Posolstvo 215

06.10.2011 22:45

Posolstvo 215

06.10.2011 - 22:45 hod

— Váš bankový kolaps bol riadený Antikristom —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, vytrvalo sa modli, pretože Antikrist je pripravený vyskočiť zo svojej skrýše a vrhnúť sa na svet, aby pohltil Moje deti.

 

Jeho rafinovaný plán bude ukrytý za dobre vyzerajúcim, šarmantným a výrečným zovňajškom, ale keď sa mu Moje deti pozrú do očí, uvidia temnotu, pretože nemá dušu. Nebol stvorený rukou Boha Otca.

 

Každý jeden z vás, deti Moje, nech sa teraz modlí, aby ste mu zabránili zničiť tých, ktorých ovláda prostredníctvom Jedného (Nového) Svetového Poriadku.

 

Modlitba môže zmierniť mnoho ohavných plánov, ktoré zamýšľa proti ľudstvu. Žiaľ, mnohých podvedie. Nikdy predtým Som na Moje deti tak nenaliehal, aby sa tak veľa modlili, pretože bez vašich modlitieb sa jeho úklady, ktoré snuje, naplnia tak, ako je to predpovedané v Knihe Zjavenia.

 

Jeho prítomnosť na zemi je pociťovaná na celom svete, avšak jeho činy sú skryté pred zrakmi zvonka. Je podobný skale, ktorá, keď je vhodená do vody, vytvorí vlnenie, ktoré sa dokáže šíriť na míle. Chce vás zničiť, lebo ste Moje deti.

 

Tie Moje deti, ktoré otrockým spôsobom nasledujú každý jeho krok, majú zaviazane oči. Utajované ukrutnosti, ktoré sú páchané týmito ľuďmi, spôsobujú v Nebi nesmierny zármutok.

 

Deti, musím vás poprosiť, že by ste sa modlili k svätému Michalovi Archanjelovi, aby počas týchto turbulentných časov napomínal Satana. Antikrist jedná rýchle a jeho vplyv urýchľuje globálne sprisahanie s cieľom, aby boli všade vo svete zjednotené vaše (peňažné) meny.

 

Váš bankový kolaps bol úmyselne zosnovaný Antikristom tak, aby v prípade potreby pomoci vašim krajinám on (Antikrist) a jeho podlí prisluhovači mohli pribehnúť zachraňovať vaše krajiny.

 

Všetci sa prebuďte a dívajte sa, čo sa v skutočnosti odohráva pred vašimi očami. Čaká, aby prudko uderil, ale vaše modlitby môžu zmierniť jeho konanie a zastaviť ho v jeho napredovaní. Jeho špinavé ruky čakajú, aby vás uchvátili do zovretia, z ktorého sa budete môcť len ťažko vymaniť.

 

Pamätajte, deti, že Satanovi zostáva na tejto zemi len málo času. Antikrist bol vyslaný, aby Môjmu Otcovi kradol duše. Tieto duše pochádzajú od Môjho Otca, Boha Stvoriteľa všetkých vecí. Antikristov prísľub o večne trvajúcom univerze je nezmyslom. Mnoho duší je dnes zvedených touto novou a zhubnou doktrínou. Pozorujem, ako (duše) padajú do tohto klamného brlohu temnoty a ronia horké slzy. Pretože ak duše už raz nasledujú túto cestu podvodu, potom sú infikované. Ich postoj k iným, vrátane k ich rodinám, sa mení, keď chladnú ich srdcia.

 

Satanova moc je síce veľká ale Boh Otec zasiahne a čo najprísnejšie potrestá jeho nasledovníkov na tejto zemi. Varovanie je ich poslednou príležitosťou, aby sa Antikristovi otočili chrbtom.

 

Modlite sa, aby počas Varovania Moje svetlo preniklo každou jednotlivou dušou a tým mohli byť od tejto hroznej temnoty zachránené najmä stratené duše.

 

Váš milovaný Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť