Posolstvo 209

30.09.2011 21:15

Posolstvo 209

30.09.2011 - 21:15 hod

— Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, Moja úloha, obracať teraz duše, naberá na intenzite.

 

Prosím, varuj toľkých (ľudí), koľkých len môžeš, aby pripravili svoje duše skôr, ako nastane Varovanie.

 

Informuj všetkých kňazov, rádové sestry, Biskupov a iné denominácie, ktorí veria v Môjho Večného Otca, aby počúvali Moje slovo. Tak mnoho Mojich detí sa nachádza v takej temnote, že svetlo Mojej Božskej slávy zraní ich duše. Pocítia skutočnú bolesť, pretože nebudú schopné zniesť tento veľký prejav Môjho milosrdenstva.

 

Niektorí ľudia sa pobavene usmievajú nad týmito svätými posolstvami. To Ma zarmucuje. Nie preto, že neveria tomu, čo im touto cestou hovorím, ale preto, že nechcú veriť vo Mňa. Všetkým vám, ktorí máte strach o svojich milovaných, odkazujem - prosím, modlite sa, aby očisťovanie, ktorému počas Varovania budú čeliť, ich nakoniec priviedlo do Môjho srdca.

 

Žiadam, aby sa teraz všetci Moji nasledovníci chránili pred Satanom. Musia pokropiť každý kút svojho domu svätenou vodou, nosiť Benediktínsky kríž a nosiť pri sebe ruženec. Modlite sa tiež k svätému Michalovi Archanjelovi. Satan a jeho armáda nasledovníkov budú robiť všetko preto, aby vás presvedčili, že to nie Som Ja, kto (k vám) hovorí. Satan a jeho démoni vás začnú trápiť a do vašich myslí vnášať strašné pochybnosti. Vy, deti Moje, ho môžete zastaviť, keď dodržíte Moje pokyny. Žiaľ, popletie mysle slabých duší natoľko, že Ma úplne odmietnu.

 

Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké. Budú sa dohadovať o tom, akým spôsobom Ma urazili. Dokonca ani spaľujúce plamene Pekla, ktoré zakúsia počas Varovania, neodstránia všetky ich pochybnosti ohľadne Mojej existencie.

 

Mnohí budú šíriť lži o Varovaní potom, ako sa uskutoční. Títo pohania, ktorí sú otrokmi Satana, vymyslia lož, ktorú budú všade rozširovať. Budú predložené vedecké argumenty, aby scestne (nesprávne) vysvetlili túto udalosť. Nebudú chcieť počuť pravdu. Preto sa za nich treba modliť. Tak silné je Satanove zovretie, ktorým drží svet, že Moje meno ani šepotom nebude vyslovované na verejnosti. Ako sa zdá, je diskusia o Mojej existencii na zemi trápnou témou na rozhovor.

 

Dnes je Moje meno užívané najmä pri ordinárnom (škaredom) hovorení, ba ešte horšie, pri kliatí cez pošmyknutie jazyka. Ale teraz Ma počúvajte. Moje meno bude znova počuté a prijaté tými, ktorí sa po Varovaní obrátia. Potom bude Moje meno Mojimi deťmi užívané, (len) keď sa budú ku Mne modliť.

 

Váš milovaný Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť