Posolstvo 149

25.07.2011 09:00

Posolstvo 149

25.07.2011 – 09:00 hod

— Satan je bezmocný proti Mojim oddaným stúpencom —

 

Moja milovaná dcéra, mám veľkú radosť, lebo ti opäť môžem povedať o obrátení, ktoré teraz vo svete prebieha. Čím viac ohavností človek pod Satanovým vplyvom pácha, tým viac Mojich detí začína spochybňovať mieru vražedných úmyslov, ktorá vo vašom svete prevláda. Čím viac je vám prezentované zlo, tým väčšie bude aj poznanie, že Satan skutočne existuje. Dovoľte Mi, aby Som tým, ktorí neveria v jeho existenciu, vysvetlil, ako môžu rozpoznať jeho zlé činy.

 

Zakaždým, keď sú Moje deti svedkami vraždy, sebevraždy, vojny, korupcie vlád ako i chamtivosti, arogancie a nespravodlivosti zo strany tých, ktorí majú moc, potom vedzte, že tieto činy sú prejavom Satana. Zlý sa teraz zúfalo snaží otráviť mysle Mojich detí a jeho hnev je v tomto dejinnom čase natoľko intenzívny, že urobí pre to všetko, čo bude v jeho moci. Vy, Moje deti, ste jeho terče. Zatiaľ, čo je pre neho ľahké, aby infikoval duše, ktoré sa sami naširoko otvárajú jeho vplyvu – sú to najmä tí, ktorí na zemi neustále hľadajú vlastnú slávu – o to ťažšie mu padne zadúšať ducha Mojich oddaných nasledovníkov. Sú natoľko požehnaní skrze dar Ducha Svätého, že on – Satan, je voči nim bezmocný.

 

Tí, ktorí dodržiavajú Moje pokyny, aby sa modlili, budú posilnení na duchu a mysli. Potom ich nebude znepokojovať, že Satan zúrivo rozdáva údery, pretože budú obrnení mocným štítom. To však neznamená, že (Satan – pozn. prekladateľa) nepoužije každý dostupný prostriedok, aby vás zviedol cez túžby tela. Ani to neznamená, že vás nezraní tým, že nebude našepkávať do uší tých, ktorí sú vám blízki alebo tých, ktorých máte radi. Zostaňte silní, Moji nasledovníci, pretože práve cez vašu silu bude navždy rozdrvený. Deti Moje, keď sa rozšíri obrátenie, stane sa bezmocným. Veď ako vám môže dať piť z jeho diabolského pohára nenávisti voči ľudstvu, keď nemáte smäd po všetkých jeho prázdnych sľuboch? Čím silnejší budete, tým menej vás bude pokúšať.

 

Vedzte, že keď ste teraz svedkami globálnych nepokojov, je to práca Podvodníka. Moji nasledovníci okamžite poznajú hanebnosť Satana, lebo jeho činy bijú do očí. Modlite sa, aby aj vaši bratia a sestry dosvedčili tieto ohavnosti a rozpoznali v nich to, čo v skutočnosti sú. Len vtedy, keď neveriaci konečne akceptujú, že Satan existuje, až potom budú u Mňa hľadať ochranu.

 

Modlite sa teraz za celosvetové obrátenie. Obrátenie, ktoré nastane nielen v dôsledku Varovania, ale aj kvôli pravde.

 

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť