Posolstvo 283

14.12.2011 19:15

Posolstvo 283

14.12.2011 - 19:15 hod

— Druhý príchod sa uskutoční skoro po Varovaní —

 

Moja drahá milovaná dcéra, musíš Mi vždy dôverovať a byť si vedomá toho, že ani jedno posolstvo, ktoré ti dávam, nebude nikdy znečistené (falošné – pozn. prekl.).

 

Držím ťa pevne v Mojom najsvätejšom srdci a tvoja ruka je vedená Mojou rukou.

 

Ty môžeš a vždy aj budeš zapisovať len Moje sväté slovo, aby si celému svetu odovzdávala Moje posolstvá.

 

Nesmieš sa stále pokúšať o stanovenie dátumu Varovania. Ja nemôžem zjaviť tento dátum, lebo to nie je v súlade s vôľou Môjho Večného Otca. Varovanie sa udeje celkom neočakávane a vtedy, keď ho ľudia nebudú predvídať.

 

Času je už veľmi málo a preto ho čo najviac využívajte na vytrvalé modlitby za spásu duší – všetkých duší.

 

Veľký Trest bol pozdržaný a dôjde k nemu len vtedy, ak sa po Varovaní nebudú ľudia kajať a vo veľkom počte sa neodvrátia od svojich skazených spôsobov.

 

Môj Otec dal súhlas k oznámeniu Môjho Druhého príchodu na Zem v rámci veľmi krátkeho časového obdobia. Udeje sa to skoro po Varovaní. Od všetkých duší sa vyžaduje, aby boli nato plne pripravené.

 

Najbližšia Modlitebná kampaň (14) "Za ochranu proti atómovej vojne" je nasledovná:

 

 

Ó, všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím Ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi. Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí.

 

Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a daj, aby každý z nich našiel milosť v Tvojom milujúcom srdci.

 

Ó, Bože, Nebeský Otče, ochráň všetky svoje deti na zemi od atómovej vojny ako aj iných zločinov, ktoré sú plánované na zničenie Tvojich detí.

 

Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás.

 

Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť a prijať pravdu o našej spáse.

 

 

Choďte v pokoji.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť