Posolstvo 185

04.09.2011 22:00

Posolstvo 185

04.09.2011 - 22:00 hod

— Milovať svojho blížneho, ako seba samého, je omnoho ťažie, ako si myslíte —

 

Dcéra Moja, teraz nadišiel čas, aby ste počúvali Moje pokyny a upozornili Moje deti na prichádzajúce obdobie v súvislosti s pripravenosťou všetkých Mojich nasledovníkov na nutnosť, aby zotrvávali vo svojich každodenných modlitbách. Takisto musia prijímať Moje telo formou Svätej Eucharistie a modliť sa za záchranu duší.

 

Moje deti si všímajú viac Moje posolstvá, než aby sa zhromažďovali ku každodennej spoločnej modlitbe za všetky Moje deti, skôr než príde Varovanie.

 

Dívajte sa na vašich bratov a sestry Mojimi očami, ktoré na nich hľadia ako na zázrak stvorenia, daný ľudstvu ako dar od Môjho Večného Otca. Každá jednotlivá duša je rovnakou mierou milovaná. V očiach Môjho Otca nie je robený žiaden rozdiel.

 

Ak vy, Moji nasledovníci, milujete Mňa, tak milujete aj Môjho Otca. Následne, ak je vaša láska k Môjmu Otcovi pravá, tak budete milovať aj vašich bratov a sestry. Musíte obzvlášť prejaviť lásku k tým, ktorí vás svojim chovaním urážajú. Niektorí vás budú napádať, vysmievať sa vám a ničiť vašu povesť, čo bude zraňovať vás a vaše rodiny. Môžete ich poznať osobne alebo vás môžu poškodzovať konaním, ktoré môže mať negatívny dopad na vašu schopnosť obliekať a živiť vaše rodiny. Nie je podstatné, ako veľmi vám ľudia škodia. Prosím vás v Mojom mene, aby ste prijali Moje vedenie. Modlite sa za nich a hlavne za tích, ktorí vám ubližujú. Pretože ak sa za nich modlíte, oslabujete nenávisť, ktorou ich zamoruje Satan. Nenávisť, ktorá by mohla vyvierať z myšlienok na pomstu.

 

Toto je jedno z najťažších zo všetkých Mojich učení. Milujte blížneho svojho ako seba samého. Je to omnoho ťažšie, ako si myslíte. Pokiaľ budete schopní dosiahnuť tohoto aktu veľkodušnosti, pomôžete Mi naplniť Môj plán na záchranu mnohých duší.

 

Váš milujúci Učiteľ a Priateľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť