Posolstvo 299

31.12.2011 12:00

Posolstvo 299

31.12.2011 - 12:00 hod

— Bez aktu Môjho milosrdenstva by sa národy navzájom zničili —

 

Výňatok zo súkromného posolstva Márii Božského Milosrdenstva, ktoré obsahuje 16. modlitbu modlitebnej kampane pred Varovaním, aby ľudia prijali milosti, ktoré im budú dané Ježišom Kristom počas Varovania, ako aj sľub Ježišovi ohlasovať Jeho najsvätejšie Slovo svetu.

 

Dcéra Moja, Varovanie dokáže všetkým, že tieto Moje sväté posolstvá svetu sú pravé. Nikdy nesmieš o nich pochybovať. Ani jedno z nich nebolo žiadnym spôsobom znečistené.

 

Priprav sa na Varovanie a povedz svojej rodine a deťom, aby odriekali malú modlitbu za odpustenie svojich hriechov.

 

Teraz ti v rámci Modlitebnej kampane (16) dávam pre svet špeciálnu modlitbu "Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania", aby pomohla dušiam pevne stáť počas Veľkého aktu milosrdenstva, darovaného teraz svetu.

 

 

"Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva.

 

Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým.

 

Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy.

 

Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku.

 

Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť.

 

Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že od dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať Tvoje sväté slovo naveky a navždy. Amen."

 

 

Nikdy sa neobávaj tohto Veľkého aktu Môjho Milosrdenstva, ktorý sa musí stať, lebo inak by sa národy navzájom zničili.

 

Väčšina ľudstva sa obráti ale bitka o duše sa teraz zosilní.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť