Posolstvo 253

16.11.2011 20:30

Posolstvo 253

16.11.2011 - 20:30 hod

— Prípravy sú teraz zavŕšené —

 

Moja drahá milovaná dcéra, dávaj teraz pozor. Prosím, uisti Moje deti, že viera bude zábezpekou ich spásy. To je všetko, na čom teraz záleží.

 

Láska ku Mne a medzi vami bude vašou cestou do raja.

 

Ak milujete jeden druhého tak, ako Ja milujem, potom to musí byť bezpodmienečné. Musíte akceptovať chyby ostatných. Odpúšťajte si, deti. Boj nepochádza z Neba. Je spôsobovaný Podvodníkom, aby vyvolával rozkol.

 

Teraz povstaňte a modlite, modlite, modlite sa za Moje veľké milosrdenstvo, lebo (jeho) čas je už takmer nad vami.

 

Prípravy sú teraz zavŕšené.

 

Už len jednoducho čakajte.

 

Pripravte svoje duše a modlite sa jeden za druhého. Prijmi prosto Moju vôľu, dcéra Moja.

 

Nežiadaj vysvetlenie. Nasleduj Moje pokyny a neustále preukazuj (svoju) poslušnosť. Nechyť sa do pasce, ktorá je na teba nastražená, aby ťa priviedla k pádu. Satan chce tvoj pád, aby po tebe mohol šliapať, ale musím ti znova pripomenúť, aby si mlčala. Znášaj so sklopeným zrakom a v úplnej pokore akékoľvek poníženie.

 

Dcéra, napodobňuj Ma vo všetkom, čo konáš. Ak to urobíš, tak ťa Satan nebude môcť úspešne napadnúť.

 

Teraz choď a čakaj. Pretože čoskoro prídem.

 

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť