsky koncil. Každý z nás si môže o tom veľa zistiť na internete. V spomínaných poľských posolstvách Pán Ježiš povedal, že náš Pán je skutočne prítomný v tejto novej sv. omši a že je platná, avšak kvôli zmenám v nej sme prišli o mnohé milosti a že práve preto je aj teraz vidieť taký veľký úpadok. Zmeny, ktoré boli na druhom vatikánskom koncile, ohlasované ako užitočné a údajne slúžiace zblíženiu sa Cirkvi so súčasným moderným svetom, spôsobili pravý opak - odchody kňazov, rehoľníkov a veriacich z cirkvi, veľký odpad od viery, všeobecná vlažnosť a postupné vytrácanie sa kresťanských právd a hodnôt z každodenného života. V chrámoch boli odstránené krásne, zbožné a sväté oltáre a boli nahradené často len drevenými stolmi. Bohostánok bol odstránený z centra svätyne stranou, alebo niekde tam, kde ho nie je vidieť. V mnohých kostoloch je dnes na jeho mieste sedenie, "trón" biskupa. V nových kostoloch nájdete rôzne zosmiešnenia krížov, nenájdete tam viac sochy a obrazy svätých. Ak sa pozorne obzriete, nájdete niekde aj slobodomurárske symboly. Choďte sa pozrieť do Dómu Sv. Alžbety a pozerajte sa pozorne. Formy vysluhovania sviatostí sa "zjednodušili". Ak porovnáte starú formu s novou, uvidíte ten rozdiel. Zo samotnej omše sa odstránili exorcizmy, modlitba k sv. Michalovi archanjelovi, zmenili sa aj slová premenenia. Predtým sa sväté prijímanie podávalo výlučne rukami kňazov a len na kolenách. Na to sa pán Ježiš veľmi sťažoval, že sväté prijímanie rozdávajú laici, ktorých ruky neboli na to pomazané, že ho to veľmi uráža. Dnes napr. v Rakúsku bežne vidieť rozdávateľky aj ženy a sväté príjímanie sa rozdáva už takmer len na ruku. Ľudia chodia k sv. prijímaniu v húfoch, ale pri spovedniciach by ste márne niekoho hľadali, či už kňaza, alebo veriacich.

Náš milovaný Svätý Otec Benedikt XVI. sa veľmi snažil prinavrátiť posvätnosť svätej omši. Ak sme ho pozorne pozorovali: rozdával sväté prijímanie veriacim, ktorí pristupovali pokľačiačky, pritom on nosil aj ornáty či pálium z čias tridentskej omše a mnoho iného. V roku 2007 vydal mottu proprio: SUMMORUM PONTIFICUM. V ňom dovolil kňazom slúžiť tridentskú svätú omšu bez nutnosti žiadať dovolenie od biskupa. Dokonca nariadil kňazom, že ak sa nájde skupinka veriacich, majú povinnosť vyslúžiť im sv. omšu aj iné sviatosti v tradičnom Tridentskom ríte. Text tohto mottu proprio nájdete aj tu: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/motu-proprio-summorum-pontificum

Naň naväzuje list sv. Otca biskupom.

Veľmi by som Vás všetkých na tomto fóre chcela pozvať k podrobnejšiemu preskúmaniu tohto odkazu pápeža Benedikta. Na stránke: www.krasaliturgie.cz nájdete o tom viac. V rubrike "Otázky a odpovede" je článok, ktorý zvlášť objasňuje základné fakty o Tridentskej omši. Nájdete tu ale aj veľa iného, svedectvá svätcov i súčasných teológov, kňazov... Pozrite si, akú formu malo v minulosti vysluhovanie sviatosti krstu. Pozrite si na videu, ako takáto Tridentská omša vyzerá.

Táto takzvaná mimoriadna forma je u nás žiaľ väčšinou veľké tabu. Málokto o nej vôbec vie, v horšom prípade sa na ňu pozerá ako na sektárstvo, a to aj zo strany kňazov. Hoci v susednom Česku, Poľsku, Rakúsku a v ďalších krajinách sa pekne šíri. Pýtam sa, ako boli kňazi a biskupi spojení so svätým Otcom? Prečo jeho slová a rozhodnutia nešírili medzi veriacimi? Hodiť dokument na TKKBS... to je všetko? V kázňach často počúvam citovať filozofov, najnovšie literárne diela, či klasiku. Slová Kristovho námestníka – sv. Otca – asi nie sú až také populárne?!

Drahí bratia a sestry Kristovej armády, vďaka Bohu je už aj na Slovensku niekoľko miest, kde možno byť účastnými na tradičnej sv. omši. Na facebooku je fórum s názvom "Tradičná (tridentská) sv. omša na Slovensku". Tam je uverejňovaný prehľad týchto sv. omší.

Všetkým nám vyprosujem svetlo Ducha Svätého, aby sme vždy vo všetkom hľadali pravdu a vo všetkom sa usilovali o zvelebenie Boha a spásu duší.

Vaša sestra Jana


Dátum: 27.08.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Podělit se o zkušenosti

Drazí v Kristu a Marii,
moc Vás prosím, zda by se někdo nechtěl podělit o zkušenosti s předáváním poselstvích druhým. To si myslím, je také důležité a úkol, ale jak na to?

Také bych chtěla vzkázat té dívce (paní), která byla nešťastná po neúspěšné sv. zpovědi, že je to úplně "normální", i když by to nemělo být. Kněz v takovém případě, pokud odmítne sv. zpověď bez opodstatněného důvodu (což je tento případ - kvůli zmínce o Varování), tak se bude muset zodpovídat před Pánem z těch hříchů, které odmítl vyslechnout (bez samozřejmě vážného důvodu), i kdyby je všechny neslyšel, a to tak, jakoby se jich dopustil sám (potvrzeno knězem, viz např. Catalina Rivas: Boží Prozřetelnost, kap.9 - Dar svěřený knězi). Takže vidíme, že to mají kněží mnohem těší než my ovečky, tak jim odpouštějme a modleme se za ně. Kdo z nás by unesl takové břímě. (Říká se: jaké kněze si vymodlíme, takové je máme. Neztrácejme naději.)


Dátum: 26.08.2013
Vložil:   Min
Titulok: Modlitba

Dňa 12. septembra 2013 (zaujímavé, zase si slobodomurári vybrali mariánsky sviatok) má byť schválená "Stratégia podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike".

A tak mi dovoľte pripomenúť modlitby za našu krajinu. Panna Mária nás žiada o modlitbu za naše krajiny.

Poselství č. 843: "Za porážku zla ve vaší zemi":

Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou.
Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi.
Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme obklopeni lžemi.
Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali zůstat věrní tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen.

Každú sobotu modlitba za Slovensko o 15.00 hodine (ak nestihnete, tak aj neskôr), poradie:

 1. Korunka milosrdenstva
 2. Modlitba daná Pánom Ježišom (Jozefovi L. z Bratislavy)
 3. Bolestný ruženec

Tu je modlitba č. 2, daná Pánom Ježišom bratovi Jozefovi L. z Bratislavy:
Brat môj, nech sa tvoj národ zjednotí a spoločne sa modlí každú sobotu o 15:00 hod. za pokoj a moje požehnanie. Modlite sa všetci, čo milujete svoj národ, aby som uchránil tento národ od zničenia, ktoré môže prísť. Keď sa budete modliť každú sobotu, požehnanie zostúpi na túto krajinu i ľud, ktorý v nej žije. Po modlitbe korunky milosrdenstva hovorte tieto slová:

Svätý Bože,
ktorý si stvoril všetko, čo poznáme, ale i to, čo nepoznáme.
Prosíme ťa, Pane, zmiluj sa nad slovenským národom;
zmiluj sa nad nami a odvráť od nás nešťastie a tvoj trest,
ktorý na nás padne za všetky ťažké previnenia,
ktoré tento malý národ vykonal a koná:
za vraždy,
za odvrátenie sa od tvojej lásky,
za urážky, ktoré vyriekli naše ústa,
za potraty nenarodených detí,
za krádeže,
za rozpadnuté rodiny,
za smilstvo a cudzoložstvo,
za nelásku k našim blížnym,
za odmietanie tvojho slova, ktoré nám dávaš,
za urážky Ducha Svätého,
za urážky kríža a nášho Spasiteľa,
za urážky Božej Matky Márie,
za alkoholikov a zničené mladé duše, ktoré žili v hriechu,
za lakomosť,
za hriešne túžby, ktoré sa šíria našou krajinou.

Zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane, Trojjediný Bože
nad týmto slovenským národom;
uchráň náš národ od útokov zla.

Daj nám, prosíme, svoju lásku, svetlo, nádej a spásu.
Zmiluj sa nad nami, nehodnými deťmi, ktoré zabudli vzývať tvoje sväté Meno.
Budeme sa snažiť žiť tak, aby si nás žehnal a prinavrátil nám pevnú vieru.
Amen.

Pane Ježišu Kriste,
s hlbokou pokorou sa pred tebou skláňame a prosíme ťa, Pane náš,
zmiluj sa nad naším národom,
zmy z nášho národa tmavé škvrny hriechu,
ožiar naše srdcia Duchom Svätým,
aby sme sa zmenili a obrátili naše srdcia k tebe a zavrhli hriech,
ktorý je smrťou pre naše večné duše i krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

Potom sa ešte pomodlite 3. modlitbu - Bolestný ruženec.

Modlite sa, modlite sa, aby som vám pomohol z ťažkej doby, ktorá prichádza. Tí, čo odmietnu túto modlitbu, nech sa nepohoršujú a neprotivia sa mne, Bohu a Spasiteľovi.
Ježiš - Kráľ sveta.

Viac na:
https://www.magnificat.sk/2013/08/tak-to-tu-este-nebolo-alebo-skoncia-tzv-demokraciu-gilotiny
https://www.magnificat.sk/2013/08/aktualne-matica-slovenska-bratislava-list-evy-kristinovej-ministrovi-lajcakovi


Dátum: 26.08.2013
Vložil:   Zdenka
Titulok: Zaplavy v Rusku a Číne

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Hlas Ruska píše o veľkých záplavách v Rusku a Číne, ktoré sú tam už viac ako týždeň:

https://slovak.ruvr.ru/search.html?q=z%C3%A1plavy
https://slovak.ruvr.ru/2013_08_19/Zaplavy-v-Rusku-hladina-Amuru-sa-za-den-zvysila-o-17-cm
https://slovak.ruvr.ru/2013_08_23/V-dosledku-zaplav-na-Dalekom-vychode-utrpelo-50-tisic-ludi
https://slovak.ruvr.ru/2013_08_21/Zaplavy-budu-stat-Priamursky-kraj-vyse-600-milionov-dolarov
https://slovak.ruvr.ru/2013_08_18/Pocet-obeti-zaplav-na-vychode-Ciny-rastie

My sa to zo správ dozvieme len v týchto dňoch, lebo už aj slovenské média ich prinášajú:

Pravda.sk
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/290820-v-rusku-pre-zaplavy-evakuovali-24-tisic-ludi

Aj naše Topky:
https://www.topky.sk/cl/11/1316416/Desive-zaplavy-v-Rusku--Uz-141-mrtvych--ludia-zomierali-v-spanku-

Zdenka+


Dátum: 26.08.2013
Vložil:   Ilka-Veronika
Titulok: Vytrvejte!

Milí bratři a sestry v Kristu,

možná už jste unavení neustálým duchovním bojem, útoky zevnitř i zvenčí církve, ale přesto prosím, vytrvejte!

Naše situace se podobá dělníkům na vinici Páně, kteří byli najati už ráno, nesli tíhu horka přes poledne, odvedli největší kus práce a nakonec dostali stejnou odměnu jako ti, co přišli jako poslední. Nezdá se to být spravedlivé, ale Bůh má právo být takto milosrdný. A vyzývá nás, abychom i my byli milosrdní. Vždyť kolikrát jsme i my sami byli v roli těch posledních? Nevím, jak Vy ostatní, ale já jistě ano. Konvertovala jsem až v dospělosti a zřejmě teprve až "poletím tunelem", poznám, kolik lidí se za mě modlilo. Kolik chyb jsem udělala, než jsem se propracovala ke katolické víře, v níž jsem byla pokřtěna. A tak tím, že teď asi patřím k těm prvním dělníkům, vlastně "splácím svůj dluh" těm, kteří se modlili za mě. Mnohé z nich ani neznám. Neměli bychom i my pomáhat těm slabším a těm, kteří Pána zatím neznají?

Za své zásluhy dostaneme stejnou mzdu, ale věřím, že spravedlnosti bude učiněno zadost. Jistě jsme četli, jak sv. Terezie z Lisieux se ptala své sestry Pavlíny, jak má chápat výrok Písma, že "je mnoho příbytků v domě Hospodinově." A Pavlína jí nařídila přinést náprstek a velkou sklenici. Pak obě nádobky naplnila vodou po okraj a zeptala se jí, která je plnější. Tím jí jasně ukázala, že každý v nebi bude plně blažený, plně naplněný, a přesto bude naplněný podle svých zásluh.

Navíc, primárně jde o spásu duší. I těžký hříšník může být spasen, když se obrátí, poprosí Pána o odpuštění hříchů a bude konat pokání. Ale nemusí to znamenat "nárok" na okamžitý vstup do nebe. Naopak, může ještě pěkně dlouho pobýt v očistci. Ale i ten nejtěžší očistec je lepší než peklo.

Předpokládám, že po Varování se řada lidí obrátí a stejně jako my, konvertité, se budou snažit modlit, napravit svůj život a prosit za druhé. Pak si snad chvilku vydechneme, bude nás víc na modlitby a oběti.

Ale nesmíme se dostat do role staršího bratra z podobenství o marnotratném synovi. Ano, mnozí lidé "prohýřili otcův majetek s děvkami", ale my nesmíme být "poslední spravedliví," kteří je za to budou nesnášet. To bychom byli nemilosrdní. Musíme se smířit s tím, že obrátit se mohou i lidé hodně zlí, kteří nám ublížili. A intenzívní modlitbou můžeme připravit i své srdce, abychom je po Varování přijali a pomáhali jim růst ve víře.

Takže vytrvejme! Odměna nás nemine.

V knize Daniel je psáno: "Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy."


Dátum: 25.08.2013
Vložil:   Denisa Čurlejová
Titulok: Petícia na ochranu detí

Prosím, povedzte o tejto petícií čo najviac ľudom. Čím viac podpisov petícia získa, tým viac sa dostane do pozornosti médií a autorít.

Zdroj článku a možnosť podporiť túto petíciu svojim podpisom nájdete tu:
https://www.peticie.com/peticia_na_ochranu_deti_pred_zneuitim_socialnym_systemom_tatu

PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU:

S ohľadom na to, že na Slovensku sú snahy zaviesť do sociálneho systému štátu zmeny v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí, ktoré organizovane týrajú, zneužívajú, vraždia deti a rodičov, rozkladajú rodiny a štáty po celom svete, vyjadrujeme tomuto systému hlasné a rázne NIE! Pripravovaný zákon pôsobí na papieri ako nevinná a dobrá reforma v prospech detí, ale žiaľ jej fungovanie v praxi nabralo hrôzostrašnú podobu obchodovania s deťmi. Všade vo svete, kde bol tento zákon prijatý, sa opakuje rovnaký scenár a spúšťa sa vlna strachu, násilia, bezmocnosti, psychického a fyzického týrania, sexuálneho zneužívania, samovrážd a vrážd. Množstvo prípadov násilného odobratia detí zo zdravých rodín sa už nedá ignorovať, ani popierať, aj napriek snahám mocenských skupín o obmedzenie prístupu k týmto informáciám . Tieto skupiny ťažia z ľudského utrpenia obrovské peniaze a v mnohých krajinách sa preto zverejnenie pravdy stalo trestným činom. V týchto prípadoch štát umožňuje a podáva ruky organizovanému zločinu, čo my, občania Slovenskej republiky, nemôžeme vo svojej vlasti dovoliť. Naša kultúra pokladá rodinu za základ spoločnosti a je si vedomá toho, že rozvrátenie rodiny povedie k rozvráteniu štátu a jeho rýchlemu vymretiu a následnému zániku. Máme za to, že zahraničie tlačí na skoré uzákonenie tohto zákona práve z tohto dôvodu a každého kto tento zákon napriek varovaniam, dôkazom a informáciám zo zahraničia podporí, musíme považovať za nepriateľa našej vlasti a našich detí. Nakoľko sa obeťami stalo už množstvo našich občanov a detí adoptovaných do zahraničia a premiér Róbert Fico aj napriek tomu podľa posledných medializovaných informácii tvrdí, že sa môžeme britským modelom rodinnej starostlivosti inšpirovať.

Žiadame Národnú radu SR :

 • aby na Slovensku nikdy a za žiadnych okolností nebol prijatý zákon a systém juvenilnej justície, ani žiaden iný podobný systém, ktorý by peňažne alebo inak zvýhodňoval iné osoby na úkor biologickej rodiny;
 • aby kompetentné orgány začali trestné stíhanie z dôvodu porušovania medzinárodných dohôd a vážnych podozrení, že došlo k závažným trestným činom v súvislosti s medzinárodnými adopciami 158 nezvestných detí do Talianska;
 • aby bolo po nezvestných deťoch vyhlásené medzinárodné pátranie a následne po ukončení pátrania boli prevezené na Slovensko a tu podrobne vyšetrené a skontrolované.

Vyhradzujeme si právo na informácie o výsledkoch tejto kontroly

Chceme vedieť:

 • Koľko detí adopcie neprežilo!
 • Koľko detí bolo fyzicky a psychicky týraných!
 • Koľko ich bolo sexuálne alebo inak zneužitých!
 • Koľko náhradných rodín každé dieťa vystriedalo a v akých podmienkach žilo!
 • Koľko zákonov bolo pri adopciách porušených!
 • Mená všetkých kompetentných osôb, ktoré mali na tieto adopcie dohliadať!

Žiadame:

 • aby sa štát začal zaoberať problémom juvenilnej justície, odoberaním Slovenských detí ich rodičom v zahraničí, adopciami Slovenských detí do zahraničia a okamžite vyvinul tlak na tieto krajiny a poskytoval všetkým občanom v núdzi maximálnu podporu a pomoc pri dožadovaní sa svojich práv a svojich detí;
 • aby boli zakázané adopcie do krajín, v ktorých by boli ďalšie Slovenské deti ohrozené a to predovšetkým tam, kde je zavedený systém profesionálnej náhradnej pestúnskej starostlivosti;
 • aby boli všetky zadržiavané Slovenské deti v zahraničí vrátené do svojej krajiny;
 • aby bolo zahájené vyšetrovanie ohľadom svojvoľného konania zahraničných úradov za nedodržiavanie medzinárodných dohôd a právnych postupov voči Slovenským občanom v zahraničí a následne boli vyvodené dôsledky, sankcie a opatrenia na ochranu našich občanov aj v budúcnosti;
 • aby boli v našom štáte upravené, presne vymedzené a kontrolované právomoci sociálnych pracovníkov. Je potrebné okamžite zabrániť ďalším traumám na strane detí a ich rodičov z dôvodu nekompetentnosti a svojvoľnosti konania štátnych zamestnancov;
 • aby bol prípad rodiny Spáčilových riadne vyšetrený a bezprávne konanie v tomto prípade ,ale aj v iných, potrestané. Na základe toho sa musia prijať opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobných prípadov, keďže tento prípad na Slovensku nie je ojedinelý;
 • aby polícia nemala právo vstúpiť do našich bytov len na základe anonymných udaní iných osôb. Keďže polícia už má vo vážnych podozreniach z týrania dieťaťa právo vstúpiť do bytu, pokladáme to za nedôvodné;
 • aby upravila zákony tak, aby ochraňovali rodinu a jej individuálny prístup k výchove vlastných detí podľa vlastného presvedčenia, vedomia a svedomia na základe individuálnych skúsenosti a potrieb, bez strachu z možného stíhania či diskriminácie. Chceme aby boli akceptované rozhodnutia rodičov v otázkach slobodnej voľby v očkovaní, vo výbere možnosti alternatívneho školstva či alternatívnej medicíny.

Ďalšie podrobnejšie informácie:

Juvenilná justícia je moderná "reinkarnácia" fašistickej eugeniky, s cieľom rozložiť rodinu. V aplikačnom pláne juvenilná justícia predstavuje nemilosrdný mechanizmus zmien základných princípov vzájomného pôsobenia medzi štátom a rodinou prostredníctvom totalitného presadzovania slobody jednotlivca, zničenia autonómnosti vzťahov medzi deťmi a rodičmi. V mnohých západných krajinách sa šíreniu juvenilnej justície venujú tie isté osoby a štruktúry, ktoré presadzujú znižovanie pôrodnosti, potraty, šírenie antikoncepcie, legalizáciu drog, sexuálnu osvetu a propagáciu rôznych sexuálnych vzťahov, záujmy gayov a lesieb, adopciu detí ľuďmi s homosexuálnou orientáciou, nepripúšťajú sprísnenie trestov za detskú pornografiu, pedofíliu a propagáciu sexuálnych zvráteností. Je to nadnárodný systém, ktorý pomocou tzv. sociálnych pracovníkov doslova brutálne kradne a bezdôvodne odoberá deti z normálnych a zdravých rodín. Štátny sociálny úrad unesie rodičom deti fyzickým násilím z domu alebo zo škôlky a pod. Bez dôvodu, alebo zo smiešneho, nedokázateľného a neoveriteľného dôvodu, len na základe svojvôle sociálnych pracovníkov. Nemáte nárok na súdny proces, pri ktorom by bolo vedené dôkazné konanie, že ste sa vôbec niečoho voči deťom dopustili. Štátna moc vyhlásila dokonca trest pre novinárov, ktorí by chceli o týchto problémoch písať, informovať o menách a detailoch prípadov, ktoré sa odohrali, aby sa verejnosť o ničom nedozvedela a nemohla tlačiť na riešenie tohto problému. Súdny zákaz smieť vedieť o realite je už absolútny vrchol a koniec demokracie. Je to koniec právneho štátu. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele zavádza systém profesionálnej pestúnskej starostlivosti ako zamestnania za odmenu, namiesto umiestňovania detí v detských domovoch. Z profesionálneho prostredia detských domovov sa budú vytláčať deti do opatrovníctva ľudom, ktorí sa ako pestúni zaregistrujú z čisto zištných dôvodov. Pretože tí, ktorí chcú skutočne pomáhať opusteným deťom, to robia už dnes. Ďalším veľkým problémom je to, že nie len pestúni ale aj sociálni pracovníci v tomto biznise dostávajú odmeny za odobratie dieťaťa v nemalej čiastke (niekedy aj niekoľko tisíc eur za jedno dieťa). Podľa nového systému sa na každom ukradnutom dieťati nabalí ešte celý reťazec expertov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, úradníkov, posudkárov, až po tzv. náhradných pestúnov, podnikateľov školiacich budúcich pestúnov atď....Najväčšiu ťarchu pritom musia niesť práve rodičia odobratých detí, ktorí sa zadĺžia aj na niekoľko rokov, len aby ochránili svoje ratolesti. Žiaľ, v drvivej väčšine sa im deti ani po rokoch nepodarí dostať naspäť. Dovolia sa Vám s nimi stretávať raz mesačne, na pár hodín, až kým nevyroníte prvú slzu, vtedy Vám návštevy zakážu úplne. Dieťa často ani neostáva v jednej náhradnej rodine, ale putuje ako nomád od jedného pestúna k druhému, pričom nikomu už na ňom nezáleží. Majú ho len na poberanie benefitov od štátu. Nie je preto ojedinelé, že deti páchajú samovraždy, sú fyzicky aj psychicky týrané, sexuálne zneužívané a žiaľ tie, o ktoré rodičia záujem nemajú vôbec, teda ozajstné sirôtky, končia na pitevnom stole v sieťach obchodu s bielym mäsom. Tak ako to bolo v prípade Ruských detí, ktorých adopcie do USA nedávno obmedzil sám prezident Putin. Tento problém sa týka ale aj Slovenska, kde je nezvestných 158 detí adoptovaných do Talianska, o ktorých živote a mieste pobytu dodnes neexistujú vierohodné správy. Informuje o tom poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová. Dokonca sám taliansky prezident vyjadril podozrenie, že európske deti adoptované do Talianska sa stávajú obeťami obchodu s orgánmi. Vziať dieťa milujúcim rodičom a zanechať ich v strachu, alebo sa bezbranne pozerať na jeho utrpenie je najhoršie zverstvo, akého sa štát mohol dopustiť voči svojím občanom, ktorí ho živia, nehovoriac o tom, keď dieťaťu zoberú milujúcich rodičov a nechajú ho bezdôvodne napospas osudu cudzím ľuďom, homosexuálnym párom či dokonca vrahom. Mnoho rodín v zahraničí, ktorým mali odobrať deti, spáchalo v predstihu radšej rodinnú samovraždu. Dôkazom týchto tvrdení sú mnohé bolestné prípady a hrôzostrašné štatistiky, ktoré tu z dôvodu prepuknutia paniky nebudem radšej uvádzať. Poukážem však na jeden prípad, kedy boli slovenským rodičom odobrané slovenské deti na Slovensku! Ide o rodinu Spáčilových a to v čase, keď ešte kontroverzný zákon u nás ani nie je prijatý. O tomto prípade je natočený dokument s názvom "Ukradnuté Vianoce":
https://www.youtube.com/watch?v=W80m_4MVgQ8

Krajina, ktorá príjme tento systém za svoj, vyhlasuje takto rozsudok smrti nad celým národom, lebo budúcnosť národa je v jeho deťoch. Naše deti však budú traumatizované, nebudú poznať rodinu, budú vyrastať v tom, že ich vlastní rodičia ich opustili a oni sa stali tovarom. Budú do smrti psychicky poznačené týraním, znásilňovaním, absenciou lásky, starostlivosti a výchovy a nebudú preto chcieť mať vlastné rodiny a deti tak, ako to už teraz nechce mnoho rodičov zo strachu pred bezcitnosťou úradov a sociálnymi podmienkami v štáte. Je to zločin, ktorý nesmie ostať nepotrestaný. To, ako sa k tomuto zákonu nedávno zavedenom v ČR vyjadril bývalý prezident Václav Klaus, ktorý ho aj niekoľko krát vetoval, nájdete na internetovej adrese: https://www.klaus.cz/clanky/3181

Ďalšie odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=ZJn9TlWEQHI
https://www.youtube.com/watch?v=aaLRb8T5WRA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2UXoRhyTCXo
https://www.youtube.com/watch?v=s2Ywn-tQ4gs
https://www.youtube.com/watch?v=sk5hNzNIBYI
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vGEzmIm-4
https://www.youtube.com/watch?v=a2JClqYQ-6c
https://www.youtube.com/watch?v=-YiRp0yU7m4
https://www.youtube.com/watch?v=Wc07s597tR0
https://www.youtube.com/watch?v=0zY_psv7V84
https://vimeo.com/71247702
https://www.youtube.com/watch?v=BQcZAUXNcxs
https://www.youtube.com/watch?v=ZCKgyLlJDkI
https://www.ostrava-online.cz/blogy/norska-statem-organizovana-pedofilie-a-incest
https://nataliablahova.blog.sme.sk/c/330609/Zmluvy-za-miliony-a-deti-v-Taliansku.html#ixzz2VuAmux67
https://dolezite.sk/Ako-vam-mozu-legalne-zobrat-deti-cMMzXR.html
https://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/juvenilna-justicia-i-na-slovensku-.html
https://www.mpsv.cz/files/clanky/14232/prezentace_OSPOD.pdf
https://www.magnificat.sk/2011/07/vyzva-pre-teba-alebo-zaznie-bozi-hlas
https://www.facebook.com/stopjuvenilnejjusticii?fref=ts
https://www.facebook.com/ChcemeNaseDetiZpet
https://www.facebook.com/groups/sloboda.v.ockovani/?fref=ts


Dátum: 25.08.2013
Vložil:   admin Jan a Peter
Titulok: UPOZORNĚNÍ

Mail asistentky od MBM všem překladatelům ze dne 23. srpna 2013:
Nasledujúci text je českým prekladom emailovej správy, adresovanej všetkým adminom oficiálne uznaných partnerských "inojazyčných" stránok posolstiev Varovania od asistentky MBM, pani Grace Francis.

UPOZORNĚNÍ týkající se propagace jiných vizionářů naší slovenskou a českou webovou stránkou, modlitebními skupinami modlitební kampaně, facebookem a našimi kontakty.

Žel, musíme připomenout našim administrátorům kontaktních webových stránek, že je Ježíšem Kristem zakázáno používat tuto misi k propagaci práce jiných takzvaných proroků a vizionářů. Je to maření této práce a přímá neposlušnost Ježíši.

Prosím, mějte na paměti tato dvě Ježíšova poselství:

Poselství z 5. března 2013 (č. 725):
Ježíš si přeje, aby žádná poselství ostatních vizionářů – ať pravých, nebo falešných – nebyla umísťována a zveřejňována na stejné stránce s těmito poselstvími, kvůli závažnosti toho, co tato poselství sdělují světu a že na webových stránkách obsahujících tato poselství nesmí být požadovány žádné dary. Tato poselství musí stát sama o sobě.

Poselství z 1. března 2013 (soukromé poselství):
Ježíš: "Má dcero, nesmíš dovolit propagaci jiných takzvaných proroků, jako část této mé svaté mise, poslední svého druhu, k záchraně lidstva. ZAKAZUJI TO."
Bůh vám žehnej,
Grace Francis
_____________________________________
Poznámka admina Jana:
Jak asi všichni víte, v březnu tohoto roku byly z této české stránky, po výzvě našeho Pána, odstraněny z nabídky poselství ostatních vizionářů. Umístil jsem je tam v minulém roce pro informaci čtenářům prostě proto, že ostatní vizionáři existují. Náš Pán o nich několikrát mluvil a specifikoval jejich úlohu. V té době byly také zrušeny cizí domény kopírující tuto českou a slovenskou webovou stránku, tedy alespoň většina z nich.

K tomuto fenoménu kopírování webových stránek bych chtěl naše čtenáře upozornit, aby se raději vyhnuli všem takovým stránkám, jejichž vlastníci neuvádějí zdroj, z něhož překlady poselství převzali, a tím je vydávají za své vlastní. Většinou jen realizují své literární ambice metodou Ctrl + C a Ctrl + V. Nemáte žádnou záruku, že mezi pravý text nevložili svoji interpretaci, nebo s textem nemanipulovali, a pokud nemůžete srovnat takový překlad s anglickým originálem, nemůžete si být jistí pravostí toho, co čtete.

admin Jan


Dátum: 21.08.13
Vložil:   Anna
Titulok: Dobré stránky

Milí priatelia, ktorí žijeme posolstvami Márie BM,
natrafila som na dobrú stránku, na ktorej autor šíri proroctvá MBM (on používa skratku MDM - Mary Divine Mercy). Predpokladám, že som objavila už objavené, ale nie každý o tom vie, preto nech poslúži aj tým ďalším.

https://www.stepanalbert.estranky.cz
https://www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/protipapez.html

Nie sú to iba zverejňované posolstvá, ale je z nich prehľadne vybratý určitý úsek - citát najpodstatnejších častí tak, že nadväzuje na určité heslo, ktoré uvádza v hlavnej ponuke tém, ku ktorým hovorí. Poslostvá MBM niekedy podporí aj výňatkom z posolstva iného súčasného proroka. V úvode témy uvádza taký svoj spôsob, ako chápe súvislosti k danej téme, a to je veľmi dobré a zrozumiteľné pre každého. Okrem toho uvádza aj odkazy na príslušné číslo posoltva od MBM, v ktorom danú tému nájdeme. A ešte jedna veľká výhoda - dajú sa z nich robiť priamo kópie (na rozdiel od webnode.sk), ktoré si môžeme vytlačiť alebo uložiť. Presvedčte sa sami. Uvádzam príklad:

PROTIPAPEŽ (ze dne 23. března 2013) - Poselství dané skrze Marii Julianu od Ježíše Krista:

Vzdoropapež se mi posmívá ve Svatém týdnu. Totiž já jsem umýval nohy svých apoštolů. On ovšem si ze mne tropí posměch, protože umývá nohy odsouzených. Apoštol a odsouzený není totéž. Svým apoštolům jsem dával příklad na pokoru a službu, aby tak hlásali evangelium. Toto učení se nevztahuje na odsouzené. On chce obstát v očích lidí, ne u Boha.

MBM poselství č. 855 (ze dne 22. července 2013) - Poslední tajemství z Fatimy bylo tak strašné, ze nebylo odhaleno:

Mé dítě, klam, kterému bude čelit svět, bude tak těžké rozpoznat, že jenom ti, kteří se odevzdají Bohu a vloží veškerou svou důvěru v mého Syna, budou schopni snést zkoušky, které přicházejí.

Světu jsem dala proroctví v roce 1917, ale poslední tajemství z Fatimy nebylo odhaleno, tak bylo hrozné pro ty v katolické církvi.

Poslední fatimské tajemství ještě zůstává Božím dětem neznámé, ačkoliv část z něj jsem vám odhalila 26. ledna 2012.(*) Velmi málo lidí v katolické církvi je o tom informováno. Nyní musí být odhalena další část posledního fatimského tajemství, abych mohla varovat lidstvo před následky toho, že můj zásah na pomoc k záchraně duší zůstal nepovšimnut.

Nepřátelé Boha zamořili církev zevnitř. Oni - je jich dvacet, kteří ji kontrolují zevnitř - vytvořili ten největší klam. Zvolili muže nikoliv z Boha, zatímco Svatý otec, jemuž byla udělena Petrova koruna, byl opatrně odstraněn.

Podrobnosti, které jsem odhalila, jsou ta, že na konci časů budou dva muži nosící Petrovu korunu. Jeden bude trpět kvůli lžím, které byly vymyšleny, aby ho znevážily, a které ho udělají v podstatě zajatcem. Ten druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.

Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník. Tento klam má jediný účel - odevzdat duše Luciferovi, a je málo času pro takové duše, které nebudou o nic moudřejší k tomu, aby se zachránily.

Děti, nyní musíte dbát jediného varování. Neodchylujte se od učení mého Syna. Zpochybňujte každou novou doktrínu, která vám může být předložena, a která předstírá, že přichází z církve mého Syna na zemi. Pravda je jednoduchá. Nikdy se nezmění. Odkaz mého Syna je velmi srozumitelný. Nedovolte nikomu, aby zastřel vaši soudnost.

Fatimská proroctví budou brzy dávat smysl. Vše se nyní uskutečňuje před nevěřícím světem, žel, jen nemnozí porozumí, dokud nebude příliš pozdě. Modlete se, modlete se, modlete se můj nejsvětější růženec tak často, jak je to jen možné, každičký den, aby se zmírnil vliv zla, které vás obklopuje.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

_____________________________________________
(*) Viz poselství č. 324 - poznámka překladatele


Dotatok:

Kto z Vás ešte nepozná toto video, pozrite si:
Muž, ktorý prekážal - Benedikt XVI, jeho demisia. Slová kňaza, ktorý osobne pozná a spolupracoval s Benediktom XVI.:
https://gloria.tv/?media=441349

Kto z Vás ešte nečítal toto, prečítajte:
https://www.stepanalbert.estranky.cz/clanky/dr.-kelly-bowring-pozitivne-hodnoti-mdm-poselstvi-velkeho-varovani.html

Kto ešte nevidel toto, pozrite si - kardinál Bergolio dáva sv. prijímanie do rúk:
https://gloria.tv/?media=436431

Kto ešte nevidel toto, pozrite si - pápež nahradil pápežskú berlu obyčajnou drevenou palicou, na nej trápne nákresy namiesto ukrižovaného Baránka. Dehonestácia pápežských insignií? Pozri obrázok na konci tohto článku:
https://www.cas.sk/clanok/255394/pozadie-vyberu-noveho-arcibiskupa-vo-vatikane-kto-pretlacil-oroscha.html

Ešte veľmi zaujímavé z archeológie - Sodoma a Gomora - Prechod cez červené more - Pravá hora Sinaj – Dokument "Nálezy RONA WYATTA":
https://gloria.tv/?media=482321  (žiaľ vkladateľ mediálneho obsahu zrušil svoj účet na gloaria.tv - pozn. admina).

Biblické archeologické noviny:
https://www.b-a-n.cz/truhla-smlouvy/neuveritelny-nalez-pod-golgotou.html

Biblické nálezy RON WYATTA:
https://www.mojevideo.sk/video/19a14/biblicke_nalezy_ron_wyatta.html  (tu je skrátené - 77 min)

Archa Smlouvy - Nálezy - Ron Wyatt:
https://www.youtube.com/watch?v=qpDD2Sv8P8c  (tu je celé - 122 min)

Znamenie šelmy - ako nerozvážne sa ľudia dávajú očipovať kvôli výhodám:
https://gloria.tv/?media=484979

"A spôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak, meno šelmy alebo číslo jej mena ..."

Ďakujem, Anna.


Dátum: 16.08.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: A máme to tu - nový kríž

  Bez komentára???  https://gloria.tv/?media=481088

https://www.gettyimages.dk/detail/news-photo/pope-francis-holds-a-cross-during-a-meeting-with-cardinals-news-photo/174550364

A ďalej: Pápež František zakázal ohlasovanie sexuálnych zneužití, urobil nezákonným nahlásiť sexuálne zločiny proti deťom:
https://beforeitsnews.com/alternative/2013/07/pope-bans-reporting-of-sex-abuse-2716322.html

A ďalej: prikladám sem rozhovor s údajne bývalým iluminátom. Hovorí tam o Ježišovi ako o illuminátovi a že oni samotní ho uctievajú. Je to manipulatívne a pochybujem, že je ich bývalým členom, inak by bol už dávno mŕtvy a nenazbieral by na takýto rozhovor odvahu. Ale prečo to sem teda dávam? Stopnite si to video asi od 8:48 a uvidíte. Dobre vieme, že posolstvá hovoria o dvoch tri a pol ročných obdobiach, pričom jedno začalo 22.12.2012.

3,5 + 3,5 = 7

Je zaujímavé, že aj ten ich údajne bývalý člen hovorí takisto o siedmich rokoch a o období medzi rokmi 2012-2019.
https://www.youtube.com/watch?v=9IxQK38heTA


Dátum: 14.08.2013
Vložil:   Elena D.
Titulok: August - mesiac spásy duší

V posolstve číslo 147 sa píše:
Prosím všetky moje deti, aby strávili mesiac august v dennej modlitbe (ruženca) k Božiemu milosrdenstvu za tie stratené duše, ktoré neprežijú Varovanie. Takisto je potrebné sa jeden deň v týždni postiť ako i mať účasť na dennej sv. omši a prijímaní mojej Najsvätejšej Eucharistie. Ak dostatočne veľa z vás bude takto konať v mesiaci, ktorý ja nazývam mesiacom "Spásy duší", potom budú na celom svete zachránené milióny duší. Urobte to pre Mňa, deti moje, a získate podiel na mojom oslávenom Kráľovstve.


Dátum: 14.08.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Naletela som... nepravý prorok

Pený deň, chcem všetkým oznámiť, že síce som robila Knihu Pravdy, v tom prvom vydaní som tam dala aj posolstvá od ostatných prorokov. Bohužiaľ, teraz už úplne chápem, prečo si náš Boh - Otec, Syn a Duch Svätý žiadali, aby v tejto Knihe boli iba posolstvá Márie Božieho Milosrdenstva. Vo svojej nevedomosti a horlivosti som ich tam dala. Keď som však hľadala viac obrázkov na internete ohľadne falošných ružencov, ktoré sa nachádzali najmä na New Age stránkach, narazila som aj na nášho "proroka" Enocha. Ako som už raz napísala, Enoch mal pár odchyliek, ale významých od tých posolstiev. Navyše, Enoch, nie je Henoch, ako sa v posolstvách píše. Včera som narazila na jednej New Age stranke, že aj Enoch má vlastné ružence, plus zasielajú aj CD s tým, ako sa modliť na týchto ružencoch. Toto isté CD zasielajú aj pri falošných ružencoch. Posielam aj link na stránku, kde sú "Enochove" ružence:
https://tsl.org/2011/04/book-enoch-ancient-mysteries-rosary

na porovnanie uvadzam aj stránku, kde vyobrazujú "ružence Panny Márie"
https://tsl.org/2011/04/new-age-scriptural-rosary-mother-mary-elizabeth-clare-prophet

Ich obrázky sú totožné a ako vidíte, aj stránka je tá istá, kde sú New Age ružence "Panny Márie" (sami si ich tak nazvali) a na tej istej stránke sa dajú zakúpiť aj tie Enochove...pritom je to stránka New Age. Preto vás chcem poprosiť, aby tí, ktorí si tieto posolstvá ešte zo staršej Knihy Pravdy vytlačili, bude najlepšie, ak si Enochove posolstvá odtiaľ vytrhnete. Či sa rozhodnete vytrhnúť si aj iných, je už na vašom uvážení. Na ulož.to som dala možnosť stiahnuť si túto Knihu Pravdy bez týchto prorokov:
https://uloz.to/xx2T77Tk/kniha-pravdy-posolstva-marie-bozieho-milosrdenstva-docx
Prajem požehnaný deň.


Dátum: 14.08.2013
Vložil:   Blanka V.
Titulok: ???

Papež František: "ateisté, kteří činí dobro, mohou do nebe" (???)

PapežCatholic.org a Huffingtonpost.com – 24. 5. 2013: Papež František ve středu prohlásil, že všichni lidé, nejen Katolíci, jsou zachráněni skrze Ježíše, včetně ateistů.

Huffingtonpost dokonce píše, že "papež František otřásl církevními a ateistickými názory, když deklaroval, že všichni byli zachráněni skrze Ježíše, včetně ateistů."

Nicméně zdůraznil, že tito lidé musí stále "činit dobře".
Zprávy na Catholic a Huffingtonpost, podobně Aktuality.sk

Co však říká samotný Bůh k tomuto tématu?
Bůh skrze své písmo, Bibli, říká, že nabídka spásy je pro všechny a zdarma, že spaseni jsme milostí skrze víru! Spása je DAR od Boha a není možné si ho ničím zasloužit, ani odpracovat. Ani příslušnost k žádné církvi není zárukou spásy, protože spásu daruje Bůh – ne církev. Ne všichni budou spaseni. Ne každý tuto nabídku přijme.

A cesta k OTCI je jediná: Ježíš Kristus. Proč jediná? Pokud by oběť Ježíše Krista nebyla pro záchranu lidstva nutná, proč by musel na kříži zemřít? Proč by Ježíš Kristus jako Bůh přišel dobrovolně na tento svět za nás položit život? Proč by Bůh Otec toto dopustil a obětoval svého jediného Syna, kdyby Ježíšova oběť nebyla JEDINÁ cesta, jak zachránit padlé lidstvo?

Efezským 2:8-9 | Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Jan 14:6 | Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne".

Bůh je láska a spása je jeho dar, který nabízí každému. Záleží už pouze na nás, zda tento dar přijmeme.


Dátum: 11.08.2013
Vložil:   Blanka V.
Titulok: Marie Juli

V letech 1991-92 Julie dostala od Pána Ježíše tato poselství:

"Dcero! Uč horlivě Proroctví svaté eucharistie děti, které ho nechápou, ať může být pro tvé krvavé oběti mé lásky zachráněno co nejvíce lidí, kteří žijí v nemilosti. I když se velmi snažím dát jim najevo svoji lásku, nemůžu je nutit ji příjmout, jestliže jsem jim dal svobodou vůli. Já jsem přítomen ve svaté eucharistii, jsem pramenem, jenž nikdy nevysychá, jsem lékem, který může uzdravit nemocné duše, jsem lékařem trpělivých.

Moje láska patří dokonce i těm duším, které jsou znetvořeni a pošpiněni hříchem, protože já jsem láska. Když tedy přijdou ke mně ve svátosti smíření, očistím je od všech vin, které je tíží, aby mohli zůstat v mé milosti.

Moje srdce je plné obrovské bolesti, když vidím, jak mnoho lidí na světě se klaní a pochlebuje vládcům tohoto světa a jen jejich mizivá část pokleká před Pánem nebes a Králem vesmíru, vzývá ho a prosí o milost. Čas se blíží ke konci, neboť svět je plný hříchu ...

Na tomto světě, který je zahalen klamem a v temnotách, se držte Písma svatého, které obsahuje všechny svaté pravdy. Následujte příklad evangelia, abyste slova mé matky uváděli v život, neboť ona se zjevuje na mnoha místech po celém světě a se slzami v očích posílá své vroucí prosby, protože čas se blíží ke konci. Pověz všem, že přijímají-li slova mé matky, přijímají mě a drží-li ji za ruku a následují ji, přicházejí ke mně tou nejkratší cestou.

Okamžik vítězství mé matky Marie se blíží. Neotálejte s projevy lítosti a vstupte na palubu její záchranné archy. Moje matka na tento svět přišla jako nebeský prorok a moje pomocnice, která vás přivede k mě. Dělejte, co vám řekne. Budu vždy s vámi."

V roce 1991 řekla Marie Julii:

"Protože tak mnoho dětí na světě neposlouchá má slova a ignoruje je, míra Božího hněvu se pomalu začíná završovat [...]. Přirozený pořádek je narušen a objevují se často poruchy a neštěstí: povodně, požáry, hlad, zemětřesení, sucha, autonehody, škody ve velkém měřítku, přírodní pohromy různého druhu a neobvyklé anomálie počasí. Mnoho lidí umírá v důsledku válek, nevyléčitelných nemocí a nakažlivých chorob. Když padá sníh a vane studený vítr, víte, že začíná zima. Když se objevují pupeny, víte, že začíná jaro. Proč tedy nechápete, že všechny tyto katastrofy jsou příznaky nadcházejícího trestu? Díky těmto znamením byste měli vědět, že tento čas se blíží. Těmi, kdo trpí nejvíce, jsou nevinné děti, zabíjené v lůnech svých matek. Proč musí být stále tolik krutosti a nelidského zla?"


Dátum: 09.08.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Dôležité video

Podľa slov riaditeľa firmy Nestle – GNO by voda mala byť deklarovaná ako ľudské právo. To znamená, že ako ľudská bytosť by ste mali mať právo na vodu: "Osobne verím, že je lepšie vode priradiť hodnotu a až potom by sa prijali špecifické opatrenia pre populáciu, ktorá nemá žiaden prístup k vode. Čakajte potravinovú recesiu vďaka deregulácii a odstránení obmedzení v obchode". Americká banka Goldman Sachs zahájila trend nakupovania a zadržiavania neslýchaného množstva najdôležitejších svetových plodín: pšenice, ryže a kukurice. Dnešné ceny (jún 2013) sa približujú k historickým maximám. MIT (www.technologyreview.com) oznámila, že nárastu potravinových nepokojov nestojí nič v ceste. A čo robia geneticky modifikované potraviny s naším telom? Prečo je v poslednej dobe toľko alergií? Viete, ako geneticky modifikované plodiny skutočne reagujú s naším telom? Obsahujú epicitový gén, ktorý skomercializovali. Ten spôsobuje neplodnosť. Nestačí už len propaganda v médiách, že sme "preľudnení" (čo je podľa NEZAVISLYCH vedeckých výskumov hlúposť a planéta zem by uživila ešte aj trojnásobný počet ľudí), ale už to aj zavádzajú do praxe. Viac v tomto videu:
https://www.gloria.tv/?media=484380 ( video je s titulkami) - (žiaľ video bolo na gloria.tv odstránené - pozn. admina).

Rada by som tiež uviedla jedno dôležité video, ako sa ľudia dávajú čipovať kvôli rôznym výhodám a aj to, ako mikročip slúži na predávanie a nakupovanie. Viac o tom vo videu. Je tam jasne vidieť, ako prebieha takýto bezhotovostný platobný styk. Stačí priložiť čítačku k miestu, kde sa nachádza mikročip pod kožou. Prezident Obama pritom presadzuje, aby bol tento mikročip daný celej americkej populácii. Link na video:
https://www.youtube.com/watch?v=r5s5rzjKFgg (video je s titulkami)

Nakoniec by som chcela pridať ešte jeden okopírovaný článok, ako sa vo švajčiarsku správajú k migrantom: Švýcaři chtějí migrantům zakázat knihovny či bazény. Zdůvodňují to snahou předejít napětí mezi migranty a místními obyvateli. Přistěhovalce hodlají umístit do zvláštních středisek, zejména do bývalých kasáren. Radnice tamních měst chtějí žadatelům o azyl zakázat vstup na veřejná místa, jakými jsou bazény, hřiště či knihovny. Protipřistěhovalecké nálady ve Švýcarsku rostou. Městečko Bremgarten nedaleko Curychu už takové centrum otevřelo a lidskoprávní organizace hovoří o rasismu. Obce ale trvají na svém. Například starosta Menzingenu Roman Staub je toho názoru, že lidé usilující o azyl by měli mít zakázán vstup na "citlivá místa", například do okolí škol. "To je rozhodně velice komplikované místo, neboť azylanti se zde mohou setkat s našimi školáky - mladými dívkami a chlapci." V Bremgartenu budou mít zase běženci zapovězen přístup do kostela. Podíl žadatelů o azyl na počet obyvatel značně převyšuje evropský průměr - v této zhruba osmimilionové zemi nyní o azyl žádá 48 000 lidí. Země helvétského kříže proto v červnu zpřísnila přistěhovalecký zákon. Ten sice urychluje azylovou proceduru, zároveň však uchazečům zpřísňuje podmínky podání žádosti.

OSN připomíná svobodu pohybu:
Segregační opatření jsou trnem v oku organizacím hájícím lidská práva. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) oznámil, že je pravidlem, aby se žadatelé o azyl mohli těšit svobodě pohybu. "Jsou ve Švýcarsku legálně a nespáchali žádný zločin," řekl mluvčí UNHCR Dan McNorton. "V mnoha případech hovoříme o dětech, ženách a mužích, kteří utekli před válkou a pronásledováním a kteří si ze všeho nejvíce přejí návrat k normálnímu životu." McNorton nicméně dodal, že uprchlíci a žadatelé o azyl musejí na oplátku "respektovat zákony země, ve které jsou". Vláda tvrdí, že pravidla nejsou formálními zákazy pohybu. Zároveň ale připouští, že její úřad pro záležitosti migrantů souhlasil s omezeními, která města stanovila.


Dátum: 09.08.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Malá nádej pre Slovensko

Ďakujme Bohu, že modlitby aj za naších politikov a za Slovensko pomaly začínajú mať úspech. Po dlhej dobe ma potešila táto správa, že aj medzi našími politikmi máme niekoho, kto šíri Evanjelium a to priamo v parlamente a snaží sa presadzovať zákony, ktoré sa páčia Bohu a nie bohatým. Navyše je to človek, ktorý už dlhé roky patrí do kresťanského spoločenstva. Nechcem robiť politickú propagandu, ale som milo prekvapená. Doteraz som počula hovoriť politikov o Bohu len z vypočítavosti. Ale zisťovala som si o poslancovi slovenského parlamentu Branislavovi Škripekovi viac a myslím, že to myslí úprimne. Týmto chcem povzbudiť aj za modlitby za naších politikov. Pozrite si video: https://gloria.tv/?media=285922


Dátum: 09.08.2013
Vložil:   Irena B.
Titulok: Zavádějící (matoucí) růžence

Drazí v Kristu!

Promiňte, že vám zase píšu, ale nedá mi, abych se nepodělila s tímto záznamem, který jsem úplně náhodou našla na anglických stránkách Varování (na Facebooku). Vím, že Facebook je mediálně prošpikovaný reklamami a světskými věcmi, ani já už na něj nechodím, jako kdysi, ale přesto, prosím, stojí to za shlédnutí. A nejspíš to nebyla náhoda, že jsem natrefila na toto video. (Hledala jsem sice něco úplně jiného, ale to nevadí.)

Jedná se o pravost růženců, různých, které jsou k dostání na trhu.

Koresponduje to s Varováním (znesvěcení vyobrazení Pána Ježíše Krista a sv. Kříže).

Především ti z vás, kteří mají růžence z umělé hmoty, světélkující, různobarevné apod. z nejistých zdrojů, které byste obdrželi zdarma na poutích, podívejte se pečlivě na původ, zda náhodou nejsou falešné, jak to na videu popisují.

Já sama jsem se ihned podívala na své tři růžence, ale ty jsou z minulého století, klasické, jeden můj dětský (teď už synův), druhý z Lurd od maminky a třetí domácí výroby od známého křesťana. Vše posvěcené.

Vzpomněla jsem si na slova mé maminky, která říkala, že růženec by měl být z přírodního materiálu (kámen, dřevo, perličky, bobulky z rostlin a pod. NE PLAST!!) A to samé říkají i tady v tom snímku.

Text je velice jednoduchý, i bez překladu je snadno pochopitelný, ale pokud byste potřebovali překlad, tak stručně popíšu:

 • Jsou k dostání plastové růžence, různé barvy, rozdávají se např. na poutích po Evropě.
 • Na 4 krajích kříže je pentagram (pohanský okultistický znak, znak New Age, pokud je vzhůru nohama, tak je to satanistický znak), tyto růžence jsou falešné.
 • Nad tělem P. Ježíše není nápis INRI (měl by tam být).
 • V pozadí těla P. Ježíše se vine kolem tyče had (satan).
 • Nepatrná malá hadí hlava vedle hlavy P. Ježíše.
 • 4 slunce v pentagramech - spirituální alchymie, New Age.
 • Satanova hlava na koncech kříže.
 • Tyto růžence jsou volně ke koupi na webových stránkách New Age obchodů, v různých barvách (reklamy kolem toho), výroba Itálie, Čína.
 • Satanistický tvrdý kámen luminiscence.
 • Jeden evropský prorok dostal vzkazy od P. Ježíše ohledně těchto růženců: "Nedotýkejte se jich, hůlkou je odstraňte, jsou znesvěcené satanem. Pochopí to až bude už pozdě. Nuže, neřekl jsem vám přeci, abyste nepoužívali plastické růžence? Poslouchají Mne? Je v pořádku, když se Ježíš vyobrazuje na něčem, ale mělo by to být posvěcené.
 • Kněží a exorcisté říkají: vyhodit... a pořiďte si správné příslušné růžence a nechte je posvětit knězem

Ten záznam je zhruba ve středě obrazovky a je to videozáznam. Stačí kliknout na link.

DODGY ROSARY - BEADS - Zavádějící růžence:
https://ladyborginnadur.blogspot.cz/2012/12/blog-post_23.html?spref=fb


Dátum: 06.08.2013
Vložil:   Lenka D.
Titulok: Změna pohledu na poselství

Chvála Kristu,
já jsem měla podobné zážitky jako Ela, když jsem začala číst poselství Varování. V noci mě děsila přítomnost démonů ve snech a po probuzení i v mé ložnici. Také mě napadlo, že čtu něco co mi může ublížit. Pak jsem si řekla že se mě zlý pokouší zastrašit a pokračovala jsem ve čtení. Po pár dnech jsem pak zažila během večerní motlitby se svou mámou přítomnost Ježíše Krista. Bylo to jako bych ho viděla a přitom jsem ho hmotnýma očima neviděla. Uvědomila jsem si jakou obrovskou moc dává těmto poselstvím a nepřestávám nad ním a jeho mocí žasnout.


Dátum: 05.08.2013
Vložil:   Iva Marie
Titulok: PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA

Milé sestry a bratři v Kristu,
stále více lidí se na nás obrací ohledně posvěcení Pečetí, proto jsme se rozhodli vytisknout velké množství Pečetí různých formátů, které nám všechny posvětil jeden velice dobrý kněz. Pokud budete mít zájem, napište na email: iva-varovani(zavináč)seznam.cz

Pečetě jsou vytištěny na křídovém papíře v barevném provedení a jsou oboustranně zalaminované. Pečetě jsou v české i slovenské verzi. Dle jasných pokynů Pána Ježíše Marii Božího milosrdenství jsou zdarma. Pokud budete ovšem chtít přispět na poštovné, balné, případně na další výtisky brožur Ježíš Kristus varuje lidstvo a jiných tiskovin, bude v balíčku přiloženo číslo účtu. Do vaší objednávky nezapomeňte napsat formát Pečetí, jestli chcete českou či slovenskou verzi, počet kusů a také adresu, kam chcete posvěcené pečetě poslat.
+Iva Marie

Formáty a verze Pečetí:
CZ A4 SK A4
CZ A5 SK A5
CZ A7- formát sv. obrázků

Stále je možno objednávat brožury Ježíš Kristus varuje lidstvo, ve které jsou i modlitby Modlitební kampaně.


Dátum: 05.08.2013
Vložil:   Zofka01
Titulok: Na povzbudenie

Neviem, či to tu už bolo, ak aj áno, nevadí. Našla som na nete jedno pekné svedectvo o írskych posolstvách.
https://pravostposoltievvarovania.webnode.sk/o-nas


Dátum: 05.08.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Modlitebná kampaň v pdf

Aktualizácia Modlitebnej kampane v pdf:
- pridaná Modlitba č.112 z 05.07.2013
- pridaná Modlitba č.113 z 10.07.2013
- pridaná Modlitba č.114 z 15.07.2013
- pridaná Modlitba č.115 z 18.07.2013
- pridaná Modlitba č.116 z 23.07.2013

Link na stiahnutie:
https://www.ulozto.sk/xsheMt2G/modlitebna-kampan-pdf


Dátum: 04.08.2013
Vložil:   Ela
Titulok: Postreh - doplnenie

Liturgické "špecifiká" PF:
https://www.svetkrestanstva.sk/2013/08/liturgicke-specifika-papeza-frantiska.html

Ešte by som dodala, že sa navyše v článku zabudlo na dve podstatné "špecifiká":

PF sa nikdy na verejnosti nemodlí svätý ruženec.
PF si nikdy pri premenení /na sv. omši/ nepokľakne.

 

Dátum: 03.08.2013
Vložil:   Petr K.
Titulok: The Great Battle Has Begun - Kelly Bowring

Veľká bitka sa začala - Kelly Bowring:
https://twoheartspress.com/the-great-battle-has-begun


Dátum: 03.08.2013
Vložil:   Ela
Titulok: Moja zmena pohľadu na posolstvá

Zdravím všetkých,
zo začiatku som mala problém s posolstvami Varovania, keď som ich na úplnom začiatku - asi rok dozadu - našla na webe, tak som si niektoré z nich vytlačila a doma v kľude čítala. Bolo to jedného večera, kedy som prečítala niektoré z posolstiev a následne som v noci nemohla spať, pretože "ma strašilo". Isto poznáte ten reálny pocit, že vám pri posteli stojí zlo a vy máte strach z tej osoby, z ktorej sa šíri hrôza a chlad. Na druhý deň som posolstvá roztrhala na kúsky a spláchla do záchoda (pretože som sa domnievala, že to "zlo pochádza z nich"). Strach a hrôza ma opustili, keďže v mojej duši nastal pokoj a ja som sa viac o posolstvá nezaujímala až do doby, keď odišiel môj milovaný, pokorný a veľký pápež Benedikt. Vtedy mi priateľka poslala správu, kde stálo napísané: "Splnenie posolstva na deň a na hodinu, vzťahujúce sa k jeho abdikáciii". Vřtala mi hlavou táto "náhoda" a ja som začala premýšľať a posolstvá som si znova začala tlačiť a študovať ich. Vyvstali ďalšie otázniky, pochybnosti a vnútorný nepokoj, keďže zlo si dalo "spiatočku", pretože som začala dodržiavať pôst. A tieto moje pochybnosti ma raz doviedli na spoveď, kde som kňazovi povedala, že mám v duši nepokoj aj kvôli (ako som si to vtedy myslela) posolstvám Varovania... A kňaz mi povedal asi toto: "Počul som o nich, no ak sú posolstvá zhodné s Božím slovom a učením, tak sú v poriadku. Tak nejako sa vtedy ten kňaz vyjadril."

Dnes som natrafila v diskusii na vyjadrenie známeho kresťanského teológa k posolstvám a to ma povzbudilo k napísaniu tohto príspevku, v ktorom sa odráža moja vlastná skúsenosť s posolstvami.

Dosť som sa pri čítaní posolstiev a uvažovaní nad nimi začala zaoberať vyjadreniami ako aj podivne "okázalým" správaním sa nového antipápeža (FP). Inak objavila som niečo, čo ma "presvedčilo" že tento človek nie je "košér" (že nie je v poriadku) - dajte si do google "pápež františek" alebo "pope francis" a pozrite si na jeho fotkách jeho oči... hlavne pri pozvihovaní (premene) na sv. omši... aj vôbec, pozrite si jeho oči a porovnajte ich s očami nášho pravého pápeža Benedikta! Vidíte ten rozdiel?!

Našla som tieto "naplňujúce" sa posolstvá Varovania:

 1. "Nový kríž:" posolstvo 782 (aj keď neviem, či práve tento bude prijatý za oficiálny):
  https://gloria.tv/?media=481088

 2. "Fatima:" viď posolstvo č. 855. Dá sa aj v iných starších nájsť zmienka o tom, že 3. fatimské tajomstvo nebolo zverejnené tak, ako bolo pôvodne prezentované sestrou Luciou (čo vieme všetci, lebo nám to tak hovorí srdce) a navyše nebolo zverejnené vtedy, keď si to priala naša Panna Mária - čo už samo o sebe je veľmi podozrivé - a ktorá bola tým pádom umlčaná. Toto "bola umlčaná" je aj v jednom z posolstiev Varovania a zapadá to do "môjho nálezu na nete", no momentálne ho neviem na internete nájsť. Ale vopred upozorňujem, že to, na čo som natrafila na stránkach "oficiálnej" cirkvi, so mnou do základov otriaslo a rada by som preto na tejto diskusnej stránke "počula" k tomu aj názory iných. Tu je link: https://mariapro.cz/dalsi-dukaz-falesne-lucie-z-fatimy
  A pod tým článkom sú ďalšie linky, predošlé, kde je podrobné porovnanie "falošnej" sestry Lucie s tou pravou, ktorá bola oficiálnymi cirkevnými kruhmi "umlčaná". Alebo snáď už nevládala v boji ....???

 3. "Počasie:" dnešné počasie hovorí tiež jasnou rečou, ako sa o tom píše aj v týchto posolstvách, že sa vzorce počasia začnú meniť a už je to tu, lebo dnes to vidí snáď už každý.


Dátum: 02.08.2013
Vložil:   Kasu41
Titulok: Udalosti

Drahý bratia a sestry v prvom rade ďakujem administrátorom za pevné úsilie prekladov posolstiev, či už na Českej stránke, kde sú všetky posolstvá momentálne dané k lepšej orientácií a vytlačeniu - ak vám niektoré chýba - a za podstránku na Slovenskej stránke "Biblia a koniec časov". Vidíme, že v poslednej dobe sa veľmi málo zdieľame, možno, že aj preto, lebo je čas dovoleniek a tiež, že nemáme priamy prístup na stránku. Na druhej strane z posolstiev môžme usúdiť, že všetko sa dosť rýchlo stupňuje, čo všetko nám odhaľuje Boh a ešte odhalí, aby sme boli pripravení na mnohé udalosti a zmeny, ktoré nastanú. Z posolstiev vieme, že udalosti budú mať rýchly spád - viď posolstvo z 1.11.2012. "... bude to všetko prepojené a dôjde k tomu naraz." Pán skráti tieto dní, aby sme boli zachránení z rúk šelmy a čo najviac duší prišlo do raja skrze najväčšiu misiu - modlitby kampane. Boh nás potrebuje pre záchranu všetkých duší. Preto sa modlime ako len môžme.

Keď nad všetkým uvažujem, tak v posolstve z 13.7.2012 nám Pán dáva sled udalosti, kde sa píše: "Dopad svetovej vojny nebude ten istý, pokiaľ sa po Varovaní väčšina ľudí bude kajať. Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy. Napriek tomu môžu naše modlitby zmierniť trest."

Z toho vyplýva, že Varovanie príde pred vojnou. Posolstvo z 25.11.2012: "Moje Milosrdenstvo sa skoro prevalí cez ľudstvo, podobné plameňom ohňa... až sa to stane, svet sa zmení v kľudnejšie miesto... ale Antikrist príde ako nočná búrka a odstráni tento pocit mieru..."

Najnovšie z posolstiev 25.7.2013 hovorí, že akonáhle sa objaví antikrist, tak začnú zmeny v Cirkvi. Počas vojny vystúpi antikrist - mierotvorca. Pripomínam, že prvá pečať je odpadlíctvo - pos. z 7.3.2012., kde bude prekrútená Pravda učenia Ježiša Krista. Posolstvo z 3.12.2012 hovorí: "...skúšky mojich nasledovníkov budú pred Varovaním narastať a budú ťažšie." V posolstve z 23.7.2013 sa píše: "Čoskoro odmietnu pravdu a nebudú schopní prijať moje Varovanie, dané svetu v tomto čase." Druhá pečať je svetová vojna a tretia hlad - viď posolstvo z 16.5.2012. Pečaťou Živého Boha máme byť označení až pri rozlomení druhej pečate - viď posolstvo z 8.3.21012 - a to znamená, že ešte dovtedy nemôžme byť ani očipovaní.

Niekoľko slov o antikristovi z posolstiev o čipovaní:
V posolstve z 1.6.2012 sa hovorí : "666 bude skryté číslo, vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie. Keď už raz bude vložený do tela, otrávi nielen vašu myseľ a dušu, ale aj vaše telo. Pretože spôsobí (smrteľnú) epidémiu, určenú na to, aby vyhladila väčšiu časť svetovej populácie". A tu antikrist využije situáciu, kedy bude nedostatok potravín, alebo sa vyskytnú choroby. O očkovaní sa hovorí aj v posolstve z 17.6.2012, "lebo nás zabije." Pravdepodobne to bude jed, ktorý bude spôsobovať pomalé umieranie. Ďalej sa píše: "Vytrvalo sa modlite za tie duše, ktoré sa nebudú môcť vyhnúť znaku šelmy. Tie nevinné duše, ktoré budú v čase, kedy budú prinútené prijať čip, v stave milosti, budú zachránené." Udalosti sa stupňujú a času je málo. Pane ochraňuj nás!

Koľká neúcta voči Pánovi počas stretnutia v Riu - Eucharistia, podávaná v plastových pohároch(!): https://fratresinunum.com/2013/07/31/nao-se-tratava-de-copo-plastico

Svätý František z Assisi hovorí:
"Cirkev svätá je tu predovšetkým na to, aby Boha Všemohúceho chválila, ctila a zvelebovala. A to v neposlednom rade aj krásou a vznešenosťou vonkajšej prezentácie. Ten, kto chce na Bohu šetriť, ten nevzbudzuje prílišnú dôveru. Ako veriť, že dá chudobným ten, čo sa Bohu nebál nedať?"

V posolstvách z 20.7.2013 a z 15.7.2013 sa píše o zmene kríža, kde do neho bude pevne zasadená hlava šelmy! Pozrite si toto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=203665543131819&set=gm.423539027761474&type=1

Zneuctenie chrámu a skrývanie sa za Božie "veci" (viď posolstvo č. 841):
https://www.gloria.tv/?media=472862


Dátum: 02.08.2013
Vložil:   Petr S.
Titulok: Názor katolického teologa na poselství MBM

Odpověď Dr. Kelly Bowring na oněch 7 bodů, které sestavil Mark Miravalle proti poselstvím Marie Divine Mercy (Maria Božího Milosrdenství, dále jen MBM) 1.7.2013

Asi si ještě všichni pamatujete na velkou kampaň proti poselstvím MBM, když i "Maďarský kurýr" (maď. noviny) uveřejnil článek profesora Miravalle, který byl proti poselstvím MBM. Žel, katolické kněžstvo se s radostí odvolává na tisk, ale mám za to, že neznají poselství, nezajímají se o to, jakoby nepřemýšleli o své zodpovědnosti. I z tohoto důvodu pro toho, kdo tento článek četl, nechť si přečte článek jiného velice významného teologa.

Ale co je realita? Tady je jedna dobrá reportáž (pozn. admina - žiaľ na tej stránke bol ten článok odstránený - asi bol pre "niekoho" príliš nepohodlný, takže tento link je už "neplatný"): https://catholicmom.com/2013/07/09/the-great-battle-has-begun

Tento článek je reportáž s jedním velice významným teologem, ve kterém se proberou i body ohledně prof. Marka Miravalle. Jinýma očima, napraví jeho omyly. Stejným způsobem to kdysi dělal i otevřený dopis Fr. F. Elsingeera.

Tento článek je velice důležitý pro katolíky, kteří nejsou v lehké situaci, protože sice vidí vykreslování známých poselství, přeci je základní otázkou pro ně věrnost římskokatolické Církvi. Co lze v tuto chvíli dělat? Všichni se můžeme uklidnit. Abychom neprodlužovali, níže je překlad reportáže:

Autor reportáže je Cheryl Dickow, (zajímá se hlavně o Fatimu, a jiná proroctví z minulého staletí i dřívějších let, a tak se dostal i ke knize dr. Bowringa, a proto s ním navázal kontakt a udělal 9.7.2013 reportáž).

Dr. Bowring je katolický teolog, spisovatel, a populární řečník. Svůj doktorát získal na římské kněžské univerzitě Sv. Tomáše Aquinského, kvalifikaci získal v Dominikánském řádu a v Ústavu Jana Pavla II. (Washington D. C.) v čase, kdy pracoval v americké biskupské kanceláři. Má také mistrovský diplom ze Steubenvilleské (Ohio) Františkánské Univerzity. Disponuje Církevním mandátem v teologickém učení. Dr. Bowring byl děkanem, předsedou a je teologem na semináři sv. Karla, katolické univerzitě Southern a na univerzitě Ave Maria v kollégiu Svaté Marie. Se svou manželkou Dianou vychovávají osm dětí v jejich atlantském domově.

Reportáž:
Autor Cheryl Dickow, dále CHD
Dr. Kelly Bowring, dále KB

CHD: Dr. Bowring, byl byste tak laskav a zodpověděl na těch 7 bodů, které sestavil Mark Miravalle proti poselstvím MBM, počínaje volbou zvoleného papeže po Benediktovi? ( Pozn.: ohledně dalších otázek doporučujeme navštívit stránky: https://twoheartspress.com ).
KB: Miravalle píše o papeži Františkovi toto: "Zpráva vysloveně protiřečí katolickému učení, podle kterého je platně zvolený papež legitimní". Toto jednoduše není pravda. "Cum ex Apostolatus Officio" papežská bula papeže Pavla VI. učí to, že pokud někdo hlásal kacířské názory před volbou za papeže, ten nemůže být platným papežem, i když ho biskupové zvolí platně a jednomyslně. Stejně o tom vypovídá i 188.4 kánon (Kanonické právo, kód 1917), ztrátu hodnosti podle tohoto pravidla, a to bez jakéhokoli odůvodnění. Což ovšem nepotvrzuje správnost zprávy MBM, ale potvrzuje přijatelnost jejich zpráv, a tím hodnocení Miravalleho lze předem od začátku zamítnout.

CHD: Druhý bod Miralvalleho je to, že poselství MBM obsahují kacířství
KB: Miravalle píše, že "poselství hlásají kacířské zprávy založená na tzv. Millenarismu". Toto je pravda, že Církev odsoudila kacířství známé pod jménem Milenarismus, tedy tu víru, podle které se má Pán Ježíš vrátit fyzicky na tento svět a vládnout tisíc let. Ovšem ve Zjevení Janově (20,1 ) je vzpomenuto jedno tisícileté období na konci časů. Těchto "tisíc let" je symbolických, v biblické řeči to znamená jedno dlouhé období, nedá se doslovně překládat jako přesně tisíc let. Druhý příchod Krista, bude "vrácením se", přičemž On se ukáže tomuto světu ve slávě a založí nové Eucharistické Království, přinášejíce jeho vůli a kralování dokonalejším způsobem, které bude spirituální, nikoli fyzické. Poselství MBM do tohoto přesně zapadají a v tomto bodě jsou pravdivá (pozn.: citát z Bible).
 

 • Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
 • Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana. (2 )
 • Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. ( 3)
 • Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. (4)
 • Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. (5)
 • Ostatní mrtví však ... tisíc let nedovrší.

CHD: Podle dalších dvou Miravalleho bodů jsou poselství falešná, protože postrádají schválení církve, a proto, že vizionářka zůstala v anonymitě. Prosím, povězte nám o těchto dvou názorech.
KB: Poselství nemluví o tom, že církevní schválení není důležité, spíše říkají opak, ale jestlipak to církev vůbec schválí, to není podstatné kvůli tomu, protože se již tato poselství vynořují a naplňují, dříve než trvá Církvi jejich ocenění, ohodnocení a schválení. To v žádném případě nemůže znamenat to, že jsou poselství falešná.

Je všeobecně známé, že MBM žije v Irsku a je ve styku s příslušným biskupem, který ví, kdo je ona a ví, co ona dostává. Vzhledem k vážnosti poselství a velkého vlivu na věřící, pochopitelně ani jeden z irských biskupů (do jehož oblasti bezprostředně spadá odsouhlasení důvěryhodnosti MBM) či CDF (který disponuje všeobecným právem) nevydal jasné a jednoznačné veřejné stanovisko ve vztahu k odsouzení poselství. Tím pádem to, že zvolili tuto možnost, tím povolili věřícím, aby nadále mohli poselství číst a rozšiřovat je.

Ovšem to, že podle současného stavu nejsou poselství MBM zamítnuta některým z církevních úřadů disponujícími právem k odsouzení, neznamená to samozřejmě, že je to církevně odsouhlaseno (což zabírá mnohokrát více času). Ale realita je, že nejsou (zamítnuta), a tak katolická víra umožňuje jejich čtení, rozšiřování, i přestože některé katolické komentáře (včetně některých biskupů) mají na ně negativní názor.

Na druhou stranu hodně proroctví se naplnilo a poselství jsou ve shodě s jinými uznanými proroctvími, které se vztahují na tyto časy. Souhrnně vzato katoličtí věřící mohou číst a rozšiřovat poselství sdělená MBM a mohou se modlit skrze ní předané modlitby.

CHD: Jaký je stav ohledně teologických chyb, o kterých se zmiňuje Miravalle?
KB: Pokud by to byla pravda, tak by postačil argument důkazu teologických chyb pro zamítnutí věrohodnosti MBM. Ovšem Miravalle se mýlí ohledně konstatováním chyb zásadních aktuálních příkladů. Přečetl jsem všechna poselství a ani jednu chybu jsem nenašel v uveřejněných poselstvích.

CHD: Ale je tady jedno poselství z r. 2011, ve kterém je zmíněno časové období, a to se nesplnilo.
KB: Problémem toho je to, že v hodnocení není dokázána "chyba", ani zjištěna "faleš". Tento výraz "několik měsíců" nemá přesné ohraničení, ponechává tímto způsobem otevřenou možnost pro vyjádření neurčitého časového úseku. Bylo-li by uvedeno konkrétní datum a nebo ohraničený časový úsek, který by uplynul, než by se proroctví naplnilo, pak by kdokoli mohl namítat, že se stala chyba. Ale toto není ten případ. A navíc pamatujme i na to, že proroctví znějí v podmíněném způsobu, takže nosí v sobě i možnost, že se jejich naplnění odročí, případně dopadnou (nebudou se konat) kvůli Božímu Milosrdenství.

CHD: Jedna věc mě velice zaujala s ohledem na Miravalleho argumentaci kvůli svému výzkumu z před několika let, a sice "absence jednotného křesťanského ovoce, duševní mír, důvěra, odpuštění, namísto toho strach, obavy a negativní dominance". Prosím, povídejte o tom.
KB: Jaký je váš názor na sérii dramatických proroctví z La Salette, Garabandalu a nebo Medjugorje (týkající se 10 tajemství)? Mohl by Miravalle vyjmenovat uveřejněná jiná poselství podobná s takovou váhou? Samozřejmě nikoli. Poselství předána MBM, jsou- li pravdivá, jsou poslední, a tak jsou pochopitelně nejpodrobnější a nejzávažnější ze všech Božích varování, které kdy Bůh dal lidstvu pro tyto časy, v nichž nyní žijeme. Jsou-li tato varování poslední, jak to říkají, pak vyvolávají ten pocit, protože jsou nejpodrobnější a zároveň nejzávažnější (nejserióznější). Já sám jsem všechna poselství MBM přečetl a nejenom že jsem je shlédl seriózními, ale jsou tak precizní, že souhrnně vzato, ano, je v nich duševní pokoj, radost, důvěra a milosrdenství.

CHD: Děkuji vám za pro nás strávený čas a prosím vás o to, abyste se na závěr podělil s námi o Váš názor a podle mne nejvíce diskutovaný - dá se říci poselství, jako výbušnina - poselství MBM ohledně papeže zvoleného po Benediktovi.
KB: Musíme být opatrní a následovat rozpoznání pomocí modlitby, učením Církve a Duchem Svatým. Čas ukáže věci ohledně tohoto citlivého tématu, zda si poselství MBM zaslouží odmítnutí, protože se zakládají na zásadních chybách, nejsou jednotná a nakonec je Církev odmítne (po důkladném prozkoumání příslušným úřadem).V opačném případě proroctví bude pokračovat a získají uznání tím, že se sami naplní. Do té doby si církevní právo přeje od věřících, aby předpokládali, že máme platného papeže, nevyjádří-li se vyšší církevní úřad (jakým způsobem, to je zatím v mlze, vždyť na toto ještě nebyl precedens). Nabízí se tedy i taková možnost, že platné konkláve zvolilo jednoho potenciálního anti-papeže, ale to ještě není výsledkem toho, že by se někdo dostal do stavu "falešného" nebo "kacíře" jako katolík. Tímto způsobem je možné, aby věřící zůstal věrný Církvi. A poselství MBM nechť taky sleduje jako autentická, a může věřit, že je papež falešný prorok, i Církev samotná to může vyhlásit, že TOTO je pravděpodobně možné, a pak ještě stále zůstává věrný Církvi.

CHD: Poté, co Dr. Bowring odpověděl na všechny mé otázky, požádala jsem ho, aby okomentoval řádky Jimmy Aikena "lpění na jejich (MBM) proroctvích má za následek smrtelný hřích a provinění z roztržení církve podle kanonického práva". Dr. Bowring mi odpověděl následovně:
KB: Jimmy Aiken to přehnal, je to falešné a velice zavádějící (dokonce potenciálně i škodlivé a nebezpečné). Podívejme se na scénář: kritici odmítnou MBM se slovy, že způsobují roztržku, přičemž to nezpůsobují. Mezitím oni sami vydají falešné a zavádějící výroky, které skutečně způsobí roztržky. Aiken obviňuje ze smrtelného hříchu katolíky, kteří se zájmem sledují poselství MBM, "podílením se na roztržení církve", co je falešná a velice škodlivá řeč. Někteří kritici se usilují přesvědčit Církev až přehnaným způsobem o to, aby zastávala stanovisko odmítnutí, až téměř tak, jakoby stáli nad Církví. Dosud ohledně sdělení (ohledně ani nepřijetí ani ne odmítnutí) vyjádření jednotlivců, jako MBM, jsou shlížena opatrně jako doporučené, přičemž zbožnost je povolena. Ohledně role rozhodnutí o věrohodnosti v případě MBM v Církvi není ještě vynesen rozsudek. Kritici by skutečně potřebovali více zodpovědnosti (dobré vůle), když vyjadřují své názory.
Pravda je ta, že rozjímání nad poselstvími zprostředkovanými MBM a jejich rozšiřování polevilo. To je jednoduchý jev, v opozici proti všem protikladným názorům… To říkám jako teolog s dobrou pověstí. A je ku prospěchu katolíků jak vyposlechnutí, tak i šíření těchto zpráv.
Když k nám Bůh promluví prostřednictvím soukromého vyjádření, a v souladu s učením Církve si nepřejeme to vyposlechnout, i přesto je to užitečné pro nás, pokud tak uděláme. Bohu se líbí to, když ho posloucháme, když Mu odpovídáme, když Mu pomáháme v tom, v čem jsme schopni, když Mu pomůžeme zachraňovat duše a šíříme Jeho poselství. Toto se Bohu líbí. Toto nás činí (a zkrze nás i další) o hodně lepšími. A to i tehdy, kdy se nakonec určité nebeské poselství na základě příslušného církevního úřadu bude považovat za falešné (a bude veřejně ohlášeno), i v tom případě...

Žijme slovy Papeže Urbana VIII:
"V tom případě, když je soukromé vyjádření problematické, je lepší uvěřit, než neuvěřit, protože když jsi to přijal s vírou a ukáže se, že to bylo pravdivé, budeš šťastný, žes uvěřil, přičemž i Svatá Matka prosila o to taky. Když jsi v to věřil a vysvitne, že to byla lež, dostane se Ti stejně všechna požehnání stejně tak, jako kdyby to byla pravda, protože Ty jsi věřil, že je to pravda".

Čtěte poselství a realizujte to v praxi, prosby v nich obsažené, pak budete skutečně šťastni, Bůh zas bude spokojený.

Ty, má dcero, budeš jediná, která v tomto čase bude mluvit pravdivé Boží Slovo, aby je slyšel celý svět. Jsou také jiní Boží proroci, ale jejich mise jsou rozdílné. Bude od tebe vyžadováno říkat Pravdu, ale Pravda bude šokovat, stejně jako zachraňovat duše.

Vy, kteří tvrdíte, že Mě znáte, nemyslíte si, že by Můj Otec neposlal posledního proroka, aby vás připravil skrze moc Ducha Svatého, před mým Druhým příchodem? Neznáte Ho? Nevíte, jak velká je jeho láska? Neznáte rozsah jeho soucitu? Jestli ano, pak budete naslouchat těmto poselstvím z nebes. Tato poselství budou poslední, která vám budou dána před Velkým dnem, kdy přijdu soudit. Ti, kdo žijí své životy podle Božího Slova a nevědí o těchto poselstvích, se nemají čeho bát. Ti, kdo přijímají tato poselství a varování, nepřijímají nějakou jinou doktrínu než tu, danou světu Mnou, Ježíšem Kristem, se nemají čeho bát, neboť jejich bude království v mém Novém ráji.

Těm, kdo odmítnou moji ruku milosrdenství, kdo zbloudí daleko ode Mne a kdo zničí své duše uctíváním satana a všech jeho prázdných slibů místo svého Boha a Stvořitele, bude odepřen věčný život, ledaže by prosili o mé milosrdenství. Je ještě před vámi čas, abyste si nově uspořádali své životy. Je to velmi jednoduché. Přijďte ke Mně a Já vás ochráním. Tato proroctví se vztahují k budoucnosti a uskuteční se. Odmítněte je jako nesmysl a budete hořce litovat dne, kdy jste se odvrátili od Pravdy, která vám byla slíbena jako drahým Božím dětem.

Váš Ježíš
 

________________________________________________________________________________

Jen pro oživení pár výňatků z poselství:

Zůstaňte pokojné, děti, a vložte vaši důvěru zcela v mého Syna. Odevzdejte se do jeho milosrdenství a povede vás, a pokoj bude s vámi. Jděte, mé drahé děti, bezpečně s vědomím, že můj Syn vás miluje. Odpustí všem duším všechny hříchy s výjimkou věčného hříchu – rouhání se Duchu Svatému. Pravda, daná vám v mé svaté knize, Bibli, je vám k vidění. Neberte ji a nevytvářejte svoji vlastní verzi, neboť není mým přáním, abyste Pravdu pokřivili.

Slíbil jsem světu Knihu Pravdy a nikdy nevezmu své svaté slovo zpět. Dávám ji teď vám, abyste mohli shromáždit mé děti ze čtyř koutů země. Moji nepřátelé se pokusí šíření obsahů Knihy Pravdy zastavit. Nedejte se jimi rozptylovat, neboť když se tak stane, duše budou pro Mě ztraceny. Buďte vděční, že Já, váš milovaný Otec, vám dávám tento velký dar, protože budete potřebovat mé vedení, zejména teď, kdy Antikrist bude nyní představen, aby ho viděl celý svět. Knihou Pravdy vám bude ukázán způsob, jak ochránit vaše duše před znečištěním, kterým naplánoval zasáhnout svět. Je vám dána veškerá ochrana ku pomoci zachránit nejen vaše duše, ale i miliardy dalších duší. Armádě zbytku bude dána největší moc k porážce šelmy. Bude dost silná, aby to vykonala, tak nebuďte nikdy sklíčeni, když se mí nepřátelé vám pokoušejí zabránit, abyste se rozmnožili mezi všemi národy.


Dátum: 01.08.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Na povzbudenie

Mária Balašková: "Nový Raj"

Končí sa život a je mi veselo,
bude tu svet, akého nikdy nebolo,
bez zvady, hnevu, nenávisti,
hriech stratí sa ako konár listy.

Kdekoľvek pozrieš, tvoja sestra, brat,
každý každého bude mať rád,
anjeli tvojimi bratmi stanú sa,
z oblohy zostúpia nebesá
a na Tróne uprostred seba
uzrieš Pána zostupovať z neba.

Boha - Otca v troch osobách,
zo smrti už nebudeš mať strach.
Nuž, duša nesmúť za týmto svetom,
veď zima stane sa letom.

Láska rozkvitne v srdciach ľudí,
nebude duše, ktorá smúti.
Všade len krása, šťastie, čaká nás,
každý bude počuť boží hlas.

Nebo so zemou splynie v jednu zem,
zloba, nešťastie už neprídu sem.
Aký to krásny život čaká na ľudí,
nech každý z nás sa v raji prebudí,
čo dnes je snom, zajtra skutočnosťou bude,
keď obstojíme, Pane, pri poslednom súde.

Túto krásnu báseň, ktorú mi poslala moja priateľka a ktorá ma tak povzbudila, posielam aj vám, možno vás tiež povzbudí.
Požehnaný večer všetkým.

 


J Ú L / Č E R V E N E C   2 0 1 3

 

Dátum: 30.07.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Biblia a koniec časov

Dávam do pozornosti náš nový článok "Biblia a koniec časov", zverejnený dnes na našej stránke. Priamy link:

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/biblia-a-koniec-casov


Dátum: 26.07.2013
Vložil:   Lenka
Titulok: Exorcista

Pochvaleny bud Jezis Kristus!
Len som sa chcela podelit s nasledovnym clankom:

https://www.dimenzie.sk/1999_01/06diabol.html

Je o exorcistovi a je tam zopar dobrych rad. Boh vam zehnaj!
Lenka Irsko


Dátum: 26.07.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Dotaz

Požehnaný deň, pred chvíľou som sa vrátila z Medjugorie.
Chcem sa s vami podeliť o zážitok istej ženy, ktorá mi vyprávala nepríjemnú skúsenosť s kňazom. Bola na spovedi a spomenula posolstvá, čo hovoria o pápežovi. Tak ju vyhnal zo spovednice. Bola veľmi nešťastná a plakala, čo teraz má robiť, či môže pristupovať k sviatostiam. Neviem, aký je postup, bola by som nesmierne vďačná, ak je tu kňaz, aby poradil, čo by mala robiť.


Dátum: 28.07.2013
Vložil:   JanM
Titulok: Re: Dotaz

Vzhledem k tomu, že vrcholovou hierarchií jsou poselství odsouzena a to dost příkře (k zákazu šíření i čerpání z nich se připojil k olomouckému arcibiskupovi teď i jihočeský diecézní biskup vnitřními předpisy pro kněze a možná i další biskupové), nedělám si iluze, že při jakémkoli zmínění poselství, nejen ve zpovědi, někteří kněží zareagují dosti odmítavě. Radil bych proto, žádnému knězi, pokud předem neznám jeho postoj k poselstvím, neříkat, odkud jsem byl inspirován pro nějaký dotaz nebo problém, který jsem si začal uvědomovat. Ostatně tato slepota kléru je v poselstvích předpověděna a vyplývá z velice záludného napadení Zlým, které je způsobeno možná právě tím, že jeho vliv naše moderní teologická průprava již po dlouhou dobu téměř neřeší -díky tomu bude církev vydána závěrečné zkoušce (v tříbení toho pravého a nepravého) před Druhým příchodem PJ, tak jak to z mnoha biblických předpovědí shrnuje i sám Katechismus katolické církve v paragrafech 673-9.

Problém předpovědí v poselstvích MBM, který mně vyvstane, bych řešil jen s těmi, kdo poselstvím věří a to nemusí být vůbec kněz, ale klidně biblicky vzdělaný laik (zde by naše fórum mohlo také dobře zafungovat). Problém, na který mě poselství přivedou a týkají se požadovaného stylu duchovního života, mohu klidně řešit s jakýmkoli ne příliš liberálním knězem, ale i zde bych ho spíše využil k tomu, aby mně připomněl místa v Bibli popřípadě katechismu, která by můj dotaz nebo problém mohla osvětlit. Na finální odpověď bych si ale stejně raději počkal ve svém srdci od Ducha Svatého, to vůbec nevylučuje, ba to předpokládá, hledání všeho k tomu dostupného v mém okolí. Tedy shrnuto: za této naší situace bych radil i zpověď používat výhradně na očistu od hříchů nikoli jako duchovní vedení, to bych řešil raději životem v duchu poselství MBM, třeba i v konzultaci s bratry a sestrami, kteří jim uvěřili, třeba právě na fóru; no a pak hlavně ve svém srdci s Otcem a Synem tedy i Duchem Svatým.


Dátum: 26.07.2013
Vložil:   Blanka V.
Titulok: Oheň a kouř vystupující z podzemí Jemenu

Je zajímavý fakt, že výzkumy tohoto kráteru provedené jistým prof. Ianem Gassem již v roce 1964 prokázaly, že dosud probuzené sopky ve světě by byly jen zábavnou pyrotechnikou ve srovnání s probuzeným kráterem v Adenu, který je součástí šesti sopek v přilehlém okolí. Aden je přístavní město, jižní částí hl. města Jemenu, jehož přístavní část se rozkládá právě na tomto kráteru.

Pro duchovně laděné lidičky a předpokládám, že i v jisté míře obeznámené s proroctvími Písem svatých, by mělo být zajímavé to, že konce časů musí být nejprve projevené zvenčí. Tudíž viditelné každému oku. Což ovšem (tento výňatek z Nového zákona) je podmíněný faktem, že pouze probuzený (tj. hledající, obrácený na službu konání dobra, k Bohu ) je schopný vidět. Jinak, velmi obecně řečeno ( jako měřítko i těm, co si nejsou jisti svým postojem) se to dá zhrnout slovy, že něco se děje a dochází ke zvláštním úkazům, dějům.

Ještě toliko k videi, co pokládám za zajímavost je, že muslimové pokládají tento úkaz za jev, který jim byl prorokován jejich Mohamedem. Ten jim totiž na otázku toho, jak poznají poslední hodinu odpověděl, že "poslední hodina" nenastane, dokud nepřijde posledních 10 znamení. Mimo jiné ( pro křesťany známé jako posledních deset ran) se má objevit oheň, vystupující ze spodní části Adenu (arabsky slovo "aden" znamená ráj), znamení toho, aby byl jeho lid připravený na návrat proroka.. A tento "oheň ze země" je pro mnohé muslimy jasným znamením toho, že čas je blízko.

Přikládám odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=W5-nkk9Wmvc


Dátum: 23.07.2013
Vložil:   Jaro D.
Titulok: Juvenilná justicia

Zdravim vsetkych bratov a sestry v Kristovi. Vcera vecer o 21:00 sla relacia s nazvom Informacna vojna na www.slobodnyvysielac.sk o nezakonnom odoberani deti. Ako redaktor povedal, budu vo vysielani tejto relacie pokracovat. Len si kliknite na link nizsie a najdite si uvedenu relaciu zo dna 22. juna 2013:

https://www.slobodnyvysielac.sk/archiv-relacii-podla-datumu/m5/p18

Prajem vsetkym pozehnany den.
Jaro D.


Dátum: 23.07.2013
Vložil:   Zdeněk František
Titulok: Článek v časopise Světlo


Našel jsem v časopise Světlo, ročník 2004, číslo 27, zajímavý článek:

Nastanou ohlášené události, a jestliže ano, tak kdy to bude?

Odpověď na tyto otázky hledejme v rozhovorech, které Ježíš již několik let vede s francouzskou vizionářkou Františkou. Františka (Françoise) je matkou dvou dětí ve věku 7 a 12 let. Její manžel je důstojníkem z povolání. Žijí vedle sebe ve zdrženlivosti, protože nyní uprostřed jejich rodiny žije Ježíš a Františka zcela náleží jemu. Její děti jsou obdivuhodně vyrovnané a plné životní radosti. O životě této rodiny a poselstvích je průběžně informován příslušný biskup.

Ježíš varuje Františku a tím také nás před tím, abychom nedávali falešný obsah proroctvím, která slyšíme. Vysvětluje nám, že rozhodující pro náš život je, abychom slyšeli jeho slova a žili podle nich v každém okamžiku svého života, abychom ho milovali a klaněli se mu, protože on je zde a čeká na nás.

Je dobré přijímat poselství, která svěřuji svým prorokům. Ale je špatné žít jenom z očekávání, co se může stát. Všechno záleží na obrácení.

Vaše dny ať jsou naplněny tichostí a modlitbou. A držte se mé moudrosti, abyste dokázali rozlišovat, zda předpovědi, které slyšíte, pocházejí ode mne, nebo od lidí.

Ninive
Potvrzuje to biblický příklad z Ninive. Budoucnost je podmíněna naším chováním. Obyvatelé Ninive, zkaženého města, se dali na pokání, a Bůh trest nepoužil. Totéž platí dnes pro všechna proroctví, která obsahují hrozbu a výstrahu. Rozhodnutí Svatého otce (JP II.) zasvětit každé Božské Osobě jeden rok, pak vyhlásit mariánský rok svatého růžence způsobila přinejmenším oddálení ohlášených trestů. Nastoupí později? Je to možné. Nebo budou odvolány? Je to málo pravděpodobné, ale díky Svatému otci, modlitbám a obětem mnoha lidí máme naději, že budou alespoň zkráceny.

Jak to vypadá se zlem?
Víš, že zlo dosáhlo vrcholu. Satan a jeho spolupracovníci způsobili zkázu mnoha duší. Celé lidstvo klesá pod tíží hříchů. Proto přijdu v síle, protože lidstvo nesmí být ztraceno. Ukážu lidem rozsah hříchů, a pak budou rychle volit buďto oheň lásky, a nebo oheň pekla. (18.5.2000)
Když mluvím k lidem, dělají se hluší; když posílám své posly, pronásledují je. Nyní přichází doba Varování, které je darem světu: nadejde okamžik očištění duší. Zlo bude zahnáno tam, odkud přišlo… To již začalo. (31.8.2000)

Krásné zaslíbení
Budoucnost jako by nám hrozila, ale má zde své místo i naděje, protože jdeme vstříc lepšímu světu: jdeme vstříc Božímu království na zemi. Pán nás naučil, abychom o toto království prosili jeho Otce: Přijď království tvé. "Díky beránkům, kteří jdou za mnou, rozšíří se mé království v srdcích až na kraj světa. Moje děti, těšte se a hlásejte mé slovo života." (9.9.2000)

Ježíšův nový příchod
Uvidíš dobu lásky, která vzejde nad vámi. Zažiješ můj příchod. Zažiješ moc mé lásky. (3.8.2000) Ježíš nám slibuje, že svět opět obdrží mír, protože lidé se opět naučí, jak žít svatě. Toto království bude všeobecné, ale bude poznamenáno mimořádnými událostmi všeobecného dosahu. Velká znamení budou předcházet a provázet očištění a znamení velkého rozsahu budou ohlašovat Ježíšův příchod. Ježíš nám říká, že každé lidské oko ho uvidí v oslaveném těle, tak jako ho viděli apoštolové po zmrtvýchvstání. Ježíš mluví i o doprovodu Panny Marie, andělů a svatých. Ale nejdříve rozešle své proroky po světě, aby připravovali duše na očištění a na příchod Ježíšův na zemi. Pak se svět ke mně vrátí: Krev mučedníků na konci tohoto století nebyla prolita nadarmo. Nes v sobě proto naději. Tvoje stále rostoucí láska se dotýká hlubin mého Srdce, abych zachránil lidstvo. Ano, země opět rozkvete, a je to už velmi blízko. Kolik radosti je v mém Srdci… Brzy to pochopíte. (23.8.2000)

Oslavený Kříž
Brzy se zjeví na nebi můj oslavený Kříž. Až ho uvidí jeden každý člověk, pozná také stav své duše. To je jediný prostředek, jak zachránit lidi. Vaše pýcha bude spálena. Ty však, Františko, buď vždy maličká a stále menší. Nechej, abych všechno udělal já. Dej se mi zcela k dispozici. A když vidíš pyšné, mlč a dívej se na mne! Budu tvou útěchou. Slibuji ti, že toto velké soužení brzy skončí a že na zemi bude opět pokora, která je klíčem k setkání s Bohem. Tvoje dětství, které mi daruješ, má odhalit podstatu pyšných, kteří neumí nic jiného, než líbit se světu a sloužit vlastní slávě. Dítě, ty nevíš, jak velkou moc mám v každé malé duši… ale uvidíš to. Nyní přišla doba, kdy moji maličcí zvítězí, když rozšlapou satana mou mocí a pod ochranným pláštěm Mariiným. Tato století množství mučedníků skončí, protože nyní nastane vítězství mé Církve. Zvítězí a bude vládnout v mých maličkých … (19.5.2000)

Ať už před námi stojí z politického, hospodářského, vojenského či jiného hlediska cokoliv, víme, že lidstvo relativně brzy po očištění vstoupí do nové epochy míru a lásky, která nás učiní šťastnějšími, než si můžeme přát.

Bůh Vám žehnej.


Dátum: 22.07.2013
Vložil:   Lucia Ž.
Titulok: Na povzbudenie

Drahí bratia a sestry v Kristu,
v sobotu sme s rodinou cestovali do Nitry. V okrese Topoľčany pred dedinou Nitrianska Streda sú dva billboardy. Na jednom je obraz Pána Ježiša a na druhom je veľký nápis www.ježiš-kristus-varovanie. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo. Vďaka Bohu za tento úžasný nápad!
Boh Vás žehnaj!
Lucia Ž.


Dátum: 22.07.2013
Vložil:   Min
Titulok: Modlitba

Panna Mária nás žiada o modlitbu za naše krajiny.

Poselství č. 843: "Za porážku zla ve vaší zemi".

Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou.
Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi.
Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme obklopeni lžemi.
Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali zůstat věrní tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen.

Dovoľte my tiež pripomenúť túto modlitbu.
Každú sobotu modlitba za Slovensko o 15.00 (ak nestihnete, tak aj neskôr), poradie:

 1. Korunka milosrdenstva
 2. Modlitba daná Pánom Ježišom (Jozefovi L. z Bratislavy)
 3. Bolestný ruženec

Tu je modlitba č.2:

Brat môj, nech sa tvoj národ zjednotí a spoločne sa modlí každú sobotu o 15,00 hod. za pokoj a moje požehnanie. Modlite sa všetci, čo milujete svoj národ, aby som uchránil tento národ od zničenia, ktoré môže prísť. Keď sa budete modliť každú sobotu, požehnanie zostúpi na túto krajinu i ľud, ktorý v nej žije. Po modlitbe korunky milosrdenstva hovorte tieto slová:

Svätý Bože,
ktorý si stvoril všetko, čo poznáme, ale i to, čo nepoznáme;
prosíme ťa, Pane, zmiluj sa nad slovenským národom.
Zmiluj sa nad nami a odvráť od nás nešťastie a tvoj trest,
ktorý na nás padne za všetky ťažké previnenia,
ktoré tento malý národ vykonal a koná:
za vraždy,
za odvrátenie sa od tvojej lásky,
za urážky, ktoré vyriekli naše ústa,
za potraty nenarodených detí,
za krádeže,
za rozpadnuté rodiny,
za smilstvo a cudzoložstvo,
za nelásku k našim blížnym,
za odmietanie tvojho slova, ktoré nám dávaš,
za urážky Ducha Svätého,
za urážky kríža a nášho Spasiteľa,
za urážky Božej Matky Márie,
za alkoholikov a zničené mladé duše, ktoré žili v hriechu,
za lakomosť,
za hriešne túžby, ktoré sa šíria našou krajinou.
Zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane, Trojjediný Bože
nad týmto slovenským národom;
uchráň náš národ od útokov zla.
Daj nám, prosíme, svoju lásku, svetlo, nádej a spásu.
Zmiluj sa nad nami, nehodnými deťmi, ktoré zabudli vzývať tvoje sväté Meno.
Budeme sa snažiť žiť tak, aby si nás žehnal a prinavrátil nám pevnú vieru.
Amen.

Pane Ježišu Kriste,
s hlbokou pokorou sa pred tebou skláňame a prosíme ťa, Pane náš,
zmiluj sa nad naším národom,
zmy z nášho národa tmavé škvrny hriechu,
ožiar naše srdcia Duchom Svätým,
aby sme sa zmenili a obrátili naše srdcia k tebe a zavrhli hriech,
ktorý je smrťou pre naše večné duše i krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

Potom sa ešte modlite bolestný ruženec.
Modlite sa, modlite sa, aby som vám pomohol z ťažkej doby, ktorá prichádza.
Tí, čo odmietnu túto modlitbu, nech sa nepohoršujú a neprotivia mne, Bohu a Spasiteľovi.
Ježiš - Kráľ sveta.


Dátum: 22.07.2013
Vložil:   Adrika
Titulok: Nie prijímaniu na ruku

https://gloria.tv/?media=445687


Dátum: 22.07.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Modlitebná kampaň v pdf

Aktualizácia Modlitebnej kampane v pdf:

 • pridaná Modlitba č.108 z 04.06.2013
 • pridaná Modlitba č.109 z 10.06.2013
 • pridaná Modlitba č.110 z 23.06.2013
 • pridaná Modlitba č.111 z 26.06.2013

Link na stiahnutie:
https://www.ulozto.sk/xEn7ZsSA/modlitebna-kampan-pdf


Dátum: 11.07.2013
Vložil:   Elena D.
Titulok: Dokaz

Dalsi dokaz o pravosti posolstiev MBM:
https://sk.gloria.tv/?media=470354


Dátum: 09.07.2013
Vložil:   Zuzana
Titulok: Praktiky odoberania detí

Pekný deň prajem, chcela by som vám dať do pozornosti nasledujúci článok:
https://leva-net.webnode.cz/products/preklad-rozhovoru-s-irinou-bergset

Popisujú sa v ňom praktiky odoberania detí v Nórsku.
Zuzana


Dátum: 08.07.2013
Vložil:   Blanka
Titulok: Obama

Drazí bratři a sestry v Kristu, s láskou a pokorou vás zdravím. Tyto dvě poslední poselství jasně ukazují na nástup New Age a s ním souvisícím Novým světovým řádem a s tím souvisí i světská opatření, která se v současné době dějí. Jedním z nich je narychlo sjednaná spolupráce mezi ruskou a americkou armádou. Tyto armády mají čelit v brzké době nenadále události, která má za úkol korigovat rozbouřené davy. Je tam také odkaz na tábory Fema. Vše, co je prorokováno svatým Janem a nyní přímo naším Pánem Ježíšem Kristem, je Boží Pravda, a není již nad čím dále uvažovat. V článku jsou také odkazy, jak v USA mají registrované všechny katolíky a mormony jako nežádoucí. Tímto je pro nás povznášející obraz svaté Justínky s naším Pánem Ježíšem Kristem s dvěma paprsky vyvěrající z Kristova srdce, s pravou rukou pozvednutou a levou na srdci s názvem "Ježíši, důvěřuji Ti". Toto poselství posílám Vám všem s láskou a pokorou a vírou v našeho Pána Ježíše Krista. Blanka.

Viz původní článek:
https://www.whatdoesitmean.com/index1688.htm

Pro orientaci ve složitém světě něco zajímavých souvislostí, a slibuji i ještě zajímavější aktualizace ...

Obama žádá 15 000 ruských vojáků pro "nadcházející" pohromy

27. 6. 2013 přišla do Kremlu znepokojující zpráva Ministerstva pro mimořádné události (EMERCOM, https://en.mchs.ru ) o právě skončených rozhovorech mezi USA a Ruskem ve Washingtonu, D.C., kde se praví, že Obamův režim žádá nejméně 15 000 ruských vojáků vycvičených pro pomoc při katastrofách a "práci s davem" (tj. kontrola vzpour), kteří by byli umístěni v oblasti FEMA (FEMA = Federální agentura pro nouzové situace) během nespecifikované "nadcházející" pohromy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency#Regions
https://en.rian.ru/russia/20130626/181883790/FEMA-Russian-Ministry-to-Join-Forces-Against-Space-Threat.html

Podle této zprávy tento bezprecedentní požadavek vznesla k ministru Vladimiru Puškovovi přímo ředitelka Ministerstva domácí bezpečnosti (DHS https://www.dhs.gov) Janet Napolitano https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Napolitano, která řekla, že ruští vojáci by pracovali "přímo a společně" s její Federální agenturou FEMA https://www.fema.gov, jejíž náplní práce je mimo jiné i zajištění kontinuity americké vlády v případě přírodní pohromy či války https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency#Organization.

Je důležité si povšimnout, jak praví zpráva, že tato oblast FEMA III, pro niž jsou požadováni ruští vojáci, zahrnuje Washington D.C. a okolní státy Maryland, Pennsylvania, Virginia a West Wirginia, "což silně napovídá", že Obamův režim ztrácí důvěru ve schopnost vlastního vojska zajistit jeho přežití, kdyby to bylo potřeba.

Ministr Puškov ve svém veřejném prohlášení 26. 6. 2013 řekl: "Rozhodli jsme se, že americká FEMA a ruský EMERCOM budou spolupracovat na vývoji systému k ochraně lidí a území před kosmickými vlivy." https://en.rian.ru/russia/20130626/181883790/FEMA-Russian-Ministry-to-Join-Forces-Against-Space-Threat.html Dále sdělil, že jeho schůzka s ministryní státní bezpečnosti Janet Napolitano se týkala i jiných přírodních nouzových situací, jako jsou extrémy počasí, které jsou v poslední době jak v Rusku, tak v USA.

Ve zprávě EMERCOMu však ministr Puškov poznamenává, že ruská vojska požadovaná Obamou by byla "více než pravděpodobně" spárována s americkými vojsky Ministerstva bezpečnosti, které v minulém roce nakoupilo téměř 2 miliardy zásobníků munice a minulý měsíc vydalo naléhavou objednávku na vybavení pro pouliční srážky: https://beforeitsnews.com/alternative/2013/06/dhs-requests-riot-control-gear-after-buying-billions-of-bullets-2681808.html

Pokud jde o to, na jakou "nadcházející katastrofu" se USA připravují, zpráva uvádí, že může být "silně spjata" s nedávnou vraždou amerického reportéra Michaela Hastingse, který byl zabit, když se snažil dosáhnout bezpečí na izraelském konzulátu v Los Angeles, jak jsme uvedli v našem článku z 20. června 2013: https://www.whatdoesitmean.com/index1687.htm

Dále je třeba si povšimnout, že mainstreamová propaganda nadále zakrývá tuto vraždu novináře Obamovým režimem, i když mnozí svobodní novináři odkrývají tuto pravdu, jako např. Jim Stone https://www.jimstonefreelance.com, jehož pátrání zjistilo, že zadní část Hastingsova byla zničena zvlášť, a byla odříznuta od zbytku překvapivě nedotčeného auta:
https://jimstonefreelance.com/hastingsmurdered.html , což je proti "oficiální" story, dle níž auto narazilo do stromu.

V této zprávě EMERCOMu není zmínky o tom, zda Rusko vyhoví požadavku Obamova režimu, zejména ve světle hrůzných informací, které byly podány ruské výzvědné službě Edwardem Snowdenem https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden, který byl označen jako nejžádanější muž ve světě.

Podle zprávy Federálních bezpečnostních služeb o jejich rozhovorech se Snowdenem, a po analýze informací, které poskytli důstojníci ruské výzvědné služby, se zjistilo, že jeho otec, Lonnie Snowden: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden#Childhood.2C_family_and_education, byl důstojníkem americké Pobřežní gardy během útoků na Spojehé státy 11. září 2001, a měl "přímou znalost" pravdivých události, které proběhly, a kdo byli skuteční viníci.

Snowden, kterého se přímo dotkly události 9/11, jak říká zpráva, "sám inicioval" své mnohaleté úsilí získat přístup k nejvyšším americkým tajemstvím, a toto poslání nedávno naplnil, což ho přivedlo ke kontaktu s různými mezinárodními reportéry, včetně Hastingse, o němž se domníval, že mu může důvěřovat co do šíření informací, které získal.

I když je nám známo přímo z našich kremelských zdrojů, jaké přesné konexe dokazují Snowdenovy informace ohledně 9/11 v Bushově a Obamově režimu, a to, že brzy má přijít ještě hrozivější událost, zpráva Poradní bezpečnostní nóty pro tisk z června 2013 (že se média mají zdržet dalších informací o americkém systému PRISM) brání v informacích … jak se ukázalo právě teď: https://en.wikipedia.org/wiki/DA-Notice#United_Kingdom

Vražda Hastingse jasně ukazuje, že Obamův režim si přisvojuje zákonné právo zabít kohokoli bez obvinění a soudu, pokud se domnívá, že by mohl ohrožovat americkou bezpečnost: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/9913615/Barack-Obama-has-authority-to-use-drone-strikes-to-kill-Americans-on-US-soil.html, a že odhalení Snowdenových informací spadá přesně do této kategorie.

Dá se pouze říci, že je zde kritický důvod, proč miliardáři celého světa prodávají za dumpingové ceny své akcie:
https://www.moneynews.com/Outbrain/billionaires-dump-economist-stock/2012/08/29/id/450265?PROMO_CODE=FE8A-1


Dátum: 08.07.2013
Vložil:   Miroslav
Titulok: Re: Odpoveď kritikom môjho príspevku

Preposielam mail od p.Kováčika z TKBS:

Pekný den, svaty Otec kaze po taliansky, preto je potrebne ist vzdy "ad fontes", teda k taliancine. Neurobil nic ine, ako citoval Pavla Korintanom:

Tým, že Boh poslal svojho vlastného Syna v postavení sluhu, totiž v postavení padlého ľudstva a pre hriech vydaného na smrť, "toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou."
J.Kovacik

Moja emailová správa p. Kováčikovi z TKBS:

-----Original Message-----
From: Miroslav
Sent: Monday, July 08, 2013 8:17 AM
To: 'Jozef Kovacik'
Subject: RE: homília pápeža 15.6.2013

Pekny den prajem. Na stránke:
https://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco

Sa píše "Christian life is not a spa therapy to be at peace until Heaven, but it calls us to go out into the world to proclaim that Jesus "became the sinner" to reconcile men with the Father."
A pokial viem sinner znamena HRIEŠNIK a nie hriech. Hriech sa povie SIN.

Podla mna je obrovský rozdiel povedat: "Ježiš sa stal hriešnikom" alebo "Ježiš vzal na seba naše hriechy".

Pozehnaný den prajem.
Miroslav

---------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď p.Kováčika z TKBS:

-----Original Message-----
From: Jozef Kovacik [mailto:kovacik@kbs.sk]
Sent: Wednesday, July 03, 2013 7:22 AM
To: Miroslav
Subject: Re: homília pápeža 15.6.2013

Pekny den, nas prekald prebraty z Radia Vatikan je spravny. Mozete si porovnat text v originale:
https://it.radiovaticana.va/news/2013/06/15/il_papa:_il_cristiano_non_pensa_alla_sua_pace,_ma_va_sulle_strade_a/it1-701752

J.Kovacik, TK KBS

--------------------------------------------------------------------------------------------

>>>Miroslav 7/3/2013 6:02 dop.<<<

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Na Vašej stárnke máte uvedenú homíliu pápeža Františka zo dna 15.6.2013, v ktorej je uvedené toto?
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130615004

"Kresťanský život nie je postávaním na rohu vybranej cesty, ktorá nás pohodlne dovedie do neba, ale je dynamizmom, ktorý nás pobáda vydať sa "na cesty" hlásať, že Kristus nás zmieril s Bohom tým, že sa za nás stal hriechom."

Môžete mi prosim Vas uviesť zdroj, odkial ste prevzali preklad homílie? Lebo na stránke:
https://www.grkatvt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=474:15062013-frantiek-kresan-nemysli-na-svoj-pokoj-ale-vydava-sa-na-cestu-&catid=39:pape-frantiek&Itemid=43

je uvedené:

Kresťanský život nie je postávaním na rohu vybranej cesty, ktorá nás pohodlne dovedie do neba, ale je dynamizmom, ktorý nás pobáda vydať sa "na cesty" hlásať, že Kristus nás zmieril s Bohom tým, že sa pre nás stal hriešnikom.

Prosím Vás o Vaše stanovisko či máme nové učenie v rámci RKC.

JEŽIS KRISTUS, syn živého Boha, sa stal HRIEŠNIKOM ???!!!


Dátum: 07.07.2013
Vložil:   JanM
Titulok: Dotaz na "inspiracion"

Velice se mně líbilo Vaše shrnutí postoje k poselstvím MBM, stáhl jsem si soubor v rar, ale prosil bych ještě odkaz na Vaše stránky, z nichž byl soubor stahován - je to někde na starém foru před zrušením. Moc dík.


Dátum: 07.07.2013
Vložil:   JanM
Titulok: Dotaz na homilii FP o spáse ateistů

Kauza, v níž FP řekl že se PJ stal hříšníkem, aby nás spasil, mě přivedla na myšlenku, kde se dá najít předchozí problematická promluva o tom, jak i dobří ateisti mohou být spaseni? Podle agenturních zpráv měla být tato promluva 23/5, ale toho dne nic takového proneseno nebylo viz.:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18317

Nebo, že by Vatikán tuto promluvu raději úplně stáhl z archivů?
Dík za případný tip.


Dátum: 07.07.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Jak zefektivnit modlitby?

Přátelé,
někteří se cítíte osamělí a nepochopení. Modlíte se a druzí Vás nechápou, mnozí se i posmívají. Nezoufejte.
Zaprvé: nejste nikdy sami. Vždycky je s Vámi Otec, Syn a Duch svatý. Také Váš anděl strážný a Panna Maria.

A pokud poprosíte o pomoc a přímluvu svaté, jistě neodmítnou. Můžeme mít "mobilní společenství" kdykoliv a kdekoliv. Vždyť je to i v modlitbě Crédo:
"Věřím ve společenství svatých." Opravdu věříte? Tak nebuďte smutní a vzývejte je, musíme všichni spolupracovat! Jde o spásu naši a našich bližních a to je vážná věc!

První místo patří samozřejmě Bohu. Dále vzývejme Svatou Pannu Marii, Matku Boží, univerzální přímluvkyni ve všech situacích a potřebách. Velkou sílu přímluvné modlitby má i často opomíjený sv. Josef. Prosme o pomoc i "apoštolku Božího milosrdenství", sv. Faustynu. Také sv. Terezii z Lisieux, patronku misionářů. Před svou smrtí slíbila, že na zemi pošle déšť růží, tím myslela intenzívní přímluvy za spásu lidí. "Záviděla" lidem z konce časů jejich utrpení a chtěla by je prožívat sama! "Dopřejme" jí podíl na našich starostech a prosme o přímluvu.

Samozřejmě máme sv. Cyrila a Metoděje, patrony Evropy, národní světce a patrony: sv.Václav, sv. Ludmila, sv. Vít, sv. Prokop, sv. Zdislava, Sv. Anežka (další jména najdete v knihách o svatých či v Kancionálu).

Velkým přímluvcem za kněze je sv. Jan Maria Vianney. Prý mu satan řekl, že kdyby byli ve Francii jen tři takoví jako on, démoni by na to území vůbec nemohli vstoupit. Podobně sv. Otec Pio. Vzývejme také blahoslaveného papeže Jana Pavla II.

Vzývejme také anděly, jsou stále s námi a pomáhají nám. Ukazují nám cestu, chrání nás a odrážejí útoky démonů.

Prý můžeme prosit o přímluvu i duše v očistci, ale pozor: jen prosit o přímluvu, ne je vyvolávat! To by byl těžký hřích spiritismu.

Nezapomeňme na to nejdůležitější: Bůh je svrchovaným a jediným Pánem celého světa! Přestože to teď vypadá, že síly zla triumfují, konečným vítězem bude Bůh! Brány pekel Církev nepřemohou!

Modleme se. Modlitba jednotlivce může pomoci zachránit národ. (viz pos. 198). Máme to i ve Starém zákoně: "žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří."


Dátum: 07.07.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Bible a Katechismus

Přátelé,
protože lze předpokládat, že bude docházet k deformaci Kristova učení (a už i dochází), je potřeba se zásobit zdroji pravdivých informací, a to je Bible a Katechismus.

V irských poselstvích bylo opakovaně řečeno, že si máme zavčas pořídit Bible, později nebudou k sehnání. (Předpokládejme, že bude vydána nějaká nová "Bible" inspirovaná hnutím New age a půjde zřejmě o nějaký esoterický, multikulturní a mezináboženský paskvil.) Proto si zavčas pořiďte Bible. V Česku je široká nabídka např. na www.bibleshop.cz. Mají opravdu velkou nabídku - Bible pro dospělé, děti, pro slabozraké, atlasy a encyklopedie. Každý si může vybrat. Doporučuji Bibli s vysvětlivkami. Pro ty, kteří čtou opravdu málo, by snad stačil jednoduchý Nový zákon, i když i ve Starém zákoně je mnoho moudrých věcí.

A teď prakticky: kolik Biblí koupit? Samozřejmě chápu, že ne každý má tolik peněz, kolik by potřeboval. Přesto pouvažujte: kolik máte příbuzných, přátel a známých? Kolik jich nemá Bibli a odmítá křesťanství? (Třeba se na návštěvě koukněte do knihovny, řada lidí Bibli má, jen ji "neničí zbytečným otvíráním.") Je možné, že po Varování nastane sháňka po Biblích a lidé vezmou knihkupectví útokem. Proto je třeba se zásobit včas. Nemusíte kupovat hned ty nejdražší exempláře, ale aspoň kapesní Nové zákony. Třeba je lidem nedávejte hned, ale nachystejte si je pro ně. Podívejte se třeba v antikvariátě, tam by mohly být levnější. A hlavně se modlete, Pán Vám jistě pomůže a postará se o Bible pro potřebné. Svěřte Mu tuto starost.

Před nějakým časem psala jedna sestra na fóru, že pro své blízké chystá "pohotovostní balíček," ve kterém je Bible, Pečeť, svěcená voda, medailky, křížek (možná to nepíšu doslova stejně, ale připadá mi to jako úžasný nápad), svaté obrázky, apod. K tomu jen dodám, že praktičtější než svěc. voda je exorcizovaná sůl, vydrží déle a zabere méně místa. Svěcenou vodu ale samozřejmě také doporučuji, stejně jako olej, sůl, medailky, křížky, ikony, obrázky. Pokud si náboženské předměty můžete nechat exorcizovat, je to ještě lepší.

Připomínám modlitbu k sv. archandělu Michaelovi, ten je mocným ochráncem proti útokům satana.


Dátum: 07.07.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Hriešnik , či hriech?

Tuto větu máme v Bibli. Ovšem ještě nikdo před ním to takto nezdůrazňoval. Víme, o co mu jde. Slova z Bible lze zneužít. Ještě je dost zarážející, jak říká - naše hříchy jsou na Jeho těle a v Jeho duši. V Jeho duši už biblicky asi nepodloží a už vůbec ne, že by měl teď v duši naše hříchy. Jedině myšleno, že ho tíží naše hříchy na duši. Ale on to podává pozitivně. Těžko ho však chytat za slovo, víme, že to bude to nejrafinovanější zlo.

 

Dátum: 07.07.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Změny v Církvi

Chvála Kristu!
V návaznosti na nejnovější poselství na https://www.varovani.org/html/833.html bych chtěl upozornit na další promluvu Františka:
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18518

S pozdravem
Jiří V.


Dátum: 06.07.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re: Bludy v príhovoroch

Pre objektívnosť by bolo dobré, aby to niekto vypočul v taliančine, najlepšie ten, čo vie dobre po taliansky. Prosím, nech sa taký ozve, alebo nech poprosí nejakého kňaza, ktorý študoval v Taliansku. Eva


Dátum: 06.07.2013
Vložil:   kasu41
Titulok: FP

Tak a už sa pripravujú zmeny:
https://en.radiovaticana.va/news/2013/07/06/pope_francis:_the_holy_spirit_renews_our_lives/en1-708070


Dátum: 05.07.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Hriešnik , či hriech?

Tak ja už vôbec nerozumiem vete: "Ježiš sa stal pre nás hriech". Čo to akože znamená? Ako to mám chápať? To akože keď myslím na Ježiša, tak myslím na hriech? Akože "vzal na seba naše hriechy", tomu rozumiem, pretože tie hriechy svojim utrpením a smrťou zmazal, ale "stal sa pre nás hriech", to mi je veľmi čudné slovné spojenie. Je to akoby hra so slovíčkami, aby nás to zmiatlo. Prečo sa nepoužívajú frázy, ktoré sú po stáročia zaužívané, prečo chce byť pápež František za každú cenu iný, ako boli jeho predchodcovia? Podľa môjho názoru, takto to bude do budúcna vyzerať: pomenia sa slovíčka v liturgii a počas sv. omše, ktoré budú veľmi podobné, ale nebudú mať ten istý význam, takže si to málokto všimne. Našla som modlitebnú knižku z roku 1945 a by ste sa veľmi čudovali, čo všetko sa pomenilo! Napríklad v spytovaní svedomia boli uvedené hriechy, ktoré dnes absolútne neprijímame, napríklad: nezúčastnil som sa každý deň na sv. omši, atď. Potrebujeme veľmi veľa modlitieb, aby sme tie zmeny rozpoznali a pochopili.

Admin Peter:

Sestra Eva, plne sa s vami stotožňujem!


Dátum: 04.07.2013
Vložil:   kasu41
Titulok: Odpoveď kritikom môjho príspevku

Túto kázeň mám so stránky:

https://www.grkatvt.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=474%3A15062013-frantiek-kresan-nemysli-na-svoj-pokoj-ale-vydava-sa-na-cestu-&catid=39%3Apape-frantiek&Itemid=43

Milá Alena, zrejme ste nepochopili, že táto kázeň bola hneď po vydaní stiahnutá a cenzúrovaná. Dnes už ju máte uvedenú ináč. Potrebujete aj nahrávku, alebo aj meno kňaza, ktorý je priamo vo Vatikáne? Mnohí už spozorovali, že niečo nie je v poriadku. Dostali sme aj posolstvo od Nebeského Otca č. 827, v ktorom nám hovorí, že považovať Jeho Syna za hriešnika je najhoršie rúhanie! Ďalej - tieto lži, ktoré už začali, sú akoby pokorná reč, ale skrývajú najväčšie lži proti učeniu Cirkvi. Z posolstiev vieme, kto je FP, máme si dávať pozor a modliť sa za dar rozlišovania - modlitba č. 74 modlitbovej kampane a prosiť Ducha Svätého, aby nás viedol.

Posielam odkaz, kde bola táto kázeň zverejnená po anglicky:

https://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco

https://www.famvin.org/en/2013/06/15/collection-of-papal-one-liners-saying

 

Admin Peter:

Je to skutočne tak, ako píšeš kasu41, pretože Vatikánom necenzúrovaný originál naozaj doslovne cituje slová pápeža Františka takto:

"Christian life is not a spa therapy to be at peace until Heaven, but it calls us to go out into the world to proclaim that Jesus "became the sinner" to reconcile men with the Father."

Verný a necenzúrovaný slovenský preklad znie: "Kresťanský život nie je kúpeľná liečba (myslené obrazne v zmysle rekreácie, jednoduchého života) na prebývanie v pokoji (v nečinnosti), až kým sa nedostaví nebo, ale je pre nás výzvou (resp. nás vyzýva), aby sme išli do sveta a ohlasovali, že Ježiš sa stal hriešnikom, aby zmieril človeka s Otcom."

Za povšimnutie stojí, ako cenzúra pozmenila tento pôvodný Františkov výrok na túto upravenú verziu, kde sú jasne znateľné rozdiely oproti pôvodnému výroku:

"Kresťanský život nie je byť v pokoji, až kým sa nedostaneme do neba, ale znamená ísť do sveta a ohlasovať Ježiša, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom."

Porovnajme obe verzie, tú pôvodnú - nezmenenú a tú cenzúrovanú - zmenenú:

Originálny pôvodný výrok: ... aby sme ohlasovali, že Ježiš sa stal hriešnikom, aby zmieril človeka s Otcom.

Cezúrovaný pozmenený výrok: ... znamená ohlasovať Ježiša, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom.

Je predsa veľký rozdiel, keď sa namiesto biblicky správneho a logického výroku "zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom" povie niečo tak absurdné ako "stal sa hriešnikom, aby zmieril človeka s Otcom." Sú dve možnosti - buď to František vyslovil nevedomky, vytvoriac takúto absurdnú "skomoleninu", alebo si bol plne vedomí toho, čo hovorí, a potom je to proste rúhavá provokácia, urážajúca všemohúceho Boha v jeho milovanom Synovi, našom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Každý Biblie znalý kresťan, milujúci Ježiša Krista, predsa musí dobre vedieť, že Ježiš sa nikdy nestal hriešnikom, proste sa nikdy ním stať ani nemohol, pretože vo všetkom (ľudskom) sa nám síce podobal s výnimkou hriechu !!!

Pôvodný Františkov výrok obsahuje slovné spojenie: "Jesus became the sinner" a to v slovenskom preklade jednoznačne znamená: "Ježiš sa stal hriešnikom". Vatikán si dobre uvedomil, čo vlastne týmto pápež František vypustil z úst a preto jeho homíliu bezprostredne nato cenzuroval a vydal jej pozmenené, upravené znenie. Každopádne dávajú takéto Františkove výroky dôvod na vážne zamyslenie sa, koho to vlastne máme v jeho osobe na Petrovom stolci?! Už zrejme nepotrvá dlho a Kristovi verná a oddaná časť duchovenstva v našej rímskokatolíckej Cirkvi si tieto veci začne viac a viac uvedomovať a zrejme začne aj vyjadrovať v tej či onej forme svoje znepokojenie a nesúhlas. Čas to iste ukáže ... Buďme pripravení a pozorne rozlišujme. Ak veríme týmto posolstvám, tak vieme, k čomu dôjde. Rozkol v našej sv. Cirkvi sa už črtá na obzore. O to viac platí aj tu to známe: >>Modlite sa a zostávajte bdelí !!<<


Dátum: 07.07.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Odpoveď kritikom môjho príspevku

Tady nejde o kritiku vašeho příspěvku, ale o to, že si to více lidí chtělo ověřit - já hned v italštině, a máme na youtube audio, kde říká peccato, hřích. Také na stránkách vatikánu v originále je hřích:
https://www.news.va/it/news/il-papa-il-cristiano-non-pensa-alla-sua-pace-ma-va

V tom případě musíme konstatovat, že mají neschopné pracovníky na anglické verzi webu. Ještě je tam minimálně jedna chyba - I will sin again - budu hřešit znova, to vůbec neřek, ale řekl "Já z tebe Ježíši znova dělám hřích" což je evidentní rouhání a my víme, že se Bohu vysmívá. Jedna věc je, že se sv. Pavel odvážil jedinkrát říci, že Bůh pro nás ztotožnil Ježíše Krista s hříchem - v AJ a ŠJ je přímo "učinil hříchem", a druhá věc je, jestli ho děláme my hříchem nebo On sám sebe dělá. Udělal to Bůh, je to myšleno soudně a bylo to jednou provždy a na kříži, ještě tak dělat při každé zpovědi Ježíše hříchem. To je aspoň moje chápání, pokud má někdo lepší vhled do toho, ocením.


Dátum: 04.07.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Juvenilná justícia už aj na Slovensku

Ukradnuté Vianoce, alebo terorizmus tzv. sociálnych úradov:

Publikované dňa 02. júla 2013

Vianoce. Tiché očakávanie. Jemné tajomstvo, visiace v ovzduší. Deti sa tešia a pripravujú. Na prekvapenie. Príde Ježiško! Mamina s ockom sa usmievajú a pošepkávajú si niečo príjemné. Detské oči žiaria. Sú predsa Vianoce…

Zvonček. Vo dverách chlad a nebezpečenstvo. Prepuká strach. Prichádza niekto ako úder päsťou.

Detský sen zaplače. Ocko! Nie, ja nechcem! Krik, slzy. Márne. Ruky zlodejov sú neúprosné. Nie, neberú peniaze. Neberú šperky. Berú to najvzácnejšie. Tie malé žiariace oči, ten smiech, najväčší poklad každej rodiny. Berú deti. Namiesto Tichej a Svätej Noci nastáva zúfalstvo. Na Vianoce sadla temnota…

Zlá rozprávka? Nie. Takto Vianoce v roku 2011 prežila rodina Lenky a Petra Spáčilovcov.

Žiadne Anglicko, žiadne Nemecko. Stalo sa to na Slovensku, vo Vieske pri Radošovciach, malej obci na Záhorí.

Milí priatelia, to čo sa stalo rodine Spáčilovcov, sa môže stať aj vám. Niekto proste dostane zálusk na vaše deti, zahlási modrinu, skutočnosť, že vaše dieťa je večer náhodou na ulici. A vaša rodina je v troskách. Takto sa to robí v krajinách EÚ, a dokonca aj iných. Podľa všetkého táto zákerná móda dorazila aj na Slovensko.

Čo si o tom myslíte a ako sa pozeráte na rodinu, ktorú štátni úradníci Slovenskej republiky okradli o deti, môžete napísať, odmailovať alebo zatelefonovať priamo ľuďom, ktorí sú do prípadu osobne zainteresovaní, resp. s ním rezortne súvisia:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vajanského 17, 905 01 Senica, Tel. kontakt:
034/2440101. Fax: 034/2440109
upsvr_se@upsvar.sk

Ing. Ján Kovár, riaditeľ úradu kancelária 81, tel.č. 034 24 40 100
PhDr. Zita Kubaláková vedúca oddelenia kance lária 8, tel. č.:034 24 40 600
Ústav práce a sociálnych vecí, Gorkého 2, 909 01 Skalica Tel.: 034/2441329, 034 / 6648 272 Fax 034 / 6645 345
Bc. Anna Šimková 034 24 41 608 kancelária 24
PhDr. Svetlana Schäferová 034 24 41 610 kancelária 21 Skalica
Mgr. Jana Smoleňáková 034 24 41 611 kancelária 25 Skalica
Obecný úrad Radošovce:
Matrika, evidencia obyvateľstva : Mgr. Paulína Pekarová
e-mail: matrika@radosovce.sk, 034/669 3101
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8 816 43 Bratislava tel.: 02/ 2046 0000
JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister@employment.gov.sk
Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tel.: 0917 837 052 branislav.ondrus@employment.gov.sk
Ing. Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny jozef.burian@employment.gov.sk
Mgr. Michal Stuška, – riaditeľ tlačového odboru, hovorca ministra 02/2046 1808, 0918 963 394, michal.stuska@employment.gov.sk
Mgr. Michal Jurči, hovorca 02/ 2046 1835 0917 846 637 tlacove@employment.gov.sk
Mgr. Barbora Petrová, (tel. + 421 2 2046 1827) 0918 963 395 tlacove@employment.gov.sk
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky nadezda.sebova@employment.gov.sk
JUDr. Ivana Mrázová riaditeľka sekcie sociálnej politiky MPS Ivana.mrazova@employment.gov.sk
Ing. Marián Valentovič, ústredný riaditeľ ústredia práce pre ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny marian.valentovic@employment.gov.sk
Mgr. Erik Tomáš, hovorca premiéra SR JUDr. Roberta Fica, tel.: 0918 820767 erik.tomas@vlada.gov.sk

Podpora rodine Lenke a Petrovi Spáčilovým:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zároveň vám odporúčame vyjadriť svoju podporu manželom Spáčilovcom na e-mailovú adresu: spacil.peter@centr um.sk


Dátum: 02.07.2013
Vložil:   Alena
Titulok: Reakcia na príspevok od "kasu41" z 30.6.2013

Milá sestra, či brat v Kristovi, kasu41.
Prečítala som si tvoj príspevok z kázne pápeža Františka na rannej omši 15.6.2013, za čo ti veľmi ďakujem.
Tvoj príspevok pokladám za veľmi závažný. Kvôli objektivite a istote som si však článok "vygooglila" aj na inej adrese, a to:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18424

Papež František o nadšení, které nese křesťanský život.
A tu je ROZPOR(!), lebo v tomto článku, v ktorom sú citované slová Františka, nie je napísané, že Ježiš sa stal HRIEŠNIKOM, ale že sa stal "HRIECHOM". A to je OBROVSKÝ ROZDIEL. Článok prikladám ako prílohu a prosím, admin Peter, o jeho zverejnenie kvôli objektivite, aby sme seba, ani iných nezaviedli na nesprávnu koľaj ...

Píšem to aj preto, aby sme viacerí hľadali, čo skutočne povedal, lebo inak ho súdime nezaslúžene. Prosím vás, priatelia, odpovedzte, ak máte lepšie zdroje. Ďakujem, Alena.

15.6.2013: Pápež František o nadšení kresťana a že Ježiš urobil zo seba hriech.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18424

Papež František o nadšení, které nese křesťanský život:

Vatikán. Křesťanský život není pohodlnou zkratkou do nebe, nýbrž má být cestou hlásání zvěsti o tom, že nás Kristus smířil s Bohem. Papež František se při ranní mši svaté zamýšlel nad dnešním úryvkem z druhého listu Korinťanům. Sv. Pavel v několika málo řádcích, takřka „ve spěchu“ užívá hned třikrát slovo „smíření“, poznamenal papež. A činí tak střídavě se silou a něžností, nejprve s důraznou pobídkou a pak téměř na kolenou: „Kristovým jménem vás vyzýváme: Smiřte se s Bohem“:

"Co je to smíření? Vezmeme jednoho odtud, druhého odtamtud a dáme je dohromady? – Nikoliv. Pravé smíření spočívá v tom, že Bůh v Kristu vzal naše hříchy a sám se učinil hříchem – pro nás. A když se jdeme zpovídat, není tomu tak, že my řekneme o jaký jde hřích a Bůh nám odpustí. Ne, tak tomu není! Přicházíme za Ježíšem Kristem a říkáme mu: >>Tohle je tvoje, já z tebe znovu dělám hřích.<< A jemu se to tak líbí, poněvadž právě to bylo jeho posláním: stát se pro nás hříchem, aby nás osvobodil."

To je krása i "pohoršení" plynoucí z Ježíšova vykoupení. A je to také tajemství – dodal papež František - z něhož Pavel čerpá "horlivost", která jej žene kupředu a nutí přede všemi opakovat onu podivuhodnou věc o lásce Boha, "který vydal svého Syna na smrt pro mě." Může se ale stát, že k této pravdě nikdy nedojdeme, konstatoval papež František. Hrozí ve chvílích, kdy slevujeme z křesťanského života, redukujeme ho na seznam věcí, které se mají dodržovat a ztrácíme nadšení a sílu lásky, která jej nese:

"Filosofové říkají, že pokoj znamená určitý klid při zachování řádu: všechno pěkně uspořádané a klidné... To však není křesťanský pokoj! Křesťanský pokoj je neklidný, nikoliv klidný. Je v něm neklid, který nás nutí nést dál poselství o smíření. Křesťanský pokoj nás žene kupředu. Je zárodkem, kořenem apoštolské horlivost. Apoštolský zápal neznamená, že se máme stát proselyty nebo vylepšovat statistiky: letos nám počet křesťanů v téhle zemi, v tomhle hnutí vzrostl... Statistiky jsou dobré, mohou pomáhat, ale nejsou tím, co po nás Bůh chce, být proselyty... Pán po nás chce, abychom hlásali právě toto smíření, které je pravým jádrem jeho poselství."

V závěrečné části homilie dal papež František hlas vnitřní úzkosti sv. Pavla. S naléhavostí opakovat to, co označuje za "pilíř" křesťanského života, totiž že "Kristus sám sebe učinil hříchem kvůli mně! A moje hříchy jsou tam - v jeho Těle, v jeho Duši! Je to bláznivé, ale je to krásné, je to pravda! – zvolal papež. Právě v tom je pohoršení Kříže!":

"Prosme Pána, aby nám dal naléhavou starost o hlásání Ježíše, aby nám dal trochu té křesťanské moudrosti, která se rodí z Jeho boku probodeného z lásky. A také aby nás přesvědčil, že křesťanský život není léčbou nemocného v terminálním stádiu: pěkně v poklidu dojít do Nebe... Ne, křesťanský život se odehrává na cestě, v životě, s naléhavostí, která žene Pavla. Kristova láska se nás zmocňuje, ale také nás žene kupředu, naléhá na nás emocí, kterou vnímáme, když vidíme, že nás Bůh miluje. O tuto milost prosme."


Dátum: 05.07.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Reakcia na príspevok Aleny z 02.07.2013

Áno, aj ja som si to všimla, ale potom som išla na ich oficiálnu stránku na https://www.news.va a tam je slovo sinner, teda hriešnik. To znamená, že preklad do slovenčiny a češtiny nie je správny, nikto mu nekrivdí, skor tí prekladatelia krivdia nám všetkým. Nájdete to konkrétne tu:

https://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco

Skopírujem tú časť:

"What is reconciliation? Taking one from this side, taking another one for that side and uniting them: no, that’s part of it but it's not it ... True reconciliation means that God in Christ took on our sins and He became the SINNER for us. When we go to confession, for example, it isn’t that we say our sin and God forgives us. No, not that! We look for Jesus Christ and say: >>This is your sin, and I will sin again.<< And Jesus likes that, because it was his mission: to become the SINNER for us, to liberate us."


Dátum: 01.07.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Rekapitulace důležitých bodů z irských poselství

Milí přátelé,
chtěla bych shrnout podstatné body irských poselství (zvláště pro nové čtenáře IP, kteří si ještě nestihli všechna poselství přečíst).
Z praktických důvodů je rozdělím na duchovní rady a na předpovědi budoucích událostí.

Duchovní rady a doporučení:

 1. Mít pevnou víru v našeho Boha, který je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Mít lásku, důvěru a úctu k Matce Boží, Panně Marii.
 2. Dodržovat Desatero, nepodléhat módním trendům, liberalismu a svodům konzumní společnosti. Nezbožňovat idoly.
 3. Často a s velikou úctou přistupovat ke svátostem (kdo může). Svátost smíření přijímat častěji, třeba i každý týden. Vážit si Eucharistie, dokud Ji máme, protože jsou snahy (i ze strany některých teologů) devalvovat její hodnotu.
 4. Zasvětit se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 5. Svěřit se pod moc a ochranu Svaté Ježíšovy Krve.
 6. Modlit se Růženec a Korunku k Božímu milosrdenství.
 7. Modlit se Modlitební kampaň.
 8. Číst Bibli. (Není pravda, že IP chtějí nahrazovat Bibli - naopak opakovaně vybízejí k její četbě a pořízení, dokud je k sehnání).
 9. Mít doma na čestném místě vystavenou posvěcenou Pečeť.

Proroctví, dávaná Marii Božského milosrdenství (irská poselství), nehovoří o žádném konci světa. Připomínají ale dávno předpovězené události o Druhém příchodu Ježíše Krista a o tom, co mu bude předcházet.

Učení o druhém příchodu Kristově a o příchodu Božího království není žádnou herezí.

Vždyť se za to i modlíme:

 • V modlitbě Otče náš je "Přijď království Tvé."
 • V modlitbě Credo je "a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a Jeho království bude bez konce."
 • Při mši po proměňování se modlíme: "Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste."

Přesné datum, kdy Ježíš přijde, zná jen Bůh Otec. Nám ale dává znamení doby, podle kterých můžeme poznat, že příchod Božího království je blízko:

 • Destrukce společnosti v mnoha směrech (úpadek morálky, rozbíjení rodin, kultura smrti).
 • Úpadek víry a zesílení pronásledování křesťanů.
 • Šíření satanského kultu, nejen přímo, ale i skrze východní nauky, jógu, reiki, okultismus, spiritismus, esoteriku.
 • Známky prokletí společnosti: ekonomický propad, neplodnost, nemoci, přírodní katastrofy.

Jestliže nám Bůh dává poselství, jak přežít tuhle těžkou dobu, není to proto, aby nás strašil, ale naopak aby od nás odvrátil katastrofy, zbytečné utrpení a hlavně aby zachránil naše duše pro věčnost.

Ti, kteří se oddali satanovi, skončí v pekle. Tvrdá slova? Buďme rádi, že nás varuje zavčas, v hodině smrti už může být pozdě.

Proto IP obsahují výzvy k modlitbě, obrácení a pokání. Jen ten, kdo se obrátí, lituje svých hříchů a prosí Boha o odpuštění, může být spasen.

Předpovězené události se naplňují, o tom nemůže nikdo pochybovat. Např. klimatické změny - vždyť už si toho všimli i ateisté.

Událost Varování má být něco jako klinická smrt - oddělení duše od těla a uvědomění si svých hříchů. Člověk při této události pozná, kde by po smrti skončil, pokud by právě teď zemřel: v nebi, očistci nebo v pekle. Dle jiných proroctví (Faustyna, apod.) je peklo plné lidí, kteří v jeho existenci nevěřili.


Dátum: 01.07.2013
Vložil:   Roman K.
Titulok: Georges Pontier, biskup a zednář

Georges Pontier, biskup a zednář

Arcibiskup z Marseille, dřívější předseda CEFAL (Francouzsko-latinskoamerického biskupského výboru) je také jasně příznivě nakloněn teologii osvobození, která těší progresivisty.

A stejně jako italští zednáři aplaudovali volbě Františka za papeže (zde), francouzští zednáři nadšeně chválili zvolení arcibiskupa Pontiera za hlavu Francouzské biskupské konference. To by skutečně měli, protože arcibiskup Pontiere je členem francouzského Velkého orientu.

Dle výše zmíněného odkazu dokonce navštěvoval pravidelně zednářské schůzky. Když byl na tuto věc věřícími během své pastorační návštěvy dotazován, Pontiere své členství u zednářů nepopřel, i když je to v rozporu s církevním právem a tradicí.

Stejně šokující jako toto odhalení, že je hlava francouzských biskupů zednářem, je mlčení katolického tisku o tomto tématu. K postoji arcibiskupa Pontiera se neobjevil takřka žádný komentář.

Člověk jen může přemýšlet nad tím, co by si papež Lev XIII. o současném stavu věcí ve francouzské hierarchii pomyslel. Není těžké odhadnout, že by podnikl kroky k zastavení smělých zednářských plánů "sloučit" zlo s dobrem, jak varuje 2. dubna 1884 ve své encyklice Humanum Genus o zednářství: "Z toho, o čemž jsme v hrubých rysech pojednali, dostatečně vyplývá, čím vlastně je zednářská sekta a jakými cestami se ubírá. Hlavní zednářská dogmata jsou v tak velkém rozporu s rozumem a logikou, že nemůže být nic zvrácenějšího. Chtít ze světa sprovodit náboženství a Církev, kterou Bůh založil sám a k nesmrtelnosti ji ostříhá, chtít po osmnácti stoletích znovu přivolat pohanské mravy a zřízení, to je znamení velkorysé hlouposti a nanejvýš opovážlivé bezbožnosti. A není ani méně strašné ani snáze snesitelné to, že se odmítají dobrodiní, jež Ježíš Kristus získal svou dobrotou nejen jednotlivým lidem, ale i rodinné a občanské pospolitosti, dobrodiní, která jsou i podle úsudku samotných nepřátel křesťanství převeliká. V tomto zběsilém a ohavném úsilí se takřka dá rozpoznat ona nesmiřitelná nenávist a pomstychtivost, jíž Satan plane proti Ježíši Kristu. Podobný je i druhý cíl zednářů, kteří se horlivě pokoušejí podvrátit hlavní základy spravedlnosti a mravnosti, a nabízejí se za pomocníky těm, kdož jako hovada chtějí, aby bylo dovolené, cokoliv se jim zlíbí, což není nic jiného než dohánět lidské pokolení k potupné a nečestné záhubě." (č. 24)

Zdroj: Tradition In Action


Dátum: 30.06.2013
Vložil:   kasu41
Titulok: Bludy v príhovoroch

Dňa 15. júna 2013 pápež František hovorí v homílií, že Ježiš je hriešnik(!). Odpoveď sme dostali v posolstve 827 od Nebeského Otca. Táto kázeň bola cenzurovaná. Tu je jej znenie:

15.06.2013 - František: "Kresťan nemyslí na svoj pokoj, ale vydáva sa na cestu."

Vatikán: Kresťanský život nie je "byť v pokoji až kým sa nedostaneme do neba", ale znamená ísť do sveta a ohlasovať Ježiša, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom – povedal Svätý Otec v homílii sobotnej rannej svätej omše, ktorú s ním v Dome sv. Marty koncelebroval čínsky kardinál Joseph Zen Ze-kiun a niekoľko biskupov zo zahraničia i Talianska.

Kresťanský život nie je postávaním na rohu vybranej cesty, ktorá nás pohodlne dovedie do neba, ale je dynamizmom, ktorý nás pobáda vydať sa "na cesty" hlásať, že Kristus nás zmieril s Bohom tým, že sa pre nás stal hriešnikom. Svätý Otec sa s jemu vlastnou hlbokou a priamou argumentáciou pozastavil pri úryvku z Listu Korinťanom z dnešnej liturgie, v ktorom na niekoľkých riadkoch svätý Pavol naliehavo, takmer "v chvate", použije päťkrát termín "zmierenie"; a to striedajúc "silu" a "láskavosť", najprv pevne povzbudzujúc a potom prosiac takmer na kolenách. «V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!»

"Ale čo je zmierenie? Zobrať čosi z tejto strany, iné z druhej a spojiť to? Nie. Skutočné zmierenie je, že Boh v Kristovi vzal naše hriechy a stal sa pre nás hriešnikom. A keď ideme na spoveď, napríklad, nie je to tak, že povieme hriechy a Boh nám ich odpustí. Nie, nie je to tak! My stretáme Ježiša Krista a jemu hovoríme: «Toto je tvoje, ja ťa robím znova hriešnikom.« Jemu sa to páči takto, pretože to bolo jeho poslanie: stať sa za nás hriešnikom, aby nás oslobodil."

Toto je krása a pohoršenie vykúpenia prostredníctvom Ježiša. Je to tiež mystérium, hovorí pápež František, z ktorého Pavol čerpá horlivosť, ktorá ho podnecuje ísť vpred a opakovane ohlasovať všetkým niečo tak nádherné, ako je láska Boha, ktorý vydal za mňa svojho Syna na smrť. Napriek tomu, ako poznamenal Svätý Otec, existuje tu riziko, že nikdy nedôjdeme k tejto pravde, ak trochu devalvujeme kresťanský život, ak ho zredukujeme na zoznam vecí, ktoré treba zachovávať, a tak stratíme nadšenie a silu lásky, ktorá je vo vnútri.

"Ale filozofi hovoria, že pokoj je určitý kľud v poriadku: všetko usporiadané je pokojné... To nie je kresťanský pokoj! Kresťanský pokoj je nekľudný pokoj, nepokojný pokoj, ktorý ide ďalej, aby zaniesol posolstvo zmierenia. Kresťanský pokoj pobáda k pohybu vpred. Toto je začiatok, koreň apoštolskej horlivosti. Apoštolská horlivosť nie je obracaním na vieru a robením štatistík: tento rok vzrástol počet kresťanov v tejto krajine, v tomto hnutí... Štatistiky sú dobré, pomáhajú, ale nie je to to, čo chce Boh od nás... To, čo Pán od nás chce, je len ohlasovanie tohto zmierenia, ktoré je samotným jadrom posolstva."

Posledné slová homílie pripomínajú vnútornú Pavlovu úzkosť. Pápež naliehavo opakuje, čo definuje ako pilier kresťanského života, teda, že "Kristus sa stal za mňa hriešnikom! A moje hriechy sú tam na jeho tele, v jeho duši!" Toto – hovorí pápež – je bláznovstvo, ale je to krásne, je to pravda! Toto je to pohoršenie kríža!

"Prosme Boha, aby nám daroval túto horlivosť pre ohlasovanie Ježiša, aby nám dal trochu tejto kresťanskej múdrosti, ktorá sa zrodila z jeho prebodnutého boku. Prosme, aby nás presvedčil, že kresťanský život nie je terapiou až dokonca: byť v pokoji až kým neprídeme do neba... Nie, kresťanský život je životom na ceste s týmto Pavlovým nepokojom. Kristova láska nás nabáda, ženie, pohýna týmto pohnutím, ktoré je možné cítiť, keď človek vidí, ako nás Boh miluje. Vyprosujme si túto milosť."


Dátum: 02.07.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Dobře tomu nerozumím....

"kasu41" napsal:

Dňa 15. júna 2013 pápež František hovorí v homílií, že Ježiš je hriešnik(!). Odpoveď sme dostali v posolstve 827 od Nebeského Otca. Táto kázeň bola cenzurovaná.

Nerozumím tomu dobře, čtu to už poněkolikáté ...

Je tedy ten článek, který dále navazuje, cenzurovaný či je necenzurovaný? Jestli je cenzurovaný, tak kým? Zajímalo by mě to proto, že pokud bych s někým diskutovala na téma "papež František", pak se mě může dotyčný zeptat, kde jsem tuto informaci o cenzuře vzala. Ráda bych to věděla, protože taková tvrzení jsou citlivá. Sama nemám ráda přístup k diskuzi typu "jedna paní povídala". Kde je, prosím, ten článek na netu? Nemohu jej najít. Můžete dát odkaz?

Je to dost zajímavý článek. Zajímavá hra se slovy. Věta, že Ježíš se stal hříšníkem, je velice šikovně formulovaná. Dá se vyložit dvěma způsoby. Je jasné, že je to hloupost, Ježíš nikdy nehřešil, ale zastánci papeže Františka, jsou schopni tvrdit, že ta věta nebyla míněná doslovně, ale obrazně. To je velice mazaný způsob, jak podsunout lidem myšlenku o hříšnosti Ježíše.


Dátum: 05.07.2013
Vložil:   kasu41
Titulok: Re: Dobre tomu nerozumím

Pani Dana tu máte stránku, kde sa hovorí o cenzúre homilií pápeža:

https://www.news.va/en/news/lombardi-note-on-daily-mass-homilies


Dátum: 02.07.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re: Bludy v príhovoroch

Uvedenú homíliu som počula, je v archíve Rádia Lumen, ale na stránke TK KBS je upravená. Eva


Dátum: 01.07.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Bludy v príhovoroch

Jenom chci říci, že ten překlad je špatně, to fakt nevím, kdo to udělal... On říká, že Ježíš se pro nás stal hříchem, že my ho děláme znova hříchem, atd., ne hříšníkem. Což možná vyznívá nakonec ještě hůř. Ale jelikož v Bibli je věta - a je to jeho reakce na ni - "Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem..." (2K 5,21), tak proti tomu asi nelze mít výhrady. Dále je v Písmu "On na svém těle vzal naše hříchy na kříž..." (1P 2,24), proto zas říká, že na jeho těle jsou hříchy, přidává ale v jeho duši. To se zpovědí fakt vyznívá jako rouhání, už min. jednou říkal divné věci v souvislosti se svátostí smíření (bylo na to upozorněno, jinak ho nečtu ani neposlouchám). My víme, o co se snaží, ale dělá to tak, aby nebyl napadnutelný - pokud dělá kázání na "Ten, který nepoznal hřích", tak neřekne, že Ježíš hřešil...


Dátum: 01.07.2013
Vložil:   Hedviga
Titulok: Re: Bludy v príhovoroch

Tak táto homília od FP je "sila". Už nie čo dodať. Ale ja poviem ešte jedno: tieto posolstvá sú 100 % pravé pre tých, ktorí o nich pochybujú. Poviem znovu, čo som dávnejšie písala, keď som uverejnila svoje svedectvo o uzdravení skrze tieto posolstvá: keby sa celý svet postavil proti týmto posolstvám, tak nebudem na strane sveta a ostala by som sama, nikto ma nepresvedčí o opaku a za túto milosť ďakujem len a len Pánu Bohu. A keď ľudia cez túto homíliu nepochopia, že ide o blud a budú si ho (FP) aj naďalej zastávať, tak ľudia žijú v totálnej tme a je mi to úprimne ľúto, aj ich. Sestra Hedviga


Dátum: 01.07.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Re: Bludy v príhovoroch

Přeji hezký den,
rád bych reagoval na zmíněný příspěvek s tím, že papež František rozhodně neřekl to, co se v příspěvku uvádí. Chyba je zvýrazněna tučně. Myšlenkou papeže je, že Kristus se stal hříchem, který byl přibit na kříž. Nedělá tedy z Krista hříšníka, jak je v příspěvku uváděno. Doporučil bych tedy, aby byla učiněna oprava, protože dezinformací je kolem nás tak dost a bylo by škoda, kdyby se objevovaly i na těchto stránkách, které se zájmem čtu. Děkuji.

S přáním pokoje a dobra
Jiří

P.S.: "A když se jdeme zpovídat, není tomu tak, že my řekneme o jaký jde hřích a Bůh nám odpustí. Ne, tak tomu není! Přicházíme za Ježíšem Kristem a říkáme mu: >>Tohle je tvoje, já z tebe znovu dělám hřích.<< A jemu se to tak líbí, poněvadž právě to bylo jeho posláním: stát se pro nás hříchem, aby nás osvobodil."

 


J Ú N / Č E R V E N   2 0 1 3

 

Dátum: 30.06.2013
Vložil:   mk
Titulok: Dotaz na růženec

V poselství 767 jsem narazil na text: Kdokoliv v církvi mého Syna na zemi, který vede lidi a nedokáže se před vlastním shromážděním modlit svatý růženec, nepřichází od Boha.

Sledujete někdo, zda se FP modlí veřejně růženec? A jak je to s pokleknutím při proměňovaní? Stále se ještě jen uklání?

Dík mk


Dátum: 30.06.2013
Vložil:   Adrika
Titulok: Pre všetkých na povzbudenie k modlitbám Modlitebnej kampane

Hľa, ako nás povzbudzuje a nabáda k tomu náš Pán Ježiš Kristus:

Pán mi povedal: "Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešnych duší je mi najmilšia. Vedz, dcéra moja, že tá modlitba je vždy vyslyšaná." (Sestra Faustína, Denníček 1397)


Dátum: 30.06.2013
Vložil:   Ján
Titulok: Prosba

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Prosím o poslanie emailovej adresy duchovnej sestry pod nickom "Hedviga". Dňa 22.6.2013 som dal príspevok a v ňom link svedectva psychotronika. Odpísala mi, že to nemohla dopozerať, lebo jej to prerušilo. Chcem, aby mi cez email poslala svoju adresu a ja jej pošlem DVD. Vďaka za vašu ochotu a prajem požehnané dni a úspešné vytvorenie diskusných príspevkov bez rušivých príspevkov. Ján.


Dátum: 29.06.2013
Vložil:   Roman K.
Titulok: Vražda online aneb propagace eutanázie v Holandsku

Vražda online aneb propagace eutanázie v Holandsku

Nizozemsko: Vražda v přímém přenosu jako součást infozábavy. Jestli mě něco v poslední době hodně dostalo, pak je to tohle. Kolik potřebujeme ještě poznat, abychom pochopili, že směr, kterým se Evropa ubírá je fatální? Eutanázie je jedním z mnoha symptomů. Podobně jako ničení pojmů, rodiny, státu, vyzdvihování perverze jako normy. Ten výčet by byl dlouhý. Kde není Bůh, je dovoleno vše.

Zdroj: https://radek-velicka.cz/?p=9585


Dátum: 29.06.2013
Vložil:   Roman K.
Titulok: Předseda francouzské biskupské konference je zednářem

Mark Stabinski:
Z Riposte Catholique přichází zpráva, že novou vůdčí osobností biskupů Francie je Georges Pontier, arcibiskup z Marseille. Je nástupcem kardinála Ving-Troisa, pařížského arcibiskupa, který sloužil dvě funkční období.
Nový předseda biskupské konference, kterému je 70 let, je silným zastáncem mezi-náboženského dialogu, zvláště s islámem, který je druhým nejrozšířenějším náboženstvím ve Francii. V roce 2009 během ramadánu vychvaloval islám a říkal, že katolíci musí "překonat sami sebe, aby objevili hodnoty" předávané muslimským náboženstvím a že musí vyvinout větší úsilí, aby byli přátelštější k muslimům žijícím ve Francii.


Dátum: 26.06.2013
Vložil:   Admin Peter
Titulok: Fórum bolo zrušené

Bratia a sestry v Kristovi,

naše aktívne diskusné fórum "Život v duchu posolstiev" bolo dnes 26.06.2013 odstavené a to pre neustále napádanie a hanobenie týchto posolstiev, ako aj Božej prorokyne Márii od Božieho milosrdenstva a tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky. Namiesto aktívneho fóra bude sprístupnené už len pasívne fórum "Diskusné príspevky", kde budú zobrazované príspevky našich čitateľov, pokiaľ budú napísané v duchu týchto posolstiev. Na zverejnenie vášho diskusného príspevku nám ho zašlite na emailovú adresu: forum-varovani@seznam.cz a udajte predmet, o čom váš príspevok pojednáva resp. udajte, že sa jedná o odpoveď na príspevok o danom predmete (názve témy, t.j. nadpise príspevku), na ktorý odpovedáte.

Chvála Kristu!

Šíritelia posolstiev Ježiša Krista


Dátum: 27.06.2013
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Re: Fórum bolo zrušené

Chvála Kristu, upřímný člověk si k sobě hledá upřímného člověka, protože předpokládá, že si budou rozumět v základních postojích života a jen se budou navzájem doplňovat a obohacovat. O upřímně věřícím křesťanu to platí dvojnásob. Mohl by se snad takovýto katolický křesťan přátelit s ateistou, který se mu pro jeho víru vysmívá, nebo mohl by katolický křesťan chodit do jiného než katolického kostela? Nemohl. Zrovna tak chce-li někdo sdělit veřejně své myšlenky, předpokládá, že bude komunikovat se stejně smýšlejícími lidmi. Pokud to tak není, ztrácí pocit sounáležitosti a radosti ze vzájemného porozumění. Proto drazí šiřitelé poselství Ježíše Krista ctím Vaše rozhodnutí, neboť je jediné správné. Budiž jsou nám krásná slova Pána Ježíše posilou do dalších časů: 825. Poselství Ježíše ze dne 19. června 2013 Všichni v mé armádě budou bez ega, pýchy, nebo potřeby spoléhat se na vědecké vyhodnocení mého Slova. Bez lásky byste nemohli mít život. Láska vás sjednotí, udrží vás při síle a pohromadě.


Dátum: 27.06.2013
Vložil:   Blanka
Titulok: Re: Fórum bolo zrušené

Dobrý den bratře v Kristu, nátlak Zlého narůstá, jak je neustále Pánem Ježíšem Kristem připomínáno.V Bibli je napsáno Jeho proroky jaký náš Pán byl, jak myslel, jaké měl povahové vlastnosti a takový náš Pán byl před dvěma tisíci lety, zůstane na věky věků. Amen. Jak je psáno v poselství, náš Otec nebeský i Jeho Syn jsou nejen Boží Láska, ale je tam i přísnost, která je pro nás zároveň Boží ochranou. Protože zná Zlého, jak je proradný, a snadno si získá Jeho ovečky na hezké pozitivní řečičky, které vyvěrají samozřejmě z New Age učení a jeho proroků. S láskou, pravdou, vírou a pokorou v našeho Otce, Syna i Ducha svatého a Pannu Marii Tvoje sestra v Kristu Blanka.


Dátum: 27.06.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Re: Fórum bolo zrušené

Chvála Pánu, aspoň tak nech to je. Tobě admine velké díky za vše, ať tě Pán potěší a odmění. Jdeme v Jeho Lásce společně dál. Marie.


Dátum: 27.06.2013
Vložil:   Adriana
Titulok: Eutanázia na bábätkách

https://www.lifenews.sk/node/4749


Dátum: 26.06.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Úvahy k poselstvím

Již v La Salettě Panna Maria varovala, že na Petrův stolec jednou dosedne ten, který má rozvrátit Církev. A papež Pius IX. tím, že potvrdil pravost těchto poselství, potvrdil i tento fakt. Víme, že i v Písmu svatém jsou zmínky o Falešném proroku a Antikristu. Také ve zjevení různých vizionářů se toto opakuje, včetně zjevení sv. Františka. Nikdo si však nechce připustit, že ta doba zde může být. Mnozí duchovní toto nepopírají, ale onu dobu posunují do vzdálené budoucnosti.
V knize Zjevení sv. Jana v kap. 20 je psáno: "Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moc, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa ..."


Dátum: 26.06.2013
Vložil:   Jiří F
Titulok: RU486 schválen

Modleme se, na Česko dopadá Boží pláč, myslím si, že to má spojitost se schválením tohoto zákeřného prostředku.


Dátum: 26.06.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: RU486 schválen

Je mi líto, že bylo ignorováno přes 70 000 lidí, kteří se proti RU postavili a podepsali petici. Některé osobnosti i z lékařského oboru upozorňovali zcela veřejně, že může dojít k velkým komplikacím po požití tohoto přípravku a trauma pro ženu ještě horší než v případě chirurgického potratu. Zase na tom bude bita především žena, která zabije své vlastní dítě. Předseda TOP09, který se hlásí ke svému katolictví, premiér ODS - římský katolík, ministr zdravotnictví - prý konzervativní a věřící člověk a další se nedokázali postavit registraci této vražedné tablety. Poslanec Plachý řekl, že ohledně RU zorganizuje ústavní stížnost a upozorňuje, že v obdobném případě v USA podala biskupská konference žalobu k Nejvyššímu soudu kvůli ohrožení svobody náboženského vyznání. Podobně lze postupovat i u nás, neboť věřící člověk bude nucen poslouchat buď Desatero - "Nezabiješ!", anebo zákon, který mu ukládá, aby platil zdravotní pojištění, ze kterého bude pravděpodobně hrazen i přípravek RU-486. Takže bychom měli odmítnout platit ze svého zdravotního pojištění tento přípravek k vraždění nenarozených.


Dátum: 25.06.2013
Vložil:   Katka :)
Titulok: Ďakujem všetkým za modlitby

Chcem sa len poďakovať všetkým za modlitby a aj obetované omše, veľmi pomohli a veľmi ste ma tým podporili :) Spovedníka som asi ani lepšieho nemohla mať. Nech vás Boh žehná!


Dátum: 26.06.2013
Vložil:   Hedviga
Titulok: Re: Ďakujem všetkým za modlitby

Draha Katka, velmi sa s vami tesim, velmi som za vas proslila Ducha sv., aby vam nasiel dobreho spovednika. Bud Pochvaleny a Zvelebeny nas Pane!


Dátum: 25.06.2013
Vložil:   Študent
Titulok: Prosba o modlitbu

Sláva Bohu na veky vekov, lebo on je hoden prijať všetku česť a slávu moc a chválu, múdrosť i dobrorečenie, silu i vďakyvzdanie po všetky veky vekov! Drahí bratia a sestry, týmto by som Vás chcel poprosiť o modlitbu za mňa, pretože ma čakajú vo štvrtok ráno štátne skúšky na VŠ. Modlite sa prosím za mňa, aby mi Pán dal svoju milosť a ak je to jeho vôľa, aby som to úspešne zvládol. Sláva Pánu Ježišovi Kristovi, lebo on žije a kraľuje na veky vekov!


Dátum: 25.06.2013
Vložil:   Ala
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Prajem Ti, aby sa Pán oslávil pri Tvojich štátniciach ako pri sv. Jánovi Mária Vianei, alebo na sv. Jozefovi Kupertínskom. Pomodlím sa za Teba. Dôveruj a s dôverou sa odovzdaj do Božej vôle a prozreteľnosti. Vieš, Pán sa vždy postará o svojich verných a to som povedala tiež dcére, keď mala 11.6. štátnice a za veľmi komplikovaných podmienok. Veľa ľudí sa za ňu modlilo a ja som sa pomodlila ruženec Kráľovnej pokoja za pokoj pre ňu a všetkých skúšajúcich, za požehnané otázky atď. Požehnávala som skúšajúcich a prikrývala ich plášťom Panny Márie a Presvätou Krvou a ruženec Božieho Milosrdenstva a iné. Výsledok, štátnice jej prebehli v pokojnom duchu, dobrej atmosfére a dostala dobré otázky a štátnice jej dopadli nad očakávanie výborne. Pán sa oslávil. Ale bolo to vďaka modlitbe a milostiam, ktoré Pán zoslal na všetkých prítomných. Dcéra pozvala Pána Ježiša aj Pannu Máriu, aby tam boli spolu s ňou. Všetci ostatní, ktorí boli v ten deň na štátniciach, to mali veľmi ťažké a s problémami to zvládali a dokonca hovorili, že skúšajúci mali zlú náladu. Modlitba robí zázraky. Pán hovorí – dôveruj Mi a Ja sa postarám. S požehnaním a s láskou v Kristovi ostáva Ala

 


M Á J / K V Ě T E N   2 0 1 3


A P R Í L / D U B E N   2 0 1 3


M A R E C / B Ř E Z E N   2 0 1 3


F E B R U Á R / Ú N O R   2 0 1 3

 

Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Posolstvá v pdf

Posolstvá č. 350-399 v pdf formáte.

https://www.ulozto.sk/xMYLkmd/posolstva-350-399-pdf

Odkazy na predchádzajúce časti:
https://www.ulozto.sk/xcfDPvv/posolstva-001-049-pdf
https://www.ulozto.sk/xz7Z5L1/posolstva-050-099-pdf
https://www.ulozto.sk/xSQxtLg/posolstva-100-149-pdf
https://www.ulozto.sk/xMAiKFs/posolstva-150-199-pdf
https://www.ulozto.sk/xrU5Ynt/posolstva-200-249-pdf
https://www.ulozto.sk/xPaMU78/posolstva-250-299-pdf
https://www.ulozto.sk/xTxGcrf/posolstva-300-349-pdf


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Vyvrcholení doby soužení?

Milí přátelé,
přemýšlela jsem nad tím, co by dle 3. fatimského tajemství mohlo způsobit, že "oceány zalijí celé světadíly a že lidé budou v několika minutách odvoláni z tohoto života, a to po milionech."

Včera se mi náhodou dostala do ruky zpráva z tn / Zprávy / Zahraničí : Dva ruští astronomové Andrej Orješko a Timur Krjačko objevili obří asteroid YQ1. Jde o asteroid o průměru 230 metrů a podle nich by se měl srazit se Zemí a uvolnila by se energie 25 tisíc jaderných bomb. Podle těchto ruských astronomů by ke srážce mělo dojít v lednu roku 2016. Ačkoliv Rusové jsou o tom přesvědčeni, Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) o něm nic neví, píší Novinky.cz s odvoláním na portál SpaceDaily.
Ruští vědci asteroid objevili v chilské poušti pomocí soukromého teleskopu. Původně si mysleli, že je to jen nezajímavé těleso, jenže po analýze jeho oběžné dráhy zjistili, že by mohl narazit do Země, píší Novinky.cz
Až donedávna Zemi děsila srážka s asteroidem Apophis s průměrem 270 metrů. který se měl srazit se Zemí v roce 2036. NASA však po další analýze uvedla, že žádná srážka nehrozí. Asteroid, který objevili ruští astronomové, však zatím NASA nezaznamenala.

Je otázka, jestli této neověřené zprávě věřit (ještě s tím, že pochází z Ruska) a NASA nic neobjevila, ale uveřejnilo by NASA tuto zprávu, pokud by přece jen něco zaznamenala?


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Re: Vyvrcholení doby soužení?

Také jsem to četla, ale jedná se podle nich o rok 2106 - viz článek na internetu:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/293063-rusove-objevili-asteroid-mirici-k-zemi-pozornosti-nasa-unikl.html


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Vyvrcholení doby soužení?

V článku, který jsem četla, byly přehozené dvě číslice. Rok 2106 nás už opravdu trápit nemusí :)


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Pavel K.
Titulok: Re: Vyvrcholení doby soužení?

O střetu komety se Zemí píše i John Leary (https://www.uloz.to/xyKv1mf/john-leary-velke-utrpeni-a-era-pokoje-doc):
TŘI DNY TMY
A nyní k tématu, týkajícího se konce útisku, čili tři dny tmy. Chci vám nyní připomenout část Evangelia, sv. Matouše 24,29-30. Obdržel jsem čtyři vize na toto téma. Uviděl jsem ohromnou kometu s ohnivým hvozdem, jak se blížila stále rychleji k Zemi. A náhle jsem uviděl, jak uhodila do Atlantického oceánu. Viděl jsem dále, jak pokračovala pod vodou a za ní ten dlouhý pomerančově zbarvený ohnivý hvodz a vzápětí udeřila do samého dna oceánu, což způsobilo vytvoření obrovitých vln, vyšších než nejvyšší budovy v New Yorku. Zůstala zalitá celá východní část USA a celé atlantické pobřeží v Evropě.
Tento gigantický vpád probudil také mnoho vulkánů a výbuchů lávy a páry, které se smíchaly s ohněm z komety. Tato situace zapříčinila ZATMĚNÍ SLUNCE NA TŘI DNY. Předávám vám nyní poselství z 23.7.1996. Po svatém přijímání jsem uviděl ohromný vulkán, ze kterého vybuchoval černý dým, který zatemňoval Slunce. Pán Ježíš řekl: „Můj synu, v té vizi jsi viděl výbuch masivního vulkánu, ze kterého vycházet černý dým. Ve skutečnosti uvidíte množství vulkanických výbuchů, ale ten výbuch nastane, až kometa uhodí na Zem. Nastoupí ohromné otřesy zemské kůry, a to bude příčinou množství vulkánů. Plyny a láva zemská se spoji s plyny komety a způsobí tři dny tmy. Nastoupí magnetické změny a krátkodobá změna zemského oběhu. Sluneční svit se změní se změnou dráhy Země a potom to přijde - na Zemi bude zima. Během třech dnů tmy podzemí nebo jeskyně budou tím nejlepším úkrytem před zimou. Uvolní se síra, která vyplní povětří, vytlačujíc z něho kyslík. Modli se, Můj lide, a poslouchej Má poučení a Já se postarám, kam budeš muset odejit a obdařím tě Mým Chlebem Nebeským. "


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re:Re: Vyvrcholení doby soužení?

Pochválený buď náš Pán Ježiš Kristus!
V posolstve č. 636 zo 7.12.2012 MBM Pán Ježiš hovorí: "Nikdy neodmítejte pravé proroky. Naslouchejte modlitbám, které prinášejí jako dar z nebes. Jestliže vám neprinášejí modlitby, pak nebyli posláni Mnou." John Leary nám neprináša žiadné modlitby!


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Úkazy v přírodě - r.2012

Podívejte se na tohle.
Člověk by pomalu už zapomněl, co se všechno loni dělo.
https://www.youtube.com/watch?v=Kx2QGN4aeOs


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Přehled o zemětřeseních ve světě a o aktivitě Slunce

Pokud chcete mít přehled o zemětřeseních, tak doporučuji:
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/gmap.php
------------------------------------
O aktivitě Slunce zase zde:
https://gnosis9.net/slunce.php
-----------------------------------
Trochu mě děsí, že dnes se dá z tepla domova sledovat snad téměř vše. A to jsme běžní uživatelé. K jakým informacím mají asi tak přístup světové špičky? Raději ani nemyslet!

Bratr Jan


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Milí bratři a sestry, včera mě zaujalo Písmo svaté na tomto místě:

Izajáš 30,20-22
---------------------------
Ač vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, se už nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva. Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: "Táhni!"

A také dále text pokračuje zajímavě.

V poselstvích je uvedeno, že Velké varování je předpovězeno. Zabývali jste se již někdo touto skutečností v souvislosti s Písmem svatým? Pokud ano, podařil se vám náznak o Varování na nějakém místě nalézt? Prosím podělte se, velmi by mě to zajímalo.

Bratr Jan


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Ja som sa s tym stretla prave dnes, sice nie v suvislosti so Sv. Pismom, ale rano, ked som si citala z knihy Nasledovanie Krista od T. Kempenskeho... je to 3. kniha, 43. kapitola, 9-10 vers.
No a raz, asi mesiac alebo dva dozadu, ked som bola na sv. omsi vo vsedny den, podobna predpoved bola v 1. citani, ale z ktorej knihy to bolo, to si teraz nespomeniem, ale budem nad tym premyslat a ak na to pridem, dam vediet


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Marie B.
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Ve Starém zákoně např. Joel (3) 1-5:
Vyleji svého ducha na každé tělo...
V novém zákoně můžeme číst o Dni Páně, a u Vassuly je Varování označeno právě jako Den Páně. Tento Den nemusí být chápán jen jako Den posledního soudu, vždyť i při Varování se objeví znamení Syna člověka na nebi-kříž, každý se ocitne tváří v tvář Ježíši a každý prožije svůj osobní soud, s tím rozdílem, že se bude moci vrátit na svět a napravit svůj život. Tak lze chápat mnohé z Matouše (24). Např verš 40 "Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán" si vysvětluji tak, že ti, co budou připraveni na varování a setkání s Pánem, budou přijati do jeho ochranné náruče a budou chráněni (pečeť!) v době soužení, která bude následovat, ostatní budou muset projít bolestnou očistou... Ke Dni posledního soudu mi ten verš nesedí, to už nebude nikdo ponechán...
Ráda si přečtu i příspěvky ostatních. Marie

ADMIN PETER:

"Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán" sa vzťahuje na vytrhnutie, vyzdvihnutie do vzduchu v ústrety nášmu Pánovi. Je to tá udalosť, ktorú sv. apoštol Pavol spomína, keď hovorí, že budeme v okamihu premenení, kedy budú naše hmotné telá v okamihu premenené na telá nesmrteľné, dokonalé, jemnohmotné. Takže s Varovaním to nemá nič spoločné.


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Jozef
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Matúš 24:29-30. Nemyslím si, že sa jedná o presný, chronologický opis udalostí, ktoré sa stanú. Ale je tam jasná zmienka o znamení Syna človeka, ktoré sa ukáže na nebi.


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Může to být třeba i tento úryvek ze zj.14:
6. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího prostředkem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal těm, kteří bydlí na zemi - každému národu, pokolení, jazyku i lidu -
7. Jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu; klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!"
8. A za ním letěl jiný anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylón, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!"
9. A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku,
10. i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorčení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Podľa mňa je to aj v knihe Zjavenie Jána, pri otváraní šiestej pečate, ako som to tu už raz písala.
A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; 13 nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor; 14 nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie kniha, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. 15 Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách 16 a volali vrchom a bralám: "Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu; a kto bude môcť obstáť?"
Niekde na nete som už tiež čítala takýto názor.


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Milé sestry a bratři, uvádím také pár citací k zamyšlení:
"Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosím vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha." (2 Sol 2,1-4)

V době zpustošení přijde na každého, kdo zachoval Boží slovo a vytrval, hodina zkoušky. "Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země." (Zj 3,10)

Bůh také ponechá ďáblovi na krátký čas moc, aby se naplnil počet svatých mučedníků: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni." (Zj 6,11)

Bůh připustí pronásledování věřících před koncem světa, neboť Církev, nevěsta Kristova se musí ve všem připodobnit svému ženichovi. "Žák není nad učitele ani sluha nad svého Pána." (Mt 10,24)

Poslední dny jsou popisovány i takto (2 Tim 3, 1-7): "Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se chtěly pořád učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy."
"Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím." (2 Tim 4,3-4)
"Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." (2 Petr 3,3-4)


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Děkuji sestro!

449. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2012 v 20:15.

A i když stará země, potřísněná skvrnami hříchů, půjde ke svému konci, nová éra teprve započne. To je to, o co musíte usilovat. To je to, na co máte právo a co tvoří část vašeho přirozeného dědictví. Soustřeďte se jenom na záchranu všech duší. Z tohoto důvodu si nesmíte všímat překážek, které jsou vám kladeny. Pronásledování. Bolest. Hrůza zla působená rukama jiných. Vše, na čem záleží, je záchrana duší.


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Anna
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Mně tento úryvek koresponduje s posledním poselstvím č. 703: Já jsem váš učitel...


Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat

Mně osobně je jedno, kde v Písmech Bůh předpovídá událost Varování. Když jsem na letošní ekumeně vystoupil s oznámením obrovské Boží Milosti (poselství Marie Božího Milosrdenství) a začal mluvit o posledních časech, po dvou minutách moje slovo ukončili, přičemž se jak náš pravoslavný kněz, tak také hostující pastýř katolický, oháněli právě tím, že o Varování není v Písmu Svatém nikde ani slovo. Je hrozné, že Matka Boží promluvila ke světu skrze čisté, bezelstné děti, vše je nafoceno, natočeno a přesto většina křesťanů tato slova považuje za ďábelský čin. Conchita i Vassula toto vidění vlastní duše na soudu božím prožily a přesto je většina zpochybňuje. Všichni tito lidé mají své duše ve stavu, s kterým by před dvěma tisíci lety, kdyby žili v Izraeli, Pána nemohli přijmout, natož aby jej pak následovali. Nechme se vést těmi, kteří uvěřili v poselství jak tato, tak těm z dřívějších let. Ostatní v chrámech poslouchám, neboť stále mluví většinou v Duchu, ale neustále rozlišuji a modlím se za ně.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Janka
Titulok: polnice?

Kde ste prosím našli článok o tajomných zvukoch zo zeme? Hľadám aj na novinkách.cz, no nič také som tam nenašla.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: polnice?

https://www.novinky.cz/koktejl/
ale to video je z minulého roku.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re: polnice?

Pisi tam, ze se vyskytuji stale, ale nyni jsou zvuky silnejsi a hlasitejsi.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: polnice?

https://zaujimavosti.net/veda-a-technika/neuveritelne-po-celom-svete-sa-ozyvaju-ohromujuce-nezname-zvuky/


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: ?

Rusko zasáhl roj meteorů, 700 lidí je zraněných - správa agentúry reuters

.
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

Drazi pratele v Kristu, dnes rano mi rekl manzel, ze je na novinkach.cz clanek o podivnych zvucich, ktere jsou znit celou nasi planetou. Tento clanek je doplnenim toho, co se psalo jiz minuly rok v lednu, akorat tento rok jsou zvuky silnejsi a hlucnejsi, nez minuly rok. Doslo mi, ze se jedna o polnice. Samozrejme vedci nevi, o co se jedna a snazi se to vysvetlit tim, ze se posouvaji litosfericke desky. Ach uj Pane, prosim osvit je svym Duchem Svatym a vsechny, kteri si budou tento clanek cist, at prozri.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie B.
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

V některém z nedávných poselství bylo řečeno, že se znovu ozve zvuk polnic, aby ohlásil, že se blíží varování...


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

Ano, když jsem tento článek četla, napadlo mě to samé - zvuk polnic. Je možné si zvuky i pustit.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

Som si istá, že sú to poľnice. Písalo sa o nich v posledných posolstvách. Mňa už napadlo aj vlani, že tie podivné zvuky by mohli byť poľnice, teraz som si už istá.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

A ve kterých poselstvích se to píše? Já to beru tak, že polnice ohlasí až bezprostředně příchod Ježíše. Tohleto mi zní spíš jak démoni, nebo to může být cokoliv jiného a nepřijdem na to.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re:Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

Teď jsem byla upozorněná na 526. Akorát bych to nenazývala přímo polnice (jestli to teda ještě nebylo jinde tak psané), a ještě to poselství jsme dostali až poté, co už ty zvuky byly zaznamenány... takže jisté to není.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie B.
Titulok: Re:Re:Re:Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

O polnicích se píše v poselství od Enoca z 3. února 2013:
Věnujte pozornost znamením nebes. Na nebeské klenbě se objeví takové úkazy, jaké ještě žádné oko na hvězdné obloze nevidělo. Opět zazní polnice, aby ohlásily, že se blíží Varování. (https://www.varovani.org/vizio/EC_240712.pdf)


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz

Když jsem se divala na net ze zahranicnich medii, ty zvuky zni zemi porad, ale tentokrat, kdyz se ozvou, tak jsou dunivejsi a maji vetsi silu. Prvni polnice byly zaznamenany nekdy zacatkem roku 2011 a pak se pridavala dalsi mista po svete, ktere tyto zvuky zaznamenaly a na nektera mista se nyni vraceji zpatky s timeoudilem, ze jsou prave dunivejsi.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie H.
Titulok: odstoupení papeže - reakce V.Klause

Také si dovolím přispět svou troškou do mlýna; modleme se také za našeho dosluhujícího prezidenta Václava Klause; i na něj je nyní spouštěna lavina útoků kvůli jeho názorům...
https://gloria.tv/?media=399299
Prezident Klaus k abdikaci papeže vyjádřil svůj pocit. Velmi zajímavě. Vyjádření prezidenta republiky k abdikaci papeže Benedikta XVI.
Datum: 12. 2. 2013, Praha. Zprávu o abdikaci Benedikta XVI. jsem přijal s lítostí. Ať již byly důvody pro toto překvapivé papežovo rozhodnutí jakékoli, jsem z něho smutný. Benedikt XVI. byl osm roků nejen duchovním vůdcem katolické církve, ale i významným světovým státníkem. Z našich setkání – jak při jeho návštěvě České republiky, tak ve Vatikánu – ale i z řady jeho veřejných vystoupení, projevů a textů jsem v řadě oblastí vnímal blízkost našich postojů. Patřil k nevelkému počtu osobností současného světa, kteří se nevezli na laciné vlně všeobecného pokrokářství. Uvědomoval si nebezpečí plynoucí ze ztráty tradičních hodnot, nebezpečí plynoucí z rozpadající se instituce rodiny a národního státu i z překotného evropského integračního projektu a uměl to dát najevo. Byl proto často mediálně atakován – čemuž jsem také velmi dobře rozuměl.
Papež Benedikt XVI. za svůj relativně krátký pontifikát zanechal ve světě výraznou stopu. Jeho rezignaci považuji za symbolickou součást příznaků konce epochy, v níž varovné hlasy nad směřováním současného světa ještě zněly nahlas. Tak také rozumím špatně ukrývané radosti těch, kteří jeho nečekané gesto přijali s pokryteckou chválou. Ti, kteří v něm ztrácejí významného politického a intelektuálního spojence, se neradují. Poděkování za svůj statečný, byť nedokončený zápas si papež Benedikt XVI. určitě zaslouží.
Václav Klaus, Pražský hrad, 12. února 2013
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7556.shtml


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Poděkování

Také bych chtěla poděkovat všem, kteří mi předevčírem opřipomínkovali dopis ohledně rezignace papeže pro mé věřící přátele. Rozporuplnou závěrečnou větu vynechám a nahradím ji úryvky z poselství, které jste mi našli a poslali. Ušetřili jste mi tím spoustu práce s hledáním, zaplať vám to Pán Bůh, díky moc!


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Výzva pana biskupa

Milí, jen připomínám, že k dnešnímu dni nás pan biskup Vojtěch Cikrle vyzývá k postu a modlitbám ohledně přípravku RU-486. Více informací je zde: https://www.prolife.cz/?a=72&id=2133 také je možné si na těchto stránkách stáhnout petiční arch, který je možné dávat lidem podepisovat a poslat ho na adresu, která je tam uvedená. Přeji požehnaný den, Eva.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Výzva pana biskupa

Pridala som sa aj ja, hoci som zo Slovenska, tvrdo o chlebe a vode ;-)


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: náš milovaný Papež Benedikt XVI.

Pochválen Pán Ježíš Kristus,
dovolte mi prosím vyjádřit svou myšlenku poté, co jsem si přečetla za jakých okolností může papež rezignovat. Četla jsem od kard. Mil. Vlka názor, že rezignace musí být ze svobodné vůle, musí být oficiálně vyhlášená a tato svobodná vůle musí být přijata. Můj názor je na to takový, že oficiálně byl odchod vyhlášen, byl veřejností i přijat (někde i s velikým nadšením), ale rezignace ze svobodné vůle dle mého názoru nebyla, ale sv. Otec byl přinucen okolnostmi a představenými Církve. Tudíž tato podmínka nebyla splněná a pro mě pravým papežem zůstává dál, i když před veřejností odstoupil... Budu se dál řídit jeho názory a příkladem jeho života, je to vzácný kněz, který jde příkladem ostatním a velice miluje Boha... Proto je i v poselstvích následná volba papeže označována za falešného. Církev může řídit jen jeden Kristův náměstek a my víme, který je ten pravý... Kéž nás ochraňuje náš Nebeský Otec, Syn a Duch svatý+++


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Markéta F.
Titulok: Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.

Ano, jemu musíme zachovat věrnost a zahrnout ho do svých modliteb. Po vyhlášení jeho rezignace se mě 2 sousedé (nevěřící) ptali co na to říkám. Řekla jsem jim svůj názor, že toto byl(je) poslední papež od Boha a že byl donucen odstoupit. Nic mi na to neřekli, nevím ovšem jaké reakce bych se dočkala od věřících, kteří nečtou poselství... Uvidíme..

Ještě mám tip na zajímavé čtení: Napomenutí z onoho světa: https://gloria.tv/?media=150099

Tato kniha obsahuje výpovědi démonů, kteří při exorcismu museli vypovídat na příkaz Boha a Panny Marie.
Ještě jsem ji nestačila přečíst celou, ale je to silné.

Jeden ze zlých duchů řekl, že když se při Tridentské mši svaté modlila modlitba k sv. Michaelu archandělu, 3x Zdrávas Maria a Zdrávas Královno, museli utíkat...
Při kropení přede mší sv. a při vykuřování museli utíkat (nesnáší kadidlo) za kvílení a úpění museli přiznat, že přijímání na ruku je špatné, kázat se má z kazatelny a požehnání musí být na kolenou.

A na závěr prosba a modlitba za to, abychom se mohli na tomto diskusním fóru co nejdéle setkávat a abychom mohli svobodně číst poselství dávané MBM.

Pokoj Všem Markéta


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva7
Titulok: Re:Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.

Je to perfektné, všetci kresťania by to mali čítať a mali by sme sa vtátiť k sv. prijímaniu na kolenách. Aký máte na to názor ? Ja už som za to začala bojovať. Veľmi dobrý rozhovor je v poslednom Světle s kard. Meissnerom o zosvetštení liturgie. Odporúčam! Viac napíšem neskôr. Tiež radím vypočuť si štvrtkové vysielanie českého Vatikán. rozhlasu. Sv. Otec na stretnutí s kňazmi bol perfektný, žartoval, mal 45 min príhovor o 2. vatikánskom koncile, vôbec nevyzeral, že by už nevládal. Je a zostane naším pravým pápežom!


Dátum: 17.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.

Čítala som tento spis. V mnohých veciach ma utvrdil, v mnohých otvoril oči. Začala som sa modliť k sv. archanjelovi Michalovi. Raz, keď som bola po omši požiadať o sviatosť zmierenia, som následne požiadala, či by som nemohla prijať sv. Eucharistiu na kolenách. Kňaz súhlasil a prijala som Ho takto. Viac odvahy robiť nejaké kroky v tomto ohľade som nenašla. Ale keby sa v okolí slávila takáto omša, určite by som sa jej zúčastnila.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.

Náš Svatý Otec Benedikt XVI. zůstává nadále naším papežem. Vždyť jsem četla, že i tento titul mu má být ponechán. Má být nazýván "emeritním papežem".


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   anad
Titulok: postna doba

K postu sa srdecne pridavam :-D aj ked som brutalny masozravec...


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Eliška
Titulok: prosba

Moji drazí, děkuji za Vaše modlitby za mého syna při včerejším růženci. Prosím vás, pokud máte někdo kontakt na nějakého exorcistu, sdělte mi jej prosím. Syn mi dnes řekl, že by případně byl ochoten požádat exorcistu o pomoc, protože nezvládá sám závislost na alkoholu. Zaplať Pán Bůh. Bůh vám všem žehnej a opatrůj vás.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Terezie B.
Titulok: Re: prosba

Mohu doporučit otce Pavla Havláta z Vranova u Brna. Má školu římského exorcisty podle starého učení exorcismu a je velice milý.
Adresa pro písemný kontakt:

Řád Nejmenších bratří svatého Františka z Pauly
O. Pavel Havlát OM
Vranov u Brna 7
664 32

Telefon: 541 239 153
Pán Bůh vám pomáhej a zahrň vás požehnáním.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Re: prosba

Páter Pleskač - na emaily odpovídá do dvou týdnů. Vřele doporučuji, rozvazuje, osvobozuje. Je úžasný, podpořte ho modlitbou, bude nápomocný. Pán Vás ochraňuj a žehnej. Emailová adresa: a.pleskac(zavinac)tiscali.cz


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Irena
Titulok: Postní doba

Milí bratři a sestry. Od našeho obrácení před 20 lety jsme se v postní dobu začali postit 40 dní od masa. Jen o nedělích jsme měli rybu nebo kuřecí. Mám takový nesmělý návrh, jestli by se k nám někdo přidal a postil se s námi na úmysl Boha Otce, aby lidé přijali Jeho Boží vůli. Viz modlitba 69.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jindřiška
Titulok: Re: Postní doba

Přidávám se s radostí.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Terezie B.
Titulok: Re: Postní doba

Budu se snažit s vámi. Kromě masa se zříkám zejména cukrovinek - pokud nejsme někde na oslavě po celé období mimo neděli. Napadlo mě to před několika lety, když jsem si četla v knize Daniel, kterou jsem si zamilovala. Mimo újmu v jídle pak nevyhledám zábavu, která odvádí od modlitby a usebrání. Má to skvělé duchovní plody.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Re: Postní doba

Rád se přidávám. Naší dceři (12) se líbí vyjádření našeho p. Dana co se rozumí tím masem: tedy maso, pamlsky, zábava, alkohol, cigarety. Od toho se máme zdržet do velikonční neděle s výjimkou nedělí. Takže v tomto smyslu se připojuji k půstu v rámci stravování doma, a kde to budu moct ovlivnit.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re: Postní doba

Ja sa postím od vtedy, ako som objavila tieto posolstvá (advent 2011) a posolstvá Panny Márie z Medžugoria, ktorá nás nabáda k pôstu o chlebe a vode 3x do týždňa. Takže cez pôstne obdobia (advent a veľký pôst) sa zdržiavam mäsa a všetkých živočíšnych produktov (vegánska strava), sladkostí, alkoholu, počítačových hier a každý pondelok a piatok jem len chlieb a vodu, keď mi je zima, tak čaj a každú stredu nejem nič, len pijem vodu. Samozrejme som si tieto dni pridávala postupne, najprv piatky, potom stredy a teraz už aj pondelky. V očiach mojich známych som úplne zmagorená, lebo sa dobrovoľne vzdávam toho, čo je najlepšie. Ale stále mám pocit, že je to malá obeta, keď si spomeniem, akú veľkú obetu vykonal Ježiš Kristus za nás na kríži.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Dve proroctva

Na irskej fb stranke koluje, ze co sa tyka papeza su v posolstvach zahrnute 2 proroctva. Jedno, ktore zmienuje vytisnutie zo svateho stolca, ako napr to z 11.2.2012 ( ktore sa prave naplnilo) a druhe, ze bude nuteny utiec z Vatikanu z 16.7.2012.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Tohle je hrůza!

https://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10192-podivejte-se-jak-nemecti-modernisticti-kardinalove-a-biskupove-odporne-zneuctili-papeze-benedikta-xvi-.aspx


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re: Tohle je hrůza!

Hned jde vidět, komu kdo slouží. A to bylo už v 09/2011. Německo je na tom evidentně velmi, velmi špatě. Bože všemohoucí, prosím, provázej našeho milovaného papeže Benedikta XVI. v těchto těžkých časech!


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Terezie B.
Titulok: Re: Tohle je hrůza!

Píchalo mě u srdce - když jsem to zaslechla, nevěnovala jsem tomu tolik pozornosti, ale vidět to takto a v kontextu s tím, co se děje - jak se musel cítit? Pravý Kristův zástupce! Nechť ho provází síla od Pána a milosti vyrošené svatými at jsou nad ním jak neustálý liják.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Re: Tohle je hrůza!

toto video som videla uz davnejsie, uz ho sem niekto daval, mna to vtedy tiez velmi sokovalo... ale zrejme je to len zle pochopene... niektori to vykladaju tak, ze papez Benedikt XVI. vraj tomu muzovi vpredu predstavoval nemeckych biskupov a kardinalov, on im teda ruku nepodaval... no kazdopadne, kto vie, co je na tom pravdy.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Re:Re: Tohle je hrůza!

Ano Katko, nevíme co je na tom pravdy, může to být takto omlouváno zednáři. Myslím, že by šel sv. Otec zároveň s tímto mužem, kdyby je představoval, takto si myslím, že by mu ani nebylo rozumět. Ale je to můj názor.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re:Re:Re: Tohle je hrůza!

Ten muž vpředu je přeci Christian Wulff, tehdejší německý prezident. Při své řeči uvítal Sv. otce slovy "Buďte vítán doma". Sv. otec přeci nikoho nepředstavoval, přijel na návštěvu. Na druhou stranu: Jistě, na vině může být i velký kus nervozity.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Emília T.
Titulok: Re: Tohle je hrůza!

Už raz na to video niekto na tomto fóre upozornil. Ja som bola tiež zhrozená, keď som si to pozrela. Ale potom na inej stránke som čítala, že to nie je tak ako sa prezentuje, že tí kardináli a biskupi, ktorí nepodali ruku sv. otcovi prišli s ním v sprievode do Nemecka. Tak ma to trochu upokojilo. Nemá to ľahké chudák sv. otec. Musíme sa za neho veľa modliť.
Ešte ma napadlo, kto teraz vyhlási poslednú Mariánsku dogmu - Mária spoluvykupiteľka sveta, keď už tento sv. otec skončí a keby mal byť ten ďalší falošný prorok, tak on to určite neurobí?


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re:Re: Tohle je hrůza!

Človek má smútok v duši keď pozerá to video. Tiež som očakával, že sv. otec vyhlási poslednú Mariánsku dogmu - Mária spoluvykupiteľka sveta. Možno to ešte stihne urobiť. Rozhodne táto dogma bude vyhlásená. Veď je to aj predpovedané.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

10 zväzkov - Evanjelium, ako mi bolo odhalené zverené samotným Ježišom Márií Valtorte. Knihy sú dosť drahé, ale kto ich prečítal, určite mi dá za pravdu, že táto investícia vás nebude mrzieť a že všetko, čo sa dozviete, len prehĺbi vašu lásku k nášmu drahému Ježišovi, Márií, apoštolom a všetkým, čo boli s ním v jeho dobe a prehĺbi to, čo už viete zo sv. Písma. Myslím, že v mnohom uvidíte podobnosť aj s posolstvami a že všetko je tak aktuálne, ako píšem aj nižšie. Je škoda nevyužiť posledné časy na hlbšie poznanie Pána.
A na záver odporúčania, v žiadnom prípade nie reklamy, slová, ktorými o tomto diele hovorí sám Ježiš v závere 10-teho zväzku:
"A ešte vám vravím: Vezmite, vezmite toto dielo a nezapečaťujte ho, ale čítajte ho a dajte ho čítať, lebo čas je blízko a svätý nech sa ďalej posväcuje." Milosť vášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými, ktorí v tejto knihe vidia moje priblíženie sa a naliehajú, aby sa uskutočnilo na ich obranu, s výkrikom Lásky: Príď, Pane Ježišu!


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

Já jsem po letech opět vytáhla "Modrou knihu", tj. Kněžím, přemilým synům Panny Marie (don Gobbi). Tehdy jsem řadu věcí nechápala, dnes už chápu. Děs. Modleme se hodně.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

Ja som si vlani kúpila všetkých 10 častí naraz, darovala som si ich k narodeninám. Nemohla som urobiť nič lepšie, je to krásne čítanie, občas mi vypadne aj slza. Je to písané formou románu, niektoré state sú tam vysvetlené priamo Ježišom. Veľa vecí som až teraz pochopila. Každý večer sa teším do postele a namiesto televízie čítam evanjelium. Čítam každý večer jednu kapitolu, bez toho ani nezaspím. Vrelo odporúčam!


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Re:Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

aj ja presne ako píšete, ked mi okolnosti neumožnia večer čítať som ako chorý, ktorý nedostal lieky pre další deň, je úžasná.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Elena N.
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, uvedené dielo, diktované Pánom Ježišom Márii Valtorte, naozaj odporúčam, u nás ho číta skoro celá rodina. Mne umožnilo vžiť sa do mnohých evanjeliových statí, ktoré som celkom nechápala, spoznať správanie sa a vnútornú premenu apoštolov a pochopila som, že to boli naozaj takí istí ľudia ako my. Uvedomila som si závažnosť hriechu, lebo som sa v mnohých našla. Pán poukazuje na hriech stále / teraz čítam 6-ty zväzok/, na jeho dôsledky, ale aj na jeho milosrdenstvo a lásku k nám. Niekedy priam cítim, ako nás Pán miluje. Ak je to možné, čítajte.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

Je to pravda, pri čítaní sa mi podarilo nájsť lásku a mnohé pochopiť. Nádherné, duša pookreje. A štýl je taký, že človeka pohltí, akoby tam naozaj bol a zažíval to s nimi.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

Ja som si od M. Valtorty stiahla z netu dve knizky: Zivot Panny Marie a Zivot Pana Jezisa. Mozem sa spytat, ci tieto dva zivotopisy, co mam, su len akoby dva zvazky z tych desiatich? Alebo je to cele dielo Marie Valtorty? Neviete niekto?


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Peter
Titulok: Re:Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

Spomínané knihy v českom jazyku sú iba výťahom z desaťzväzkového diela Márie Valtorty. Preto ak chceš spoznať tajomstvo celého života nášho Spasiteľa, treba si zadovážiť všetkých desať zväzkov. Sú v slovenčine a dajú sa objednať na tejto stránke: https://www.olivovnik.sk/maria-valtorta. Nakoniec nielen tebe prajem požehnané čítanie. Ja osobne som nič lepšie po Sv. Písme nečítal.


Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Re:Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu

Neviem povedať, či je to vybrané z týchto desiatich zväzkov. Aj my sme tým začínali, ale desať zväzkové dielo je omnoho krajšie a zažívate pri ňom, ako píšu aj ostatní, prítomnosť priamo pri Ježišovi.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Životopis Panny Marie

Přátelé, činím 3. pokus o odeslání povzbudivé zprávy.
V knize Medžugorje II (Dr. Mráček, Vérité) je, že bude vydán životopis P. Marie. Vicka popsala 3 sešity A4, asi 800 stran. Zřejmě vyjde, až bude doba dost těžká.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Ježišové slová z MV, zväzok 10, dané 22.apríľa 1947

Veru posledné prenasledovanie bude hrozné, lebo to už nebude prenasledovanie od ľudí, ale od syna Satana a jeho nasledovníkov. Kňazi? Ľudia posledných časov budú musieť byť viac než kňazmi, také zúrivé bude prenasledovanie hôrd Antikrista. Kňazi? Anjeli. Anjeli kývajúci kadidlom naplneným vôňou ich čností, aby očistili vzduch od otravných výparov Satana. Anjeli? Väčšmi než anjeli: druhí Kristovia, druhí ja, aby veriaci posledných čias mohli vytrvať až do konca. Takí budú musieť byť... Moju Cirkev budú rozvracať samotní jej služobníci! A ja ju podopriem za pomoci ľudí, ktorí sa budú obetovať. A oni, kňazi, ktorí majú jedine kňazský odev, nie však kňazskú dušu, pomôžu roznecovať vzkypenie vĺn rozbúrených pekelným Hadom proti tvojej loďke Peter môj. Hor´sa! Vstaň! Tvojím nástupcom odovzdaj tento príkaz: Ruku na kormidlo a bič na stroskotancov, ktorí chceli stroskotať a usilujú sa potopiť Božiu loďku. Udieraj, ale zachraňuj a napreduj. Buď prísny, pretože je správne trestať lupičov. Bráň poklad viery. Drž svetlo vysoko ako maják nad rozbúrenými vlnami, aby tí, čo nasledujú tvoju loďku, videli a nezahynuli. Pastier a lodivod v hrozných časoch, zhromažďuj, veď, pozdvihni moje evanjelium, pretože v ňom a nie v inej vede je spása.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Marie z Moravy
Titulok: Juvenilní justice

Drazí bratři a sestry, nevím, zda jste již slyšeli o Juvenilní justici, ale tento film je jen pro silné duše. Je třeba se modlit, aby to nedošlo i do našich zemí:
https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re: Juvenilní justice

Ano, je to strasne! A myslim, ze sa to spomina i v modlitbe z krusad.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re:Re: Juvenilní justice

Modlitba c. 84


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Výzva k postu a modlitbě

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám - přípravek RU-486
Milí bratři,
jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486 (Mifegyne), který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. Hnutí pro život v České republice připravilo proti registraci přípravku RU-486 petici, kterou podle svých možností můžete podpořit. Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letošní postní doby (15. února 2013) vybízím vás i vaše farníky k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel. Tento den budu takto prožívat s každým z vás, kdo se připojí. S požehnáním Váš biskup + Vojtěch

Podle svých možností rádi se připojíme.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Trpící papež

Milé sestry a bratři,
v Euro zprávách se objevilo, že za odstupem papeže je prý nechutný sexuální skandál. Jako hlava Kongregace pro nauku víry prý vydal direktivu, podle které měly být všechny odhalené zločiny páchané zástupci Cíkve přísně tajné a směřovat na jeho stůl. Nic z toho není pravda. Podle přednášky P. Manjackala v Mnichově dne 6. dubna 2010 současný papež Benedikt XVI. stál vždy v čele prohlášení o potřebě kultury bez sexuálného zneužívání. Dokonce byl před svým papežským zvolením pověřen očištěním Církve od "oplzlostí". (Promluva kardinála Ratzingera v Subianco, Itálie, 1. dubna 2005).
Papež Benedikt energicky a efektivně odhaloval a očišťoval nejrůznější tendence a praktiky korupce, které se vplížily do Církve. Papež Benedikt jednal bez jakékoliv tolerance a kompromisu proti všemu, co by poskvrnilo čest a důstojnost kněžství a nedoktnutelnost obětí zneužívání dětí. Když se vyrojil problém s pedofilií v některých diecézích USA a Irska, ihned podnikal opatření. Papež v jednom dopisu Církvi v Irsku nazval viníky zneužívání "zrádci" a vyhlásil přísné inspekce v diecézích, seminářích a náboženských organizacích. Když byl prefektem Kongregace pro nauku víry, zahrnul tyto poklesky na seznam smrtelných hříchů a nabádal biskupy k ohlašování těchto případů do Vatikánu.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Re: Trpící papež - z ČT 24

Je za odchodem papeže mocenský boj v kurii?

Zpravodaj ČT ve Vatikánu Jakub Nettl upozornil i na spekulace, které se v Itálii po odstoupení papeže objevují. Důvodem rezignace by prý nemuselo být ani tak papežovo stáří jako to, že se mu nepodařilo přesvědčit ostatní hodnostáře k reformě církve. Podle znalců poměrů ve Vatikánu hodil Benedikt "ručník do ringu", aby ukončil interní válku v kurii. "Neměl sílu bojovat s mocenským centrem kardinálů, kteří se nechtěli vzdát moci," nastínil Nettl.

Vatikán je rozpolcen střetem mezi státním tajemníkem Tarcisiem Bertonem a jeho odpůrci, kteří chtějí dosáhnout jeho propuštění. Bertone je ve Vatikánu už dlouho terčem kritiky kvůli skandálům kolem sexuálního zneužívání dětí kněžími nebo kvůli konzervativnímu Bratrstvu svatého Pia X. Papež se přitom před několika měsíci postavil na Bertoneho stranu.

"V minulosti se mocenské boje sváděly v chodbách vatikánských paláců, nyní se dostávají na veřejnost. To je znamení sílící sekularizace a signál, že interní mocenský boj dosáhl dosud nepředstavitelné úrovně," soudí vatikánský novinář Marco Politi.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Trpící papež - z ČT 24

Nyní se už spekuluje i tom, jestli nový papež konečně povolí svěcení žen a zdobrovolní celibát, jak po tom prý volá církev už dlouho.
Možná i toho se dočkáme...


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re:Re: Trpící papež - z ČT 24

Kdyby "jen" tohle... ale až bude nátlak, aby se v kostelích oddávaly homosex. páry a mohly adoptovat děti, aby církev schválila potraty, antikoncepci, apod. Hrůza. Musíme se opravdu hodně modlit.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Trpící papež - z ČT 24

Dovolte pár slov z knihy P. Amortha Poslední exorcista:
"Pavel VI. často hovoří o ďáblovi. A často spojuje jeho osobu s Církví. Proč? Možná chce jen jednoduše upozornit Církev, povědět jí, aby byla opatrná a vyhýbala se satanovým pokušením. Podle mého názoru je za tím mnohem víc. Pavel VI. si nějakým způsobem uvědomil, že satan je uvnitř Církve, možná i uvnitř Vatikánu. A proto na to upozornil."
Dále P. Amorth pokračuje: "Druhá věc, kterou chci vzpomenout, se týká jedné knihy. V roce 1999 vyšla kniha s názvem "Odviate vetrom vo Vatikáne". Anonymní autor byl monsignor z římské kurie. Brzy se všichni dozvěděli jeho jméno, byl to Luigi Marinelli. Před zveřejněním knihy přišel Marinelli několikrát za mnou, aby se mi svěřil. Nedokázal se rozhodnout, jestli knihu vydat nebo ne. Proč ta nerozhodnost? Protože kniha je sbírkou pikantních historek. Příběhy o kariérizmu, prospěchářství, milostných dobrodružstvích. A také o obřadech a nejasných praktikách, které se přibližují k satanismu. Samozřejmě, ne všechno, co je napsané v knize, je pravda, ale z velké části ano. To je můj názor. Hned, jak kniha vyšla, zmizela z pultů knihkupectví. Vatikán totiž koupil kompletní náklad...Tato kniha potvrzuje, že když Pavel VI. hovořil o přítomnosti ďábla v Církvi, měl pravdu. Pro Církev to měla být výstraha, ale nebyla."


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Re: Trpící papež

Keď si prečítame knihu exorcistu G. Amortha, zistíme, prečo nechcú tohoto pápeža... Jasne ho opisuje ako osobu, ktorej sa bojí diabol a to ešte viac ako jeho predchodcu!


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Povzbuzení

Milé sestry a bratři v Kristu, včera jsem náhodou narazila na slova Pána Ježíše z poselství dne 6. žáří 2011. Píšu vám je pro povzbuzení.
"Má drahá, milovaná dcero,
jak pro mě trpíš a jak silnou ses tím stala. Má ochrana je všude kolem tebe. Neboj se. Tak jako tato práce pro obrácení duší bude pokračovat, tak budou také pokračovat útoky Satana. Přijmi to a nedovol, aby tě to obtěžovalo. Povznes se nad tyto výzvy a udržuj svůj pohled stále na Mě. Pokud to tak budeš dělat, pak nic jiného nebude důležité. Totéž utrpení bude pociťováno všemi mými následovníky, protože Duch Svatý bude stále a mocně přitahovat duše všech mých dětí, ať už jsou kdekoliv. Jak poroste jejich víra ve Mě, tak také útoky na ně jinými lidmi se budou zvyšovat. Vy, moji následovníci, budete muset čelit sporům, mít co do činění s neobvýklými, urážlivými poznámkami a reakcemi nevěřících a bude pro vás těžké se s tím vyrovnat. Prosím, řekni jim, že to mají očekávat teď, když se Varování blíží. Tyto časy jsou výzvou pro všechny mé následovníky na celém světě. Mé děti, Satan se pokusí vás ode Mne odvrátit a využije k tomu vaše přátele, rodinu, kolegy, kteří se vás pod jeho vlivem pokusí přesvědčit všemi myslitelnými způsoby, abyste se ke Mně obrátili zády. Zastavte ho, jak už jsem vám řekl. Modlitba a oddanost Neposkvrněnému Srdci mé Blahoslavené Matky bude vaší zbrojí. Buďte nyní silní. Miluji vás. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: zmeny začínajú?

Bratia a sestry, neviem, či sa toto deje celoplošne, ale včera som si všimla, že náš kňaz pri rozdávaní sv. prijímania nikomu nepovedal "Telo Kristovo". Najprv som si myslela, že som to len prepočula, ale všimla som si, že to nevravel nikomu pri prijímaní. Keďže bola popolcová streda, požiadala som ho o sviatosť zmierenia (musela som ho ísť popýtať osobne, lebo som bola z celého kostola jediná, ktorá sa chcela vyspovedať na popolcovú stredu!). Prišiel minútu pred začiatkom omše a ospravedlňoval sa, že mali akési školenie. Už som si potom domyslela, aké školenie. Pápež je ešte na svojom stolci a už sa spoza jeho chrbát robia zmeny. Aká bolesť.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: zmeny začínajú?

No to je teda příšerné!
Omezení úcty k Eucharistii je jedna z "efektních" zednářských praktik. Zrovna jsem si v neděli říkala, jak dlouho ještě budeme mít v kostele kříž a svatostánek. A v pondělí taková šokující zpráva.
Bratři a sestry, využívejme v hojné míře možnost přijímat Eucharistii, choďme i na adorace, dokud to jde. A zpovídejme se často, dokud máme u koho. Ještě, že jsme na tuto těžkou dobu už dlouho připravování, nejen poselstvími MBM, ale i jinými proroky a vizionáři. Kdyby tyto události přišly bez předchozího varování, asi z toho mnozí zkolabují.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: jak zefektivnit modlitbu?

Přátelé, už to tady padlo víckrát, ale dobrou věc neškodí zopakovat: pokud se při modlitbě cítíte sami, nejste sami. Máme velké společenství svatých, andělů a duší v očistci. Takže i když se modlíte sami doma, můžete mít velké společenství. Svatí se za nás přimlouvají a modlí se s námi, andělé nás chrání a přímluva duší v očistci je také velmi přínosná (ale nesmíme je vyvolávat, to by byl hřích spiritismu, jen je můžeme prosit o přímluvu a na oplátku jim vyprosit brzké vysvobození - ony se nemohou přimlouvat za sebe, jen za nás).
Které svaté hlavně vzývat: samozřejmě Pannu Marii a sv. Josefa (bývá často opomíjen, přitom je to univerzální přímluvce ve všech starostech!), sv.Faustynu, sv. Terezii z Lisieux (patronka misionářů, slíbila, že po smrti pošle na zem déšť růží. "Záviděla" křesťanům, kteří budou žít v posledních časech, tak může "aspoň" bojovat s námi modlitbou). Samozřejmě máme také národní patrony a ochránce našich vlastí. Jistě nechtějí zahálet a rádi nám pomůžou! Andělé nás budou chránit, zvl. prosme o pomoc sv. archanděla Michaela. Zkuste poprosit, zda by se modlitba k němu mohla zařadit po každé mši (nebo přede mší). Dříve to tak bylo, ale bylo to zrušeno! Můžete se tuto modlitbu modlit i sami v kostele, není zakázaná, je v Kancionálu.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: jak zefektivnit modlitbu?

Ještě by asi bylo dobré přimlouvat se za členy našich rodin, kteří, ač věřící, mohou podlehnout klamu fal. proroka. Bylo by moc smutné, aby rodina byla rozdělena kvůli schizmatu v církvi. Byla bych pro, abychom se přimlouvali navzájem za naše rodiny, aby zůstaly jednotné - klidně denně, kdo to zvládne.
Např. Dr. Mráček z Vérité už před lety požádal o kažodenní modlitbu za Medžugorje (Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci). Po nějaké době už nás bylo několik tisíc, a tak i malá modlitba znásobila své účinky. Postupně jsem k tomuto úmyslu přidala i naši farnost, později i proroky a vizionáře, a ještě později jejich příznivce i odpůrce. Takže teď do této jednoduché modlitby, kterou stihnu třeba i cestou do práce, zahrnuji úmysly: za naši farnost a medžugorskou farnost, za proroky a vizionáře, za jejich příznivce i odpůrce.


Dátum: 14.02.201
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: jak zefektivnit modlitbu?

Milé sestry a bratři, ke schismatu zřejmě dojde. Včera se kněz s ministrantem posmívali proroctvím sv. Malachiáše o papežích a pak se vyjádřili, že se už na toho černého papeže těší, že mu to bude slušet.
V předpovědi sv. Františka o budoucnosti Církve se objevuje i toto: "V tom čase někteří kazatelé budou zakrývat Pravdu mlčením, jiní ji zašlápnou popíráním. Svatost života se bude zdát jako směšná věc. Proto Pán Ježíš pošle pastýře, jakého si zaslouží: Zhoubce. Ti, kteří v horlivosti budou lnout ke zbožnosti jen díky lásce a pravdě, budou muset snášet pronásledování a nespravedlnosti jako neposlušní a schismatici."


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re:Re: jak zefektivnit modlitbu?

Je to drsné, co se děje. Na druhou stranu - určité štěstí v neštěstí je, že se aspoň jasně ukáže, kdo je na které straně barikády.


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Re:Re: jak zefektivnit modlitbu?

K modlitbě ke sv. Michaelu archandělovi po mši svaté:
Cíleně jsem šla za panem farářem a zrovna před rokem v postním období jsem mu řekla o tom, že by bylo skvělé se po mši společně tuto modlitbu modlit (kromě jiných modliteb, které jsou zde lidé zvyklí se běžně po mši modlit). Šla jsem za ním proto, že v naší farnosti tuto modlitbu skoro nikdo neznal, a bylo mi doporučeno, abych to s panem farářem probrala. (Jistě k tomu není potřeba nějaké povolení, ale můj návrh by bez schválení neprošel.) Pan farář byl moc rád a hned v ohláškách o tom promluvil. Od té doby se ji u nás po mši modlíme hned jako 1. společnou modlitbu.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Důvody abdikace?

Milí, je pozoruhodné srovnávat obsah i časovou shodu poselství MBM a poselství Enocha, ale samozřejmě i dalších... Nyní konkrétně Enochovo poselství "Výzva blahoslavené Panny Marie katolické církvi" ze 14. února 2012. Do češtiny nebylo přeloženo, proto z něj pro vás vybírám to nejpodstatnější vzhledem k aktuálnímu dění ve Vatikánu:

"… Dítka, se zármutkem vám sděluji, že ve Vatikánu existují temné síly, které chtějí destabilizovat mou církev a způsobit tak náboženský rozkol, což bude mít skandální důsledky pro celý katolický svět. Mnoho mnou požehnaných duší bude ztraceno pro jejich neposlušnost, i mnozí, kteří chtějí novou Církev, vzdálenou od evangelia a učení mého Syna.
Opět vás žádám, modlete se za našeho Benedikta, protože ve Vatikánu je tolik takových, kteří se snaží zkrátit dny jeho pontifikátu, aby na stolec svatého Petra mohli dosadit nového papeže, údajně z důvodu nejistého zdraví papeže a protože v důsledku toho prý není v schopen vést Církev. …nového papeže, který nebude následovat učení Ducha a nebude vybrán na základě Božího světla nebo Boží moudrosti. Bude to papež, jenž bude volen vzpurnými kardinály, kteří jsou pod vlivem mého protivníka. To rozpoutá v Církvi schizma; Církev se rozštěpí na dvě strany, z nichž jedna bude loajální k současnému papeži a druhá projeví loajalitu k papeži rebelů. Modlete se, děti Mé, aby se to nestalo ještě před uplynutím lhůty, která byla stanovena Boží vůlí. Vytvořte globální řetěz modlitby svatého růžence s cílem zbrzdit progresi těchto hrozících událostí, které se mají začít odvíjet..."

A v Ježíšově poselství Christině Gallagher z 26. ledna 2013, které bylo veřejně přečteno 9. 2. 2013, stojí:
"… Život papeže je ze strany některých ve velkém nebezpečenství, dokonce ze strany těch, kteří mu stojí na blízku. Mnozí přímo v nitru mé Církve ho nejsou ochotni poslouchat nebo už ani nesledují, co říká. Existuje mnoho kardinálů a biskupů, kteří jednají podle vlastního uvážení a nekonají mou vůli. Kněží jsou zmatení kvůli nedostatku vedení a mnozí z nich zbloudí do bezbožných situací, v nichž mne odsouvají na vedlejší kolej. Já jsem Ježíš, jejich Pán, a žízním po tom, aby naplnili své poslání a smlouvu mého kněžství. …"


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Úmysly dnešného Bolestného ruženca o 20 hodine

Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca v dnešnú stredu, 13.02.2013, o 20 hod.

Na základe vašich podnetov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnešnú stredu 13.02.2013 o 20 hod na tieto úmysly:

- za syna sestry Elišky, ktorý prepadol alkoholu, čím trpí celá jeho rodina. Prosíme, aby sa zbavil tejto závislosti a prosíme aj za celú jeho rodinu, aby vydržala toto trápenie a pomohla mu s Božou pomocou oslobodiť sa od tejto závislosti;

- za obrátenie sa všetkých detí našej sestry Elišky;

- za brata od našej sestry Jindřišky, ktorý takisto prepadol alkoholu, čím trpí celá jeho rodina;

- za zbavenie sa závislosti na alkohole pre sestru od našej sestry Ilony, ako aj za jej syna, ktorý je závislý na počítačových hrách;

- za sestru židovského pôvodu, ktorá je na konci života a ktorá vlastné náboženstvo nepraktizovala a ani nemá skutočný živý vzťah k Bohu, žije bez modlitieb, no napriek tomu v koncentračnom tábore zachraňovala deti. Žiaľ je popudlivá, hnevlivá, neznášanlivá s príbuznou a roky s ňou už nekomunikuje. Modlime sa za spásu jej duše, aby oľutovala svoje hriechy a pri stretnutí s našim Pánom našla spásu svojej duše;

- za troch ťažkých alkoholikov, aby sa zbavili závislosti od alkoholu a aby ich Ježiš zahrnul do svojho prísľubu, že v tomto čase bude robiť zázraky uzdravovania na posilnenie viery – aby im uzdravil telo i dušu;

- za oslobodenie syna našej sestry, ktorý je pod vplyvom New Age;

- za známu od našej sestry Anny, majúcej vážne psychické problémy už s dvoma pokusmi o samovraždu, aby sa oslobodila spod vplyvu Zlého;

- za mladú ženu Ivu, ktorá trpí v dôsledku týrania a má za sebou niekoľko pokusov o samovraždu. Má veľmi slabú vieru a pravdepodobne je pod vplyvom Zlého;

- za ťažko skúšanú rodinu sestry Milady, ktorá je pod vplyvom okultizmu a za lekárku jej dvoch detí, ktorá je takisto okultistka a má muža gemblera (prepadol hazardným hrám);

- za matku admina Petra, chorú na rakovinu, za Božiu milosť jej uzdravenia;

- za našu svätú katolícku Cirkev, aby čo najviac Božích pastierov vytrvalo v nadchádzajúcich ťažkých skúškach a zachovali si vernosť nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorému sa navždy zaviazali svojou vernosťou;

- za nášho drahého odchádzajúceho pápeža Benedikta XVI., aby bol a vždy zostával pod silnou Božou ochranou;

- za zastavenie šírenia potratov na celom svete;

- za zákaz potratových tabletiek RU-486, Mifegyne a Medabon;

- za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;

- za všetkých šíriteľov týchto írskych posolstiev ako i za Máriu Božieho milosrdenstva, aby všetci odolávali narastajúcemu tlaku, protivenstvám, útokom a ohováraniam;

- za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení;

- za duše v očistci a za našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti;

Prosím o vašu hojnú účasť na tomto dnešnom modlitbovom reťazci Bolestného ruženca, drahí bratia a sestry. Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Marta
Titulok: Re: Úmysly dnešného Bolestného ruženca o 20 hodine

Modlila som sa dnes drahí bratia a sestry z celého srdca na uvedené úmysly. Zároveň som videla dnes televízne spravodajstvo a nahé Ukrajinky v katedrále v Paríži. Bolí ma z toho srdce. Ako musí trpieť sv. Otec a Pán Ježiš? Pane, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: náhoda, alebo?

Významné čísla iluminátov
Číslo 11 je v systémoch, ako je astrológia a numerológia, považované za hlavné (Master) číslo. Jedenásť zároveň predstavuje aj dualitu (keď ho rozdelíme: 1 + 1 = 2).
11 je v Illuminátskej symbolike vyznávané ako číslo osvietenia. Čo sa dá vyložiť, že 11 je akoby "nositeľ svetla". A to je vlastne Lucifer (z lat. lux – svetlo; lat. ferrere – nosiť) je svetlonoš, nositeľ svetla.

Môj výskum ukazuje, že práve tieto tri čísla 11, 19,5 a 33 sa pravidelne vyskytujú pri všetkých najväčších svetových historických udalostiach.
Illumináti používajú čísla 11 a 33 ako symbol hlavne v dátumoch dôležitých svetových udalostí.
Rituálne stupne 19,5° a 33° používajú pre symbolické uctievanie bohov - postavenia hviezd na oblohe.

Čo dodať? Len to, že ešte s obľubou k tomu používajú aj kresťanské sviatky a v deň oficiálneho vyhlásenia o abdikácií bol sviatok Lurdskej Panny Márie.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re: náhoda, alebo?

Zvlastne. V tomto videu v cca. 29. sekunde, ked povie slovo 'svetlo', udrie ten blesk do domu sv. Petra: https://youtu.be/4keyv-1GnjU


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Připravme se

Milí, nové poselství vizionáře Enoca nás varuje, že už zdaleka nejde jen o bitvu duchovní, ale o skutečnou válku, kterou rozpoutají síly zla, proto přidávejme ke svým denním modlitbám také modlitbu č. 54 z května 2012 (!) a modlitby o duchovní zbroj:

"NÁRODY SE PŘIPRAVUJÍ NA VÁLKU! /10. 2. 2013/

NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE LIDSTVU

... Národy se připravují na válku. Vyslanci zla se snaží vyhubit třetinu lidstva, všechno je už naplánováno na destabilizaci míru. Králové mocných národů, kteří jsou ve službách mého soupeře, chtějí začít válku, aby nastolili panství jeho nadvlády a porobili národy, čímž připraví podmínky pro vystoupení Antikrista. Rozpoutání války bude impulzem ke spuštění plánu hromadného ničení. Tichá smrt se bude šířit vzduchem, také prostřednictvím chaosu a anarchie ..."
Více na https://www.varovani.org/


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Re: Připravme se

Ano, to se shoduje s poselstvám č. 499 z 20.6.2012 :

Má drahá, milovaná dcero,
tři a půl roku, perioda Velkého soužení, začne v prosinci 2012. To je doba, ve které Antikrist vystoupí jako válečný hrdina. Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část. Mocí, kterou bude vládnout, způsobí, že časem bude na něj pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Časem také uvěří, že Antikrist byl poslán, aby oznámil [můj] Druhý příchod. Proto tak mnoho nebohých duší s ochotou přijme jeho značku, znamení šelmy. Neboť on je v každém ohledu šelmou, kvůli způsobu, jakým se sám Satan bude v jeho těle projevovat. Uskuteční na obloze zázraky. Bude uzdravovat lidi. Bude hlavou nového světového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát v čele vnějšího obalu katolické církve na zemi, budou těsně spolupracovat, aby oklamali všechny Boží děti. Světu bude brzy předložena nejzrádnější lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli nemůže poznat. Neboť ti z vás, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o těchto věcech, slyšte toto:
Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno milujícím lidským zevnějškem, ve kterém svůj ohavný plán představí světu.
Antikrist a falešný prorok mezi nimi již dokončují své plány na své zlovolné panství a první věc, ke které dají podnět, bude eskalace války na Středním Východě. Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako zprostředkovatel mírového plánu. A to bude ta chvíle, kdy svět jím bude okouzlen. Mezitím falešný prorok uchvátí moc uvnitř katolické církve....

Falešný prorok by měl nastoupit už velmi brzy.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Připravme se

Musime verit, ze nas pecet ochrani a vira v naseho jedineho milujiciho otce a vira v Jezise. Ale uz se zacinam bat, valka je zlo a nechci, aby nas s manzelem rozdelili. Miluji ho a deti.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re: Připravme se

Milá sestro, to je přirozené, že máš strach. Máme ho všichni, více nebo méně, často nebo méně často. Nejsi tedy jediná, ale právě proto nám byly dány modlitby a stále dostáváme další: k nebeskému Otci, k Ježíši, k Panně Marii... Angažujme také své anděly, modleme se ke svatým o ochranu a nezapomeň na modlitbu o "duchovní zbroj" (je to např. žalm 91 i jiné, také modlitby z kancionálu). Ať nám všem dá nebeský Otec sílu, důvěru a vytrvalost v modlitbě!


Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re:Re: Připravme se

Ahoj Evicko, moc dekuji za slova, pramenici od srdce plne utechy. Ze Zalmu 91 citim silu a mam k nemu zvlastni pouto, moc mi v zivote v situacich beznadejnych a zalostnych pomohl, je to silna modlitba. Dekuji.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové

"Viděla jsem falešnou církev, do města Říma přicházeli bludaři nejrůznějšího typu... Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu... Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Celé katolické skupiny byly utiskovány, vyháněny, zbaveny svobody, všude velké utrpení, války a prolévání krve. Ale to všechno netrvalo dlouho."

Viděla jsem CIZÍ CÍRKEV, která byla zbudována proti všem pravidlům... Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry... Byla to zřejmě církev LIDSKÉHO PÚVODU podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi podobná. V cizí církvi bylo všechno podle lidského rozumu... Viděla jsem nejrůznější osoby, věci, nauky a názory. Bylo v tom něco pyšného, domýšlivého a násilného a zdá se, že budovatelé byli velmi úspěšní. Neviděla jsem ani jednoho anděla nebo světce, který by jim pomáhal. Mezi tím, co jsem viděla, bylo také velké procesí biskupů. Poznávala jsem jejich myšlenky a slova skrze obrazy, které jim vycházely z úst. Jejich hříchy proti náboženství byly znázorněny deformacemi jejich těla... Viděla jsem snad všechny biskupy světa, ale jen málo z nich bylo takových, jak mají být. Viděla jsem také Svatého otce pohrouženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjevu nechybělo nic, ale byl zesláblý pro vysoký věk a mnoho utrpení. Hlava se klátila ze strany na stranu a padala na hruď, jako by usínal. Ale když se modlil, posilovala ho nebeská zjevení. V té chvíli byla jeho hlava vzpřímená, a když mu hlava klesla na hruď, viděla jsem mnoho osob, jak se rychle ohlížejí napravo i nalevo, tedy ke světu.

Pak jsem viděla všechno co se týká protestantismu, který postupně nabýval vrchu a katolické náboženství se hroutilo do úplného úpadku. Mnoho kněží bylo přitahováno svůdnými naukami, které hlásali mladí učitelé a ti všichni přispívali k dílu zkázy.

V těch dnech víra upadne velmi hluboko a zachová se na málo místech a v nemnohých domech a rodinách, které Bůh ochrání od pohrom a válek.

Viděla jsem mnoho církevních hodnostářů, kteří byli exkomunikováni, ale zdálo se, že se o to vůbec nestarají a neberou to na vědomí. Byli exkomunikováni, když spolupracovali s plány, VSTUPOVALI DO SDRUŽENÍ a zastávali názory, na kterě bylo vysloveno anathema.

Viděla jsem jasně bludy, ÚCHYLKY a nesčetné hříchy lidí. Viděla jsem jejich šílenství a zlobu jejich skutků proti pravdě a proti rozumu. Byli mezi nimi kněží ...

Viděla jsem mnoho pastýřů zapletených do záležitostí nebezpečných pro Církev. Budovali velkou církev, velkou a EXTRAVAGANTNÍ. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout nová církev... Viděla jsem mnoho starých kněží plakat, také někteří mladí plakali. Ale jiní mezi nimi byli vlažní...

Viděla jsem žalostné věci. V chrámě se hrály hazardní hry, pilo se a mluvilo. Dvořili se zde ženám. Pronikly sem všechny druhy hanebností. KNĚŽÍ VŠECHNO POVOLOVALI a panovala zde velká neúcta. Viděla jsem i židy, kteří se nacházeli pod podloubím chrámu. Všechno mě to naplňovalo velkým smutkem.

....Protestantská nauka se všude šířila. Vidím na tomto místě Církev ohroženou tak rafinovaným zlem, že už zbývá sotva stovka kněží, kteří nejsou pomýleni. Všichni pracují na zničení, dokonce i klérus. Blíží se velká spoušť.
Pak jsem viděla svého nebeského ženicha a On ke mně dlouho promlouval... Řekl mi mimo jiné, že toto přemísťování Církve z místa na místo znamená, že se bude jevit jako v úplném úpadku. Ale znovu vstane. I kdyby zůstal jen jediný katolík, Církev by zvítězila, protože se nezakládá na lidských úmyslech a lidském rozumu...

Pak jsem viděla zjevení Matky Boží... řekla, že tyto osoby se mají modlit především za to, ABY CÍRKEV TEMNOT OPUSTILA ŘÍM...

Viděla jsem chrám svatého Petra. Byl celý zbořený s výjimkou presbytáře a hlavního oltáře. Svatý Michael sestoupil ve zbroji do chrámu a hrozil mečem určitému počtu nehodných pastýřů, kteří chtěli vstoupit do chrámu. Ty části chrámu, které byly zbořeny, byly rychle obnovovány, aby mohly být slaveny Bohoslužby tak, jak se patří. Ze všech částí světa přicházeli kněží a věřící a obnovovali chrám, protože ničitelé nebyli schopni pohnout těžkými základními kvádry.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové

Prečítajte si na stránke Magnificat článok "Mediální pastor New Age na pět... /?/ o prof. T. Halíkovi a budete v obraze, prečo ho sl. média tak preferujú... Mozaika sa dopĺňa. Bože, neopúšťaj nás!


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové

Díky Dano, zrovna jsem dnes pročítala staré časopisy Regina (vyd. Vérité, Dr. Mráček) a byla jsem šokovaná. Ta doba je prostě tady! Chtěla jsme něco ocitovat a Ty jsi mi ušetřila práci, díky. Proroctví do sebe zapadají jak ozubená kolečka. Ale hlavně, a to především, se musíme hodně modlit, obracet a konat pokání. Modlitbou můžeme zmírnit nadcházející události.
"Kdyby Bůh nezkrátil ty časy, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty časy zkráceny." Prosme i o zkrácení této těžké doby, začněme už dnes.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové

Ještě prosím o modlitby za dívku Ivu, která těžce trpí následkem týrání a má za sebou několik pokusů o sebevraždu. Přes všechnu odbornou péči se její stav nelepší a zřejmě je pod vlivem zlého ducha. Víru má jen velmi slabou.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Re:Re:Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové

Milá Ilko,

Vyprosme jí tedy víru SILNOU!

Dnes je 13. den v měsíci = den Panny Marie. Poprosme tedy VELMI ÚPĚNLIVĚ za všechny, za které se dnes budeme modlit. Nezapomínejme, že Panna Maria je při naší modlitbě přítomná! Proto se na modlitbu dobře koncentrujme! Ještě jednou připomínám slova Pána Ježíše, které nadiktoval Faustyně Kowalské: "… činím sám sebe závislým na tvé důvěře, bude-li tvá důvěra veliká, má štědrost bude bez míry." (!)

Není to úžasný příslib? Ať je tedy naše důvěra obrovská, abychom mohli vyprosit vše, co je potřeba.

Jak já jsem šťastná, že věřím v našeho křesťanského Boha! Jak jsem šťastná, že Mu už, konečně, důvěřuji. Dříve jsem v Boha jen věřila. (Ale i tak je potřeba neustále prosit, aby naše důvěra víc a více rostla.)

Ilko, Ivu pozdravuj a řekni jí, že se za ni modlíme a ať se nebojí, protože bude, a již je, v našich modlitbách nesena do náruče Panny Marie, která se už o ni, jako dobrá Matka, postará. Víme to na 100%.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Martinez
Titulok: Maria a jej Papez

Našiel som jedno zaujímave posolstvo z jan16-18 ohľadom pápeža. Z prekladaču tomu nie je veľmi rozumieť, neviem ani či ide o BeXVI. Zdá sa mi, že sa tam vysvetľuje jeho odchod a následná smrť pre Božiu Matku.
Nechcelo by sa to niekomu preložiť, ak to teda stojí za to?

https://www.afterthewarning.com/WebPages/BeforeTheWarning/MessagesFromHeaven/MiscellaneousMessages.aspx


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Proroctví sv. Malachiáše o papežích

https://www.magnificat.sk/2013/02/katolicka-cirkev-po-28-februari-2013-velky-otaznik/


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Prosím poraďte

Milí bratři a sestry, chystám se rozeslat svým věřícím přátelům mail ohledně odstoupení papeže Benedikta XVI. s odkazem na informace z poselstvích, která sledujeme. Chtěla bych Vás poprosit, zda byste si to nepřečetli, abych tam nenapsala nějaké nesrovnalosti. Poselství jsem začala sledovat nedávno a nemám zdaleka vše pročtené. Díky moc, tady je jeho znění:

Milí přátelé,

asi Vás také zasáhla zpráva o odstoupení našeho papeže Benedikta XVI. Jedná se o událost, která se nestala po mnoho staletí, naposledy papež ze své funkce odstoupil ve století třináctém. Když jsem tak přemýšlela, proč papežové ve svém úřadu setrvávají až do své smrti, napadlo mě, že je velký rozdíl mezi vedoucí pozicí v Církvi a například ve firmě. Papež totiž není výkonným manažerem, není vrchním organizátorem, motorem Církve, ale spíš jakousi záštitou, autoritou, duchovním otcem. Je také strážcem víry a mravního života Církve, aby nepodléhala vlivům většinové společnosti, aby poukazovala na nepřijatelnost některých věcí, které sice jsou společností akceptovány, ale jsou v rozporu s Božími zákony (interrupce, eutanázie apod.). Vzpomeneme-li si na poslední roky života Jana Pavla II., musíme připustit, že ačkoli byl velmi těžce nemocen a v podstatě fyzicky nemohoucí, pro mnohé z nás byl stále duchovní oporou, bojovníkem do posledního výdechu a vzorem víry a naděje i ve chvílích slabosti a utrpení. A tak se nyní přirozeně naskýtá otázka, proč Benedikt XVI. svůj úřad opouští. K tomu musím napsat toto: v poselstvích, předávaných od listopadu 2010 každodenně irské vizionářce Marii Božího Milosrdenství, BYLO ODSTOUPENÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. NA NĚKOLIKA MÍSTECH PŘEDPOVĚZENO! V této souvislosti však Ježíš hovořil o nátlaku, který je proti jeho osobě veden některými vlivnými lidmi ve Vatikánu. Jedno z poselství týkajících se Benedikta XVI. Ježíš předal Marii 11.2. 2012, přesně rok před oznámením rezignace! Tady je:

342. Poselství Ježíše ze dne 11. února 2012 v 11:30.
MŮJ NEBOHÝ SVATÝ VIKÁŘ, PAPEŽ BENEDIKT XVI., BUDE VYPUZEN ZE SVATÉHO STOLCE V ŘÍMĚ
Má drahá, milovaná dcero,
válečné konflikty se všude stupňují a velmi brzy ruka mého Otce zasáhne, aby toto zlo zastavila. Neměj strach, protože plány k záchraně lidstva jsou již dokončeny a teď už nebude trvat dlouho a moje Velké milosrdenství bude dáno každému z vás. Nikdy se nebojte práce Antikrista, protože vy, drahé děti, ve vašich modlitbách nesete moc k oslabení jeho sevření světa. Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti (viz poznámka) a můj nebohý svatý vikář, papež Benedikt XVI, bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě. V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu. Plán ke zničení mého svatého vikáře byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a bude uskutečněn, neboť to bylo předpověděno. Rozšiřuj nyní mé Svaté slovo do každého koutu světa a zařiď, aby také tištěné verze mých poselství se rozšířily do co nejvíce zemí. Jsi vedena a tak musíš dělat to nejlepší. Pros Mě v modlitbě, abych ti poslal pomoc, a bude ti dána.
Váš Ježíš

* Poznámka:
První ze třech světových vůdců, kteří podle poselství Pána Ježíše Krista ze 17.2.2011 mají krátce po sobě zahynout násilnou smrtí, byl zavražděný libyjský vůdce - plukovník Muammar al-Gaddáfí. Další dva mají už brzy následovat, přičemž jeden bude pocházet z Evropy a druhý z Blízkého Východu.

Také je jistě zajímavé, že v den oznámení rezignace přímo do kříže vatikánské baziliky sv. Petra uhodil blesk. Článek k tomuto tématu, fotografii i video najdete zde: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/video-do-vatikanske-baziliky-uhodil-blesk-je-snimek-pravy_261196.html

A tak nám nezbývá než se modlit, aby náš budoucí nový papež byl ochráncem naší křesťanské víry, aby přinesl naší Církvi požehnání a bezpečně nás dovedl do Boží náruče.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: Prosím poraďte

Myslím, že je to správně, až na ten konec, který bychom si všichni přáli, ale poselství mluví jasně, ať se nám to líbí nebo ne:
Z poselství Pána Ježíše 12.4.2012
"Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi. Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve."


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: Re: Prosím poraďte

Tiež by som vynechala poslednú vetu, aby nebola kontraproduktívna k posolstvám. Cením si myšlienku a nápad. Možno by bolo dobré uviesť aj čísla proroctiev, ktoré majú so Sv. Otcom súvislosť, boli uverejnené nižšie na fóre. Všetci a všetko je úplne v Božích rukách a ON vie, my nie.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Dušan
Titulok: Re: Prosím poraďte

Drahá sestra, ja by som ešte vydržal chvíločku, teda 6 dní, až príde nové posolstvo z onoho dňa, keď odstúpil náš pápež Benedikt. Aké bude poučenie pre nás od nebeského Otca...


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Prosím poraďte

Milá paní Evo,
na poslední větu Vašeho dopisu reaguji slovy Panny Marie, které nám v poselstvích sdělila dne 13. dubna 2012:
"Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou směrů. Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, který nastoupí po papeži Benediktu XVI.
Mnozí ho budou následovat. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů. Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník."

Tak, jak psal i bratr v Kristu, pan Josef, Petr Říman bude dle poselství vést církev z nebe a zřejmě to bude i on, který zemře mučednickou smrtí.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Re:Re: Prosím poraďte

Církev má vést původní apoštol Petr z nebe - ten už znovu zemřít mučednickou smrtí asi nemůže. Naproti tomu - ve Fatimském tajemství i v poselství La messagere se hovořilo o bíle oděném muži, biskupovi - Svatém Otci, ale podle mne tam není napsané, že by v té době musel vykonávat funkci papeže... Copak Benedikt pro nás nezůstane Svatým Otcem i po skončení svého pontifikátu? Tím spíše, když tušíme, co za jeho odstoupením je.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: prosba o modlitbu

Veľmi prosím o modlitbu za ťažko skúšanú rodinu známej, pracuje v úplne okultnom kolektíve pod tlakom, je napádaná. Lekárka jej dvoch detí je tiež podobne zameraná a agresívna, je problém nájsť inú, manžel je gembler. Ak odíde z tej práce, ťažko nájde teraz druhú, situácia doma je pred rozvodom. Modlí sa, postí sa a je to psychicky veľmi ťažké obdobie. Prosím o silu a pomoc v stredajšej modlitbe. Vďaka. Tiež sa pridávam za všetky úmysly každú stredu. Všetci sme Božie deti.

Admin Peter:
Sestra Maria Angela, ked prosite, aby sme vas alebo vasich znamych, pribuznych atd. pridali do umyslov stredajsieho ruzenca, tak napiste aspon krsne meno tej osoby, za ktoru ma byt umysel venovany. Ulahcuje mi to formulovat konkretny umysel ruzenca do podoby, ktora je zrozumitelna a da sa konkretizovat na danu sestru, ci brata a jej ci jeho rodinu, resp. okolie atd... Vsetko rad zohladnim, aj ked mi chodi tak velmi vela prosieb a rozlicnych emailov, ze sotva stacim odpovedat. Mimo toho som neustale s mojou mamou, vozim ju do nemocnice na ozarovanie a musim sa o nu starat kvoli jej ochoreniu na rakovinu. Prosim aj nadalej o vase modlitby, bratia a sestry. Pan s nami, mili moji, je to velmi tazka doba aj pre mna a moju rodinu.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: výber z blogu Bostlovej

Dne 2013-02-11 15:34, pati.kousalikova@.... napsal:

https://zpravy.idnes.cz/papez-oznamil-rezignaci-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130211_115708_zahranicni_hro

Vy jste si opravdu myslela, že naše světové kruhy nenahlodávají ten váš trůn? Co vám celou dobu psali moji bratři? Pořád vám psali o černém papežovi: https://zpravy.idnes.cz/pristi-papez-by-mohl-byt-cerne-pleti-d7n-/zahranicni.aspx?c=A130211_145113_zahranicni_tss

Vidíte, že jsme nelhali, dotlačili jsme toho nebožáka přes vatikánské kruhy, aby rezignoval, ačkoli je zbožným katolíkem a nastolíme si svého černého papeže, jak se o něm píše ve starobabylonských knihách. Teď teprve zažijete satanismus na půdě Vatikánu. Budeme po vás metat kříže, budeme před nima souložit a nezastavíme se před žádnou bezbožností.

Tolik vám bratři poslední půlrok psali o černém papeži a byla jste slepá, nechápala jste! Teď máte odpověd, s čím jste si zahrávala.

Moc dobře víme, že vám sílu dává Duch Svatý a jeho spojení se Svatým Otcem na Zemi. Tohle vykořeníme a satan usedne na váš trůn. Bostlová, budete ovce bez podpory! Všechno ovládneme a vy jste se dožila nastolení satanského papeže!

To máte jako odplatu za to, že jste nestáhla článek a uvedla bratra velvyslance v hrozný, ale hrozný pád. Pan prezident už mu oznámil, že se s ním nepočítá. Pomstíme se ti na Vatikánu. Od rána jedeme černé modlitby, snad tě to bolí, jak ďábel olizuje brány Vatikánu! Jsme uvnitř, skutečná bezbožnost právě začíná!

Ave Satanas 666

(- omlouvám se, ale nechávám z důvodu autenticity)

Pán žehnej našemu milovanému Svatému Otci Benediktovi XVI.

Milosrdenství Boží pro všechny poblouzněné zednáře.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: výber z blogu Bostlovej

Pán to tak dlho nenechá.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: počítače a démoni

Přátelé, nepropadejte panice. Počítač si (obecně) žije vlastní život, jak jsme se již mnozí mohli v praxi přesvědčit. Někdy se kousne nebo je údržba stránek či technická porucha. V případě závažných informací duchovního charakteru může jít o útok hackerů, ale i o démonický útok (v tomto případě někdy pomáhají modlitby či svěc. voda, aby se opět rozchodil, když se např. náhle zablokuje klávesnice, mizí maily, apod.) Je pravděpodobné, že útoky budou přibývat (dnes pomalu nabíhal i web Magnificat). Nezoufejte, Bůh nás spasí i bez internetu. Dřív lidé neměli ani telefony a také se dostali do nebe. Když funguje internet, dobrá, využijme jej k dobrým věcem. Když nefunguje, vypneme PC a jdeme se modlit. Stejně možná časem budem i bez proudu, tak už si pomalu zvykejme. Zapamatujme si vše důležité, co je potřeba ke spáse: věřit v Boha, litovat svých hříchů, prosit Ho o odpuštění, přijímat svátosti a žít dobrým křesťanským životem.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: počítače a démoni

Pro jistotu opět připomínám, hlavně pro nové návštěvníky, že je potřeba mít doma Bibli (na řadě míst ji zakážou - dle IP). Také doporučuji Katechismus katolické církve, tam máte vysvětleny všechny důležité věci jasně a srozumitelně. Mějte doma posvěcené či exorcizované předměty - kříž, ikony, sv. obrázky, vodu, sůl, olej, medailky, růžence... Přijímejte svátosti, dokud to jde a modlete se za sebe i za hříšníky.


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Agnes I.
Titulok: Re:Re: počítače a démoni

Presne, ako píšete. Tiež som spozornela, pretože informácie o vyhlásení sv. Otca som si chcela pozrieť na Magnificate a čakám, čakám nič... Išlo mi to až na druhý deň. Čo sa týka počítača, tak veru treba pri ňom tráviť čas s rozvahou, pretože ja osobne si myslím, že to je šelma, ktorej sa celý svet klania, nakoľko bez nej už takmer nič nie je možné


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: To len mne nefunguje?

Prečo nefunguje oficiálna anglická stránka? To nám ju už zrušili? Vyhadzuje mi to ERROR!


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: To len mne nefunguje?

Ani mne to nejde, možno len majú výpadok, alebo niečo na nej robia. Treba skúsiť neskôr.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Adrika
Titulok: Re:Re: To len mne nefunguje?

už je to v poriadku ... pridávali nove posolstvo ...

Kedze sem casto nechodim, chcem sa podakovat adminovi Petrovi, za to, ze pridal do modlitbovych umyslov umysel za modlitbu mojho otca Milana, (ktory podstupil operaciu bedroveho klbu) az dva krat (2 stredy) za sebou... pevne verim, ze bol takto riadeny Duchom Svatym, pretoze v prvy tyzden nastali komplikacie, ale Boh ich v druhy tyzden vdaka vasim modlitbam vyriesil a teraz je uz vsetko v poriadku... este raz vdaka Peter... Chvala Panu Bohu, operacia dopadla dobre a uzdravenie pokracuje nad ocakavanie vynikajuco... Chcem sa podakovat vam vsetkym, ktori ste sa na tento umysel modlili... Nech vam to nas Pan mnohonasobne vynahradi... Boh s nami +
Boh Vas zehnaj +

Admin Peter:

Som rad, sestra, ze stav tvojho otca sa zlepsuje, Pan Boh mu pomahaj. Chvala a vdaka ti Pane za vsetky tvoje dobrotenia!


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   admin Jan
Titulok: Re: To len mne nefunguje?

Stránku nám nezrušili, ale je blokovaná neznámými hackery. Kdyby tato situace měla trvat delší dobu, tak prosím někoho, ať přeloží poslední poselství č. 701 z němčiny. Je tam důležitá modlitba.
Děkuji


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   admin Jan
Titulok: Re:Re: To len mne nefunguje?

Už je to v pořádku :-)


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Re:Re:Re: To len mne nefunguje?

To je super, už som zľakla.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Betka
Titulok: Re: To len mne nefunguje?

Mne tá stránka ide aj teraz, aj poobede mi išla.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: blog Bostlova

https://bostlova.blog.idnes.cz/c/321455/Zednarska-pyramida-se-hrouti-Rychle-ale-prece.html
Toto je fakt hrozne...


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Iva
Titulok: Re: blog Bostlova

Je mi ľúto, už som tam ten článok nenašla. Naozaj sa dejú čudné veci?


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re:Re: blog Bostlova

Milá Iva, je tam, je o sv. otcovi, predsa ho vyhnali. Zajdi dole, sú tam popísané hrozné veci, čo budú robiť vo Vatikáne. Nastáva pre nás veľmi ťažká doba. Bože chráň si nás, tvoje deti.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Re: blog Bostlova

Na to sa už nedá ani reagovať. Ale aj tak ďakujme nášmu úžasnému Pánovi, že sme sa dožili tejto poslednej doby, no nie je to úžasné? Koľkí po tomto túžili? Chvála Najvyššiemu!


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Lenka
Titulok: Prosba o radu a pomoc

Bratia a Sestry, touto cestou Vás prosím o poskytnutie informácií alebo rady, či neviete alebo nieste v kontakte s duchovným v okolí Bratislavy, Nitry alebo Zlatých Moraviec, ktorý verí a žije podla našich posolstiev, pretože by som rada dala posvätiť pre mňa a moju rodinu Pečať Živého Boha. Som s vami len pol roka, no proroctvá mi zmenili život a hlavne v týchto ťažkých časoch je dobré mať pri sebe duchovného pravej viery. Za vašu pomoc a radu úprimné Pán Boh zaplať.

Admin Peter:
Napíšte mi na moju administrátorskú emailovú adresu, sestra Lenka. Poradím vám.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Lenka
Titulok: Re: Prosba o radu a pomoc

Úprimné ďakujem brat Peter.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   agnes
Titulok: znova píšem Ježišove slová z MV

Pripravte si ducha. Nastáva úsvit milosti. Pripravuje sa hostina milosti. Vaše duše i duše tých, čo chcú prísť k pravde, sú už v predvečer svojho sobáša, svojho oslobodenia, svojho vykúpenia. Pripravujte sa v spravodlivosti na sviatok Spravodlivosti.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Majdalenka
Titulok: Poselství z 12. a 13.dubna 2012

Z poselství Pána Ježíše 12.4.2012
"Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi. Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve."
Z poselství Panny Marie 13.4.2012
"Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých směrů.
Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů. Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na zemi. Naneštěstí bude mnoho duší následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce. Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník. Tento nový falešný papež – ještě dříve, než vystoupí na Petrův stolec, začne spřádat intriky, aby odsoudil učení mého Syna. Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky."


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Duchovní bitva

Z poselství Jabez 9. 2. 2013:
"...Potřebuji mnoho bojovníků, kteří se zapojí do toho, co se již začalo: největší duchovní bitva všech dob. ... Modlete se bez ustání a nezpochybňujte Mé kroky. Kráčejte se Mnou. Kráčejte klidně a při tom ve svých srdcích přednášejte přímluvné modlitby, modlitby za obrácení, modlitby za uzdravení vašeho zkaženého světa. Neochabujte. ... Modlete se. Spoléhejte na Mne, že tyto modlitby upotřebím pro zdokonalení celého lidstva. Modlete se a nepovolte! Doprovázejte Mě! Mé načasování je vždy perfektní. Modlete se a bděte. Vytrvejte. ... Brzy vám bude umožněno pochopit, jak každá modlitba byla použita jako šíp na odzbrojení vašich nepřátel, jak každá modlitba přinesla své ovoce, jak každá modlitba byla nástrojem při transformaci Země a při opětovném získání Mých ztracených a velice vzpurných dětí z rukou Satana. ..."


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Z poselství 512 - budeme bez papeže?

Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do jejího posledního výdechu. Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou nikde vidět. Budou se schovávat ze strachu z odvety. V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot těch, kteří církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou. Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka, se bude rozléhat. Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť se to bude podobat novému začátku. To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého Syna, protože tomu tak být nemůže. To bude čas, kdy dopadne má ruka, aby přinesla trest.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: poslanie nášho pápeža

Bratia a sestry, myslím si, že poslanie nášho duchovného otca Benedikta XVI ešte nie je zavŕšené. Spomeňme si na proroctvo, že tento náš otec má položiť život mučeníckou smrťou v Jeruzaleme. Musí sa na to pripraviť. Neverím tomu, že o tom nepočul. Neviem teraz narýchlo nájsť komu toto posolstvo bolo zverené.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re: poslanie nášho pápeža

Tiež si myslím že Svätý Otec ešte nepovedal posledné slovo.A tých čo sa tešia, ešte veľmi prekvapí.Ján Pavol II bol veľmi chorý a predsa zotrval.Napísal Z KRÍŽA NEMOŽNO ZOSTÚPIŤ.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re:Re: poslanie nášho pápeža

Po rezignácii Svätého Otca zasiahol Baziliku sv.Petra blesk.
Viac na https://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zahranicne/znamenie-blesk-zasiahol-baziliku-sv-petra-po-rezignacii-papeza.html


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re: poslanie nášho pápeža

Verím tomu, že je to znamenie z neba. Pán je stále s nami.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   halina
Titulok: Re: poslanie nášho pápeža

Posolstva o sv. otcovi: https://www.varovani.org/ Ostatní proroci: La messagere

Poselství Ježíše ze dne 7. února 2011 - POHLED NA BUDOUCNOST IZRAELE

Poselství Ježíše a Panny Marie ze dne 9. února 2011 - SVATÝ OTEC UMÍRÁ V JERUZALÉMĚ
Poselství Ježíše a Panny Marie ze dne 27. května 2011 - SMRT SVATÉHO OTCE

Nech nas Pan ochranuje a pozehnava nasho sv. otca a da mu sily zvladnut vsetko co ho este caka a my ho musime podporovat nasimi neustalymi modlitbami!


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Anna
Titulok: Re: poslanie nášho pápeža

O utrpení papeže se píše v poselstvích La messagere.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: To chtěl učinit Benedikt XVI.

Pokud by se Svatý Otec rozhodl skutečně dobrovolně opustit svůj úřad, určitě by neplánoval prosazení zákazu potratů na dobu po své rezignaci. I z toho plyne, že k tomuto kroku byl náhle dotlačen. Není tedy možné, že dle oficiálních zpráv chystal svůj odchod dva roky.

Středa 23. května 2012, 6:22 - Vatikán

Vatikán chce prosadit zákaz potratů v celé Unii

Do května příštího roku chce katolická církev shromáždit ve 27 zemích EU milión podpisů „v souvislosti s ochranou práv dětí, které přijdou na svět“. Za diplomatickými formulacemi se skrývá požadavek na zákaz potratů v celé Unii. Kampaň za sběr podpisů má název „Jeden z nás“ a organizuje ji Papežská rada pro laiky, které předsedá polský kardinál Stanislaw Rylko. Požaduje, aby „se s každým lidským životem zacházelo na stejné právní úrovni od početí“, což by potraty znemožnilo, protože by se pak dostaly na úroveň zabití nebo vraždy.

Vatikánská administrativa, která stojí za celou akcí, zdůrazňuje, že ačkoli formálně Unie nemůže zasahovat do právních předpisů členských států v oblasti práva na potrat, může sama vypracovávat právní předpisy, které jsou v souladu se základními zásadami rovnosti a důstojnosti každé lidské bytosti od jejího početí.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Nový papež?

Ještě jsme se nevzpamatovali z šoku a už tu jsou spekulace... anebo se s tím počítalo už dříve, jestliže už při svém zvolení byl vnímán jako papež na "přechodnou dobu"... ?

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/214683-ital-ci-ghanan-pristi-papez-mozna-bude-mit-tmavou-plet/

Mezi možnými kandidáty je také Christoph kardinál Schönborn OP z Vídně. Slyšela jsem několik jeho homílií a myslím, že Evropany by mohl oslovit.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Christoph_Sch%C3%B6nborn

Ale nebojme se! Vše dopadne tak, jak to řekl sám Ježíš už před dvěmi tisíci lety:

"...A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou." (Mt 16)


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: Nový papež?

... a modleme se modlitby č. 82 a č. 83:
"... Prosíme, odstraň antikrista, jakmile se dá poznat..."


Dátum: 11.02.2013
Vložil:  Josef
Titulok: Nenápadná změna

Překvapení nad rezignací netajil starosta obce Hubert Gschwendtner, který papeže navštívil v Římě loni v červnu. "Působil na mě, že má ohromnou vitalitu," vrtěl hlavou.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: Nenápadná změna

"Jsem velice šokován touto neočekávanou zprávou," řekl Mario Monti. Při jeho nedávných setkáních s papežem prý vůbec nic nenaznačovalo, že by Benedikt XVI. mohl dospět k takovému rozhodnutí.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re: Nenápadná změna

TN.cz o tom píše:
...Jenže objevila se už i podezření, že Benedikt XVI. odstoupil kvůli nějakému skandálu. To nepřímo potvrdil i tento papežův tajemný vzkaz, který svým příznivcům poslal na sociální síť Twitter:
"My všichni musíme věřit v sílu Božího odpuštění. Všichni jsme hříšní, ale Jeho milost z nás dělá nové lidi."


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Jozef K.
Titulok: do roka a do dňa

Neviem či to tu už niekto napísal, ale náš Pán hovoril o Benediktovi presne pred rokom. https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-343/ sedí i hodina


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Komentáře duchovních

Milé sestry a bratři v Kristu,
je to zvláštní, jak rezignaci Sv. Otce komentují různí duchovní: Kardinál Duka poděkoval papeži "za rozhodnou odvahu" postavit se k věci čelem. Připomněl, že papežský úřad je velmi náročný, ať už stran jazykové vybavenosti nebo pro "zdravotní systém".
Olomoucký arcibiskup Graubner řekl, že je to překvapení, ale uznává, že právo na to má. Je- li to tak, je to prý z jeho strany velké gesto úcty k úřadu, když si uvědomuje zdravotní omezení a pokorně ho přijímá. Graubner tvrdí, že "je to výraz osobní velikosti".
P. Badal a P. Halík sdělili, že papež byl už "velmi unavený".
Kardinál Vlk se zase vyjádřil, že když viděl papeže před týdnem, připadal mu velmi zestárlý, jako "vetchý stařeček", takže prý jeho rozhodnutím překvapen nebyl.
Mluvčí Vatikánu zase prohlásil, že papež netrpí žádnou určitou nemocí. Nevyloučil ale, že se chtěl vyhnout vyčerpávajícím Velikonocům...
Již v roce 2005 se prý spekulovalo, že Benedikta XVI. konkláve zvolilo jako jakéhosi "přechodného papeže" a teprve po něm vybere mladšího kandidáta s dlouhodobou perspektivou v čele Církve.

Víme, jaké měl Sv. Otec plány, kolik míst chtěl návštívit, včetně naší republiky - plánoval návštěvu Velehradu u příležitosti výročí Cyrila a Metoděje. V březnu chtěl vydat oficiální prohlášení, že interrupce je vražda nenarozených a chtěl vyzvat státy, aby nepovolovaly ve svých zákonech toto zabíjení...

Připomeňme si slova Jana Pavla II, když byl dotazován na obsah 3. fatimského tajemství. Papež uchopil růženec a řekl: "Toto je lék proti tomuto zlu. Modlete se, modlete se, modlete se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží." Na otázku, jak to půjde v Církvi dále, odpověděl: "Musíme se co nejdříve dobře připravit na veliké zkoušky, které po nás dokonce mohou žádat, ano, i nasazení vlastního života pro Krista! Mohou být zmírněny modlitbou, ale nemohou již být odvráceny, neboť jen tak může dojít ke skutečné obnově Církve. Už tolikrát došlo k obnově Církve krví a ani tentokrát tomu nebude jinak. Buďme silní a připravme se a důvěřujme Kristu a Jeho Svaté Matce."


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Pápež, cirkev a posolstvá

Vybral som pár posolstiev týkajúcich sa pápeža a diania v cirkvi.

https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-318/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-321/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-343/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-379/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-395/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-400/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-423/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-460/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-486/
https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-500/

Je to príležitosť otvoriť ďalším ľuďom oči.


Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Peter
Titulok: Re: Pápež, cirkev a posolstvá

Drahy brat - odviedol si perfektnu pracu - nemusel som hladat ale cez teba som nasiel posolstva tykajuce sa papeza Benedikta a falosneho satanskeho proroka - hned ich rozposielam, aby ludia rozmyslali a uverili a hlavne sa modlili. Boh Ti zehnaj!


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Poselstvi342

Papez Benedikt bude vypuzen z Rima, tak se jim to fakt povedlo,donutili ho,aby se sveho trunu vzdal pod zasterkou,ze uz je star a ze na vse nestaci,my ostatni vime,kde je pravda,papez nemuze svetu rici,so se deje ve Vatikanu.Ted jsem si jeste vsimla,ze vcera bylo dalsi zemetreseni v Chile ,pan nam rika,ze nez se Varovani uskutecni bude jeste otrasat zemi,abychom se probudili.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: Poselstvi342

Poselství 342 bylo dáno přesně před rokem!( 11.2.2012)


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Lenka
Titulok: Re: Poselstvi342

...ano sestra, len doplnam, ze posolstvo bolo prijate presne pred rokom 11.februara...modlime sa uprimne a vrucne, Pan Boh vam vsetkym zehnaj.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Uz jsou na portalech jako je idnes a novinky,kdo bude pristim papezem,mluvi se take o africkem kardinalovi Peter Kodwo

Buh vi, kdo z nich to asi bude. Pan s nami.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Uz jsou na portalech jako je idnes a novinky, kdo bude pristim papezem, mluvi se take o africkem kardinalovi Peter Kodwo

No hlavně to vědí oni sami. Když jsem tu zprávu uslyšel, se slzami jsem děkoval Bohu za to, že jsme zase o něco blíže Novému Ráji - konci satanovy hrůzy v životech všech lidí historie až po nás. Díky Bohu, Matce Boží i všem svatým za vedení v těchto zlých časech. Každý den se modleme za svatého papeže, jehož utrpení nám bude odhaleno asi až v Nové zemi. Jak říká náš Spasitel - jsme skutečně požehnaná generace. Vždyť tisíce let Zlý mučil lidi špatnostmi, hrůzami a nakonec všechny v prokleté zemi čekala jen smrt. Kolik jen milionů našich předků si přálo vidět to, co uvidíme a zažijeme my!!! Dej, Pane, abychom Ti byli vždy užiteční tak, jako tvůj týraný "odstupující" Benedikt!


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Prišlo k tomu tak nečakane!

Náš milovný pápež nám bude veľmi chýbať. Aj sa bojím, pretože viem, že teraz nás nečakajú dobré časy. Zároveň sa aj teším na to, že už nie je od nás ďaleko stretnutie s Pánom. Modlime sa za Benedikta! Je to naozaj úžasný človek. Pán nech mu žehná


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Prišlo k tomu tak nečakane!

Mne take bude chybet,ale v modlitbe jsme vsichni spojeni a v lasce ke Kristu.Hlavne ,ze zije,myslim si,ze jeste nam mnohe vyprosi a pro sve ovecky,i kdyz bude v ustrani vykona.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Eliška
Titulok: prosba o modlitbu

Moje drahá duchovní rodino, prosím na středečný růženec o zařazení prosby za mého syna alkoholika a jeho rodinu, aby Bůh rozvázal jeho potuta a také za obrácení všech mých dětí. Děkuji vám, kež vám všem Bůh žehná a opatruje vás a všechny lidi, kež s námi se všemi zůstane, protože po odchodu našeho papeže se připozdilo a den se nachýlil.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Jindřiška
Titulok: Re: prosba o modlitbu

Drazí, připojuji se k Elišce a rovněž vás chci poprosit o modlitbu za mého bratra, který je také alkoholik, je to neštěstí pro něj i pro blízké. Velmi vám děkuji.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Ilona
Titulok: Re:Re: prosba o modlitbu

Chvála Kristu!
Pomodlím se za vaše bratry a také za Svatého otce Benedikta. Stejně prosím o modlitby za mou sestru, která velmi holduje alkoholu i za syna mé kamarádky, Jana, který je léta závislý na počítačových hrách. Srdečně děkuji a ať vám všem Pán žehná! Ilona


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   M. F.
Titulok: Motlitby za Benedikta XVI
.

Vždy, když se modlím za Benedikta XVI tak potom prosím, aby pocítil naše modlitby jako pevnou oporu ,která by ho obklopila a dala mu sílu k boji za církev a všechny křesťany. Prosím ať se teď síla našich modliteb zdvojnásobí.

Bože ochraňuj Benedikta XVI, svou Svatou církev i nás své děti.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: ŠOK

Svatý Otec Benedikt XVI. musel čelit nepředstavitelnému nátlaku, když po staletích zvolil abdikaci. Obětoval se za církev, aby nemusela čelit dalším fiktivním kauzám, které by ho obviňovaly ze zodpovědnosti za zneužívání mladých lidí. Svůj kříž nese statečně, ať je nám mladším nepřekonatelným vzorem...


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: ŠOK

https://www.novinky.cz/zahranicni/292880-papez-oznamil-rezignaci.html

Prohlášení papeže Benedikta XVI. k rezignaci

Drazí bratří,
sezval jsem vás na tuto konzistoř nejen kvůli třem kanonizacím, ale také, abych vám sdělil rozhodnutí velkého významu pro život církve. Poté, co jsem opakovaně prodělal zkoušky svědomí před Bohem, dospěl jsem k jistotě, že moje síly nejsou kvůli pokročilému věku dál schopné adekvátně zastávat Petrův stolec. Jsem si dobře vědom, že tento post kvůli své základní duchovní podstatě musí být vykonáván nejen slovy a skutky, ale také modlitbami a strádáním.

V tomto světě podléhajícím rychlým změnám a otřásaném otázkami o hloubce významu víry pro život, jako zástupce stolce svatého Petra a hlasatel evangelia k obojímu potřebuji sílu mysli a těla, sílu, která v posledních málo měsících ve mně slábla v takové míře, až jsem si uvědomil neschopnost adekvátně zastávat stolec, který mi byl svěřen.

Z tohoto důvodu, dobře si vědom vážnosti tohoto činu, v naprosté svobodě vyhlašuji, že se zříkám papežského stolce, následnictví svatého Petra, které mi bylo svěřeno kardinály 19. dubna 2005, a to tak, že od 28. února 2013 20:00 bude stolec Říma, stolec svatého Petra, prázdný a konkláve bude svoláno ke zvolení nového pontifa těmi, jimž to přísluší.

Drazí bratří, děkuji vám nejupřímněji za veškerou lásku a práci, jíž jste mě na postu podporovali, a žádám o prominutí svých selhání. A nyní nechte nás svěřit svatou církev do péče našeho nejvyššího pastýře, našeho pána Ježíše Krista, a zapřísahám jeho svatou matku Marii, zda by mohla asistovat otcům kardinálům se svou mateřskou starostlivostí při volbě nejvyššího pontifa.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Petr Syp.
Titulok: Slova našeho milovaného papeže

Prohlášení papeže Benedikta XVI. k rezignaci

Drazí bratří,
sezval jsem vás na tuto konzistoř nejen kvůli třem kanonizacím, ale také, abych vám sdělil rozhodnutí velkého významu pro život církve. Poté, co jsem opakovaně prodělal zkoušky svědomí před Bohem, dospěl jsem k jistotě, že moje síly nejsou kvůli pokročilému věku dál schopné adekvátně zastávat Petrův stolec. Jsem si dobře vědom, že tento post kvůli své základní duchovní podstatě musí být vykonáván nejen slovy a skutky, ale také modlitbami a strádáním.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Modleme se

Papez k 28.02 odejde ze sveho uradu a potom muzeme ocekavat Falesneho proroka,modleme se ted s vetsi intenzitou a rozdavejme Brozurky a dopisy Varovani,at si lide pripoemnou.co tenkrat zamitli.Modleme se a Haleluja.Kdyz jsem si to precetla,mam veliky pokoj na dusi.Nebojim se.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: Modleme se

Já jsem trochu roztřesená, ale zároveň se těším na setkání s Pánem. Třeba to bude brzy. Poslední dny cítím, že nás něco velkého čeká.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re:Re: Modleme se

Mám to ůplně stejně jako Ty Ilko Veroniko.Jsem trochu roztřesená a přesto se hrozně moc těším!!!Poslední noci se budím a modlím se a zdají se mi zvláštní sny.... a dokonce jsem byla vnitřně nucena najít si vhodného kněze a vykonat u něj svou první generální zpověď-lepšího kněze mi náš Pán poslat nemohl,byl to pro mě ůžasný a osvobozující zážitek a mimochodem ten kněz poselstvím také věří a řekl,že ty motlidby jsou velmi krásné a ,že i když se je nesmíme modlit v kostele v soukromí můžeme .Modleme se!


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: Modleme se

Požehnaný deň,milí moji ja neverím,že náš drahý sv. otec dobrovoľne odstúpil. Buďme pripravení.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Petr Syp.
Titulok: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci
11. února 2013 11:56
Papež oznámil, že se chystá rezignovat, uvedla agentura ANSA. Netradiční krok, který však vatikánské zákony umožňují, učiní k 28. únoru. Oznámil to osobně, v latině, během konzistoře pro svatořečení mučedníků z Otranta.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/papez-oznamil-rezignaci-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130211_115708_zahranicni_hro


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Dušan*
Titulok: Re: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Slová posolstiev sa napĺňajú drahí bratia a sestry, zostaňme silní, lebo nás čakaju krúšne dni.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Pán s námi, čeká nás náročné období, ale s naším Pánem přece všechno zvládneme. Přeji vám mnoho Božího požehnání bratři a sestry.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Ano, On je vítěz!!! Nekonečné Dobro a Láska je Pán pánů!!!


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   brat Vlado
Titulok: Re: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Drahí bratia a sestry pomodlime sa dnes prosím Vás všetci modlitbu z 20. 3. 2012 "Za záchranu katolíckej Cirkvi", aby sa zaistilo, že Bohu zasvätení kňazi sa nestanú obeťou zlovestného klamu, ktorý plánuje falošný prorok a jeho nasledovníci:

"Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za katolícku Cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie. Prosíme ťa, Matka Spásy, prikry svojim svätým plášťom posvätených Božích služobníkov, aby sa im dostalo milostí byť silnými, vernými a statočnými počas skúšok, ktorým budú vystavení. Oroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením katolíckej Cirkvi. Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, tvojmu zvyšku Cirkvi na zemi, dar schopnosti viesť, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva tvojho Syna. Prosíme ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov tvojho Syna tak, aby vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami nového raja na zemi. Amen. "

a taktiež by som navrhol dnes večer o 20. 00 hod. aby sme sa všetci spojili v modlitbe bolestného ruženca za pápeža Benedikta XVI.


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Jsem velmi pro, my se půjdeme modlit hned.
Poslední dny jsme se cítila zvláštně - jako by něco důležitého bylo "na spadnutí". Předevčírem se mi zdál nějaký děsivý sen, týkal se asi Antikrista, hned ve 4 ráno po probuzení jsem se pomodlila litanie proti fal.p.
Lidé, modleme se, a rychle ke zpovědi, kdo v poslední době nebyl!


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Zdenka
Titulok: Re:Re: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Teším sa na spoločnú modlitbu+


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: Papež Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci

Bože, ochraňuj svoju katolícku Cirkev a nám, Tvojim deťom, daruj dary Ducha Svätého, zvlášť dar rozlišovania. Chceme Ti zostať verní. Lurdská Panna Mária, oroduj za nás!


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Rici
Titulok: Papež končí?

Právě jsem slyšel v rádiu, že náš Papež Benedikt XVI koncem měsíce ukončí svůj pontifikát, prý ze zdravotních důvodů. Nevíte někdo nějaké info?


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: když to říká i exorcista...

Přátelé, právě jsem dočetla knihu pátera Amortha: Posledný exorcista, satan vo Vatikáne. Cituji: "Ak je pravdou, že zápas medzi satanom a Bohom je dnes v záverečnej fáze, je potrebné tiež pripomenúť, že teraz je čas Antikrista. Tak hovorí Sväté písmo. O Antikristovi hovorili mnohí. Kto to je? Je to najväčší Kristov nepriateĺ. Istý typ satanovho vyvoleného syna, ktorý príde na svet, keď zápas s Bohom bude v záverečnej fáze. Príde, aby bojoval proti Bohu, ale podlahne mu. Ja verím, že Antikristov čas je naša doba, doba začiatku tretieho tisícročia. Nebude ťažké rozpoznať príchod tejto osoby. On, ako to hovorí svätý Pavol, zvedie človeka ako Boží posol a bude sedieť v Božom chráme, označiac seba samého za Boha."


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: když to říká i exorcista...

Agentura ANSA dnes oznámila, že Benedikt XVI. hodlá rezignovat na svůj úřad ještě tento měsíc - 28. 2. 2013 !!


Dátum: 11.02.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Re: když to říká i exorcista...

Rovnako som nedávno čítal spomínanú knihu. Sú v nej výstižne popísané spôsoby, ako sa diabol dostáva k človeku a jeho duši. Keď poznáme nepriateľa a jeho metódy, ľahšie mu môžeme odolávať. Stojí to za prečítanie.

https://www.ulozto.sk/x5ok1rZ/posledny-exorcista-pdf


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Ave Maria

Máte rádi hudbu? Klasickou? Pokud ano, nemeškejte a potešte se tímto krátkým videem, na který přišel odkaz z Maďarska. Ale nemusíte umět maďarsky - sólistou totiž není nikdo jiný než... :-)))

https://www.youtube.com/watch?v=Ou3o7oE2vyc&feature=share****


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   Anna z OV
Titulok: Re: Ave Maria

Paní Evo, předně vás chci pozdravit a poděkovat za všechny vaše překlady. Budete-li mít chvilku času zavolejte prosím na 603470705. Děkuji.


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   Štefan O.
Titulok: Re: Dva svědkové, dvě olivy a dva svícny...

Po prečítaní posolstva "PO MÉM VAROVÁNÍ A ZÁZRAKU SE NA VEŘEJNOSTI OBJEVÍ MÍ DVA SVĚDKOVÉ! NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE LIDSTVU." som tak trochu uvažoval,kto sú a akú budú mať úlohu a či aj ja sa s tými Božími svedkami môžem stretnúť.A do rána som mal sen,ako nikdy predtým.Stál som na našom dvore,pozeral som sa na oblohu,ktorá začala tmavnúť až černeť z východu na západ.Ako keď prichádza voda na breh a prekryje všetky kamienky, piesok no všetko.Zrazu,keď všetko stmavlo,s tých mrakov prileteli dva blesky a udreli predomnov do zeme,len sa zvíril prach.Jeden bol čierny a druhý červený.Stáli tam dve osoby s ktorých som vycítil,že mám ísť do vnútra,do domu.Bol som v izbe, kde odrazu stáli pri mne a jeden z nich mal v jednej ruke malí,biedni,tenký zväzok mrkvy a v druhej krásny a svieži zväzok mrkvy.S tým biednym ukázal cez stenu smerom k susedovi a ten pekný smerom ku mne.Nič nehovorili,iba som cítil,že on je stratený a ja zachránený.Ešte sa to opakovalo dva krát,vždy s niečim iným a vždy keď mi ukazoval krásne zväzky sa ta bytosť milostivo usmievala,ale tvár som nerozpoznával.Potom som na ich vnútorný hlas mal vstúpiť do druhej izby v mojom dome,kde mi pred tým upravili rozmiestnenie zariadenia,bolo to inak a že takto je to teraz dobre a mám tak žiť a zmizli.Nemal som nikdy taky zvláštny pocit ako ale len trošku strachu,radosti,vážnosti.A to celé som vo sne ešte raz musel porozprávať mojej celej rodine,ktorá sedela práve v tej usporiadanej izbe.Ďakoval som hneď ráno Pánu Bohu,ktorý je nám bližšie, ako si vieme predstaviť.Poďakoval som aj na doobednej sv.omši, bola taká akási iná ako doteraz aj sv.prímanie.Ďakujem a žehnám všetkým,kto to budete čítať musel som to vyrozprávať.Zvelebený Boh na veky.Pokoj Vám.


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Boží hněv

Milí, Boží posleství, která na blogu JABEZINACTION předává lidstvu vizionářka „nežného srdce“ z Ontaria, se během uplynulého měsíce nesla v duchu laskavého otcovského napomínání, trpělivého připomínání a rad, jak se máme či nemáme chovat, co máme či nemáme dělat. V nejnovším poselství z 8. 2. 2013 však tento Hlas velice zvážněl a přímo z Něj srší trpké výčitky a opravdový Boží hněv. Nyní si přečtěte nejzávažnější části textu, celý pak bude odeslán na www.varování.org.:
„...Bouříte se proti Mně a odmítáte se sklonit před Mým Majestátem. Dopřáváte si každé potěšení a rozkoš se vám stává nezbytností, což je proti Mému řádu. … Ničíte Mé stvoření, vytváříte nové živočišné druhy a Mou dokonalou tvorbu pozměňujete podle sebe. Manipulujete s geny, klonujete zvířata a experimentujete s plody potracených dětí. Vytvořili jste celý průmyslový komplex ohavností. Jak se opovažujete chovat se jako bohové! Ze všech svých provinění se Mi budete zodpovídat! Čiňte pokání! Už nebudu déle tolerovat vaše ničemnosti. Můj hněv padne na obyvatele Země s takovou silou, že miliony z vás poznají, jak velice Jsem pohoršen. Můj hněv očistí mnohé části vaší planety a zbaví vás všech těch věcí, které vás ode Mě odcizují. Nezbude vám nic. … Odvrátím se od vás, dokud nepochopíte, že Mne máte uposlechnout. Země se bude otřásat v samotných základech, dokud nepokleknete před Mým Majestátem. Netropte si ze Mne žerty. Před Mým hněvem se nebudete moci ukrýt, děti Mé. … “
Kolik našich bližních to stále ještě není ochotno pochopit a přijmout fakt, že nastala dávno avizovaná ´doba soužení´ a že Boží milosrdenství nechává Své proroky ze všech částí světa promlouvat téměř unisono právě proto, aby Jeho sílící varovný hlas dolehl ke všem Jeho dětem. Modleme se za ně!


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Re: Boží hněv

Ano, unisono, úplně shodná jsou i poslední poselství dávaná MBM. Evo, děkujeme za tyto Tvé překlady, dodávají nám sílu ještě intenzivněji pracovat na modlitbách pro záchranu duší. Pán Ti žehnej +


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Kříž v mracích

Každý den se ve 3 hod. odpoledne tak na minutu zastavím a prosím Boha pro vylitou krev Kristovu za smilování nad všemi dušemi, svěřuji mu různá trápení a prosbu o řešení.
Dokonce jsem si v práci nastavila v Outlooku připomínku těsně před 15 hodinou, abych na to nikdy nezapomněla.
Dnes jsem se při modlitbě zastavila před oknem a dívala se na oblohu. Najednou jsem zahlédla, jak z mraků těsně okolo slunce se vytvořil v obrysech jakoby malý kříž s tělem zavěšný směrem dolů. Vedle byla jakási temná černá postava, skoro na mne působila jako socha Golema (jestli víte, o co jde). Během minuty se obraz do slunce rozplynul. Říkala jsem si, jestli nemám bujnou fantazii, ale občas z mraků vidím různé obrazce - anděly nebo obličeje s ohnivýma očima. Nevím, jestli to je opravdu jen moje fantazie, ale když jsem se na to dívala, neměla jsem vůbec strach. Říkala jsem si, že Bůh vždy zvítězí. L.


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   agnes
Titulok: moji drahí

tak včera som videla zvláštný záblesk svetla o dvanástej hodine, ktorý sa rozprestrel cez celé okno a neviem prečo som schytila dcérku, že hádam nastáva očakávaný okamih varovania...nestalo sa nič, hoc by nás to asi všetkých potešilo, ale večer keď som čítala moju obľúbenú MV zväzok 9 tak mi na celú udalosť odpovedali tieto slová:
Pripravte si ducha. Nastáva úsvit milosti. Pripravuje sa hostina milosti. Vaše duše i duše tých, čo chcú prísť k pravde, sú už v predvečer svojho sobáša, svojho oslobodenia, svojho vykúpenia. Pripravujte sa v spravodlivosti na sviatok Spravodlivosti.
Táto kniha mi vždy dáva večer odpoveď na to, čo má cez deň postretne a čo ma trápi a včera takáto nádhera.


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Jozef
Titulok: Re: moji drahí

Môžem potvrdiť, že som tiež videl podobný záblesk v noci. Bolo to zo stredy na štvrtok, keď začal padať u nás na východe ten sneh. ( pol metra :-) ) Ráno som to považoval za skrat el. vedenia, keďže nešiel prúd. A to isté s tým zábleskom hovoril aj sused.


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   agnes
Titulok: Re:Re: moji drahí

dakujem, lebo niekedy si človek pomyslí, že si namýšľa aj muž ma hned zahriakol, že to bolo len tak zo slnka, ale ja viem, čo som videla...


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Eva OV
Titulok: Dva svědkové, dvě olivy a dva svícny...

Milé sestry, milí bratři, teprve před pár dny se prostřednictvím pastora Enocha k nám dostalo poselství Panny Marie, ve kterém nám před blížícím se aktem Božího milosrdenství připomíná stále větší důležitost a intenzitu modliteb, zejména růžence jakožto jízdenky a vstupenky do nového života, a už nám tentýž vizionář předává další poselství, tentokrát od našeho Božského Otce ze dne 6. 2. 2013:

"PO MÉM VAROVÁNÍ A ZÁZRAKU SE NA VEŘEJNOSTI OBJEVÍ MÍ DVA SVĚDKOVÉ! NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE LIDSTVU."

Při jeho čtení se nám mimoděk vybaví vize apoštola Jana, kterou popisuje v 11. kapitole svého Zjevení, pročež jsem hned otevřela Bibli… a k překladu se dostala o hodně později… :-)))
Text překladu je už přeposlán na adresu
https://www.varovani.org/vizio/EC_240712.pdf


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: Dva svědkové, dvě olivy a dva svícny...

:-))) omluvte překlep: ne "pastora Enocha", nýbrž "vizionáře Enocha", byť to nemusí být vyloučeno.


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   mk
Titulok: Re: Dva svědkové, dvě olivy a dva svícny...

V "našich" poselstvích je to popisováno ještě podrobněji v č. 388, 401.
V poslední době se mi zdá, že jsou si poselství různých proroků víc bližší a doplňují se.

mk


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Ľuboš
Titulok: Vizionárka Vierka Nemcová

Chcel by som sa s Vami podelit ešte o jeden krásny zážitok. Bolo to ešte niekedy Február - Marec 2012. Bol som vtedy posadnutý zlým duchom. Bol som vtedy prvý krát u Exorcistu Václava Kociána. Samozrejme som sa s nim rozprával ako to všetko bude prebiehať..
Veĺmi som sa bál. Ale on mi povedal že u neho boli i také osoby, ktoré neboli na sviatosti zmierenia vyše 60 - 80 rokov. V tedy som pocítil nesmierny pokoj na duši.
Klasická spoveď ktorá samozrejme bola i generálna. Po spovedi sa nadomnou modlil cudzím jazykom ktorému som samozrejme nerozumel. Potom prišla pani Vizionárka Ing. Vierka Nemcová ktorá sa tiež nadomnou modlila. Vtedy hovorila o tom co Ježiš jej ukázal nadomnou. Ona sa s Pánom ježišom od strednej školy rozpráva, modlili sa spolu. Dal jej dar videnia do budúcna a to iba v symboloch.
Nadomnou videla niečo krásne. Bol som oblečný do bieleho rúcha a v ruke som držal sviecu vo veľkosti paškálu a okolo mna poletovalo velmi vela anielov. Pán Ježiš sa v dialke na mna usieval.Po tom po exorcitike som mal nekonečný pokoj na duši cítil som sa ako keby som prvý krát pocítil extázu božej lásky. Citil som ako keby mi dal pocítit kúsok s raja.


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Miroslav O.
Titulok: Re: Vizionárka Vierka Nemcová

Ďakujem za svedectvo, otca V. Kociana poznám aj Vierku Nemcovú sú obdarený Duchom Svätým.

Zároveň by so chcel poprosiť o modlidby v slovenčine od 55 po najnovšie.
Ďakujem

Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Ľuboš
Titulok: Modlitebná kampaň

Milý Brat v Kristovi, Miroslav O.

Aktualizovaná Modlitebná kampaň:

- doplnené Modlitby po č.95
- doplnené Litánie po č.4
- nahradené všetky modlitby v češtine slovenským neoficiálnym prekladom

https://www.ulozto.sk/xZXFCrP/modlitebna-kampan-pdf


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re: Vizionárka Vierka Nemcová

Drazí bratři, můžete mi podat nějakou adresu či telefon na tohoto požehnaného otce a onu vizionářku? Znám jednu osobu, jež se mi nedávno svěřila s otřesným životem ovládaným satanem. Děkuji E.


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Ľuboš
Titulok: Šokujúce informácie

Šokujúce informácie o Slovensku. Slobodomurárstvo na Slovensku to je sila... Na SK vznikla 21.03 2009 slobodomurárska lóža, stačí si kliknúť na odkaz a hneď sa dozviete, aký majú program a ciele, kde sídlia atď. Majú nejaké tajné plány, o ktorých my nemôžeme vedieť?

viac na stránke: https://www.vls.sk/


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Ľuboš
Titulok: Zaujímavý príbeh

Chcel by som sa s Vami podeliť o jeden zaujimavý zážitok. Stalo sa to koncom roka 2012. Bol som vtedy vo velmi zlom dochovnom stave. Zaoberal som sa Mágiou dokonca som stretol osobu ktorá sa zaoberala vysokým stupnom mágie. Vela som čital o ezoterike skušal som i také veci ako je telekinéza, pirokinéza...
Vyhýbal som sa kostolu. Strašne som hrešil proti Pánu Bohu. Až nastal jeden Veľký zlom. Satlo sa to v Kostole Kúsok od Trnavy konkrétne v Zelenči. Bola sv. omša a proste počuval som kázen v ktorej boli napr. Že aby sme sa nezaoberali istou vyzionárkou alebo že nedávno ste čítali v KOTOLICKYCH


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Ľuboš
Titulok: Re: Zaujímavý príbeh

novinách o istej Irskej vizionárke. Ze aby sme sa nou nezaoberali ze je to falošný prorok. Proste som to nechápal. V tedy ma naplnil nekonečný pokoj na duši a cítil som že do mna vstupuje duch svätý. Hned mi prisšli myšlienky že prečo by som sa nemal nou zaoberať ? Veď Vizionári sú aj v Dechticiach a sú pokorný, skromný, navzájom sa milujú a modlia sa každý den sv. ruženec. Je z nich cítit láska, nekonečný pokoj. Potom som išiel v ten del na internet a z ničoho nič ma napadli tieto krásne slovo VAROVANIE. Vtedy som prvý krát začal sa touto stránkou zaoberať. Dokonca som sa prostredníctvom tejto stránky obrátil a to tým že niečo mi stále hovorilo aby som olutoval hriechy a prial sviatosť zmierenia, čítal sv. písmo aokrem toho aby som čítal tieto sv. tajomstvá ktoré nám Ježiš dáva s lásky. Dokonca som si vytlačil Pečať živého Boha 20.12.2012 presne to bolo 10 mesiacov od zoslania prostrednictvom siedmeho aniela na Zem. Tým anielom je Posledná vyzionárka neskor prorokyna Mária Božieho Milosrdenstva. 21.12.2012 bola táto pečať posvetená Otcom Exorcistom Václavom Kociánom vo Zvolene. Dokonca on tieto posolstvá schvaluje a od zoslania týchto posolstiev posvetil vyše 80 Pečatí živého Boha. Predstavte si poradil mi že najnovšie posolstvá v českom jazyku sú na: https://www.varovani.org
Verím v Mene Ježiša že tieto posolstvá budú publikované do celého sveta i tam kde nie sú s týmto oboznámeni.
Modlime sa aby tý ktorý napádajú túto stránku aby ich duch svätý naplnil pokojom a otvoril im oči aby nevideli iba týmto materialistickým svetom ale aby videli duchovným svetom.


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re:Re: Zaujímavý príbeh

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Milý Ľuboš. Zo srdca ti ďakujem za tvoje krásne svedectvo, ktoré je pre nás odpoveďou od nášho Pána Ježiša Krista za naše modlitby za obrátenie hriešnikov. Vidíš, aký je Boh úžasný Otec. On môže všetko. Ako krásne obrátil zlo na dobro, keď ten kňaz, ktorého si ty počul mal celkom iný úmysel. Nech je zvelebený Boh naveky!
Prajem ti veľa Božieho požehnania a milostí!


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re:Re:Re: Zaujímavý príbeh

Ešte by som chcela dopísať, že ten kňaz Ľuboš si zaslúži veľa modlitieb, pretože práve vďaka nemu si sa dozvedel o týchto posolstvách, ktoré ako píšeš ,ťa obrátili. Áno, musíme sa veľa modliť!


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re:Re: Zaujímavý príbeh

Milý Luboš, aj ja Ti úprimne ďakujem za toto úžasne svedectvo,preposlala som to aj mojím synom jeden s nich prestal veriť posolstvám na podnet otca biskupa,možno ho to prinúti porozmýšľať. Nech Ti to Pán veľmi odmení veľkým požehnaním


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: Zaujímavý príbeh

Úžasné, úžasné :-o Pán má všetku moc v nebi, aj na zemi. Vďaka Ti Pane Ježišu.


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Zaujímavý príbeh

Milý bratře Ľuboši,
moc děkujeme za krásné svědectví. Prosím, jestli byste mohl i svá slova napsat na mailovou adresu

svedectviozmenezivota(zavinač)seznam.cz

Shromažďuji svědectví sester a bratří, jak se díky poselstvím vrátili k Bohu, ke svátostem, do Církve... Musíme totiž svědčit naším životem v duchu slov z evangelia: "Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce". Tato svědectví budou sloužit i pro jednání s otci biskupy, proto je nutné, aby zde bylo uvedeno plné jméno a město. Nechceme, aby svědectví byla anonymní. Zároveň posíláme svědectví i našim bližním v Irsku, kteří o ně prosili, neboť vyvíjejí podobné aktivity jako my. Pokud bychom někde svědectví uveřejňovali, např. ve zvláštní sekci na těchto stránkách, byly by zde uvedeny jen iniciály bez určení města. Přeji Vám i Vašim blízkým Boží pomoc a ochranu. V modlitbě Iva Marie


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Re:Re: Zaujímavý príbeh

Vítam ťa tiež :) Boh je úžasný. Niet žiadnych pochýb, že tieto posolstvá sú pravé.


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re:Re: Zaujímavý príbeh

Opravdu krásné svědectví Luboši, i mě pán Ježíš takto podobně vstoupil do života a neustále se ptám-čím jsem si tuto MILOST ZASLOUŽILA? A odpověď mi zní,my těchto jeho MILOSTÍ nejsme ani nebudeme hodni,ale ON JE KRÁL MILOSRDENSTVÍ a jeho láska a soucit k nám je pro nás nepochopitelná... Děkujme a chvalme Hospodina neboť je tak dobrý!


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re:Re: Zaujímavý príbeh

Chválim Pána! Náš Boh je úžasný, všemohúci a nekonečne milosrdný! Ľuboš, vďaka za svedectvo. Moja prvá reakcia na kritiku posolstiev MBM v KN bola, že aj zlá reklama je reklama, a Tvoje obrátenie je toho dôkazom. Je to pre nás veľké povzbudenie aj do budúcnosti, aby sme pri rôznych nešťastiach nezúfali a neupadali na duchu, ale aby sme zdvihli hlavy, dôverovali Pánovi a modlili sa. Nech je zvelebené Meno Pánovo od tohoto času až naveky!


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Enoch

Milí, věřme v sílu modliteb, jak nám prostřednictvím Enocha vzkazuje naše nebeská Matka:

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

POSPĚŠTE SI, VZPURNÁ DÍTKA, NEDRŽTE SE TEMNOTY, ČIŇTE POKÁNÍ A OBRAŤTE SE, NEBOŤ DOBA MILOSRDENSTVÍ SE CHÝLÍ KE KONCI!
3. února 2013, 13:30

VÝZVA MARIE, MYSTICKÉ RŮŽE, LIDSTVU

Dítka mého srdce, Boží pokoj vám všem!

Blíží se významné svátky Pentecost *. Můj otec vykoná u každého smrtelníka (jeho vlastní) malý soud, aby napravil svůj život, a dá mu poučení, aby pak, po návratu do tohoto světa, byl s to čelit době Velkého soužení. Bez tohoto aktu milosrdenství by lidstvo v takové zkoušce neobstálo. Buďte duchovně připravení, přistupte k důkladným zpovědím z celého života a veškeré zlo, kterého jste se dopustili, odčiňte pokáním, půstem, umrtvováním těla, abyste pak, až budete stát před Nejvyšším, byli shledáni bez úhony.
Už neztrácejte čas světskými marnostmi. Hleďte, blíží se setkání s vaším Otcem, a vy se musíte duchovně odít do bílého, abyste mohli předstoupit před Krále králů.
Věnujte pozornost znamením nebes. Na nebeské klenbě se objeví takové úkazy, jaké ještě žádné oko na hvězdné obloze nevidělo. Opět zazní polnice, aby ohlásily, že se blíží „varování“. Nelekejte se, ale mějte z toho radost, protože už mnozí chtěli vidět, co uvidíte vy, ale nepovedlo se jim to. Boží Láska a Jeho Milosrdenství je tak velké, že Bůh, ačkoli dobře ví, jakým jste tvrdohlavým pokolením, tak velice nevděčným a hříšným, jaké tu ještě nebylo, se rozhodl z vás vyvolit zbytek lidu, který bude zítra Jeho milovaným Izraelem!
Během dnů Velkého soužení sestoupí na Zemi mnoho svatých a andělů, aby vám pomohli projít duchovní pouští. Nepřestávejte se modlit můj růženec. Pamatujte, že můj růženec je vaší vstupenkou do nového života. Nový Jeruzalém na vás čeká, hostina je už připravená a ženich vás už očekává. Pozváni jsou všichni, spravedliví i hříšníci, ale vstoupit smí jen ti, kteří budou mít náležitý oděv.
Pospěšte si, vzpurná dítka, nedržte se temnoty. Čiňte pokání a obraťte se, neboť doba milosrdenství se chýlí ke konci! „Varování“ bude pro vás poslední příležitostí. Nepřijmete-li tento skutek velkého milosrdenství, ujišťuji vás, že ztratíte duši a budete uvězněni na celou věčnost. Vy malí buřiči, můj Otec nechce vaši smrt. Promyslete si vše znovu a napřimte své cesty, vyhýbejte se hříchu a zlu, nekráčejte v temnotě. Pohleďte, blíží se noc, a vy dobře víte, že noc znamená dobou soudu.
Nyní volám vás, kteří jste se mezi Boží lid vloudili se svými ohavnými praktikami okultismu: opusťte temnotu a odčiňte veškerou škodu, kterou jste napáchali, protože můj Otec bude brzo vykonávat spravedlnost nad svým lidem, a vy, děti temnoty, na vlastní kůži pocítíte celou váhu Boží spravedlností! Pak poznáte, že existuje spravedlivý Bůh, Jenž vidí vše, Jenž je Vševědoucí, Jenž zná srdce lidí a každému naděluje podle jeho skutků. Napřimte tedy své cesty, abyste zítra nemuseli bědovat.
Maria, Mystická Růže. Děti mého srdce, dávejte má poselství na známost celému lidstvu.
(*židovské letnice; v křesťanství: seslání Ducha Svatého)


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Peter
Titulok: Re: Enoch

Draha sestra Eva - prosim preposlite mi tento preklad na :vtl777 zavinac azet.sk

Boh Vam zehnaj


Dátum: 09.02.2013
Vložil:   Lucia M.
Titulok: Re: Enoch

Správne tomu rozumiem, že podľa tohto posolstva, by malo k Varovaniu dôjsť na Turíce ? Pochválený buď Ježiš Kristus.


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Marie B.
Titulok: Pro povzbuzení

Milí přátelé, chtěla bych pro povzbuzení napsat svou zkušenost s brožurkami. Když mně od Ivy-Marie došly, řekla jsem Pánu, aby mi přivedl do cesty lidi, kterým je mám dát. A s úžasem jsem pozorovala, jak Pán pracuje. Už jsem jich rozdala desítky. A posledně: modlila jsem se před sv. přijímáním modlitbu kampaně č. 81.-O dar sv. přijímání. Mám ji založenou v kancionálu. A po mši sv. za mnou přišla paní, že si všimla té mé modlitby a že by ji taky chtěla. A tak jsem ji příště dala brožurku s tím, že kromě této modlitby jsou tam i další, které se může modlit. A ona mi odvětila: já se denně modlím Korunku k Božímu milosrdenství... A já opět žasla...


Dátum: 07.02.2013
Vložil:   M. F.
Titulok: Poděkování

Chvála Kristu a dobrý večer všem,
chtěla bych poděkovat Všem, kteří sem dáváte odkazy na různé knihy a linky. Dříve jsem duchovní četbu vůbec nevyhledávala a teď najednou ji potřebuji. Dříve jsem slzela u romantického filmu a teď se mi derou slzy do očí u svědectví Dr. Glorie Polo.

Ještě si dovolím dva mé postřehy:
Včera jsem četla Zprávy z Medžugorje č. 2/2013, kde je na 3.stránce článek s názvem: "Vstoupili jsme do další epochy". Nebudu to zde celé vypisovat,ale píše se zde mimo jiné, že jsme koncem roku 2012 vstoupili do další, předposlední epochy v těžké době. Bude pravděpodobně trvat do roku 2016-2017, kdy se uskuteční Varování a v roce 2017 Zázrak předpověděný v Garabandalu. Zázrak se patrně uskuteční v dubnu 2017 snad na svátek sv Hermengilda, mučedníka pro Eucharistii, který vychází na čtvrtek. Nejsem lovec termínů, ale překvapilo mě, že až ... (trochu jsem chtěla Varování dříve,aby se lidé už konečně obrátili a nejlépe všichni) a na druhou stranu musíme být rádi, že pokud to takto vyjde, bude více času na motlitby. Samozřejmě, že nakonec bude vše tak jak to plánuje Bůh, máme přece poselství MBM a podle těch se musíme řídít. Ještě Vám chci říct, že ve Zprávách z Medžu č. 7/2012 píší o Irských zjeveních mimo jiné: Někteří lidé začali říkat, že jsou od ďábla. Ale kdo čte tato zjevení, musí pochopit, že nemohou být od ďábla, to by se musel "zbláznit" nebo "obrátit". Škoda, že si to nepřečetl náš p. farář. A také Vám chci podat osobní svědectví o tom, že sevření zla opravdu zesiluje. Žiju v celkem klidném společenství lidí v malé obci. Začínám však pozorovat, že lidé kolem mě začínají být nakažení zlem. Teď se u nás řeší 2 problémy a dnes jsem si vyslechla tolik zla a nadávek, že mám ještě teď pocit úzkosti (takové divné vnitřní sevření).

Na závěr také moc děkuji administrátorům, kteří obětavě pracují na těchto stránkách. Zahrnuji Vás všechny do mých modliteb. Markéta


Dátum: 07.02.2013
Vložil:   Zdeněk
Titulok: Re: Poděkování

Jelikož Velké soužení, které začalo v Prosinci roku 2012 má trvat podle Bible i podle těchto poselstvích 2,5 roků, tak se dle mého názorů jedná o špatné termíny. Velké soužení má být zakončeno Druhým příchodem Krista (Červen 2015+-). Jelikož Zázrak se má učinit nejdéle rok po Varování, tak si myslím, že Varování bude v roce 2013/2014 a Zázrak 2014/2015. Když tak mě někdo opravte, pokud tu píšu nějaké nesmysly:). S pozdravem Zdeněk


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re: Poděkování

Zdeňku, vy nemůžete říkat "já si myslím" a už vůbec ne odhadovat čas Božího příchodu! Jak už jsem tu psala jednou, v jednom z poselství v prvním sešitě říká Ježíš, že na konci roku 2012 začne velký soud. Čili bude to podle mě dopad Božího hněvu na zem. Velké soužení pak bude samozřejmě tři a půl roku, to předpokládám začne, jak vystoupí Antikrist. Podle mě tam v těch zpravodajích mají více infa jak my - od vizionářů z Medžugorje.


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re:Re: Poděkování

Chvála Kristu, poselství ze dne 20. prosince 2010 v 10.00 zní v angličtině The Great Tribulation - překlad by tedy měl znít Velké soužení. Soud se překládá spíše jako "tribunal". Další znění textu je toto: "Těmito poselstvími je lidstvo varováno před sekerou, jež dopadne na ty, kteří vytrvale odmítají mého Věčného Otce. Čas se již těsně přibližuje k příchodu Velkého soužení. Tato událost začne koncem roku 2012 a nesmí být směšována s časem nebo s datem mého Druhého příchodu na Zem. V těchto poselstvích není můj Druhý příchod předpovězen. Kdokoliv, kdo se pokouší dát mým dětem datum mého Druhého příchodu, je lhář a ne skutečný prorok. Nicméně, Já, prostřednictvím tohoto proroka odhaduji roky, ve kterých se stanou určité události, vedoucí k mému Druhému příchodu. Bůh nedovolí, aby se uskutečnil plán ke zmenšení lidské populace ve světě. Velké soužení, jak bylo předpovězeno již dávno, se nyní odvine před zraky nevěřícího světa. A bude to tehdy, až meč spravedlnosti udeří všude."


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re:Re:Re: Poděkování

Milí přátelé,
ještě jsem našla slova Pána Ježíše korespondující s výše uvedeným. Jde o poselství ze dne 14. listopadu 2010. Cituji: "Mé slovo musí být silné. Mé děti musí naslouchat. Je to z čisté lásky, že jim dávám toto Varování. Protože přijdu ne jako Spasitel, ale jako Soudce. Díky modlitbách mé milované Matky a mých následovníků na celém světě byl v minulosti oddálen čas příchodu mého soudu ("time for Judgement" - angl. orig.). Tentokrát už oddálen nebude."


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Markéta H.
Titulok: Re:Re: Poděkování

Milý Zdeňku, v prosinci začala doba soužení, nicméně oněch 2 a půl roku jak uvádí Písmo by mělo začít ve chvíli zrušení Nejsvětější oběti (kniha Daniel). Neměli bychom se proto nyní stavět ke konkrétním časovým údajům. Je jistě dobré očekávat zaslíbení každým dnem - vždyť je v tom síla naděje, že to zlé kolem se skončí. Bohu díky brzy. Sláva BohuPán ať vás všechny zahrne svým požehnáním. Markéta


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re:Re: Poděkování

Milá sestro v Kristu,
události, které jsou nám předpovězeny, se začnou (nebo začínají) odvíjet pro mnohé nepozorovaně. My si díky poselstvím uvědomujeme různé věci, které se dějí. Mění se vizáž různých kostelů směrem k modernismu, oslabuje úcta k Nejsvětější Svátosti, přijímání do úst a na kolenou je odsuzováno jako přežitek, posvěcení služebníci vystupují nebývale radikálně proti Božímu Slovu v těchto poselstvích, exorcisté upozorňují na nevíru v satana i mezi duchovními, mnozí jsou vtahováni do osidel zednářů a jiných zlovolných skupin, zákony proti životu jsou uzákoněny ve většině zemí, hřích už není nazýván hříchem... Několikrát jsme byli v poselstvích upozorňování, že varování, uvedená v Knize Janově, obsahují události, jež se teď začnou odvíjet.
Pro nás bylo i překvapením, když jsme se zajímali o Tridentskou mši svatou slouženou nedaleko nás. Bylo nám sděleno, že její veřejné sloužení bylo zakázáno (přestože byla Sv. Otcem oficiáně povolena a on sám ji občas slouží) a byla povolena poze v soukromí. Farníci se k tomu postavili tak, že tento zákaz podpořili, že chtějí mít slouženou "normální mši".
Prosím, modleme se, abychom zmírnili dopad trestu a dobu soužení.


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Miloš
Titulok: Re:Re: Poděkování

Zdenku, jen drobná korekce - Velké soužení je zhruba 3,5 roku. Podle jiných proroků (mám ted na mysli Enocha) Pán nedá Varování na konci, ale někdy na začátku, aby nám dal sílu velkým soužením projít. Kdo čtěte celá poselství MBM pečlivě, tak ta časová posloupnost byla několikrát zmiňována. Moc si nemyslím, že by dále v diskuzi uváděné odhady na základě Medjugorje byly přesné. I tou předposlední epochou může být celé období velkého soužení, co my víme ? Od MBM víme začátek období Velého soužení přesně, ale žádná další data už nikoliv. Z jiných zdrojů pak střípky dalších informací, ale začíná být trochu těžší se tím vším prokousávat. :-)


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Poděkování

Milá sestro Markéto,
tyto dohady uvádí pan Mráček již ve své knížce z října 2011 "Těžká léta před šťastnou dobou". Cituji z knihy: "Pro přesnější zjištění termínu Zázraku se někteří lidé snažili podle uvedených charakteristik ujistit jméno mučedníka, na jehož svátek se stane Zázrak. Může jít o sv. Hermenegilda, jehož smrt má souvislost s Eucharistií. Sv. Hermenegild zemřel mučednickou smrtí r. 586." Dále jsou podrobně rozepisovány různé úvahy, kdy a proč pravděpodobně by mohlo dojít k Zázraku. Ten by měl dle Garabandalu nastat do roka po Varování (Výstraze).
Tuto kapitolu uzavírá pan Mráček slovy: "Nicméně tyto úvahy mají lidský charakter i když na základě různých zjevení, a je proto potřeba je brát velmi opatrně."


Dátum: 08.02.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re: Poděkování

Neviem si predstaviť inú udalosť, ako VAROVANIE, ktorá by ukončila Veľké súženie .
Avšak dúfam že varovanie príde skôr, aby nám pán dal potrebnú milosť ,aby sme počas veľkého súženia ostali pevný vo viere.Aj posolstvo cez Enoch ,som tak pochopil.


Dátum: 07.02.2013
Vložil:   Dada PP
Titulok: Fatima - sila modlitby

Dobrý večer, kto sa rád modlí, po tejto prednáške sa budete ešte radšej, veľmi povzbudivá. https://www.magnificat.sk/2012/11/video-hla-tvoja-matka-fatima/


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes o 20 hod

Na základe vašich podnetov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes v stredu 06.02.2013 o 20 hod na tieto úmysly:

- za 32 ročného kolegu Michala od sestry Lucie, ktorý zomrel minulý týždeň za nejasných okoloností a za jeho manželku a 2 malé deti (6 mesiacov a 3,5 roka). Za jeho dušu, nech ho Pán príjme k sebe a zmierni bolesť rodiny;

- za ochranu života nenarodených detí, za rodiny, za vojnou zmietané krajiny;

- za duše v očistci a za všetkých zomrelých, zvlášte za tie duše, za ktoré sa nikto nemodlí;

- za 16 ročnú Paťku s rakovinou štítnej žľazy a za 10 ročného Stanka s nádorom v hlave;

- za matku admina Petra, chorú na rakovinu, za Božiu milosť jej uzdravenia;

- za celistvosť a súdržnosť rodín, aby rodiny držali pohromade v harmónii a vzájomnej láske medzi rodičmi a deťmi;

- za zastavenie šírenia potratov na celom svete;

- za našu sv. Cirkev, za všetkých jej služobníkov, aby nehanobili tieto posolstvá, ale v pokore sŕdc z nich prijali všetko dobré, čo vieru posilňuje a neveriacich obracia. Aby nezakazovali modlitby Modlitbovej kampane ani modlitbu a posvätenie pečate živého Boha;

- za zákaz potratových tabletiek RU-486, Mifegyne a Medabon

- za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;

- za všetkých šíriteľov týchto írskych posolstiev ako i za Máriu Božieho milosrdenstva, aby všetci odolávali narastajúcemu tlaku, protivenstvám, útokom a ohováraniam;

- za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení;

- za duše v očistci a za našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti;

Prosím o vašu hojnú účasť na tomto dnešnom modlitbovom reťazci Bolestného ruženca, drahí bratia a sestry. Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Milan
Titulok: DECHTICE

Kráľovná pomoci: Ponorte sa do modlitby lásky

Moje deti!

V tento milostivý čas prichádzam, aby som vám pripomenula, aký vzácny dar je modlitba. Mnohokrát ste zakúsili, aké požehnanie vám prináša vzájomný rozhovor medzi sebou, ak pramení z láskavého a úprimného srdca. Zamyslite sa deti, akým veľkým požehnaním je pre vás to, keď otvoríte v modlitbe svoje srdcia Bohu, ktorý je láska.

Preto nebojte sa priblížiť k môjmu Synovi, ktorý vás učí modliť sa k svojmu a nášmu Otcovi, ktorý vás má nadovšetko rád. Želám si, aby ste sa ponorili do modlitby lásky, v ktorej dostanete všetko od Toho, ktorý vás stvoril z lásky. Bohu, ktorý koná zázraky a národom dáva poznať svoju moc. Ktorému nič nie je nemožné. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15.01.2013


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Josef V.
Titulok: Re: DECHTICE

https://www.dechtice.com/Dechtice---Medzugorie.html

Další pouť do Dechtic bude 3.3.2013


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Irena
Titulok: Benson

V r. 1913 vyšla kniha Pán světa - Distopie z budoucnosti z pera britského spisovatele a duchovního Roberta Hugha Bensona. V tomto podobenství dochází ke skutečnému Armagedonu, nadchází konec všech dní a Antikrist se uchází o vládu nad světem. Po přečtení mi obsah této knihy připomíná to, co se v Církvi děje a o čem mluví Varování. Viz [PDF] PÁN SVĚTA www.vendee.cz/docs/R_H_Benson-Pan_sveta.pd


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Vyjádření biskupa k RU-486

Milé sestry a bratři v Kristu,
psala jsem biskupům prosbu, aby se otevřeně vyjádřili proti potratové tabletě RU-486 a podpořili věřící v jejich protestech pastýřským listem. Toto mi poslal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Kdo spadá pod tohoto biskupa, může oslovit i duchovního správce své farnosti, aby byla tato výzva spolu s peticí šířena. (Petici je možné stáhnout na stránkách Hnutí pro život).

Výzva k postu a modlitbám - přípravek RU-486

Jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486 (Mifegyne), který je určen k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. (Podrobné informace o tomto přípravku i jeho účincích je možné najít na internetu.) Hnutí pro život v České republice připravilo petici proti registraci přípravku RU-486, kterou podle svých možností můžete podpořit.

Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letošní postní doby (15. února 2013) vybízím vás i vaše farníky k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel.

Tento den budu takto prožívat s každým z vás, kdo se připojí.

S požehnáním

Mons.Vojtěch Cikrle
biskup brněnský


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Spolocenstvo v Irsku

Pre tych co su v Dubline a radi by sa modlili kampan v spolocenstve, viem o jednom v Drumcondre. Ale je irske a teda po anglicky :-)
Nizsie som citala o falosnom prorokovi a nejakom arcibiskupovi na titulke. Myslim ze falosny prorok je uz kardinal a nebude to asi len tak hocikto. Bude to clovek co zvedie mnohych. Co by ste povedali na to, keby sa volal Peter? (To by bol pekny pruser..) Podla Malachiasa ma byt posledny Peter Rimsky - no my vdaka posolstvam vieme ktory Peter to bude, ale ti co neveria v posolstva... Tazko by sa nam vysvetlovalo..


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Spolocenstvo v Irsku

Podľa týchto posolstiev Peter Rímsky bude apoštol Peter, ktorý je už v nebi.

Môj milovaný pápež Benedikt XVI. je posledný pravý pápež na tejto zemi.
Peter – Riman je môj Peter, pravý apoštol, ktorý bude vládnuť mojej Cirkvi z Nebies pod vedením môjho Večného Otca. Potom, keď prídem, aby som sa pri mojom Druhom príchode ujal panstva, bude on vládnuť nad všetkými Božími deťmi, keď sa všetky náboženstvá stanú jednou svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou.
Viac tu: https://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-400/


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re:Re: falosny prorok

No ved to,ze z nebies.. Ja som skor narazala na toto: https://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/16/vatican-distance-muslim-demographics-video
Kardinal Peter Turkson,prezident koncilu pre spravodlivost a mier,mozny buduci papez.......


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re: falosny prorok

Nedočítala som Tvoj príspevok pozorne až dokonca, ospravedlňujem sa. No, to by bola sila. Keď si ešte aj nové meno dá Peter.. To by vyšlo dokonca aj "proroctvo" Nostradama a ezoterikov, ktorý tiež niektorý vykladajú, že posledný pápež bude čierny. Mali by ďalšiu zbraň pri zlákavaní Božích ovečiek.


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re: falosny prorok

https://www.sme.sk/c/6202842/bude-najblizsi-papez-cierny.html


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Jozef D.
Titulok: Re:Re:Re: falosny prorok

Podle kanonického práva se papežem může stát neženatý muž, nemusí být ani kněz, myslím, že můžeme být hodně překvapení ...


Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re:Re:Re:Re: falosny prorok

Ide o to ze podla Malachiasa to ma byt Peter. A Peter Turkson je predsa Peter.. Nejake spisy sa stratili ohladom posledneho papeza(v Malachiasovych proroctiev) a teda sa pise ze bude krmit ovce v case suzenia... Preto bude narocne vysvetlovat ludom,ze nieje pravy. Ze teraz uz to vedie Peter z neba. Totiz je to nedokazatelne pre nas.. I preto ten tvrdy rozkol-v takom pripade kazda strana moze argumentovat proroctvami..


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Milosrdenstvi - almuzna

Minuly tyden sestra Iva-Marie napsala prosbu za sirotky a taktez za pani,ktera zemrela v komatu a zanechala za sebou sedm deti,z toho tri studuji Vysokou skolu a dve jsou jeste nezletile.Zzelelo se mi techto deti,jelikoz jsme si kdysi s manzelem prosli tim samym,sice nebyl uplne sirotek,zemrel mu otec,ale vim,jak ta doba,nez se vubec vyplatila aspon zaloha na sirotci a vdovsky duchod byla tezka a take po cas studovani.Pani Iva -Marie se skontaktovala s pani,ktera ma na starost pohreba doopatrovani deti,ale jak vite,vse stoji penize,a tak jsem se nabidla,ze zkusim,pokud pani by chtela a prijala by pomoc,ze bych v nasem spolecenstvi vybrala par penizku,ktere bych jim zaslala.Pani Iva-Marie mi pak o par dni zaslala cislo uctu,na ktere muzu poslat nejakou hotovost.Vzhledem k tomu,ze mam ted chripku,jeste jsem nestihla toho moc vybrat,ale mam prislibeno take od me sestry a od dalsich clenu rodiny a spolca.Jiz tri dny premyslim,zda mam tyto radky napsat take tady Vam s tim poslanim,ze pokud budete si chtit ulozit poklad v nebi a teto rodine pomoci,jakoukoliv castkou muzete,budou vdecni za kazdou korunu.V dasim prispevku zaslu ucet,doufam,ze se mi to podari poslat,pisi ho uz po druhe a vzdy zmizi. S laskou AnetaVsem,Pan Buh zaplat,lidem dobre vule a uprimneho srdce.


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Milosrdenstvi - almuzna

Cislo uctu te rodiny,ktera se stara o deti a nasledne se stara take o pohreb a s tim vynalozene vydaje je nasledujici:43-7351990247/0100 Vsem Pan Buh zaplat.


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re:Re: Milosrdenstvi - almuzna

Chvála Kristu!
Něco málo jsem dětem poslala. Pokusím se posílat peníze každý měsíc. I když to není moc. Přeji mnoho Božího požehnání.


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re:Re: Milosrdenstvi - almuzna

Pani Lucie,uprimne Pan Buh zaplat,je to od Vas moc hezky.Je to hezke i od tech,kteri si tuto prosbu precetli a treba poslali deset korun,tak Pan Buh zaplat i jim,jsou opravdu vdecni za kazdou korunu,kazda pomuze.Dekuji i Vam,kteri jste poslali a nenapsali jste pod tuto zpravu,Buh Vam vsem zehnej.


Dátum: 06.02.2013
Vložil: Eva z OV
Titulok: Re:Re: Milosrdenstvi - almuzna

Ke svému finančnímu daru nyní připojuji tuto modlitbu:
Svatý Josefe, svou láskyplnou péčí a sílou svých přímluv ujmi se všech dětí, narozených i nenarozených, i jejich rodičů. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Milosrdenstvi - almuzna

Milé sestry a bratři v Kristu,
děkuji Anetce i vám všem, ktří pošlete nějaké peníze těm pozůstalým dětem na podporu do začátku života bez maminky. Ať vám všem dárcům Pán oplatí vaši dobrotu.


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Jindřiška
Titulok: Re:Re: Milosrdenstvi - almuzna

Určitě finanční pomoc zašlu. :-)


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re:Re: Milosrdenstvi - almuzna

Dekujeme pani Jindrisko,necht Vam Pan Vase milosrdenstvi a pomoc oplati a pozehna Vam a Vasi rodince.S laskou Anetka


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Roman
Titulok: demonstrace

Brno: Odvahu k životu
Každý druhý měsíc poslední středu se v Brně od 17 do 18.30 hodin koná demonstrace za zastavení potratů. Cílem je upozornit na obrovské bezpráví páchané na dětech a jejich matkách, na to, čím ve skutečnosti je umělý potrat pro ženu a povzbudit lidi k odvaze nechat svým dětem život. Neseme transparenty a rozdáváme letáky kolemjdoucím, hovoříme povzbudivě s těmi, kteří mají zájem.

Termín: středa 27. února 2013

Trasa: Roh ulice Bašty a Masarykovy - Masarykova - náměstí Svobody - Česká - Joštova - Rašínova - náměstí Svobody - Kobližná - Malinovského náměstí

Kontakt: Pavel Horáček, pavel.horacek(zavinac)mladikd.cz, 721 230 904


Dátum: 10.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: demonstrace

Mnoho milosti ve Vašem boji. Jen připomínám ostatním, že mohou kontaktovat bratra Jana Vránu, jenž koná před středními školami nenásilné výstavy ukazující realitu zabíjení nenarozených dětí. Na doporučení sestry Ivy Marie jsem jej oslovil a díky Bohu mohl i Šumperk shlédnout zrcadlo své společnosti. https://stopgenocide.cz/


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Prosba o modlitbu

Chvála Kristu!
Milí bratři a sestry, chtěla bych vás poprosit o modlitbu za mého kolegu Michala (32), který minulý týden zemřel za zatím nejasných okolností, za jeho manželku a 2 malé děti (3,5 a 0,6), které tu po něm zůstaly. Za jeho duši, ať ho Pán přijme k sobě a zmírní bolest rodiny.
Za ochranu života nenarozených dětí, za rodiny, za válčící země a za ochranu vizionářů.
Za duše v očistci a za všechny zemřelé, zvlášť za ty duše, za které se nikdo nemodlí.
Přeji požehnaný den.


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Iveta
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Drahy bratia a sestry.Chcem vas poprosit pri modlitbe spolocneho ruzenca v stredu za 16 rocnu Patu ktora mala rakovinu stitnej zlazy a teraz ma nalez na plucach.A za 10 rocneho Stanka ktory mal nador v hlave.Prajem vam pozehnany den.


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Mária
Titulok: svedectvo

Milí bratia a sestry, chcem sa s Vami podeliť o dva zážitky, ktoré som prežila počas víkendu. Prvý je z prvého piatku. Pri litániách, po sv. omši bol Ježiš vyložený vo Sviatosti Oltárnej. Keď som sa na Neho pozrela v jednej chvíli, tak som videla a srdcom prežila úžasnú pokoru, s akou tam stál..., poslušný Otcovi..., vzal na seba utrpenie, aby nás zachránil...a čo my? ako sa len opovažujeme Ho urážať.!. Nevinného, pokorného, ktorý dal všetko, len aby sme Mu patrili...ani neviem dostatočne vysvetliť, čo som prežila, ale bola v tom pokora...Jeho pokora, v ktorej sa nám odovzdáva napospas nášmu nevďačnému konaniu.. On, Boh, Pán sveta, Najvyšší, Najmocnejší, ktorému stačí povedať len slovo a stane sa všetko, čo len chce, ale on ticho, v láske tam stál pred nami...až sa mi chce byť len prachom pred ním, a neustále ďakovať, fakt.., Ježiš, ďakujem...

Druhý je zase zo sv. omše zo soboty. Čítala som prvé čítanie. Malachiáš 3,1-4. Čítanie bolo o druhom príchode Pána Ježiša. Hneď prvá veta, "Hľa ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu". Fantastické! Ján Krstiteľ pripravoval cestu Ježišovi, keď bol na svete prvýkrát ako človek. Takže keď mal predchodcu vtedy, je len úplne logické, že bude mať aj teraz! Nikdy by som tomuto neporozumela, čo sa tým myslí, keby nie týchto posolstiev. Veď v posolstvách MBM sám Ježiš aj Nebeský Otecko nazýva svojím anjelom.

Na konci zase sú slová: Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema... teda zapáči sa Mu obeta modlitby, ktorú teraz veľmi očakáva od svojich nasledovníkov?! Možno je to svojský pohľad na vec, ale logický, nie? Mám v srdci veľkú radosť! Teda nech je to takým povzbudením pre nás, radostne sa modliť Modlitebnú kampaň podľa jeho vôle. Neprestávajme Mu robiť radosť. Nie zo strachu, ako to tu bolo trochu spomenuté, ale s vedomím, že Mu robíme radosť a prinášame tak obetu príjemnej vône...

No a ešte, kto má záujem o posolstvá spracované vo worde a samozrejme aj modlitebnú kampaň, rada pošlem mailom. fackovcova(zav)gmail.com


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Anna
Titulok: Re: svedectvo

Milá Mária, děkuji za svědectví. Při sobotním čtení z proroka Malachiáše mě také napadly souvislosti s MBM, poselstvími a modlitbami...Myslím, že navzdory tomu, co se kolem nás děje, prožíváme úžasnou dobu s Ježíšem, jemu patří všechna sláva.


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   agnes
Titulok: Re: svedectvo

vdaka, veľmi pekné slová


Dátum: 04.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Jak zkrátit www adresu

Perfektní zkracovač adres je na https://www.jdem.cz/


Dátum: 03.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Sv. Faustyna o posledním příchodu

Velmi mě povzbudil úryvek z Deníčku(1732): Když jsem se modlila za Polsko, uslyšela jsem tato slova - Polsko jsem si zvlášť zamiloval a bude-li poslušné mé vůle, povýším je v moci i ve svatosti. Z něho vyjde jiskra, která připraví svět na můj poslední příchod.


Dátum: 04.02.2013
Vložil:   monika
Titulok: Re: názor


Zdravím Vás srdečně všechny po delší pauze. Nedávno jsem shlédla modernisticky a velmi liberálně upravený kostel ve farnosti Lehohrad, kde je duchovním správcem p.Václav Vacek. Tento pan farář se velmi aktivně podílí na manželských obnovách konaných na různých místech naší vlasti pod hlavičkou YMCA. Nepřísluší mi kritizovat kněze, ale má jisté ,,Charisma", díky kterému to ve farnosti Letohrad vypadá jak to vypadá. Před časem jsem na jednom z odkazů shlédla článek, kde byla vypracovaná pyramida a na ní jakési uspořádání , na jednom z těchto pater bylo napsánoYMCA


Dátum: 04.02.2013
Vložil:   monika
Titulok: Re:Re: názor

Chci dokončit myšlenku, sama jsem si kladla otázku, že to bude nějaký nesmysl, protože na manželských setká, ních panovala perfektní atmosféra, potkali jsme mnoho ochotných lidí/kdo jste je prožili můžete jistě potvrdit/, vrátili jsme se velmi nadšení, ale často po návratu jsme často vzpomínali na toho modernistického kněze u kterého ani sv.zpově´d neprobíhala tak, jak jsme zvyklí.
Teď se mi to pomalu skládá do mosaiky.
Přemýšlejme. Spánem Bohem


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re: názor

Milí bratři a sestry,

musím se s Vámi podělit o bolestnou zkušenost. Také jsem byla šokovaná proměnou kostela v Letohradě. Přeposlala jsem odkaz více lidem, z nichž některé to pohoršilo, ale bohužel jsem se setkala i s otřesným odsouzením - nikoliv té proměny, ale mě! Prý štvavý mail. A ještě byla vyžadována omluva p. Vackovi, což jsem odmítla. Došlo téměř k rozhádání jisté skupiny křesťanů (nebudu na internetu konkrétní).
Z toho plyne poučení: řiďme se poselstvími Varování a radši omezme šíření špatných zpráv, resp. pečlivě zvažujme, komu je poslat. Nemusíme se setkat s pochopením. Možná to byla jen malá ukázka toho, co nás čeká. (Viz poslední poselství.) Radši se více modleme. Děkujme při každé mši, že se jí zatím můžeme svobodně účastnit, možná už to nebude dlouho trvat.
Přeji všem Boží požehnání.


Dátum: 05.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re: názor

Veľmi bolestné. Čudujem sa, že sa k tomu Cirkev nijak nevyjadruje, a že to ticho schvaľuje. Myslím, že väčšina kresťanov nemá o slobodomurárstve a jeho symboloch najmenšie vedomosti, preto sa tak k tomu farníci stavajú. Myslím si, že ten kňaz vie presne, čo robí..


Dátum: 06.02.2013
Vložil:   agnes
Titulok: Re:Re: názor

myslím si, že takých upravených diel "skazy" je viac a ja si dovolím napísať aj o našom kostolíku v obci Čereňany...je to dozadu cca 15rokov, čo prešiel modernizáciou, kt. sa nám v tej dobe veľmi páčila, ja som bola síce ešte dosť mladá, ale inak okolie bolo nadšené akurát si pamätám, že moja mama hned hovoril, že to nie je správne a vtedy ju veru kadekto zahriakol a ani mne sa nepáčili jej názory. Dnes s odstupom času myslím, že vidieť aj ovocie tohoto diela lebo predtým bola taká super partia, čo sme vyzdobovali kostolík aj my ešte ako deti sme chodili každý víkend upratovať a zbierať po dedine kvietky a veľmi nás to tešilo a kostolík bol ozaj krásny, stále nádherne vyzdobený. Potom po rekonštrukcii zrazu pomaly, ale isto došlo k rozpadu tejto partie a zrazu ani nemal kto kostolík upratovať a tak sa pristúpilo k upratovaniu po domoch a to tiež nič moc. Dnes už len archívne fotky vypovedajú o kráse vtedajšej výzdoby.
Rada by som teda napísala aj pár slov o modernizácií-týkala sa predovšetkým hlavnej lode kostola. Ale najskôr napíšem, že vzadu v kostolíku je prirobený roky taký malý kumbál, kde bývali dlhodobo regály na vázy, handry, vedrá a kadečo potrebné na upratovanie a teda viete si predstaviť, že tam bol aj zápach potuchliny. Po modernizácií tento stále ludmi nazývaný kumbál vypratali a umiestnili tam spovedelnicu. pre tento účel ako stvorené miesto pokory, ale určite nie pre Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorá sem poputovala so svojím oltárikom rovno z hlavnej lode kostolíka. Musíte uznať, aké významné miesto jej pripadlo - vlhký, potuchnutý kumbál. Pamätám si ju ako vpredu vzbudzovala zamyslenie v ľudoch nad bolesťou jej drahého Syna a teraz môže akurát tak žalostiť nad nami. A aby nebolo málo tak do tejto významnej miestnosti sa dostala aj krásna socha Panny Márie ružensovej, čo šliape hlavu Satana a socha našej patrónky. Rada by som podotkla, že starú spovedelnicu, ktorá bola trojdielna z dreva vyviezli na smetisko a tam sa hrali deti a tie potom na to upozornili a boli ju nakoniec spáliť. No už už si zaslúži farnosť za takéto znesvätenie? Z prednej lode takisto odstránili veľký kríž s Ježišový utrpením a ten zavesili celkom vzadu pod chorus a pred ním sú ešte lavice a je tam dosť prítmie, asi v duchu kto sa už dnes chce pozerať na utrpenie a obeť nášho Pána. Ten kríž je dokonca zavesený tak, že čelom je dopredu k oltáru a teda ľudia čo tam sedia mu sedia otočený chrbtom...a presne taká je naša farnosť, pár ľudí a ostatní sa otáčajú chrbtom. A ešte z prednej lode odstránili hlavný drevený kríž a nahradili ho novým celým oceľovým a na ňom je ešte jeden železný a na ňom kovové umučenie-veľmi trendy, ale vôbec nie v súlade s tým, čo nám hovorí nebo, že kríž má byť drevený!!! A na záver, kostol sa vybielil a zatreli sa staré maľby, kde boli zobrazený apoštoli, znaky sviatosti a napr. aj veľké Božie oko, pred kt. som ja ako dieť mala veľký rešpekt. Čo dodať, názor si urobíte sami. Ja osobne by som veľmi uvítala, keby Sedembolestná bola znova vyložená na svoje čestné miesto, hlavne dnes, ked proti nej zakročil aj štát a takisto krásny kríž na kt. by sme mali stále hľadieť a DAKOVAŤ!


Dátum: 03.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Úryvek z dopisu

Věc: Odpověď Vassuly Rydén na dopis P. Grecha jménem J. E. kardinála J. Ratzingera z Kongregace pro nauku víry, ze dne 4.dubna 2002

V mých spisech se užívá rovněž metaforický jazyk v souvislosti s oživením víry, kdy Pán může obnovit svůj trůn v našich duších: "Pojďte a učte se: nová nebesa a nová země budou, až ve vás zřídím svůj trůn, protože dám zadarmo vodu ze stromu života každému, kdo žízní" (3.4.1995 35, srov. Zj. 21,6).

Myslím, že tato slíbená obnova již začala a přichází pouze skrze milost, neboť Boží milosrdenství je nad námi, aby rozlévalo, jako nikdy předtím v historii, svého Ducha na celé lidstvo a její růst bude pokračovat, protože milost nad námi svítí v tyto dny jako paprsky slunce, které nás zahřívají.

Bůh mě dal tu milost a ukázal mi stav víry křesťanů naší doby. Bylo to žalostné a to je to nejmírnější označení, které člověk může použít. Mnoho poselství je naplněno bolestným odpadem od víry, který zasáhl křesťanský svět. Pán nám ale dává naději a oznamuje nám, že přijde obnova, proměna a oživení skrze zásah Ducha svatého. Žízeň po Bohu nám bude dána skrze milost Ducha svatého. Zde je několik úryvků: "Můj svatý Duch vás pozvedne z vašeho velkého odpadlictví, aby se s vámi oženil. Generace, spadne z tebe zkaženost tvé doby, svou vlastní rukou strhnu tvůj smrtící závoj, abych tě oblékl do tvých svatebních šatů ..." 20.10.1990 36 "Všechno stvořím nové. Všechny vás obnovím svým svatým Duchem" 27.6.1991 37

V mých spisech není uvedeno, kdy se to stane ani do jaké míry Pán vybuduje své království, jak všichni doufáme a vyprošujeme:"Přijď Tvé království." Myslím, že obnova již začala uvnitř nás a na jejím růstu se bude vždy podílet naše dobrá vůle a spolupráce. Lze ji přirovnat k přílivu v moři, který sice přichází pomalu, ale nikdo ho nemůže zastavit.

Nové letnice nebo druhé letnice jsou nadějí naší obnovy. Jde o vylití Ducha svatého, který obnoví stvoření. V Opravdovém Životě v Bohu je tato událost srovnatelná s knihou Zjevení ve 21.kapitole. V poselství ze dne 3.4.1995 je uvedeno:

Pojďte a učte se: nová nebesa a nová země budou, až ve vás zřídím svůj trůn, protože dám zadarmo vodu ze stromu života každému, kdo žízní. Dovolte tedy Mému svatému Duchu vtáhnout vás do Mého království a do věčného života. Ať zlo už nad vámi nezíská moc, abyste nezemřeli ... dovolte Mému svatému Duchu kultivovat vaši půdu, tvořit ve vás pozemský ráj, dovolte Mému svatému Duchu utvořit novou zemi, abyste se pro Něho stali úrodnou půdou 38, aby vaše první země, která byla majetkem ďábla, zmizela. Pak i ve vás znovu zazáří má sláva a všechna božská semena zasetá ve vás Mým svatým Duchem vyraší a porostou v Mém božském světle ... dovolte Mému svatému Duchu proměnit vaši duši v druhý ráj, v novou zemi, kde můžeme (Nejsvětější Trojice) zřídit svůj domov ...

A co nová nebesa, Pane? (otázka Vassuly)

Nová nebesa? Ta také budou v tobě, když ti Můj svatý Duch bude vládnout ve svatosti. Můj svatý Duch, shodující se s Mým trůnem, bude zářit do tvé temnoty jako nádherné slunce na nebi, protože ti bude dáno slovo, aby vyjádřilo myšlenky a řeč podle Mého přání, všechno řečené se bude shodovat s Mou představou a myšlením. Všechno, co budeš dělat, bude k Našemu obrazu, protože Duch tvého Otce bude mluvit v tobě a tvůj nový vesmír bude kráčet s Mým svatým Duchem, aby získal zbytek hvězd (symbolicky lidi) pro Mou slávu a i ty, kteří nezachovávali Můj zákon a byli jako prchavý stín úplně odvlečeni do temnoty, nikdy nepoznali naději a svatost, kterou jsem vyhradil pro vaše časy. Nová nebesa budou, když se na vás všechny bude vylévat Můj svatý Duch shůry z nejvyššího nebe. Ano, pošlu vám svého svatého Ducha, aby udělal nebe z vaší duše, abych v tomto novém nebi byl třikrát oslaven ... a tak jako budou narovnány stezky těch, kdo přijali Mého svatého Ducha, tak jejich tma a chmury budou proniknuty světlem a zářivé hvězdy jim budou na věky svítit. Brzy zmizí tato země a nebe, protože zářivá sláva mého trůnu bude svítit ve vás všech.


Dátum: 03.02.2013
Vložil:  Ludka
Titulok: Re: Úryvek z dopisu

Amen. Amen. Amen.


Dátum: 04.02.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Úryvek z dopisu

Boze moj, Otce moj,
ved ty tu podu uz kultivujes pre pozemsky raj, obnova zacala, nikto ju uz nezastavy, ty uz menis nase duse v druhy raj, novu zem, nove nebo z nasich dusi, tvoj duch uz v nas hovori.


Dátum: 03.02.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: nemám slov

Drazí dovoluji si vás upozornit na další článek Petry Bostlové a zvláště si prohlédněte proměnu kostela na Orlici.........
https://bostlova.blog.idnes.cz/c/319521/Otevreny-dopis-biskupum-Chceme-Cirkev-bez-zednarstvi.html


Dátum: 03.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: nemám slov

Hrůza!!!


Dátum: 04.02.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: nemám slov

Ano Marketa,
podla tychto znakov pozname aky duch tam vladne, takyto kostol nestoji o jeho navstevnost.


Dátum: 04.02.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Re:Re: nemám slov

myslim, ze aj na Slovensku mame podobny kostol https://www.sme.sk/c/6689694/knieza-ma-oblubenu-dedinu-na-slovensku-nosia-mu-z-nej-kompoty.html
knieza im na ten kostol vraj prispelo. V clanku je jedna fotka toho kostola, vsimnite si, ze na nej nieje vidiet ziadny kriz, ani svatostanok...no, velmi dufam, ze sa mylim....


Dátum: 03.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Pro soukromou pobožnost...

... NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ na stránce:

https://www.apostol.cz/pdf/novena.pdf


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Katka Š.
Titulok: dalsia podobna stranka s posolstvami

ahoj, dnes som narazila na, myslim si, ze velmi podobnu internetovu stranku ako je tato, alebo skor jej ceska verzia...neviem, poznate ju niekto? anglictina mi moc nejde, ale co som si tak prezrela, su tam este dalsi proroci, ktori dostavaju posolstva..a je to tam aj celkom pekne a prehladne roztriedene
https://www.afterthewarning.com/Default.aspx


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Silvia V.
Titulok: P. E. Vella-Oslobodenie od Zlého prednáška

Veľmi pekné-odporúčam, až do konca-je tam spoločné zrieknutie sa zlého v našom živote s P.E.Vellom

https://sk.gloria.tv/?media=182079


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: budhistický mních spoznal Krista

Pridávam krásne svedecto bývalého budhistického mnícha, ktorý počas klinickej smrti spoznal Pravdu. Vidím, že link je krkolomný, je to v PDF, po zadaní vám hneď začne sťahovať dokument. Je to asi 10 strán. Prepísal to L. Zimmer.
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=athet%20pyanshinthaw%20paulu&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knihy.own.cz%2Fprocess.php%3Ffile%3DAthetPyan-ShinthawPaulu-ZPETZESMRTI.pdf&ei=4TYNUa3GJ8WH4gSym4HACA&usg=AFQjCNGfYzU7s7x7__JsiEWyMtuWXLgM0g&bvm=bv.41867550,d.bGE


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re: budhistický mních spoznal Krista

Aké nádherné posolstvo nám dáva Božia Mamička v Medžugori z 2.2.2013, ktoré sa zhoduje s posledným posolstvom Boha Otca od MBM. Panna Mária nás prosí, aby sme plnili Božiu vôľu. Modlime sa, aby nás Ona naučila milovať, odpúšťať a plniť bezvýhradne Božiu vôľu. Ó, Pane Náš, ďakujeme Ti za Pannu Máriu, ktorú si nám hriešnikom dal za Mamičku. Ona je MAMA!


Dátum: 03.02.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Re: budhistický mních spoznal Krista

Pre jednoduchšie zadávanie trochu kratší odkaz priamo zo stránky:

https://www.knihy.own.cz/process.php?file=AthetPyan-ShinthawPaulu-ZPETZESMRTI.pdf


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Terezie B.
Titulok: Život s poselstvími

Je to 7 týdnů, co jsem přijala poselství. Má cesta k nim nebyla jednoduchá. Nejprve je četl manžel a chtěl se mnou dělit, já se však odmítala "děsit". O době která má přijít jsem četla již dříve a s malými dětičkami kolem mne jsem si neuměla představit, jak bychom takový čas zvládli. K tomu jsem si ještě dříve než poselství přečetla odmítající názor nejmenovaných církevních autorit. Nechtěla jsem manžela nechat v "omylu" a tak jsem se rozhodla přijít tomu na kloub. Také jsem si všimla drobných kroků, které manžel dělal v životě z víry. Jaký krásný pocit osvobození jsem díky Božím milostem dostala, když jsem se sama přesvědčila o prázdnotě argumentů v oněch odmítajících názorech některých kněží. Tak jsem poselství přijala.
Potkalo mne i projítí si pomyslnou roklí hrůzy - čeho jsem si však nemohla nevšimnout byl pokoj. Přes všechny "špatné" zprávy, přes obavy i znechucení nad dněšním světem hříchu jsem při všech pocitech i slzách cítila POKOJ v srdci. Tyto Boží milosti mne vedou ke stále větší důvěře - nejen myslí, ale již i srdcem...
Přeji vám všem i vašim blízkým a blízkým vašich blízkých hojnost Božího požehnání, stálý pokoj a vnitřní radost.


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Život s poselstvími

Mila Terezia
vitaj medzi nami, tak predsa sa ti dostalo milosti, dar pokoja. Cokolvek by sa malo stat si pripravena, vsak ? Velmi sa z toho tesim. Duch svaty je skutocne tu, musis to citit.


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Re: Život s poselstvími

Bůh je úžasný! Žehnám Ti Terezie i celé Tvé rodince!


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Život s poselstvími

Milá Terezko,
raduji se spolu s Tebou, že se Bůh dotkl Tvého srdce. Náš Bůh nám říká, ať odložíme obavy a otevřeme svoje srdce lásce, nikoliv strachu. V poselství dne 2. ledna 2011 nám Pán Ježíš skrze Marii Božího milosrdenství sděluje: " Má milovaná dcero, až lidé uslyší tato poselství, budou je zpochybňovat, protestovat proti nim a odmítat je. Navíc budou jimi i opovrhovat a ptát se, proč tato poselství nemluví více o radosti a o štěstí? Proč jsou tak děsivá? Takový způsob komunikace se světem určitě nepochází od Ježíše Krista. Ježíš Kristus určitě hlásá lásku a ne strach. Moje odpověď na tyto otázky je jednoduchá. Je to proto, že vás všechny miluji a těmito poselstvími vám prokazuji své milosrdenství. Nejprve jsem pro všechny přišel jako Spasitel, abych vás osvobodil, aby tak každý mohl získat podíl na spáse. Má smrt na kříži vám poskytla druhou příležitost, abyste mohli vstoupit do Království mého Otce. Tentokrát se vrátím jako spravedlivý Soudce. Nejdříve však, kvůli své lásce k vám, ukážu vám všem moje milosrdenství. Toto milosrdenství dostanete formou předchozího Varování, abyste si dali svoje životy do pořádku ještě dříve, než přijdu znovu v Den soudu." V dalším poselství (ze dne 26.11.2010) nám Pán říká: "Budu bojovat až do konce, abych vás přitáhl blíže k mému srdci, nezávisle na tom, zda jste dítětem, dospívajícím, mladým dospělým, či středního nebo staršího věku - v mých očích jste všichni rovnocenní. Jste mou věrnou milovanou rodinou - jeden každý z vás. Nikdo z ní není vyloučen, dokonce ani ti, kteří nechtějí uznat, že existuji, dokonce ani ti mezi vámi, kteří mě nenávidí - všechny vás miluji. Má láska je vášnivá a pro vás nepochopitelná a já udělám všechno, co je v mé moci, abych vás přivedl zpět do mého stáda. Nevzdám se tak lehce vašich duší."
Stále děkujme za tuto lásku, kterou jsme všichni bezvýhradně milováni, a přimkněme se s důvěrou k našemu Pánu.


Dátum: 04.02.2013
Vložil:   Ilona
Titulok: Re: Život s poselstvími

Milá Terezko!
Jsem moc ráda, že jsi napsala toto krásné svědectví!
Jsem na stránkách Varování od prosince 2012 a také mám klid v duši. Ať Ti Pán žehná!


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   agnes
Titulok: posolstvo 657

nerada špekulujem, ale nie je predpovedaná povodeň tá v Austrálií ? Včera v správach ju označili ako niečo historické, plus v tom posolstve sa hovorí o dalších menších. Toto je zo správ na nete:
Silné lejaky a tornáda naďalej skúšajú obyvateľov na pobreží austrálskeho Queenslandu. Záplavy si vyžiadali najmenej 3 obete. Štvrť milióna domácností je bez prúdu. Nefungujú ani núdzové telefonické linky.

Afričania majú problém: Kvôli záplavám utiekli z fariem tisícky krokodílov! Pri prudkých búrkach, ktoré v uplynulých týždňoch postihli JAR, zahynulo niekoľko ľudí. V niektorých národných parkoch zachraňovali turistov. V susednom Mozambiku prišli pre záplavy o svoje obydlia desaťtisíce ľudí.

Izrael sužujú silné búrky: Spôsobujú záplavy a dopravný chaos.Izraelský rozhlas oznámil, že hladina Galilejského jazera, ktoré je hlavnou izraelskou zásobárňou pitnej vody, stúpla počas noci o 22 centimetrov, čo je nový rekord v takom krátkom čase. Súčasné búrky boli označené za najhoršie v uplynulom desaťročí. Nezvyčajne nízke teploty sprevádzané dažďom a vetrom by mali podľa predpovedí pokračovať po zvyšok týždňa.


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: posolstvo 657

Ja by som k tomu ešte pridala aj záplavy v Indii (Džakarta), Mozambik, Grécko, a koncom minulého roka Británia. Ja dúfam, že niektorá z nich je tá veľká záplava a nič horšie už nepríde. Ale je dosť možné, že sa mýlim a na jar, keď sa začne topiť sneh to bude tiež veľmi zlé. Kriste zmiluj sa nad nami.


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Vďaky a chvály

Mám taký pocit, že pri Zle, ktoré vládne v dnešnej dobe a ktorému sa všetci snažíme odolávať zabúdame ďakovať a chváliť nášho Pána. Stále len prosíme a žiadame, ale vďaka sa z našich modlitieb akosi vytráca. Možno by sme si tu mali vytvoriť malú podsekciu s názvom "Vďaky a chvály" a podeliť sa s čitateľmi o všetky dobrodenia a milosti, ktoré od Boha dostávame, aby sme šli príkladom aj ostatným, ktorí sú už týmto dnešným svetom zlomení a znechutení, keď vidia, čo sa tu už deje. Myslím, že by to mohlo byť na povzbudenie aj pre tých, ktorí strácajú zmysel života. Aký máte na to názor?


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Vďaky a chvály

Milá Evka, určite vďačnosť z našej strany je vždy nedostatočná preto všetko, čo pre nás Pán robí. Ale myslím si, že kampaň obsahuje celkom dosť modlitieb, kde sa ďakuje a chváli. Pred časom som tu čítala, že aj sv. ruženec je najprv modlitba chváli a vďaky, až potom prosby. Ale jedno ďakujem navyše určite nezaškodí.


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Markéta H.
Titulok: Re: Vďaky a chvály

Jednu krásnou modlitbu díků známe všichni. Díky přednášce otce Pavla Havláta jsem si uvědomila, jaký je to poklad. Jde o modlitbu CREDO. Skutečně! Vše co pro nás Bůh dělá je v této modlitbě. Boží požehnání a pokoj Pána ať je s vámi všemi


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Tomáš
Titulok: Re: Vďaky a chvály

Uplny suhlas! A zacnime osobnou modlitbou :) Jezis je zivy Boh a chce mat s nami osobny vztah, nezabudajme na to. Ja este len objavujem osobnu modlitbu, zacal som prosbami, jednoduchym rozhovorom a teraz sa snazim coraz viac chvalit Pana za vsetko co mi dava aj za vsetko co ma stretava na ceste zivota. Dufam, ze coskoro vymenim vsetky prosby za chvaly, lebo 30 rokov som len prosil, je nacase zacat dakovat a chvalit :) Chváľ duša moja Hospodina, haleluja, haleluja!


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: Vďaky a chvály

Ano, jako malé děti neustále o něco prosíme, dožadujeme se pomoci a divíme se, když nepřichází ihned. Neuvědomujeme si, že cokoli nám Bůh činí,vše je pro naše poučení, tudíž pro naše dobro... Nedávno mne můj zpovědník docela překvapil, když mi jako pokání uložil:"Děkujte Bohu za Jeho LÁSKU." A když jsem hned následující den začala svou "rozmluvu" s Pánem upřimným děkováním za Jeho Lásku (projevenou nejen radostmi života, ale i bolestmi), ještě větším překvapením pak bylo neomylné vědomí "libého přijetí" mého díkuvzdání... Bůh je Láska a tato LÁSKA chce být akceptována. :-)))


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Štefan
Titulok: Re:Re: Vďaky a chvály

Mám problémy v živote ako každý iný,naučil som sa ich odovzdať pánu Ježišovi a prosiť o pomoc pri riešení a verte či nie,ja ich už neriešim, a všetko ide samo ja sa akoby len veziem a všetko to pre mňa vychádza ako prosím a všimol som si, že je to tak aj keď prosím pre iných, úplne cítim prítomnosť Pána, ako načúva a čaká.Je to úžasne a preto vzdávam vďaku a chválu za všetko, čo nám náš Pán Ježiš ponúka.A ešte niečo, dostal som tento týždeň na prevádzku podklady na novú edíciu stieracích žrebov s názvom Amor a Diabol,uvidíte ich v predaji.Ja som s tým v to ráno zakúril v krbe.Neskutočné, ako sa ma človek pri náhodnej výhre radovať z peňazí, kde je na žrebe nakreslený zlatučký,maličký,nevinný čertík.Jak priehladné.Kiež by Boh osvietil všetkých.Zo srdca Vás všetkých milujem a žehnám zostať v pokoji, to je aj môj pozdrav na záver,ako povedal náš Pán Ježiš,pokoj Vám.


Dátum: 02.02.2013
Vložil:   Pavla z Prahy
Titulok: Re: Vďaky a chvály

Naprosto souhlasím. Velmi důležité jsou jak díky, tak i samotné chvály. Já jsem celkem byla zvyklá Pánu děkovat, ale teprve až když mě před několika lety Pán přivedl k poselstvím Opravdového života v Bohu (Vassula), tak jsem si všimla, že nám v nich Bůh říká, abychom ho často chválili. Tak jsem mu začala říkat, jak je nádherný, milosrdný atd., nejprve prostě jen proto, že jsem z poselství pochopila, že je to jeho přání. Velmi rychle jsem ale zjistila, že jakmile začnu Bohu říkat takováto slova obdivu a vděčnosti, začnu se cítit strašně dobře. Je mi najednou nádherně, i kdybych se předtím cítila v úplné depresi.

Pak mě napadla ještě jedna asociace. Představila jsem si, co by si asi řekl ateista, když by si přečetl, jak nás Bůh opakovaně vyzývá, abychom ho chválili a obdivovali. Určitě by si to neuměl vysvětlit jinak, než že Bůh je samolibý a ješitný despota a že je to s ním asi špatné, když je závislý na našem pochlebování. A přitom skutečnost je přesně opačná. Ty chvály vůbec nepotřebuje Bůh, ale právě my. Je to lék na naši duši. Bůh to ví, a proto chce, abychom ho chválili, kvůli nám samým.

A ještě jedna drobnost. V poselstvích Opravdového života v Bohu řekl Ježíš Vassule, aby vždycky, když ho uvidí, tak se na něho usmála. Tak jsem si to vzala k srdci a snažím se vždy na Ježíše usmát, když si na něho vzpomenu, a také je mi hned mnohem lépe.


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Kristína
Titulok: Posolstvo 25.1.

"Nepřeji si, abyste rozjímali o tom, co je negativní, nebo vytvářeli strach mezi vámi, protože vše, co přináším, je láska a pokoj."

Prosím, zoberte vážne tieto slová z 25.1.2013. Všetci vieme, že okolo nás je zlo. A všetci potrebujeme silu, ktorú dostaneme iba z dobrého slova. Správy o tom, čo sa kde zasa zlého stalo, prispievajú k tomu, že sa modlíme viac zo strachu ako z lásky. "Láska nemyslí na zlé".


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Táňa Š.
Titulok: Re: Posolstvo 25.1.

Mila Kristinka, plne s Tebou suhlasim. Budme informovani o udalostiach, pracujme, modlime sa, podporujme sa navzajom a tiez sa tesme, ked vidime v srdciach ludi lasku, lebo mnohe srdcia sa otvaraju a mnohe duse sa zacinaju prebudzat a je to vidiet a citit. Vsetkym prajem vela lasky, energie, Bozieho pozehnania a vole darovat druhym usmev, a vysielat zo srdca lasku a teplo navokol. A mozno sa nam podari aspon na chviu rozsvietit srdce i dusu niekoho, kto to potrebuje. Tajana


J A N U Á R / L E D E N   2 0 1 3

 


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Ďalšie prípady juvenilnej justície

Posielam linky na ďalšie šokujúce videá o násilnom odoberaní detí juvenilnou justíciou v európe.
https://gloria.tv/?media=342219
https://www.magnificat.sk/2013/01/aktualne-v-ramci-vraj-korektnosti-a-tolerancie-nicia-ludskost


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Svíce

Zdravím vás všechny! Tuto sobotu se u nás budou žehnat svíce - hromničky. Když jsem četl knihu o duších v očistci od Marie Simmaové, narazil jsem na zmínku o tom, že světlo ze svěcených svící přináší duším v očistci úlevu. Ale to se asi nemyslí hromničky, že? Nebo ano? Pomohl by mi v tom prosím někdo udělat jasno?


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: RE: Áno, áno, áno :-)

Pokoj s Tebou brat, neviem ako je to teologicky oficiálne, ale ja žijem v tom, že každú posvätenú sviečku, vrátane hromničky, cítia, vidia a utešuje duše v očistci, keď horí. Veď hromnička je tiež "len" posvätená sviečka. Myslím si, že každý skutok milosrdenstva, ktorý sa urobí na úmysel duší v očistci, to tam tie úbohé dušičky cítia. Tiež som čítala o Marie Simmanovej, pre mňa to bolo veľmi potešujúce a povzbudivé čítanie, najmä preto, že žijem v oblasti kde je veľa pravoslávnych kresťanov a ani horlivo popierajú existenciu očistca.


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   Betka
Titulok: Re:RE: Áno, áno, áno :-)

Pochváleny buď Ježiš Kristus. Čítala som v Denníčku sestry Faustíny,že aj svätená voda dušičkám dáva veľkú úľavu.Ja to už praktizujem dobrých desať rokov,keď večer idem spať.Trikrát so svätenou vodou posväcujem,len tak nad postelou a hovorím si,dušičky to pre vás,pre vašu úľavu,a prežehnám sa.


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   Marie B
Titulok: Re: Svíce

Taky jsem četla před lety Marii Simmu a to, že dušičkám přináší úlevu hořící posvěcené svíce. Od té doby si nechávám každý rok světit na Hromnice balení čajových svíček (klidně i 100 ks) a zapaluji je pak v lucernách na hrobech zemřelých. A taky je rozsvěcuji doma k modlitbě. Našemu p. faráři jsem to tak řekla a neměl námitek při svěcení.


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Chané
Titulok: Re:Re: Svíce

Marie, taky to tak dělám řadu let :-))
Některé zvláštní kalíšky si odděluju po devíti kusech a pak si je zapaluju při novénách za zemřelé nebo když se modlím proti potratům...


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   František Z.
Titulok: Re: Svíce

Ahoj. Hromničky nemají nějakou kouzelnou moc, která se liší od posvěcených svící v jiné dny. Jen se na ten svátek žehnají svíce, takže to je jedno, kdy jsou posvěcené. František.


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: přednáška exorcisty

Milí bratři a sestry v Kristu, toho exorcistu neznám, ale přednáška bude jistě zajímavá. Kdo bydlíte poblíž, můžete se zúčastnit. Nevím, jestli bude exorcizovat náboženské předměty, ale je možné se na to zeptat, ev. si je vzít s sebou.

https://www.magnificat.sk/2013/01/pozvanky-den-matky-vsetkych-narodov-prednaska-exorcistu


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes 30.01.2013

Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca v dnešnú stredu, 30.01.2013, o 20 hod.

Na základe vašich podnetov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes v stredu 30.01.2013 o 20 hod na tieto úmysly:

 • za vdovu, ktorá zomrela po štrnástich dňoch v kóme a zanechala po sebe sedem detí, za ktoré sa takisto modlíme;
 • za neschválenie adopcií detí homosexuálnymi pármi a neschválenie zákonov, ktoré tolerujú pedofíliu;
 • za deti, obete pedofilného sexuálneho zneužívania;
 • za 16-ročného Matúša, ktorý je závislý na marihuane;
 • za obrátenie mladého páru Dagmary a Róberta, ktorí nežijú podľa Božích prikázaní;
 • za oba naše národy, za národ slovenský a český;
 • za český národ po prezidentských voľbách, aby sa netrieštil, nesváril, aby zavládla národná jednota a aby novozvolený prezident Zeman zachovával vo svojich rozhodnutiach Božie zákony a prikázania. Modlime sa za jeho obrátenie;
 • za kresťanov, verných týmto posolstvám, aby našli spriaznených kňazov, ktorí im posvätia pečate živého Boha;
 • za hladom trpiacich ľudí v severnej Kórei, aby sa neuchyľovali ku hroznému kanibalizmu;
 • za ťažko chorú matku admina Petra, za Božiu pomoc pri jej boji so zákernou rakovinou;
 • za deti a mládež, za oslobodenie zneužívaných a týraných detí, za osoby, ktoré ničia životy maličkých (aj tých, ktorí zabíjajú nenarodené), za deti vážne choré, za dievčatá trpiace anorexiou, za všetkých ľudí, ktorí otvorili dvere zlému a sú pod jeho vplyvom, aby boli oslobodení mocou nášho Pána Ježiša Krista;
 • za zastavenie šírenia potratov na celom svete;
 • za zákaz potratových tabletiek RU-486, Mifegyne a Medabon;
 • za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;
 • za duše v očistci a za našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti;

Prosím o vašu hojnú účasť na tomto dnešnom modlitbovom reťazci Bolestného ruženca, drahí bratia a sestry. Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: modlitba z dozulé

Pridávam modlitbu, ktorú som sa kedysi modlievala, asi ju znova zaradím do "repertoáru" :-) Je to modlitba od našej Matky z Dozulé.

Bože, zmiluj sa nad všetkými, ktorí sa Ti rúhajú a odpusť im, lebo nevedia, čo činia.
Bože, zmiluj sa nad pohoršením sveta a vysloboď ľudí zo Satanovho ducha!
Bože, zmiluj sa nad všetkými, ktorí pred Tebou utekajú a prebuď v nich túžbu po svätej Eucharistii!
Bože, zmiluj sa, aby prišlo Tvoje Kráľovstvo, ale spas ľudí, dokiaľ je na to čas...
Lebo nablízku je čas – a hľa, Ja už prichádzam. Amen.
Príď, Pane Ježišu!

Desiatka ruženca.

Pane, rozsej na celý svet poklady svojho nekonečného milosrdenstva!


Dátum: 31.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: modlitba z dozulé

Lucia, je to velmi pekna modlitba...


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Modlitba za svět

Milé sestry, milí bratři, vloni jsem na závěr jedné německé mše slyšela, jak se celebrující kněz i se všemi věřícími pomodlili:
"Pane Ježíši Kriste! Synu Otce! Sešli nyní Svého Ducha na celou Zemi, ať Tvůj Duch přebývá v srdcích všech národů *, aby zůstaly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou ** . Prosíme Pannu Marii, Paní všech národů, aby se stala naší přímluvkyní. Amen."
Tato modlitbička mne oslovila zejména svým výstižným obsahem, proto jsem ji začala přidávat k modlitbě růžence, ale aktuálně jsem ji doplňovala o další úmysly, např. * + jejich vůdců a všech, kteří určují a řídí směřování tohoto světa....; ** + před všemi pohromami, hladomorem, nedostatkem vody, před rozbíjením rodin, únosy dětí a sňatky homosexuálů, před zabíjením dětí a prováděním potratů, před pedofílií, před vnucováním očkování a čipování, před rozkolem v křesťanství, před jednotnou (evropskou i světovou) měnou a vládou... Těch úmyslů za ten rok "utěšeně" přibylo, a stále přibývají další... :-(


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Pavol
Titulok: Re: Modlitba za svět

Možno pre tých, ktorí sa s touto modlitbou doteraz nestretli, pripájam link, kde sa môžu o tej modlitbe a tiež amsterdamských zjaveniach dozvedieť viac: https://www.magnificat.sk/2012/02/panna-maria-spoluvykupitelka-prostrednicka-a-orodovnicka


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: Modlitba za svět

https://matka-vsetkych-narodov.webnode.sk - tu si možno prečítať ešte viac


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Jan M.
Titulok: zajímavá kniha

Na tomto fóru jsem dostal tip na knihu “Posledný exorcista (satan vo Vatikáne) od Pátera Amortha“ přečetl jsem ji a velice mě zaujala, její stažení je možné na adrese: https://docs.google.com/folder/d/0Bz9wVTBr9m8UekY4N014ZThfdHc/edit


Dátum: 01.02.2013
Vložil:   Agnes I.
Titulok: Re: zajímavá kniha

je vynikajúca, komu sme ju dali prečítať veľmi ho oslovila


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Enoch

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

TATO NEVDĚČNÁ A HŘÍŠNÁ GENERACE TOHOTO KONCE ČASŮ MNE UKŘIŽUJE ZNOVU!
27. ledna 2013, 15:30h.

ZARMUCUJÍCÍ VÝZVA JEŽÍŠE Z NAZARETU JEHO DĚTEM

Lide Můj, ovečky Mé, pokoj vám.
Blíží se dny, kdy Můj protivník a jeho zmocněnci na Zemi znesvětí Dům Mého Otce. Blíží se doba ohavností. Mému jménu bude spíláno a synové temnoty je budou špinit. Mnozí, kteří Mi dnes přísahají věrnost, zítra Mě zradí a opustí. Ještě jednou se naplní Má slova: "Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.“ Tato nevděčná a hříšná generace tohoto konce časů mne ukřižuje znovu!
Umírání Mých neviňátek v lůnech bezcitných matek, to jsou trny, které se zabodávají do Mé hlavy. Hříchy nečistoty tohoto lidstva bičují Mé tělo. Zkaženost, odpadlictví, zášť, závist, sobectví a ostatní hříchy těla jsou hřeby, které probodávají Mé ruce I Mé nohy. Zrada, které se na Mně dopustí z nitra Mé církve, bude to kopí, které probodne Můj bok. Z očí Mi tečou proudy slz, tak těžká je Má cesta na Kalvárii a Má agónie tak pomalá! Přijďte, Cyrénští, a pomozte Mi nést tento kříž, protože obrovský je Můj žal při pohledu na tolik nevděku u této bezbožné generace a na její nedostatek lásky. Neopouštějte Mě, dcery Jeruzaléma, přijďte a otřete Můj obličej svými slzami, Já pak hluboko do vašich duší otisknu obraz Svého ztrhaného obličeje. Připojte se ke Mně v Getsemanské zahradě, Mé věrné děti, protože Mne přemáhá osamělost a smutek; hodina temnoty se totiž blíží. Kříž, který Mě čeká, je tak těžký! Kdo Mě bude moci utěšit? Převážná většina se ode Mne odvrátí a opustí Mě, jiní Mě zapřou a mnozí z Mých milovaných Mě zradí jako Jidáš a připojí se ke králi tohoto světa, aby Mi uchystali rozsudek, který bude znít: "Ukřižuj HO!"
Zdá se, že Má církev je před svým zhroucením, ale krev Mých mučedníků ji pozvedne. Spravedliví za ni položí svůj život, a tato krev, která je krví Mou, ji uzdraví (=posílí) a síly temna ji už nepřemohou. Běda těm nevěrným pastýřům, kteří znají Pravdu, přesto Mě zradí, a Syna člověka, zastupovaného Jeho církví, vydají mocnostem temnoty! Bylo by pro ně lepší, kdyby se nikdy nebyli narodili! Co ale, nevěrní pastýři, očekáváte za to, že jste Mi dali jidášský polibek? Děti Mé, dny Mého utrpení se blíží – neopouštějte Mě! Modlete se a bděte se Mnou, protože (poslední) hodina je nablízku. Ti, kteří Mě vydají, již vyrazili na cestu, poznáte je podle jejich ovoce. Probuďte se a pozvedněte (se), protože váš Mistr bude opět ukřižován. Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání a obraťte se, neboť Boží království se přiblížilo. Váš Věčný Pastýř, Ježíš z Nazaretu.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   A.
Titulok: Re: Enoch

Pane, smiluj se nad námi hříšnými... !


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Terezia S.
Titulok: Re: Enoch

...je mi tak luto, co musis Pane prezivat. A pritom ti ublizujem aj ja svojou pychou a nadradenostou. Kiez ti mozem posluzit tak, ako si to prajes, svojimi modlitbami... Ine nemam, venujem ti svoj cas a svoje myslienky, svoje ja. Pridavam posty, o ktorych hovoris v posolstvach, ze su ti ulavou... som tvoj nehodny sluzobnik...


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Prosba o modlitbu

Milé sestry a bratři v Kristu, prosím, abychom v dnešním bolestném růženci zahrnuli do modlitby vdovu, která zemřela po čtrnácti dnech v kómatu a zanechala po sobě 7 dětí, z toho 2 nezletilé a 3 studující VŠ. Pomodleme se i za tyto děti.

Dále prosím, abychom se modlili za to, aby nebyly svěřovány do adopcí děti homosexuálním párům ve Francii ani kdekoliv jinde a aby se pedofilové nemohli domoci nesmyslného práva sexu s nezletilými.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Ruženec, prosba o modlitbu

Prosím vás o modlitbu za silu pre Matúša, ktorý má 16 rokov a rodičia zistili, že už 1,5roka fajčí marihuanu. Teraz sa rozhodol s tým prestať. Potom vás prosím o modlitbu za obrátenie Dagmary a Róberta, ktorí sú síce kresťania, ale nežijú podľa toho a odmietajú Božie volania.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re: Ruženec, prosba o modlitbu

Pochválený buď náš Pán Ježiš Kristus!
Chcela by som vás všetkých poprosiť, keby sme do dnešného Bolestného ruženca zahrnuli aj prosbu za naše národy slovenský a český, ako to hovorí aj Pán Ježiš v posolstve 684, aby sme sa modlili za náš národ. Nech Boh žehná a ochraňuje naše národy, aby sme ho nikdy nesklamali! Ďakujem.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: modlitba za rozhádaný český národ

Milí bratři a sestry, prosím, zahrňte do dnešního růžence i modlitbu za český národ. Prezidentské volby i povolební období doslova rozeštvaly národ, včetně křesťanů. Došlo k poměrně ostrým slovním přestřelkám i v křesťanských kruzích (detaily vynechám) a satan se jistě raduje, jak jsou lidé rozhádaní. Takže navrhuji v modlitbě holt přijmout právoplatně zvoleného prezidenta a intenzívně se modlit za něj i za náš národ. I on se může obrátit.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Modlitebná kampaň

Aktualizovaná Modlitebná kampaň:
- doplnené Modlitby po č.95
- doplnené Litánie po č.4
- nahradené všetky modlitby v češtine slovenským neoficiálnym prekladom

https://www.ulozto.sk/xZXFCrP/modlitebna-kampan-pdf


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Lenka
Titulok: Re: Modlitebná kampaň

Michal, touto cestou ti chcem vyjadriť neskutočnú vďaku, cize jedno velke DAKUJEM!


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Silvia V.
Titulok: Ruženec - prosba o modlitbu

Prosba o modlitbu - pre ľudí, ktorým sa nedarí nájsť kňaza, ktorý by im posvätil "Pečať Živého Boha" a za naše Slovensko, aby sa stalo úrodnou krajinou v duchovnej oblasti - "Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť..."

Mária - zverujeme sa do Tvojích rúk, veď naše cesty a daj nám silu vytrvalosti v modlitbe.

1.6.1958 / Turzovka – zjavenie Panny Márie viz. Lašut Matúš
-----------------------------------------------------------------------
V dvadsiatych rokoch Terézia Neumannová povedala vtedajšiemu biskupovi z Hradca Králové Dr. Karolovi Kašparovi: "O niekoľko rokov budete mať na Slovensku druhé Lurdy, kam budete putovať."
-----------------------------
Slovenský jezuita páter R. Mikuš si písal s pátrom Piom. V jednom z listov sa ho opýtal, cč si myslí o Turzovke. Páter Pio mu odpovedal: "Turzovka - to je pravé zjavenie, to budú raz slovenské Lurdy!"
-----------------------------

ADMIN PETER: Link bol odstránený, pretože uvedená stránka označuje naše írske posolstvá za falošné. Silvia, dodržujte pravidlá tohto fóra, inak vám bude prístup na fórum odobratý.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Ruženec - prosba o modlitbu

Mila Silvia, Slovensko sa uz stava urodnou krajinou duchovnej premeny, do dejin sa este len zapise. Verim tomu.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Iva
Titulok: Re: Ruženec - prosba o modlitbu

Prajem požehnaný deň, na tejto stránke je Mária Božieho Milosrdenstva uvedená ako falošný prorok a varujú pred modlitbami, nie je to ten správny link. Stačí vnímať srdcom a otvoriť sa Duchu Svätému a cítime, čo je správne.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re:Re: Ruženec - prosba o modlitbu

Aj keď nechápem, prečo je tu MBM označovaná za falošného proroka, lebo keď si prečítame obsah týchto stránok, úplne sa zhodujú s posolstvami, ktoré nám prináša MBM. Asi sa autor tiež neobťažoval s čítaním týchto posolstiev.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re: Ruženec - prosba o modlitbu

Ano Ivka treba nacuvat srdcom, zrejme este nie je to nacuvanie srdcom kazdemu dane.Vyberajme si len to co je dobre a paci sa Bohu, nezabudajme na svatu bibliu. Nech by to bola akakolvek stranka, pouzijme ju na Slavu Boziu a niciju inu, ak sme skutocny krestania inak to nemoze byt.


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Prosba o modlitbu

Drazí bratři a sestry, tenhle článek mě šokoval a chtěla bych do středečního růžence připojit modlitbu za Koreu a lidi trpící hladem. Taky za Čínu a všechny země, v kterých se stupňují nepokoje nebo v kterých se válčí. Pane, pomoz svým dětem z těchto útrap skrze Tvé nekonečné milosrdenství!
https://zpravy.idnes.cz/v-severni-koreji-panuje-hladomor-pry-dochazi-ke-kanibalismu-pqr-/zahranicni.aspx?c=A130128_105056_zahranicni_tp


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Také jsem na tuto zprávu včera zírala se staženým žaludkem - nedávno jsem četla v Písmu verš - matka vaří své dítě - a neuměla jsem si představit, že bychom toho byli schopni... je to strašné. Modleme se a důvěřujme! Pokoj našeho Pána ať je stále s námi všemi.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Prosba o modlitbu

Zprava od otce provinciála misií františkánů: "Naléhavě prosím o modlitbu do Indie, kde minulou noc podpálili extremisté 20 kostelů a dalších 200 kostelů chtějí zničit a zabít 200 misionářů z provincie Olisabang."

Prosím, pomodleme se i ve středečním bolestném růženci za tyto naše sestry a bratry v Kristu a také za ty, kteří se odvrátili od Boha a slouží zlému.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Moc se omlouvám, jestli jsem vás touto zprávou vystrašila, jde prý o hoax. Pronásledování křesťanů se však děje všude po světě, takže modlitba za naše trpící sestry a bratry je stále aktuální. A za temné duše se máme také neustále modlit


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Jaroslav D.
Titulok: Re:Re: Prosba o modlitbu

Tato sprava je stara skoro 3 roky, https://www.highpriest.org/forum/Prayer-Requests/1957-Urgent-prayer-for-Indian-churches ale ako uz bolo vyssie spomenute, perzekucie krestanov sa deju neustale hlavne v moslimskych krajinach, takze by sme sa mali modlit hlavne za tychto trpiacich, ktori s pokorou nesu Kristov kriz


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Eva B.
Titulok: akceptace pedofilie?!

https://www.hlavnespravy.sk/detska-pornografia-a-pedofilia-smerom-k-postupnej-akceptacii/65698/


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: akceptace pedofilie?!

Hrôza, ale dalo sa to čakať, žiaľ.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Vzkaz

Milé sestry a bratři v Kristu, po delší době a po mnohých modlitbách se mi zase podařilo dostat na fórum. Proto rychle píši vzkaz pro všechny zájemce o brožury "Ježíš Kristus varuje lidstvo". Pište si o ně na iva-varovani(zavinac)seznam.cz. Rádi je pošleme. Usilovně také pracujeme na Knize Pravdy. S Boží pomocí půjde brzy do tisku. Prosíme o modlitby. Boží požehnání vám všem.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re: Vzkaz

Pochválený buď Náš Pán Ježiš Kristus!
Stáva sa mi, že ma oslovia ľudia s výčitkou, že už dlhšie sledujem posolstvá a nič sa nedeje! Rozhodla som sa vám napísať už po tretikrát moju skúsenosť, kedže moje príspevky sa mi záhadne strácajú, keď stlačím ODOSLAŤ! Pán Ježiš v posolstvách MBM povedal, že kresťanské symboly budú na verejnosti zakázané. Poviete si, že u nás na Slovensku sa to nestane, veď my sme kresťanský národ. Omyl! Stalo sa! Jeden kňaz nás upozornil, či sme si všimli, že zo sanitiek zmizli kríže a nahradil ich symbol hada na palici. Pravdu povediac, ja som si to nevšimla. Takže teraz to už viem. Nevedela som, čo znamená ten symbol hada, ale nedávno v našom slovenskom časopise Televízia vydaný 11.1.2013 vysvetlili v článku Sedem vecí, ktoré by ste mali vedieť o hadovi na str. 74, čo znamená ten symbol na sanitkách. Citujem: "Had bol podľa legendy pomocníkom boha lekárstva Asklépia, pomáhal mu hľadať liečivé byliny. Preto zvykli Asklépia zobrazovať s palicou, po ktorej sa vinie had." Takže aj u nás na Slovensku nahrádzajú postupne a nenápadne pohanské symboly naše kresťanské. Musíme sa modliť k Duchu Sv. za jeho dary, aby sme videli a kráčali smelo za Pánom Ježišom, ktorého z celého srdca zvelebujem a ďakujem mu za tieto posolstvá MBM, lebo nám aj cez ne otvára oči.


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re:Re: Vzkaz

Proroctví se naplňují, jen nemáme všechny informace - jsou záměrně utajované. Zde pro ty, co chtějí vědět víc https://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%3Amartin-herzan-totalitni-svtovlada&catid=57%3Aspiknuti&Itemid=81 (osobně jsem neměla sílu to číst, obsah znám zprostředkovaně od manžela). Také by stálo za to zeptat se na hvězdárně zda-li jsou hvězdy ve stejných pozicích. Dříve zde bylo napsáno o vychýlení osy Země - to by mělo znamenat i posun v pozorování hvězdné oblohy (to je jen teorie). Modleme se, modleme se a důvěřujme v brzký Boží zásah... Ať vám všem Pán neustále žehná


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: Vzkaz

Milá sestra, mne sa tiež stáva, že mi "zmizne" príspevok, keď dám odoslať. Je to vtedy, ak som prihlásená príliš dlho a nemám tu žiadnu činnosť, len si napr. čítam. Alebo keď príspevok bol príliš dlhý, resp. som ho príliš dlho písala. Keď chceš napísať príspevok, odporúčam sa najprv prekliknúť na inú podstránku, potom sa vráť (pravdepodobne požiada znova heslo) a tak píš. Alebo ak chceš napísať viac, napíš si príspevok napr. vo worde a daj skopírovať do príspevku a tak odošli. Symbol hada na palici je aj symbolom keď Mojžiš vyzdvihol hada na púšti a tí, ktorých poštípal jedovatý had a na hada pozreli, vyzdraveli.


Dátum: 29.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: Vzkaz

Ja sledujem aj tento kanál: https://www.youtube.com/user/thecelestialcon
Autor "zhŕňa" rôzne "udalosti". Neviem, kto to je, takže som ho tu doteraz radšej nepropagovala. Už ten názov celestial sa mi nepáči, pripomína mi to celestínske proroctvo, ktoré propaguje New Age, takže neviem. Ale má tam všetky významné prírodné udalosti chronologicky zoradené. Ja tam občas kuknem.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re:Re:Re: Vzkaz

Pochválený buď Náš Pán Ježiš Kristus!
Ja som napísala o symbole hada na palici presne to, ako tento symbol vysvetlovali v časopise Televízia. Nemyslím si, že je to kresťanský symbol, a ak áno, tak sa popredu ospravedlňujem. Keď tak nad tým ale premýšľam, nestretla som sa ešte s týmto symbolom v katolíckom kostole. Hada tam vidím len pod nohou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá ako vieme mu rozdrtí hlavu.
Myslím si, že zloduch je velmi rafinovaný, a ako si to ty napísala Lucia, aj tak sa to dá vysvetliť kresťanom. Lenže, keby sme išli až do takýchto podrobnosti, potom spomeňme, že aj obrátený kríž, ktorý sa používa ako satanistický symbol sa nazýva aj Petrov kríž, pretože bol tak ukrižovaný Peter ako vieme. Prečo bol teda typický kresťanský symbol kríž zamenený na sanitkách a v nemocniciach za menej známy "nie často používaný" symbol hada na palici? Neviem si akosi odpovedať komu ten kríž vadil a prečo?


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re:Re: Vzkaz

Ja som počula vysvetlenie takéto (o Mojžišovi a púšti). Ale pokojne to mohla byť aj zámienka, aby sme my kresťania držali ... ústa. Osobne si myslím, že za chvíľu zrušia aj symbol kríža organizácie "červený kríž". Lebo aj ten môže niekomu "vadiť". Čo vieme, možno sa dočkáme aj toho, že znamienko plus v matematike niekto tiež zmení, lebo bude niekomu pripomínať kresťanský kríž.. :-(
Nie je Petrov kríž skôr ako X? Ja som si myslela, že Peter bol ukrižovaný takto a obrátený kríž je symbol satanistov.


Dátum: 30.01.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re:Re:Re:Re:Re: Vzkaz

Pochválený buď Ježiš Kristus! V google "www.kresťanské symboly.sk" a tam je podtitulok: Symbol a znamení kříže, kde sú vysvetlené symboly kríža.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Chané
Titulok: Modleme se za Australany

https://zpravy.idnes.cz/australie-bojuje-s-velkymi-zaplavami-dwe-/zahranicni.aspx?c=A130128_101817_zahranicni_tss#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Chané
Titulok: Pro ctitele sv. Josefa

Skrze Edsona Glaubera jsme pozváni k zvláštní úctě k Srdci sv. Josefa. Pozvěme tohoto mocného přímluvce do naší bitvy:
https://www.santuariodeitapiranga.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=106   (nutno překládat)


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Chané
Titulok: Autentičtí proroci

Veroniko B., můžeš upřesnit informace o Johnu Learym? O jaké Marii mluvíš a ten seznam je znám? Dík za odpověď! Bůh Ti žehnej †!


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: Pre povzbudenie

https://www.magnificat.sk/2013/01/panna-maria-v-brazilii-nebojte-sa-a-nezufajte/


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Ala
Titulok: Re: Pre povzbudenie

Ahoj Mária Angela, prosím Ťa, môžeš mi poslať link na anglickú stránku o Enocovi? V Austrálii máme známych a prejavili záujem o tieto posolstvá. Práve dnes sme mali slávnostnú sv. omšu k sv. Angele Merici, tak Ti prajem, nech Ti sv. Angela vyprosuje požehnanie, milosti a dary od Pána, ktoré potrebuješ v tomto čase. S pozdravom Ala


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   halina
Titulok: Re:Re: Pre povzbudenie

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: Re:Re: Pre povzbudenie

Ala, vďaka za modlitby, už ma predbehla s Enocom sestra..


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Posolstvá

Bratia a sestry.
Prosím vás, ako si mám vysvetliť posolstvo č.680, kde pán Ježiš hovorí:
"Jsou vybrané duše, skrze něž jsem promlouval po desetiletí. Stále ještě s nimi komunikuji. Od počátku této mise jsem nedal ani jediné duši navíc svolení veřejně hlásat mé Slovo v tomto čase, s výjimkou těch milovaných vybraných duší, jež pro Mne pracovaly dlouhé roky."

MBM prijíma posolstvá od 8.11.2010. Niektoré posolstvá, prijímané napríklad od Luz de Maria od 20.11.2011, Mária od 6.7.2011, alebo Pelianito od 24.6.2012. Sú to dátumy začiatku prijímania posolstiev, alebo dátumy prijatých posolstiev, ktoré boli preložené a ich misia začala skôr? Orginálne stránky sú v iných jazykoch a ťažko sa mi na nich orientuje. Možno si to len zle vysvetľujem, možno viete o tom viac a budete mi vedieť poradiť.


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Admin Jan
Titulok: Re: Posolstvá

Poselství vizionářů Luz de Maria, Maria, nebo Pelianito uvedená v nabídce "Ostatní proroci" jsou přeložená poselství k danému datu. Tito a ostatní vizionáři zde uvedení, dostávají poselství už řadu let.

Jedinými vizionáři, na které se podmínka dlouholeté spolupráce, uvedená naším Pánem v poselství č. 680, nevztahuje, je Jabez a Enoch.

První zveřejněné poselství Jabeze je datováno 18. 7. 2011, tedy asi 9 měsíců potom, co začala dostávat poselství Marie Božího milosrdenství. U Enoca se mi to nepodařilo dohledat, protože jeho stránky jsou zcela předělány a jednotlivé jazykové verze jsou synchronizovány a ještě se na nich pracuje. Nicméně datum copyrightu stránek je rok 2010.

Z nabídky jsem je neodstranil z těchto důvodů:

 1. Ani Jabez, ani Enoc nenabízejí slabší alternativu k poselstvím našeho Pána, ani v jejich poselstvích jsem nenašel planá slova. Oba dva vizionáři se vyjadřují spíše tvrději a naléhavěji, a oba ke stejným tématům jako náš Pán skrze Marii Božího milosrdenství. Jejich poselství nevedou k odmítání poselství M.B.M. a nebyly a nejsou zatím v rozporu s Pravdou, sdělovanou skrze M.B.M. Spíše jsou jejím doplňkem.
 2. Vizionář Jabez nehledá popularitu, slávu, ani pozornost. Je to žena v domácnosti, matka několika dětí, zůstávající v anonymitě.
 3. Někdy trvá dlouho, i několik roků, než vizionář oslovený Pánem sebere odvahu, překoná nedůvěru rodiny a okolí, přemůže svoje vlastní pochybnosti a ještě si pořídí internetovou stránku, na které začne poselství zveřejňovat. Někteří se k tomu neodhodlali vůbec.

Náš Pán má na mysli jiný druh "proroků", jimiž se internet skutečně jen hemží. Ti mluví o všem možném, ale něco velmi důležitého v jejich sdělení vždy chybí:

Jakákoliv zmínka o sebezapření, které je nosným pilířem naší křesťanské víry. To je ten "nepříjemný zvuk" podle kterého poznáte pravé Slovo.


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Re:Re: Posolstvá

Děkuji Ti admine Jane, k tomu by se daly přidat ještě tato slova:

Život vychází z Božího slova, ale Boží slovo musí být osvětlováno Duchem svatým. Pokud začnu brát světlo ze svatého Slova Božího, dostávám se do filosofie a zničím vše. To bylo varování pro Církev: světlo vycházející z člověčího svévolného výkladu Božího Slova, vždy zničilo každé dílo.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Martina
Titulok: Re:Re: Posolstvá

posolstva na originalnej stranke Enoca:
https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/ zacinaju od roku 2004, su rozdelene na 3 casti a prva cast zacina rokom 2004, prelozene do anglictiny su az od roku 2010. Aspon ja som to takto pochopila..


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Diabol naozaj je

Milí bratia a setry! Dnes som na twitteri napísala, že som proti gay "manželstvu", pretože je to odporný hriech v očiach Božích. Začal mi písať jeden človek, že to ja som odporná, keď som proti láske a že manželstvo je pre každého. Vyjadrila som mu svoj nesúhlas a povedala mu, nech ho Boh žehná. On s veľkým hnevom začal písať, že nech si tieto žehnania nechám pre seba a že nie každý verí v Boha. Znovu som mu napísala, že je to hriech a že sa budem za neho modliť. Na to ma začal prosiť (!) aby som to nerobila a že nech sa idem radšej učiť a stráviť svoj čas inak (keďže som tam ešte predtým písala jednému človeku, že sa idem učiť). Mala som fakt veľkú potrebu podeliť sa s vami o tento "zážitok". Aby niekto takto prosil, aby som sa zaňho nemodlila a tak sa toho bál, tak v tom musel byť jedine diabol. Požehnanú nedeľu všetkým.


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   Jozef
Titulok: Tajomstvo bohemského lesa

Kto má žalúdok, môže si pozrieť tento film a zrejme stratí aj posledné ilúzie. Keby človek získal hoci aj celý svet a svojej duši by uškodil ... Titulky spustíme kliknutím na ikonku cc dole: https://www.youtube.com/watch?v=iUiS-uaV0wY


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Tajomstvo bohemského lesa

Pred časom som o tom počula. Nechcela som tomu veriť. Ale vidím, že bez vetra sa lístok nehýbe. Navrhujem zahrnúť do stredajšieho spoločného ruženca úmysel zastaviť túto ohavnosť.


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Tajomstvo bohemského lesa

Myslím, že nám tento film může pomoci v lásce k těmto lidem, tak, jak je miluje Bůh. Když ty elitáře a jiné tam vidím, je mi jich moc líto. Jsou to ubohé duše, podle mne ve své podstatě velice slabé, obelhané padlým. Pán je milosrdný a věřím, že naše modlitby za ně, v plánu spásy Ježíše Krista, nakonec přivedou tyto duše do věčnosti s Bohem, což nám náš drahý Pán přislíbil. Vzpoměl jsem si na své bývalé nadřízené, jenž nás v podniku dost ubíjeli nespravedlností a na které jsem měl mnohdy velkou zlost. Před nedávnem mi jedna žena, pracující po boku jednoho z nich v dřívějším zaměstnání (tam šéfem ještě nebyl), řekla toto: "vždycky, když se organizoval nějaký večírek mimo firmu, všichni se snažili, aby on se to nedověděl a nemuseli jej tak zvát. A víte, jak mi pak bylo, když jsem mu jediná měla pak vysvětlovat, proč jsme na něj "zapomněli". Od té doby ho vidím už jinak a když se za něj modlím, tak upřímě.


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   Marcel S.
Titulok: Volba prezidenta

Rozhodl jsem se nevolit, protože nemám jinou možnost, koho zvolit, než ty dva předem určené. Jak jste se rozhodli vy?


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: Volba prezidenta

Já jsem volil neplatně, přímou volbu stejně považuji za vyhazování peněz a oblbování občanů...


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Marie z M.L.
Titulok: Re: Volba prezidenta

Taky jsem nebyla v druhém kole volit.Ani jeden kandidát nesplńoval to, co bych očekávala od prezidenta. Přesto, prosím modleme se za oba a všechny politiky i světové. Požehnaný den všem.


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re: Volba prezidenta

Přesně tak. Vždyť modlitba může ovlivnit duši každého.


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Alena Marie
Titulok: Re: Volba prezidenta

Já volila Zemana. Přišel mi jako menší zlo. To, že vyhrál, vnímám jako odpověď Boha na všechny ty modlitby, novény a sloužené mše na tento úmysl. Předpokládám, že mnozí křesťané, kteří volili Schwarzenberga, to tak nevidí. Nicméně cítím potřebu v modlitbách neustávat, nejen za něj, ale za všechny mocné tohoto světa.


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re: Volba prezidenta

Popravdě někteří katolíci se rozhodli na poslední chvíli jej nevolit, i když byli rozhodnuti předtím. Zjistili si totiž nějaké informace o něm sami, a proto už to nebrali pouze jako pomluvy, prozřeli. Taky to vidím jako odpověď na naše modlitby, Bůh sledoval naše volby a nedopustil výhru Bilderbergu, která mohla být! Nebylo mu to lhostejné a myslím, že teď příkladně byly zmírněny a oddáleny mnohé věci, které předpokládáme by se staly za Schwarzenberga. Vyhrál to člověk, který umí mluvit a uvažovat a teď je třeba, aby tu svou inteligenci využíval k dobrým věcem - a to se může stát, modlitba za něj zmůže mnoho. Jeho orientace na EU je zatím nebezpečná, viz konec tohoto článku: https://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10117-velke-tajemstvi-levicoveho-schwarzenberga-a-pravicoveho-zemana.aspx


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re:Re: Volba prezidenta

Ano, stalo sa, co sa malo stat, teraz sa modlime, aby prezitent Zeman respektoval a realizoval zakony Bozie, vyssie nad kazdy ludsky zakon, aby sa v tazkych zivotnych skuskach neodklonil. Pan Boh mu pomahaj.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Ilona
Titulok: Re:Re:Re:Re: Volba prezidenta

Milí bratři a sestry!
Také jsem nevolila, ale byla jsem ráda, že vyhrál Zeman. Minulý týden mě dusily, svými kaňpaňskými emaily, křesťanské kamarádky, které tlačily do volby knížete. Včera jedna z nich psala o slepotě našeho národa. Dnes jsem byla v kostele, kde se jáhen vyjádřil nechvalně k výroku prezidenta Klause: "Pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí". Prý je to hřích proti duchu svatému, když pravdu někdo takto převrací. Je fakt, že když jsem v sobotu výrok pana prezidenta zaslechla, tak mi zatrnulo. Na druhou stranu jsem si na dnešní mši uvědomila, že jáhen i kněz zamítli poselství varování, což je, jak víme, taktéž hřích proti Duchu svatému. Modlím se za budoucího prezidenta a prosím o modlitby za ty katolíky, kteří stále slepě vychvalují knížete Karla a nadávají na Miloše Zemana. Obávám se, že přijdu o dvě věřící kamarádky. Ať vám všem Pán žehná!


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Potratova pilulka

Na portalu www.idnes.cz v sekci ona dnes je clanek o potratove pilulce, ktera rozdelila verejnost. Da se sehnat i na internetu. Napadlo mne, ze bychom mohli ve farnich ohlaskach lidi vybidnout, aby napsali Hegerovi anebo Statnimu ustavu pro kontrolu leciv, vyjadrit svuj nazor, ze s timto nesouhlasime. Mame to nyni ve svych rukou. Jak sepnutych v modlitbe, tak k natukani na klavesnici par radku pro pana ministra Hegera. Necht kompetentnim lidem nas Pan pozehna a sesle Ducha Svateho v rozhodovani o teto pilulce. Aby spis videli negativa, nez pozitiva, ktera jim ponouka Zly.


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   Markéta H.
Titulok: Re: Potratova pilulka

Zde je více informací a nějaké nápady, jak napsat takový názor a komu:
https://www.prolife.cz/?a=24&id=142
a zde informace k modlitební podpoře:
https://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=2123


Dátum: 27.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Potratova pilulka

Výborný nápad, hned to doporučím zdejším církvím. Musíme se za to však i modlit, jelikož dobře znám mentalitu zdejších představitelů - zejména katolických a pravoslavných.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   František Z.
Titulok: brožurka varování

Ahoj! Jsem ze severu Čech a je to tady kamenolom Páně. Velmi málo lidí je ochotno přilímat poselství varování, myslím tím především katolické, (ale i jiné) křestany, a tak se chci zeptat, jestli někdo nemáte přebytek, nebo spíš nějaké volné brožurky varování, které vyšli. Chtěl bych jich alespon 5. Nevíte někdo jestli je někdo tiskne? Máme tu jen jednu a to je málo! Děkuji za případné reakce! At vám Bůh žehná! F.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Karel
Titulok: Re: brožurka varování

Měl jsem jich 5 a rozdal jsem je po příbuzných. Také čekám, až bude mít paní Iva-Marie možnost poslat další. Jsem také ze severu Čech. Zdravím Vás a děkuji, že je zde alespoň někdo. Cítím se zde s poselstvími úplně sám.


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   František Z.
Titulok: Re: brožurka varování

Pokoj s tebou! Odkud jsi? Třeba bydlíme blízko sebe! :-) Já jsem ze Smržovky. F.


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: brožurka varování

Pane Zima, pisnete pani Ive-Marii, jeji mejl je iva-varovani(zavinac)seznam.cz. Ja jich mam objednano pres sto kusu, musite mit jenom vic trpelivosti, tak cca. 14 dni, nez Vam je poslou. Bali je po vecerech spolecne s manzelem. Pani Iva je takovy moc hodny andilek. Ivanko, pisni mi tu adresku na mmobil, at Ti mohu poslat, vsak vis.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Tolerancia

Aké je úžasné vidieť, keď sa posolstvá napĺňajú. Náš Pán veľakrát spomínal, že tolerancia je dobrá zástierka Zlého a že ju budeme počuť pri obrane hriechu. A máme to tu. https://www.lifenews.sk/content/anglický-súd-zakázal-adopciu-det%C3%AD-kresťanským-párom-vraj-su-netolerantn%C3%AD A tiež toto slovíčko spomínal aj Vladimír Franz v relácii Show Jana Krause.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Tolerancia

Drahy Nebesky Otce, este ako dlho sa dokazes na to pozerat? Tvoja laska ku nam musi byt skutocne velka.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:    Ilka Veronika
Titulok: "duchovní balíček"

Milí bratři a sestry, před vánocemi mě zaujal nápad jedné sestry na vytvoření "záchranného balíčku," obsahujícího brožuru Varování, svěc. vodu, apod. pro příbuzné. V širší rodině bych s tím asi neuspěla, ale přesto mě to inspirovalo. A jak jsem se dočetla v posledním poselství, dojde k zákazu křesťanských symbolů. A už dříve bylo řečeno, abychom se mj. zásobili Biblemi. Takže doporučuji "duchovní balíček," který obsahuje: Bibli, Katechismus, brožurku Varování, Knihu Pravdy (až vyjde), svěc. vodu, resp. sůl a olej. Je dobré mít posvěcené, ale ještě lépe exorcizované zázračné medailky, křížky, ikony, obrázky, apod.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:    Ilka Veronika
Titulok: "duchovní balíček"-pokračování

Píšu raději na pokračování, kdyby mi zase text záhadně zmizel, ať není tolik škody. Praktické poznámky: nyní jsou lidé ke křesťanství vlažní až nepřátelští, ale po Varování se jich řada obrátí a budou shánět Bible. A časem je zakážou. Proto je dobré jich pár mít pro nejbližší rodinu a přátele. Vždyť víme, jak dokáží lidé "vzít útokem" obchody, když jsou nějaké akce či slevy. A teď si představte, že tyto davy se pohrnou do malých křesťanských obchůdků. A my prozřetelní budeme mít Bible a jiné předměty už nakoupené a v klidu domova se můžeme modlit a nabírat sílu do poslední fáze bojů. Nezapomeňte na svíčky! Budou Hromnice, necháme si je požehnat.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Re: "duchovní balíček"

Ovšem, u koho si máme nechat všechny ty svátostiny exorcizovat? To, dle informace, může jen biskup a kněz -exorcista (nebo se snad mýlí ti, kteří mě informovali?). K těm se člověk těžko dostane. Máte s tím nějakou zkušenost?


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re: "duchovní balíček"

Exorcizování předmětů se děje na některých duchovních obnovách či akcích, jako jsou přednášky, modlitby, mše. Konkrétní informace se šíří spíše ústním podáním, než na internetu. (Dovedete si jistě představit, jaké palbě útoků jsou tito lidé vystaveni.) Exorcizovanou sůl, vodu a medailky mají např. v Brně v kostele u minoritů. Pokud budu vědět o nějaké akci, dám info.


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re:Re: "duchovní balíček"

Pokud se ve vašem okolí konají Tridentské mše, doporučuji se domluvit přímo s páterem. U nás byly např. na Tridentské mši provedeny exorcismy při svěcení vody.


Dátum: 24.01.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Zajímavý článek

Modleme se za tohoto statečného nemocného kněze! https://www.magnificat.sk/2013/01/dominikan-p-filip-m-stajner-k-volbe-prezidenta-cr-zeman-je-mensie-zlo/


Dátum: 24.01.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Re: Zajímavý článek

A ještě jeden odkaz: https://katolicka-kultura.sweb.cz/stajner/stajner_sv_prijimani.html


Dátum: 24.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re:Re: Zajímavý článek

Jistě třeba šířit, nedávno jsme na toto téma hovořili s naším děkanem a už i děti žádájí svaté Příjímání na ruku...


Dátum: 24.01.2013
Vložil:   Karel S.
Titulok: Re: Zajímavý článek

Věříte tomu, že to napsal opravdu p. Stainer a ne Zemanův volební tým?


Dátum: 28.01.2013
Vložil:   Alena H.
Titulok: Re:Re: Zajímavý článek

Mám dobrou duchovní přítelkyni, která navštěvuje již několik let otce Filipa Maria a je s ním také v korespondenčním styku.Ta mi dala přečíst poslední dopis od něj, zcela totožný s tím, který jsem si až po příjezdu domů přečetla na internetu. Takže Vás mohu ujistit, že jeho autorem je opravdu otec Filip Maria a nikoli Zemanův volební tým.


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Zajímavý článek

Ano za jeho odvahu napisania pravdy, nech mu Pan Boh odnime jeho Kriz, ktory nesie aj za inych. Moj osobny nazor, Cesko malo velmi objektivneho, rozumneho prezitenta Klausa, skoda ze nemoze vladnut viac ako 2 volebne obdobia. Pocula som o jeho vyroku na vladu kniezata a jeho osobnom postoji - poziadani o azil, plne s nim suhlasim. Drahy nebesky Otce, ved nase bratske Cesko. Nezabudajme na modlitby naseho brata dominikana, potrebuje ich...


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re: Zajímavý článek

Vzhledem k tomu, co jsme vyprátrali o svobodných zednářích je na místě věřit, že tento článek skutečně psal o. Stajner. Nicméně zpráva, že jsou volby zmanipulované také není náhoda a tak je opravdu velice důležitá modlitba. Modleme se bratři a sestry, modleme se a důvěřujme...


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Re: Zajímavý článek

No, to že je Zeman menší zlo, bych s ohledem na Poselství až tak úplně netvrdil. V brzké době má nevěstka v podobě EU padnout a svět má ovládnout komunismus z Ruska a Číny - těm půjde více na ruku právě Zeman...


Dátum: 25.01.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Re:Re: Zajímavý článek

Můj názor je, že Zemanova vláda by byla komunismus už sám o sobě... Jak arogantně se vyjadřuje o církvích, je to člověk zahleděný sám do sebe. Jdu na modlitby, volební místnosti se právě otevřely...


Dátum: 24.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Chemtraily, čipy!

https://www.johnleary.com/
Úterý, 8. 1. 2013

Ježíš řekl: "Lidé Moji, dnes ráno jste viděli, jak byla celá obloha pokrytá kondenzačními pásy po chemtrails, a do toho se ještě blýskalo, což bylo způsobeno zařízením HAARP. Oba tyto jevy jsou tajnými operacemi, které spustila (a řídí) vaše vláda s cílem vyvolat nemoci, bouře a dokonce smrt a chaos, který by zavdal příčinu pro vyhlášení výjimečného stavu. Mikrovlnné paprsky působí ve spojení s částečkami chemtrails a vytvářejí nabité elektrické pole sloužící kontrole některých prostředků sdělovací techniky a jiných tajných projektů.
Pro vaše občany jsou chemtraily na obloze zcela evidentní, ale jen velice málo lidí si stěžuje na všechen ten oxid hlinitý, na ionty baria, polymerní vlákna a viry, které v tunách dennodenně rozprašují vojenská i obchodní letadla. Vaši lidé mají stále chřipkové příznaky a půda se díky těmto postřikům stává stále více zásaditou. Kdyby si vaši občané uvědomili, jak nemalé účinky mají tyto postřiky na zdraví, stěžovali by si více. Mnoho vašich problémů s pamětí i poruchy imunitního systému jsou způsobeny právě tímto rozprašováním.
Lidé musí být poučováni o těchto příznacích prostřednictvím článků na internetu, protože z vašich cenzurovaných médií se o tom nedozvědí. A až ti zlí začnou v chemtrailech šířit pandemické viry na zabíjení lidi, (Já) budu varovat Své věrné, aby se odebrali do Mých útočišť (azylových středisek), v nichž budete léčeni pohledem na Můj zářící kříž."
Ježíš řekl: "Lide Můj, cílem lidí jednotného (globálního) světa je tajně sledovat lidi, aby byli informováni o záležitostech každého jednotlivce a o jejich každodenních aktivitách. To je ten důvod, proč máte mikročipy v řidičských průkazech, pasech a dokonce i v mobilních telefonech. Máte čipy v autě, v průkazkách "Easy" (na přechodech) i v přijímačích satelitní TV. Nejen, že se dozví o tom, kde se nacházíte, ale také odposlouchávají vaše telefonáty, e-maily, a díky přijímači kabelové televize dokonce i ve vašem obývacím pokoji. Tím, že znají vaše věrovyznání a politickou orientaci, mohou tito (svobodo)zednáři zjistit, zda jste jejich novému světovému řádu nakloněni příznivě nebo jste proti. Křesťané a vlastenci jsou na seznamech lidí, kteří mají být zlikvidováni, ještě než bude vyhlášeno stanné právo. Nemějte strach, protože Já budu varovat lidi, až bude čas odebrat se do Mých útočišť, kde budou ochráněni před zlými, kteří je chtějí usmrtit. Když přijdou do Mých útočišť, Mí andělé rozprostřou nad nimi neviditelný štít. Berte na vědomí tato nebezpečí, ale důvěřujte v Mou ochranu."


Dátum: 26.01.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re: Chemtraily, čipy!

Podla poslednych informacii od Marie, nemame podporovat Johna Learyho. Kedze jej vela ludi mailovalo s otazkami na roznych prorokov, odovzdala zoznam Panovi Jezisovi a dostala odpoved, ktori su autenticki a ktori nie. V kratkosti o Johnovi povedala, ze ho nemame podporovat. K tym chemtrailsom - poculi ste o tom ze sa daju nicit octom? Mate s tym niekto skusenosti?


Dátum: 24.01.2013
Vložil:   admin Jan
Titulok: překlady ostatních proroků

Velice nás těší, že naši čtenáři začali sami překládat poselství ostatních současných proroků, jejichž sdělení vhodně doplňují poselství, jež Nejsvětější Trojice a Panna Marie sdělují Marii Božího milosrdenství.

Pokud by si autoři překladů přáli, aby jejich text byl zařazen do nabídky "Ostatní proroci", pak stačí, aby nám poslali své překlady jako přílohu v jednom z běžných formátů (doc, docx, rtf, odt). Prosím, neposílejte své překlady jako zprávu v mailu, velice by nás to zdrželo.

Administrace překontroluje úplnost překladu, ale nebude zasahovat ani do jeho textu, ani do pravopisného stylu (psaní velkých písmen). Vyhrazuje si však právo přizpůsobit text velikosti stránky a formě už zveřejněných poselství.

Z časových důvodů ale nemůžeme koordinovat překlady ostatních proroků, to si už čtenáři musí na fóru domluvit sami.


Dátum: 24.01.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: překlady ostatních proroků

Za všetkých "pasívnych" sa chcem úprimne poďakovať, nech Vám to Pán odmení a Vás zahrnie potrebnými milosťami. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

Dátum: 23.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes o 20 hod.

Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca v dnešnú stredu, 23.01.2013, o 20 hod.

Na základe vašich podnetov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca v dnešnú stredu, 23.01.2013, o 20 hod na tieto úmysly:

 • za celistvosť a súdržnosť rodín, aby rodiny držali pohromade v harmónii a vzájomnej láske medzi rodičmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi;
 • za deti a mládež, za oslobodenie zneužívaných a týraných detí, za osoby, ktoré ničia životy maličkých (aj tých, ktorí zabíjajú nenarodené), za deti vážne choré, za dievčatá trpiace anorexiou, za všetkých ľudí, ktorí otvorili dvere zlému a sú pod jeho vplyvom, aby boli oslobodení mocou nášho Pána Ježiša Krista;
 • za zastavenie štátmi praktizovaného hrozného, dehumánneho, násilného odoberania detí rodičom, označovaného ako "juvenilná justícia", ako je to šokujúco dokumentované na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo&feature=player_embedded
 • za veľmi ťažko chorú matku admina Petra, za Božiu milosť jej uzdravenia;
 • za uzdravenie brata Milana, otca našej sestry Adriany;
 • za švagrinú sestry Zuzany s diagnózou rakoviny uzlín, za Božiu milosť jej uzdravenia;
 • za zastavenie šírenia potratov na celom svete;
 • za našu sv. Cirkev, za všetkých jej služobníkov, aby nehanobili tieto posolstvá, ale v pokore sŕdc z nich prijali všetko dobré, čo vieru posilňuje a neveriacich obracia. Aby nezakazovali modlitby Modlitbovej kampane, ani modlitbu a posvätenie pečate živého Boha;
 • za zákaz potratových tabletiek RU-486, Mifegyne a Medabon;
 • za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;
 • za všetkých šíriteľov týchto írskych posolstiev ako i za Máriu Božieho milosrdenstva, aby všetci odolávali narastajúcemu tlaku, protivenstvám, útokom a ohováraniam;
 • za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení;
 • za duše v očistci a za našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti;

Prosím o vašu hojnú účasť na tomto dnešnom modlitbovom reťazci Bolestného ruženca, drahí bratia a sestry. Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky tu uvedené úmysly. Nech si zvelebený a oslávený náš Pane na veky vekov! Amen.

 

Dátum: 23.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Odpověď pro MK

Milá-milý MK, odpovídám na Tvou otázku či žádost překládat také poselství od Johna Learyho. Mohu-li někomu v něčem pomoci, jeho žádost nikdy neodmítnu, a také pro tentokrát to (ještě) udělám ráda - pokusím se přeložit alespoň to poslední poselství z 8.1.2013, ale bohužel, jak jsem psala už dříve, nemohu se zavázat k tomu, že taková - ještě k tomu každodenní - poselství budu moci překládat pravidelně, spíše příležitostně a selektivně, podle závažnosti sdělení... Navíc, už je přeci někdo překládá (=MK - jsi to Ty?) a - jak jsem si všimla - je zde více lidí, kteří jsou ochotni "přiložit ruku k dílu", viz níže nabídka Evy B. Snad by bylo vhodné domluvit se také s ní a s adminem J, který má zajisté přehled o svých spolupracovnících a který by tak "koordinoval", kdo co udělá... Také by nebyl od věci osobnější kontakt mezi námi :-)


Dátum: 23.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Enoc - o čipování

Milé sestry a bratři, jelikož naléhavé aktuální poselství Enoca ještě není k dispozici v angličtině, přikládám překlad jeho německé verze z
https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/deutsche.html

TI, KTEŘÍ KLEKAJÍ PŘED ŠELMOU A PŘIJÍMAJÍ JEJÍ ZNAMENÍ, BUDOU PÍT VÍNO BOŽÍHO HNĚVU! (Zjevení 14/9-10)

20. ledna 2013, 15:40 hod.
Naléhavá výzva Marie, Mystické Růže, lidstvu

Děti mého srdce, Boží pokoj vám!
Dny velké zkoušky se blíží. Všechno se zdá být v klidu, ale realita je jiná. Dokonce už začala i transformace stvoření. Musíte si zvyknout na to, že budete žít v extrémních klimatických podmínkách, protože na mnoha místech bude v létě příliš horko a zase na jiných bude i nadále přetrvávat zima. Slunce ohřívá Zemi tak, jak tomu ještě nikdy předtím nebylo, pročež sníh se objeví na místech, kde byste to vůbec nečekali. Díky vysokým teplotám i teplotám pod bodem mrazu se mnohé části Země stanou neobyvatelnými. Blíží se totální kolaps ekonomiky a papírové peníze ztratí svou hodnotu. Spousta bohatství se bude válet po zemi a mnozí si budou zoufat, když uvidí, jak se jejich říše hroutí. Na mnoha místech bude nedostatek vody a žízeň a hlad bude trápit mnohé národy. Hrozí (a brzy nastanou) válečné konflikty. Vyslanci zla chtějí destabilizovat mír na Zemi s cílem připravit cestu pro Antikrista a chtějí nastolit jeho vládu zotročení a porobení národů. V mnoha zemích světa se již začalo s označováním jejich obyvatel znamením mého protivníka. Lidstvo je klamáno, a pro nedostatek poznatků budou mnozí ztraceni. Díky příslibu lepšího poskytování zdravotnických služeb se dosáhne toho, že mnozí se nechají označit čipem a ztratí tak svou duši. Mikročip je „cejchem šelmy“, o níž se mluví v třinácté kapitole Apokalypsy. Naléhavě vyzývám všechny své věrné děti, které mají znalosti Svatého Božího Slova a Jeho poselství, aby o Něm poučovaly všechny ty, kteří jsou duchovně vlažní a nemají povědomí o ničem z toho, co má přijít. Řekněte mým dětem, že mikročip, nabízený jejich vládami jako pomoc, kterou chtějí přispět k lepší kvalitě jejich života, je znamením šelmy a že je lepší zemřít, než si nechat implantovat toto znamení, protože jakmile to uděláte, už to nelze zvrátit, a vaše duše ztratí život. Drahé děti, nepřipusťte, aby vás synové temnoty šálili takovým rafinovaným způsobem. Vezměte na vědomí pravdu, a pravda vás učiní svobodnými. Pevně se přimkněte ke svému Nebeskému Otci a ke své Nebeské Matce a buďte ujištěni, že My nedovolíme, abyste byly ztraceny. Ti, kteří se koří šelmě a přijímají její znamení, budou pít víno Božího hněvu. (Zjevení 14,9 a 10).
Všem, kteří se klanějí šelmě a přijímají její znamení, Bůh pošle zhoubné vředy (Zjevení 16.1 a 2). Jejich těla budou posetá nevyléčitelnými boláky. Budou oddělení od stáda Mého Syna a jejich odměnou bude věčná smrt. Milé děti, neusilujte o bohatství ani o poklady této Země, protože velmi brzy všechno pomine. Hledejte svůj skutečný poklad, kterým je Bůh, jen tak objevíte radost věčného života. A ti z vás, kteří se těšíte bohatství a hmotným statkům, vás všechny žádám, abyste projevovali milosrdenství svým potřebným bratřím, neboť nastanou dny, kdy se modly peněz zhroutí a přetrvá jen vaše rodina a to, co uděláte pro své bratry. Neulpívejte na ničem a na nikom a nevychloubejte se svým bohatstvím ani svou mocí, protože nic z toho vám nezaručí život. Hledejte Boha a svou důvěru vložte do Něho, abyste se zítra mohli těšit ze skvostného pokladu věčného života. Vaše milující Matka Maria, Mystická Růže. Seznamuje celé lidstvo s mými poselstvími.


Dátum: 23.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re: Enoc - o čipování

U nás zatím v podšívkách:
https://www.vitalia.cz/clanky/nemocnice-blizke-budoucnosti. Zvláštní, že se o tom nemluví...

 

Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Roman
Titulok: DVANÁCT BLAHOSLAVENSTVÍ-VASULA

 • blahoslavení jsou ti, kdo pracují pro Pokoj, budou prospívat v Mém Míru a vyzařovat Mé Světlo na věky věků.
 • blahoslavení soucitní, uvidí Milosrdenství v Den Soudu.
 • požehnány jsou ušlechtilé duše, které sdílejí Můj Kalich, budou nazvány dědici Mé Spásy.
 • blahoslavení ti, kdo se zasnubují se Mnou. Tutéž radost, kterou Já cítím jako Ženich, pocítí i oni v den, kdy se setkají se Mnou tváří v tvář.
 • blahoslavení jste vy, kdo jste nepřijali žádné jiné svědectví, než jednu jedinou Pravdu, kterou jsem vám dal Já Sám. Říkám vám: Pojďte! Pojďte do Mého Království a dělte se se Mnou o všechno, co mám.
 • blahoslavení ti, kdo se nerůzní v Mém Svatém Jménu, ale projevují svou jednotu pokorou a láskou. Budou nazváni Sloupy a Základy Boží Svatyně.
 • blahoslavení jste vy, kdo nevidíte a věříte. Radujte se z Milosti, kterou jste dostali od Mého Otce a modlete se za ty, kdo tuto Milost ještě nepřijali.
 • blahoslavení jste vy, kdo přijímáte bičování, pokořování a přibíjení na Kříž se Mnou, a kdo na svém těle nosíte známky Mého Těla. Vaše místo v Nebi bude připraveno vás přijmout a vaše odměna bude veliká.
 • blahoslavení ti, kdo zachovávají Mé Jméno ve Svatosti. Když volají a prosí v Mém Jménu, slyším je.
 • blahoslavení maličcí, kteří Mě chválí a adorují. V nich udělám veliké věci.
 • blahoslavení věrní, kteří zachovávají Má Přikázání a na Písmech nezmění ani čárku z toho, co bylo napsáno. Jejich je Království Nebeské.
 • blahoslavení jste vy, Moji beránci, kteří jste štváni dravými vlky jako zvěř kvůli Mně. Protože jsem u vás jedl spolu s vámi, říkám vám, všechna vaše trápení nejsou nadarmo. Otec to všechno vidí a bere v úvahu skutky každého. Sodomě a Gomoře nebude tak zle jako jim za to, že pronásledovali Mého Ducha.

Proto zůstaňte bdělí, protože nikdo nezná Den ani Hodinu Mého příchodu. Váš Král přijde brzy. Ten, na kterého už tak dlouho čekáte, k vám přijde znenadání, proto odvahu, milovaní. Skutečně, ďáblův kouř pronikl do Mé Svatyně, ale který kouř trvá věčně? Dechnutím Svého Svatého Ducha rozptýlím a odvanu tento dým, a žádná autorita ani moc z podsvětí nebude moci zasáhnout

Přicházím přinést na zem Oheň a čistit jeden národ za druhým Buď požehnána.


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Mária F.
Titulok: Modlitebná kampaň a Posolstvá

Milí bratia a sestry, ak má niekto záujem o zaslanie Posolstiev vo worde, zatiaľ v 2010, môžem poslať mailom. Je to taká česko-slovenská verzia, ako som to už raz o tom písala. V týchto dňoch sa mi ich podarilo dokončiť do aktuálneho stavu. Môže Vám to poslúžiť na ich šírenie. Samozrejme aj modlitby Modlitebnej kampane, aj v českom jazyku. fackovcova(zav)gmail.com


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: čip do nebe nesmí - zajímavý článek

https://albertgallery.eu/documents/cipdonebe.pdf


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: stránky propagující IP

https://www.albdom.estranky.cz/


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: stránky propagující IP

Boží dílo nikdo nezastaví!!!


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: čip do nebe nesmí - zajímavý článek

Autor udělal dobrou práci pro nezasvěcené. Kéž mnoho lidí přivolá k Pravdě... Děkuji


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Eva B.
Titulok: chemtrails

Přidávám tyto zajímavé odkazy, které myslím stojí za zamyšlení:

https://www.czechfreepress.cz/evropa/verejne-priznani-chemtrails-ve-svedsku.html
https://www.youtube.com/watch?v=JUI6y0YgDKM


Dátum: 23.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: chemtrails

Mila Evka, zname, dlhsi cas si ich vsimam a vdaka za stranku v CZ-SK prekladoch pre dalsich ludi.


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Mikuláš A.
Titulok: Nech vás to povzbudí

Po dlhom čase som opäť zavítal na stránku, z ktorej som kedysi zverejňoval niektoré príspevky na Facebooku. To, čo som našiel, ma príjemne prekvapilo a utvrdilo v tom, že proroctvá sa stotožňujú všetky vo svojej podstate. Posúďte sami:
"Jsme my tou generací?" = https://www.worldchallenge.org/cs/node/21399
"Prší na spravedlivé i nespravedlivé." = https://www.worldchallenge.org/cs/node/21471
Želám a vyprosujem Vám plnosť Božieho požehnania a veľmi prosím o modlitby. Veľmi...


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: anonymita vizionárky

Drahí milí, niekto sa pred časom pýtal, či je ešte nejaký vizionár, ktorý bol anonymný až do svojej smrti. Bola som si istá, že som o takom počula. Knihu, kde som o nej čítala doteraz nemám, ale našla som na webe: https://web.katolik.cz/feeling/6_9.htm#1
Posolstvá z Amsterdamu. Vizionárka vystúpila z anonymity len rok pred svojou smrťou a to už posolstvá v tom čase roky neprijímala.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Poselství - Jabez, Enoc

Milí, nestačím tu diskusi ani celou číst, myslím si však, že před nastávající volbou českého prezidenta bychom měli obzvláště zintenzívnit své modlitby... odevzdejme tuto volbu i oba kandidáty do moudré Boží prozřetelnosti a Božímu milosrdenství. Ale vlastně vám chci sdělit jednu informaci k posledním překladům poselství od Jabez a Enoca, které byly na vaši žádost pořízeny opravdu rychle. Nyní jsem měla čas a prostor, abych je v klidu prošla - provedla jsem menší úpravy a korigované texty přeposlala adminovi českých stránek Varování, tak snad se tam brzo objeví. Děkuji za pochopení :-)


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Mk
Titulok: Re: Poselství - Jabez, Enoc

Milá Evo, myslíte, že by bylo možné překládat také některé zprávy od Johna Learyho? Má někdy docela důležité a konkrétní poselství. Děkuji mk


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Chané
Titulok: Re:Re: Poselství - Jabez, Enoc

Evi, moc ti děkujeme, Bůh ti jistě odplatí tvou službu!


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Eva B.
Titulok: Re:Re: Poselství - Jabez, Enoc

Nejsem sice Eva z Ov a nechci paní Evě fušovat do řemesla:-), ale jelikož je těch poselství a zpráv k překladu docela hodně,moc ráda pomůžu a přiložím ruku k dílu, kdyby bylo třeba.


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Chané
Titulok: Re:Re:Re: Poselství - Jabez, Enoc

To je super, co třeba Enocova poselství z prosince...? Díky a †!


Dátum: 22.01.2013
Vložil:    Eva B.
Titulok: Re:Re:Re:Re: Poselství - Jabez, Enoc

Moc ráda :-) s pomocí Boží


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Mk
Titulok: Re:Re:Re: Poselství - Jabez, Enoc

Milá Evo, moc díky za ochotu. Asi by bylo také vhodné, aby se takoví hodní překladatelé domluvili na tom, kterým poselstvím by se věnovali. Kéž vám Pán žehná.
Mk


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Prezident na kolenou - dodatek

https://jelinkova.blog.respekt.ihned.cz/c1-59065400-prezident-na-kolenou


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Re: Prezident na kolenou - dodatek

Drahá sestro Lído, děkuji Ti za odvahu. Věřící hříšník může v jistých situacích činit pokání a tím napravit svůj život a být tak k dobru všem, ateista a pyšný člověk toto pokání nikdy neučiní.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re: Prezident na kolenou - dodatek

Cinit pokanie, napravit svoj zivot, z hlbky svojej duse, alebo ako frasku pre narodom v zaujme dosiahnuti svojich zaujmov ? Dnes to dokaze jak ateista tak krestan ak ide o moc, na ktorej planete zijete brat Frantisek?


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re:Re: Prezident na kolenou - dodatek

Přesně tak, ten článek, a mnoho dalších podobných, jsou úplný výsměch. Schwarzenberg z Bilderbergu a katolík. Tomuto jsou lidi ochotni věřit, a přitom nevěří Bibli, že nám bude Duch připomínat všechno, co nám Ježíš řekl, a že nás uvede do celé Pravdy.


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re:Re: Prezident na kolenou - dodatek

Je to tak. Mějme ho rádi, modleme se za něj, ale důvěřovat bychom mu neměli. Věřím stále, že mnoho jeho činů koná s dobrými úmysly nevědom si chladných cílů těch, jimž naslouchá, či slouží.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Prezident na kolenou

Moji drazí, protože se blíží definitivní volba prezidenta ČR, dovoluji si Vám poslat jeden příspěvek, který jsem dostala e-mailem. Protože jsem četla všechny Vaše předcházející úvahy, tak v žádném případě nechci nikomu doporučovat volbu. Jen mne napadlo, že někdy nevíme úplně všechno a tak mne právě tento příspěvek docela mile překvapil. Také jsem si říkala, že brzké Varování určitě lidi změní (pokud věří v Boha) ještě k většímu dobru. Snažím se společně se všemi mými známými za správnou volbu denně se modlit Korunku Božího milosrdenství (několikrát denně) a Růženec k slzám Panny Marie, který znám již velmi dlouho a který, jak sama Matka Boží k němu uvedla, ničí vládu pekla. Budoucnost nebude lehká a tak prosím Boha, abychom zde měli člověka podle jeho vůle.

Prezident na kolenou:
Diskuse (65) 4.1.2013 22:50 - Michaela M. - J.
Přemítám nad tím jako mnozí jiní: koho z té množiny volit. Mé rozhodování navíc do značné míry ovlivňuje fakt, že jsem některé kandidáty na prezidenta mohla poznat in persona. Z mých vzpomínek pak nejvýrazněji vystupuje osoba Karla Schwarzenberga. Hned na úvod se sluší uvést, že mám k jeho osobě jisté výhrady. Ne snad proto, že není dokonalý či dokonale morální, protože to není nikdo z nás, a ani mi nepřísluší toto posuzovat. Prostě si myslím, že mu jeho současná předsednická uniforma příliš nesluší. S jistou nadsázkou mu však vděčím za život, a tak se i přes možné módní výtky přenesu. Jeho bonmoty a fóry mi totiž pomohly přežít - spolu s několika hrnky silné kávy - pravidelné pracovní porady v sobotu ráno během českého předsednictví. Bez viditelného úsilí dokázal rozesmát veškeré přítomné ženy – což pokradmu a snad i s lehkou žárlivostí pozorovali ostatní mužští účastníci porady. Když pronesl známý bonmot „gentleman nikdy neurazí, leda vědomě“, docela jste mu to věřili. Tím spíš, že se nepamatuji, že by kdy k tomuto prostředku sáhnul. Často jsem přemýšlela, zda jeho příslovečné podřimování není jen nějaká zděděná rodová taktika dovedená k dokonalosti; vždycky jsem na ni naletěla a byla překvapena, když najednou otevřel oči a pronesl nějakou přesně sedící poznámku či komentář k tomu, o čem se právě čtvrt hodiny kecalo. Jeho přehled a vhled do složité matérie zahraniční politiky byly známé i mezi jeho zahraničními kolegy „z branže“. Dobře si vzpomínám i na respekt, o němž o něm a s ním hovořili zahraniční i domácí novináři. Jakoby se vědomí mnohasetleté rodové historie přenášelo i na ty, kteří s ním přijdou do kontaktu. Svou roli možná hraje i to, že jeho majetkové poměry jsou známy, a člověk má tedy příjemnou jistotu, že mluví s politikem, který jisté věci prostě nemá zapotřebí. V mých vzpomínkách však zaujímá zvláštní místo následující historka. Koncem března 2009 padla vláda a pouhé tři dny poté připadla Knížeti nelehká úloha vést radu ministrů zahraničních věcí sedmadvaceti evropských států – první radu v „sestřeleném“ módu. Jednání se konalo na zámku Hluboká, bývalém rodovém sídle hlubocké větve Schwarzenbergů. Nálada v českém předsednickém týmu byla pohřební, všichni jsme byli demotivovaní, zahraniční kolegové zmatení z toho politicky nepochopitelného kroku. V této atmosféře Kníže důstojně a efektivně odřídil jednání, za což sklidil velké uznání svých zahraničních kolegů, kteří dobře věděli, jak mizerně se musí hlava diplomacie zbavená politického mandátu cítit v čele důležitého mezinárodního jednání. Nám ostatním tak ukázal tím nejpřesvědčivějším způsobem, že je třeba jít dál – i ve chvíli, když by člověk se vším nejraději praštil. Po skončení jednání jsem si trochu déle prohlížela krásné prostory zámku; osamělá jsem pak bloudila po nádvoří a hledala místo, kam občas každý musíme. Byla tam plejáda dveří a vchodů, u nichž nebylo zjevné, kam vedou, a tak mi nezbylo, než je zkoumat postupně. Jedny dveře vedly do tmavé místnosti s kamennou podlahou, lavicemi a malými lomenými okny s vitrážemi. Až po chvíli mi došlo, kde jsem. Byla to malá kaple s oltářem. A před tím drobným oltářem, v naprostém tichu, daleko od kamer a lidí klečela mohutná mužská postava, hlavu v dlaních. V rozpacích jsem se otočila a rychle našla východ. Nevím, čemu či komu věnoval Karel Schwarzenberg tichou modlitbu. Co vím, je, že ten obraz vidím jako dnes. Obraz politika dobrovolně na kolenou před věčností. A i pro ten obraz – ale nejen ten - mu dám svůj hlas.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Prezident na kolenou

Draha sestra Lidia, nevidim sancu, aby to knieza vyhralo, ved sa nevie ani vyjadrovat, jeho manzelka cesky jazyk neovlada, chceme naspat nastolit slachtu a kniezastva, nemyslim.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Dada PP
Titulok: Zasvätenie Ruska Panne Márií

https://www.magnificat.sk/2013/01/aktualne-sprava-z-dublinu-oznamenie-trom-prezidentom-a-i/ Panna Mária prosila o modlitby, aby bolo Rusko jej zasvätené a je to tu. Srdce mi poskočilo od radosti, vďaka ti Pane Ježišu, že si vyslyšal naše modlitby.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re: Zasvätenie Ruska Panne Márií

Upozorňuji, že zasvěcení provedl patriarcha Eliáš.

Ten svého času vyhlašoval exkomunikaci na našeho Svatého otce Benedikta i Jana Pavla II. To považuji za alarmující!. Dostupné na jútube.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Dada PP
Titulok: Re:Re: Zasvätenie Ruska Panne Márií

Ďakujem za upozornenie brat Ján, nejako som si to neuvedomila, že kto je to patriarcha Eliáš, takže sa idem ďalej modliť...


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Re: Zasvätenie Ruska Panne Márií

Drahá sestro Dada, i Tobě děkuji za odvahu, že jsi upozornila na hlas volajícího na poušti.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Terezia S.
Titulok: Re: Zasvätenie Ruska Panne Márií

Tesim sa velmi, lebo to zasvatenie som stale ocakavala a dufala som, ze ho urobi Benedikt VI. Denne zasvacujem vsetky narody a ich vlady najsvatejsiemu Jezisovmu srdcu a neposkvrnenemu srdcu P. Marie. Chcem sa vas ale spytat na byzantskeho patriarchu E. Dohnala o ktorom som pocula rozporuplne veci suvisiace aj so sv. Otcom, kt. exkomunikoval...moze mi to niekto vysvetlit? Byzantsky patriarcha posobil v Cechach, na Slovensku, povodne bol katolicky knaz, ale venuje sa velmi aktualnym problemom a bojuje... Vdaka vopred.


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Ludka
Titulok: Re: Zasvätenie Ruska Panne Márií

Pochvaleny Ježiš Kristus. Od včera do neska rána som sa modlila ruzenec ku krvavým slzám Panny Marie nemohla som psat. Modlila som sa k obráteniu Ruska a v mysli vkladala som Rusko k Neposkvrnenemu srdcu Panny Marie. Vďaka najdrahsia Mamička, ze sa o nás staráš.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: zneuctění

Drazí, jen další důkaz pravdivosti slov našeho pána Ježíše...
https://cestovani.lidovky.cz/prekvapeni-v-lille-v-kostele-vystavuji-zenske-akty-fxx-/nej-tipy.aspx?c=A130114_155919_nej-tipy_mc


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: zneuctění

Len sa pozrite na cistotu oci Sv. Panny Marie co nam to asi hovori... bezhriesnost, svatost, tak vyzeraju aj jej oci. Aj nase oci by vyzerali takto? Zdaleka nie, co musime asi robi t? Ocistovat sa od hriesnej myslienky a jej skutkov, ako? Svojou volou, vierou a skutkami.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: zneuctění

Omylom som klikla na Marketin prispevok, povodne patril Dade, ospravedlnujem sa za preslap.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: zneuctění

Nevěřím svým očím! :-(


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Novéna proti schválení abortivních prostředků

Přátelé, vkládám sem, co mi přišlo v elektronické poště. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Novéna proti schválení abortivních prostředků

Vážení přátelé, jak víte stále běží proces registrace potratového přípravku RU-486 a dokonce se chýlí k závěru. Otcové biskupové se obrátili na předsedu vlády, aby zabránili dokončení tohoto schvalovacího procesu, který, jak možná víte, lobbyistické farmakologické skupiny dotáhli do konce na sousedním Slovensku. S povolením otce arcibiskupa Jana Graubnera dáváme k dispozici novénu k pražskému Jezulátku, jež má pomoci k modlitební podpoře snahy o zabránění schválení tohoto abortivního prostředku. Novéna je schválena k SOUKROMÝM pobožnostem, nikoliv do farních shromáždění. Prosíme dejte ji věřícím k dispozici.

S přáním dobra a pokoje
P. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci.

Novéna k Pražskému Jezulátku za odvrácení registrace smrtících potratových farmak

První den

Milé Dítě Ježíši! Jsme zde u Tvých nohou. Obracíme se k Tobě, který jsi všechno. Tolik potřebujeme Tvou pomoc! Daruj nám, ó Ježíši, svůj pohled plný milosrdenství a pospěš nám na pomoc v naší nouzi, neboť Tobě není nic nemožné. Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci

Pro své božské dětství, Ježíši, dej, pokorně prosíme, ať je v naší zemi obnovena kultura života a ať nejsou povolené chemické prostředky způsobující smrt počatého dítěte v lůně jeho matky.

Dítě Ježíši, na přímluvu Tvé matky Panny Marie, která Tě s láskou nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl Vaším statečným ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života nenarozených dětí. Dej, ať rodiče poznají krutost umělých potratů a najdou odvahu s láskou přijmout všechny své děti.

Dárce života, odpusť naši lhostejnost k různým formám ničení Tvého díla a dej nám milost, abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti. Vždyť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Panno Maria, Ochránkyně lidského života. Oroduj za nás. Svatý Josefe. Oroduj za nás.

Druhý den

Ó Ježíši, kráso nebeského Otce, z Tvé tváře vyzařuje paprsek božství; klaníme se Ti a vyznáváme, že jsi pravý Syn živého Boha. Obětujeme Ti, Pane, celé své bytí. Kéž se nikdy neodloučíme od Tebe, jenž jsi naše nejvyšší dobro. Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…

Třetí den

Ó svaté Dítě Ježíši, když hledíme na Tvou tvář, která se na nás usmívá, cítíme se naplněni živou důvěrou. Ano, všechno očekáváme od Tvé dobroty. Kéž nás, Ježíši, a všechny naše drahé ozáří Tvé světlo a zaplaví Tvá milost, ať můžeme velebit Tvé nekonečné milosrdenství. Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…

Čtvrtý den

Ó Dítě Ježíši, Tvé čelo zdobí koruna a my Tě vyznáváme jako svého božského Pána. Už nikdy nechceme sloužit ďáblu, svým vášním, hříchu. Kraluj, Ježíši, v našich ubohých srdcích a učiň je navždy svými.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…

Pátý den

Hledíme na Tebe, nejsladší Vykupiteli, oděného do purpurového pláště. Je to Tvůj královský atribut, který k nám promlouvá o Tvé Krvi. O Krvi, kterou jsi prolil za nás. Učiň, Dítě Ježíši, abychom odpověděli na Tvou oběť a neodmítali trpět s Tebou a pro Tebe, když nám k tomu dáš příležitost.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…

Šestý den

Ó láskyhodné Dítě, když vidíme, jak držíš ve své ruce svět, naše srdce naplňuje radost. Mezi nesčetnými bytostmi, které udržuješ při životě, jsme i my. Vidíš nás a podpíráš v každé chvíli, chráníš nás jako své vlastnictví. Bdi nad námi, Ježíši, a pomáhej nám v našich potřebách.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…

Sedmý den

Na Tvých prsou, Jezulátko, se třpytí kříž. Je to znamení našeho vykoupení. Také my máme, božský Spasiteli, svůj kříž, který nás tak tíží. Pomoz nám jej snášet, abychom jej nosili vždy s užitkem. Ty víš, jak jsme slabí. Pomoz nám, Ježíši! Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…

Osmý den

Na Tvé hrudi, Dítě Ježíši, visí kromě kříže i malé srdce. Je obrazem Tvého Srdce, které je opravdu zlaté svou nekonečnou něhou. Ty jsi opravdovým Přítelem, který se velkodušně dává, ba obětuje se za milované osoby. Vylij na nás znovu, Ježíši, žár své lásky, a nauč nás na ni odpovídat.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…

Devátý den

Tvá všemocná pravice, malý Králi, rozdává požehnání všem, kdo Tě uctívají a vzývají. Žehnej také nám, Ježíši, našim duším, tělům a starostem. Naplňuj naše oprávněné potřeby a vyjdi vstříc našim touhám. Vyslyš naše prosby a budume po všechny dny velebit Tvé svaté jméno.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci… Pro své božské dětství…


Dátum: 22.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Novéna proti schválení abortivních prostředků

Moc díky, modlím se ji i za Slovensko. Snad nás Pán vyslyší.


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Lenka Irsko
Titulok: v USA budu sobasit homosexualne pary v katedrale...

Dobry den vsetkym...

https://www.lifenews.sk/content/washingtonsk%C3%A1-katedr%C3%A1la-bude-sob%C3%A1%C5%A1i%C5%A5-homosexu%C3%A1lne-p%C3%A1ry. Dnes som sa nahodne preklikala k tomuto clanku... Z clanku je mi celkom jasne, preco prave v tejto katedrale... Boh vam zehnaj.


Dátum: 20.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: odklon zemskej osi

vhttps://www.youtube.com/watch?v=9rT7msKJdYg
zaujímavý postreh eskimákov.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Josef
Titulok: 3. SV přes Sýrii a Irán

Právě jsem shlédl 4 minutové video, kde L. Freeman odhaluje pravou tvář demokratických režimů, nezapomeňte si zapnout titulky:
https://www.youtube.com/watch?v=9EB9yGkldec


Dátum: 21.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: 3. SV přes Sýrii a Irán

brat Jozef, pozrite si na You tube video od Lindsey Wlliams, je to v english, nechajte si to prelozit ak mozte. Ma tam par casti, dostanete odpoved na Syriu a pod...


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Co máme dělat?

https://jabezinaction.blogspot.cz/

NEMYSLETE JENOM NA SEBE
Pátek, 18. ledna 2013, 5:00h

Milovaní, Já Jsem Alfa i Omega. Já Jsem Původcem života. Já Jsem. Radujte se. Přicházím k vám ve slávě (věčné blaženosti). Otevřete svá srdce. Odevzdejte Mi svou svobodnou vůli. Dovolte Mi vstoupit do vašeho nitra. Umožněte Mému milosrdenství, aby vás přeměnilo ve svaté. Dejte Mi svolení pro působení ve vašem nitru. Přijměte Mou výzvu důvěřovat Mi. Věřte Mi každou částečkou své bytosti. Nevzhlížejte k Hollywoodu a nehledejte tam vzory pravé lásky, věrnosti a mravní bezúhonnosti. Tím jen ztrácíte čas. Svůj čas vynaložte na modlitby. Vezměte Bibli a čtěte si Mě. Zůstaňte ve Mně. Opatřete si knihy o Mém učení. Kupte si katechismus. Studujte životopisy svatých. Pečujte o svou duši stejně, jak se staráte o své tělo. Svůj intelekt (mysl, ducha) podněcujte dobrými (vhodnými) knihami. Neznečišťujte svou mysl ani srdce. Dítka Má, poslouchejte Mne. Hlídejte si stav své duše a za každou cenu se vyhýbejte hříchu. Změňte své chování (mravy). Přijměte život v jednoduchosti. Osvoboďte se od světa. Spokojte se s tím, co máte. Dělte se s ostatními. Otevřete své domovy pro potřebné. Žijte jako svatí. Během nadcházejících dnů bude stále více vašich bratrů a sester vyžadovat vaši pomoc. Otevřete se milosrdenství. Nemyslete jenom na sebe. O svůj čas i prostředky (zásoby), které vám poskytuji, se podělte s ostatními. Od dnešního dne si musíte začít zvykat na život ve společenstvu. Přemítejte o tomto poučení. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Co máme dělat?

A nech moje svate slova sa stanu vasimi skutkami, stanete sa mojim svetlom ktore otvori brany nebeske...


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Co máme dělat?

Moc děkuji za všechny překlady.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Re: Co máme dělat?

Jan 8,31. - Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky."

Co máme dělat? Přebývat v jeho slově.


Dátum: 19.01.213
Vložil:   Michal
Titulok: Posolstvá v pdf

Ďalší diel posolstiev v pdf: Posolstvá č. 300 až 349:
https://www.ulozto.cz/xTxGcrf/posolstva-300-349-pdf


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Pavol
Titulok: Re: Posolstvá v pdf

Brat Michal, veľmi pekne ti ďakujem za spracovanie ďalších posolstiev do pdf. Keď príde čas, že nebudeme mať prístup k internetu, tak sa nám to bude veľmi hodiť. Boh ťa žehnaj v tejto službe, na ktorú si sa podujal. A takisto aj admina Petra, ktorý spravuje túto stránku a prekladá posolstvá do slovenčiny.


Dátum: 20.01.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Re:Re: Posolstvá v pdf

Rado sa stalo, teší ma, že môžem aspoň v drobnostiach prispieť k spoločnej veci.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Milí moji, ktorí sa modlíte za moju mamu, vám všetkým veľká vďaka za vaše modlitby a mnohé emaile, kde mne aj mojej mame vyslovujete vašu podporu a povzbudzujete a dodávate nám obom duchovnú silu. Ak neodpoviem každému z vás osobitne, prepáčte mi to, je nad ľudské sily každému osobitne odpovedať. Všetky emaile registrujem a som za ne nesmierne povďačný. Pán Boh vám zaplať za to. Chcem sa s vami podeliť ešte o jeden zážitok. Jedna milá sestra Anna, ktorá mi pomáha pri jazykovej kontrole, aby som správne a v spisovnej slovenčine zverejňoval na tejto našej stránke moje slovenské preklady posolstiev, je členkou jedného charizmatického spoločenstva, kde sa spoločne modlili aj za moju mamu, za jej uzdravenie, ako aj za mňa, aby som mal silu a vytrvalosť pri práci na týchto posolstvách. Jeden brat z ich spoločenstva má dar Ducha Svätého a cez neho sa pri tom ich modlení za mňa a moju mamu ozvala Nebeská Matka s nasledujúcim odkazom pre mňa, admina Petra:

"Môj milý syn, na ktorého som položila ruky ja aj môj drahý Ježiš, ako na slovenský pluh, hoci pôda okolo teba je neúrodná, nepraje dobrej úrode. Nejde tu len o to, že tá pôda je takáto neúrodná, ale priam o to, že môj nepriateľ si neželá, aby bola úrodná. (Videnie: Vidí, ako sa vyorávajú brázdy, ale ako keby proti vytvoreniu každej brázdy sa vystrkovali zo zeme ruky mnohých stríg, z jednej i druhej strany každej brázdy).

Áno, je to krvavé pole. Tu sa však bojuje boj pre Slovensko. Tu, v tomto priestore, som prítomná práve cez tieto posolstvá. Takže cez teba, milý syn a tých, čo som ti ich dala, práve odtiaľto požehnávam Slovensko.

Proste pre slzy Matky – a dostanete. Požehnanie, uschopnenie, prijatie, pokoru, vieru, pokoj..."

Toto sú slová Nebeskej Matky a ona spolu s Ježišom položili na mňa svoje ruky, aby cezo mňa ako cez pluh duchovne poorali Slovensko a cez tieto posolstvá ho duchovne obrodili. Toto je svätá misia, tieto írske posolstvá. Tá neúrodná pôda sú všetky protivenstvá v mojom okolí, v rodine, medzi blízkymi ako aj všetko to, čo bráni týmto posolstvám. Čelím neúrodnej duchovnej pôde vôkol seba a na našom malom drahom Slovensku, ktoré nie je zatiaľ moc úrodné (až na niektoré výnimky) týmto svätým posolstvám z nebies. Musím naďalej "bojovať", aby som vôbec mohol pokračovať v práci na týchto posolstvách. Niekedy naozaj mám pocit, že už ďalej nevládzem a nedokážem pokračovať, hlavne vtedy, keď moji najbližší sa mi stavajú do cesty! Moji známi a celé moje okolie nepraje tejto práci a teraz aj útoky biskupov a predstaviteľov našej Cirkvi... Viete si to všetko iste dobre predstaviť, bratia a sestry. Ale slová Božej Matky mi dodávajú ohromnú silu a ja viem, že nebesia stoja za mnou a je to mojou svätou úlohou. Pomáhajte mi, prosím vás, vašimi modlitbami. A Panna Mária mi tiež hovorí, aby som cez ruženec k úcte jej sĺz prosil jej predrahého Syna Pána Ježiša Krista o uzdravenie mojej milovanej matky (má 75 rokov, ja mám 52 rokov). Môj najmladší brat zomrel pred ôsmymi rokmi náhle v spaní na zlyhanie, zástavu srdca a moja matka sa z toho zrútila a aj táto jej neustála bolesť za jej drahým synom, mojim milým bratom, prispela k vzniku tejto zákernej choroby. Už som si objednal ruženec sedembolestnej Panny Márie, kde zrnká nie sú po desiatich, ale po siedmych a to sa opakuje sedemkrát. Asi mnohí z vás tento ruženec poznáte. Ak mi chcete pomôcť, modlievajte sa spolu so mnou tento ruženec ku krvavým slzám Panny Márie. Pán Ježiš sľubuje tým, ktorí ho budú prosiť cez krvavé slzy jeho bolestnej Matky, že im dá láskyplným spôsobom to, o čo ho budú prosiť. Celú nádej za moju drahú mamu preto vkladám do modlitieb a obzvlášť do tohto ruženca sĺz Panny Márie. Modlí sa nasledovne na tomto type ruženca so 7x7 zrnkami:

Na začiatku:
"Ukrižovaný Ježišu ! Padáme k tvojim nohám a obetujeme ti krvavé slzy tej, ktorá ťa na tvojej bolestnej ceste sprevádzala s vnútornou súcitnou láskou. Daj, ó, dobrý Majstre, aby sme boli pamätliví ponaučení, ktoré nám dávajú krvavé slzy tvojej Najsvätejšej Matky, a aby sme plnili tvoju svätú vôľu na zemi a stali sa tak hodnými ťa chváliť a velebiť po celú večnosť. Amen."

Miesto Otčenáša:
"Ó, Ježišu, pohliadni na krvavé slzy tej, ktorá ťa najviac milovala na zemi a najvrúcnejšie ťa miluje v nebi."

Miesto Zdravasov:
"Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre horké slzy svojej Najsvätejšej Matky." (sedemkrát)

Potom trikrát:
"Ó, Ježišu, pohliadni na krvavé slzy tej, ktorá ťa najviac milovala na zemi a najvrúcnejšie ťa miluje v nebi."

Nakoniec:
"Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, prosím ťa, zjednoť tvoje prosby s našimi, aby Ježiš, tvoj Božský Syn, na ktorého sa obraciame prostredníctvom tvojich krvavých materinských sĺz, vyslyšal našu úpenlivú prosbu a milosťami, ktoré vyprosujeme, nám zaistil korunu večného života. Amen. Tvoje krvavé slzy, ó bolestná Matka, zničia vládu pekla ! Svojou božskou miernosťou, ó, spútaný Ježišu, uchovaj svet pred poblúznením, ktoré mu hrozí."

Všetkým vám, ktorí stojíte so mnou v týchto ťažkých časoch, z celého srdca ďakujem. Nech vám žehná náš milostivý Boh - Otec, Syn a Duch Svätý. Váš administrátor tejto webovej stránky, brat v Kristovi, Peter.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Eva K.
Titulok: Re: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Milý brat Peter, myslím, že mohu mluvit v množném čísle - i za ostatní... Velice si vážíme a oceňujeme Tvou práci, kterou odvádíš na vinici Páně jako její pracovitý dělník. V této nynější zkoušce Tvé síly jsme s Tebou a mohuTě ujistit, že Tě podpoříme intenzitou a upřímností našich každodenních modliteb. Také pro Tvou maminku budeme vyprošovat duchovní sílu, kterou potřebuje pro své brzké uzdravení. Za sebe jen krátce - odevzdávám Vás oba do rokou Boží milosrdné lásky, Eva


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Je to spravna poznamka, bolo nas ovela viac zapojenych do modlitby o zachranu zivota a uzdravenia Petrovej mamy.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Brat Peter, tento ruzenec sa tiez modlim zvycajne rano pre kratkost casu ( pocas jazdy do prace). Ruzenec k zakrvavenym slzam Matky Bozej ma svoju silu, do kazdeho ruzenca zahrnajme prosim vlastne potreby ale aj potreby celeho sveta. Viera, viera, viera....


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Milý brat Peter, ďakujem Ti za povzbudivé slová od Nebeskej Matky. Skutočne to tak na Slovensku vyzerá. Podľa mňa sú tou neúrodnou pôdou naše tvrdé srdcia. Orať v takejto pôde je naozaj ťažké a samému človeku priam nemožné. Ruky z oboch strán brázdy sú podľa mňa ruky laickej verejnosti z jednej strany, z druhej strany ruky Cirkvi, ktoré tejto práci bránia. To je môj pocit z posolstva. Milý brat, bojujeme po Tvojom boku. Sme v jednom boji, aj keď každý bojuje sám, svojimi prostriedkami a schopnosťami. Protivníkom je diabol a jeho prisluhovači. Modlím sa ruženec k slzám Matky, prináša útechu. Prosím za Teba aj Tvoju mamku.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Viera
Titulok: Re: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Drahý brat Peter verím, že je nás viac, ktorí sa budeme za Teba a Tvoju mamičku modliť Ruženec ku krvavým slzám našej Nebeskej Matky. Ďakujem Bohu aj Panne Márii, že si práve Teba vybrali na túto ťažkú misiu záchrany nášho národa v tomto poslednom boji proti Zlému, ktorý sa usiluje čo najviac duší ukradnúť Bohu. Je to veľké a zodpovedné poslanie, ktorým Ťa Pán poveril. Ale nie si v tomto boji sám. Stoja za Tebou Nebesia a verím, že aj my všetci, ktorí sa tu stretávame na spoločnej modlitbe. Za všetko, čo pre nás robíš, Ti ďakujeme a vyprosujeme Ti veľa Božích milostí a požehnanie v tejto namáhavej službe.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Re: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Milý Petře, mockrát ti děkuji za tento krásný růženec, neznám ho a srdce mi radostí poskočilo, když jsem se ho teď modlila. Děkuji Pánu Bohu i Panně Marii, že můžu být ve spojení s vámi všemi v modlitbách. Také děkuji i za všechny těžkosti, které nás spojují ještě větším poutem... Vím, že mnoho z nás prožívá těžké chvíle.. Za poslední dva roky se v mém životě změnilo tolik věcí, byly to hlavně velmi těžké prožité chvíle plné slz a beznaděje, ale teď s odstupem času musím říct, že mě ještě více přimkly pevněji k Bohu. Jsem za to vděčná... V naši farnosti je to teď velmi zlé, stojím sama s těmito poselstvími a není nikdo další... Cítím se jako vyhnankyně a moje srdce je jako probodené, je mi smutno z toho, že víra je u nás brána jako něco, co se má stále modernizovat, kde už nepřísluší se klanět, v dnešní době se to prý už nedělá a kdo se chce klanět, tak je fanatik... Slyšet to z úst kněze, je velmi, velmi zlé... Tolik se modlím (teď se budu modlit i tento krásný růženec) a zárověň těším, že Pán urychlí příchod a změní toto chování... Přeji vám všem sílu zvládat všechny těžkostí s pomocí Boží, Pán nikdy nevloží na člověka víc, než by nemohl unést. S pohledem upřeným na Krista je možné všechno... Milujme Pána celou svou myslí, celým svým srdcem a celou svou silou a vše ostatní nám bude přidáno... Sestra Anežka


Dátum: 20.01.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Re: Panna Mária - odkaz pre admina Petra

Milý Petře, děkuji za krásnou modlitbu, dosud jsem ji neznala. Za tvou maminku se modlím, přeji Vám mnoho sil a Boží pomoci. Také Vám chci moc poděkovat za Vaši nesnadnou práci spojenou s poselstvími, prosím, vydržte, má to pro nás všechny nesmírnou cenu!!! Ať Vám Bůh žehná, Eva.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Enoch - modlete se!

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html

TVOŘTE SKUPINY, KTERÉ BUDOU HLÁSAT MÉ SLOVO A ŠÍŘIT MÁ POSELSTVÍ O KONCI ČASŮ, PROTOŽE MŮJ LID BLOUDÍ, JELIKOŽ SE MU NEDOSTÁVÁ VĚDĚNÍ!
/14. ledna 2013 22:30/

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE, DOBRÉHO PASTÝŘE, JEHO STÁDU

Ovce Mého stáda, Můj pokoj vám. Očekává vás nový život: (Svým působením) probudím vaše svědomí, čímž přetvořím vašeho ducha, vaše duše se očistí a připravím vás na dny katarze. Můj příchod je blízko; zůstaňte ostražití a mějte rozsvícené lampy, protože přijdu v noci jako zloděj. Tento hříšný svět velice brzo zmizí, aby uvolnil cestu novému stvoření, v němž bude vládnout mír, láska, harmonie a hojnost života. Děti Mé, stádečko Mé, blíží se dny velké zkoušky, při které budete jako zlato prověřeni ohněm, a pouze ti, kteří vytrvají ve víře, dosáhnou korunu života. Pastýři rodin, znovu vás vyzývám, shromážděte své stádo a zjednejte v něm pořádek, aby se vám neztratila žádná z vašich ovcí, protože, jak dobře víte, za své stádo Mi budete muset skládat účty. Pastýři Mé církve, narovnejte své cesty, mluvte s Mými ovcemi o evangeliu tohoto konce časů. Už nemlčte, Mé ovce se pro vaši nesdílnost rozztrácí. Paste Mé ovce a doveďte je k věčnému stádu; pamatujte, že od každého, kdo hodně dostal, se bude hodně vyžadovat: vy jste nositeli Mé pravdy, učte ji Mé ovce; ve svých homiliích mluvte o událostech, které mají přijít; říkejte Mému lidu, aby se připravil na Můj nastávající příchod. Promlouvejte odvážně, protože budete-li mlčet, kameny budou mluvit za vás. Buďte posly dobré zprávy; všechny, kterým se dostalo milosti a znalosti Mého Slova, v němž se mluví o událostech, které mají přijít, vás všechny žádám, předávejte je těm, kteří je neznají. Tvořte (evangelizační) skupiny, které budou hlásat Mé Slovo a šířit Má poselství o konci časů, protože Můj lid bloudí, jelikož se mu nedostává vědění! Dny Velkého soužení se blíží a mnozí budou ztraceni, protože nejsou připraveni na dobu katarze. Znovu vám říkám, bděte a modlete se, protože (ta) hodina je nablízku; zastavte se na chvíli ve svém uspěchaném životě a smiřte se s Bohem; zanechte shon a světské obavy, které vás činí slepými a nedovolují vám všechno (znovu) promýšlet. Uvažte, jak prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nikterak, ač mnozí vstávají brzo, aby se dříve rozbřesklo; zanechte spěch a pachtění a raději se starejte o to, abyste dosáhli cíl, který se nazývá Spása. Nechci vás ztratit, vraťte se ke Mně, už nezbývá mnoho času, stále více se krátí, proto ho neztrácejte svými pozemskými starostmi, všechno jsou to totiž jenom pomíjivé marnosti. Probuď se, lide Můj, protože nablízku je doba Soužení, soužení, jaké obyvatelé Země ještě nikdy nezažili! Už záhy opět zazní polnice, aby ohlásily, že stanovená lhůta skončila. Zburcování svědomí bude začátkem vaši očisty. Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží království je blízko. Váš Pán, Ježíš, Dobrý Pastýř všech dob. Ovce Mého stáda, rozhlašujte Má poselství.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: Re: Enoch - modlete se!

Evka, vďaka za preklad!


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Antonín
Titulok: dotaz

Jen jsem se chtěl zeptat, jestli nahodou neni nějake spolčo modlitební kampaně v okolí Prostějova? Rád bych se přidal, děkuji... Tonik

ADMIN PETER:

Milý brat, otázky a kontakty tohto druhu adresujte na našej podstránke "Modlitbové skupiny" pod príslušný kraj vášho bydliska. Veď na ten účel to bolo mnou pre vás, bratia a sestry, zriadené. Preto to aj využívajte.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Re: dotaz

Snažím se najít lidi z Prostějova, kteří by se se mnou chtěli modlit. V mém okolí je několik lidí, kteří se modlí modlitby kampaně. Rád bych našel vhodný čas a místo, navrhoval bych zpočátku setkání 1x za 2 týdny, víc by bylo na úkor rodinky. Napiš mi na jfrybort(zavinac)vision.cz


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: prosba

Sestra Evka z OV, prosím prelož nám posledné posolstvo od Enoc zo 14.01.2012, keď budeš mať chvíľku čas.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: prosba

Ráda :-)


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Roman B.
Titulok: cislo posolstva

Pekny den prajem. Vie mi niekto prosim vas povedat cislo posolstva, v ktorom sa pise, ze cas suzenia ma nastat v decembri 2012? Pekne dakujem.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Petr K.
Titulok: Re: cislo posolstva

Poselství 169 (VELKÉ SOUŽENÍ BUDE ZMÍRNĚNO MODLITBOU): Velké soužení začne ke konci roku 2012.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:    Mária K.
Titulok: otázka

Požehnaný podvečer, brat Peter, často rozmýšľam, či Ti otec biskup dal odpoveď na tvoj list. Ak môžeš, prosím, daj nám vedieť, ako to dopadlo. Vďaka.

ADMIN PETER:

Nie, biskup Sečka nereagoval a neodpísal. Keby tak bol urobil, už by to bolo tu na našej stránke zverejnené.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: otázka

Taky jsem se chtěla zeptat Anny S., jestli ji odpověděl. On nemá žádný respekt k obyčejným věřícím? To náš ACG aspoň ano.

ADMIN PETER:

Náš Pán jasne a zrozumiteľne povedal na adresu svojich vysvätených služobníkov (Kňazov, biskupov, kardinálov), aby odložili pýchu a modlili sa za dar Ducha Svätého a boli ticho, neútočili a nehanobili jeho sväté slovo, dávané cez tieto posolstvá. Sestry a bratia, modlite sa aj za biskupa Sečku, veď on to potrebuje. Raz aj on predstúpi pred Pánovú tvár a potom sa bude za všetko zodpovedať. Pán pozná každého jedného z nás a preto nechajme to na Pána Boha. Nemôžeme súdiť ani odsudzovať nikoho, to nám neprislúcha. Modlitby a ešte raz modlitby, nič iné nie je vhodné v tejto ťažkej situácií. To nech máme stále na pamäti!


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Jozef
Titulok: Re: cislo posolstva

Je to c. 500. Slovensky preklad.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: cislo posolstva

Já to teď čtu od začátku, a tam je psané, že velký soud začne na konci roku 2012. Možná je to jenom jiný obrat pro velké soužení. Ale sama jsem to právě teď chápala jinak - že teď je období Božích trestů - proto mají přijít povodně a další věci. A že velké soužení začne až okamžikem, kdy bude ostraněna každodenní oběť, čili zavedena protestantská nauka. Tak je to psané i v Modré knize Dona Gobbiho - že svatokrádež Antikrista bude trvat 3,5 roku.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: cislo posolstva

Brat Roman, ak si si nenašiel posolstvo ktoré hľadáš, tak je to 500


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Voľba medzi dvoma zlami

Milá sestra Ilka Veronika, úplne s vašim názorom súhlasím a myslím si to isté, aby ste sa vy bratia a sestry z Čiech a Moravy namiesto pretekaní sa v odporúčaní jedného z oboch kandidátov, z ktorých obaja sú proste len jednou z dvoch nešťastných a možných "zlých" alternatív, ktoré sú teraz v druhom kole volieb českému voličovi nanútené, radšej modlili za zmiernenie škôd, ktoré jeden z týchto zlých kandidátov - a je jedno, ktorý z nich bude zvolený - pre Českú republiku bude znamenať. Sestra, presne ste to vystihli. Jeden je predstaviteľom iluminátskeho sprisahaneckého zoskupenia, je jedným z členom takzvanej iluminátskej rady 300 (zoznam týchto gaunerov je dostupný aj na internete) - čo predstavuje jeden zo stupienkov tej pyramídy, ako ju vidíte vzadu na jednodolárovej bankovke, kde vrcholec pyramídy tvorí rada najvyšších takzvaných 33 (tridsiatich troch) mocipánov, satanistov tohto sveta, tajnej vlády, ktorá riadi chod tohto nášho celého v hriechu sa topiaceho sveta, ona určuje vlády, dosadzuje a zhadzuje politikov, prezidentov, zosnováva puče a prevraty v krajinách sveta, stanovuje ceny ropy, zlata a všetkých svetových komodít na burzách, riadi a má pod kontrolou svetové burzy a celú ohavnú americkú Wall Street, tento satanov nástroj svetových finančných tokov a nad týmto useknutým vrcholkom pyramídy vidíte všadeprítomné a všetko pozorujúce satanovo oko. A ten druhý kandidát je ťažký ľavičiar, dosť arogantne pôsobiaci nevľúdny a nepríjemný politik, ktorý nemá dobrú minulosť a je to preto v podstate úplne jedno, kto z týchto dvoch zlých alternatívnych kandidátov prevezme kreslo budúceho českého prezidenta. Ono je to skutočne len voľba medzi dvoma zlami, ktoré z týchto dvoch "bábok" Bruselu konečne zlomia vás, Čechov, ktorí sa ako tak ešte doposiaľ bránili a kládli odpor bruselským technokratom za vládnutia vášho doterajšieho prezidenta Václava Klausa. On jediný to správne chápal, aké nebezpečenstvo pre suverenitu českej štátnosti predstavuje práve samotná Európska únia, ktorá je len stupienkom na ceste integrácie všetkých európskych štátov pod jeden tzv supra, resp. mega-štát, jedno svetové zoskupenie Nového Svetového Poriadku, svetovlády pod taktovkou satanom ovládaného antikrista. Takže sestra Ilka Veronika, úplne vám dávam za pravdu, presne ste to vystihli, ďakujem za váš príspevok, pretože namiesto dohadovania sa, koho máte voliť, si radšej uvedomte, čo to pre vašu drahú českú vlasť odteraz bude znamenať, pretože odídením prezidenta Klausa sa stávate úplne obnažení a bez akejkoľvek ochrany pred týmto zlom. Cez Elity, prostredníctvom EU a takzvaný unitarizmus, vedúci k jednému mega-štátu, jednému satanskému náboženstvu, jednej novej svetovej mene, jednému centrálnemu počítaču - "supra-mozgu", ktorým bude každý očipovaný obyvateľ zeme pod totálnou kontrolou satanských iluminátov, budú všetky štáty Európy zotročené, toto, bratia a sestry, je žiaľ vízia Nového svetového poriadku. Toto je cesta skazy, otroctva, satanského ovládnutia sveta. Myslíte si, že tieto voľby vášho budúceho českého prezidenta neboli zmanipulované? Veď kandidáti boli už dávno dopredu určení a všetko bolo starostlivo zinscenované. Majú vás i nás len za prostriedky na dosiahnutie svojich zlovestných zámerov - totálnej kontroly a ovládnutia nás, bežných ľudí. Toto je tvrdá a neúprosná realita, drahí bratia a sestry z Čiech a Moravy. Je to smutné, ale musíme byť na toto všetko pripravení. Česko už nebude viac prekážkou pre integračné snahy EU technokratov. Naše štáty, Česko a Slovensko, budú úplne pohltené touto obrovskou mašinériou zla, všetko k tomu žiaľ speje a smeruje. A teda aj tieto naoko akože demokratické voľby vášho prezidenta slúžia len a len tomuto cieľu. Modlitby, bratia a sestry, tie sú teraz skutočne najviac potrebné. Či to už bude "knieža" ako tohto predstaviteľa niekdajšej šľachty nazývajú, alebo nepríjemný pochybný ľavičiar, ktorý zasadne na pražskom hrade, tak je to v podstate úplne jedno. Obaja sú zástancami integrácie ČR do tejto satanskej mašinérie EU a globalizácie sveta. Boh nám všetkým pomáhaj v nadchádzajúcich veľmi ťažkých časoch, sme vo Veľkom Súženi, nezabúdajme na to a bude ešte oveľa, oveľa horšie! Pamätajte na význam modlitby ochrannej Božej pečate, ešte vám bude veľmi drahá v nadchádzajúcich časoch. Boh nám všetkým pomáhaj, milí moji. Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle!


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Voľba medzi dvoma zlami

admin Peter, vylozil si skutocne karty na stol na podnet Veroniky, zacinam ti verit. Ak sa zdalo, ze niektore veci ohladom kniezata nemala preluskane, omyl. Vy zistujete, kto Vam pise, ja zistujem, s kym pisem. Hadam mame dost otvorene oci, super. Viera a modlitba nas spaja. Pan Boh zehnaj tvojej praci, ako sa ma mamka?


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Voľba medzi dvoma zlami

Souhlasím s tebou. Ale Zeman není v seznamu 300 iluminátu. Schwarzenbergovi plány jsou jasné, jeho může pozitivně ovlivnit Klaus, nebo si může sám spoustu věcí uvědomit, protože je inteligentní. Já budu volit jeho, abych nedala prostor Schwarzenbergu. I když jak píšeš, důležitější je se modlit, protože kostky už jsou vrženy.

ADMIN PETER:

Nie, Zeman naozaj nie je v zozname tých 300 iluminátskych "pohlavárov". Avšak tá voľba je skutočne len voľbou medzi menším a väčším zlom, pritom ale kto z nás vie povedať, ktoré z tých dvoch ziel by bolo väčšie a ktoré menšie? Je to ťažké ... Netrúfam si radiť nikomu z vás, ja sám neviem, ako by som reagoval, keby som bol občanom Českej republiky. Boh s vami aj s nami všetkými, drahí bratia a sestry!


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Voľba medzi dvoma zlami

Děkuji všem. Vidím, že jsme všichni za jedno.


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   Vier
Titulok: Re: Voľba medzi dvoma zlami

Drahý brat Peter, ďakujem Ti za veľmi výstižný a odvážny článok ohľadom voľby prezidenta v ČR. Vidieť, ako si vedený Duchom Svätým. Nech Ťa žehná a ochraňuje Pán a Panna Mária.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Modlitba za prezidenta

Milí přátelé, situace v ČR je nelehká a čekají nás těžké časy, resp. ještě těžší, než jsou. Co se týče volby prezidenta, navrhuji, abychom se raději drželi původní myšlenky tohoto fóra, a to je sdílení stran IP. Shodneme se jistě, že ani jeden kandidát není přijatelný, nicméně jeden z nich tam usedne. (Pravděpodobně zednář nebo těžký levičák - oba spadají pod stejnou "firmu.") Uděláme lépe, když se budeme intenzívně modlit, aby rozsah škod jím napáchaný byl co nejmenší. Očekávejme Varování. Řiďme se větou: "kdyby Bůh nezkrátil ty časy, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty časy zkráceny." Navrhuji, abychom se intenzívně modlili za zkrácení těchto časů. Samozřejmě i za jiné úmysly, modlitby se neředí. Vytrvejme, je to těžké, ale v našich rukách je, jak dlouho to bude trvat a jak moc budeme ještě trpět. Modlitbou se dá mnohé odvrátit.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Modlitba za prezidenta

Milé sestry a bratři v Kristu,
souhlasím s Ilkou Veronikou. Modleme se, přinášejme oběti za spásu lidí, vytrvejme. Žijeme v náročných dobách, jsme vystavováni poslednímu a konečnému útoku ze strany zlého. Neoslabujeme se zbytečnými diskusemi. Víme, že satan je odvázaný, odvázaný z řetězu. Ale náš Pán Ježíš Kristus je silnější. Jemu jsme odevzdali náš život. Volejem s plnou silou: "Maran atha - Přijď Pane Ježíši!" Konejme pokání, postěme se, modleme se, dokud je čas.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Irena R.
Titulok: volby

Ave Maria! Prosím, velmi, pokud je to ve Vašich silách a sami uznáte za vhodné, přepošlete mou následující prosbu komukoliv. S důvěrou, modlitbou a požehnáním P. Mgr. Pavel Dokládal, národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR. Drazí, tento e-mail jsem obdžela, posílám také Vám. Přátelé, vím, jak je pro mnohé z Vás, zvlášť starší a nemocné, těžké zajistit, abyste mohli hlasovat pro prezidenta naší vlasti. Moc Vás prosím, udělejte maximum možného v pátek 25.1. nebo v sobotu 26.1.2013. Osobně znám knížete Karla. Nejde jen o něj, ale o mnoho víc v těchto nelehkých časech. I o budoucnost naší katolické církve v ČR (nemohu zde uvádět konkrétní důvody). A kdo můžete, modlete se s námi za církev a vlast. P. Pavel Dokládal, ČM Fatima Koclířov


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: volby

Nerad Vás zklamu, ale nevím zda-li mohu podpořit člověka, který hlasoval pro registrované partnerství a přitom o sobě rozšiřuje, že je katolík!?
www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html
https://pvl.2web.cz/rp-2006/senat_hlasovani_20.phtml


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re: volby

A nejenom to... jak obdivoval skupinu, jejíž jméno se tu nehodí uvést... která znesvětila chrám a prováděla ... na veřejnosti. Jsem přesvědčená, že je zednář, že si p. Bostlová nic nevymýšlí. Navíc členství v Bilderberg hovoří samo za sebe.
https://www.youtube.com/watch?v=PM2KnzEJOqY

ADMIN PETER:

Áno, toto tzv. knieža je slobodomurár - "zednář". Ale ani ten druhý nie je o nič lepší. Boh ochraňuj vašu drahú českú domovinu, milí bratia a sestry!


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Re:Re:Re: volby

Ano... bohužel mám stejný názor. Modlím se za to, ale i v Písmu se mi otevře vždy něco, kde Pán mluví o zradě jednoho z Dvanácti... Není z čeho vybírat. Pane, smiluj se nad naším národem! Svatá Anežko Česká, svatý Václave, orodujte za nás!


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re:Re:Re:Re: volby

Sdílím obavy z upřímnosti pana knížete. Volání po změně ústavy se mi rovněž nelíbí. Mnoho katolíků jásá, že máme naději na prezidenta katolíka - ale jak je již napsáno výše - katolík by nechtěl rozbořit tradiční rodinu tím, že bude prohlašovat homosexualitu za rovnocennou. Myslím, že je rovněž nebezpečné to, jak se snží zalíbit co nejvíce skupinám - pro každou skupinu lidí něco, ale pro žádnou nic v plnosti. Náš národ nyní potřebuje mnoho modliteb na tento úmysl.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   mk
Titulok: Re:Re: volby

Myslím, že to je složité na obě strany. Výhrady ke KS jsou zde uváděné. Možná však nevíte, že za Zemanovy vlády byl schválen zákon, který nařizoval církvím povinnost nechat si schválit ministerstvem kultury vytváření vlastních právnických osob (charit, řádů apod.). Tento paragraf zrušil až ústavní soud. A právě nový prezident bude jmenovat 8 nových ústavních soudců (z celkového počtu 15). A čeká se právě na to, aby sociální demokracie podala stížnost k ústavnímu soudu na církevní restituce. Nemluvě o tom, že bude obměna bankovní rady ČNB a Zeman je pro rychlé zavedení Eura. A jeho napojení na Rusko je hodně známé. Zkrátka mi to přijde volba jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Je otázka co udělá Varování se uvažováním budoucího prezidenta. mk


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Antonín Š.
Titulok: Re: volby

Proč?:-) Ty konkrétní důvody by mne osobně zajímali víc než to, že otec se kamarádí s panem Karlem. Otec Pavel je dobrý farář, to vím. Ale co ví o politice...? To, že jsou kamarádi s K., tak to mně moc nepřesvedčuje. Co je menší zlo, Karel nebo Miloš? Zednář nebo antikřesťan? Myslím si, že kdyby jsme všichni (jen moraváci) za vlast ztratily každý jeden "Otče náš" aspon v neděli, jistě bychom toto nemuseli řešit, když už je všechno na poslední chvilku... Ale upřímně, kolik z nás je takových vlastenců :-(  Nic samozřejmně ve zlém.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Re: volby

Zajímavé video ohledně vysvětlení pojmu Bilderberg.

Jeden z dotazů: Jak je to s konkrétními aktivitami skupiny Bilderberg na území ČR, naleznete v čase 07:36. Mluví se tam o volbě prezidenta ČR, a to v čase 09:15. Proč dotazovaný Daniel Estulin zmiňuje pana Karla Schwarzenberga...?

https://www.youtube.com/watch?v=QftIJi3layQ


Dátum: 19.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re: volby

Díky moc za video, nenarazila bych na něj. Věci jsou stále jasnější.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Žeby Falošný prorok?

Milí bratia a sestry, všetci vieme, že Cirkev je infiltrovaná slobodomurármi a aj to, že dnešný pápež je nimi kontrolovaný a obmedzovaný. A tiež ste si určite všimli, že v posledných týždňoch sa kritika na Cirkev len tak valí. Prekvapilo ma, že napísali o niekom z Cirkvi niečo pozitívne. A ja keďže médiám neverím, lebo sú tiež riadené tými diabolskými skupinami, si myslím, že niekoho, kto je na strane Boha, by takto pekne nevykreslili, nanajvýš by ho zasypali negatívnymi článkami. Je možné, že toto je jeden z nich, možno aj Falošný prorok. https://mdiva.aktuality.sk/clanok/36407/sexi-arcibiskup-na-obalke-vanity-fair-on-ovladne-vatikan-a-celu-cirkev/ Avšak sú to len moje názory a domnienky, ktoré nemusia byť pravda.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Žeby Falošný prorok?

Myslím, že jsem si ho všimla jednou v televizi. Uvažuji stejně jako ty. Každopádně ukáže jenom čas.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: Žeby Falošný prorok?

Taky mě to napadlo, ale nemá cenu o tom přemýšlet, pak člověk je sváděn k tomu, že tuší víc (pýcha) než ostatní. Třeba je to zbožný člověk, který sedl na lep móóódnímu časopisu v domění, že tohle je přece jedna z forem té moderní pravé evangelizace...


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re:Re: Žeby Falošný prorok?

Pro časopis nepózoval, rozhovor neposkytl. Prostě se jen o něm píše. Podle mě je v tom nevinně.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Re: Žeby Falošný prorok?

Milá sestro Veroniko, jestliže se někdo v Církvi dopustí takové ohavnosti, že vymění pravou sestru Lucii z Fatimy za falešnou a představí ji světu jako tu, která hovořila s Pannou Marií, pak je možné téměř všechno. Že už se velmi přiblížila vláda Falešného proroka, se dá usuzovat i z toho, jak naše římskokatolická hierarchie přijala a prosazuje takzvané "Kurzy Alfa". Viz zde:

https://www.apha.cz/search/?query=kurz+Alfa
https://lhoteckafarnost.cz/clanky/Kurz-Alfa-pro-farnost.html

Velmi stručně o co jde v těchto Kurzech:

Úspěšnost Kurzů Alfa, které dnes dobývají církev, stojí dle jejich protagonistů na skutečnosti, že kurzy obsahují jen takové učení, které je společné všem křesťanským církvím a na kterém se tyto církve mohou sjednotit.

Témata kurzů resp. úvodních promluv byla zvolena tak, aby byla přijatelná pro celé spektrum katolických a nekatolických církví. Po vzájemných konzultacích s katolickými teology proto došlo ke kompromisu a kurzy neobsahují učení, na kterých by se křesťané různých vyznání nemohli shodnout. Není zde samostatně obsaženo učení o křtu nebo typická katolická učení o papeži, Marii, přímluvě svatých, transsubstanciaci apod. Bývá deklarováno, že církve se shodly jen na tom, co je podstatné.

Protestantské chápání Večeře Páně, nezahrnující katolické pojetí mešní oběti a transsubstanciaci, je z hlediska kanonického práva zločinem proti náboženství a jednotě církve ve smyslu kánonu 1364 CIC. Jde totiž o blud - herezi, jak to je opakovaně zdůrazňováno v dosud platných a závazných ustanoveních Tridentského koncilu.

"Učitelský úřad katolické církve závazně učí o mešní oběti a odsoudil reformační učení, odmítající podstatu mešní oběti. Proto je zachovávání reformačního učení a tedy popírání katolického učení z hlediska kanonického práva bludem - herezí: »Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu.

Drahá Veroniko, a toto je ovocem:

https://kronika.ecclesia-tv.cz/2013/01/03/promena-kostela-na-orlici-farnost-letohrad/

Na závěr slova Pána Ježíše:

672. Poselství Ježíše ze dne 9.1.2013
Je čas, abyste si uvědomili, zda jste, nebo nejste připraveni nechat se oklamat moderní spiritualitou hnutí New Age, nebo stáli pevně a bránili Boží Slovo. Možná, že vám to nyní nepřipadá důležité, ale až přijde den, kdy přijdu, abych soudil, bude v mém království přijatelná jenom Pravda.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re:Re: Žeby Falošný prorok?

Ta přestavba kostela mě úplně šokovala, netušil jsem, že něco takového je u nás možné. A to vše navíc zřejmě i s posvěcením pana biskupa. To je úplná hrůza! Znesvěcující ohavnost se snaží postavit na místo svaté?


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Kurzy Alfa

Drazí přátelé, dovolte mi nesouhlasit s kritikou kurzů Alfa. Jako začínající kaolík jsem právě kurzem Alfa prošel a jsem za to moc vděčný. Účelem kurzů Alfa je přivést účasníka k odevzdání se Ježíši Kristu a přijetí Ducha Svatého. V mém případě byl účinek zcela jednoznačný, celým srdcem jsem se přimkl ke Katolické církvi a našel zde domov. Postupně mi bylo Duchem svatým umožněno proniknout do tajů katolických svátostí a darováno je vnitřně prožívat. Náplň kurzů Alfa je záměrně volen tak, aby se s tím mohl ztotožnit každý křesťan, protože právě otevření se Duchu svatému je velmi podstatné pro živou víru. Podle mé zkušenosti, pokud člověk rozvíjí milosti, obdržené na kurzu, Duch svatý jej přivede tam, kde ho Bůh chce mít. Žehnám vám všem


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re: Kurzy Alfa

Ono to bude jistě také odvislé od toho, kdo ten kurz vede.

Velmi mi pomohl "Katechismus katolického náboženství" od našeho kardinála F. Tomáška. Je tam vše jasně řečeno a vysvětleno. Kniha pochází z předkoncilní doby, čte se sama a dává mi naprosto jednoznačné odpovědi na nejrůznější mé otázky. Dále jsou mi nápomocna biblická setkání na naší faře. Vede je sám náš otec a konají se 1 x týdně po mši svaté.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Re:Re: Žeby Falošný prorok?

Milý brat František, o tých kurzoch počujem prvýkrát, takže to neviem posúdiť. Ale ten druhý odkaz resp. link, čo si sem pridal o tom zrekonštruovanom kostole, ktorý už nie je ani kostolom ma zaskočil. Ako sa može niečo takéto tolerovať? Stavím sa, že ten kňaz je slobodomurár. U nás na Slovensku neviem či máme takéto "kostoly" ale dúfam, že nie. Veď aj Pán Ježiš nám v posolstvách hovoril, že sa zmenia omše už len na takéto večierky. Takže sa zas a znova potvrdila pravosť posolstiev.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   Markéta
Titulok: Re: Žeby Falošný prorok?

Už je to létá i v českých médiích:
https://zpravy.idnes.cz/papezuv-sekretar-na-titulni-strance-vanity-fair-fuv-/zahranicni.aspx?c=A130116_122129_zahranicni_tss
Je to ten samý muž jehož dokumentace byla kopírovaná hlavním sekretářem sv. Otce... Modleme se a prosím pozor na hřích pomluvy a nactiutrhání - my se musíme snažit o čistotu, pokoru a lásku - tím Zlého přemůžeme, ale náš hřích mu nahrává.


Dátum: 18.01.2013
Vložil:   mk
Titulok: Re:Re: Žeby Falošný prorok?

Na té obálce je osobní sekretář papeže, který dostal další funkci a byl svěcení. Tento, nyní již, arcibiskup stál za odhalením Vatileaks - vynášení důverných informací, které prováděl papežův komorník Paolo Gabriele, který měl příštup k papežovu soukromí. Ale je opravdu otázka kdo stojí na které straně. mk


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Eva B.
Titulok: Modlitba v těžkostech

Velmi účinná modlitba při velkých těžkostech
Svatý farář Vianney z Arsu často říkal po svých zkušenostech, že velmi účinně působí následující modlitba. Při veřejných i osobních těžkostech, když tato modlitba je vykonána s plnou důvěrou, dělá zázraky.

Ó Matko Ježíše, pro Tvé neměřitelné bolesti při mučení a umírání Tvého Božského Syna, pro Tvé trpké slzy, které jsi prolila, prosím Tě, obětuj svaté a ranami pokryté Tělo našeho Božského Vykupitele, ve spojení s Tvými bolestmi a slzami nebeskému Otci na záchranu duší a dosažení milosti, o kterou Tě snažně prosím … Amen. Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše a Bohu zasvěcené! 3x

"Moje děti – tak se vyslovil jednou hluboce dojat při kázání z kazatelny – to si dobře pamatujte! Kdykoliv jsem obdržel nějakou milost, dostal jsem ji tímto způsobem, touto modlitbou. Tato modlitba nikdy nezklame!"


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Týždeň modltieb

Bratia a sestry. Dnes začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Venujme aspoň krátku modlitbu na tento úmysel.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:    Ilka Veronika
Titulok: neměla by se potr. pilulka přejmenovat na RU 666?

Milí bratři a sestry,

tak jsme přemýšlela, proč potratový jed nese zrovna číslo RU 486. Proč ne rovnou 666? A byla jsem šokovaná: když zprůměrujete čísla 4 a 8, vyjde 6. Že by nějaký zastírací manévr, aby to nebylo tak do očí bijící? S tímto "objevem" jsem se hned chtěla podělit s věřícími přáteli. Nechtějte vědět, co vyváděl počítač. Pomohly modlitby a kropení svěcenou vodou. Ale nakonec jsme to asi na 3. pokus odeslala, i SMS. Jeden kněz, který věří v excistenci ďábla, mi odepsal: ono to tak je. 4+8+6=18, t.j. 3x6, avšak Pán je s námi až do skonání světa. Podle míry démonického útoku jsem poznala, že s. zuří, protože byl opět odhalen. Musíme se hodně modlit, aby byl poražen co nejdříve. Musíme se i z posledních sil vzchopit a bojovat hlavně modlitbou. Přeji všem požehnání.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: neměla by se potr. pilulka přejmenovat na RU 666?

Táto tabletka je dielom diabla, aj keby to číselné označenie nebolo prvoplánové. Teda, aj keby úmysel nebol číslom šelmy.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:    Josef V.
Titulok: Pouť do Dechtic 3.3.2013

Bratři a sestry, 3.3.2013 jedeme na pouť do Dechtic.
Autobus vyjíždí z Olešnice přes Kunštát, Černou Horu, Brno, Moutnice, Čejč, Hodonín. Nastoupit lze na trase. Zastávka na mši sv. v Šaštíně. Pro zájemce kontakt: elis.novak(zavináč)seznam.cz
Vřele všem doporučuji. Poutě se konají každou neděli po 1. pátku v měsíci a 15. 8.

O Dechticích:
https://www.dechtice.com/
https://www.magnificat.sk/2013/01/tv-orol-zjavenie-kralovnej-pomoci-6-januar-2013/


Dátum: 17.01.2013
Vložil:    Milan
Titulok: Re: Pouť do Dechtic 3.3.2013

Skutočne, miesto veľkých božích milostí.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes o 20 hod.

Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca v dnešnú stredu, 16.01.2013 o 20 hod.

Na základe vašich podnetov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca v dnešnú stredu, 16.01.2013, o 20 hod na tieto úmysly:

 • za celistvosť a súdržnosť rodín, aby rodiny držali pohromade v harmónii a vzájomnej láske medzi rodičmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi;
 • za deti a mládež, za oslobodenie zneužívaných a týraných detí, za osoby, ktoré ničia životy maličkých (aj tých, ktorí zabíjajú nenarodené), za deti vážne choré, za dievčatá trpiace anorexiou, za všetkých ľudí, ktorí otvorili dvere zlému a sú pod jeho vplyvom, aby boli oslobodení mocou nášho Pána Ježiša Krista;
 • za zastavenie štátmi praktizovaného hrozného, dehumánneho, násilného odoberania detí rodičom, označovaného ako "juvenilná justícia", ako je to šokujúco dokumentované na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo&feature=player_embedded
 • za chorú matku admina Petra, za Božiu milosť jej uzdravenia;
 • za úspešnú operáciu bedrového kĺbu brata Milana, otca našej sestry Adriany;
 • za švagrinú sestry Zuzany s diagnózou rakoviny uzlín, za Božiu milosť jej uzdravenia;
 • za zastavenie šírenia potratov na celom svete;
 • za našu sv. Cirkev, za všetkých jej služobníkov, aby nehanobili tieto posolstvá, ale v pokore sŕdc z nich prijali všetko dobré, čo vieru posilňuje a neveriacich obracia. Aby nezakazovali modlitby Modlitbovej kampane, ani modlitbu a posvätenie pečate živého Boha;
 • za zákaz potratových tabletiek RU-486, Mifegyne a Medabon;
 • za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;
 • za všetkých šíriteľov týchto írskych posolstiev ako i za Máriu Božieho milosrdenstva, aby všetci odolávali narastajúcemu tlaku, protivenstvám, útokom a ohováraniam;
 • za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení;
 • za duše v očistci a za našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti;

Prosím o vašu hojnú účasť na tomto dnešnom modlitbovom reťazci Bolestného ruženca, drahí bratia a sestry. Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky tu uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Jana, SL
Titulok: JOSHUA - Mesiáš

Pozdravujem všetkých, na stránke: www.magnificat.sk tiež zverejnili svedectvo rabína Kaduriho o pravosti Ježiša ako mesiáša. Prikladám tiež starodávnu modlitbu k archanjelovi Michalovi. Požehnaný deň.

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi pochádza od pápeža Leva XIII. A napísal ju v r. 1886 po latinsky a do r. 1965 sa pravidelne modlila po sv. omši. Sv. Michal archanjel, ty vodca dobrých anjelov, pohliadni na nás, ako stále viac upadáme do tiesní. Boj, ktorý si v nebi začal, zúri od Adama stále ďalej na tejto Zemi. Nachádzame sa v období pred Apokalypsou. Veľký odpad od Boha sa začal. O všemohúcom Stvoriteľovi neba i Zeme sa mlčí, jeho prikázaniami sa pohŕda. Človek podľahol našepkávaniu satana a robí seba najvyšším zákonodarcom a sudcom. Svätá Cirkev nášho Pána Ježiša Krista je ničená nielen vonkajšími nepriateľmi, ale, čo je ešte oveľa nebezpečnejšie, nepriateľmi vo vnútri. Pánova vinica nesie stopy spustošenia. Svätý archanjel Michal, vypočuj náš výkrik v núdzi! Už sotva dokážeme znášať toto rúhanie, túto pýchu, toto vraždenie a potraty, ako aj zbabelosť dobrých. Príď nám na pomoc so svojimi légiami! Vrhni svoju veľkú otázku «Kto je ako Boh?» plamenným písmom ponad horizonty! Ty si padlých anjelov zvrhol z neba do hlbín pekla, vyžeň satanov dym z vnútra Cirkvi! Svätý archanjel Michal, nielen naše pery, aj naše ruky, naše slzy, naše srdcia volajú k tebe, zhliadni na našu biedu, na našu únavu. Pohliadni na Cirkev v jej bezmocnosti a poníženosti! Keď Izraeliti volali k tebe o pomoc ako k svojmu anjelovi zmluvy, pomohol si im so svojimi anjelmi – ich nepriatelia vás videli ako ohnivé meče a stiahli sa. Či sme my menej ako Izraeliti? Či nie je Cirkev dedička vyvoleného národa, Pánova Nevesta? Či nie sme deti Márie, deti tvojej Kráľovnej?
Svätý archanjel Michal, anjel našej zmluvy, príď k nám s Božou mocou, varuj nás, ochraňuj nás, príď so svojimi légiami, príď nám na pomoc so všetkými nebeskými mocnosťami a ukáž, že vy Boží anjeli, ste mocnejší ako brány pekla. Svätý Michal archanjel, ty si s planúcou horlivosťou zvrhol neposlušných anjelov do priepasti pekla. Vypros nám milosť, aby sme s rovnakou horlivosťou zapálení bojovali proti hroznej nenávisti voči Bohu v našich dňoch, daj aby sme zasadzovali svoje sily za väčšiu česť a slávu Boha. Amen.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Re: JOSHUA - Mesiáš

Krásná a silná modlitba... Jak aktuální pro tyto dny!! Díky za ni, kéž by se znovu obnovilo její modlení po každé mši svaté. Prosme a volejme.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: JOSHUA - Mesiáš

Milá sestra Janka, skutočne je táto modlitba stará 150 rokov? Normálne sa mi to nechce veriť. Pokojne by som skôr uverila, že je z nejakého aktuálneho posolstva. Je nenormálne aktuálna, waw, až ma mrazí. To už vtedy boli potraty? Hneď si ju sťahujem. Ďakujem.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: JOSHUA - Mesiáš

13. října 1884 je papež Lev XIII. na mši svaté. Je to děkovná mše. Náhle se dívá před sebe jako by měl vidění. Na co hledí? Jeho tvář mění barvu. Lev XIII. se zdá být vystrašený. V některých momentech je doslova zděšený. Po nějaké chvíli si sedá za stůl ve své pracovně a noří se do hlubokého a intenzivního psaní. Píše bez přerušení. Potom volá svého sekretáře a podává mu list se slovy: "Nechte to vytisknout a rozšiřte v celé Církvi." Jde o modlitbu ke svatému archandělu Michaeli. Proč tato modlitba? Kvůli vidění, které měl papež chvíli před tím. Bylo to vidění, které se týkalo budoucnosti Církve. Šlo o období následujících sta let, kdy měla satanova moc dosáhnout vrcholu. Sto let! Jde o naši dobu! Papež slyšel dva hlasy: jeden sladký, laskavý, patřící Ježíši Kristu, druhý chraplavý a ostrý - satanův. Satan pyšně tvrdil, že během sta let může zničit Církev. Pán Ježíš mu dal dovolení využít tento čas s tím, že Církev nezničí. Lev XIII. zůstal touto zkušeností tak otřesený, že napsal modlitbu ke svatému archandělu Michaeli. Papež chtěl, aby se tuto modlitbu modlili věřící po každé mši svaté. Toto nařízení se zachovalo až do 60. let 20. století, kdy reformou mše svaté uvedenou Druhým vatikánským koncilem byla tato modlitba definitivně v liturgii zrušena. Končí období, které bylo dáno satanovi, a proto se snaží nevídanou silou zničit Církev a svět. Žijeme v závěrečné bitvě.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re:Re: JOSHUA - Mesiáš

To datum mi něco připomíná, že by náhoda?


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re: JOSHUA - Mesiáš

Fatimské zjavenia boli do 13. októbra 1917. Lucia žiadala zverejniť 3. fatimské tajomstvo do roku 1960 alebo po jej smrti, čo malo prísť skôr. Vieme, ako sa k tomuto Cirkev postavila a dodnes nemáme istotu, či posolstvo, ktoré bolo zverejnené, je pravé alebo úplné, keďže oficiálny dokument Cirkev stále drží "pod kľúčikom". https://bigg.host.sk/rodina/fatima.htm


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Jitka
Titulok: modlitba bolestného růžence za rozvrácené rodiny

Milí, s přáteli jsme se dohodli, že v úterky večer v 20,30 hod. se budeme doma modlit bolestný růženec za rozvrácené rodiny, za pokoj, odpuštění a děti z těchto rodin. Kdo můžete, přidejte se, prosím. Přeji Boží požehnání do vašich starostí!


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: modlitba bolestného růžence za rozvrácené rodiny

Mila Jitka, podporujem bolestny ruzenec, no nie len za rozvratene rodiny, ale za cely svet a ten ma vystihnuty Pater Pio. Dajte si do google - pater pio ruzenec, vyskoci moznost "Ruzenec Patra Pia". Mrkni na to, click na to a zada vam to obetny ruzenec Patra Pia za cely svet. Zalubila som si ho a denne sa ho modlim s vynimkami tazkych dni. Navedie Vas to na dalsie linky...


Dátum: 15.01.2013
Vložil:    Eva B.
Titulok: prosba

Mám velkou prosbu - nevíte někdo, kde by se daly sehnat či objednat zelené škapulíře? Moc děkuji


Dátum: 15.01.2013
Vložil:    Mária K.
Titulok: Re: prosba

Sestra Eva, zelený škapuliar sa dá objednať na adrese: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 94901 Nitra, Oravská 10


Dátum: 16.01.2013
Vložil:    Eva B.
Titulok: Re:Re: prosba

Díky za ochotu a pomoc, sestra Mária


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Mikuláš A.
Titulok: Ďalšie veľké povzbudenie

Zrejme viete, že pred Druhým príchodom nášho Pána Ježiša Krista sa obráti aj mnoho židov. Nasledujúce videá ma priviedli k úžasu a verím, že povzbudia aj Vás.

Prvé: https://www.orol.tv/videos/974/
a druhé, ešte zrejmejšie:
https://www.orol.tv/videos/legendarny-rabin-yitzhak-kaduri-mesiasom-je-jezis-ii/

Vyprosujem Vám všetkým plnosť Božieho požehnania.


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Milý bratře Mikuláši, děkuji za odkaz, já jsem z toho také v úžasu.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Anna C.
Titulok: Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Milý brat Mikuláš, ďakujem za tieto linky, je to naozaj veľké povzbudenie.

Aj ja chcem prispieť svojím nálezom na nete, ktorý je pre mňa a viacerých ľudí, ktorým som to postúpila, obrovským povzbudením. Hovorí o skutočnostiach, ktoré pravdepodobne budú jedným veľkým dôvodom na obrátenie Židovského národa a prijatie Ježiša Krista ako Spasiteľa sveta. Fragment z tohoto archeologického nálezu bol prezentovaný aj na stránke magnificat.sk. Pozrite si to do konca, stojí to za to:

1. ARCHA ZMLUVY:

Archa Smlouvy - Nálezy - Ron Wyatt
Video - vzrušujúce rozprávanie o archeologických vykopávkach s potvrdzujúcimi dôkazmi. Prekladal Američan českého pôvodu, hovorí s angl. akcentom: https://www.youtube.com/watch?v=qpDD2Sv8P8c&feature=related;

Je to aj na:
https://www.youtube.com/watch?v=1-LTkFrqblM&feature=related;

2. PREDNÁŠKY RONA WHYATTA:

Prednáška 1:
V prvej prednáške (v Zedechiášovej jaskyni) sú zdokumentované zábery z miesta vykopávok. V 2/3 času trvania nahrávky je oznámené úžasné zistenie o Ježišovej Krvi! Vypočuj až do konca. – nájdeš na:
https://www.b-a-n.cz/prednasky.html

Ak sa Ti neukáže hneď vídeo, ďalej klikni na: Přednášky > Truhla smlouvy 2 > Přednáška Rona Wyatta ze Sedechiášovy jeskyně.

Prednáška 2:
V druhej prednáške (z roku 1999) sú odpovede na dôležité otázky o nálezoch, o súlade s Bibliou a iné – veľmi zaujímavé a prevratné poznatky z vedeckého rozboru Kristovej Krvi:
https://www.b-a-n.cz/ron-wyatt.html;

Ďalej klikni na: Přednášky > Truhla smlouvy > Přednáška Rona Wyatta, leden 1999. Táto prednáška sa konala dokonca na Slovensku v Banskej Bystrici.


3. NEUVĚŘITELNÝ NÁLEZ POD GOLGOTOU:

Dobrý textový dokument s fotodokumentáciou aj s citátmi a súradnicami z Biblie.

Názov: Ze všech nálezů Rona Wyatta není asi žádný důležitější než truhla smlouvy.

Pozri na: https://www.b-a-n.cz/truhla-smlouvy/neuveritelny-nalez-pod-golgotou.html


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Ano, verim, ze Archa Zmluvy je pod Golgotou, kde na nu stekala krv nasho Pana Jezisa Krista.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Pavla z Prahy
Titulok: Re:Re: Ďalšie veľké povzbudenie

I já moc děkuji bratru Mikulášovi za odkaz na videa s rabínem Yitzhakem Kadurim a zároveň také doporučuji stránky biblických archeologických novin www.b-a-n.cz. Na tyto stránky s objevy amatérského archeologa Rona Wyatta jsem narazila již před časem a udělaly mi velikou radost. Alespoň já to cítím tak, že Ron byl opravdu veden Božím duchem a že bylo Boží vůlí dát před svým příchodem šanci i těm lidem, kteří potřebují nějaké hmatatelné důkazy. S nadšením jsem četla o všech objevech (Noemova archa, přechod přes Rudé moře, pravá hora Sinaj), ale nejvíce na mě skutečně zapůsobil objev místa Ježíšova ukřižování a truhly smlouvy. Přečetla jsem všechny články na webu a koupila všechna DVD, která se v internetovém obchodě nabízela. Jen na konci DVD právě s truhlou smlouvy jsem si všimla jediné nedokonalosti. Ron Wyatt vypráví, že mu u truhly smlouvy v jeskyni anděl řekl, že desky s desaterem přikázání, které jsou v truhle, budou lidstvu ukázány krátce potom, co bude zaveden "zákon šelmy". A Ron sám dodal, že si myslí, že to může interpretovat jako "nedělní zákon". Až o něco později jsem zjistila, že Ron Wyatt patřil k Církvi adventistů sedmého dne a že adventisté vlastně věří v brzký návrat pána Ježíše velmi podobně jako my. Rozdíl je ovšem v tom (asi mimo jiné, moc podrobností o této církvi zas nevím), že jednak čekají, že falešné náboženství vnutí křesťanům Katolická církev (což ovšem možná nakonec tak bude pro nezasvěceného vnějšího pozorovatele vypadat), a jednak hlavní pronásledování bude spočívat v zákazu uctívání Boha v sobotu, která je původním pravým sedmým dnem odpočinku. Toto nařízení je pak označeno jako nedělní zákon. Takže v tomto jediném místě jsem si říkala, jak to adventisté vidí růžově, když si myslí, že nám šelma zakáže pravé uctívání v sobotu. To by bylo ještě dobré. Ona nám ho ale zakáže po všech sedm dní v týdnu. Tyto rozdíly ale podle mě nijak nesnižují hodnotu Ronových objevů, kterým věřím.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re:Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Pavla mam to chapat, ze si zidovka, lebo len zidia uznavaju den soboty za den pokoja, den, ked nechcu poniektori ortodoxny zidia ani vypnut svetla v ten den, pretoze to povazuju za pracu. Sabat je predsa sobotu (zidmi uznavany den siedmi podla ich kalendara). Pravi krestania uznavaju 7 den odpocinku, krorou je nedela?


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Pavla M.
Titulok: Re:Re:Re:Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Milá Jarka, ne, jsem katolička (tedy přesněji řečeno, já raději říkám křesťanka pokřtěná v Katolické církvi, protože doufám, že snad Boží mocí budeme brzy zase všichni jen křesťané jako na začátku). Nepsala jsem ani o sobě, ani o Židech. Psala jsem o Církvi adventistů sedmého dne, do které patří amatérský archeolog Ron Wyatt, jehož objevy, zřejmě vedené Božím duchem, na mě udělaly velký dojem.
Jeden z hlavních prvků víry adventistů spočívá v tom, že právě stejně jako Židé stále považují sobotu za sedmý posvěcený den a nesouhlasí s tím, že teprve dodatečně byl kalendář posunut tak, aby končil nedělí. Protože jsem se přidala k doporučení paní Anny prohlédnout si webové stránky s těmito objevy, tak jsem jen chtěla upozornit na tento svůj drobný postřeh ohledně toho, že si Ron nebo někteří jeho spolupracovníci něktené interpretace trochu doplnili sami tak, jak jsou ovlivněni svou vírou, nad to, co bylo čistě Boží sdělení.
Jinak u druhé adresy jsem se omylem přepsala, takže je to www.b-a-n.cz a www.b-a-n.sk.


Dátum: 17.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re:Re:Re:Re: Ďalšie veľké povzbudenie

OK. Pavla, ktokolvek si, chcela som to len mat v hlave jasne, vdaka sestra za odpoved.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Uz davno som si to priala, aby sa vsetky vierovyznania zjednotili tak, ako nas Pan Boh si zela, nas zjednotenych v jeho ociach. Nechce vidiet rozdiely v duchovnej viere. Preto verim, ze pride cas ked sa to skutocne stane. Mam tu kamaratky aj zidovskeho povodu, s ktorymi udrzujem kontact a snazim sa jim ukazat, ze ako krestanka ich mam rada, chcem im byt prikladom nerozdielnosti aj ked oni nas tak zatial neberu, zid zatial pomoze zidovi ale nie inym... A terz nech mi Pan Boh odpusti, ak napisem nieco, co si on nezela, aby zasadlo typicke zidovske meno Schwarzenberga (dufam, ze som vyspelovala spravne...) na Prazsky Hrad a riadilo Cesko, neviem ci by to bola spravna volba. Nerada spajam vieru s politikou, no kedze zijem v krajine multi narodov a vidim, ako si kazdy drzi svoju narodnost, vieru a pod. Nuti ma to sa o tom zmienit. Nech mi Pan Boh odpusti, ak som sa tymito slovami previnila voci nemu a bratskej laske.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   admin Jan
Titulok: Re:Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Milá sestro Jarko, Schwarzenbergové jsou starý český šlechtický rod. Jednomu předku dnešního Karla Schwarzenberga vděčíme, že se dnes neklaníme k Mecce a nevoláme Alláh Akbar. Podívejte se, prosím, na erb tohoto rodu :-)

Nezapomínejme také, že Ježíš Kristus byl Žid a tak myslím, že na této stránce bychom se měli vyhnout všemu, co by i jen náznakem mohlo šířit segregaci, nenávist a zlo v jakékoliv podobě. Už i tak je ho kolem nás dost.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re:Re: Ďalšie veľké povzbudenie

Admin Jan, vdaka za objasnenie.


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Jiřina
Titulok: volba prezidenta v České republice

Milí, za několik dní proběhne druhé kolo prezidentských voleb. Víme, že role prezidenta může na dalších pět let v mnohém ovlivnit směřování a vývoj naší země.

Proto Vás chceme poprosit o připojení se k modlitbě novény za tuto volbu i za český národ k blahoslavenému Karlovi.

V dopisech hraběnky Mensdorffové, která sdílela exil s císařskou rodinou spolu s hraběnkou Kerssenbrockovou, je popsáno, jak bratr hraběnky Kerssenbrockové Rembert poslal císaři do exilu obrázek Prahy. Když ho Karel uviděl, rozplakal se...

Ještě při svém bolestném umírání cítil odpovědnost za náš národ před Bohem a modlil se usilovně za něj.

Prosme o přímluvu jeho i svaté patrony české země!

Modlit se tuto novénu začneme ve středu 16.1.2013.

Nezapomínejme hlavně na křesťanské hodnoty, protože cesta, která odmítá Boha, je vždy špatná cesta.

Děkujeme.


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Alena Marie
Titulok: Re: volba prezidenta v České republice

Ráda se připojím. Nemáte text novény k přeposlání? Nevím, jestli ji stihnu sehnat...


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Marcel S.
Titulok: Re: volba prezidenta v České republice

Teď jsem si přečetl tento odkaz:

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/211121-kdu-csl-doporucila-volit-schwarzenberga/

Co k tomu říci?


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re: volba prezidenta v České republice

Dôležitá informácia k voľbe prezidenta. Viac na stránke:
https://www.magnificat.sk/2013/01/caka-cesko-sok-bude-prezidentom-cr-knieza-schwarzenberg/


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Ježíšova slova vyvolávající úžas

Všichni moji drazí,

cítím, že už je na čase, abych se s vámi podělila o Ježíšova slova, která jednoho dne řekl Faustyně Kowalské (Deníček, 548): "Dcero má, zajišťuji ti stálý příjem, ze kterého budeš žít. Tvou povinnosti je naprostá důvěra v mou dobrotu a mou povinností je dát ti vše, co potřebuješ. Činím sám sebe závislým na tvé důvěře, bude-li tvá důvěra veliká, má štědrost bude bez míry.”

Mě ta slova prostě neustále fascinují!

Tímto příspěvkem snad udělám radost jedné sestře v Kristu, se kterou jsem byla vloni na podzim na Semináři půstu v Medžugorje a která mě o tato slova požádala ve chvíli, kdy na zpáteční cestě domů vystupovala z autobusu. Řekla mi sice svůj e-mail, ale nezapamatovala jsem si ho. Jsem ráda, že se k ní tato slova dostanou, protože IP sleduje.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: svedectvo

https://svedectvoobrateniakjezisovi.ic.cz/Donald%20Calloway_SVEDECTVO_JEZIS_MARIA/Donald%20Calloway_SVEDECTVO_JEZIS_MARIA.html


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Markéta H.
Titulok: Re: Ježíšova slova vyvolávající úžas

Svatá Faustyna je pro nás velký poklad. Pokud cítíte jakýsi vnitřní mrak, není lepší literatura než Deníček sv. Faustyny. V posledních dnech čtu před spaním a velmi mi pomáhá uklidnit mysl i srdce.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Adrika
Titulok: Prosba o modlitbu

Prosim o modlitbu za mojho otca ... dnes nastupil do nemocnice a v najblizsich dnoch bude operovany ...

Brat Peter, viem si predstavit ako sa citis (ja som teraz v podobnej situacii) ... modlim sa za teba, aby si mal vzdy dost sil viest a adminovat tuto stranku i za tvoju mamu, ktora prinasa Panovi obete, za teba i za tvoju pracu...

Nech Bozie dielo vzrasta a nech vas Pan bezpecne vedie a nech vas ochranuje, ked kracate po jeho ceste a plnite jeho volu ... Nech vas (nas) vsetkych bezpecne privedie domov, do jeho Kralovstva...


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Miroslav O.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Milý brat Peter, pripájam sa k modlitbe.
Miroslav


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Katka Š.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

aj ja sa pripajam k modlitbe aj za Petrovu mamku, aj za otca Adriky...


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Jan František
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Mila sestro Adriko, pripojuji modlitby za tveho otce, aby vse dobre dopadlo v milosti nasi velke primluvkyne Panny Marie a lasky srdce Jezisova. Bratr v Kristu Jan Frantisek


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Milá Adriko, přidávám se k modlitbě za Tvého tatínka, vyprošuji hodně síly. Anežka


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: zajímavý článek

https://www.magnificat.sk/2013/01/konecne-pravda-homosexualne-manzelstva-projekt-slobodomurarov/

Vida, jak se věci mají! Že by se Francie probouzela? Modleme se, vytrvejme, Bůh je na naší straně a zvítězí! Přece si od zednářů nenecháme tento svět zlikvidovat!


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Marta
Titulok: Prosba o pomoc za moju mamu

Milý brat Peter,
súcitim s Tebou v tejto ťažkej chvíli. Viem sa vžiť do tvojej situácie. Ja som prežila stratu mojej mamy, keď mala 85 rokov a už pomaly štyri roky neprestávam na ňu myslieť. Mama bude stále len mamou - je to veľmi silné puto. Určite sa budem v stredu, ale už aj od dnes modliť a prosiť na tento úmysel. Nech Ťa Pán žehná a dodáva sily a Matička naša ochraňuje, tiež tvoju mamku a nech pri nej stoja a orodujú aj všetci svätí. S láskou sestra Marta


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re: Prosba o pomoc za moju mamu

Pochválený buď Náš Pán Ježiš Kristus!
Milý admin. Peter. Dnes večer sa v mojej rodine budeme modliť za tvoju maminu. Aj my máme v rodine rakovinu a poznáme tú bolesť zo straty našich mladých blízkych v rodine. Boh s vami!


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Prosba o modlitbu za moju mamu

Drahí bratia a sestry, prežívam veľmi ťažké obdobie. Žiaľ, u mojej mamy bola pred pár dňami diagnostikovaná veľmi ťažká choroba a dnes ide do nemocnice, kde bude potom v najbližšej dobe operovaná. Som z toho veľmi smutný a utrápený a prosím vás, kto ste v myšlienkach so mnou, s touto našou stránkou a spolucítite so mnou a mojou drahou mamkou, aby ste ju zahrnuli do vašich modlitieb. Viem, že je veľa modlitbových prosieb, veľa utrpenia všade, kde sa len okolo seba obzriete. Ja sa snažím vždy zahrnúť všetkých, ktorí prosia o pomoc modlitby, do stredajších ružencov. Tak sa teraz aj ja na vás obraciam, aby ste pomohli na diaľku vašimi prosbami za uzdravenie mojej drahej mamy, ak je to v súlade s Božou vôľou a Pán jej daruje milosť zotrvať ešte medzi nami. Moja rodina, blízki a priatelia, všetci sme veľmi otrasení a modlíme sa za jej uzdravenie. Všetku nádej vkladám do rúk nášho Pána a našej nebeskej Matky. Za vaše modlitby a duchovnú podporu vám všetkým zo srdca ďakujem. Váš admin stránky, brat v Kristovi, Peter.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Admin Peter, zahrniem Vašu mamku do svojich modlitieb.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re:Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Také se připojuji k modlitbě za tvoji matku Petře. Zároveň bych chtěla poprosit o modlitbu za kamarádky švagrovou Zuzanu, které diagnostikovali rakovinu uzlin a má teprve měsíční miminko. Děkuji a přeji všem mnoho Božího požehnání.

 

Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Marie K.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Milý bratře, Petře, spolu s Vámi pozvedám oči k Nebi a prosím soucitného Stvořitele o pomoc. Marie


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Mily admin Peter, ked som rano otvorila tuto stranku a citala tieto riadky, mala som pocit, ze tvoja mamka uz bola na stole. Prosila som v tom momente nebeskeho Otca, aby viedol ruky chirurga, vyrezal do hranic vsetko co ma, dal tvojej mamke silu, vieru pre uzdravenie a tebe silu, trpezlivost cez tu bolest kracat a znasat ju. Nech syn Bozi ju ocisti cez svoje svate rany a matka Bozia zavinie do svojho ochranneho plasta.

ADMIN PETER:

Tebe Jarka ako aj všetkým ostatným úprimne a zo srdca ďakujem za povzbudivé slová a hlavne za veľmi potrebné modlitby za moju mamu. Pred chvíľou sme spolu telefonovali, išla na CT vyšetrenie, musia presne lokalizovať nádor a tak stanoviť rozsah operačného zákroku a zajtra potom rozhodnú o ďalšom postupe. Dôležité pri takomto zákernom ochorení je to, v akom stupni, štádiu ten nádor je a či sa medzičasom ešte nevytvorili metastázy. Toto je teraz to hlavné, čo rozhoduje o ďalšom priebehu a možnostiach liečby. Modlím sa a dúfam, všetko je ale v rukách Božích. Pochválený buď Ježiš Kristus!


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Drahý bratře Petře, samozřejmě se za Tvou maminku budeme modlit. Prohlašujme už teď Boží vítězství nad touto situací. Utrpení lidí teď kulminuje, a zřejmě řada z nich trpí (možná i nevědomky) zástupným utrpením za obrácení druhých lidí. Ať už ty různé situace všech z nás dopadnou jakkoliv, máme naději, že se v budoucnu setkáme za příznivějších okolností. Už aby to bylo! Přijď, Pane Ježíši! My si tě volíme za Krále a za Pána celého světa a vesmíru! Odříkáme se satana. Amen.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Amen


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Elena
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Milý Peter. Vašu maminku pridávam k zoznamu ľudí prosiacich o modlitby, ktoré vysielam k nebu. Je to nádherné, ako sa spájajú ľudia a v jednote prosiac a modliac sa. Myslím si, že nebo vtedy spieva a Pán je tak blízko. Je to úžasná sila prosiacich, ktorí sú zjednotení, a táto sila a hlavne viera víťazí. Myslím na Vás a všetkých, ktorí potrebujú pomoc.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Milý Petře, budeme se dnes modlit za Tvou maminku. Přesně vím co prožíváš. Maminka mi před rokem a půl umřela, měla tumor v posledním stadiu a zjistili ho velmi pozdě, nedal se již operovat, ani chemoterapie nezvládala. Měla jsem ji u sebe a dívat se na ni, jak den ze dne trpí čím dál víc, bylo vyčerpávající. Po čtyřech měsících umřela a chybí mi pořád stejně, ještě to nepřebolelo. Před půl rokem jsem ztratila dalšího blízkého člověka... Věřím, že Tvoje maminka to přestane a bude v pořádku, bude-li to Boží vůle... Přeji ti hodně síly a pokoje... Anežka


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Tiež sa pridávam brat Peter a pridávam modlitbu osobitne za Teba, aby ste to zvládli obaja s čo najmenšou bolesťou, nech je už Pánova vôľa akákoľvek.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Admin Peter, spolucítim s Tebou. Viem, ako ťažko sa znáša utrpenie matky. Hlavne, keď je to mimo nás. Ale vždy nám ostáva nádej. Zahŕňam Tvoju mamu do modlitieb a Tebe vyprosujem silu. Pochválený buď Ježiš a Mária!


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Milý Petře, také si připojuji k modlitbě za Tvou maminku, všechny prosby lidí přispívajících do tohoto fóra svěřím dnes Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Ať Vám náš Pán žehná a naplní Vás svou útěchou, Eva.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Elisabeta B.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Také já se připojují s modlitbou za vaší matku. Nebojte, důvěřujte, Pán vyslyší vás (nás) podle naší důvěry. On je všemohoucí. Bůh žehnej vám i vaší matce.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   František z Prahy
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Prosba o pomoc k sv. Josefu:
"Svatý Josefe, tvá moc se vztahuje na všechny naše záležitosti, ty dokážeš u Ježíše vyprosit všechno i to, co se zdá nemožné. Shlédni prosím, na naše záležitosti a pomoz nám. Amen."


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Jan František
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Mily bratre Petre, tez se pripojuji k modlitbe za milost uzdraveni tve maminky a za silu viry v teto zkousce. At toto utrpeni zmirni a vyleci ochranny plast nasi velke primluvkyne Panny Marie. S duverou proseb K Panu Jezisi myslim na vas oba. Bratr v pokore, Jan Frantisek


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Tiež sa pripájam k modlitbám za tvoju mamu.


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Betka
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Milý brat Peter. Modlim sa za Vašu mamku, aj za všetky úmysli, ktoré sú uvedené na tejto stránke.


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Viera T.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Drahý Admin Peter, zahrniem vašu mamičku do mojich každodenných modlitieb a ďakujem Vám z celého srdca za Vašu obetavú prácu pre Pána a pre nás všetkých, ktorí týmto posolstvám veríme. Prajem Vám veľa Božích milostí a silu vydržať v ťažkostiach vo Vašom osobnom živote.


Dátum: 15.01.2013
Vložil:   Terezia S.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Mily brat Peter, viem, co prezivas a ako trpis. Cely zivot sa ucime prijat z ruk Bozich aj dobre aj to tazke, co nas zranuje. V decembri som pochovala otca a v novembri blizkeho priatela, ktoreho som sprevadzala v boji s rakovinou vyse dvoch rokov. Niet lieku na strach, bolest, uzkost, dufanie, ale i sklamanie a zufanie, len odovzdat vsetko do Bozich ruk. Len tie vedia, preco vsetko, co prezivame, ma zmysel a je v Bozom plane. Stale a bez prestania som sa modlila za svoje tuzby o uzdravenie blizkych s umyslom... Nech sa stane Bozia vola... V niektorom z posolstiev Pan Jezis hovori, ze meni nase zivoty a ze zazivame zmeny a ze vsetko to ma velky zmysel v jeho plane. Tak nejak chapem teraz dve spominane umrtia na konci roku 2012. Moje srdce je zranene, ale citim sa blizsie k Panovi ako kedykolvek predtym skrze prezity bol a skrze tieto posolstva. Budem mysliet v modlitbach na tvoju rodinu a zvlast mamu, Boh ti vsak pomoze, ale nebude to bez bolesti. Vidiet mamu sa trapit je velmi tazke, temer neprijatelne, prezil to vsak aj Jezis, nas velky priatel a zastanca, nas Spasitel, ktoreho tak milujeme a koli ktoremu sme to ochotni vsetko prijat. Vela, vela lasky v najblizsich mesiacoch pre teba a maminu... a bozej milosti a uzdravenia tela a duse, Terezia S.


Dátum: 16.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Prosba o modlitbu za moju mamu

Takovou situaci zatím neznám. Rád se za Tvoji maminku pomodlím!


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Prosba o modlitbu

Milé sestry a bratři v Kristu, již dnes prosím, abychom se ve středečním bolestném růženci modlili za děti, mládež, aby nebyla v dalších zemích zevedena juvenilní justice, za osvobození zneužívaných a týraných dětí, za osoby, které ničí životy maličkých (i ty, kteří zabíjejí nenarozené), za děti vážně nemocné, dívky trpící anorexií, za všechny lidi, kteří otevřeli dveře zlému a jsou pod jeho vlivem, aby byli osvobozeni mocí našeho Pána Ježíše Krista.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Dbajte na ochranu vašej identity!

Milí bratia a sestry, chcem vás len v dobrom úmysle upozorniť na to, aby ste vo vlastnom záujme nezverejňovali vaše celé mená vo vašich príspevkoch! Predsa viete, v akom svete žijeme a ako útoky na našu stránku a na tieto posolstvá silnejú. Vo vlastnom záujme sa chráňte a keď píšete váš príspevok, tak si všímajte, ako sa vaše meno vo formulári zverejnenia príspevku zobrazuje. Vaše priezvisko radšej udávajte len ako začiatočné písmeno s bodkou, napr. Eva K. alebo Jarka K. alebo Pavel M. a podobne. Samozrejme, je to na vás, ako sa zviditeľníte. Tak isto radím písať emailovú adresu takým spôsobom, že namiesto znaku @ udávajte len slovo v zátvorke v tvare (zavinac).


Dátum: 13.01.2013
Vložil:    inspiracion
Titulok: Lobkowicz se odkazuje na Graubnera

Tak už i Lobkowicz. Pokud se chcete někdo trýznit se mnou, tak si najděte stránky farnosti Ostrava Přívoz a tam si otevřete druhou stránku posledního (lednového) Přívozníku.


Dátum: 14.01.2013
Vložil:   Mária F.
Titulok: Re: Lobkowicz se odkazuje na Graubnera

Ja sa ku Tebe pridávam! Som šokovaná! Naše "vedenie" fary sú premonštráti! Už dva mesiace sa chystám osloviť jedného z nich v tejto veci a vždy ma okrem rodinných vecí zastavili práve takéto skutočnosti. A teraz toto... Pane daj nám prosím silu a odvahu! Zostávame pri Tebe! A ďakujeme za Tvoje svetlo a Tvoju lásku ku nám biednym! Prosíme Ťa, daj svetlo Tvojho Svätého Ducha do sŕdc našich duchovných vodcov, aby Ťa mohli spoznať a byť nám pomocou na ceste za Tebou! Príď Pane Ježišu!


Dátum: 13.01.2013
Vložil:   Halina
Titulok: Pelianito (Itálie)

Poselství Ježíše ze dne 6. ledna 2013.
Vizionář: Pelianito (Itálie), https://pelianito.stblogs.com/
NENÍ TO MILOSRDENSTVÍ UKONČIT TENTO VĚK ZKAŽENOSTI?

Řím 1, 18: A skutečně, Bůh jasně dává z nebe najevo svůj hněv proti každí bezbožnosti a špatnosti takových lidí, kteří svou špatností překážejí pravdě. Můj Ježíši smiluj se! Dítě, není to milosrdenství ukončit tento věk zkaženosti? Mé milosrdenství vždy bloudí (*) na straně lásky, ale přichází čas, kdy odplata za hřích musí být uhrazena. Nevinný trpí jako nikdy dříve a bude to mnohem horší. Modlete se, mé děti! Nebe pláče. Modlete se jako nikdy dříve. Ježíši, všechnu naši důvěru vkládáme v Tebe. Ať tvé milosrdenství zachraňuje duše – nevinné, stejně jako ty, které se provinily. Ať ti, kteří jsou svým hříchem příčinou utrpení – včetně nás – jsou přivedeni ke kajícnosti. Pane, ať tvé osvícení přijde brzy. Jak málo zasluhujeme, abys na nás i jen pohlédnul. Přesto, utrpením tvého milovaného Syna a jeho Bolestné Matky, ať milost milosrdenství a milosrdenství milosti zaplaví svět. Ježíši, Marie, Josefe, milujeme vás! Zachraňujte duše!
Amen.
(*) Pouze slovní obrat, jenž nesmí být brán ve významu, že Bůh v něčem bloudí.
Poznámka paní Pelianito:
Při nedávné adoraci jsem cítila, že Pán mě žádá, abych se modlila 150 krát "Ježíši, Marie, Josefe, miluji vás. Zachraňujte duše". Použila jsem kuličky růžence a šla jsem třikrát dokola. Po každém desátku jsem cítila, že se musím modlit chvalozpěv Sláva Otci. Cítila jsem, že se to našemu Pánu líbí a také jsem cítila, že to musím předat vám, drazí bratři a sestry. Ježíši, důvěřujeme v Tebe!


Dátum: 13.01.2013
Vložil:   Halina
Titulok: Re: Pelianito (Itálie)

prevzate zo stranky https://www.varovani.org/ - Ostatní proroci


Dátum: 13.01.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re: Pelianito (Itálie)

150 krát - "Ježíši, Marie, Josefe, miluji vás. Zachraňujte duše"

Modlitba z tohto posolstva je krásna a pritom tak jednoduchá. Ďakujem za posolstvo.


Dátum: 13.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Enoc - zakládat modlitební pevnosti

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html

DŮVĚŘUJTE NAŠIM DVĚMA SRDCÍM! POŽÁDEJTE O POMOC MÉ NEBESKÉ ZÁSTUPY, A UVIDÍTE, JAK MŮJ PROTIVNÍK A JEHO HOUFY ZLA PADNOU! /9. ledna 2013, 8:40/

Naléhavá výzva Ježíše, Dobrého Pastýře, Jeho stádu

Ovce mého stáda, Můj pokoj s vámi. Rok velkých změn pro lidstvo a stvoření; začátek Velkého soužení, které uvede do chodu Mou Boží spravedlnost a bude urovnávat cestu Mému druhému příchodu. Říkám vám, že na vašich modlitbách závisí, zda tyto dny budou zkráceny; pamatujte, že pokud zůstanete sjednoceni se Mnou, vám se nic nestane; zesilujte své modlitby, zasvěcujte se Našim Dvěma Srdcím, aby tyto dny byly snesitelnějšími, a vítězství bude vaše. Děti Mé, oznamuji vám (předem), že Můj protivník zesílí své útoky, ale nemějte strach; ani jeden z vašich vlasů se vám neztratí, pokud zůstanete ve Mně. Můj protivník rozpráší Mé ovce a postaví proti sobě, aby vás rozdělil, a všemi prostředky se bude snažit o ztrátu co největšího počtu duší. Z toho důvodu by Mé stádo mělo zůstat jednotné a v modlitbě; vytvořte po celém světě modlitební řetězy Svatého Růžence Mé Matky. Pamatujte si, že v jednotě je síla, která boří pevnosti. Vložte svou důvěru do Našich Dvou Srdcí! Požádejte o pomoc Mé Nebeské Zástupy a uvidíte, jak Můj protivník a jeho houfy zla padnou! Mé vyvolené národy se musí sebrat (sjednotit) a vytvořit celosvětové pevnosti modliteb, a měly by sloužit jako opora jiným duchovně slabým národům. Již nastal čas, čas vaší svobody je nablízku. Tvořte modlitební skupiny přímluv a kampaní, přičemž jedni se budou modlit a přimlouvat za kampaně těch druhých. Nezapomeňte, že vaší sílou a vaším štítem je Svatý Růženec Mé Matky. Modlete se korunku Mé Drahocenné Krvi, modlitbu exorcismu k sv. Michalovi, která byla dána Mému služebníku Leovi XIII, o důkladnou Duchovní Zbroj *, korunku Armady (válečné loďstvo) Panny Marie * a všechny modlitby a korunky předané v této poslední době prostřednictvím Mých proroků a pomazaných. Nevynechejte čtení Mého Svatého Slova, modlete se Žalmy; požehnejte Mariánskou standartu, vztyčte ji na svou modlitební pevnost, vy sami se zapečeťujte mocí Mé krve a obstarejte si posvátné předměty jako posvěcenou vodu, sůl a olej, právě tak, jak to činili Mí učedníci. Pokud se budete řídit těmito pokyny, vítězství bude vaše. Všechny modlitby, růžence a korunky, které se budete modlit, by měly vést k vítězoslávě Našich Dvou Srdcí; pamatujte, že respektuji vaši svobodnou vůli, a že všechno, co udělám, je závislé na vašich modlitbách zde na Zemi. Vpřed, Bojovná Armádo, sjednoťte se se Mnou, s Mou Matkou a s Mými Nebeskými Zástupy, a společně porazíme Mého protivníka a jeho síly zla, smeteme je z povrchu zemského! Nezapomeňte: Velké Vítězství patří Našim Dvěma srdcím! Svůj pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám! Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží Království je blízko. Ježíš, Dobrý pastýř, Spasitel Svého lidu. Ovce mého stáda, dávejte ve známost Má poselství.
* Enocovy modlitby a růžence viz: https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/prayers.html


Dátum: 13.01.2013
Vložil:   Eva K.
Titulok: Re: Enoc - zakládat modlitební pevnosti

PS: Doporučení modlit se "korunku Armady (válečné loďstvo) Panny Marie" bych pro naše zeměpisné podmínky přeložila spíše volněji - jako "modlit se jiné mariánské modlitby (a růžence)".


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Jarce

Chci se zeptat sestry Jarky, zda její manžel už nějakou práci našel? Díky


Dátum: 13.01.2013
Vložil:   Jarka K.
Titulok: Re: Jarce

Manžel si zatiaľ prácu nenašiel. Verím však, že sa mu to podarí a vaše a moje modlitby budú vypočuté. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa modlili a aj tým, ktorí sú ochotní pomôcť aj ináč. Modlím sa za všetkých. Ešte raz vďaka.


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Marcel S.
Titulok: Volba prezidenta

Opravuji. Přečtěte si prosím tento odkaz. Co k tomu říci? https://bostlova.blog.idnes.cz/c/315721/Proc-chodit-k-volbam-kdyz-manipuluji-vysledky.html#t2


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Volba prezidenta

Má to teď bez důkazů, stejně jako údajně zmanipulovaný předvolební průzkum, takže si myslím, že to akorát uškodí jejímu dílu. Všechno je možné, ale říct jenom poslali mi mail je dost málo. V mém okolí např. všichni, všichni! volili "Karla", jak mu říkají.


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Volba prezidenta

Myslím, že Petra Bostlová se může v mnohém mýlit. Například volba pí.Bobošíkové mi připadala dost riskantní. Když vezmu v potaz její kladný vztah k trestu smrti a opravdu suveréní sebevědomí, připadá mi stejná, jako Václav Klaus - znají sice pravdu, ale jejich arogantní povahy nakonec spíš poškozují je i pravdu samotnou. Sestra Bostlová se sice vyjádřila k totální manipulaci statistického úřadu, ale stejně volí...? Tomu nerozumím. Píšu to proto, abychom vždy (a hlavně při hlásání Božích poselství) pamatovali na to, abychom nakonec nemluvili i nesmysly, poněvadž tím mnohé Pánovo dílo můžeme zdiskreditovat. Sám jsem se již vícekrát přistihl u sebe samého, že tak uvažuji. Díky Bohu a Panně Marii za sílu modlitby, protože to jsou asi naše největší zbraně k poražení nepřítele, jenž ničí nás, Boží děti shromážděné v jedné místnosti.


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Betka
Titulok: Modlitba

Požehnaný večer všetkým. Prikladám link na živé vysielanie adorácie Oltárnej Sviatosti. Aj doma sa môžeme modliť pred Oltárnou Sviatosťou, ak nemáme možnosť, byť v kostole: https://www.navanparish.ie/chapel-live.html


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Mária F.
Titulok: Modlitby Modlitbovej kampane

Kto má záujem o modlitby Modlitbovej kampane vo worde, aj v českom jazyku, môžem poslať mailom. fackovcova(zavinac)gmail.com


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: Modlitby Modlitbovej kampane

Sestra, dostala som od Vás už modlitby kampane, do 71 chcela by som sa spýtať, či mate aj ďalej v slov. jazyku, ak áno, poprosím pošlite mi na mail: merykocurova(zavinac)gmail.com
Vďaka


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Roman
Titulok: volba prezidenta

https://www.youtube.com/watch?v=W1dnEyRUrvo


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Halina
Titulok: Glynda Lomax (USA)

Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2013.
Vizionář: Glynda Lomax (USA) https://wingsofprophecy.blogspot.cz/

VRSTVY:
Můj lide, přišel čas, na který mnozí z vás čekali, který jsem předpověděl ve vašich životech. Mnoho z vás jsem povolal k speciálním úkolům a vy jste čekali, jsouce připraveni. A nyní ti z vás, kteří jsou připraveni, budou posláni na taková místa, kde se budou starat o můj lid. Je mnoho vrstev klamu a hříchu, které jsou v tomto čase podporovány Zlým. Musíte být nyní velmi opatrní, abyste se vyhnuli jeho klamům. Poznáte je, když budete setrvávat v mém Slovu. Políčil pasti na každého z vás, aby zabránil vaší práci pro mé království. Touží vás polapit hříchem a udržovat vás v soustředění na tento svět a jeho potěšení a v zapomnění, co leží za ním. Ale Já toužím, abyste kráčeli svobodní od pozemského poddanství. Jestli budete hledat Mě a mé cesty, osvobodím vás od hříchu, abyste mohli kráčet se Mnou. Váš čas je blízko, mé děti. Osvoboďte se rychle, abyste mohli pracovat pro mé království a dostali velkou odměnu. 2 Tim 3, 13: Ale s lidmi špatnými a s těmi, kdo druhé podvádějí, to bude horší a horší: jsou to klamající oklamaní. Jak 4, 4: Vy, duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem? Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Vassula a odmítání poselství - že by podobnost čistě náhodná?

Pane? Smím se odvážit něco říci? Láska naslouchá. Pane, mnohokrát bylo dáno Tvé Slovo, ale též mnohokrát bylo neslyšeno a nevěřilo se mu. Vím, a přesto nic není marné, protože i když mnozí neposlouchají, několik jich poslouchá, a kdyby i jen jedno zrnko zapustilo kořeny, mají tyto oběti cenu. Pane, Svou milostí a ze soucitu nám dáváš všechna tato Poselství a mohlo je číst velice mnoho lidí a obrátit se, ale neděje se to. Tvoji vlastní bojují proti Tvým Poselstvím a často je ignorují. To, Má květino, je velký odpad v Mé Církvi. Má Církev je plná Kainů, kteří se uvelebili v Mém svatostánku - starají se víc o formality než o Mé učení Lásky. Svěřil jsem jim miliony duší, aby je s láskou vedli ke Mně, ale oni ukradli klíč k vědění, ani sami nevstoupí dovnitř, ani nedovolí vstoupit jiným, kteří by chtěli. Pane, jak dlouho ještě budeme trpět? Už ne příliš dlouho, slož svou důvěru ve Mne. Pojď, přečtu ti úsek ze Svého Slova. Ježíš mi ukázal Jeremjáše 4,5-31. Tvorstvo, neotálej, obrať se a slyš Mé Slovo.

To je citace z dnešního vybraného poselství Vassule (www.tlig.cz). Znovu si řekněme klíčovou větu: kdyby i jen jedno zrnko zapustilo kořeny, mají tyto oběti cenu. Srv. IP, pos. č. 198: modlitba jednotlivce může pomoci zachránit národ. Resumé: když se každý z nás rozhodne být tím jednotlivcem, zmůžeme mnoho! Hospodin je na naší straně. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Lídia
Titulok: Volba prezidenta

Chvála Kristu, pokud jste ještě někteří nebyli volit, přikládám email, který mi došel od kněze, jemuž důvěřuji, a jež věří těmto poselstvím. Nenapsal jej on, ale podepsal by se pod něj. Pokoj a dobro všem. pokud obtěžuji tímto mailem, dopředu se omlouvám, ale v poslední době se setkávám s různými názory na volbu prezidenta a také jsem dotazována, koho volit. Proto si dovoluji sdělit tuto svou volbu:

- k volbám půjdu a budu volit paní Roithovou, protože má stejné názory na otázky, na kterých stojí mé životní postoje (NE potratům, NE eutanazii, Ne adopci dětí homosexuálním párům, ANO tradiční rodině atd.);

- kdybych volila jiné uchazeče o post prezidenta, volila bych komunisty minulé, přítomné, či budoucí, zednáře a jiné materialisty a nesprávně duchovně založené adepty (v tomto výčtu nechybí ani kníže);

- nemíním se vzdávat svých demokratických práv jen kvůli své "hrdosti", abych potrestala nespravedlivý politický systém (žijeme sice v tzv. demokracii, která není tím pravým, co bychom chtěli, ale pokud v ní žijeme, tak bychom jejích výhod měli využít. Protilehlý tábor je disciplinovaně sešikovaný, věří svým ideálům a umí být naprosto jednotný, když si je chce prosadit. Proč to nedokážeme my, věřící? Tak např. vzpomenu na Protugalsko, kde se v nedávné minulosti konalo referendum o potratech. Velmi málo věřících lidí přišlo k volbám, aby hlasovali proti potratům -údajně je biskupové vyzvali, ať je bojkotují, protože o smrti nenarozených se nehlasuje. Ale výsledek byl takový, že potraty kvůli této absenci prošly a jsou nyní v Portugalsku dovoleny. V tisku o nějakém bojkotu nebyla ani řeč, jen bylo zveřejněno úspěšné % lidí hlasujících pro potraty. Proč v rozhodujících chvílích my křesťané strkáme hlavu do písku? Kdybychom všichni křesťané volili Roithovou, tak by prošla do 2. kola. Teď jsme masírování předplacenými průzkumy, aby lidé volili ty dva - nejčastěji se objevující ve zprávách: Zemana a Fišera. Při posledních krajských volbách voliči pravice také nešli k volbám nebo tam vhodili prázdný papír a teď protestují hladovkou proti nástupu komunistů. Ale zavinili jsme si to sami.);

- námitka některých, že paní Roithová je pro evropsky orientovaná nemůže obstát. Kdyby se teprve rozhodovalo, jestli do EU vstoupíme, pak by to byla jiná situace. Ale my už v ní jsme!!! A kdo bude hájit zájmykřesťanské menšiny? Dívala jsem se na aktivitu našich europoslanců, p.R. byla nejaktivnější, díky ní neprošel před nějakým rokem zákon o rodině, který mohl mít tragické důsledky i pro nás. Naopak mne zaujal její názor, že všechny zákony, které by jako prezidentka podepisovala, by podrobně zkoumala, zda nejsou více restriktivní, než požadují směrnice EU (je známo, že česká nátura se snaží být "papežtější než papež"). S důsledky tohoto jevu se potýkáme denně v přehnané byrokracii;

- myslím si, že jednou se budeme zodpovídat i z toho, jak jsme svým rozhodnutím přispěli k šíření dobra. První kolo prezidentské volby ještě není o tom, že si vybíráme z menšího či většího zla. Markéta Maria T. P.S. "Aby zlo mohlo zvítězit, potřebuje nečinnost a netečnost dobrých lidí."


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Volba prezidenta

Cituji slova MUDr. Zuzany Roithové. Měla se vyjádřit k tomu, že KDU-ČSL proslula díky prosazování protipotratového zákona.
Na to paní doktorka reagovala takto:
"Tím spíše proslula média. KDU-ČSL žádný návrh zákona nepředložila. Důvodem je moudrost, která lidovcům velí nehasit to, co nehoří. V situaci, kdy každoročně ubývá interrupcí je jasné, že toto není problém, který by hýbal společností a zasluhoval by změnu. Proč legislativně měnit pravidla pro situaci, která se spíše vylepšuje. Jako lékařka vím velmi dobře, že zpřísnění tohoto zákona by vedlo jen k jeho obcházení a nelegálním praktikám. Ilegalita by přinášela nová rizika pro matku i společnost." Tolik citace z www.roithova.cz/o-mně-v-mediich/378

Nevím, kde paní doktorka vzala, že ubývá interrupcí. Každoročně je v České republice zabíjeno kolem 20 000 nenarozených dětí. Konkrétně v roce 2011 to bylo 24 055, z toho například jen v pražských nemocnicích 757 dětí, v Brně 828 dětí, v Ostravě 791 dětí. Takže dál oficiálně povolíme vraždit děti v lůně matek, protože tento problém "nehoří". Buď to udělá lékař nebo ještě k tomu zavedeme potratovou tabletu RU-486, aby matky mohly zabíjet své děti samy a bylo to ještě jednodušší.


Dátum: 12.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re: Volba prezidenta

Tuto její výpověď jsem slyšela v přímém tv přenosu a velice mne zarazilo, že to pronesla právě tato žena, honosící se tolika "morálními atributy"...


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Zdenka
Titulok: Prosba o pomoc

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Chcela by som Vás poprosiť, či nemá niekto z vás možnosť poskytnúť ubytovanie (privát) v normálnej (dostupnej) cene na dva mesiace v Banskej Bystrici (od tejto nedele večer) pre jednu veriacu doktorku, ktorá si potrebuje kvôli atestácii dokončiť prax v tomto meste. Tento týžden jej na poslednú chvílu odvolali privát. Je z toho veľmi nešťastná. Pomohlo by jej, keby na tom priváte bol aj internet, aby sa mohla cez týždeň spojiť so svojou rodinou. Ale nie je to podmienka. Cet týžden bude v BB a cez víkend bude dochádzať domov.

Veľká vďaka za ochotu a pomoc.
Zdenka


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Zdenka
Titulok: Re: Prosba o pomoc

Ak by ste o niečom vedeli, tak mi odpíšte na mail: zdenka.skola(zavináč)gmail.com


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Ludka
Titulok: Pripájam sa

Pripájam sa k ruzencu a modlitbe dvoch sŕdc za nevinne deti a za zastavenie potratov malinkých anjelikoch.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Zdeňka
Titulok: lov na děti

Drazí, shlédli jste už někdo toto video?
https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo&feature=player_embedded
je i na Magnificat.sk
Je to možné? Těžko tomu uvěřit. K modlitbám za nenarozené, bychom měli připojit modlitby za děti vůbec.

Chvála a díky Bohu za nádherné poselství a modlitbu - 669 (české stránky)


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: lov na děti

Zjevily se mi chlupy na zadech, neni mozne, nesmime dopustit, aby to bylo v Ceske republice a na Slovensku, nesmime dopustit, aby to pokracovalo dal, musime se modlit asi vice i za tyto krajiny, kde uz tato justice probiha. Chudaci deti a rodice. V jednim z poselstvich to bylo zmineno, ze nam stat bude odebirt deti. Je mi z toho do place.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Mária A.
Titulok: Re: lov na děti

Príď Pane Ježišu a zachráň svoje nevinné deti! Po zhliadnutí toho videa sa nedá ani dýchať! Pridávam aj tento úmysel k dnešnému ružencu za nenarodené, týrané a ukradnuté detičky. Pane buď nám milostivý!


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: lov na děti

Príšernejšie video som v živote nevidela. Mária, Matka naša, skry naše deti pod svoj plášť.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Re: lov na děti

Taková HRŮZA!!! S manželem máme tři malé děti, velmi, velmi jsem to oplakala, po deseti minutách videa jsem myslela, že už nebudu schopná se na to dál dívat. Také jsem si vzpomněla, že Ježíš mluvil o násilném odloučení dětí od rodičů a že mi to přišlo jen těžko uvěřitelné. Po shlédnutí tohoto videa musím říci, bohužel, je to realita!


Dátum: 13.01.2013
Vložil:   Ilona F.
Titulok: Re: lov na děti

Drazí bratři a drahé sestry!
Shlédla jsem video a byla zděšená. Musíme se modlit a modlit!Dnes se mi poprvé v životě podařilo dostat se na pouť do Filipova, kde jsem naší drahé matce předložila prosbu za naše děti. Pouť byla velmi silná. Místní duchovní byl nadšen, že bylo letos mnohem více účastníků, než v minulých letech. Věřím, že jsem se do Filipova dostala díky prohloubení vztahu s Pánem a Pannou Marií. K tomu došlo na základě Varování, na které jsem dostala odkaz v prosinci minul. roku. Chvála Kristu! Ať vám všem Pán žehná a Panna Maria pomáhá! Ilona Praha


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Admin Peter
Titulok: Dnes o 20 hod - bolestný ruženec za zastavenie šírenia potratov

Prosíme o dnešné vaše modlitby posvätného ruženca (najlepšie Bolestného) za zastavenie šírenia potratov. Naša Nebeská Matka nás prosí o modlitby jej posvätného ruženca na tento úmysel každý piatok. Táto jej prosba je obsiahnutá v posolstve číslo 647. Spájame sa preto v spoločnej modlitbe dnes o 20 hodine. Prosíme o vašu čo najväčšiu účasť na tomto modlitbovom ružencovom reťazci, ktorý je obdobou posvätného ruženca, konaného každú stredu.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Eva z Ov
Titulok: Enoc, 31. 12. 2012

https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html

"ACH, JAK VELICE SE MÝLÍ TI, JEŽ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE NEBE I PEKLO JE NA ZEMI."
(31.12.2012 15:20 hod)

VÝZVA PANNY MARIE LIDSTVU

Dítka mého srdce, Boží pokoj (ať je) s vámi!
Další rok se chýlí ke konci a Bůh trpělivě čeká, že lidstvo přijme Jeho Milosrdenství. Kdybyste věděli, kolik smutku je v našich srdcích, když vidíme lhostejnost a nevděk velké většiny lidstva. Bůh si nepřeje vaši smrt a všemi prostředky se snaží, abyste se s Ním smířili a mohli si zítra (spokojeně) užívat věčný život. Ach, jak je lidstvo v těchto posledních časech tvrdohlavé! Jak jste stále zaslepeni hříchem a stále se obracíte k Bohu života zády! Lidé, pochopte, že život v tomto světě je pomíjivý, že všechno má svůj začátek a konec, nic není věčné. Všechno se rodí, roste a umírá. Koloběh života v tomto světě je zrod a umírání! Všechno v tomto světě pomíjí jako sen, opravdový život nebo smrt vás čeká ve věčnosti. Pokud své srdce obrátíte k Bohu a budete činit pokání, ujišťuji vás, že nepoznáte přísnost Boží spravedlnosti; uvědomte si, že Boží spravedlnost splatí každému podle jeho skutků. Ptám se vás: máte skutky lásky, které byste předložili Bohu? Nezapomeňte, že souzeni jste podle lásky, ale drtivá většina z vás žije v hříchu a ve svých srdcích máte nedostatek lásky. Pokud tomu tak bude i nadále, vaším osudem bude věčná smrt! Ach, jak velice se mýlí ti, kteří se domnívají, že nebe i peklo je na Zemi! Nikoli, dítky mé, ten svět, v němž žijete, je pouze jednou etapou a jeho smysl (účel) je ve věčnosti. Zde je začátek a vaše aktivity (působení), vaše víra a vaše láska, to je to, co vám zítra prorazí cestu k věčnému životu anebo k věčné smrti. Bůh je Láska a Milosrdenství! On vás nechce zavrhnout. To vy, sami za sebe, svým chováním na této Zemi rozhodnete o místu, které vám bude zítra náležet. Očekává vás věčný život anebo věčná smrt, a to rozhodnete vy! Vzpurná dítka, ještě vše přehodnoťte a ze srdce se navraťte k Bohu! Hle, už není čas, a vy zažíváte poslední zvonění milosrdenství, kterému bude brzo konec. Myslete na to a rozhodněte se hned, abyste zítra nemuseli bědovat! Přijměte co nejdříve Boží milosrdenství, abyste nemuseli poznat váhu Boží spravedlnosti. Vaše matka, Panna Maria. Děti mého srdce, dávejte ve známost Má poselství."


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Milan
Titulok: RU-486

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistroval na lekársky predpis potratovú tabletku Mifegyne k 30.12. 2012 a potratovú tabletku Medabon k 30.10. 2012. Tabletky RU-486. Prosím, zapojme sa do megaprotestu. Viac na https://www.magnificat.sk/2013/01/aktualne-biblia-pre-homosexualov-a-i/ Pod článkom Biblia pre homosexuálov.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Eva z Ov
Titulok: Re: RU-486

Ano, to bychom měli všichni, protože její legalizace má také v Čechách i přes odpor vlivné zastánce... viz
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/209461-zavedeme-potratovou-samoobsluhu/


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: RU-486

Milé sestry a bratři, opětovně uvádím adresy, na které je možné psát své protesty proti zavedení potratové tablety RU-486:

mzcr(zavinac)mzcr.cz
infs(zavinac)sukl.cz
hegerl(zavinac)psp.cz

Leoš Heger
ministr
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4
128 01 Praha

Psala jsem dopis tohoto znění:

Vážený pane ministře,
prosím o zastavení legalizace potratového přípravku RU-486, který je prostředkem k zabíjení nenarozených dětí. Má za následek zničení nevinných lidských životů a fyzického a psychického zdraví žen. Vytváří falešnou iluzi, že se jedná o méně závažnou metodu než chirurgický potrat. Rychlá řešení však nejvíce bolí a ženy budou ještě více trpět postabortivním syndromem, který může mnohé přivést až k sebevraždě. Žena, která náhle otěhotněla, potřebuje lásku, přijetí, pochopení a čas a ne nabídku unáhleného řešení, kterého by mohla celý život litovat. Protestuji proti povolení tohoto prostředku a prosím, abyste se zasadil o to, aby byl můj názor respektován.
S díky a přáním všeho dobrého
podpis


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re:Re:Re: RU-486

Na Slovenské adresy jsem posílala včera, na české dnes, ať nám náš Pán pomáhá :)


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Eva B.
Titulok: Re: RU-486

Díky Milane za tento odkaz. Zpráva o tom, že v nejvýznamnejším chrámě USA už jsou povoleny sňatky homosexuálů, je dost otřesná (přestože jsme na tohle prostřednictvím Poselství už trochu připraveni).

Připojuji nejnovější článek od paní Petry Bostlové

https://bostlova.blog.idnes.cz/c/314593/Otevreny-dopis-ceskym-a-moravskym-biskupum-Ceske-biskupkonferenci.html


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Ned Dougherty (USA) - poselství ze dne 2. ledna 2013

V TĚCHTO ČASECH JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, ABYSTE POZNALI, KDO JE NEPŘÍTEL
Jsem Michael Archanděl, princ všech andělů v nebeské říši a nepřítel všech padlých andělů, kteří opustili Pána a Nebeského Otce pro své vlastní sobecké touhy získat moc nad Božím stvořením. Je to příběh, který znáte již ze starých časů, avšak je to také příběh, který se nyní, v této moderní době, uskutečňuje v životech všech z vás. Nyní je čas, abyste byli varováni, že padlí andělé se svým vůdcem, Luciferem, nejzavrženějším ze všech padlých andělů, se pokoušejí vydechnout svůj poslední dech proti všemu lidstvu v závěrečné bitvě mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotou. Tento příběh, jenž se nyní odvíjí, není fantazií nebo pohádkou, jak by vám mnozí nevěřící chtěli nechat věřit. Tento příběh je historií celého lidstva od začátku do konce, jak stanovil Nebeský Otec. Padlí andělé však šli s vámi všemi po cestě tady na zemi už příliš dlouho a [proto] se nyní po celém světě odehrávají z rozhodnutí Nebeského Otce velké změny, nejdůležitější změny v těchto časech, jaké kdy lidstvo poznalo. V této době je nejdůležitější, abyste poznali, kdo je nepřítel, neboť Nebeský Otec prosí všechny z vás, abyste se k Němu připojili a porazili jeho nepřátele. Tady na zemi už po staletí mnoho duší, které odpadly od Otcovy přízně, se přidalo na stranu Zlého. Doslova se prodaly ďáblu, výměnou za velké bohatství a úspěch, a především s plánem, který je na škodu celému lidstvu. Tito přisluhovači Zlého strávili staletí neustále se zvyšujícím útlakem zbytku z vás a tak nyní, v těchto časech konce, tito přívrženci zla připravili plán k ovládnutí světa, jenž je namířen proti plánům Nebeského Otce, které má pro každého z vás. V utajení a v úkrytu svých tajných společností a organizací připravovali a plánovali spiknutí proti všem Božím dětem, a zdá se, že plody jejich úsilí za všechna ta staletí se už začínají uskutečňovat, nebo si to aspoň myslí. Kdyby jejich plány byly úspěšné, pak celé lidstvo by bylo ujařmeno do života v otroctví, s přisluhovači zla, mající moc a kontrolu nad vámi všemi. Naštěstí mnozí z vás oznámili jejich plány a měli vnuknutí, aby informovali a vedli své bratry a sestry k odporu proti těmto plánům k podmanění a kontrole vás všech. Nyní je čas pro všechny z vás, abyste se postavili proti tomuto zákeřnému plánu, který přisluhovači zla nazvali Novým světovým řádem. Tento plán není nový, je prastarý a démonický a odporuje záměrům Nebeského Otce. Ačkoliv tito chamtiví a hříšní následovníci Zlého udělali velký pokrok ve svých pokusech vás kontrolovat, jejich plány budou zcela zničeny, navzdory jejich velkému úsilí. Musíte se přizpůsobit skutečnosti, že zlo převzalo vaše globální instituce, zejména ve vašem bankovním systému a že využívá tento systém ke kontrole všech zemí a národů na světě.


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re: Ned Dougherty (USA) - poselství ze dne 2. ledna 2013

Skrze jejich bankovní systémy získali kontrolu prakticky nad všemi zeměmi světa. Ti, kteří jejich plánům kladou odpor, nazývají teroristy, a vy jste vedeni k víře, že jejich nepřátelé jsou i vašimi nepřáteli. Získali kontrolu nad vůdci těchto národů a nad politiky v každém státu do té míry, že nyní diktují své požadavky všem státům světa ovládnutím bankovního systému. Musíte být varováni, že se brzy chystají spustit temné a hrozivé události mající globální negativní dopad na všechny národy světa v posledním pokusu vynutit přísnou a temnou kontrolu nad zbytkem lidstva. Jsem zde, abych vám řekl, že neuspějí ve svých plánech, neboť Nebeský Otec zasáhne přímo do záležitostí lidstva skrze svého Syna, Vykupitele světa, a následovníci Zlého budou odhaleni a potrestáni za své činy proti Nebeskému Otci.Říkám vám teď, že v těchto časech musíte být bdělí, abyste mohli identifikovat tyto nepřátele Nebeského Otce a jejich zlovolné plány k podmanění a kontrole vás všech.Nyní vstupujete do velmi temného období pro lidstvo, kdy tito přisluhovači budou demaskováni a poraženi. V důsledku jejich zlých činů se v budoucnu stanou velké a strašné události, ale ti z vás, kteří jsou na straně Nebeského Otce, nebudou jejich plány zasaženi, neboť Nebeský Otec se postará, aby ve svých plánech neuspěli. A tak je nyní velmi důležité, abyste se všichni stali mocnými válečníky modlitby Pána během těchto časů konce, kdy Zlý a jeho přisluhovači budou vrženi do útrob temnoty na věčnost. Díky Bohu!
Svatý Michael Archanděl


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Admin Jan
Titulok: Re:Re: Ned Dougherty (USA) - poselství ze dne 2. ledna 2013

Milá sestro Lucie, vím, že to myslíte dobře, ale nebylo by příště lepší uvést pouze link na nově přidaná poselství v rubrice "Ostatní proroci"?

Někdy jsou tato poselství dost dlouhá a zabírají zde tolik místa, že se tato platforma pro výměnu názorů stává nepřehlednou.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re:Re:Re: Ned Dougherty (USA) - poselství ze dne 2. ledna 2013

Souhlasím, polepším se :)


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Ilona F.
Titulok: Re:Re:Re:Re: Ned Dougherty (USA) - poselství ze dne 2. ledna 2013

Milá Lucie! Já jsem Ti za příspěvek vděčná. Nemohu ostatní proroky otevřít. Nevím, jestli je to v grafice? Vzhleden k mé praktické slepotě používám počítačový hlas a ten si se zmíněnou rubrikou neporadí. Díky a díky Bohu! Ilona


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Jabez, Kanada

Milé sestry a bratři v Kristu, předem se omlouvám za nezkorigovaný a nekonzultovaný překlad, ale s tímto poselstvím se opravdu musí obeznámit všichni, kteří navštevují stránky Varování... :-)

DODRŽUJTE MÉ INSTRUKCE A OČEKÁVEJTE ZÁZRAKY
Pondělí 07.1.2013

Děti Mého Božského Srdce, Jsem, který Jsem. Já Jsem Alfa i Omega. Já Jsem, váš nebeský Otec, bych vám chtěl dát (nějaké) instrukce. Otevřete svá srdce. Odevzdejte se ve vší důvěře. Doufejte ve Mě. Dejte Mi svolení, abych vás proměnil. Potřebuji mnoho nástrojů milosti rozmístěných po celé Zemi. Potřebuji modlitební bojovníky ve všech městech, ve všech národech. Zvu vás ke službě ve vší poslušnosti, abyste se podíleli na Mém hlavním plánu záchrany co největšího počtu duší. Použiju (na to) vás. Budu používat vaše ruce, rty, vaše konání a dokonce i vaše mlčení na to, abych nasměroval ty ztracené (duše) zpátky ke Mně. Přijmete zmocnění k takové službě? Tato záležitost je nanejvýš důležitá. Musíme oslabit Satanův vliv na lidstvo. Musíme konat v součinnosti, musíme se postavit společně před jeho armády a bojovat za to, co je správné, bojovat za to, co je naše. Podívejte se kolem sebe, děti Mé. Vaše vlády vás klamou. Vaše banky organizují vaši vlastní zkázu. Mnoho institucí nese Satanovu pečeť. Otevřete své oči Pravdě. Probuďte se, dokud je ještě čas. Modlete se. Modlete se bez přestání. Modlete se za svá města a za ty, kteří je mají na starosti. Modlete se za to, aby i ve vašem okolí došlo k obrácení. Modlete se bez ustání, protože čas je velice důležitý. Vaše žádosti v modlitbách budu akceptovat (splním). Žádám vás, abyste Mi zůstali věrni. Vše, co řeknete a vykonáte, Mi od dnešního dne musí působit blaženost (být na Mou slávu). Pamatujte na to. Spoléhám na to, že vytrváte v lásce. Jako dědici Mého království máte povinnost pomáhat svým bratřím i sestrám v nouzi. Dodržujte Mé pokyny a očekávejte, že kolem vás se budou dít zázraky. Nechávám vám Svůj polibek míru. Shalom


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Admin Jan
Titulok: Re: Jabez, Kanada

Milá sestro Evo, mohl bych Vaše překlady zařadit do rubriky "Ostatní proroci"? Samozřejmě s Vaší značkou "Eva z OV". Dejte mi, prosím, vědět. Tato rubrika je otevřená všem našim čtenářům, kteří by tam chtěli umístit svůj překlad.


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re: Jabez, Kanada

Milý admine Jene, pokud to sám uznáte za vhodné, samozřejmě, ať osloví co nejvíce hladových...


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Síla modlitby

Věřme v sílu modlitby:
https://res.claritatis.cz/zpravy/severni-amerika/nejvetsi-newyorska-potratova-klinika-skoncila/5950


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re: Síla modlitby

To je skvělé, úplně mi srdce radostí poskočilo :-)


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: Síla modlitby

O síle a podivuhodném působení modliteb jsem se mohla přesvědčit nejen ve svém bezprostředním okolí, pročež je všem doporučuji, a také proto - ale nejen pro to - mne velice oslovilo jedno z posledních poselství na kanadském blogu, které zdůrazňuje i zdůvodňuje důležitost modliteb za svět. Překlad přikládám samostatně. E.
https://jabezinaction.blogspot.cz/


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Jana M.
Titulok: Re:Re: Síla modlitby

Moc dík za zveřejnění rychlých překladů. Jen neumím najít možná ten avízovaný překlad, na který odkazuje vaše věta: "Překlad přikládám samostatně"


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re:Re: Síla modlitby

Omlouvám se za neúplnost informace :-) Je výše pod titulkem "Jabez, Kanada"...


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes o 20 hod

Na základe vašich návrhov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes v stredu, 09.01.2013 o 20 hod na tieto úmysly:

 • za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;
 • za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení;
 • za duše v očistci a za našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti;
 • za Sýriu a všetky obete násilia, vojen a prenasledovania na Blízkom východe, vrátane Izraela a Palestíny;
 • za kresťanov v arabských a moslimských krajinách, ktorí sú utláčaní a prenasledovaní;
 • za neveriaceho Vladimíra a jeho obrátenie, ktorý je švagrom nášho brata Pavla;
 • za švagrinú od sestry Ivety, ktorá trpí ťažkými depresiami;
 • za 89 ročnú Máriu, trpiacu už dlhé roky depresiami a bolesťami. Je matkou našej sestry Vierky a všetko svoje utrpenie obetuje Bohu;
 • za manžela našej sestry Jarky, ktorý nemá prácu a ak ju nenájde tento mesiac, bude rodina neschopná platiť poplatky a vyfinancovať svoje základné životné potreby;
 • za Milana, otca našej sestry Adriany, aby mu úspešne dopadla operácia bedrového kĺbu, pretože je pripútaný na lôžko a nemôže chodiť;
 • za Máriu a jej rodinu, za pokoj a Božiu pomoc, keďže sa všetci strachujú o nezvestného bratranca;
 • za brata Jarka, ktorý je krstným našej sestry Adriany, aby mu Pán ukázal cestu v jeho živote, po ktorej má kráčať a ako ísť ďalej;
 • za Jozefa, ktorý je už dva roky bez práce a upadá do depresií a je strýkom našej sestry Lucie;
 • za správnu voľbu prezidenta Českej republiky;
 • za Pavla, brata našej sestry Lucie, aby bol oslobodený od démona alkoholizmu a našiel cestu k Bohu;
 • za Ondreja, od mala vychovávaného v silne protikresťanskej rodine, za jeho obrátenie;
 • za rodiny, rodičov, manželov, deti, za súdržnosť v rodinách, za rodičovskú lásku a harmóniu v rodinách;
 • za dvojičky, o ktoré prosí sestra Mária Angela, ktorými sú dve predčasne narodené dievčatká, aby prežili, keďže neboli dané do inkubátora pre ich momentálne akútny nedostatok;
 • za mamičku troch zasvätených osôb, ktorá bola tromi kňazmi slovne napadnutá kvôli šíreniu posolstiev. Modlime sa prosím za túto našu statočnú sestru v Kristu a za kňazov;
 • za manželku nášho brata Pepy, trpiacej psychickými problémami, ako i za jeho synov a jeho svokra;
 • za všetkých šíriteľov týchto írskych posolstiev ako i za Máriu Božieho milosrdenstva, aby všetci odolávali narastajúcemu tlaku, protivenstvám, útokom a ohováraniam.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes o 20 hod

Ježišu, náš Spasiteľ, vyslyš nás.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Radek
Titulok: Poselstvi 667

Dobry den vsem. Jak mam chapat tuhle cast poselstvi?: "Byl jsem zavražděn a zemřel jsem na kříži dříve, než jsem mohl vyhlásit mé království..."

Ziju v presvedceni ze smrti a zmrtvychvstanim se naplnilo poslani nasho Pana milovaneho Jezise. Smrti na krizi a zmrtvychvstanim nas vykoupil, pokoril smrt a prinesl nam milost, kterou jsme skrz Adama a Evu stratili. Taky rika jinde v pismu "Me kralostvi neni z tohoto sveta, ani uz neprijde na svet zase jako clovek, ale bude oslaven pri druhem prichodu..." Nerozumim, predse zadne kralostvi na zemi nema byt... to az na vecnosti, na kterou se davame smrti, nebo po Druhem a slavnem prichodu Pana Jezise. Omlouvam se, ale nevim, jak si to mam vylozit. Dekuji, Radek.

ADMIN PETER:

Jednoznačne je Pánom Ježišom povedané, že pri jeho Druhom príchode pominie stará zem a nová zem a nové nebo splynú v jedno a na novej zemi započne 1000 rokov trvajúce tisícročné Božie kráľovstvo. Takže čo nie je na týchto slovách jasné? Prečo niekto stále nechce chápať, čo je tak jednoducho pochopiteľné a jasné? Je to zrejme preto, lebo mnohí odmietajú skutočnosť, že príde doslovne tisícročné kráľovstvo na zemi. Hovoria, že 1000 rokov je len symbolické. Odmietajú, že to bude úplne reálna vec, reálne kráľovstvo Boha Otca, keď nebo a zem splynú, budú ako jedno Božie kráľovstvo. Žiadne symbolické ale DOSLOVNÉ ! Bude to doslovné Božie kráľovstvo na novej zemi ! Lebo Božia vôľa bude naplnená tak, ako to bolo pôvodne zamýšľané od dôb raja na zemi, od dôb Adama a Evy. Veď sa modlíme: ... Príď kráľovstvo tvoje, ako v nebi tak i na zemi ..."A teraz ten čas prichádza a naplní sa po Druhom Ježišom príchode na zem, keď príde v oblakom v sprievode anjelov vo veľkej sláve ako spravodlivý sudca. Prijmite konečne túto skutočnosť, prečo odmietate doslovné 1000 ročné Božie kráľovstvo??? Prečo stále tvrdíte, že je to len symbol? Že to nenastane, že Božie kráľovstvo nenastane na zemi? Práve že ono nastane a to ešte za života tejto generácie (vek jednej generácie je obdobie cca. 25 rokov).


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: Poselstvi 667

Milý Radku, jen pro upřesnění tvého textu:
jak anglický originál "claim My Kingdom" tak i jeho německý překlad: "Anspruch auf Mein Königreich erheben" znamenají "uplatnit (činit) nárok (právo) na Mé království"... :-)


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re: Poselstvi 667

PS: Ještě doporučuji přečíst:
https://www.vira.cz/Texty/Glosar/Bozi-kralovstvi.html


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Poselstvi 667

Milý brat, či pri Jeho Druhom oslávenom príchode nepríde s Ním aj Jeho kráľovstvo? Vo viacerých posolstvách sa píše, že príde prevziať svoje dedičstvo, sľúbené od počiatku Bohom Otcom a je to aj v súlade so Sv. Písmom. V Zjavení Jána sa píše o 1000 ročnom kráľovstve (kapitola 20). Biblisti toto číslo vysvetľujú ako symbolické, ale v posolstvách sa píše, že to bude tak, ako sa píše, čiže žiadna symbolika!


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Radek
Titulok: Re:Re: Poselstvi 667

Draha sestra Lucie,

prave ze jsem to chapal podobne jako vy, ale mel jsem trochu obavy protoze tisicilete kralostvi na zemi muze trochu zavanet "chiliasmem" a to je v rozporu s ucenim cirkve, nejsem teolog, proto nedokazu presne urcit co je a co uz neni za hranou... proto se ptam, nekoho kto to dokaze objasnit.


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re: Poselstvi 667

Hm, to je aj možné, pretože aj v posolstvách sa píše, že aj do učenia Cirkvi sa dostalo mnoho chýb. Takže 1000 ročné kráľovstvo nie je v rozpore so Sv. Písmom, je v rozpore s vysvetlením tejto kapitoly (ZJ 20). Čítala som o chiliarizme. V posolstvách sa píše, že nikomu nebol daný kľúč na vysvetľovanie Knihy Zjavenia Jána, preto môžu byť niektoré pasáže Zjavenia Jána vysvetlené neprávne. Podľa mňa, ale to je môj osobný názor, je teória 1000 ročného kráľovstva Krista tu na zemi správna a výklad, že ide o symbolické číslo (plnosť času cirkvi tu na zemi) je nepresný. Ale na to ja nie som kompetentná. Podľa mňa to 1000 ročné kráľovstvo bude tu na zemi ako je to popísané v posolstve č. 167, 357, 358, 382, 446, 459.

ADMIN PETER:

Presne, sestra Lucia, presne vyjadrené a pochopené! Áno, nikto nemá kľúč na rozlúštenie a správne chápanie Zjavenia Jána a tajomstiev zvitku a siedmych pečatí. Takže učenie cirkvi sa v tomto vysvetľovaní 1000 ročného kráľovstva proste mýli a nejedná sa o žiaden symbol, žiadne vnútorné obdobie vo vývoji cirkvi, ale o doslovné, reálne Božie kráľovstvo, ktoré sa stane realitou po Druhom príchode Pána Ježiša Krista na zem, keď príde ako spravodlivý sudca!


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re:Re: Poselstvi 667

Já to chápu tak, že hereze je, když někdo tvrdí, že bude království na zemi ještě před Druhým příchodem.


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re:Re: Poselstvi 667

Milý brat, pokojne mi tykaj, všetci si tu tykáme, veď aj nášmu Pánovi tykáme, tak o čo viac my, bratia a sestry?:-)


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Věra J.
Titulok: Re: Poselstvi 667

Dobrý požehnaný večer, do vlastního přišel a vlastní Ho nepřijali. Tisíc let se připravoval vyvolený národ na to , aby přijal Mesiáše. A když Mesiáš dává své podmínky "jeho království není z tohoto světa", tak ho zavrhnou. Ale my všichni jsme dostali z jeho plnosti a nabízí nám jí stále milost na milost. A platí i dnes "Blahoslavení čistého srdce , oni Boha vidět budou." Prosme o duchovní zrak a poznáme , že jsme dítětem věčného Otce a že jsme povolání k věčné slávě a blaženosti bez konce.


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Poselstvi 667

Radek se ptá na to, jak mohl chtít vyhlásit království za svého pozemského života, když přece první musel umřít, tím nás spasil a až díky tomu můžeme vejít do Jeho království, na které ještě čekáme. Taky mě ta věta tam zaujala, ale beru to tak, že o těch věcech skoro nic nevíme, co by bylo kdyby, takže nechám Pána, ať to vysvětlí třeba později nebo ať si to nechá pro sebe. :)


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Hana K.
Titulok: Re:Re: Poselstvi 667

I mne ta věta zaujala a uvažovala jsem nad ní. Vyznívá tak, jakoby Pán Ježíš měl v plánu Boží království za svého života na Zemi vyhlásit, ale nepodařilo se to. Ale Bůh Otec přece plánoval něco jiného a Syn to přijal - zemřít jako obětní Beránek. Došla jsem tedy k závěru, že překlad není asi výstižný, a že se to časem dovím, jak to vlastně Pán Ježíš řekl. Opověděla mi Eva z OV :-) Díky!
Evo ovládáš angličtinu? Nemohla bys nám překládat nová poselství od Enocha? https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html
Překladač je velmi nepřesný....

Bůh vám všem žehnej †!


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Radek
Titulok: Re:Re:Re: Poselstvi 667

Dekuji, taky to beru spis ako zalezist prekladu ...


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re:Re: Poselstvi 667

Milá sestro Hano,
v souvislosti s Tvým dotazem Ti musím sdělit, že vzhledem k mé celkové osobní situaci se překladům věnuji už pouze jako koníčku, což znamená, že už nemohu nikomu slíbit, že v určeném čase udělám jisté penzum práce, a to ještě pravidelně. Přesto to udělám ráda. Nicméně až nyní jsem si všimla, že poselství Jabeze z Kanady i Enoca z Kolumbie jsou průběžně překládána na českých stránkách, a tak bych nechtěla "fušovat do řemesla" jinému překladateli, jak jsem tomu v případě pondělního poselství Jabeze "neodolala"... Tu stránku Enoca také občas sleduji - za prosinec je těch poselství několik, a tak se - na Tvé přání - pokusím do zítra přeložit alespoň to poslední... :-) Eva


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Hana
Titulok: Re:Re:Re:Re: Poselstvi 667

Evi, díky! Myslím, že adminovi Janovi tvé překlady vadit nebudou, sám mi odpověděl, že je to "nad jeho síly a systematicky to dělat nemůže". Enoch přijímá poselství asi 5x do měsíce. Zdají se mi úžasně "aktuální", leč překladač vytváří příšerné bludy :-) a já mám za sebou jen pár lekcí angličtiny. Budu ti moc vděčná, když čas času najdeš sílu pro překlad. A vím, že nebudu sama! Mne Enochova poselství velmi přitahují... nevím proč ;-)
Pán ti žehnej †!


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Bob
Titulok: Pečeť živého Boha

Drazí bratři a sestry,
musím se s vámi podělit také o mé zkušenosti ohledně poselství. Když někomu dávám „Pečeť živého Boha“ v grafické podobě, tak k tomu ještě vždy přidám kopii poselství Boha Otce ze dne 20. února 2012. Titulek zní: Nyní povstaňte a přijměte Moji pečeť, pečeť živého Boha. A teď cituji větu z tohoto poselství: "Děti, je to zázrak a jenom ti, kteří se skloní přede Mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, jako malé děti s láskou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem.“
Takže je to úplně jasné, kdy Pán říká, nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. A to se opakuje po dvou tisíci letech znovu. Je to jenom na nás, zda přijmeme nejen tuto Pečeť, ale také tato poselství jako malé děti s láskou ve svých srdcích. To je ta podmínka a také zkouška naší pokory. Když už jsem vzpomněl pokoru, tak se s vámi chci podělit ještě o tuto zkušenost. Měli jsme ve farnosti vzdělaného, omilostněného a velmi pokorného kněze. Velkého mariánského ctitele. Ročník 1920 - zemřel téměř v 90-ti letech v roce 2010. Měl zvláštní dar, znal všechna mariánská poutní místa, nejnovější zjevení, zázraky a poselství, které P. Maria dává světu. Také, co se týkalo budoucnosti. Když nám ještě v hluboké totalitě říkal, že se tehdy Sovětský svaz rozpadne, tak nám to znělo jako utopie. A v roce 1988 jsme se ptali : "Otče, kdy konečně ten komunismus padne?“ Odpověděl: "Panna Maria řekla, že to bude brzo a dožije se toho také kardinál Tomášek.“ Samozřejmě jsme pochybovali, jak to bude. Armáda, policie, lidové milice, to není možné, aby toto se mohlo změnit! A potom, kardinál Tomášek měl už 90 roků. Víme, jak se pak všechno zhroutilo, jak domek z karet, bez jediného výstřelu a také víme, že Panna Maria řekla, že to bylo na její zvláštní přímluvu. A teď to nejdůležitější. Také nám říkal, že až to bude potřeba, až bude situace ve světě velmi těžká a složitá, P. Maria řekla, že se "zjeví v každém domě.“ Tehdy jsme to také nechápali. Neměli jsme ani ponětí o nějakém mobilu nebo internetu. A teď to cítím tak, že ten náš otec měl zase pravdu! Vždyť která generace měla takovou milost? Stačí opravdu doma kliknout a máme v domě "zjevení" – tedy dopis přímo z nebe nejen od Panny Marie, ale přímo od Boha Otce a Jeho Syna.
Modleme se za dar pokory, kterou měl ten náš otec Kajetán.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Re: Pečeť živého Boha

Moc děkuji za krásný příspěvek, je psaný od srdce a plný pravdy...


Dátum: 10.01.2013
Vložil:    Iva-Marie
Titulok: Re: Pečeť živého Boha

V brožurce "Ježíš Kristus varuje lidstvo" je k Pečeti živého Boha vybráno z poselství toto:

"Má pečeť je mým zaslíbením spásy. Touto pečetí bude má moc proudit skrze vás a nic zlého se vám nepřihodí. S ní uniknete pozornosti těch, kteří způsobí strádání a útrapy ve vašich zemích. Jenom ti, kteří se skloní přede mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, jako malé děti s láskou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem. Modlete se tuto modlitbu, abyste potvrdili moji pečeť a přijali ji s láskou, radostí a vděčností.
Boží děti, budete schopny uchránit si svoji víru, odvahu i bezpečí během jakékoli války, když se budete modlit tuto modlitbu. Tato pečeť byla předpovězena v knize Zjevení svatého Jana, a má v sobě mnoho Božích sil, které jsou s ní spojeny. Važte si jí a použijte ji na ochranu nejen vás samotných, ale i vašich rodin."


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Pepa
Titulok: Prosba o modlitbu.

Chtěl bych vás poprosit o modlitbu za uzdravení mé manželky z jejích psychických problému a za obracení mých synů a tchána. Upřímně vám děkují.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu.

Pane Jozefe, moc rada se budu modlit take za Vasi rodinku a za Vasi manzelku, pokud mohu poradit. Jezis, jeho chleb a echaristie a zpoved jsou nejvetsim bojem proti jakymkoliv dusevnim chorobam. Davejte vse nasemu Panu, take vase zena. Pokud mysli na sebevrazdu, at to vzdy rekne do zpovednice nasemu Panu Jezisi. Satan tak bude slabnout. Pokud se bude chtit Zly vratit, pokravejte svou zenu Jezisovou krvi a zrikejte se s manzelkou ve jmenu naseho Pana ducha zla, a tez je to o smrti, odmitnuti apod. Nechte slouzit za Vasi zenu mse a pokud mate nejakeho charismatika, napr. Maria Elena Ruzicka je uzasna a Pan ji hodne pouziva jako sve pero v ruce. Urcite zalm 91 je proti atakum zleho, ctete ho nahlas, pokud ma zena tezky stav, zly nemuze slyset Bozi slovo. Pokus se bude chtit Zly vratit, rikejte v tezkych stavech s zenou "Jezis a v jeho jmenu zleho posilejte k pate krize". Jste manzele, jste jeden clovek. Kdyz se modlite vy, jakoby se modlila i Vase zena.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Janka
Titulok: neviem, čo to znamená

Drahí bratia a sestry, stáva sa mi a to dosť často niečo zvláštne. Veľakrát, keď sa pozriem na digitálne zobrazenie času / mobil, elektric.rúra, termostat, počítač/ stáva sa mi, že vidím rovnaký čas: trebárs 12:12, atď. Nebolo by to nič zvláštne, keby som nevnímala intenzitu takýchto "náhod" ako dosť častú. Chcem sa spýtať, či má aj niekto z vás rovnakú skúsenosť, alebo či mi vie vysvetliť, prečo sa mi to deje. A ešte sa chcem poďakovať Ilke Veronike za krásne svedectvo ohľadom pravosti posolstiev. Vždy, keď ma prepadnú pochybnosti, spomeniem si naň.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Re: neviem, čo to znamená

Milá Janka, stává se mi to již 2 roky, i v noci se budím a když se podívám na hodiny, je tam 2:22, 4:44 apod. Také nevím, jestli to má co znamenat, ale vždy mě to popožene k další modlitbě, hodně Božího požehnání. Anežka


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Re: neviem, čo to znamená

Ano, ano, ano! Stává se mi to také velmi, velmi často, už minimálně 2 roky. Dokonce už jsem to říkala svým přátelům, že je to až neskutečné. Nejčastěji viděný čas je u mě 22:22 hod. Dokonce i několikrát do týdne se nám s manželem stávalo, že jsme si povídali v obývacím pokoji a když jsme se zvedli, že se nachystáme na spaní, v kuchyni na sporáku bylo 22:22. Někdy mě až zamrazilo a z legrace jsem říkávala, že to bude zřejmě čas, kdy jednou zemřu :-). Měla jsem dojem, že je to volání Boží. Něco jako "Vzpomeň si na mě, jsem tu s Tebou." Občas mě podobná číselná shoda zaujme i v poselstvích. Všimli jste si například, že Poselství č. 351, ve kterém je nám darována Boží Pečeť ochrany, je datováno 20.2. 2012 ve 12:20 hod.? Součet čísel 2 a 1 je číslo 3 a Pečeť je v Modlitební kampani zařazena pod číslem 33. Myslím, že se asi nejedná o náhodu, ale o zvláštní symboliku, jejíž význam se třeba jednou dozvíme. Janko, děkuji Ti moc za tento příspěvek, jsem ráda, že v tom nejsem sama... :-)


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Lenka Irsko
Titulok: Re:Re: neviem, čo to znamená

Mne sa zasa stava, ze vsade vidim cislo 351. Aj cislo nasho domu na Slovensku je 351 aj pecat je v posolstve c. 351. Tiez asi 2 roky.... strange.... :)


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: neviem, čo to znamená

U mňa je to číslo 19. Keď som chodila na univerzitu, prichádzala som autobusom a na automate na cestovné lístky bolo 19:19 takmer vždy. To by sa dalo pochopiť, lebo autobus mal pravidelnú linku. Lenže ja som narodená 19. v mesiaci a 19. v mesiaci roku 1999 som slávila 19 rokov... Číslo mojej (teraz už neplatnej) občianky začínalo na číslo 19 a končilo 91... Aj keď si nemyslím, že by to pre mňa malo znamenať niečo významné, toto číslo ma "prenasleduje" už od detstva. Raz sa to možno dozvieme, ale ja osobne by som po tom nepátrala. Možno si na niečo alebo niekoho máme vždy spomenúť, pomodliť sa, alebo čo, keď to číslo vidíme.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Petter
Titulok: Re: neviem, čo to znamená

Detto. U mňa najčastejšie 22:22. Aj teraz je práve 0:00. ;-)


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re:Re: neviem, čo to znamená

Zaujímavé... už pár rokov dozadu to sledujem i u mňa. A tiež je to 22:22 najčastejšie, potom 13:13, 16:16... Taktiež mi hneď utkvelo č. 33 z Modlitbovej kampane.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Tomáš
Titulok: Re: neviem, čo to znamená

Mozno vas trosku sklamem. Mne sa to stavalo casto na vyske a kratko po nej. Velmi som sa tesil, ked som taky cas vychytal a v tom case sa mi aj darilo vela krat taky cas vychytat. Potom som sa na to prestal sustredit, nemyslel som na to a uz sa mi to nestava :) velmi zriedkavo to zbadam, ale uz na to nikoho neupozornujem. Tiez som najviac videl 22:22 ale to preto, ze to som najviac chcel vidiet :) takze numerologiu nechajme tak, je to skor sila vedomia, mozno sa telo vedelo zosuladit s hodinami. Moj kamos na intraku mal taky hrozny budik (klasicky kovovy), ze po mesiaci vstaval vzdy par sekund pred nim. Byvali sme spolu na izbe, vzdy par sekund pred budikom sa strasne strhol a rychlo ho vypinal. Viem to, lebo som sa vzdy na to jeho trhnutie zobudil :-) Doslova vyskocil z postele.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Halina
Titulok: Re: neviem, čo to znamená

Mne sa to stáva tiež často, ale poľa mňa je to len preto, že taký vizuálne zaujimavý čas si viac pamätáme, ako bežný, ktorý vidíme oveľa častejšie. Hlavne nech nás nič neodpútava od modlitieb, ktoré sú v tomto čase najdôležitejšie. Nech vás všetkých žehná a posilňuje náš Pán!


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Modlitební knížka

Mám doma překrásnou brožurku k modlitbě Růžence.
Škoda, že se ještě nikdo nechopil vydání modliteb modlitební kampaně. Pana Vojtěcha Kodeta z Karmelitánského nakladatelství s tím asi prozatím oslovovat nebudeme, že? :-) Ale jak jsem napsal již někde níže, věřím, že nás pan Kodet v budoucnu v dobrém slova smyslu ještě všechny překvapí. Pokoj vám!


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Pavla z Prahy
Titulok: Re: Modlitební knížka

I já stále věřím, že o. Vojtěch Kodet nakonec pochopí. Svými přednáškami dokáže přivádět lidi velice blízko Bohu a myslím, že patří mezi ty, kteří podávají obraz Boha jako milujícího Otce tak, jak si to Bůh přeje a jak to zdaleka každý neumí. Z některých drobných momentů v jeho přednáškách mám ale pocit, že může být v něčem příliš ovlivněn výukou, která se vtlouká studentům teologie na školách a v seminářích. Je to ale opravdu jen můj dojem a těchto okamžiků bylo skutečně jen pár, jinak jsem z jeho přednášek vždy nadšená (samozřejmě kromě zmíněného vyjádření k Varování, které mě moc mrzí). Proto stále doufám, že to s ním možná dopadne jako s P. Jamesem Fannanem, který zpočátku tvrdě vystupoval proti prvním poselstvím, které dostávala Vassula, ale již za rok jim naprosto věřil a mnoho let pak Vassulu velmi podporoval. No uvidíme, hlavně se musíme za naše kněze stále modlit.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Modlitební knížka

Milý Jene,
modlitby modlitební kampaně (1-82), litanie, modlitba růžence s podrobným popisem i korunka k Božímu milosrdenství jsou součástí brožury "Ježíš Kristus varuje lidstvo". Můžete si ji objednat na: iva-varovani(zavinac)seznam.cz
Je posvěcená a obsahuje i Pečeť živého Boha.

 

Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re: Modlitební knížka

To je výborné, jdu objednávat! :-)


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Karličková
Titulok: Poděkování

Milí přátelé v Kristu.
Předně bych chtěla poděkovat všem,kteří se před časem modlili za mojidceru Lucku,která kvůli rakovině přišla o ruku a podstoupila více operací.I když,jak jsem doufala, jí tato těžká zkušenost k Bohu neobrátila,zvládá svoji nemoc a postižení statečně.Fyzicky je z nejhoršího venku. Pán Bůh Vám požehnej! Šla trochu stranou u mě aktivita ohledně poselství a teď mě také odrazuje odmítavý postaj našeho kněze.Posvětil mě loni Pečetě a vzal si brožurku.Teď je radí lidem házet do ohně. Rozhodla jsem se je rozdávat nekatolíkům a zrovna včera mě za brožurku děkovala jedna vzácná paní učitelka.Má za sebou hodně těžký život a řekla mě,že se z ní modlívá,když je jí těžko. Jednou nás tito lidé předejdou do ráje!Alespoň mě určitě. Přeji všem milostiplný nový rok,hodně lásky síly a pokoje a po smrti šup do nebe,jak říkávala má,již zesnulá kamarádka! Avanti! Děkuji též panu Peterovi a Janu Břízovi,za jejich obětavou práci pro nebe! Blanka


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Poděkování

Máte odvahu, dávat to nekatolíkům, všechna čest. Je to velmi potěšující, že modlitby přijala ta paní, díky za zprávu.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Poděkování

Milá paní Blanko, děkuji za Vaše svědectví. Paní Adrianka šíří poselství v romské komunitě a také zde dochází k obrácením. Další žena rozdává brožurky prostitutkám a i zde pozoruje konverze. Říkala mi, že se přesně splní slova Písma svatého, že nás tito lidé předejdou do Božího království. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Dvě ženy šíří poselství mezi mladými lidmi a místní kněz se vyjádřil, že na nich něco musí být, když obracejí lidi k Bohu a vracejí je do lůna církve. Kněží, kteří jsou schopni být nestranní, na vlastní oči vidí, že lidé, kteří se snaží žít podle poselství, chodí často ke svátostem a prohlubuje se jejich láska a víra ke Kristu. Bratr Jan rozdává brožury i na výstavách Stop genocidě - demonstrace za ochranu nenarozených dětí - a i zde je o ně zájem. Bohu díky za každou obrácenou duši! Musíme si uvědomit, že událost Varování bude úžasná, ale měli by na ni být lidé připraveni. Je také důležité, aby se nás co nejvíce modlilo modlitby z kampaně, protože nás učí modlit se o priority - především spásu duší.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Prezident

Milé sestry, milí bratři, již brzy nás čeká volba prezidenta naší republiky. A stejně jako vy, tak i já zodpovědně hledám nejvhodnějšího kandidáta.

Rád bych se s vámi podělil o jeden můj postřeh.

Byla zde již několikrát zmiňována setra P. Bostlová. Pročítal jsem si její blogy a narazil jsem na článek, v kterém doporučuje jako vhodného kandidáta Janu Bobošíkovou. Je zde ale jeden obrovský rozpor; paní Bobošíková totiž bez obalu hlásá následující:
-------------------------------------------------------------
Základní instinkt Jany Bobošíkové: Trest smrti patří k demokracii
-------------------------------------------------------------
článek je dostupný na https://www.suverenita.cz/clanky/aktuality/zakladni-instinkt-jany-bobosikove-trest-smrti-patri-k-demokracii
-------------------------------------------------------------

V Písmu svatém je však psáno:
NEZABIJEŠ

V Poselstvích nás Pan Ježíš často varuje před vládami, které mají v úmyslu schválit zákony, které jsou proti zákonům našeho Věčného Otce. Vražda zůstane vždy vraždou.

Zde je úryvek z jednoho Poselství:

----------------------------------------------------------------------------
140. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2011 v 15:30

... Všeliké omluvy jsou lidmi nabídnuty, když berou život jinému, přesto žádná z nich nebude za žádných okolností akceptována jako oprávněná. To se vztahuje na popravy, hřích přerušení těhotenství a na eutanázii. Zastavte se teď, všichni z vás, a nezapomeňte, že budete přísně souzeni, pokud byste porušili nejsvětější ze všech Přikázání mého Otce: NEZABIJEŠ. Nezapomeňte, že je zde jenom jeden Bůh a jenom On může rozhodnout, kdy život má být vzat. Porušte toto přikázání v plném vědomí toho, co děláte a budete trpět mukami pekla na věky. ...
-------------------------------------------------------------------------------
Uzákonění trestu smrti podle mého názoru jde jednoznačně proti vůli našeho Nebeského Otce i jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána.

Nechci nikomu z vás radit, koho máte volit, chtěl jsem vás jen upozornit...

Bratr Jan


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Prezident

Bobošíková je mi sympatická stejně jako Klaus, stojím při něm, jako jedna z mála. Ale je pravda, že asi jedině Roithová se dokáže (snad) postavit proti potratům a bránit další křesťanské hodnoty. Útlak EU už nás asi tak jako tak nemine. Modleme se za naše rozhodnutí.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Prezident

Milá sestro v Kristu,
nechci Vám brát iluze, ale právě paní Roitová není ta, která by se rázně postavila proti interrupcím. To asi není nikdo z kandidátů, ale u ní je to o to závažnější, že je katolička. Proč všichni jen operují s právem ženy? Kdo se staví za práva těchto nenarozených, kteří se nemohou bránit? Proč je za vraždu přísný trest, ale vražda tohoto typu se "okecává" jako "právo ženy"? Pán Ježíš nám jednoznačně říká, že jde o těžký hřích, za jehož uzákonění budou trestány celé národy. Opravdu nevím, koho volit, a kdo je menším zlem.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Jan L.
Titulok: Re:Re:Re: Prezident

Já jsem na tom stejně, nevím, koho volit :-(
To jejich věčné předvolební soupeření, předhánění se a vystavování se na odiv mne navíc velmi znechucuje. Nejsem sám, já vím.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re:Re: Prezident

A co když nebudeme volit nikoho a radši se jen za vedoucí představitele modlit?


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re:Re: Prezident

Jak víte, že se nepostaví? Vždyť spousta lidí (ateistů) ji chce volit, jen jim vadí, že je proti potratům... slyším to pořád. Je to dilema. Opravdu účinnější bude modlit se... sami nic nevymyslíme.


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re:Re:Re: Prezident

Cituji slova MUDr. Zuzany Roithové. Měla se vyjádřit k tomu, že KDU-ČSL proslula díky prosazování protipotratového zákona.
Na to paní doktorka reagovala takto:
"Tím spíše proslula média. KDU-ČSL žádný návrh zákona nepředložila. Důvodem je moudrost, která lidovcům velí nehasit to, co nehoří. V situaci, kdy každoročně ubývá interrupcí je jasné, že toto není problém, který by hýbal společností a zasluhoval by změnu. Proč legislativně měnit pravidla pro situaci, která se spíše vylepšuje. Jako lékařka vím velmi dobře, že zpřísnění tohoto zákona by vedlo jen k jeho obcházení a nelegálním praktikám. Ilegalita by přinášela nová rizika pro matku i společnost." Tolik citace z www.roithova.cz/o-mně-v-mediich/378

Nevím, kde paní doktorka vzala, že ubývá interrupcí. Každoročně je v České republice zabíjeno kolem 20 000 nenarozených dětí. Konkrétně v roce 2011 to bylo 24 055, z toho například jen v pražských nemocnicích 757 dětí, v Brně 828 dětí, v Ostravě 791 dětí. Takže dál oficiálně povolíme vraždit děti v lůně matek, protože tento problém "nehoří". Buď to udělá lékař nebo ještě k tomu zavedeme potratovou tabletu RU-486, aby matky mohly zabíjet své děti samy a bylo to ještě jednodušší.


Dátum: 10.01.2013
Vložil:   Jan L.
Titulok: Re:Re:Re:Re:Re: Prezident

Děkuji, to mluví samo za sebe. Je to smutné. A to se ta paní veřejně hlásí ke křesťanským hodnotám. Co se jí tedy dá věřit? :-( Den do voleb a já stále nevím, koho volit. Je to stejné, jako kdyby mi někdo přikázal koupit si boty navzdory tomu, že zrova nemají mé číslo.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Mirčo
Titulok: Re: Prezident

aj ked som slovak napisem vam co mi napisal o trestu smrti na farar ktoreho mam velmi rad. Aj RKC ucí ze strest smrti za urcitych okolnosti pripusta - ide havne o pripad kedy si je "spolocnost" ista ze k naprave nedojde a z ochrannej pozicie ostatnych ludi vyriekne trest smrti... na spovedi som mu vyslovil nesuhlas s tym, lebo ved kto moze povedat ze uz nie je sanca na to aby sa clovek zmenil a prestal byt hrozbou pre inych? Ako to "spolocnost" skuma?... nepovedal nic ...


Dátum: 11.01.2013
Vložil:   Chané
Titulok: Re:Re: Prezident

My to chápem tak, že jsme tentokrát skutečně postaveni do pozice "volit menší zlo". Když porovnám potrat a trest smrti, vychází mi jako menší zlo trest smrti. Smrt bezbranného dítěte versus člověka, který spáchal zločin. Duchu svatý, přijď a pomoz nám!


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: o pochybnostech

Milí bratři a sestry,

předpokládám, že z mých příspěvků je jasně vidět můj kladný postoj k irským poselstvím. Přesto jsem si nedávno také prošla pochybnostmi. A možná nebude od věci se s vámi podělit o tuto zkušenost. Před vánocemi jsme se modlila novénu k sv. Janu Marii Vianneyovi za Marii BM, za příznivce i odpůrce irských poselství. S vědomím, že jedni z nich se mýlí. Ale nemáme působit rozdělení a modlitby potřebují všichni. V té době mě lidé bombardovali "zaručenými svědectvími" o jejich nepravosti, postoji hierarchie a dokonce i bizarnostmi, jako že na Pečeti je vyobrazen ďábel. Dokonce jsem si ji pro jistotu velmi podrobně prohlížela, ale jak koukám, tak koukám... ďábel nikde (resp. kéž by nikde, ale na Pečeti opravdu nebyl). Co mě ale nemile překvapilo, byla intenzita následných pochybností. Bylo to opravdu nepříjemné. Napadaly mě myšlenky, jak jsem mohla takto naletět a obětovat tomu rok života... Duchovně jsme tonula v mlze, ale v hloubi duše byl pokoj. A tak jsme se upnula na Ježíše a Pannu Marii, samozřejmě také na svátosti. Byla jsem tak vnitřně rozervaná, že jsem dokonce brožurky na pár dní schovala ( a bylo mi pak ještě hůř). Říkala jsme si, že to pár dní nechám uležet a Pán mi jistě ukáže, jak dál. (Ale poselství jsem četla dál.) K nečekanému rozuzlení došlo na Silvestra. Byla jsme adorovat v kapli u svatostánku a najednou mi spadly slupky z očí. Byl to krásný Boží dar. Prožila jsme náhlé osvícení (ono se to špatně popisuje slovy), že tato poselství opravdu pocházejí z Nebe a že se jich nemusím bát. Byla to cenná zkušenost, Pečetě jsem znovu vystavila a znovu uvěřila, že poselství jsou od Pána. Ale po této zkušenosti mám soucit i s těmi, kdo jim nevěří. Ty pochybnosti byly tak silné, že to člověka opravdu vnitřně trhalo. Já se vůbec nedivím, že to někdo nezvládá. Ale i tento boj mne posílil. Pochopila jsem, že je nutné na první místo stavět Boha. V modlitbě Credo je první věta: "Věřím v jednoho Boha."... a až o hodně níže je: "Věřím v Ducha sv... a mluvil ústy proroků." Důležitější je víra v Boha, ne víra v proroky. Víra v proroky nás nezachrání. A už vůbec nemají smysl neplodné debaty. Správný prorok ukazuje na Ježíše. A na Něj se máme upnout. Asi nemá smysl se trápit tím, že druzí v IP nevěří. Ale vím o některých z nich, že žijí dobrým křesťanským životem, hodně se modlí a napomáhají lidem ke spáse. V tomto nelehkém boji má každý křesťan svou palebnou pozici. Bohu díky.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Ludka
Titulok: Re: o pochybnostech

Na tej pečati ktoru mi posvätil kňaz bolo zvláštne to ze ani jedna kvapka ktora padla na tu pečať sa nepohla aj ked som ju položila kolmo a tak tie kvapky vyschli a v každej kvapôčke ktora vyschla boli tri malé zrniečka soli to ani kňaz nevie lebo tomu neverí.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Betka
Titulok: Re: o pochybnostech

Milá Ilka Veronika. Ďakujem za tvoje krásne a úprimné svedectvo. Povzbudilo ma.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: o pochybnostech

To rozdělení je předpověděno v Písmu. Nemůžeme to brát jako špatné ovoce poselství. Ježíš na nás naléhá, abychom přijali jeho výzvu! Co to je věřit v Boha? V Boha, jehož hlas potom nepoznám? Co to je přivést pár lidí ke spáse, možná, ale u tisícovek dalších způsobit, že jejich víra zůstane vlažná, že se nepřiblíží Bohu tak, jak on chce?


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Re: o pochybnostech

Díky Ilko za upřímné a krásné svědectví. Když Olomoucký arcibiskup vydal zákaz šíření poselství, byl jsem tím velmi zaskočen a protože v minulosti vydal řadu krásných listů, plných Boží Lásky, prošel jsem také jistou mírou pochybností, říkal jsem si, co jsem já, abych poznal víc, než o. arcibiskup. Ale jeda skutečnost mi moc pomohla, v jeho vyjádření není jediný argument. A to bylo pro mne rozhodující a díky tomu jsem byl po čase všech pochybností zbaven. Zůstává zde ještě rozpor, už to tady bylo citované, to rozhodnutí o. arcibiskupa je vlastně proti rozhodnutí papeže o soukromých poselstvích, takže další zpochybnění, nicméně zůstává otázka míry povinné poslušnosti? Požehnání všem


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: o pochybnostech

Milá sestra, ďakujem Ti za Tvoju úprimnosť. Úplne viem, čím si prešla. Počas adventu som prechádzala presne tým istým. V každom novom posolstve som nachádzala niečo, čo mi "nesedelo". Modlila som sa na tento úmysel, ale pochybnosti nie a nie prejsť. Niekoľko dní som chodila s "hrčou" v hrdle a pociťovala som kvôli tomu až muky. Ale od sledovania posolstiev a od modlitieb kampane som sa odtrhnúť nedokázala. Po prijatí sviatostí, konkrétne 25.12.2012 som večer toho dňa zistila, že "hrča" z hrdla je preč. Uvedomila som si, že väčší strach treba mať z neuposlúchnutia sv. Ducha ako strach z omylu. Pán hodnotí najmä náš úmysel. Preto si myslím, že ospravedlní prípadný omyl ľahko, najmä keď bol urobený v snahe hľadať Ho. Zmýliť sa nie je hriech. Hriechom je neposlúchnuť hlas Sv. Ducha, ak Ho počujeme, odmietať Ho, alebo vyhlásiť ho za zlo. Preštudovala som si aj posolstvá od iných vizionárov (nie všetky samozrejme). Chcela som širší rozhľad. Podvedome som hľadala výrazné nezrovnalosti, ktoré by stáli za polemiku. Po niekoľkých dňoch som zistila, že nič významné som nenašla. Povedala som si: ak je pravý len jeden jediný, potom sú pravé všetky (ktoré som čítala), lebo všetky hovoria o tom istom a pripravujú na to isté. Upokojilo ma to. Urobilo to so mnou to, že nie som úzkostlivo upnutá len na IP, ale sledujem pokiaľ možno viaceré, globálne. Všetky majú čo povedať. Aj keď mojím hlavným „stanom“ zostali práve IP, pre ich rozsah a podrobnosť. Myslím si, že nie je dôležité, či sme „fanúšikovia“ IP, dechtických vizionárov, Vassuly, či iných (pravých samozrejme), všetci bojujeme pod vedením jedného a toho istého Majstra a proti jednému a tomu istému Zlu. Všetci títo ľudia sú iste dôležitými vodcami v tejto vojne, ale pokojne nimi môžu byť a aj nimi sú dobrí kňazi, či vedúci spoločenstiev, či modtl. Skupín, či obyčajní dobrí laickí kresťania, aj keď nesledujú žiadne z nich. Ale oni sú „len“ tí, ktorí nás stavajú do šíku. Naša výzbroj a sila závisí od našej viery, pokory, poslušnosti, jednoty. Tú môžeme získať len od Neho. Naším víťazstvom je pokánie, modlitba, pôst, obeta. Našim bojom je plnenie Jeho Vôle. Všetci predsa napokon patríme a prijímame rozkazy len od jedného „Vojvodcu“ a tým je náš Pán Ježiš Kristus. On už predsa zvíťazil. Chvála mu. Amen.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re: o pochybnostech

Kdesi som čítala, že na každú dušu, ktorá verí a modlí sa, sú satanom pridelené dve duše, ktoré ho majú pokúšať a odrádzať od toho. Ale ten, kto obracia druhých a šíri Božie slovo má tých nepriateľských duší, ktoré na neho neustále útočia, oveľa viac. Preto sa nečudujme, že občas každý z nás prepadne pochybnostiam. U mňa sa to tiež tak strieda. Niekedy vôbec nemám chuť modliť sa modlitby z modlitebnej kampane, ale keď sa premôžem, a spomeniem si na tých známych, ktorí neveria a treba ich zachrániť, tak sú potom oveľa úprimnejšie a vrúcnejšie. Každá pochybnosť nás potom privádza bližšie, je to ako formovanie duše. Preto sa nevzdávajme a modlime sa ďalej, pretože nikto nevie, kto nám bude potom ďakovať za naše modlitby.


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Ilona F.
Titulok: Re: o pochybnostech

Milá Ilko Veroniko! Srdečněděkuji za svědectví! Ať Ti Pán žehná! Ilona


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Ludka
Titulok: Pokora a odpúšťanie

Pokora a odpúšťanie mame odpustiť aj tým, ktory neveria milovať svojich nepriateľov za kazdu bolest modlitba za kazdu urážku odpustenie. Ježišu správ naše srdcia podľa Srdca Tvojho. Možme čítať to, čo zakazujú, ale zapchajme si uši, ved je to šepot Šelmy, ktorí hovorí. A nevzdávajme sa byt verný Bohu v troch osobách Otec - Syn - Duch Sväty.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Prosba o modlitbu

Milé sestry a bratři v Kristu, zahrnu všechny vaše prosby zítra do bolestného růžence a prosím ještě, abychom se společeně pomodlili za jednu paní, maminku tří zasvěcených osob, která byla třemi kněžími slovně napadena kvůli šíření poselství. Modleme se prosím za tuto naši statečnou sestru v Kristu a za kněze.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Milá sestro, ráda připojím do růžence zítra tvé prosby. Chvála Kristu


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: Re:Re: Prosba o modlitbu

V sesterskej láske pripájam k stredajšiemu ružencu všetky prosby a úmysly o ktoré ste všetci na fóre doteraz prosili.Chcem aj ja pridať úpenlivú prosbu na stredu - dnes sa v rodine sesternice predčasne narodili (26. týždeň) dvojičky dievčatká 830 a 900 gr. V nemocnici je nedostatok inkubátorov a je tam podobných predčasných pôrodov s dvojičkami viacero...! Kňaza za nimi zatiaľ nepustili. Ich život je o dôvere v Boží zázrak. Vďaka za spoločenstvo v modlitbe a nádej..


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Ilona F.
Titulok: Re:Re:Re: Prosba o modlitbu

Milá Mária! Už jsem se za dvojčátka pomodlila a večer ještě zahrnu se společnými modlitbami do růžence. Ať Ti Pán žehná!


Dátum: 09.01.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: Re:Re:Re:Re: Prosba o modlitbu

vďaka za každý vzdych.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Veronika
Titulok: Hudba

Pripájam Vám sem veľmi peknú odrapovanú pesničku o Bohu.
https://www.youtube.com/watch?v=ZewIWxJTs4U

A tiež s prekladom tieto dve:
https://www.youtube.com/watch?v=XUq8fxNfFrM
https://www.youtube.com/watch?v=q9VJAitimy8


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   František
Titulok: potratove tabletky SLOVENSKU?

https://aktualne.atlas.sk/firma-ziada-povolenie-potratovej-tabletky-bolo-by-to-protiustavne-tvrdi-zaborska/slovensko/zdravotnictvo/


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Prosba o modlitbu

Milí bratři a sestry v Kristu, chtěla bych vás poprosit o modlitbu středečního růžence za bratra Pavla a jeho vysvobození od démona alkoholu, aby našel správnou cestu k Bohu. Za Ondřeje, který je od mala vychováván v silně protikřesťanské rodině, aby se obrátil a neměl na prvním místě bohatství a zábavu tohoto světa. Dále za Sýrii a pronásledované křesťany, za rodiče, děti, manžele, za celé rodiny a za správnou volbu prezidenta, která bude v ČR tento víkend. Děkuji a přeji vám všem mnoho Božího požehnání.


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Ještě vás prosím o modlitbu za strýce Josefa, který je už 2 roky bez práce a propadá zlým myšlenkám a náladám a ze vzteku, že se mu nic nedaří, trápí své okolí. Děkuji


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Benedikt XVI.

666. Poselství Panny Marie ze dne 3. ledna 2013 v 21:00.
-------------------------------------------------------
PŘÍČINOU, PROČ TOLIK LIDÍ JE V TAKOVÉ BOLESTI A TEMNOTĚ, JE TO, ŽE NEVĚŘÍ V BOHA

Podívejte, o čem nyní hovoří náš Svatý otec:
-------------------------------------------
Benedikt XVI.: Nikoli oslavování Boha, ale zapomnění na Něho, plodí násilí.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17660


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Amfortas
Titulok: Kto je Vojtěch Kodet?

Boh s Vami a duch svätý v nás bratia a sestry v Kristu.

Prečítal som si na stránke Vojtěcha Kodeta jeho názor na posolstvá Varovania a musím povedať, že neviem, čo ho oprávňuje k tomu, aby vyvracal posolstvo, sprostredkované Máriou Božieho Milosrdenstva. Či aj on dostáva správy od Božskej trojice, ktoré cielene vyvracajú jej posolstvá, dávané svetu a všetkým ľuďom, ktorý počujú to tiché volanie? Zaujímalo by ma, ako si predstavuje pán Vojtěch Kodet príchod nášho Pána Ježiša Krista. Som zvedavý, ako vysvetlí a vyvráti tvrdenia samotného Ježiša, že príde súdiť živých i mŕtvych. Myslí si pán Kodet, že príde v tele a potvrdí tým blud o reinkarnačnej teórii východných náboženstiev o latentnej duši, čakajúcej v barde na vhodný okamich svojho vlastného rozhodnutia o ďalšej príležitosti zrodu na tejto Zemi? Ako pán Kodet chce, aby prišiel náš Pán a prinútil každú ľudskú entitu pozreť sa na svoje vnútro a čeliť svojim vlastným rozhodnutiam? Poviem Vám to, pán Kodet vie vačšie prd ako my všetci dokopy... Nevie nič, dokonca má strach, pretože nevie byť dieťaťom vo svojom vnútri. Prosím Pána, aby prišiel a potriasol našim svedomím, potriasol Zemou ako takou, prebudil naše JA, pretože nik z nás, ako tu sme, sa neprebudí z toho sna, pokiaľ sen neprejde v realitu a my neukážeme svoje skutočné JA. Až vtedy, keď každému z nás pôjde zubatá alebo iné ohrozenie po krku, až vtedy ukážeme svoju pravú tvár. Čo si myslíme, že to bude, ako keď pozeráme svoj obľúbený film v pohodlnom kresle s pukancami v ruke a dáme LAJK, že áno. Tak nejak by som to spravil aj ja? Tak takúto predstavu má asi pán Kodet, ale ako univerzálne v jednej chvíli napomenúť všetkých Ľudí na tejto Zemi, keď nie prostredníctvom Varovania? Nemyslí si, že práve Varovaním ukáže Ježiš znova svoju veľkorisosť? Nie nadarmo sa to nazýva malým súdom, pretože to bude podobné poslednému súdu s tým rozdielom, že Boh nedovolí, aby to trvalo večne ako pri poslednom súde. Veď ruku na srdce, koľko z nás by obstálo hľadieť bez jedinej negatívnej emócie nad prehliadkou silných momentov nášho životného filmu? Áno, sú takí, ktorí si počas všedného dňa uvedomujú prítomnosť Ducha Svätého na tejto Zemi. Ale je ich promile... Bohužiaľ. A áno, musím uznať, hriech je dnes všade a poviem Vám, je to fakt ako za čias Sodomy a Gomory... Hrozné veci sa dejú v spoločnosti, ako mladý človek musím povedať, že prostitúcia a zvrhlosti sú všadeprítomné, drogy sú dostupnejšie, ako nealko na akciách a keci prázdne, keci, ktoré oslavujú chvastúnstvo, materializmus a pýchu... Nemyslíte, že už stačilo? Pane, z hlbín k tebe volám, ukonči raz a navždy túto agóniu, pretože už včera bolo neskoro.
Prajem si, aby životné podmienky neboli priaznivé pre dnešného moderného človeka, aby sily prírody bojovali zdanlivo proti nám a aby náš život nebol ako lineárna čiara s klesajúcim charakterom a možnosťou zaspať, pretože ako priebeh tlkotu srdca (EKG) má vlnitý charakter a harmonickú zložitosť, tak by mal vyzerať aj náš život, podmienky, ktoré vytvárajú pestrosť, sa nezlučujú s tým, aby človek strávil pohodlný život v rovnorodom prostredí. Strnuli by sme, spyšneli a prišli do stavu ktorý tu práve vládne... dúfam, že udalosti v tomto roku 2013 a ďalšie po ňom nás vytrhnú z toho smrteľného spánku a otvoria raz a navždy oči.
Preto sa pýtam pána Kodeta, ako to má náš Pán spraviť, univerzálnejšie a v jednej chvíli, ak nie prostredníctvom Varovania - počas Vnútorného zážitku?

Boh Vám žehnaj, všetkým aj pánovi V. Kodetovi... ;-)


Dátum: 08.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re: Kto je Vojtěch Kodet?

Milovat, modlit se, odpustit. Protože pochopit postoj našich kněží nejde, je to mimo sféru našeho porozumění.

ADMIN PETER:

Keďže aj kňazi, hoci viazaní slávnostnými sľubmi vernosti Ježišovi, sú koniec-koncov len a len smrteľní ľudia a samozrejme aj voči hriechu a pokušeniu nie celkom imúnni, preto aj všade tam, kde je ľudský faktor, sú aj pochybenia, zneužitie moci, svetské vábenia, zrady a pády. Prečo by kňaz, biskup, kardinál atď., ktorý je dobre situovaný, má svoje postavenie, istú moc v rámci hierarchie danej štruktúry moci, mal prijať, dobrorečiť, propagovať a rozširovať takéto posolstvá od neznámej írskej prorokyni, keď v týchto posolstvách je priamo verbálne Ježišom napomínaný, karhaný a vyzývaný, aby sa niečoho z toho, čo je mu príjemné a zabezpečuje mu dobrý život s patričnou mocou a vplyvom, dobrovoľne vzdal, aby sa zmenil, aby zachovával striktne nezriedené evanjelium a učenie nášho Pána Ježiša Krista, ktorému sľuboval svoju vernosť až po hrob, keď by sa práve tým musel vzdať všetkého toho príjemného a dobrý život mu zabezpečujúceho? Prečo by to mal prijať, keby tým šiel v podstate "sám proti sebe"? Ne je mu ľahšie vyhlásiť, že posolstvá sú falošné? Nie je mu ľahšie skryť sa za také frázy, ako: "nie je to cirkevne schválené", alebo "to sú len samé bludy, protirečiace učeniu cirkvi" alebo "veď to šíri len nejaká anonymná žena z Írska" a podobné lacné pohodlné frázy, ktoré mu akurát tak padnú veľmi vhod, aby si nedal ani tú námahu, aby všetky tieto posolstvá svedomite a dôsledne preštudoval? A tak aj náš milý páter Kodet, hoci ho ja osobne uznávam pre jeho mnohé veľmi dobré prednášky a správne postoje, si žiaľ nedal ani tú minimálnu námahu, aby všetko dôkladne preštudoval a až potom sa v pokore, ktorá prináleží nie len nám laikom, ale všetkým "údom" jednej svätej Kristovej Cirkvi", nepredpojato vyjadril k týmto Božím posolstvám. Takže nie, že by postoj našich kňazov bol mimo sféru nášho chápania, ale naopak, sú to celkom zrejmé, očividné a veľmi svetsky ladené dôvody a pohnútky odmietavého postoja niektorých našich duchovných pastierov. A mimo toho si bežný kňaz nemôže dovoliť niečo schvaľovať, keď to jeho nadriadený, napr. biskup, neodobril a keď oficiálne stanovisko cirkvi nebolo vyrieknuté. Naši drahí kňazi môžu nanajvýš tak v tichosti a súkromí tieto posolstvá schvaľovať a stotožňovať sa s ich duchom, ale verejne to nemôžu, lebo by tým mnohé riskovali ( napr. disciplinárne napomenutia, prípadne ešte ďalšie sankcie z titulu odmietnutia poslušnosti atď...).


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Martinez
Titulok: Svet čaká na Antikrista

Presne v duchu týchto posolstiev: https://afinabul.blog.cz/1301/pan-nikdo
4. ledna 2013 sdělovací prostředky informovaly, že v žebříčku časopisu Foreign Policy nejmocnějších lidí světa v roce 2012 zaujal V. V. Putin první pozici obsazením druhého místa. Je pozoruhodné, že první místo časopis přisoudil "nikomu" nebo budoucímu líderu, kterého všichni čekají a který na sebe vezme zodpovědnost za "nejtěžší a nejbezpečnější výzvy ve světě". S plným textem je možné seznámit se zde (česky - v literárních novinách).
https://www.literarky.cz/politika/svet/12981-nejvlivnji-osobnosti-planety-je-pan-nikdo-a-na-druhem-mist-putin


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Roman
Titulok: Sýrie - peklo na zemi

Prosím modleme se každý den růženec za Sýrii a děkujme Pánu, že můžeme žít v míru.Prosím také o společný půst za tento region, aby byli zmírněny následky. https://www.youtube.co/watch?v=5D2V4RHdWAfeature=player_embedded

Aleppo, jedna z nejstarších blízkovýchodních metropolí, se halí do tmy a mrazu. Nefunguje elektřina a vytápění, ačkoli v noci klesá teplota pod nulu. Lidé a zejména pak děti umírají hlady a zimou. Kvůli hospodářskému embargu, které na zemi uvalila OSN, chybí rovněž léky. Dramatické svědectví podává agentuře Sira poštolský vikář Aleppa, mons. Giuseppe Nazzaro, a pokračuje: Ptám se, jestli si pánové v prosklené centrále OSN uvědomují, že ve stanech a na ulici je těžké snášet zimu. Nikdy jsem neztratil naději, uzavírá biskup Nazzaro. Dříve nebo později pokoj přijde, ale bude draze vykoupen.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Roman
Titulok: Re: Sýrie - Syrský deník: Co se děje v Sýrii

https://www.ac24.cz/videodokumenty/valky/1491-syrsky-denik-co-se-deje-v-syrii


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re: Sýrie - Syrský deník: Co se děje v Sýrii

Pomodlim se dnes ruzenecek za Syrii,kdyz vidim.me deti,jak se ttady u nas maji doma v tepke,svira se mi srdce,pri pomysleni,ze takove dary dnes v 21 stolet nasi vinou umiraji,a proto nesnime byt lhostejni k utrpeni a modlit se za ty,kteri trpi a za obraceni hrisniku.Prosim,kdyby jste se ve stredecbim.ruzenecku vzpomeki meho otce Milana,ma na svedomi dvou asistenci k zabiti sve maminky a strycka.Modkime se za neho s mou sestrou jiz pet let,alekfyz jsme s nim,nevidime ve skutcich i v jeho slovech zadny pokrok,a to uz za neho davame i mse.Nechci ,aby byl.muj biologicky otec zatracen,chtela bych,aby jednou litoval svych hricju,aspon tech tezkych,uz kvuki nemu samemu a nasim detem Pan Vam zehnej.Dekuji.Zehnam Vam dnes na tomto.foru.Lasku,radost a pokoj Kristuv.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Sýrie - peklo na zemi

Náš pán farár na každej omši k prosbám pridáva aj prosbu za pokoj v Sýrii. Neviem či sa do deje všeobecne, ale ja som mu za to nesmierne vďačná, aj keď viem, že sa k týmto, či iným zjaveniam neprikláňa.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Sýrie - peklo na zemi

Ano Roman, modlime sa za Syriu. Ak Vam vypadne elektrina, ste pri dnesnej pokrokovej technologii odpisani. Ked vypadne elektricky prud, vypadne vsetko, telefony, dokonca mobily. Tak presne som bola odrezana na cas od sveta, viem co to znamena. Cim jednoduchsia technika, tym vacsia sanca na pomoc (sporak je riadeny digitalne na elektrinu, aj ked mam pec na zemny plyn, nenaskocil, pokial nezapla elektricka iskra). Sviecky nam dochadzali, nemali sme co kupit, nebolo chleba, pretoze obchody neboli otvorene a na benzin ste museli cakat v dlhych radoch a aj to len na cerpackach, ktore mali vlastny generator prudu. Modlime sa za cely svet, ja sa modlim aj ruzenec patra Pia, ktory zahrnuje cely svet.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Adrika
Titulok: Prosba o modlitbu

Chcela by som vás poprosiť o modlitbu. Neprosím za seba, ale za iných.

Prosím za moju priateľku Jarku, za jej manžela, aby mu náš Pán dal milosť nájsť si prácu ešte tento mesiac, lebo inak nebudú schopní platiť poplatky.

Prosím o modlitbu za môjho otca Milana, ktorý strávil vianočné sviatky v posteli, pretože sa od bolesti nemohol hýbať a teraz ide v dňoch 15.-17. januára na operáciu bedrového klbu.

Prosím o modlitbu za Máriu a za ich rodinu, aby im Pán udelil pokoj a potešil ich strápené srdcia a za to, aby sa jej nezvestný bratranec našiel.

Prosím za nášho krstného Jarka, aby mu Pán ukázal cestu v jeho živote, po ktorej má kráčať a ako ísť ďalej.

Vrúcna vďaka vám všetkým.

Pán nech pri vás všetkých stojí, nech vás všetkých žehná a ochraňuje od zlého. Amen.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Milí moji! I ja by som Vás chcela poprosiť, aby ste do stredajšieho úmyslu modlitieb vložili i moju mamu Máriu. Má 89 rokov a už desaťročia trpí na silné depresívne stavy a bolesti lekármi nezdiagnostikované... Posledné roky len trpí a modlí sa každý deň všetky ružence, Korunku a medzi tým modlitby srdcom. Ale už nemá síl, veľmi sa pýta na druhý svet, ale stále koniec neprichádza... Celá rodina trpíme s ňou, nevie jej nikto pomôcť, žiadni lekári... My jej môžeme poskytnúť drobné služby a modlíme sa s ňou, resp. pri nej. Povzbudzujeme ju, že pomáha vykupovať duše, ale už je to dlho a je to stále silnejšie. Preto Vás, moji milí, prosím, modlite sa i za ňu, aby až do konca plnila Božiu vôľu a my, jej deti /4/ s rodinami s ňou. Nech Vám to Pán odmení. Amen.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: Prosba o modlitbu

Milá sestra, Tvoju mamku pridávam do svojho srdca a do svojich modlitieb. Je vzácnym pokladom v Tvojej rodine aj v našom národe. Pán má pre ňu iste veľmi významné miesto v nebi. Odkáž jej, že jej za všetko svoje utrpenie, ktoré obetuje Pánovi, zo srdca ďakujem.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re:Re:Re: Prosba o modlitbu

Drahá sestra Lucia, ďakujem!


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Iveta
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Chcem vas poprosit o modlitbu v stredu pri spolocnom ruzenci za moju svagrinu.Trpi tazkymi depresiami a cela rodina to ma tazke.Dakujem


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Pavol
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Chcel by som poprosiť v stredajšom ruženci aj za môjho švagra Vladimíra - za milosť obrátenia pre neho.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Mila Adrika, prosim, posli mi svuj mejlik, treba jim budu moci pomoci, mohu jim i poslat nejake penize postou, nemam ucet, ale posta funguje skvele. Myslim si, ze mne o par penez neubude a jim to pomuze. Vim, jake to je nemit praci a nejvic mi pomohli cizi lide. Muj mejlik je: anetakoprivova(zavinac)gmail.com


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Adrika
Titulok: Re:Re: Prosba o modlitbu

vrúcna vďaka Anetka .... S tvojim dovolením im dám tvoj kontakt s celou touto správou, nech sa s tebou skontaktujú osobne. Pan Boh nech ti to mnohonásobne odmení!


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Glynda Lomax (USA) - poselství ze dne 1.1.2013

SLOVO K NOVÉMU ROKU – PROSTE O POROZUMĚNÍ
Můj lide, jak vidíte, zlo ve světě vzkvétalo. Pro mnohé má lidský život malou hodnotu a nepřítel pracuje v myslích mnoha lidí, kteří Mě neznají, aby přinesl více smrti a zkázy. Všechno to bylo předpověděno mým Synem v mém Slovu. Musíte být pečliví, abyste uchránili vaše srdce a mysl od toho všeho, co nyní přichází v nadbytku a soustředili se na Mě a na mé Slovo. Jak čas běží, budete to muset dělat stále více. Jinak duchové poslaní Zlým mohou také ovlivnit vaši mysl. Přeji si, abyste se nezabývali obšírně smrtí a zkázou, ale mysleli na Mě, na mé slovo, na východiska života. Myslete na vaši spásu a na váš nebeský domov a nechť je to vaše radost v těchto temných dnech. Ti, kteří jsou moji, se nemusejí bát toho, co má přijít, i když je to strašné a vyvolá velký zármutek na zemi. Vy, kteří jste moji, musíte volat jenom mé jméno, když Mě potřebujete, neboť všechny vaše potřeby snadno najdete ve Mně. Všechno co mám, je vaše. Dokonce i teď se stávají ve vašich životech změny, kterým plně nerozumíte. Důvěřujte Mi ve všem a se vším. Hledejte moji tvář a proste o porozumění.


Dátum: 06.01.2013
Vložil:   Jan František
Titulok: podekovani Petry Bostlove

Mili bratri a sestry,
pani Petra Bostlova, ktera tak nezistne podporila svoji verejnou osobou pravost techto poselstvi vam vsem na tomto foru vzkazuje, ze moc dekuje za umysl ruzence i za ni, kdyz jsme se ho ve stredu modlili. Zehna nam vsem a nyni bojuje verejne proti potratove politice, preje si sjednotit vsechny aktivity v Cesku a na Morave organizaci i jednotlivcu a aktivne se vyjadrovat k teto veci, to zn. verejne a nebat se zapojit. Zaslala biskupske konferenci sve vyjadreni organizovat se v narodu proti potratum.
Ja osobne pani Petru Bostlovou mam za obrovskou bojovnici a tolik nebojacnou pred NICIM!! Takovi musime byt v dnesni dobe a v dnesnim svete. Nemame uz na vyber. Jit razantne v boji modliteb ruzencu a osobnich obeti proti svetovemu a narodnimu globalnimu zlu. Prosim, abychom "nasi" sestru Petru Bostlovou vzdy neopomeli v umyslech ruzencu zminit. Ona bojuje a NEPRESTANE!
Zehnam i ja v pokore vsem na tomto foru, protoze to je balzam a povzbuzeni cist si tu. Ale nejvice se mi tu libil prispevek jedne sestry, ze hlavnejsi nez cetba cehokoli je MODLITBA. Ano, musime pri nedostatku casu volit. Volme, co si preje nas Pan Jezis a nase Ochrankyne Spasy Panenka Marie. Vzdy v Bozim Milosrdenstvi - bratr Jan Frantisek


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Mária F.
Titulok: Re: podekovani Petry Bostlove

Všetkých Vás pozdravujem. Pôvodne som toto chcela dať ako odpoveď pre Jarku na otázku, ako to bude na Slovensku. Ale povzbudenie, že modlitba je to najhlavnejšie, ma ovplyvnilo reagovať tu. Vo videu sa ma dotkla práve neúnavná modlitba a chvála, ktoré pretvárajú srdcia. Úžasné!

https://proroctvo.blogspot.sk/2012/10/proroctvo-o-zaciatkoch-prebudenia-v.html

Viete, že modlitba ruženca je v prvom rade chvála a potom prosba? Už niekoľkokrát som chcela písať moje svedectvo o modlitbe ruženca, ako som ho prežívala ja a čo všetko som pochopila. Ale pre momentálnu absenciu voľného času odkladám písanie. Dúfam, že nie na dlho.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: podekovani Petry Bostlove

Viete, moji drahí, keď ja čítam tieto proroctvá pre Slovensko, pociťujem obavy, či lepšie povedané strašný pocit zodpovednosti.
Mám pocit, že Pán nám neoznamuje, čo sa už isto-iste udeje, skôr to chápem ako pozvanie na plnenie jeho plánu. Hovorí mi asi: takto to chcem a budem ti k tomu pomáhať. Si ochotná toto pre mňa urobiť? Nemáš sedieť a čakať, kedy sa to stane, ale musíš sa usilovať o to, aby sa to stalo. Aká bude tvoja odpoveď?


Dátum: 06.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Ćlánek pro nevěřící katolíky

Sepsala moje kamarádka: https://eowyn.signaly.cz/1301/tolikrat-jsem-k-vam-promlouval. Ale lidé si zacpávají uši. Aby se naplnilo proroctví. Bože, nerozumím tvým způsobům, přiznávám.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: Ćlánek pro nevěřící katolíky

Super článek, doporučuji. Dík za info.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Ćlánek pro nevěřící katolíky

Wow, tak predsa sa dozvedam nieco o SK. Nikdy som o Davidovi Wilekrsonovi nepocula, kde on v New Yorku posobi? Mozno je na stranke aj nejaky kontakt, no ja uz musim ist do prace. Vdaka za stranku, pozehnany den kazdemu.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re: Ćlánek pro nevěřící katolíky

David mel minuly rok tezkou autonehodu a zabil se, ale pres 35 let mel nadherna kazani a byl i prorokem. Cisila z neho radost a pokoj a ma dosud hezke clanky na internetu. Necht mu je slava Bozi naveky veku.


Dátum: 07.01.2013
Vložil:   Mária F.
Titulok: Re:Re: Článek pro nevěřící katolíky

https://zlatemoravce.fara.sk/storage/1208335487_sb_davidwilkersondykaakriz.pdf

Odporúčam prečítať si.


Dátum: 06.01.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Asteroid

Moji drazí bratři a sestry, dnes jsem našla na internetu odkaz, který informuje, že v pátek 15.2.2013 v cca. 17:29 hod. (asi našeho času) proletí Asteroid okolo naší Země ve vzdálenosti 27 až 35 tis. km. Satelity, které jsou zavěšené, podle informace v článku, jsou nad naší Zemí ve vzdálenosti 36 km. Asteroid má být velký asi 40 m (prý jak jeden velký panelák). Nevím, jestli je to ten, který patří k Varování, protože v Poselstvích je napsáno, že to bude tehdy, kdy to nikdo nebude čekat. Říkala jsem si tedy, že nejdůležitější je žití Boží vůle v přítomného okamžiku a tak se na toto datum neupínám. V jednotě se všemi Lídia.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/289294-zemi-ma-tesne-minout-asteroid.html


Dátum: 06.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: Asteroid

Sestra Lidka, co ma byt nas neminie, dajme sa do ruk Bozich, ak nam bude urcene prezit, Bozia prozretelnost nas zachrani. Nie tak davno som zazila Sandy, pocitila som silu vetra, zatial len vetra... Bola to riadna sila, domy, obrovske kamene-balvany dvihal vietor. Modlila som sa svaty ruzencek kazdu hodinu. Prosila som Matku Boziu o jej ochranu, ta ma nim skutocne zastresila. Moje kolegyne mali velke skody na domoch, dokonca prisli o cele domy. Toto Vam pisem ako svedecstvo o ochrane, pretoze my sme nezazili ziadnu skodu. Teraz sa vratim k Lucke a jej clanku, co caka USA.  Ako ste pochopili, zijem tu. Tusite, co som si pomyslela pri citani tohto clanku. Dalsia pohroma. Pravdiva, nepravdiva ??? Nech je akakolvek, davam sa do Bozich ruk. Mam aj otazocku, ako to ma byt s Europou, zvlast s CZ & Sk ? A na zaver co povedat ? Cokolvek ma prist, mam este cas na duchovnu pripravu, uvedomenie si, ze raz sa postavim zoci, voci svojmu svoritelovi, preto sa snazim zit zivot, za ktory by som sa nemusela hanbit. Skoda, ze som to pochopila trosku neskor az po Medjugori. Pozehnane Trojkralove sviatky Vam vsetkym zela Jarka.


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: čo ešte čaká USA

V nie veľmi vzdialenej budúcnosti nastane v USA zemetrasenie, aké ľudstvo doteraz nezažilo. Správa o zemetrasení vyvolá obrovskú vlnu strachu a paniky.

Tomuto zemetraseniu bude predchádzať veľmi silné zemetrasenie v Japonsku. Zemetrasenie bude na neočakávanom mieste, t.j. nie v zóne zemetrasení. Jeho intenzita bude taká, že vyvolá ešte dve následné zemetrasenia. Potom bude silné zemetrasenie na Aleutských ostrovoch a Aljaške, ktoré takisto pritiahne následne zemetrasenia na západnom pobreží USA. Tieto skutočnosti pritiahnu pozornosť celého sveta a správy o prevratoch, vojnách a ekonomickej kríze upadnú do úzadia. O zemetraseniach budú vedieť všetci hneď v priebehu pár minút a budú otrasení. Obete budú v tisíckach a škody v miliónoch dolárov. Každodenne sa vyskytnú správy o ďalších malých zemetraseniach. Tie sa stanú hlavnou príčinou ľudského strachu. V skutočnosti sa bude kolísať celá zem. Vedci to nemôžu objasniť, bude to však silný prostriedok, ako Boh bude povolávať ľudí k spáse. Zemetrasenia budú prebiehať nečakane, takže predvídať ich bude vlastne nemožné. Všetci budú len pozerať so strachom na to, ako sa cez zemetrasenia prejaví Božia moc.
https://www.magnificat.sk/2011/03/proroctvo-davida-wilkersona-zacne-to-zemetrasenim-v-japonsku/
https://udalosti.noviny.sk/katastrofa-v-japonsku/11-03-2011/prva-sprava-japonsko-zasiahlo-mimoriadne-silne-zemetrasenie.html
https://www.sme.sk/c/6547388/silne-zemetrasenie-zasiahlo-aleutske-ostrovy-pri-aljaske.html
https://hnonline.sk/2-59066530-k03000_d-53
https://www.varovani.org/vizio/JL_210310.pdf


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   Pavel K.
Titulok: Litanie

Litanie za rozšíření svaté katolické Církve, za vykořenění bludů, za pokoj a svornost mezi vládami světa.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Bože, pravdo věčná,
Bože, moudrosti nekonečná,
Bože, jenž jsi nás ke svému obrazu stvořil,
Bože, jenž jsi naše prarodiče v ráji poučoval,
Bože, jenž jsi jim dal zaslíbení Mesiáše,
Bože, jenž jsi zaslíbení dané praotcům obnovoval,
Bože, jenž jsi svou vůli ústy proroků zvěstoval,
Bože, jenž jsi zaslíbeného Mesiáše v plnosti času na svět poslal,
Bože, jenž jsi nám svým jednorozeným Synem věčnou pravdu zvěstoval,
Bože, jenž jsi pravdu svého zjevení v Církvi zachoval,
Bože, jenž Církev a její viditelnou hlavu před bludy chráníš,
Bože, jenž dáváš všemu tvorstvu kázat svěřenou pravdu,
Bože, jenž světlem katolické víry zapuzuješ temnosti bludů,
Bože, jenž učením katolické víry obnovuješ tvářnost světa,
Bože, jenž učením katolické víry zušlechťuješ lidské mravy,
Bože, jenž učením katolické víry vedeš lid ke spasení,
Bože, jemuž se nelze bez víry líbit,
Bože, jenž slibuješ pravověrným věčný život,

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.

Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od lehkovážnosti vůči naší spáse
Od lhostejnosti ve víře
Od vlažnosti ve Tvé službě
Od pýchy a hrdosti
Od zaslepenosti rozumu
Od porušenosti svědomí
Od zatvrzelosti srdce
Od odpírání Tvé milosti
Od rouhání a nevěry
Od nekajícího života
Od věčné smrti

My hříšníci prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys zachoval biskupy ve spojení se Svatým otcem,
Abys posiloval všechny kněze v pravé víře,
Abys dal vládám světa svůj pokoj a svornost,
Abys posiloval vlády světa ve spravedlivém postoji vůči své Církvi,
Abys shromáždil všechny křesťany ve své Církvi,
Abys osvítil pochybující ve víře,
Abys obrátil všechny nepřátele Církve,
Abychom stále více poznávali pravdy víry,
Abychom žili podle víry,
Abychom se stali účastnými na věčné spáse,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3x)
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Otče náš …

Modleme se:
Božský Spasiteli, jenž jsi založil svou Církev na skále a dal jí zaslíbení, že se rozšíří po celé zemi a potrvá až do skonání světa, opatruj toto své vezdejší království a dej, aby všechny národy přišly k poznání Tvé pravdy a přiblížila se doba, kdy bude jeden ovčín a jeden pastýř. Nedej, aby se na poli Církve, do kterého jsi zasel a svými náměstky stále zaséváš semeno pravdy, vzmáhal koukol bludů. Střez, Dobrý pastýři, nás, své věřící, abychom se varovali svůdců, kteří přicházejí jako vlci v beránčím rouše. Zapal světlo pravé víry všem, kdo dosud dlí v temnotě nevěry a hynou v kalu neřestí. Přiveď je k poznání, aby s Tvými věrnými Tobě v Duchu a v pravdě sloužili a dosáhli věčné spásy. Božský Pane, při jehož narození andělé zvěstovali pokoj lidem dobré vůle, osvěť svou milostí srdce vlád světa, aby žily navzájem v pokoji a svornosti, zachovaly blahý mír a chránily Církev přede vším útiskem a násilím. Ozbroj je duchem křesťanské moudrosti, aby měly na zřeteli dobro svých občanů, hájily jejich práva a zamezovaly bezpráví a nespravedlnosti. Ochraň náš stát před hrůzami války a vzpoury a oživ mezi námi ducha křesťanské lásky a svornosti, ducha zákonnosti, abychom se těšili z obecného blaha a pokoje a své povinnosti řádně a svědomitě konali, abychom jednou mohli přijít do věčné blaženosti, kde s Bohem Otcem v jednotě se Svatým Duchem žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Článek o kněžství

Zdravím vás všechny, milí bratři a milé sestry. Narazil jsem na jeden starší, ale velmi zajímavý článek, pojednávající o kněžství.
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15284

Pokoj vám!


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: ruženec

https://www.magnificat.sk/2013/01/avizujeme-tv-orol-kino-posledny-let-a-i/
Drahí moji, prečítajte si tento článok, budete isto iste povzbudení, tak ako ja. Požehnaný večer všetkým


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Re: ruženec

Pekný príbeh. Ktovie, koľko duší takto pôsobí vo svete.


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Admin Peter
Titulok: Dnešná modlitba ruženca za zastavenie šírenia potratov

Milí bratia a sestry v Kristovi, prosím vás o dnešné vaše modlitby posvätného ruženca (najlepšie Bolestného) za zastavenie šírenia potratov. Naša nebeská Matka nás prosí o modlitby jej posvätného ruženca na tento úmysel každý piatok. Táto jej prosba je obsiahnutá v posolstve č. 647, ktorého slovenský preklad vám dnes predkladám. Mimo iného nám nebeská Matka hovorí nasledovné:

"Moje dieťa, je dôležité, aby sa každý modlil môj posvätný ruženec každý piatok až do posledného týždňa mesiaca januára 2013, aby sa zastavilo šírenie potratov.

Všetky deti, zabité v lone matiek, sa stávajú anjelmi v kráľovstve môjho Otca. Oni sa denno denne modlia za každú matku, ktorá vedome a bez váhania pristúpila k ukončeniu života svojho dieťaťa v nej. Ich modlitby sú použité na záchranu duší týchto ich matiek."

"Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom."

Ďakujem za vašu dnešnú účasť na modlitbe posvätného ruženca Panny Márie (my sa ho budeme modliť o 20 hodine, ako sa ho modlievame v stredu). Ak vám vyhovuje tento čas, tak sa k nám pridajte. Ale samozrejme každý podľa svojich časových možností.


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Dnešná modlitba ruženca za zastavenie šírenia potratov

Tak uz mam pomodleno a hura do postylek. Ale zitra to ruzenecek opet jisti, musime zdvojnasobit nase sily a mnozit nase hrivny, opacna strana to dela take a rafinovane. Zly ma rad, kdyz nam dava do nasi cesty co nejvice povinnosti a veci k badani, aby nevysel cas k modlitbe. Mili bratri a sestry v Kristu, uz necumakuji do televizky od pul devate do desiti ale povidam, dekuji a chvalim naseho Boha nejvyssiho a ruzenecek? To je muj druhy pomocnicek na vsechna trapeni.


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Alena Marie
Titulok: dotaz

Prosím o pomoc v rozhodování, zda jít na ples, který pořádá YMCA v arcibiskupském paláci v Praze 12.1.2013. Přečetla jsem si článek historika Radomíra Malého, který se zabývá zednářstvím, a který tam umístil schémátko, kde je i YMCA zařazena do pyramidy Zlého.
Viz: https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2436-humaniste-nebo-sataniste-jak-svobodni-zednari-pronasleduji-katolickou-cirkev.aspx

Co o tom soudíte?


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: dotaz

Aleno Marie, o YMCE toho moc nevím, ale R. Malému věřím. Mívá velmi kvalitní články v časopise Immaculata, který rovněž doporučuji. Nebojí se věci nazvat pravým jménem. Kolikrát sami přesně nevíme, kdo je do čeho zapleten. Satanův dým je i ve Vatikánu, to je už všeobecně známo. Přeji hojné Boží požehnání a světlo Ducha sv. ke správnému rozhodnutí.


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: dotaz

Zábavy a tancovačky sú dielom satana ako také. Podľa J. M. Vianeyho sa ku každému tancujúcemu páru pridáva jeden zlý duch ...


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re: dotaz

Nic o YMCE nevím, ale Tvoje vysvětlení s citací vysvětluje vše.


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re: dotaz

Podívejte, Don Bosco rozšlapal svoje housle, aby ho nesváděly k hraní. V těchto věcech se doba mění a posouvá.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Vakcinace?

Milé sestry a bratři v Kristu, v dnešních zprávách se objevila informace, že v Pákistánu zabili další zdravotnice, které se zabývají očkováním proti obrně. Také zde spousta dětí umírá na spalničky. Útok fundamentalistů si vyžádal životy šesti zdravotníků, učitelek a lékaře. Dětský fond OSN UNICEF a WHO zastavily veškéré aktivity spojené s očkováním proti obrně v celém Pákistánu. Nezúčastněný člověk si může říci - blázni, proč nenechají ty ubohé děti očkovat? Vždyť kolik životů by mohly tyto vakcíny zachránit. Ale možná je zde strach lidí, co jim zase kdo chce přinést do země (čímž neobhajuji vraždění zdravotníků). Také my jsme před vakcinací v poselstvích varováni. Tím nechci v žádném případě říci, že se jedná zrovna o vakcíny proti obrně či spalničkám, ale... Bill Gates přiznal: Vakcíny mají snížit populaci a mohou ovlivnit i sexuální orientaci. Multimilionář a šéf Micrtosoftu Bill Gates otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl to na únorovém setkání elitní organizace TED. "Dnešní svět čítá cca 10 miliard lidí. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcinám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent", řekl Gates. Položil tak rovnítko mezi vakcinaci a úbytek lidské populace. V podivuhodné přednášce se Bill Gates zabýval dogmatem globálního oteplování, podle kterého emise CO2 způsobuje člověk, který je tak přímo zodpovědný za údajné oteplování zeměkoule. Gates nabízí způsob, jak snížit emise CO2. Gates popisuje rovnici, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. "Je to něco, co miluji", řekl Gates o vakcinách, co vše s nimi lze dokázat. Jeden z nejbohatších lidí na planetě je už dlouho znám jako štědrý mecenáš pro různé potratové programy, které mají omezit růst populace. Nyní přiznává, že tentýž cíl (redukci počtu obyvatel) mohou zajistit i nové vakcíny. Potvrdil tak informace a výzkumy, podle kterých vakcíny obsahují látky, které snižují plodnost, či přímo vyvolávají sterilitu, stejně jako různé nemoci typu autismu či poruch sexuální orientace. "To vše nám pomůže snížit populaci na této planetě", vyjádřil se Gates otevřeně. Důvod, proč byl Gates ve svém projevu tak otevřený je dán zřejmě výběrem publika. Přednáška se totiž konala v rámci konference TED (Technology Entertainment Design), což je elitní nezisková nadace, která se specializuje na přednášky veřejně známých osobností. Kromě Gatese na nich vystupují i Bill Clinton a Al Gore. Co mě šokovalo na diskuzi k uveřejněnému článku, kde se objevil i tento příspěvek, je reakce tohoto znění: "Někdo populaci musí začít ovlivňovat, tak proč ne v zemích, kde se jich rodí tolik, že je vlastní země neuživí a mají pak tendence se stěhovat do Evropy... se všemi svými kulturními (pro Evropana velmi barbarskými) zvyklostmi... a proč ne Bill Gates? Jako jeden z mála k tomu má prostředky a to nejen finanční. Kdysi se příroda uměla postarat sama - morové rány, španělská chřipka a pod. Zůstali vždy jen silní, mladí a odolní jedinci, staří, nemocní a jinak slabí prostě nepřežili. Dnes žije a přežívá i to, co by bez neustálého lékařského dozoru a zásahů nemělo šanci. A stojí to peníze, které pak chybí na léčení jiných, pro společnost přínosnějších lidí. Pravdou je, že je nás moc a bohužel už dávno převládá kvantita nad kvalitou... Kde se bere v lidech ten cynismus?


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Mária F.
Titulok: Re: Vakcinace? Očkovanie?

K očkovaniu, je to síce trochu od témy, akú začala Ivka, ale mi nedá, aby som vám tu neponúkla pár linkov a názor si urobte sami. Ja už ten svoj mám. Dospela som k nemu pozorovaním ťažkostí našich detí, rozmýšľaním, kde sa to všetko vzalo. Až som sa dostala k zopár informáciám, ktoré mi do tejto skladačky zapadli. Zlý nás tak prefíkane nahovorí na niektoré veci, že ich dokážeme prijať za svoje a považujeme ich vlastne za dobro. Tak to dopadne, keď sa na veci nepýtame Ducha Svätého. Keď ale zistíme pravdu, obyčajne je už neskoro a cítime sa podvedení. Potom nám už nezostane nič iné, len odovzdať Ježišovi do rúk to, čo sme pokazili, aby to napravil. Lenže k zákonom nariadenému očkovaniu je ťažko sa brániť, najmä, ak človek nemá ani financie na zaplatenie pokuty, aby následne nemusel dať dieťa zaočkovať. To je logika, že? Takže očkovanie potom nie je až také dôležité, keď sa zaplatí pokuta, no nie? Tak ide predsa len a len o peniaze.

Tu je zaujímavá prednáška: https://www.youtube.com/watch?v=TJFIYkON8u4, ktorá je ale aj v písanej forme tu, samozrejme bez žlto zafarbeného textu: https://www.vpl.sk/files/file/ockovanie%20file/paveda_anita_petek.pdf. Na konci prednášky je zmienka o homeopatii, s ktorou ja nesúhlasím, lebo tak, ako o nej ja viem, homeopatia je zlá vec. Ale ako to presne autorka myslí, neviem.

Ďalšia zaujímavá prednáška, ktorá sa mne dostala ako prvá a na základe nej som hľadala na internete, kto vlastne bola Anita Petek je: https://www.gloria.tv/?media=161816

Ďalších niekoľko informácií nájdete aj tu: https://www.magnificat.sk/?s=o%C4%8Dkovanie&x=0&y=0. Je toho naraz veľa, ale sa to oplatí po troche si pozrieť a "rozšíriť si obzor".

No a podstatnú informáciu nájdeme aj v posolstvách. To vám vysvetlím na skúsenosti zo života: v deň (bolo to pred vyše rokom), keď som bola predvolaná na "hygienu", pretože som odmietla dať zaočkovať dcéru, som si ešte pred odchodom na autobus náhodne otvorila posolstvo na povzbudenie. Nevedela som, čo v ňom bude, ale som tak trochu očakávala "slovo na cestu". Aj vy si otvorte posolstvo 173 (na českých 172) a budete hneď vedieť, o čom očkovanie je. To bola ale "náhoda"? Fantastické chvíle sú, keď nám Ježiš hovorí konkrétne do života! Povzbudilo ma to, dodalo odvahy. Ale aj tak som ju musela dať zaočkovať, nakoľko som nemala "zvyšných" tuším 300 eur alebo 330?

Tu som rezignovala, lebo som nevedela ako ďalej, ale ako to bude, keď pôjde "do tuhého"? V tento rok som zašla trochu ďalej. V lete som znovu nedala zaočkovať ďalšiu dcéru, ale lekárke som hneď povedala, že ak ma nahlási hygiene, ja ju budem musieť tiež kvôli tomu, že poruší ochranu mojich údajov a že ju to bude stáť o niekoľko núl viac. Hneď mi dala najavo, či sa takto kresťania vyhrážajú. Na to som jej nepovedala nič. Ale do dnešného dňa je ticho. Ale úprimne, keby ma nahlásila, nevedela by som "zaútočiť" ako som jej povedala.

V konečnom dôsledku ale nebojujeme sami. Pán nás ochráni a dá nám aj silu konať tak, ako bude treba. Marika


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   Agnes I.
Titulok: Re:Re: Vakcinace? Očkovanie?

Milá sestra, ja by som rada reagovala k časti o platení pokuty na RUVZ, je to tu síce trochu od veci, ale aj takéto info treba... Neviem, či ste predtým čerpali info aj zo stránok, ktoré sa týmto zapodievajú, napr. sloboda v očkovaní, či uvedomenie si rizík očkovania, pretože za týmto stoja milí ľudia, ktorí vám radi poradia a to aj fomou mailu. Oni totiž vedia pripraviť odmietacie papiere pre RUVZ pre konkétny prípad, na prvej spomenutej adrese je aj vzor a takisto je tam celý postup, ako odolať tejto mašinérií a vyhrať boj s vakcínami. Na základe týchto vecí majú skoro samé prípady, kedy RUVZ rezignuje a nič sa neplatí a dokonca ešte pomáhajú, ked príde papier, že treba platiť atd. s tým, že sa urobí odvolanie a dopadne to dobre. Najdôležitejšie je ísť do tohoto boja pripravený a mať všetko naštudované, lebo inak vás zmietnu. Ja som odmietnla očkovanie pred viac ako rokom a zatiaľ nič a dokonca papiere, ktoré som spísala, pomohli už aj iným a dokonca jedna lekárka na základe prečítaných info, zmenila svoj názor na vakcíny. Najhoršie je zaplatiť, to je v tomto prípade ako priznať si chybu a je jasné, že vy a všetci v tomto boji hájime pravdu a rezignovať a dať očkovať... Vyzývam všetkých, bojujte za svoje deti, oni sú také nevinné a ešte nemôžu!!! Držím vám všetkým palce!


Dátum: 05.01.2013
Vložil:   Ilona F.
Titulok: Re:Re: Vakcinace? Očkovanie?

Milá Mária! Mohla bys mi, prosím, poslat nějaké informace o homeopatii? Přednášky, které jsi doporučila, byly v němčině. Možná s titulky, ale jsem téměř nevidomá, takže nevím... Pokud je text v PDF, tak je pro můj mluvicí program také nečitelný. Jinak jsem konvertovala ke Katolické církvi v roce 1990. Mnohokrát jsem brala Greephel a Paragreep, kteří mi pomohli od chřipky. Nikdy mi nikdo nepověděl, myslím z kněží a katolických přátel, že je homeopatie dílem satana (píši s malým s, jak to tady praktikujeme). Chodím ke svátostem, tak věřím, že mi neublížili. Nejsem si ani jistá, co s námi dělají antibiotika a další léky, které jsou nám neustále vnucovány lékaři zaháčkovanými s farmácií, která je už vlastně skoro mafie, nebo se mýlím? Chvála Kristu! Děkuji za odpověď. Ilona. IFrycova(zavinac)seznam.cz


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: Vakcinace?

Musím konstatovat, že podobné názory bují i u obyčejných lidí v práci, naše společnost je skutečně cynická a není divu, kdo schvaluje potraty, ten má k tomu blízko...


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Vakcinace?

V tel. správach som počula, že prepustili nejaké zdravotné sestry v Amerike kvôli tomu, že odmietli očkovanie proti chrípke..


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Jabez (kanada) - poselství ze dne 2.ledna 2013

USILUJTE O SVATOST A ZŮSTÁVEJTE POSLUŠNÍ
Děti, stvořené pro mou slávu, miluji vás. Miluji vás věčnou láskou. Hledejte moji nejsvětější tvář. Já Jsem. Já jsem Alfa a Omega. Já Jsem, Světlo Světa, mluví. Slyšte Mě. Vyzývám vás, abyste otevřeli vaše srdce se vší důvěrou. Vzdejte se Mi. Dejte Mi svolení vás přetvořit. Když teď začínáte nový rok, musíte zapomenout na vaše plány, dát je stranou. Zapomeňte na vaši touhu po úspěchu, vaši potřebu po uznání a slávě. Zapomeňte na všechny věci a soustřeďte svůj pohled na Mě. Přijměte mé vedení. Povedu vás a budu vás učit mnoha věcem, věcem, které se nikdy nemůžete naučit z knih. Předejte Mi vaše srdce. Toužím vás osvobodit od všech obav a úzkosti. Milióny mají strach z předpověděných událostí. Milióny lidí odmítají moji vůli. Někteří touží ovládnout svět a zničit velkou část mého stvoření. Modlete se. Modlete se, moji maličcí. V tomto čase je zapotřebí mnoha modliteb. Neznepokojujte se pověstmi o válkách. Nedovolte, aby vám cokoliv vzalo váš pokoj. Držte se Mě. Připravujte se setkat se Mnou. Někteří budou zavoláni domů už brzy. Připravte vaše duše, aby přešly do slávy a radujte se z této zprávy. Smrt je jenom váš slavný vstup do mé duchovní říše. Doufejte ve Mě. Zůstávejte čistí a všechno bude dobré. Každý týden se zpovídejte z vašich hříchů. Usilujte o svatost a zůstávejte poslušní ve všem. Když jste Mi stále poslušní v malých věcech, rostete ve svatosti. Časem bude pro vás mnohem snazší zůstat poslušní, a když vyvstanou potíže, vytrváte a zvítězíte nad všemi druhy pokušení. Uděláte dobře, když si na to budete pamatovat. Poslouchejte. Poslouchejte v lásce. Spoléhám na vás, že budete milovat, jako miluji Já. Přikazuji vám milovat bez podmínek. Zanechávám vám můj polibek pokoje. Šalom!


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Ala
Titulok: Prosba o modlitbu za Sýriu

Drahý veriaci priatelia, dnes som dostala mail, v ktorom je prosba o modlitbu za Sýriu na 6.1.2013, kto môže nech sa pripojí. Pracujeme v Pánovej vinici aj za tých, ktorí už nevládzu.
Milé mamy a priatelia, arcibiskup z Aleppa v Sýrii sa zaujímal o Modlitby matiek. Hovoril o utrpení v Sýrii. Povedal, že mnoho ľudí je bez chleba, bez vody a bez elektriny. Požiadal nás, aby sme sa modlili za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, niekedy zabití alebo unesení. Pýtal sa, či môžeme zorganizovať celosvetový deň modlitieb pre Sýriu.

Veronica navrhla, že by sme sa mohli spojiť v modlitbe na sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov - 6. januára. Tento deň je časťou deviatnika, ku ktorému sa pripájajú niektorí za pokoj vo svete. Prosíme, kto môže, pripojme aj pôst (môžeme sa postiť aj niektorý deň predtým). Dajte to vedieť aj ostatným mamám z MM, lebo pre krátkosť času nemôžeme posielať list. Nech vás všetkých žehná Pán. Ala


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: RŮŽENEC

Milé sestry a bratři v Kristu,
s radostí zjišťuji, že na stránkách YOUTUBE se k novému roku objevil krásný video-dárek pro všechny křesťany a zejména pro ty, kteří se tajemství posvátného růžence rádi modlí ve společenství virtuální modlitební rodiny a neumí zrovna latinsky, anglicky či německy... :-))) Najdete je i s Korunkou k Božímu milosrdenství (dokonce zpívanou - poprvé!? - česky) na stránce https://www.youtube.com/user/bodziomic/videos Bohu díky!!! Účinkujícím i tvůrcům videí přeji hojnost Božího požehnání ... a nám všem vytrvalost v modlitbě ...


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Přátelé, už delší dobu při ranní modlitbě žehnám všem lidem. Vždy prosím Pána, aby naplnil mé prázdné ruce, abych mohla lidem požehnat. Poslední dobou mi Duch sv. vnukl myšlenku, abych prosila i za ty, kteří o milosti Boží neprosí (nestojí o ně nebo o nich nevědí). Je škoda, aby milosti Boží přišly nazmar. A jaké bylo mé překvapení, když jsem totéž objevila v Deníčku sv. Faustyny: "Pán mi řekl: Toužím dávat se duším a naplňovat je svou láskou, ale je málo těch duší, které chtějí přijmout všechny milosti, jež jim má láska určila. Má milost nepřijde nazmar, pokud ji duše, pro niž je určena, nepřijímá, bere si ji jiná duše." Něco podobného psala i Terezka, ta zase nechtěla, aby Ježíšova krev tekla zbytečně (protože řada lidí Kristovou výkupnou obětí pohrdá), a chtěla sbírat kapky krve tekoucí na zem. Takže obraťme k Pánu své prázdné ruce a On je naplní. Můžeme žehnat celému světu. Bůh má dostatek milostí ke spáse celého světa, ale musíme si je vzít a prosit o ně. Máme větší moc, než si myslíme. My totiž vítězíme Boží mocí. Je potřeba prohlašovat Boží vítězství nad každou situací, ve které se ocitneme.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Ilka Veronika, chcem ti povedat, ze ja vo svojom vnutry citim to iste, zehnat celemu svetu. Teraz pocas nasich krasnych sviatkov, ako som priala priatelom a znamym vsetko dobre, nakoniec stále zo mna vyhrklo, aj celemu svetu. Citim potrebu pamatat na cely svet. Este nakoniec dovol zazelat tebe, nasim citatelom tejto stranky aj celemu svetu stastny Novy rok, plny darov Ducha svateho.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Milá Jarko, to jsem ráda, že to tak cítíme stejně. Je nás víc. Duch svatý nás vede k jednotě, ne k rozdělení. Potkala jsme dnes jednu známou, která se také hodně modlí za obrácení naší země, i s celým jejich spolčem. Byla šokovaná sdělením o působení ďábla v dnešní době - Pentagramček, dětské zvrhlé časopisy, apod. Rozhodla se zesílit modlitby. Také přeji všem na fóru hodně požehnání v tomto roce. A vlastně přeji to všem. Čím víc lidí se obrátí, tím méně nám ti zlí budou škodit.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Milé sestry a bratři v Kristu,
žehnání je v dnešní době velmi důležité. I když ho zase mnozí "chytrolíni" považují za magické praktiky. Opakem žehnání je proklínání a to se také běžně děje. Děti přišly ze školy s informací, že spolužák po večerech proklíná všechny, které nemá rád. Časopis pro náctileté uveřejňuje inzeráty s nabídkou kletby a jiný "skvělý" časopis pro mládež nabádá ke skupinovému a lesbickému sexu. I v naší zemi je už možné koupit voodoo panenky se sadou špendlíků. K čemu jsou asi určené? Jsou rozesílány na dobírku v balení v podobě rakve za 750 Kč.
Neochabujme prosím v modlitbě, zahrnujme do ní také mladé lidi a děti. Vysvobozujme duše z vlivu Zlého, odevzdávejme naše bolesti a trápení za spásu duší. Nenechejme se ničím a nikým odradit.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Iva- Marie, vysvetli mi prosim Ta, ako niekto moze zehnanim ci pozehnanim chapat, pouzivat za magicke triky ??????


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re:Re: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Jarko, jsem tady asi dřív, tak Ti odpovím místo Ivy-Marie: Jednak to vychází z neznalosti základních znalostí Bible a Katechismu. Také možná z pohodlnosti a vlažného křesťanství. Anebo přímo z touhy škodit? U zednářů bych to chápala. Před lety jsem kamarádce doporučila, aby před zkouškou šla za knězem pro požehnání. A ona mi na to řekla: "Já na žádné zaříkávání nevěřím." Přitom to byla praktikující katolička. Jindy se zase vyděsila jedna hodná věřící žena, když jsem na spolču navrhla, že si budeme vzájemně žehnat. Myslela si, že jde o úkon vyhrazený pouze kněžím. (Samozřejmě jsme nemyslela svátostné požehnání.) Ale té stačilo vysvětlení a odkaz na Katechismus. Přesné definice žehnání máme v Katechismu. Já se držím toho, jak to jednoduše říkal náš kaplan: "Žehnání je svolávání Boží přízně." Když žehnáme nepřátelům, prokazujeme jim milosrdenství, ale také sobě, protože se tím pročistí i naše srdce od zloby a nepřátelství. Blaze milosrdným, neb oni dojdou milosrdenství. (Opakem je proklínání - kdo seje vítr, sklízí bouři.)


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Jarka
Titulok: Re:Re:Re:Re: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Ilka Veronika, vdaka za odpoved. Zdielame ten isty nazor, tesi ma to a zaroven udivuje, ze krestania sa nepriblizuju blizsie k Bohu. Zehnat niekomu znaci priat dobro, rozsievat Boziu lasku, ktora sa splieta s radostou, pokojom, harmoniou. Co k nebesam stupa, sa k nam vracia. Kedy to ludia pochopia, ktoreho Pana chcu vzyvat, komu chcu sluzit? Je uz skutocne na case sa prebudit. Najsvatejsie, najcistejsie srdce Jezisa Krista a neposkvrnene srdce Panny Marie pomahaj nam.


Dátum: 04.01.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re: aby milosti Boží nepřišly nazmar

Ďakujem za pripomenutie tejto veľkej Božej milosti.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Prosba o modlitbu za nového prezidenta

Moji drazí bratři a sestry, moc bych Vás chtěla také poprosit o zahrnutí do společných modliteb volbu nového českého prezidenta. Jedná se o první přímou volbu u nás a tak aby lidé v Čechách a na Moravě dostali skutečný dar Ducha svatého, protože to bude právě ten prezident, který bude s námi v dobách nastávajících. Aby byl podle vůle Boží. Moc Vám děkuji, z celého srdce. Lída


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes o 20 hod

Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes o 20 hod

Na základe vašich návrhov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnes v stredu, 02.01.2013 o 20 hod na tieto úmysly:

 • za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;
 • za nášho milého a posolstvám oddaného kňaza, pripútaného na lôžko, ktorý veľa trpí, modlí sa za nás a žehná nám, ktorí sme verní týmto posolstvám ako aj otca Manjackala, ktorý leží v nemocnici v Salzburgu v kritickom stave;
 • za sestru Petru Bostlovú, ktorá na svojom blogu hájí írske posolstvá a odoláva útokom slobodomurárov a satanistov;
 • za mladý manželský pár, ktorý prechádza manželskou krízou (ona si našla nového partnera a žiada o rozvod). Majú 2 malé děti (2,5 a 4 roky);
 • za uzdravenie pána farára z farnosti z Kamenca pod Vtáčnikom, ktorý má zdravotné problémy;
 • za mladú rodinu, kde mamička očakáva tretie dieťatko, ktoré je v siedmom mesiaci. Manžel ju od začiatku posielal na potrat, ale keďže si dieťa nechala, manžel s ňou už siedmy mesiac nerozpráva;
 • za všetkých našich duchovných pastierov, kňazov, biskupov, arcibiskupov, a kardinálov, aby v pokore srdca načúvali Božím slovám z týchto posolstiev, neútočili, nehanobili a verejne neodsudzovali tieto posolstvá a nezakazovali veriacim modliť sa modlitby kampane ani im neprikazovali páliť Pečate živého Boha;
 • za jednotu a dar rozlišovania pre rehoľné osoby, biskupov a kňazov v Česku a na Slovensku, aby spoznali a prijali pravé posolstvá a neuhášali ducha modlitby a obety veriacich;
 • za veľké obrátenie našich národov a za spásu všetkých duší;
 • za nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., za jeho úmysly a za jeho bezpečnosť ako aj za naplnenie jeho poslania ako hlavy našej svätej Božej Cirkvi na zemi, ktoré má podľa Božích zámerov zavŕšiť na konci týchto ustanovených časov;
 • za rozvrátené rodiny, za vzájomné odpustenie si medzi členmi rozháraných rodín a za deti, ktoré musia vyrastať v takýchto rozvrátených a neúplných rodinách.


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Prosba o modlitbu

Milé sestry a bratři,
prosím, abychom dnes večer zahrnuli do našich modliteb O. Manjackala, který leží v nemocnici v Salcburku v kritickém stavu. Take prosím o modlitbu za velmi statečnou paní Petru Bostlovou, která na svém blogu hájí irská poselství a odolává útokům zednářů a satanistů. Děkuji.


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu

Pripájam sa k modlitbe za pani Bostlovu, táto žena je naozaj silnou osobnosťou, nech je s ňou Duch sv. Duch sily a odvahy. Tiež za otca Manjackala.


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Lucie
Titulok: Pelianito (Itálie) poselství ze dne 30.12.2012

KDYŽ MILUJETE, ŽIJETE VE VŮLI BOŽÍ, NEBOŤ BŮH JE LÁSKA
Milované děti, co jsem vám říkal? Co je vaším dědictvím? Je to láska, čistá, jednoduchá láska. Když milujete, žijete v Boží vůli, protože Bůh je láska. Já ji dělám jednoduchou. To vy věci komplikujete. Musíte vydestilovat z vašeho života jeho nejjednodušší element – lásku. To je podstata vašeho života. Milujte Boha v sobě a ve vašem bližním. To je klíč k pokoji a radosti. Jestli vám chybí pokoj a radost, podívejte se, co jste položili do cesty čisté lásce. Co přehradilo tuto cestu? Když máte lásku, máte všechno. Tak se nezastavujte u překážek, ale cokoliv, co vám brání žít život čisté lásky, odstraňte. Na čem tak často lpíte, jsou věci, které vás svazují. Přetněte řetězy a vzlétnete! Mé děti, už není čas, abyste tíhli k něčemu, co je zbytečné. Držte se Mne oběma rukama – rukama neobtíženými něčím, co vás nemůže zachránit. Pojďte ke Mně a budete svobodní.
Modlitba:
Božský Otče, je tak mnoho věcí, které nás vzdalují od toho, co je čisté. Uděl nám každou milost, abychom uviděli, co je dobré v našich životech a odstranili to, co nás odvádí od Tebe. Tvoje láska je všechno, co potřebujeme. Pomoz nám ve tvém milosrdenství uvidět slávu, která nás čeká, když se budeme držet jenom Tebe. Amen.


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Yair Lapid

Jen pro info, někde jsem četl, že antikrist přijde v oděvu Araba jako mírotvůrce, toto by možná sedělo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Yair_Lapid
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0503/New-kind-of-Israeli-politician-Yair-Lapid-doesn-t-talk-about-Iran-Palestinians

... nová politická hvězda Izraele, do politiky vstoupil před dvěma lety. Velmi inteligentní Žid, 44 let, mluví 6 jazyky, narodil se v Jordánsku. Oblíben a široce podporován jak laiky, tak židovskou obcí v Izraeli (kromě ortodoxních). Prosazuje oddělení politiky od náboženství, které je podle něj zdrojem konfliktů, prosazuje toleranci mezi náboženstvími. Milován jako dobrodinec. V současné době je osobou, jejíž politická jednání snižují napětí s Araby (jedná s nimi v arabštině). V lednu jde do vládních voleb jako kandidát...


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Eva B.
Titulok: Re: Yair Lapid

Děkuji bratru Jiřímu za tento zajímavý odkaz, přes Google jsem našla různé zahr. články, fotografie i rozhovory s tímto mužem a zdá se, že by to mohl být opravdu on, ale to ví jen Bůh... soudím podle toho, co bylo už o něm řečeno a popsáno v proroctvích. Také na orig. stránkach Varování je o Antikristu psáno i v posledním, nejnovějším poselství... Přeji Vám všem Požehnaný a Milostiplný nový rok


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Ilona Fryčová
Titulok: Re: Yair Lapid

Zdravím všechny bratry a sestry. Já jsem se až dosud domnívala, že by mohlo jít o Bhagavana. Jenže ten by na sobě mělindický oděv.
www.deeksha.cz


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Yair Lapid

Moc Vás prosím - všechny, kteří mají jen malé nutkání zjišťovat, kdo Antikrist je - zabrzděte!!! Je to pokušení!!!

Poselství Ježíše ze dne 2. ledna 2012. Vizionář: John Leary (USA),

Přesto musím varovat mé věrné, aby rozlišovali v duchu pravdivost daných slov, protože přijdou také falešní proroci. Největším podvodníkem bude Antikrist a Já jsem již popsal, jak svede lid svou schopností sugesce. Nedívejte se do jeho očí a neposlouchejte jeho hlas. Vyhněte se dokonce i četbě jeho slov, jež by mohla způsobit, že byste ho zbožňovali.

Poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2012.
Vizionář: John Leary (USA),

Přijdou falešní kristové, kteří se pokusí vás oklamat. Nesmíte jim uvěřit. Přijde také Antikrist v oděvu Araba, prohlašujícího se za muže míru. Nedívejte se mu do očí, neboť může svou démonickou mocí způsobit, že ho lidé začnou uctívat. Proto jsem vám už řekl, ať se ihned po Velkém Varování zbavíte vašich televizorů, počítačů a moderní techniky, abyste se nedívali na jeho tvář.

Pán Ježíš v poselstvích Marie Božího milosrdenství už takto varuje taky (nevím číslo). Jeden ruský starec již dříve varoval před pohledy na jeho zázraky - považuje to za hřích.


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re: Yair Lapid

Děsné je, že těch potenciálních "kandidátů na Antikrista" je více. Ale neřešme, kdo to je či bude, modleme se za zneškodnění jeho zhoubného působení. My máme v rukou velikou moc, ač jsme slabí. Máme na své straně Všemohoucího Boha Otce. A také Ježíše, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. Máme světlo, ovoce a dary Ducha sv. Máme svátosti. Máme Pannu Marii, která má vznešený úkol porazit satana. Modlitba růžence je jako kulomet proti ďáblu.


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re:Re: Yair Lapid

:-)
Znám jednoho kněze, jenž shromažďuje různá proroctví o posledních časech. Avšak vychází jen z nich a Slovům Božím, vyvádějícím nás ze spárů šelmy, nevěří. Tak se stalo, že za Antikrista považuje Obamu, o čemž je naprosto přesvědčen. Má pro to různé argumenty, sesbírané z netu, ale ty poukazují jen na další oběť satana... Proč to tu píšu? Je vidět, jak jsme slabí a ubozí. Bez opravdové Boží pomoci a přítomnosti dříve nevídané (poselství) bychom jen zlomkem mohli vyplnit vůli Boží, která je od nás očekávána v Knize Zjevení. Bohu díky za všechno, čím jsme. Bez něj nejsme ničím... Možná, že i ten prach země má v mnohých případech větší cenu, nežli by měli mnozí z nás bez Tebe, Bože Svatý.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: Yair Lapid

Súhlasím s Tebou brat. Však on sa dá poznať, o to sa "báť" nemusíme. Skúmanie môže byť naozaj nebezpečné. Ja mám skúsenosť tiež s jedným "kandidátom" o ktorom som si len tak zo zvedavosti googlila. Potom som sa ho nevedela zbaviť z mysli asi 3 dni. Neustále sa mi jeho fotografia vybavovala pred očami, aj jeho meno. V noci keď som sa prebudila, prvá myšlienka, čo ma napadla bolo jeho meno a jeho obraz! Zmiernilo sa to po prijatí sv. prijímania, ale po tejto skúsenosti sa k tomuto "pátraniu" staviam tiež veľmi, veľlmi opatrne.


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Posolstvá na stiahnutie

Posolstvá na stiahnutie v pdf formáte:

https://www.ulozto.cz/xcfDPvv/posolstva-001-049-pdf
https://www.ulozto.cz/xz7Z5L1/posolstva-050-099-pdf
https://www.ulozto.cz/xSQxtLg/posolstva-100-149-pdf
https://www.ulozto.cz/xMAiKFs/posolstva-150-199-pdf
https://www.ulozto.cz/xrU5Ynt/posolstva-200-249-pdf

Týchto prvých päť dielov som nerobil ja, ale ako som už písal, rozhodol som sa pokračovať v ďaľších dieloch a v rovnakej podobe.
Takže šiesty diel odo mňa:

https://www.ulozto.cz/xPaMU78/posolstva-250-299-pdf

Pri číslovaní posolstiev 250 - 299 som sa držal číslovania na týchto stránkach. Momentálne som uklikaný na smrť, takže odchádzam na zaslúžený odpočinok. :D


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Marcela
Titulok: Re: Posolstvá na stiahnutie

Drahý brat Michal, veľmi pekne ďakujem za spracovanie ďalších častí posolstiev. Päť dielov už mám aj vytlačené, pretože tiež predpokladám, že príde čas, keď nebudeme mať prístup k týmto vzácnym posolstvám. Veľmi si ma potešil, keď si pripravil šiesty diel a verím, že nás potešíš aj ďalšími dielmi.

Do nového roka Tebe, ale aj všetkým naším prekladateľom posolstiev a samozrejme všetkým bratom a sestrám z celého srdca vyprosujem Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. S úctou Marcela


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Ludka
Titulok: Nový rok

Veľa Božích milosti v novom roku, veľa zdravia, pokoj a súdržnosť v rodinách a jednotu katolíckej Cirkvi. Aby v každom ľudskom srdci znovu vzplanula Božia láska. To zo srdca želá Ludka


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Jitka
Titulok: prosba o modlitbu

Milí přátelé, ráda bych vás poprosila o modlitbu za mladý manželský pár z farnosti (oba vychovaní v katolických rodinách), který prochází manželskou krizí (ona si našla nového partnera a žádá rozvod). Mají 2 malé děti (2,5 a 4 roky). Prosme o Ducha sv. pro manžele, aby dokázali najít k sobě zpátky cestu. Bohudíky.


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: prosba o modlitbu

Mila Jitko, je pobloznena a duch rozvodu nechce odejit. At ji manzel, kdyz bude v noci spat, klidne at se nsd jeji hlavou, pokud jeste spi v jedne posteli a at se modli k Bohu vsemohoucimu. Klidne at ji dela ve svem duchu exorcismus, ma tam ducha touhy, nebo li chtice, neodpusteni, sexu, poproste i lidi v Karmelu, at se za Vas modli a vy, jako manzel se modlete, jste sice dva, ale jste s Bohem jedno telo, a proto, kdyz se midlite za ni, jeji duse se modli spolu s Vami. Vas umysl davejte do kazde Hostie svate, chodte na msi a jednoduse Jezisi vse dejte. Vim o cem mluvim, prosli jsme si sti take. Zavolejte Mirce Danickove, ma modlitby ve zpevu v jazyku, je to sila, je to charismaticka a nyni zije v u Hostynskych vrchu. Vidi to, co ji ukaze Jezis. Neklesejte na mysli, vase zena se k Vam vrati, mate Boha na vasi strane, takse ho chopte, On ocisti kazde zlo ve vasi dusi.


Dátum: 02.01.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re: prosba o modlitbu

Nebo lu v jeji dusi. Telefon na Mirku Danickovou je 573333398 a jeste jedno. Budte pozorny a mily a ukazte ji, co mate spolecneho. Pozvete ji na mista, ktera oba milujete, na prvni rande, kde jste se kdysi setkali. Budte pozorna a na kazdem kroku ji zehnejte a pomodlete se take za toho pana, aby odstoupil od techto umyslu. Bude to bolet o to vic, cim dele pani zila v hrichu. Ale pak to stoji za to.


Dátum: 03.01.2013
Vložil:   Jitka
Titulok: Re:Re:Re: prosba o modlitbu

Dobrý den, děkuji za vaše povzbuzení. Dnes jsem sehnala kontakt na dotyčného pana manžela. Váš vzkaz mu předám... Přeji požehnaný rok. J.


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Štefan
Titulok: prozba o modltbu

Prajem požehnaný rok 2013. Chcel by som poprosiť o modlitbu do stredajšieho sv. ruženca za nášho p. farára z farnosti Kamenec pod Vtáčnikom. Od nedele je v nemocnici pre pretrvávajúce zdravotné problémy. My sme zostali aj bez sv. omše. Je to strašne obetavý človek, ktorý miluje Boha a ľudí a teraz je smutný, lebo nie je s nami a nám tiež veľmi chýba. Keby ste mohli byť na jeho nedeľnej bohoslužbe. Ďakujem a pokoj Vám.


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Adriana
Titulok: Na povzbudenie pre vsetkych

https://bostlova.blog.idnes.cz/c/313581/Pravost-Poselstvi-Varovani.html

P.S. Prajem vsetkym vsetko naj do Noveho roka 2013... Boh vas zehnaj a ochranuj v tomto roku 2013 ...


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Marie L.
Titulok: Požehnaný nový rok

Drazí bratři a sestry v Kristu, přeji všem Požehnaný nový rok, stálou ochranu našeho milujícího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého a naší Maminky Panny Marie. Děkuji za vás všechny a prosím o všechny potřebné milosti. Děkuji Ti Bože.


Dátum: 31.12.2012
Vložil:   Veronika
Titulok: Petra Bostlová - Pravost Poselství Varování

Bratia a sestry, prečítajte si nový článok od pani Bostlovej:
https://bostlova.blog.idnes.cz/c/313581/Pravost-Poselstvi-Varovani.html


Dátum: 31.12.2012
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: Petra Bostlová - Pravost Poselství Varování

Milá Veronika, ďakujem za link, článok som skopirovala a poposielala mojím odporcom aj z rodiny. Požehnaný Silvestrovský večer.


Dátum: 31.12.2012
Vložil:   Veronika
Titulok: Re:Re: Petra Bostlová - Pravost Poselství Varování

Aj Vám požehnaný Silvester.


Dátum: 01.01.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: Petra Bostlová - Pravost Poselství Varování

Drazí bratři a sestry v Kristu, paní Bostlová má odvahu nazvat věci pravými jmény. Její blog stojí za přečtení. Také se za ni modleme, nepochybně se ji někteří jedinci budou snažit umlčet. Kéž by bylo víc takto statečných lidí. Ale i tichá modlitba v bezpečí domova zmůže hodně. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého.