Posolstvo 210

01.10.2011 20:30

Posolstvo 210

01.10.2011 - 20:30 hod

— Panna Mária - aj Podvodník sa pripravuje na Varovanie —

 

Moje dieťa, modli sa za všetky tie duše, ktoré odmietli Môjho Syna a ktoré sú na to hrdé.

 

Čas sa blíži, kedy Môj Syn sa ešte raz pokúsi zachrániť svet od zatratenia. Je dôležité, Moje dieťa, aby si aj naďalej bola vo všetkom, čo sa od teba požaduje, poslušná Môjmu drahému Synovi.

 

Trpí a chce vás všetkých zachrániť zo zovretia Podvodníka. Podvodník sa (tiež) pripravuje na Varovanie. Kým Môj Syn si cez Svoje milosrdenstvo vytýčil zachrániť duše všetkých, tak Podvodník sa bude snažiť ich presvedčiť, že Varovanie bola len ilúzia (klam – pozn. prekl.).

 

Satanovi sa musí zabrániť, aby lapil tieto nič netušiace duše. Modli sa za ne všetky, pretože tieto najviac potrebujú tvoje modlitby.

 

Tvoja blahoslavená Matka - Kráľovná neba

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť