Posolstvo 261

22.11.2011 22:30

Posolstvo 261

22.11.2011 - 22:30 hod

— Modlitebná kampaň pred Varovaním (8) " Modlitba za spoveď "

 

Ja, Ježiš, váš Kráľ, vám teraz dávam moju modlitbu za spoveď.

 

Táto modlitba sa má hovoriť ako vrúcna prosba za milosrdné odpustenie hriechov počas Varovania a po ňom.

 

 

"Najdrahší Ježišu, prosím Ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným.

 

Pokorne Ťa prosím o milosti, aby som sa stránil znova Ťa urážať a aby som Ti ponúkol pokánie, ktoré bude zodpovedať Tvojej najsvätejšej vôli.

 

Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi odpustil každú budúcu urážku, na ktorej by som mohol mať podiel a ktorá by Ti spôsobila bolesť a utrpenie.

 

Vezmi ma so sebou do Novej éry mieru, aby som sa tak mohol navždy stať súčasťou Tvojej rodiny.

 

Milujem Ťa, Ježišu.

 

Potrebujem Ťa, Ježišu.

 

Vzdávam Ti úctu Ježišu a všetkému, čím si.

 

Pomôž mi, aby som sa mohol stať hodným vôjsť do Tvojho Kráľovstva. Amen."

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť