Posolstvo 294

26.12.2011 15:50

Posolstvo 294

26.12.2011 - 15:50 hod

— Bol Som obvinený z kacírstva a bohorúhačstva, keď Som chodil po zemi —

 

Ja Som tvoj Ježiš, ktorý ťa nikdy neopustí nezávisle od toho, ako veľmi trpíš. Ja Som Alfa a Omega, Syn Boha, ktorý sa stal človekom a bol zrodený z nepoškvrnenej Panny Márie.

 

Moja drahá milovaná dcéra, povznes sa nad týmto náhlym prepuknutím utrpenia a nikdy nezabúdaj na ten (veľký) počet duší, ktoré v tomto procese zachraňuješ.

 

Moje deti musia znášať utrpenie očisty, aby v tomto čase boli ich duše očistené. Takže si na to musia zvyknúť. Predtým, ako sa Varovanie udeje, ešte mnohé z Mojich detí podstúpia očisťovanie. Dcéra Moja, oni časom pochopia, prečo sa im to deje.

 

Po celý čas sú s vami anjeli, ako nikdy predtým. Ty, dcéra Moja, pritiahneš teraz na seba kvôli týmto posolstvám doposiaľ najväčší počet útokov.

 

Každé slovo, ktoré vyslovujem, bude teraz trhané na kusy.

 

Každé poučenie a každá pravda, ktoré sa teraz pokúšam odovzdávať svetu, sa budú spochybňovať a pokladať za rúhavé.

 

Moje Sväté Slovo, ktorému Som učil Mojich nasledovníkov v čase, keď som chodil po zemi, bolo tiež kritizované.

 

Bol Som obvinený z herézy (kacírstva), bohorúhačstva a z toho, že odpúšťam hriešnikom ich hriechy, keď Som chodil medzi Mojim ľudom. Moje slovo nebolo potom prijímané na mnohých miestach a to predovšetkým medzi kňazmi a farizejmi.

 

Dcéra Moja, takýto ľudia s ich vystatovačnými posmeškami, ktorí sa sami seba vyhlasujú za znalcov Písma (Biblie), budú tými najhoršími útočníkmi. Budú arogantne tvrdiť, že ich chybná interpretácia Svätého Evanjelia je dôležitejšia ako samotná pravda.

 

Ich pýcha im bráni, aby spoznali Môj hlas, keď je dnes oznamovaný svetu.

 

Nikdy sa, dcéra Moja, nezapodievaj týmito úbohými dušami, lebo nie sú zo svetla. Nanešťastie si sami o sebe myslia, že takýmito sú. Nezabúdaj, že tí, ktorí sa správajú povýšenecky a zosmiešňujú iných v Mojom mene, Ma nereprezentujú.

 

Títo nepreukazujú ani lásku, ani porozumenie, ani pokoru.

 

Tieto útoky sú (zámerne) vyvolávané, aby ťa zastavili v tejto práci a vnášali nové pochybnosti do tvojej mysle. Modli sa za takýchto ľudí. Nevšímaj si ich. Sústreď sa len na Môj hlas a nedovoľ, aby toto posvätné dielo bolo takýmto spôsobom ovplyvnené.

 

Satan aktívne pôsobí v týchto dušiach a použije každý druh ľstivej argumentácie, aby tieto posolstvá, vychádzajúce z Mojich úst, podkopal a zdiskreditoval. Ak by si sa týmito útokmi zapodievala a na ne reagovala, poskytla by si tým Satanovi silu, ktorú on hľadá.

 

Choď teraz v pokoji. Aj naďalej sa dívaj dopredu a vždy zostaň poslušná Mojim prianiam. Nezabúdaj, že si Mi venovala dar svojej slobodnej vôle. A preto Mi dovoľ, aby Som ťa viedol. Plne mi dôveruj.

 

Milujem ťa.

 

Tvoj Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť