Posolstvo 233

26.10.2011 22:00

Posolstvo 233

26.10.2011 - 22:00 hod

— Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie —

 

Moja milovaná dcéra, nesmieš sa rozhorčovať nad neustálymi útokmi na Moje posolstvá zo strany falošných vizionárov.

 

Musíš vedieť, že keď hovorím k vybraným poslom, tak sa vždy stanú terčom nenávisti. Keď si napádaná, pamätaj si, že i Ja Som vtedy tak isto spochybňovaný. Moje sväté slovo sa rozoberá, analyzuje, spochybňuje, kritizuje a vyhlasuje za nedôstojné, aby vychádzalo z Mojich úst.

 

Oh, ako málo toho Moje deti vedia. Strach a upodozrievanie ich robia slepými voči pravde. Tiež budeš prekvapená, ako ľahkovážne sa Moje slovo odmieta v prospech falošných posolstiev.

 

Keďže Varovanie je už takmer tu, Moja pravda sa konečne stane známou pre všetkých Mojich nasledovníkov. Stane sa to v dobe, keď prijmú Moje slovo, aby posvätili svoje úbohé duše. Ako ich len budem vítať a k Sebe priťahovať, keď sa ich slzy zmiešajú s Mojimi v láske a jednote. Pred Varovaním budú ešte stále pochybovať, ale potom, ako predo Mňa predstúpia, Ma už nebudú popierať. Pretože keď raz predo Mňa predstúpia a uvidia lásku, ktorú k nim prechovávam, nebudú Ma chcieť už ani na okamih opustiť – taká hlboká bude naša jednota.

 

Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie.

 

Váš Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť