Posolstvo 152

28.07.2011 15:30

Posolstvo 152

28.07.2011 - 15:30 hod

— Modlite sa za tie duše, ktorým hrozí zatratenie, lebo neprežijú Varovanie —

 

Dcéra Moja, duchovné sucho, pociťované počas posledných dní, kedy si nebola schopná modliť sa, zapríčinil Podvodník, snažiac sa ťa odo Mňa odtrhnúť.

 

Teraz, keď si Mi dala definitívny sľub stať sa obetnou dušou pre Môjho Večného Otca na záchranu duší, budeš mať zvýšenú ochranu, aby bolo Podvodníkovi zabránené rozptyľovať ťa.

 

Teraz nadišiel čas pre poslednú možnosť vykonať veľké množstvo modlitieb, deti, na záchranu tých duší, ktoré neprežijú Varovanie. Prosím, nasledujte Moju výzvu a intenzívne sa modlite počas mesiaca augusta, ktorý je ustanovený ako Mesiac spásy duší, za tieto úbohé, stratené duše.

 

Šír všade toto slovo k modlitebným skupinám, aby nasledovali Moje pokyny – denná svätá omša, denné sväté prijímanie a jeden deň pôstu v týždni po dobu celého mesiaca. Nepodceňujte silu, ktorú bude vaša modlitebná skupina mať, pokiaľ ide o záchranu duší.

 

Začnite s modlitbami za vlastných rodinných príslušníkov, ktorí žijú v hriechu alebo sú neveriaci. Zahrňte k nim aj priateľov a známych, ktorí sa dobrovoľne obrátili chrbtom Môjmu učeniu a ktorí páchajú na iných bezprávie. Oni potrebujú teraz vaše modlitby.

 

Teraz je čas na tiché rozjímanie, nakoľko sa deň Varovania blíži. Vyzývam k tichej, neprerušovanej modlitbe a pobožnosti a prikazujem, aby sa Moji svätí služobníci modlili za tie duše, ktorým hrozí zatratenie. Teraz im pomôže len modlitba a hlavne modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu.

 

Spojte sa v láske ku Mne.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť