Posolstvo 160

07.08.2011 14:45

Posolstvo 160

07.08.2011 - 14:45 hod

— Boh Otec - význam utrpenia —

 

Som Alfa a Omega. Som Boh Otec Stvoriteľ človeka a vesmíru.

 

Moja drahá dcéra, teraz konečne prijímam tvoj dar ako pomoc na záchranu duší. Tvoj dar prijímam s láskou a radosťou. Nebude to ľahká cesta, ale pokiaľ Ma v každom jednotlivom dni budeš prosiť o pomoc, potom budeš mať ochranu.

 

Tvoje utrpenie bude mentálneho charakteru a aj vo forme duševnej tmy. Ak sa bude tvoj stav zhoršovať, vždy si spomeň na tie duše, ktoré budú vďaka tvojmu utrpeniu zachránené.

 

Chodievaj tak často, ako ti to bude len možné, na adoráciu, aby si načerpala silu, potrebnú na toto dielo. Posolstvá Môjho milovaného Syna budú pokračovať. Musia byť zverejňované ako doposiaľ, lebo posolstvá pre svet budú pribúdať a nie ubúdať. Veľa svätých ti je nápomocných tým, že sa za teba prihovárajú.

 

Modli sa aj naďalej k Najsvätejšej Trojici za milosti, ktoré potrebuješ, aby si zostala silná. Nikdy nemaj pocit opustenosti, lebo je to len zdanie, ktoré je súčasťou tvojho utrpenia. Nechaj odpočívať svoje myšlienky. Zostaň kľudná a navonok sa ukáž byť v radosti. Nevšímaj si tých, ktorí ťa budú chcieť zraňovať. Radšej si pripomínaj, že je to kvôli Božskému svetlu, ktoré presvitá cez tvoju dušu, rozptyľujúc temnotu v druhých. Vtedy a len vtedy pochopíš utrpenie, ktoré spaľuje srdce Môjho Syna, keď vidí vo svete hriech. Tvoje utrpenie bude len malý zlomok toho, čo On každú minútu dňa podstupuje.

 

Prijmi teraz dar, ktorý aj tebe bol daný, pretože si bola povolaná stať sa obetnou dušou.

 

Pamätaj si dcéra Moja, že vždy prebývaš v Mojom srdci. Ja bdiem nad tebou a ochraňujem ťa. Usmej sa. Neboj sa tejto práce, lebo ona prinesie tebe, tvojej rodine a tvojim milovaným veľkú odmenu v Mojom oslávenom Kráľovstve.

 

Váš milujúci Otec – Boh

Stvoriteľ všetkých vecí

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť